Observationer oktober 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

31 oktober. Bland gråsiskorna som rapporterats från N Häljaröds hamn fanns med stor sannolikhet en snösiska. Fick dock ingen möjlighet att studera övergumpen, men karaktärer i övrigt överensstämmer väl enligt foto.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, November 01, 2010 at 10:27:32 (CET)

31 okt. Runt Sandön sågs på eftermiddagen bl a, kustpipare 26, kärrsnäppa 150, havsörn 2 yngre samt flera skäggmesar i vassarna. Åkte sedan till Hittarps rev och hann se ett 20-tal vinterhämplingar. Därefter svepte en kall dimma in från havet och det var färdigskådat för dagen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 31, 2010 at 19:58:18 (CET)

Sö 31 okt. Söderåsen; Åvarp-Halla-Vegeådalen, Häger 1, Morkulla 1, Gröngöling 1, Domherre c 10. Vackert sjungande rödhakar i blidvädret. Räv 1 ex vid inre stenbrottet.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 31, 2010 at 18:31:50 (CET)

31 okt. Vi kom på väg 13 vid Beijers, Ählm och såg en stor flock Sidensvansar, hade ingen chans att stanna, men där var minst 200 st.
Stig & Bodil Forsberg
Munka Ljungby, - Sunday, October 31, 2010 at 15:21:11 (CET)

31 oktober. N. Häljaröds hamn-Stenkrossen. Det var inte mycket som rörde sig i det disiga, gråmulna vädret. På Rönnen satt en havsörn lojt spanande och senare hade en pigrimsfalk intagit platsen. På åkern sydväst om hamnen fanns en flock av bergfink ca 150ex med enstaka bofinkar. En flock gråsiskor ca 30ex födosökte både på åkern och fanns i de torra fröställningarna mot havet. I övrigt hördes kustpipare och gluttsnäppa. En gråhakedopping födosökte utanför Rönnen. Igår lördag fiskde tre havssulor i den inre delen av Skälderviken och minst 10 kustpipare och 30 enkelbeckasiner fanns på Sandön.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, October 31, 2010 at 14:54:14 (CET)

30 oktober, några timmars skådning vid Norrebro hamn, Ingelstorp. En del småfågel rastade i skogsdungen, huvudsakligen mesar och kungsfågel, men även gransångare sågs. Mest oväntat var en talltita som höll till i skogskanten. En bit ifrån hamnen stöttes en dubbelbeckasin.
Mats Ljunggren o Kent Sjöström
- Saturday, October 30, 2010 at 19:29:59 (CEST)

Gubbahyllan 30 oktober. Fin sträckmorgon tillsammans med Bengt A, Affe, Bertil O och Lars Göte. Ett fint sträck av domherre på drygt 3000 ex gav en god inramning, f ö gott om vinter fåglar, sidensvans, lappsparv, varfågel, snösparv och vinterhämpling. Havsörn, glada, blå kärrhök och duvhök gav mersmak. Att höststräcket inte är slut visade bl a trädlärka, forsärla, dubbeltrast, hämpling och ett hyggligt sträck av bo/bergfink. Till detta kommer en svartkråka som var ute och vände. Dagens raritet, trodde vi, var en talltita som visade upp sig fint. En verklig raritet på Kullen visade sig till sist, en havsfågelräknare från det gamla goda 70-talet. Harald Persson i egen hög person.
Karl G Nilsson
Strandbaden , - Saturday, October 30, 2010 at 13:42:58 (CEST)

29/10 En ung havsörn flög över N Kustvägen ner mot revet vid 17-tiden.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, October 29, 2010 at 22:12:47 (CEST)

29 okt. Kullens fyr 8.30 - 10.30 delvis tillsammans med Bengt Andersson. Ett fint sträck av Domherre - 302 ex, Havssula 12, Tretåig mås 17, Sidensvans 45. Vid Höganäs hamn och i kvarteren på Höganäs nedre på ef.m. 700 - 1000 Sidensvansar som företrädesvis jagade insekter men även kalasande på de bär som fortfarande finns kvar.
Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, October 29, 2010 at 19:56:08 (CEST)

29 okt. En heldag i kullabygden med start på Kullaberg och några stopp utmed kusten fram till Sandön, resulterade i bl a: gubbahyllan, mycke domherre i rörelse ca 200, sidensvans 50, snösparv 1, hamnen i Arild 3 storlommar, Skäret 4 havssulor, Svanshall 1 forsärla, Rönnen 2 havsörnar och vid Sandön en ung dvärgmås samt en halsmärkt mindre sångsvan (113E) vid Östraby.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, October 29, 2010 at 19:13:34 (CEST)

29/10 Råå kyrkogård vid 16-tiden Lyckades få en bra obs av en vaksam nötskrika som höll till i ekarna vid minneslunden. Rödhaken sjöng. Grönfinkar och björktrastar badade i vattenpölarna. Bland björktrastarna en dubbeltrast. Sidensvansarnas klockor ringde från björktopparna.
Liselotte Andersson
Råå, - Friday, October 29, 2010 at 17:52:19 (CEST)

Folkparken ca 500 sidensvansar, 30 domherre, 36 grönsiskor, kvicknades ca 1400 Sidensvans, 1 forsärla. Kl 16:25
Freddy persson
Höganäs/göteborg, - Friday, October 29, 2010 at 16:24:55 (CEST)

28/10 Råå.Sidensvans 130, Björktrast 65.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, October 28, 2010 at 22:16:49 (CEST)

Drygt 30-talet sidensvansar passerade förbi det gamla polishuset vid middagstid.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, October 28, 2010 at 16:33:51 (CEST)

28/10 Sidensvansar vid Bruksgatan, Höganäs, ca: 100 st
Björn & Ingrid Ekelund
Helsingborg, - Thursday, October 28, 2010 at 13:18:18 (CEST)

27/10 I dag vid 8:30 satt ett hundratal sidensvansar i träden längs Errarpsvägen mitt emot Ängelholms Cementgjuteri.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, October 27, 2010 at 16:30:20 (CEST)

26/10 Rönnen bland alla vitkindade och grågäss gick 2 st bläsgäss. En adult havsörn fick dem alla på vingarna. Även 3 st kustpipare och en gluttsnäppa förgyllde en vädermässigt kanonskön dag.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, October 26, 2010 at 20:52:03 (CEST)

26/10. Strandbaden: Ett ex. av vardera kustpipare och rödbena, samt ett 20-tal ängspiplärkor
Niclas Jonzén
Höganäs, - Tuesday, October 26, 2010 at 11:26:19 (CEST)

25/10 En runda norr om Vejbystrands hamn gav förutom målarten Berglärka, 4 st Gråsiskor, 4 st Ängspiplärkor och en hona Blå Kärrhök.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, October 25, 2010 at 22:08:02 (CEST)

24 okt. Ett tiotal nötskrikor i skogsbrynet nedanför Krapperup.
Dan Persson
Strandbaden, - Monday, October 25, 2010 at 09:24:28 (CEST)

Sö 24 okt. Söderåsen; Ävarp-Halla-Vegeådalen. Småregnigt och stundtals svårt med sikten, men ändå gott att vara ute. Går i strömstareväntan men av denna väntan blev intet. Obsar; Ormvråk 2, Glada 1, Sparvhök 1, Tornfalk 1, Gröngöling 1, Korp c 5, Rödhake 3, Stenknäck 2, Domherre, Bo/bergfink, Grönsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 24, 2010 at 23:05:29 (CEST)

24 okt. Vid Råå hamn sträckte 11 havssulor förbi liksom en skäggdopping. I Hasslarp bl a, brunand 2, skedand 5, bläsand 100 samt minst 6 fladdermöss av modell större som födosökte runt dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 24, 2010 at 20:15:19 (CEST)

24/10. I Farhult en gravand och en skärfläcka. Till havs låg 48 svarthakedoppingar.
På Rönnen var tuvsnäppan kvar i kanalen. En helt vit stare sågs också, liksom ca 300 ljungpipare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, October 24, 2010 at 19:57:33 (CEST)

2010-10-24 Efter larmet på berglärka körde jag till Vejbystrand. Dock regnade det så mycket att jag valde en tupplur i bilen. Efter en knapp timme upphörde regnet och jag kunde lämna mitt skydd. Tillsammans med Kjell-Åke Hall fick jag fina obsar på berglärkan. Kjell-Åke hörde sidensvansar men vi fick aldrig sett några. När jag körde hem såg jag cirka 50 sidensvansar på Lingonvägen i Vejbystrand.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, October 24, 2010 at 19:16:32 (CEST)

Kulalberg 24/10 2010. Besöket på Naturum gav oväntat, med tanke på den svaga vinden, fem adulta havssulor vilka samtliga drog västerut. Därutöver bl.a. en flock på ca 15 sidensvansar.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, October 24, 2010 at 19:11:21 (CEST)

23/10. Ett kort och sent besök på Rönnen mellan 16 och 17.30 gav följande obsar. En ad pilgrimsfalk satt hela tiden ute på en trästock. 6 kustpipare och en havssula flög förbi, och rastade gjorde en stjärtand, 5 prutgäss och 2 svarthakedoppingar. Bortifrån Själrönnen kom en brednäbbad simsnäppa flygande västerut, men tappades ur sikte innan den kom fram till Rönnen. Vid kanalen en bit öster om lilla viken stod tuvsnäppan och halvsov.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 23, 2010 at 20:27:41 (CEST)

Lö 23 okt, Allerumskogen. Grådisig förmiddag men den lyfte strax med hjälp av fina obsar. Häger och knölsvan i Elisanbetdammen. Därefter härlig uppvisning av en ung kungsörn över fälten norr om Döshultsvägen. Övrigt; Ormvråk 1, Stjärtmes 3, Starar c 15, Sånglärka 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 23, 2010 at 18:56:42 (CEST)

23/10 Skansenbadet, Båstad: var och kollade på en av de brednäbbade simsnäpporna, den fanns kvar invid stranden väster om västra piren = kryss för mig! I övrigt även sädesärla och skäggdoppingar.
Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, October 23, 2010 at 17:14:33 (CEST)
 

22 okt. Sträckbevakning vid Hovs hallar fram till klockan 17:10. Havssula 14, ejder 30, bläsand 20, stjärtand 3, svarthakedopping 2, gråhakedopping 4, grålira 5, bredstjärtad labb 2 1k, tretåig mås 235, dvärgmås 3, lunnefågel 3, alkekung 4, tordmule 105, tobisgrissla 2, blå kärrhök 1 honf, sparvhök 5 samt stenfalk 1 hane.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, October 22, 2010 at 23:03:29 (CEST)

Tisd. 19 okt, Norrebro hamn-Gröthögarna: promenad vid Gröthögarna gav bla flera hundra Tretåiga måsar sträckande mot s. De flesta ungfåglar, fyra gamla Havssulor, en Vitnäbbad islom mot s på nära håll och i bra medljus. Dessutom några Tordmular och Sillgrisslor samt en Tobisgrissla. Medobs och med gott kaffe och baguett: Lars Forsèn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, October 19, 2010 at 18:49:33 (CEST)

tisd 19 okt. Ett gammalt pilgrimsfalkspar gled förbi Kullens fyr på nära håll. Honan var en riktig jätte! Ett par havssulor sågs över vattnet, annars var det lugnt
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Tuesday, October 19, 2010 at 17:14:50 (CEST)

18/10 Råå. Rödvingetrast 6, Stjärtmes 11+7 str S.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, October 18, 2010 at 16:47:16 (CEST)

17/10. Jonstorp, nötkråka 4 och sidensvans 5. Bökebäcks hamn en forsärla. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, October 18, 2010 at 08:38:05 (CEST)

Sön den 17 okt. Hittarp: Stjärtmes ca 10 ex, gransångare 1ex och ett gäng kungsfåglar.
Patrik & Anton Söderberg
laröd, - Monday, October 18, 2010 at 08:35:02 (CEST)

17/10, Fågelcirkeln, Torekovs Rev: Bläsand 20, Skäggdopping 4, Sparvhök 2, Kustpipare 7, Myrspov 1, Storspov 1, Kärrsnäppa 1, Ängspiplärka 20, Sidensvans 5, Gransångare 1, Stare 30, Grönfink 20, Grönsiska 35, Vinterhämpling 22, Domherre 2.
Dagshög: Mindre Sångsvan 1ad, Tobisgrissla 1, Forsärla 1.
Rönnen: Vitkindad gås 1100, Kricka 5, Tofsvipa 1, Gluttsnäppa 1, Sädesärla 1, Vinterhämpling 60.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 17, 2010 at 21:30:09 (CEST)

17 okt. Promenad mellan Utvälinge och Norra Heljaröd under dagen. Vid Sandön och Vegeån hördes skäggmes och en honfärgad salskrake sågs. En blå kärrhök drog förbi ivrigt uppvaktad av 2 kråkor. Utmed sträckan skäggmes på flera ställen och på Rönnen var den unga tuvsnäppan kvar. Fika intogs i en hage strax öster om KOF holken. I buskagen ett 20-tal taltrastar och bland dessa en honfärgad ringtrast. En yngre havsörn fick mängder av gäss på vingarna och avslutningsvis en flock om 11 sidensvansar vid Rösan och en fiskgjuse som flög förbi samma plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 17, 2010 at 19:22:29 (CEST)

Sö 17 okt. Söderåsen; Åvarp-Halla-Vegeådalen. En underbart vacker ung kungsörn över inre stenbrottet. Övrigt; Ormvråk 2, Glada 1, Gröngöling 1, Korp 2, Domherre, Grönsiska, Stenknäck.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 17, 2010 at 19:10:38 (CEST)

17 oktober. Vid Glimminge strand sågs en flock om 30 vinterhämplingar - det är deras tid nu. På ett ogräsbevuxet fält ovan Mäsinge strand noterades en flock om 50 ex tillsammans med gråsiskor, pilfinkar, grå-, gul- och sävsparvar, steglitser, bo- och bergfinkar. Även några sånglärkor rastade.
Mats Ljunggren
- Sunday, October 17, 2010 at 19:02:47 (CEST)

Sönd. 17/10 Ca 30 vinterhämplingar vid Hittarps rev och ett 20-tal sidensvansar i Lerhamn
Mia & Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, October 17, 2010 at 16:35:53 (CEST)

16/10 Rönnen. Tuvsnäppan var kvar i Lilla viken tillsammans med en gluttsnäppa och en kärrsnäppa. På västra sidan som vanligt tjockt med Vitkindade och grågäss. Medan jag tubar igenom gässen hör jag ett avikande lockläte komma mot mot mig i riktning från KOF-stugan och när jag tittar upp ser jag en större piplärka som passerar rakt över mig på max 10 meters höjd. Den fortsatte med rak kurs mot öster hela tiden lockande. Jag följde den i hopp om att den skulle landa men den drog över trädridån borta vid Häljarödsgården där den tappades.
Håkan Johansson
Magnarp, - Saturday, October 16, 2010 at 15:32:41 (CEST)

Fre den 15/10. Rönnen: Tuvsnäppan kvar i lilla viken. 225 sydsträckande tranor sågs också annars var det ganska magert med fågel. Medobs Kaj M & Lennart E.
Patrik & Anton Söderberg
Laröd, - Saturday, October 16, 2010 at 08:24:22 (CEST)

15/10 Läste på forumet om Leif Dehlins tips om kungsfiskaren. Hade i veckan en något oväntad obs på en Kungsfiskare i sydhamnen, den kom från hamnbassängen S silosarna rätt över hamnplanen och satte lite extra krydda på frukostmackorna.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, October 15, 2010 at 21:14:25 (CEST)

15/10 och ett kort em-besök vid Torekovs rev. En mindre hackspett bröt den kompakta tystnaden med sitt knackande och ropande. De åtta vinterhämplingarna var upptagna med födosök bland strandmållor och andra vinterståndare och lät nästan inte alls, de sju kustpiparna stod mest o gjorde ingenting. En ung havsörn drog tätt över revet ut mot Väderön.
Leif Dehlin
- Friday, October 15, 2010 at 20:36:59 (CEST)

15 okt. 4 stjärtmesar i träd utmed Drottninggatan i centrala Helsingborg.
Thomas Svanberg
- Friday, October 15, 2010 at 20:35:34 (CEST)

Fre 15 okt. Bergaliden/Helsingborg; M hackspett 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 15, 2010 at 12:27:20 (CEST)

14/10 Tuvsnäppan var under eftermiddagen tillbaka i lilla viken på Rönnen.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, October 14, 2010 at 18:34:30 (CEST)

13/10.Råå: Ormvråk 177 Str NV , Mindre Hackspett 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, October 13, 2010 at 21:22:00 (CEST)

13/10 Örby ängar 07.30-10.30. De klara nätterna har gjort sitt och många arter har nu dragit vidare men ersatts av andra, som domherre 10 ex,varfågel 1 ex, nötskrika 27 ex och massor av trast, rödvinge 525 ex t.ex. Ringduvorna, 675 ex, drog mot sydost men annars var det nordväst-str som gällde för flertalet. Ormvråkarna kom igång bra runt 10-snåret, också med riktning mot nordväst. 4 forsärla, 2 sädesärla, 2 trädlärka, 7 stenknäck o 4 dubbeltrast. 1 amiral.
Leif Dehlin
- Wednesday, October 13, 2010 at 15:33:51 (CEST)

12/10 Ripagården. 1 honfärgad blå kärrhök, 2 rastande forsärlor,8 vinterhämplingar, 1 varfågel samt 1 1k törnskata tyvärr med vingskada.
Martin Ekenberg
Grevie, - Wednesday, October 13, 2010 at 09:52:29 (CEST)

En jättefin förmiddag på rönnen gav bla 1 havsörn och 1ad pilgrimsfalk som jagade iväg 1juv pilgrimsfalk. Annars var det lugnt tills ett lavinsträck på uppskattningsvis 1000 grå/vitkindade gäss flög ner och landade runt ön på bara nån minut. Vid 12-tiden åkte jag till sandön och hittade en tuvsnäppa som gick tillsammans med kärrsnäppor och en kungsfiskare fiskade en stund från gångbron.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, October 12, 2010 at 22:35:49 (CEST)

11/10-10 Åkersjön- Össjö Stannade vid åkersjön på em. där solen värmde gott. Mötte en svarthätta som klängde i buskarna liksom några grönsiskor. Inne i grustaget finns en utfodring för större djur och kanke var det detta som lockade för här visade flera fåglar upp sej fint. Bla. björktrast, rödvingetrast, bo o bergfink, gröngöling, st. hackspett. nötskrika. Kanske såg en stenfalk en möjlig matbit för den gjorde en svindlande flygtur in i buskagen. I dammen fanns rör o sothöna. Tranor ropade i fjärran och strax kom en flock med 110 ex. på sin väg söderöver.
lars nilsson
munkaljungby, - Monday, October 11, 2010 at 19:23:48 (CEST)

Sö 10 okt. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Vid midgastid lättade dimman och det blev en riktigt go hösteftermiddag. Ormvråk 2, Sparvhök 1, Gröngöling 1, Domherre 2, Steglits 4, Grönsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 10, 2010 at 20:29:40 (CEST)

sönd. 10 okt. Till min och Svanbergs förvåning hittade Thomas en ung tärnmås som kom vinglande på ganska hög höjd från syd när vi stod uppe vid fyren. Den vände om och drog neråt sundet. I övrigt bla, 1 trädlärka, 3 havssulor, 1 subad pilgrimsfalk, flera gransångare, en rejäl flock stjärtmes, 1 varfågel och en hel del aktivitet i buskagen.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Sunday, October 10, 2010 at 19:24:39 (CEST)

10 oktober, förmiddagsskådning vid Grytskären tillsammans med Kent Sjöström. Vårt intresse riktades inte så mycket åt skären, varav blott det innersta syntes i dimman, utan mer åt den lilla dungen. Här fanns en del rastande småfågel, trevligast kanske ett gäng stjärtmesar. En trädlärka flög över, lockande. Det kändes rikigt råkallt här, så vi for upp till Killeröd på åsen, där solen sken och det var riktigt behagligt. Här träffade vi på några meståg med bl.a. ett par talltitor.
Mats Ljunggren
- Sunday, October 10, 2010 at 19:06:10 (CEST)

10 okt, sen eftermiddag och uppklarnande himmel vid Glimminge plantering och Vasaltheden. Tillsammans med Mats Ljunggren sågs gott om bläsand och gräsand vid lagunen, liksom en fiskande toppskarv ute i havet. På heden sågs ett glest sträck av ängspiplärkor, en sparvhök och i rönnarna sågs dubbel- och taltrast. 5 enkelbeckasiner drog iväg från sumpdraget mitt på heden. Vid min matning i trädgården upptäckte Mats också en stenknäck.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, October 10, 2010 at 18:06:47 (CEST)

10.10.10 I Farhult stod 16 kustpipare, 2 kustsnäppor, 7 större strandpipare och en ensam skärfläcka på stranden. Mitt i den stora gåsflocken satt en ung havsörn på en sten.
Vid Rönnen flög 2 havssulor förbi långt ut till havs. Betydligt närmare låg 9 svarthakedoppingar. Den unga havsörnen från Farhult kom inflygande och landade i gräset. Samtidigt kom en äldre dito flygande från Själrönnen. Den ökade farten ju närmare den kom, med siktet inställt på den yngre. Det blev en sammandrabbning i luften, med resultat att den unga örnen flydde, och den gamla blev kvar med ett knippe fjädrar i klorna som sedan långsamt singlade till marken. Det är inte lätt att vara "liten" och få stryk av äldre släktingar.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, October 10, 2010 at 18:00:26 (CEST)

10/10 Rydebäck 14:20-15:15. Lättande dimma på land med dimma på havet gav ett kort men intensivt sträck av ormvråk, ca 600 drog söderut i stora flockar, 15:15 dog sträcket helt. Övrigt, sparvhök 15ex, vitkindad gås 54ex, sånglärka 15ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, October 10, 2010 at 16:11:18 (CEST)

9 okt. Kullen fram till 11:30. Härlig mix av arter såsom, prutgås 4 varav en ljusbukig, havssula 6, storlom 1, blåhök 1, sparvhök 15, stenfalk 1, nötkråka 1, nötskrika 35, forsärla 2, varfågel 2, mindre hackspett 1, stjärtmes 15 samt hyfsad rörelse på fink och blåmes. I buskagen en del gransångare liksom svarthättor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, October 09, 2010 at 21:55:07 (CEST)

9/10 Örby Ängar: Vattenrall 3, Ringduva 50, Vitkindad gås 75, Grågås 8, Kaja 350, Sånglärka 14, Trädlärka 3, Ängspiplärka 38, Sädesärla 2, Nötskrika 5, Dubbeltrast 3, Taltrast 9, Bo/Begfink 2000, Grönsiska 150, Hämling 22, Järnsparv 10, Steglits 6, Stenknäck 6, Domherre 7, Blåmes 225, Talgoxe 15, Sävsparv 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 09, 2010 at 21:25:19 (CEST)

9/10. I lilla viken på Rönnen hittades en ung tuvsnäppa kl 15.30. Den var kvar i området till kl 17 då den plötsligt var försvunnen. Om den är kvar, är det bara att leta i morgon. Borta vid Heljarödsgården landade en mindre hackspett i ett äppelträd.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 09, 2010 at 19:54:45 (CEST)

9/10 Rydebäck, bra drag med många arter mot syd, bla. Vitkindad gås 50ex, sparvhök 12ex, ljungpipare 2ex, ringduva ca 5000ex, skogsduva 2ex, trädlärka 25ex, dubbeltrast 35ex, nötskrika 9ex, stenknäck 10ex, samt massor med bo/bergfink mm.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, October 09, 2010 at 13:15:55 (CEST)

Lördag 9 okt 2010. För tredje dagen i rad håller en fiskgjuse till vid dammen norr om Linneaträdgården i Mariastaden. I skrivande stund passerade den utanför vår bostad med en nyfångad guldfisk!
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, October 09, 2010 at 10:59:07 (CEST)

Fred8/10. Väderön. Sista dagen. Skulle vi slå vårt gamla rekord som var på 84 arter? Ja, dagen började med lite småregn men hyfsat lugnt jämfört med tidigare. Fyren: Silvertärna 1, Toppskarv 1, Havssula 1, Alfågel 1, Prutgås 4, Mindre korsnäbb 14, Storlom 1. Efter fm-kaffet stod vi vid fyrbostäderna. Stjärtmes 9, Stenskvätta 2, Gransångare 2-3, Entita 3, småflockar med finkar, siskor, piplärkor och mesar sträckte in eller drog runt. Sedan intogs lunch bestående av "Väderröra". (eget recept) Stugan städades av efter konstens alla regler, kärran packades och sen började den långa vandringen. När vi sent omsider kom fram till Sandhamn hade vi 1,5 timme tillgodo! Dentillbringades med hårdskådning, och det gav så småningom vår sista art nämligen 4 Sångsvan. En Havssula drog förbi, dock en annan individ än förra. Sedan åkte vi hem. 93 arter totalt. Ett gott resultat under rådande förhållanden. Nytt försök görs förhoppningsvis 2012. En häftig grej hände i natt. Det låg en fiskebåt, modell större för ankar ett par hundra meter från fyren med full belysning på. Gösta upptäckte något som flög runt i ljusskenet. Vi gick ut till fyren (fy vad mörkt det var) och spanade. Tanken gick till Stormsvala men till slut enades vi om att det nog var en Fladdermus....
Rolf Svensson
Förslöv, - Friday, October 08, 2010 at 20:55:27 (CEST)

Fre 8 okt. Ornakärr. Kort lufthämtarsväng. Kricka 2, Blå kärrhök 1 honf, Tofsvipa c 40, Enkelbeckasin 1, Varfågel 1, Sånglärka 1, Ängspiplärka, Trastar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 08, 2010 at 19:48:32 (CEST)

8 oktober: Var ute vid Lönhult nu på eftermiddagen. Inte en fågel i sikte, och inte heller örnträdet som man tagit ner. Man har grävt nya diken i skogen och trädet strök väl med samtidigt...
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, October 08, 2010 at 18:38:16 (CEST)

Torsd 7/10 Väderön. Hela förmiddagen ägnades åt artrace..(eg big sit), innanför fönstret pga ösregn! Hela 20 arter bl a Järnsparv, Entita och Rödstjärt. Efter vår eminenta lunch (korv mä brö) gick vi över mot Sandhamn. Mycket småfågel i buskarna. Stjärtmes 10, Domherre 8, Gransångare 3 plus Kungsfåglar, Grönsiskor och en hel del trastar. 6 Sånglärkor kom insträckande vid fyren. 1 Storlom mot syd. I kväll blir det kylskåpstömning.
Rolf Svensson
Förslöv, - Thursday, October 07, 2010 at 17:21:39 (CEST)

7okt.em. Sven Johns udde. En flock villt skränande råkor,anledningen var en pilgrimsfalk som cirklade runt, den försvann sen innåt land över hustaken. Rastande: 1 forsärla,2 sädesärlor,2tobisgrisslor, 2 bläsänder och ca 25 starar.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Thursday, October 07, 2010 at 16:35:52 (CEST)

6 oktober, Kullens fyr under fm. Varfågel 2 insträckare, en ansenlig mängd svalor födosökte utmed bergets norrsida, minst 150 Ladusvalor, 2 Hussvlor och 1 Backsvala. Forsärla, Lappsparv och Nötkråka (möjligen smalnäbbad) ett ex av varje, Stjärtmes 30-40ex. Stenknäck 11 samt Dubbeltrast 30. Rastade gjorde en del Gransångare och Svarthättor. Flera personer deltog kortare eller längre perioder i observationerna, Mårten Müller, Mats Rellmar, Ulf Axelsson, Lars-Göte Nilsson och Karl-Göran Nilsson
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, October 06, 2010 at 22:00:26 (CEST)

6/10. Örby Ängar: Vitkindad gås 65, Vattenrall 2, Rödhake 25, Gärdsmyg 10, Taltrast 5, Gransångare 10, Blåmes 50, Nötskrika 2, Hämpling 16, Ladusvala 4, Gråsiska 8, Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, October 06, 2010 at 21:33:33 (CEST)

Onsd 6/10 Väderön. Som ni förstår blev det fyrspan även denna morgon. Prutgås 2, Toppskarv 2 och en del småfågel var väl det roligaste. Gick över mot Sandhamn och sedan nordsidan via Tångakärret tillbaks. Dubbeltrast 2 men väldigt lite småfågel i buskarna. Lunch idag, den fantastiska "korvbrödsköttbullen". Även en halvtimmes ögonvila tillät vi oss ta. Fyren igen. Kustlabb 1, Havssula 1. Alfågelhannen har legat kvar hela dagen. Vid fyrbostäderna en Rödstjärt. Hittills 85 arter varav 10 havsarter trots SO kuling i flera dagar! Nu blir Pasta Carbonara...mmm
Rolf Svensson
Förslöv, - Wednesday, October 06, 2010 at 18:18:22 (CEST)

Tis 5/10, 07.45-08.30, och ons 6/10, 07.00-09.00, Örby ängar och ung samma väderläge, kanske mer vind från ost under onsdagen. Under tisdagen pumpade det på ganska bra och den halva timmen som besöket varade smakade mer. Mycket rastande tättingar i buskarna bl.a.. Idag onsdag betydligt färre fåglar i luften och ett str som tog tid på sig att komma igång. Stenknäck tis 22 ex/ons 19 ex, forsärla 3/9, steglits 9/6, m korsnäbb 12/7, ringduva 720/39 och ob.berg-bofink 3400/5300 ex.
Leif Dehlin
- Wednesday, October 06, 2010 at 13:23:27 (CEST)

5/10 Farhult em: Blåhök 1 honf, Kärrsnäppa ca 200, Kustpipare 16 och en Steglits.
Sandön: Bland de åtskilliga tusen Vitkindade gässen och Grågässen sågs 4 Tundrasädgäss och 1 ad Bläsgås, plus en honfärgad Blåhök. Medobs Lars Forsén
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, October 05, 2010 at 22:50:41 (CEST)

Ti 5 okt. Ornakärr. Ormvråk 1, Varfågel 1, Ängspiplärka c 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, October 05, 2010 at 21:30:44 (CEST)

5 oktober Kullens fyr under fm. delvis tillsammans med Mårten Müller. Kanske för hård SO-vind för att sträcket skulle bli riktigt bra men Nötskrikor finns här, svårräknat men ca. 120 ex, Dubbeltrast 10, Lappsparv 1, Snösparv 1, Stjärtmes 22 varav 1 kontinental, Havsörn, Pilgrimsfalk och Stenfalk en av varje, Mindre hackspett 1 hona o 1 hane samt några Gransångare o Svarthättor
Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, October 05, 2010 at 20:08:45 (CEST)

Tisd 5/10. Väderöäventyret fortsätter. Av gammal vana började vi vid fyren igen. Storlabb 1, mycket insträckande mes mest Blåmes. Sen påbörjade vi vår långa vandring mot Kapellhamn. Lite mer småfågel än tidigare men mindre än förväntat. Havsörnen visade sig fint liksom Varfågeln.Även två "Brunsiskor" sågs. När vi kommit fram och vände åter på den mödosamma turen sågs bl a Kustpipare 1, Kärrsnäppa 1, Större strandpipare 2, Rödstjärt 1, Gransångare 2, Svartmes 1. En Spillkråka hördes av Gösta. Åter vid stugan och efter kaffet blev det kvällsspan vid fyren. Ladusvala 2. En grann Alfågelhane upptäcktes rastande bland några Sjöorrar. Så var också denna dag tillända.... Gourmetmiddagen väntar...
Rolf Svensson
Förslöv, - Tuesday, October 05, 2010 at 17:39:03 (CEST)

Tisdag 5okt. Södra delen Kungsgårdsleden, nyplöjd åker väster järnvägen. 3 vita storkar, färg o ringmärkta. Kl. 12.30- 13.15.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Tuesday, October 05, 2010 at 13:23:31 (CEST)

4/10 Mycket gäss i skälderviken förutom massor av grå- kanada- och vitkindade gäss rastade idag ett 15-tal prutgäss i Farhult och 2 bläsgäss på Sandön.
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, October 04, 2010 at 19:59:57 (CEST)

Månd 4/10 Redan tidigt kom gryningen med den utlovade kulingen från SO. Efter en fantastisk frukost gick vi ner till fyren. Storlom 2, Skedand 10, Stjärtand 2, Stenfalk 1. Gick sedan längs kusten mot Sandhamn där vi såg Storlabb 3, Havssula 1. Åter stugan för en lika fantastisk lunch, köttbullar i korvbröd, så gick vi södra sidan mot Ulagapkärret. Havsörn 1, Tornfalk 1, Stenknäck 4. Tillbaka till fyren för kvällssträcket som inte kom igång riktigt. Däremot förgyllde 6 Tumlare tillvaron för oss. Nu väntar en enastående middag med tillbehör...
Rolf Svensson
Förslöv, - Monday, October 04, 2010 at 17:42:35 (CEST)

Sö 3 okt, Kullaberg/Björkeröd; Nötkråka 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 03, 2010 at 21:25:01 (CEST)

3 oktober, morgontur till Killeröd. Svårt att uppfatta fågelläten när den friska vinden ven bland träden, men några meståg höll sig nära stigen; mest blåmes, men även ett par svartmesar. Ett par nötkråkor hördes och sågs sedan flaxa förbi.
Mats Ljunggren
- Sunday, October 03, 2010 at 19:46:47 (CEST)

Sönd 3/10 Efter en rullande båtfärd kom vi över till Väderön för skådning i några dar. Vädret var inte direkt hoppingivande med halv storm från SO när man vill ha från W-NW. Det började med en Skärsnäppa på skäret innan Sandhamn. Under promenaden över ön satt en Varfågel och spanade. En Stenknäck drog över liksom 9 Bläsgäss. Efter inkvartering och välförtjänt fika ställde vi oss vid fyren. Havssula 2-3, Tretåig mås 1, Dvärgmås 2, Toppskarv 1 och Havstrut runt 800 ex... Medobsare Gösta Friberg. Spännande fortsättning i SO kuling följer!
Rolf Svensson
Förslöv, - Sunday, October 03, 2010 at 19:39:21 (CEST)

Sönd 3.10 Vid 18 tiden en rastande lappsparv på fältet utanför mitt hus. Den drog iväg mot Nyhamnsläge efter en stund. Flockar med hämpling (ca 75 ex), ängspiplärka och bergfink.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Sunday, October 03, 2010 at 19:12:16 (CEST)

2010-10-02. Jag och Casper "the dog" ute på kvällsrundan vid 17-tiden. Flock på ett tjugotal Ladusvalor med enstaka insprängda Hussvalor vid skogskanten runt Mölle kapell. Gärdsmyg och Rödhake gav ifrån sig irriterat "nattakvitter".
Lars Unger
Mölle, - Sunday, October 03, 2010 at 09:22:13 (CEST)

2 okt. Morgon och förmiddag på Kullen. En mindre flugsnappare landade i björken på gubbahyllan innan den fortsatte in mot parkeringen. På sträck bl a, nötskrika 35, stenknäck 7, forsärla 2, havsörn 1, bo/bergfink 600, trädpiplärka 1, mindre korsnäbb 3 och blåmes 50. Mindre hackspett tillfälligt födosökande i bräsket strax väst om gubbahyllan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 03, 2010 at 08:57:51 (CEST)

2 oktober: två nötkråkor och en forsärla visade sig kort över slåtterängen Slottet utanför Förslöv när några medlemmar från Bjäre Naturskyddsförening skötte om ängen
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, October 02, 2010 at 18:24:07 (CEST)

Ranarpsstrand-Lervik 2/10 kl 07.30-12. Dagens roligaste arter tveklöst en sydsträckande Större piplärka kl 10.05 och en sydsträckande fältpiplärka kl 10.20 som pedagogisk jämförelse. I övrigt sträck av bo/bergfink 450, grönsiska 350, ängspiplärka 300, ladusvala 55, forsärla 3 (bl a). 20 bläsgäss sträckte mot nordost på hög höjd och man undrar lite varifrån, och på väg vart?
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, October 02, 2010 at 18:00:43 (CEST)

2/10 Rydebäck 08:30 Ung havsörn str SV mot Ven.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, October 02, 2010 at 10:14:48 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!
Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin