Observationer september 2010


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/9 Förslöv em.En Mindre hackspett och en Nötkråka sågs.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, September 30, 2010 at 23:13:18 (CEST)

To 30 sept. Ornakärr, kort hundrunda i kvällningen. Kricka 2, Ormvråk 1, Ljungpipare 1, Varfågel 1, Steglits 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 30, 2010 at 20:47:02 (CEST)

30.9 Septembers sista solstrålar över linåkern vid Lönhult. En flock med 250 steglits uppblandat med hämpling och grönfink fick upprepade besök av en ung pilgrimsfalk.
Johan Stenlund
Viken, - Thursday, September 30, 2010 at 20:19:53 (CEST)

30 sept och ännu en morgontimme vid finfina Örby ängar, kl 07.00 - 08.00. Sträcket har ändrat karaktär och nu är det duvor, 855 ex, och trastar som gäller. 78 björk- och 7 rödvingetrast t.ex. Bo-och bergfinkarna var morgontrötta men 550 räknades in. Stenknäcken fortsätter att överraska som sydstr., idag 11 ex. Vattenrall hördes. Blåmes i luft o buske, enst gransångare
Leif Dehlin
- Thursday, September 30, 2010 at 11:13:46 (CEST)

29.9 Revet Hittarp. 5 st.Forsärlor
Roland Nilsson
Ramlösa, - Thursday, September 30, 2010 at 09:42:20 (CEST)

29 september Stureholms by: Denna morgon blev det frukost i trädgården i det fina höstvädret där jag fick sällskap av rödhake, blåmes, gärdsmyg, talgoxe och gransångare. Såg även förbiflygande sparvhök.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Wednesday, September 29, 2010 at 20:23:02 (CEST)

Tisdag 28/9, örnrunda på em - dock inga örnar men 4 honf blåhökar, 1 stor hona Duvhök samt 1 Tornfalk.
Rönnen: flera tusen Vitk.gäss+Grågäss, enstaka Gluttsnäppor och Bläsänder i övrigt ganska blåsigt och kallt.
Senare på em besök vid Rössjöfors, Munkaljungby: Tranor ca 100, Tofsmes 3 och Talltita 1. Medobs. Lars Forsén.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 28, 2010 at 22:29:15 (CEST)

28 sept: 25st tranor över Pålsjö kl 9.30
Björn Ekelund
Hbg, - Tuesday, September 28, 2010 at 17:58:17 (CEST)

Tisdag 28 sept, em: en lite udda obs i Kronoskogen s. Råbocka - en ganska oskygg gök flög omkring.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Tuesday, September 28, 2010 at 17:53:46 (CEST)

28/9-10. Nu - 15.45 - passerade ytterligare 100 Tranor över Munka Ljungby.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Tuesday, September 28, 2010 at 15:46:15 (CEST)

28/9-10. Just nu 15.15 passerar över 200 Tranor Munka Ljungby på väg söderut.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Tuesday, September 28, 2010 at 15:19:45 (CEST)

27 sept: just nu kl 16.45 drar 30 tranor mot söder över folkhögskolan i Munka Ljungby.
Thomas Wallin
- Monday, September 27, 2010 at 16:45:31 (CEST)

27 sept. kl 16.45 drog ca 100 tranor söderut över Rydebäck.
Folke Unger
Rydebäck, - Monday, September 27, 2010 at 16:40:45 (CEST)

26 sept. Promenad mellan Vejbystrand och hamnen vid Segelstorp. Mycket smått i luften och noteras görs bl a, ormvråk 44, sparvhök 12, blåhök 1, stenfalk 2, forsärla 1 och lappsparv 1. På strandängarna strax norr om hamnen i Vejbystrand rastade ett hundratal ängspiplärkor och bland dessa även en rödstrupig piplärka. Här även en ärtsångare i en trädgård. Senare gick färden vidare till Rössjöholm i jakt på skogens gula guld. Klen utdelning bland dessa men glädje över en nötkråka. Talltita hördes och flera nötskrikor drog runt.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 26, 2010 at 21:04:47 (CEST)

26 september: på revet vid Påarps mal rastade tre toppskarvar tillsammans med ca 30 storskarvar - dessutom 40 ljungpipare och 30 tofsvipor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2010 at 19:12:42 (CEST)

26/9 Örby ängar, kl 07.00-09.30. Läsidan nedanför plattformen hyste en hel del tättingar och det lockades flitigt bland buskar o snår de första morgontimmarna. Spännande värre. 2 stenfalk,2 glada,1 brun kärrhök och 11 sparvhök följde kusten söderut. Kanske ökade antalet rovfåglar längre fram på dagen. 121 sädesärla, 63 ladusvala, 81 järnsparv, 93 taltrast, 8 trädlärka. 1 vattenrall hördes. Över vassruggar o buskage slingrade sig ett rejält meståg. För min del höstens första.
Leif Dehlin
- Sunday, September 26, 2010 at 17:46:50 (CEST)

26/9. På morgonen rastade en rödstrupig piplärka på Rönnen innan den drog vidare mot sydväst. Den unga pilgrimsfalken slog sig ned på det västra stenrevet, efter att ha misslyckats i jakten på duvor över fälten.
I Farhult fanns bl.a. 5 skärfläckor, 10 stjärtänder och en småsnäppa.
På eftermiddagen sågs 2 brushanar, 9 kustpipare och 2 ljungpipare på Sandön. I havet utanför låg 3 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 26, 2010 at 17:18:44 (CEST)

25 sept: varfågel o rödstrupig piplärka vid Rönnen på eftermiddagen. En ung pilgrimfalk rastade på ön, likaså 2-3 svartsnäppor och 2 kustpipare. Utanför i viken minst 3 svarthakedoppingar. Vid Västraby 15 glador och 7 ormvråkar - de sistnämnda på fälten letandes mask.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Saturday, September 25, 2010 at 21:17:33 (CEST)

Lö 25 sept. Vegeholm, fm-tur med cirkelgrupp från Naturskyddsföreningen; Havsörn 1, Glada 4, Svrtmes 2. Kort em-sväng till Allerumskogen; Ormvråk 4, Sparvhök 1, Lärkfalk 1, St hackspett 1, Grönsiska m 50. Stenknäck 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 25, 2010 at 18:43:49 (CEST)

24 sept. Drottninggatan i Helsingborg är kanske inte den ultimata fågellokalen och det är sällan man noterar något utmed den trafikerade vägen. Idag hördes dock ett genomträngade ljud och minsann, en svartmes i sällskap med 2 blåmesar i ett litet lövträd i höjd med Rådhusplatsen. De, svartmesarna alltså, verkar vara rejält på gång nu.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 24, 2010 at 23:13:41 (CEST)

24/9 Örby ängar, Råå. Även idag en morgontimme, 0700-0800, vid ängarna. Betydligt färre bo-/bergfink men mer taltrast o ängspiplärka. 1 rödstrupig rastade på fotbollsplanen, 1 snösparv str söderut. Fortfarande lite gulärlor kvar. 1 tornseglare. Igår str 8 stenknäck söderut, idag 47.
Leif Dehlin
- Friday, September 24, 2010 at 09:07:40 (CEST)

23/9 Var nere i Höganäs o hälsade på familjen. Tog först en tur nere vid utloppet nere vid invallningen. Såg 3 Ängspiplärkor, 2 Svartrödstjärt, 6 Stenskvätta, 2 Rödbena. Sen tog jag en snabb runda vid Svanebäcks rev i Viken där fick jag syn på 1 Tärnmåsen, 1 Lappsparven, 2 Kentsk tärna. En trevlig tur helt enkelt. /Freddy
Freddy Persson
Göteborg, - Thursday, September 23, 2010 at 23:35:33 (CEST)

23/9 En go morgon tillsammans med Alf uppe på gubbahyllan, Kullaberg. Bra fart på sträcket i den friska sydostan där taltrast var den dominerande arten med 2300ex. Annat trevligt som skådades var dubbeltrast 12, bo/bergfink 1000, nötskrika 80, svartmes 105, trädlärka 8, mindre korsnäbb 33, rödstrupig piplärka 1 och lappsparv 1. Mellan Nyhamnsläge och Lerhamn finns en stor plöjd åker som lockar till sig mycket fågel. Förutom stora mängder måsfåglar sågs minst 4 rödstrupiga piplärkor tillsammans med ett 50-tal ängspiplärkor.
Mårten Müller
Helsingborg, - Thursday, September 23, 2010 at 20:25:25 (CEST)

23/9 Örby ängar, Råå, kl 07.00-08.00. Ett kraftigt str av bofink på bred front hela timmen, periodvis 2-300 ex/minut mot söder. Det passerade också 48 ljungpipare, 1 trädlärka, ca 200 grönsiska, 32 m.korsnäbb, 8 stenknäck, 13 steglits, bergfink, järnsparv, .......
Leif Dehlin
- Thursday, September 23, 2010 at 17:35:21 (CEST)

23 sept: Nu på morgonen var den unga tärnmåsen kvar på Svanebäcksrevet, flög dock ut efter en stund och lade sig på vattnet ca 500 m utanför. Även en sträckande lappsparv.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, September 23, 2010 at 11:53:08 (CEST)

22 sept. Minst sex rastande forsärlor utmed stranden Hittarps rev-Domsten och en sträckande stenfalk noterades vid en em-promenad.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 23, 2010 at 08:45:06 (CEST)

onsdag 22 sept. Råbocka 10.00 1 str. bivråk. Sandön 12.30-13.00 1 rödspov insidan sandön.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Wednesday, September 22, 2010 at 16:36:11 (CEST)

22 sept. Kullens fyr, 07.00 - 12.00 tillsammans med Karl-Göran Nilsson och Teuvo Karjalainen. Höstens första Nötskrikor uppenbarade sig och inte mindre än 225 ex, som mest i luften samtidigt 105 ex! Därutöver 5 kontinentala Stjärtmesar, en av vardera Pilgrimsfalk,Svart rödstjärt, Mindre hackspett, Törnskata, Lappsparv, Duvhök och Gök. Stenfalk 3, Stenknäck 9, samt en del Bo/Bergfink, Ängs och Trädpip.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, September 22, 2010 at 16:32:49 (CEST)

21/9 En ung tärnmås höll under eftermiddagen till längs stranden söder om Svanebäcksrevet, Viken.
Mårten Müller
Helsingborg, - Tuesday, September 21, 2010 at 21:36:20 (CEST)

20/9 Råå.Sträck S-SV.Bofink 8500,Grönsiska 240,Ängspiplärka 120,Trädpiplärka 9,Sädesärla 15,Taltrast 7.Vitkindad gås 140 str N.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 20, 2010 at 22:38:06 (CEST)

19 sept. När jag höll på att fotografera gråhakedopping i Kattviks hamn kom larmet på brednäbbad simsnäppa. Drog till Torekovs rev där den låg på mycket bra fotoavstånd och även småsnäppa ville vara med på bild.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, September 20, 2010 at 21:03:28 (CEST)

19 sept. Stod 1,5 timme vid Norrviken på morgonen. 2 unga tärnmåsar lämnade bukten liksom 2 kustlabbar. 1 pilgrimsfalk och några stenfalkar sträckte in.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 19, 2010 at 22:28:18 (CEST)

18.9 Malenbadet på fm (se Svanbergs noteringar) Därefter ett par timmar längs med Skummeslöv/Mellbystrand med ett inferno av vågor, skum och havsfågel där bla labbar, klyksvala och tärnmås slickade strandlinjen. Tillbaka i Båstad på em sågs bla klyksvala >2 ex, bredstjärtad labb 1 ad, tärnmås 3 ex, dvärgmås 4 ex. En ny minnesvärd havsfågeldag!
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, September 18, 2010 at 22:21:43 (CEST)

18 sept. Två turer ut till Rönnen för att spana hav. Först 07.00-10.30 då bl.a. en ung storlabb bjöd på njutobsar ända inne längs stranden. Därtill 2 unga fjällabbar samt vardera en ung kustlabb och havssula. Två pilgrimsfalkar (ad + juv), två unga svarttärnor och 12 stjärtänder. Mellan 15.30-17.30 lugnare, dock 1 ex vardera av stormfågel och tretåig mås. En storlom passerade också. Medspanare: Rolf Helmersson.
Henrik Johansson
- Saturday, September 18, 2010 at 21:16:52 (CEST)

18 sept. Malenbadet, Båstad fram till 13:30. Minst 2 unga tärnmåsar, svartnäbbad islom 1 ad i sommardräkt som kom norrifrån och gjorde en sväng och sedan återvände norrut, fjällabb 2 juv, kustlabb 1 ad ljus, stormfågel 1, pilgrimsfalk 3, stenfalk 1, tornfalk 2, fiskgjuse 1, kustpipare 1 och kärrsnäppa ca 40. På eftermiddagen promenad mellan Sibirien och Vegeåns mynning. En tidig snösparv på stranden och bland vadarna kan nämnas, spovsnäppa 2, kustsnäppa 15 och kärrsnäppa 10. Inga havsfåglar i sikte under de 2 timmar som promenaden varade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 18, 2010 at 20:59:36 (CEST)

18 september, spanade över havet vid Norrebro hamn kl 11.30-14.00 tillsammans med Kent Sjöström. Den enda säkra gråliran sågs ganska snart sträcka åt väster rätt långt ut. De bästa obsplatserna för havsfågel denna dag tycks ha varit längre in i Laholmsbukten. Några havssulor noterades dock. I övrigt sträckte små grupper av sjöorrar och kärrsnäppor förbi. Över vågorna kunde man ibland se småfåglar ta sig fram, som kan förmodas ha sträckt ut vid Grötvik. En ormvråk och en tornfalk kom också insträckande från havet. - På kvällen gick jag ned till stranden hemma vid Glimminge plantering, nyfiken på om någon havsfågel kunde ses därifrån. Åtminstone två gråliror snurrade runt en bra bit ut.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 18, 2010 at 20:45:29 (CEST)

17/9. Kullen. Några timmar på e.m. ute på spetsen vid lilla fyren låg små grupper av sjöorrar och guppade i vågorna. Annars inte mycket att erbjuda mer än del havstrut och sillgrissla
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Saturday, September 18, 2010 at 14:05:06 (CEST)

17/9 Rålehamn 07.00-13.00 Kanske inte så mycket str fågel som väntat men det som drog söderut gjorde det oftast nära och fint. 1 ad hane och 1 ung pilgrimsfalk dök upp ganska omgående, 3 kustlabbar, 1 ung dvärgmås och ännu en ad pilgrimsfalk kom från norr precis som stenfalken. 3 havssula, 16 smålom, 1 storlom, ca 140 obest alkor, 41 kärrsnäppa, 17 strandskata och 4 roskarl kan också nämnas innan tärnmåsen äntligen behagade visa sig. I sakta mak passerade den mellan Tjällran och Råle innan den fortsatte söderut. Vi avslutade dagen med bl.a 1 lappsparv vid Klarningen.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Friday, September 17, 2010 at 19:40:35 (CEST)

16/9. Kullen, ett oregelbundet tickande visade sig komma ifrån en dvärgsparv som tillfälligt landade i buskarna nedanför mistluren. Den lyfte dock snabbt och försvann utan att återfinnas.
Mikael Olofsson
Ängelholm, - Friday, September 17, 2010 at 13:16:38 (CEST)

2 gråliror och en 6 storlom på Kullen 16 september. Medobs Mikael Olofsson mfl.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, September 16, 2010 at 23:37:45 (CEST)

Onsdagen den 15 september, Rålehamn mellan kl 14.00-16.15: Fjällabb två st ungf. tillsammans, nära. Rödstrupig piplärka 1 tillsammans med flera Ängspiplärkor. Pilgrimsfalk 1ex ad, Tobisgrissla 1ex juv, Fisitärnor flertal på långt håll.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, September 15, 2010 at 18:26:50 (CEST)

Ons den 15 september, Hittarp. Mycket småfågel i skogen, dagen största överraskning var den outfärgade Mindre flugsnapparen som sågs några minuter ca 100m NO om parkeringen. På lokalen sågs även grå flugsnappare 2ex, rödstjärt 1ex, törnsångare 1ex, ärtsångare 1ex, gott om gransångare, grönsiska ca 25ex, buskskvätta 1ex, brushane 1ex, kustsnäppa 2ex, drillsnäppa 5ex, kärrsnäppa ca 20ex
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, September 15, 2010 at 17:07:09 (CEST)

12/9 Örby Ängar, på sträck S: Bofink 2500, Bergfink 15, Trädpiplärka 2, Gulärla 5, Sädesärla 14, Rödstrupig piplärka 1, Ladusvala 11, Grönsiska 750. Rastande: Rödhake 20, Järnsparv 5, Svartvit flugsnappare 1, Mindre Hackspett 1, Gråsiska 15, Gransångare 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 12, 2010 at 22:07:04 (CEST)

Sö 12 sept. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 4, Glada 2, Sparvhök 1, Tornfalk 1, Tranor 3 "hemmatranor", St hackspett 1, Korp c 10, Rödsjärt c 5, Rödhake 2, Stenknäck c 10, Stjärtmes 5-7. Skrän och gnäll från lite höströrliga nötskrikor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 12, 2010 at 20:31:05 (CEST)

2010-09-11 På eftermiddagen. Flock med 46 stycken Steglitser i beteshage vid Vattenmöllan.
Lars Unger
Mölle, - Sunday, September 12, 2010 at 20:21:41 (CEST)

12/9. En småfläckig sumphöna sågs vid bryggan på Sandön nu på e.m. innan en regnskur stoppade vidare skådning.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, September 12, 2010 at 18:23:41 (CEST)

12/9 Rydebäck 07:30-08:45 mot syd. Bofink ca 6000 med inslag av grönsiska, trädpiplärka, ängspiplärka, gulärla, tornseglare, ladusvala, hämpling, järnsparv. Mindre korsnäbb 21, forsärla 1, brun kärrhök 1, sparvhök 1. Raus sportfiskedammar, skogssnäppa 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, September 12, 2010 at 16:01:21 (CEST)

11 sept Fyra havsörnar, en ad och tre ungfåglar, kom flygande tillsammans och landade på åkern so Stureholms gård. Örnarna lyfte efter en kort stund och försvann lika fort som de dök upp. Strax därpå ytterligare en överflygande gammal havsörn, alltså fem örnar i området.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, September 11, 2010 at 22:32:40 (CEST)

Lö 11 sept. Vegeholm. Ormvråk 2, Korp 2, Spillkråka 1, Korsnäbb c 10 "osså" lite svamp på det!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 11, 2010 at 21:13:56 (CEST)

11/9. Hade precis parkerat vid boulebanan i Utvälinge, när en kungsfiskares skarpa läte hördes i riktning mot fotbollsplanen. Efter lite spanande hittades fågeln sittande på en av stugornas tak!
På Rönnen oroades den stora mängden gäss av två havsörnar (en gammal och en något yngre), som inte var hungriga för tillfället.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 11, 2010 at 17:53:35 (CEST)

Trots blåsten vid Sandön en lyckad kväll. Kunde på 15m håll tuba småfläckig sumphöna och vattenrall när de smög i vasskanten , strax S om betongdelen av Sandöbron vid parkeringen, kl 19.45
Peter Elfman
Väggarp, - Thursday, September 09, 2010 at 07:17:17 (CEST)

7.9 Utanför KOF-området med stor relevans för oss NV-Skåningar besöktes Grötvik i Halland tillsammans med Bengt under morgontimmarna. I ostvinden ett imponerande sträck av bofink >70.000!, grönsiska >6.000 liksom rikt sträck av trädpip, mindre korsnäbb ca 100 och stenknäck 20. Bland udda arter en lappsparv och en ringmärkt nattskärra. Med sträckriktning SO har majoriteten av dessa fåglar passerat KOF-området under dagen samtidigt som det enligt uppgift var relativt lugnt på Kullen.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, September 07, 2010 at 19:47:28 (CEST)

7 sept. Ljungabolet. Dramatik i luftrummet i dag. En SPARVHÖK slogs i luften med 6 skator och 1 KRÅKA. Fantastiskt att se hökens flyguppvisning. Den var så tuff att den även försökte fånga en av skatorna genom att under flygningen sträcka fram klorna efter skatan, som undvek genom att göra en störtdykning. På tomtskådningens RM i lördags hade jag tur, en GRÄSHOPPSÅNGARE rastade i ett träd i närheten och sjöng sin karakteristiska sång.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, September 07, 2010 at 19:30:58 (CEST)

Ti 7 sept. Sofieberg/Helsingborg. En f d arbetskamrat m fru ringde. - Vi har en konstig fågel på staketet, vi tror det är en nattskärra. Alldeles riktigt, i några dagar har den haft staketet som viloplats i väntan på resan söderut.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, September 07, 2010 at 11:40:03 (CEST)

Tog tåget ner till Ängelholm från Göteborg.. har mitt föräldrarhem i Höganäs. Åkte ut till Sandön vid 10:00 fick se följande frn 10-15:00..samt mellan 17:30-18:30. 1 Småfläckig sumphöna, 1 Pilgrimsfalk, 32 Större Strandpipare, ca 3000 Vitkindade, ca 4-500 Tofsvipor, 5 Enkel beckasiner, 1 st Ormvråk, 1 st Tornfalk, 30 tal Småsnäppor, 24 Kustsnäppor, 12 Kärrsnäppor, 1 st Rödspov, 14 st Kustsnäppor, 3 st Roskarl, 4 st Drillsnäppor, 5 st Rödbenor, 13 st Gluttsnäppor, 3 st Myrspovar, 3 st Brushanar, 6 st Gulärlor, 5 st Skäggmesar, 1 st Vattenrall, 8 st Storspovar, ca 50 st Krickor, ett stort antal Grågäs m.m. En härlig dag helt enkelt.
Freddy Persson
Göteborg, - Monday, September 06, 2010 at 21:53:49 (CEST)

Under söndagen hade vi en vackert utfärgad hane av svart rödstjärt på besök i vår trädgård. Tog ett dopp i vårt fågelbad. Nu ikväll sprang det två stenskvättor (ungfåglar) och jagade allehanda småkryp på gräsmattan.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, September 06, 2010 at 21:48:09 (CEST)

6/9 2010 Nyss hemkommen från Egypten så var det ett ordentligt sug efter att se vad som har hänt i våra marker på en vecka och valet föll på att vandra i Herr Svanbergs fotspår Lervik - Ranarp. Och jag hade tur, stötte den rödstrupiga piplärkan (om det nu var samma, fick den till att vara en 1K fågel) 300-400m väster om Grytskärsdungen. I övrigt vad det mycket gulärlor som sträckte förbi, en ensam ljungpipare, ängspiplärkor och i en flock sånglärkor på fälten nordväst om dungen fanns minst två trädlärkor.
Håkan Johansson
Magnarp, - Monday, September 06, 2010 at 19:19:55 (CEST)

6 sept.Ytterligare tillägg till Rolfs och Johans lista under f.m. i området Jonstorp - Farhult var två Dvärgbeckasiner och en ung Pilgrimsfalk som slog en stare.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 06, 2010 at 19:12:28 (CEST)

6.9 Farhultsviken full av fågel på fm. Till Rolfs lista kan läggas en gammal medelhavstrut. Gårdagens blåhake på Hittarps rev var en ung hane som tom sjöng lite försiktigt i solen.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, September 06, 2010 at 17:36:54 (CEST)

6/9. Sandön på morgonen. 3 skäggmesar och 1 småfläckig sumphöna sågs på ön. 1 kungsfiskare och 1 pilgrimsfalk flög förbi i hög fart.
På Rönnen blev det 20 småsnäppor och 1 gammal och 1 ung havsörn.
Vidare till Farhult där följande noterades: 2 spovsnäppor, 10 småsnäppor, 31 kustsnäppor, 1 kustpipare och 6 sandlöpare. I fårhagen borta på Jonstorpssidan satt flera röda glador på stolpar och på marken. Plötsligt lyfte alla och drog i samlad tropp österut över havet. Flocken bestod av 10 ungfåglar anförda av 2 adulta. En imponerande syn!
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, September 06, 2010 at 17:09:35 (CEST)

5 sept. Hittarps rev under några goa fm-timmar i ett härligt sensommarväder. En hel del rastande tättingar som gulärla, forsärla, buskskvätta, törnsångare mm. En blåhake var stationär i området under dagen och visade stundtals upp sig nära och fint. Magert sträck men nämnas kan bla ett ex av gök och nötkråka samt av rovfågel några enstaka ex av brunhök, ormvråk,tornfalk och sparvhök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Sunday, September 05, 2010 at 23:30:07 (CEST)

5 sept. Promenad från Lervik till Ranarp. En rödstrupig piplärka rastade liksom 2 skärpiplärkor. En piplärka, modell större fält/större pip, kom och flög förbi oss och vände en bit söder om oss. Den drog ca 150 meter bortanför oss och landade. Märkligt nog kunde den inte återfinnas trots idogt eftersök. Kanske uppstött av andra strandflanörer?! Vid Påarps mal ett par flockar ljungpipare och även här några skärpiplärkor och en forsärla.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 05, 2010 at 21:17:51 (CEST)

5/9. På Rönnen hördes locklätet från en lappsparv ett par gånger. Tyvärr lyckades jag inte få se fågeln. Vidare fanns 19 småsnäppor och en mosnäppa på lokalen. En gök kom flygande med en svans av ilskna småfåglar efter sig. I buskaget vid Heljarödsgårdens fotbollsplan sågs en näktergal, och på Sandön var den småfläckiga sumphönan kvar alldeles intill bron.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, September 05, 2010 at 20:20:57 (CEST)

Ornakärr 5 sep, kl 11.10, tre kärrhökar cirklade tätt ihop på 10 m höjd över nyslagen åker. Fortsatte länge. Märklig syn.
Dan Persson
Strandbaden, - Sunday, September 05, 2010 at 00:13:17 (CEST)

4 sept. Morgon och förmiddagstimmar vid Sandön. Ägretthägern som pågarna i Hasslarp rapporterat om dök upp en stund efter att den setts hos dem. Efter en kort rast på insidan av Sandön lyfte den och drog rakt ut över Skälderviken med riktning mot Magnarp. En småfläckig sumphöna tillsammans med en vattenrall några meter söder om bryggan ute på ön. Av övrigt kan nämnas, skedand 7, kricka 100, stjärtand 1, småsnäppa 3, kärrsnäppa 55, kustsnäppa 20, gluttsnäppa 4, kustpipare 1 och ljungpipare 3. Lite rovfågel på sträck och 2 havsörnar skruvade en lång stund bortåt Rösan innan de sakta på hög höjd drog vidare söderut. Samma riktning tog även glada 4, brunhök 1 och 2 bivråkar. Ljuvlig morgon!
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 04, 2010 at 22:43:09 (CEST)

4 sept. Hasslarps dammar fram till kl. 11. En riktigt frisk och kylig morgon. Hyfsat med småfågel i rörelse under de två första morgontimmarna men därefter lugnare. 65 fåglar ringmärktes av 15 olika arter, bl.a. en steglits. En ung gräshoppsångare som märktes förra helgen och en sävsparv som märktes under fjolåret kontrollerades. Förutom fångsten en del trevligheter. Strax efter kl. 9 kom plötsligt en ägretthäger flygande lågt över dammarna. Den rörde sig i området under ca 10 minuter innan den försvann norrut. Innan dess hade Mårten en nattskärra i det första gryningsljuset. Minst 200 gulärlor lyfte efter att ha övernattat i vassen. Flera rastande grå flugsnappare noterades också liksom en sträckande forsärla. Medhjälp av Mats och Mårten.
Henrik Johansson
- Saturday, September 04, 2010 at 20:35:44 (CEST)

3 sep, Sandön, mellan 18 och 19: från bryggan ut till ön sågs 5 småsnäppor, samt en småfläckig sumphöna och en vattenrall. Dessutom kärrsnäppor, enkelbeckasiner och gluttsnäppor. Från Sandöns utsida syntes en flock om ca 20 kustsnäppor, 6 strandskator och uppemot 10 myrspovar.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Saturday, September 04, 2010 at 10:31:33 (CEST)

To 2 sept. Ornakärr m omgivande fält. Brun Kärrhök 1, Enkelbeckasin 2, Tofsvipa 2, Ljungpipare minst 50, Skogsduva 2, Steglits 7, Gulärla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 02, 2010 at 22:42:21 (CEST)

Onsdagen den 1 sept., runt kl 12, Rönnen var lokalen. Noterbart var ett ex av vardera svartsnäppa, småsnäppa, myrsnäppa, brushane, 5 skärfläckor varav 3 1K, 3 grönbenor, 8 gluttsnäppor, en överflygande fiskgjuse och en oerhörd mängd vitkindade, runt 3000 kanske.

Noterbart var också den "naturvän" som var ute och spatserade längst ute på udden, och dessutom hade sin hund lös springande, ibland en bra bit framför sig. Tyvärr undkom han mig, vet inte vad som kunnat hända!

Sandön, en småsnäppa, 3 gluttsnäppor, 2 strandskator, 15 storspovar, 3 kentska tärnor, 2 1K fisktärnor, en brun kärrhök.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, September 01, 2010 at 19:59:57 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2010
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin