Observationer augusti 2011


Tillbaka till den aktuella obsboken

110831 15.00-16.30 Söderåsens Forsgård, Åstorps kommun. Mängder med korsnäbb i rörelse. Minst 2 bändel i flockarna. 2 bivråkar sträckte söderut.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, September 02, 2011 at 18:11:08 (CEST)

2011-09-02 Spaning efter fjällpipare på fälten mellan Svedberg och Tyrköp gav endast ljungpipare 26 ex, stenskvätta, buskskvätta, rödglada, ormvråk och blå kärrhök ( hona )
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, September 02, 2011 at 16:21:35 (CEST)

1/9-11 Svedberga: Fjällpipare 1 1k som sågs på morgonen var kvar några 100 m väster om den stora ensamma stenladan under kvälning och skymning. Ett 10-tal Ljungpipare och mycket stenskvättor också på fälten.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, September 02, 2011 at 00:08:04 (CEST)

Onsd 31 aug, Ornakärr. Nu är det massor av vatten över maderna! Obsar; Häger 1, Gräsand minst 100, Kricka c 10, Pilgrimsfalk 1 lyckades skilja ut en enkelbeckasin ur flocken och "hej" vad jakten gick. Men till slut, beckasinen dök ner mot backen och falken blev utan mat. Ljungpipare c 20, Tofsvipa, Brushane, Gluttsnäppa, Svartsnäppa, Enkelbeckasin, Rapphöna 14 - inte dåligt att dra fram en så stor kull till flygg ålder. Gulärla, massor av svalor och starar
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, August 31, 2011 at 22:26:29 (CEST)

Onsd. 31/8 ÖSTRA KLAPPE: 4 fjällpipare, 150 Ljungpipare
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, August 31, 2011 at 22:19:29 (CEST)

31.8 Fälten mellan Svedberga och Turköp drog även idag till sig fjällpipare 5 st vid lunchtid. Mängder av stenskvättor utspridda i landskapet.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, August 31, 2011 at 15:17:56 (CEST)

30 aug. Några kvällstimmar vid Malenbadet, Båstad. En storlabb stationär inne i bukten och sågs lämna vid 19-tiden då den drog rakt västerut. Av sträcket kan nämnas, storlom 1, fiskgjuse 2, stenfalk 1, kustsnäppa 25, kustpipare 5, myrspov 1, mosnäppa 1, silltrut 6, dvärgmås 14, silvertärna 1 1k samt svarttärna 6 1k.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 31, 2011 at 10:18:17 (CEST)

Tis den 30/8.

Sandön: Småsnäppa 1ex kustsnäppa 4ex, svarttärna 2ex 1k, fiskgjuse 2ex, myrspov 1ex.

Rönnen: Kustpipare 2ex, roskarl 1ex, kustsnäppa ca 10ex, kärrsnäppa ca5ex, sandlöpare 1ex, myrspov 1ex, drillsnäppa 2ex.

Medobservatör: Ulf ståhle.

Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, August 30, 2011 at 17:25:05 (CEST)

28/8. Började dagen på Klören för att kolla efter korsnäbbar. Inga syntes, så flocken med 125 kustsnäppor på stranden fick duga. Borta vid Sandön höll de två unga svarttärnona till, liksom en myrsnäppa och 5 storskrakar.
Vid Rönnen provade en ung pilgrimsfalk jaktlyckan bland uppskrämda vadare. De tusentals gässen brydde sig inte.
I Farhult sprang 20 småsnäppor och en myrsnäppa bland en mängd kärrsnäppor.
Stod en stund och spanade över den steniga åkern vid den ensamma ladan i Svedberga. Det enda som syntes var 3 större strandpipare och 5 ormvråkar när plötsligt ett udda läte hördes rakt över mig. Fågeln landade, och det var en ung fjällpipare som rastade en hel minut innan den drog iväg.
På vägen hem sågs 7 röda glador över en liten åkerholme nära Rögle säteri.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, August 28, 2011 at 22:31:04 (CEST)

28 aug. 12-tiden vid Halsarevet, Jonstorp bl.a. Smalnäbbad simsnäppa 2 1k, Spovsnäppa 18, Kärrsnäppa 140, Mosnäppa 10, Sandlöpare 2 samt Svartsnäppa 2 ex och en del annat.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, August 28, 2011 at 21:20:33 (CEST)

28 augusti: i lärkskogarna vid Lönnhässle drog flera flockar med korsnäbbar runt och bland dem minst 6 bändelkorsnäbbar. 5 bivråkar drog mot söder medan en mäktig flock med 30-40 korpar verkade mer stationär.
Mona Tuvesson o Thomas Wallin
- Sunday, August 28, 2011 at 21:15:40 (CEST)

28/8 Örby ängar 10.00-12.00. 232 bivråk drog över till vårt grannland på bredfront tillsammans med 5 ormvråk. Vägen söderut valde 2 bruna kärrhökar, 5 glador,1 lärkfalk och enst/få gulärlor och trädpip.
Leif Dehlin
- Sunday, August 28, 2011 at 20:51:36 (CEST)

28 aug. På stranden mellan Sibirien och Klören födosökte 65 kustsnäppor. En adult pilgrimsfalk satt på ett fält vid Stureholm. Halsarevet, Jonstorp bjöd bl a, smalnäbbad simsnäppa 2, spovsnäppa 15, mosnäppa 2 samt en fiskgjuse som fångade en större fisk. Efter visst besvär kunde gjusen lyfta och ta höjd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 28, 2011 at 20:17:35 (CEST)

28/8 Det blev några timmars åkerskådande vid Täppeshusen med god utdelning. I den stora trut/måsflocken kunde bla svarthuvad mås 1 1k, kaspisk trut 1 1k samt silltrut 2 ad + 6 1k vaskas fram. I fuktstråken gick ca 30 brushanar, 10 gluttsnäppor, 10 större strandpipare och 2 svartsnäppor. En adult och en ung pilgrimsfalk turades om att jaga i området o den gamle tog sig en stare som mellanmål.
Mårten Müller o Olof Jönsson
Helsingborg, - Sunday, August 28, 2011 at 19:31:44 (CEST)

Lör den 27/8. Fjällpipare 1ex på åker mellan Turköp och Svedberga, upptäckare Mårten Müller.

Allerumsskogen: 2par Bändelkorsnäbb tillsammans med mindre korsnäbb. För att hitta dessa utgå ifrån Allerums kyrka kör mot Döshult inne i skogen har ni ett hus på vänster sida, bakom huset finns några lärkträd där höll dessa gobitar till.

Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, August 27, 2011 at 20:54:02 (CEST)

Bändelkorsnäbbarna har även hittat till Söderåsen. Minst 1 ex innanför Maglaby kärr idag på morgonen.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Friday, August 26, 2011 at 13:42:18 (CEST)

25 augusti, en tur upp på Hallandsås ovanför Tockarp sent om eftermiddagen visade sig vara mödan värd för Kent Sjöström och mig; här var gott om korsnäbb. Vi fick se drygt tio bändelkorsnäbbar samt en del mindre korsnäbb. Förvånade gjorde en forsärla som flög upp från ett hygge. Det var sannerligen en oväntad natur man möttes av längs vandringen uppför åsen, med flera exotiska slag av barrträd.
Mats Ljunggren
- Thursday, August 25, 2011 at 21:18:37 (CEST)

24 aug. På väg hem från Sandön, några minuter efter klockan 21, sågs en nattskärra som korsade väg 112 i höjd med Tånga.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 25, 2011 at 10:18:23 (CEST)

24/8 Vid ett besök vid Råå småbåtshamn idag lyckades jag vaska fram en 2K medelhavstrut ur den stora trutflocken på sandrevlarna.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, August 24, 2011 at 23:50:55 (CEST)

24/8 En flock på hela 29 fjällpipare (14 ad + 15 1k) sågs på den stora åkern vid "tornfalksladan" Svedberga vid 18-tiden. Flocken ville dock inte stanna någon längre stund utan sträckte vidare mot sydväst. Vid Sandön under kvällen noterades bla 2 1k kaspiska trutar, 1 1k svarttärna samt en hel del vadare.
Mårten Müller
Helsingborg, - Wednesday, August 24, 2011 at 22:24:40 (CEST)

Tis den 23/8. Sandön Kärrsnäppa 177ex, större strandpipare 13ex, småsnäppa 5ex, spovsnäppa 13ex, svarttärna 1ex 1k, roskarl 1ex, kustsnäppa minst 51ex säkert fler svårt att räkna då de gick bakom tångvallen på utsidan, drillsnäppa 2ex, enkelbeckasin 4ex, rödbena 14ex, gluttsnäppa 4ex, sandlöpare 1ex, kustpipare 1ex,
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, August 24, 2011 at 21:23:52 (CEST)

22/23 aug. I fågelviken vid Påarps allmänning s. om Torekov finns massor med ljungpipare. Noterade dem redan den 3 aug. Även många tofsvipor och ett par knipor. I tångävjan vid Skaudd två drillsnäppor, en rödbena och två gulärlor tillsammans med sädesärlor.
Karin Falkmer
Buoddarps utmark, - Tuesday, August 23, 2011 at 21:39:54 (CEST)

2011-08-23. Återbesök på åsen ovanför Tockarps skjutbana med full utdelning beträffande bändelkorsnäbb. I fint kvällsljus såge en röd grann hane, en intensivt gulgrön hona och minst tre ungfåglar. Bändlarna höll främst till i de höga smala granarna strax öster om lärkträden. Tack för tipset Thomas.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, August 23, 2011 at 20:10:50 (CEST)

22 augusti: många rastande tättingar for omkring bland träden på Klören. Den unga svarttärnan som funnits i området gjorde en lov in över Klören, 22 kustsnäppor och 3 gluttsnäppor rastade. Dessutom en sandgräsfjäril alldeles vid ingången till kohagen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, August 23, 2011 at 11:53:18 (CEST)

23 aug. Morgonkoll vid Hittarps rev. Mindre rörelse av gulärla och trädpiplärka på sträck. En brunhök liksom 2 sparvhökar lämnade landet. I tången födosökte 2 småsnäppor, 2 kustsnäppor och några kärrsnäppor. Ute i Sundet låg 14 sillgrisslor vilket för årstiden är lite udda. Morgonens skönaste obs var dock på ett träd nedanför slottet vid Kulla-Gunnarstorp. I det döda trädet satt 5 arter fågel, lärkfalk, kråka, ringduva, större hackspett och grå flugsnappare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 23, 2011 at 08:58:23 (CEST)

22/8. Klören. Minst två bändelkorsnäbb i tallbeståndet nära havet på höger sida om vägen. Sällan stilla, ständigt på flykt gjorde att de inte var så lätta att få koll på men de signalerade hela tiden sin plats så det var helt OK.
Leif Dehlin
- Monday, August 22, 2011 at 15:56:24 (CEST)

2011-08-21. Tockarp. Tog en söndagstur till Svanbergs bändellokal via en backe som Gunde Svan troligtvis skulle beskrivit som en lätt slakmota. Efter drygt en timmes väntan dök det upp en liten grupp med mindre korsnäbb och i denna grupp ingick även en tutande bändelkorsnäbb. Under väntetiden passerade en fiskgjuse med fisk i klorna (drog österut), korp (5), bivråk (2), trana (1) samt pilgrimsfalk (1).
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, August 21, 2011 at 23:06:26 (CEST)

Sö 21 aug. Svedberga. Ingen fågelupplevelse är större än den minsta. Utmed gamla banvallen röjde hunden Hugin, när en ungkull gärdsmygar svirrar upp från ett björnbärssnår tre-fyra meter framför mig. En gärdsmyg styr rakt mot mig - och sätter sig på min hand!Förvåningen ömsesidig under fem sekunder. Att den lilla smygen blev "skiträdd" förlåter jag så gärna. Bajsklutten blev beviset för detta annnorlunda fågelmöte. Tyvärr hann inte kameran med.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 21, 2011 at 21:39:43 (CEST)

21 aug. Morgontimmar på Kullen innan aktiviteterna för Bergets dag drog igång klockan 11. På sträck ses, bändelkorsnäbb 4, ortolansparv 1, domherre 3, gråsiska 2 och trädpiplärka minst 100. En mindre hackspett sågs vid Gubbahyllan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 21, 2011 at 18:20:30 (CEST)

20 aug. Sandön under dagen. Lite omsättning på vadarna i den friska vinden. Kärrsnäppa 100, spovsnäppa 3, småsnäppa 12, sandlöpare 18, kustpipare 10, myrspov 4, brushane 1, och kustsnäppa 30. En ung pilgrimsfalk jagade en tofsvipa långt ut till havs. Tofsvipan drog med falken efter sig i hög fart rakt in över Sandön. Förmodligen landade vipan och falken hängde likt en tornfalk en längre stund "halvt" ryttlandes och spanade in omgivningen. Några timmar senare flög en adult pilgrimsfalk förbi. En havsörn orsakade solförmörkelse då den fick alla gäss på Rönnen på vingar. En ung svarttärna fortfarande kvar och mer tillfälligt var en ung dvärgmås.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 21, 2011 at 18:17:39 (CEST)

2011-08-20 Började dagen med att köra till Kattvik där det låg en sillgrissla ganska nära stranden. För övrigt sågs det dvärgmås 2 ex, kentsk tärna 8 ex, sillgrissla 4 ex, småtärna 4 ex och sträckande obestämda vadare. En gök gjorde en lov ut över hamnen. Åker därifrån till Sandön för att eventuellt få några bilder på svarttärna och roskarl.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, August 21, 2011 at 11:21:12 (CEST)

Lö 20 aug. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 2, Sparvhök 1, Trana 2 "hemmadito", Gröngöling, Forsärla 2, Rödstjärt, Flugsnappare, Rödhake. Dessutom; en kasse kantareller I hemmamarkerna Ornakärr/Ingelsträde; Ljungpipare minst 80 på fältet NV om Ingelsträde gamla mölla, Rapphöna, ungkull om minst 12 fåglar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 20, 2011 at 22:02:40 (CEST)

19 augusti. Sandön på fm. Även idag gott om vadare och utöver vad som rapporterades igår sågs svartsnäppa 13, brushane 9 samt ett ex av smalnäbbad simsnäppa, och småspov. Minst 40 enkelbeckasiner födosökte i tången på öns norra sida . En överflygande ung havsörn mobbades av en fiskgjuse och drog snabbt vidare. Vid översvämningarna i Ornakärr födosökte två unga dvärgmåsar och i området mellan Lönhult och Stureholm en 1k pilgrimsfalk.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, August 19, 2011 at 19:42:35 (CEST)

19 aug. Den avlidna unga pilgrimsfalken på Sandön visade sig vara den enda ungen som märktes på Kullaberg i år.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, August 19, 2011 at 14:30:33 (CEST)

18 aug. En magisk vadarkväll vid Sandön i fint kvällsljus avslutades i moll då en ung pilgrimsfalk påträffades död i tången. Gissningsvis är det en av "våra" NV-Skånska ungar. Fågeln tillvaratogs så vi kan få svar på vilken unge det är och vad dödsorsaken var.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, August 19, 2011 at 09:26:19 (CEST)

19/8 Hittarpsrevet: Vid morgonens koll av Hittarpsrevet satt en skräntärna mitt på tvärrevet.
Klas Mårtensson
Solna och Hittarp, - Friday, August 19, 2011 at 08:18:58 (CEST)

17/8 10 kvinnor trotsade det lokala ösregnet och slöt upp till Tjejskådarträffen denna kväll. Vi började i Hasslarp men högt vatten och lite fågel gjorde att vi istället fortsatte till Sandön. Det blev en fin kväll med mycket fågel bla kärrsnäppor, kustsnäppor, enkelbeckasin, småsnäppa, sandlöpare, st strandpipare, storspov. Stämningen var god och skådarintresset på topp. Det lär bli fler tjejskådarträffar framöver
Carina Palm
Råå, - Thursday, August 18, 2011 at 23:22:26 (CEST)

18/8 Rydebäck. Fint kvällssträck på gulärla, ca 150 st på 15 min.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Thursday, August 18, 2011 at 20:25:45 (CEST)

18/8: Tillbringade en eftermiddagstimme vid Sandön med gott om rastande vadare: Störst antal kärrsnäppor, kustsnäppor, större strandpipare och småsnäppor. Dessutom spovsnäppor, kustpipare, myr- och storspov, sandlöpare (2) samt en ung roskarl. En av fiskgjusarna fiskade framgågngsrikt.
Mats Persson
Ramlösa, - Thursday, August 18, 2011 at 20:08:51 (CEST)

17 aug: Kanske lite oväntat en sillgrissla inne vid Kvickbron i Helsingborg. Man kunde ju ev. misstänka oljeskada, men inget synligt i alla fall.
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, August 17, 2011 at 20:54:21 (CEST)

16 aug. På en översvämmad åker mellan Västra Klappe och Täppeshusen rastade imponerande mängder av större strandpipare. Inte mindre än 126 (!) ex fanns i dyngan. Övriga vadare var, kärrsnäppa 12, spovsnäppa 1, svartsnäppa 2, gluttsnäppa 6, brushane 4 och enkelbeckasin 12. En brunhök och en glada såg hela tiden till att lufta vadarna och de skratt- och fiskmåsar som också fanns på plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 17, 2011 at 13:29:37 (CEST)

14/8-11 Höghult: Bra vaktelspel fortfarande där det inte är skördat.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, August 15, 2011 at 11:57:18 (CEST)

15.8. På den högra sidan av den gjutna bryggan ut till Sandön lyfte en rördrom bara en halvmeter från mig och drog inåt längs Vegeå. I övrigt sågs i den blåsiga småregniga morgonen kärrsnäppa ca 70, sandlöpare 9, mosnäppa 5, Småsnäppa 5, spovsnäppa 2, kustsnäppa 2, enkelbeckasin 3, starndskata 40, kustpipare 6, fiskgjuse 2, storskrake 6, silvertärna 25, bläsand 50. I en dyngpöl på en åker mellan Mjöhult och Ingelsträde såg jag en skogssnäppa, två småsnäppor och tre st. strandpipare
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Monday, August 15, 2011 at 11:28:37 (CEST)

Nu börjar det bli intressant att kolla av åkerlandskapet då bönderna är i full gång med höstskörden. Detta lockar till sig mycket fågel av olika artgrupper. 13/8 På en plöjd åker vid Svedberga födosökte en stor flock med trut och mås och här sågs bla medelhavstrut 3 1k, kaspisk trut 2 1k, silltrut 2 2k samt "vår" vita gråtrut. En 2k pilgrimsfalk såg dock till att minska antalet skrattmåsar med ett ex. 14/8 Vid Stureholm var skördetröskorna i full gång och ovan dem cirklade ett gäng röda glador samt en 2k brunglada. Den bruna stannade dock ingen längre stund utan drog sig långsamt norrut. Ett stopp vid Tostarps industriområde vid Filbornatippen under eftermiddagen gav kaspisk trut 3 1k samt medelhavstrut 2-3 1k.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, August 15, 2011 at 09:58:01 (CEST)

110814 Sandön kl 17.30-19.00. En mycket trolig ung rosenstare upptäcktes av Leif Olsson på nordsidan av Sandön. Fågeln ingick i en flock på ca 15 starar. Tyvärr skrämde två fiskare upp flocken som flög mot land, så vi hann inte studera den mer än ett fåtal sek. Fågeln var mycket ljus med mörka vingar där vissa partier var helt svarta. 17 arter vadare, 6 svarttärnor och ett par snatteränder också värt att notera.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, August 14, 2011 at 21:08:50 (CEST)

"På" tomten idag bl.a. gråsiska 1 ex, rödstjärt 2 ex, större strandpipare 2 ex och "vår" svarta gråkråka. Dessutom hade vi stora problem med ett läte som hördes strax söder om tomten. Men förklaringen kom! Det var en undulat (blå fas) som lite senare snabbt kom flygande över med en skata jagande hack i häl.

Från Allerumsskogen/-våtmark: bivråk 2 ex, glada 2 ex, kricka ca 40 ex, gluttsnäppa 1 ex, grönbena 4 ex, skogssnäppa 1 ex, gråhäger 1 ex samt gök 1 ex. Inga korsnäbbar!


Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, August 14, 2011 at 20:30:57 (CEST)

14/8. Glömde en liten "detalj": På vägen ner till bilen mötte jag en entita på närhåll, pga att vägen var avspärrad för skjutövningar. Rekommenderar en genväg genom skogen för den som ska förbi när det skjuts! :-)
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, August 14, 2011 at 12:43:23 (CEST)

13/8 En göktyta sågs i kvällningen i Hulrugered,kunde studeras fint från bilen födosökandes vid vägkanten, även gott om unga törnskator på Hallandsåsen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, August 14, 2011 at 11:48:33 (CEST)

14/8: Tog en tidig morgontur till Margretetorp- Tockarp, och tackar Thomas Svanberg för lokaltipset (och Thomas och Johan Kristensson för vägbeskrivningar)! Fick en rejäl korsnäbbsupplevelse under ca 2,5 timmar, minst 60 men troligare över 70 mindre korsnäbbar, och minst 2 bändelkorsnäbbar drog runt bland lärk och granbestånden vid kalhygget uppe på åsen. Även 2 nötskrikor, 2 ormvråkar, spillkråka samt sparv- och duvhök på lokalen. Sparvhöken gjorde förgäves ett svep mot korsnäbbsflocken.
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, August 14, 2011 at 11:08:13 (CEST)

13/8, Rönnen, tidig eftermiddag. Myrsnäppa 4, Spovsnäppa 1, Svartsnäppa 2, Enkelbeckasin 3, samt röd- och grönbenor, drillsnäppor, större strandpipare, kärrsnäppor samt en gluttsnäppa gick alla i dammen. En ung havsörn orsakade först ett mindre uppflog bland alla vitkindade och grågäss. Senare lyfte örnen åter och tog lite höjd, vilket fick gässen betydligt mer skärrade. Örnen fick dock ordentlig uppvaktning av den ena av två fiskgjusar, varpå den försvann i höjden västerut. En tornfalk och en röd glada födosökte.
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, August 14, 2011 at 11:02:35 (CEST)

Allerums våtmark. Den 12 aug på em. Vattennivån i våtmarken har sänkts och är nästan tömd på vatten. Detta innebär att lokalen åter lockar till sig lite rastande vadare. Idag sågs grönbena, skogs-, drill- och gluttsnäppa samt enkelbeckasin. En ung havsörn kretsade på hög höjd och drog mot no. Två bivråkar mot syd samt två lärkfalkar var stationära i området. 13 aug på fm. Ett imponerande skådespel när också idag två lärkfalkar jagade trollsländor över våtmarken. Även här en överflygande bändelkorsnäbb. På ledningar väster om Kulla silos sågs periodvis minst fyra gökar varav en saknade samtliga stjärtpennor. Fåglarna sökte föda på åkern och flög tidvis in i skogen. Troligtvis rastande fåglar på väg söderut.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, August 13, 2011 at 23:18:06 (CEST)

13/8. I Farhult fiskade fyra storskrakar på grunt vatten med stor framgång. Nästan varje gång de kom upp till ytan hade de en liten flatfisk i näbben. Efter att den svalts dök de genast efter nästa. Ännu närmare stranden snurrade en ung smalnäbbad simsnäppa, plockande sin variant av föda på vattenytan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, August 13, 2011 at 20:38:26 (CEST)

13/8 Örby ängar: Vitkindad gås 55, Grågås 35, Vattenrall 1, Trädpiplärka 65, Gulärla 95, Ladusvala 35, Hussvala 18, Näktergal 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, August 13, 2011 at 17:51:14 (CEST)

12 augusti: smalnäbbad simsnäppa och myrsnäppa toppade artlistan innehållande 20 olika vadararter på Sandön ikväll. På artlistan står också 1 roskarl, 3 kust-, 3 mo-, 7 små- och 2 spovsnäppor. 4 skedänder och 3 bergänder utanför ön. Den unga svarttärnan kvar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, August 12, 2011 at 23:10:00 (CEST)

12/8 Undertecknad och Johan Kristiansson tog sig till "Svanbergs bändellokal" i Tockarp på e.m. (tack för tipset Thomas ). Efter två timmars sällskap med ett fyrtiotal m.korsnäbbar kom äntligen 1 ex. hane bändelkorsnäbb och visade upp sig i fint medljus innan den drog vidare. Innan dess hade bl.a en pilgrimsfalk och en fjällvråk passerat. På vägen hem på Hittarpsrevet syntes bl.a 3 ex. kustsnäppa (1 hane, 2 juv), en gulärla och en lärkfalk som drog över.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Friday, August 12, 2011 at 18:19:32 (CEST)

12/8. Utanför Sandön låg en hanne och en hona bergand, och den unga svarttärnan flög runt och plockade från vattenytan. Bland tången gick bl.a. 3 kustsnäppor, 1 spovsnäppa, 1 myrsnäppa och 1 roskarl.
Några av de vadare som rastade på Rönnen var 5 spovsnäppor, 1 småsnäppa, 7 myrsnäppor, 1 mosnäppa, 5 svartsnäppor, 6 brushanar och 1 kustsnäppa. Friden avbröts plötsligt när en gammal havsörn kom inflygande från väster. Den svängde av och kom in rakt över Rönnen. Detta utlöste ett makalöst öronbedövande himlaförmörknande uppflog av de tusentals rastande grå- och vitkindade gässen. En sådan otrolig massrörelse blev tydligen för mycket för örnen som inte gjorde någon attack, utan drog vidare inåt land.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 12, 2011 at 13:35:06 (CEST)

11/8-11 En tur i duggregnet med Mikael Olofsson och Gustav Eriksson. Vi började med lite trutskåding vid Tostarps Industriområde som ligger strax söder om Kropps våtmark. Efter att ha blivit mer eller mindre idiotförklarade av en grävmaskinist som inte riktigt förstod tjusningen av att stå i en lervälling i regn och titta på trutar som kunde följande vaskas fram: medelhavstrut 1 st ad + 1 st 1K, kaspisk trut 1 st 1K + 1 st 2K, silltrut 1 st 1K + 5 st ad. Vidare färd till Sandön: småsnäppa 2 st, sandlöpare 2 st, spovsnäppa 3 st, myrsnäppa 4 st, roskarl 1 st, kustpipare 2 st, svarttärna 1 st, brushane 1 st, mosnäppa 1 st, kärrsnäppa minst 50, fiskljuse 2 st, svartsnäppa 4 st, kärrsnäppa ca 20 st, enkelbeckasin 5 st samt en del rödbenor, drillsnäppor, storspovar, större strandpipare och gluttsnäppor
Håkan Johansson
Magnarp, - Thursday, August 11, 2011 at 21:29:31 (CEST)

10/8. Två pilgrimsfalkar, en ad och en 1k, jagade och rastade på Rönnen på förmiddagen. Ungfågeln sågs flyga iväg med ett byte, så övriga rastare hade orsak att vara stirriga. Av dessa kan nämnas 3 sandlöpare, 1 spovsnäppa, 1 mosnäppa, 3 kustsnäppor och 6 storskrakar. 3 unga dvärgmåsar (1k) drog förbi. Tyvärr sågs inga spännande havsfåglar trots hård blåst.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, August 10, 2011 at 20:57:46 (CEST)

9 aug. En adult pilgrimsfalk på åker mellan Svedberga och Tursköp. Citronärlan eftersöktes under ett par kvällstimmar på och runt Sandön utan att återfinnas. Den unga svarttärnan kvar och övrigt var bl a, mindre strandpipare 3 och mosnäppa 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 10, 2011 at 14:02:16 (CEST)

Sandön lunch 110809. Samma stationära fåglar som Henrik rapporterade igår, dvs. citronärla, svarttärna, kustpipare och mindre strand. Därutöver bl a sandlöpare 11, brushane 2, kustsnäppa 4, myrspov 6, mosnäppa 1 och fiskgjuse 1.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, August 09, 2011 at 16:43:50 (CEST)

Fm 110808. Jakt efter bändel vid Allerums våtmark lyckosam. En hördes tillsammans med mindre dito vid lärkbeståndet några hundra meter söder om våtmarken. Mängder av ladusvalor, mest årsungar, vid våtmarken där även en ung törnskata sågs. Medobs Leif Olsson.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, August 09, 2011 at 15:45:26 (CEST)

8 aug. Förmiddagstur vid Sandön. Den unga citronärlan kvar i tångsörjan på Klörenstranden. Där även en grann kustpipare. I åmynningen en födosökande ung svattärna och på insidan av ön tre unga mindre strandpipare.
Henrik Johansson
- Monday, August 08, 2011 at 20:09:06 (CEST)

8 augusti, tog en förmiddagsrunda till några goda Bjäre-lokaler, men det "vill sig inte" riktigt ännu. På Torekovs rev räknade jag 20 kentska tärnor, en småspov och en kärrsnäppa. Kring Norrebro hamn var det om möjligt magrare utbud, men en ung törnskata bör omnämnas. Vid Grytskären möttes jag av en fiskgjuse som ryttlade ett tag innan den drog vidare. En gråhakedopping låg framför yttre skäret.
Mats Ljunggren
- Monday, August 08, 2011 at 19:35:54 (CEST)

7/8-11 Utvälinge Jag stannade helt kort vid vägen ut till Klören. Över trädtopparna kommer en fiskgjuse med något i klorna. Jag gjorde samma upptäkt som Thomas Svanberg för ett par år sen. Tog ett par bilder och vid hemkomsten ser jag att den hade två fina fiskar i klorna (och rättvända). Skulle vara intressant att veta hur de tar sitt byte, om de tar en och en eller har tur och fångar två i samma dyk.
lars nilsson
munkaljungby, - Monday, August 08, 2011 at 18:45:36 (CEST)

7 aug. Minst 5 bändelkorsnäbbar, varav 1 hane, i ett lärkbestånd ca 1 kom norr om skjutbanan i Tockarp, Margretetorp. Den som är hugad kör vägen mellan Margretetorp och Förslöv. Efter att man passerat Margretetorps gästgifveri (på höger sida om vägen) kommer det en väg upp till höger skyltad med liten vit skylt "Tockarp". Kör upp här och parkera vid vedtravar. Tag sedan stig i nordlig riktning och håll höger och vid varje stigdelning följ pilar i marken. Bändlarna sällskapade med ett 20-tal mindre korsnäbbar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 07, 2011 at 20:19:03 (CEST)

7 aug. Två förmodade häckningslatser för lärkfalk. Nordväst 2:dra hålet Ängelholms golfbana och mellan Sibirienvägen och Västersjögatan på Södra Utmarken. På båda ställena har under minst 10 dagar lärkfalkar, vid flera tillfällen, både setts och hörts skria. Dock inga bändelkorsnäbbar vid hål 17 idag, tyvärr.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Sunday, August 07, 2011 at 16:31:54 (CEST)

7/8 Rönnen: Gravand 1, Skäggdopping 1, Gråhakedopping 4, Skärfläcka 1, Större strandpipare 4, Ljungpipare 3, Tofsvipa 150, Spovsnäppa 2, Enkelbeckasin 4, Myrspov 4, Svartsnäppa 2, Gluttsnäppa 5, Brushane 2, Grönbena 3, Drillsnäppa 2.
Sandön: Kricka 5, Fiskgjuse 1, Större Strandpipare 22, Kustsnäppa 2, Kärrsnäppa 20, Sandlöpare 1, Svartsnäppa 1, Svarttärna 1juv, Citronärla 1k gick på Klörensidan med sädesärlor.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 07, 2011 at 15:24:46 (CEST)

6 aug. Under en promenad genom Allerums skog fick jag ta del av sommarens invasion av bändelkorsnäbb. Ett par hundra meter in på den skogsväg som går norrut från Allerums kyrkväg finns ett lärkbestånd på vänster sida. Lärkträden är inte så gamla, men vissa har ganska bra med kottar nu. Fåglarna hördes först från de äldre granarna intill och flög därefter in mot lärkträden. Av ljuden att döma var det minst två bändelkorsnäbbar, men förmodligen någon till.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, August 07, 2011 at 07:03:13 (CEST)

Sandön fm 6/8 Idag fanns den unga citronärlan på Sandöns badplats 10:30-11. Även en ung svarttärna, kustpipare, kärrsnäppor och en rastande ljungpipare sågs.
Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, August 06, 2011 at 13:44:48 (CEST)

Fre 5 aug. Ornakärr, kvällscykling. Häger 3, Grågäss, Gräsand, Kricka, Brun kärrhök 1, Tornfalk 2, Grönbena minst 20, Gluttsnäppa 1, Enkelbeckasin c 10, Gulärla, ungstarar i stora flockar på väg mot övernattning i Danhults dammar. Måste avslutningsvis kreditera Göran C och Heidi för intressant och uthållig nattjour med flodsångare, gräshoppsångare, vaktel och kornknarr ständigt i öronen. Fler arter och platser skulle behövt sådan bevakning
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 05, 2011 at 21:46:27 (CEST)

4/8 Örby ängar: Storspov 1, Gök 1, Trädpiplärka 2, Gärdsmyg 5, Härmsångare 3, Törnsångare 2, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 4, Gråsiska 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, August 05, 2011 at 21:21:48 (CEST)

2011-08-05.Vid Brogårdasjön fanns 3 ex svarttärnor och smådopping 1 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Friday, August 05, 2011 at 19:09:24 (CEST)

4/7-11 Höghult: Nu är Kornknarrens fält slaget. Ulf Ståhle han uppfatta 4 "crex" vid 22-tiden medan skörden pågick. Slut för i år. Tack för i år.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, August 05, 2011 at 14:37:15 (CEST)

5 aug, Sandön fm: citronärla 1k sprang omkring med sädesärlor. En sparvhök skrämde upp alla ärlorna men troligtvis är den kvar.
Lars Forsèn
Utvälinge, - Friday, August 05, 2011 at 13:51:40 (CEST)

Onsdagen 3 augusti, kl. 20. Grönbena 15, brushane 1, drillsnäppa 15, skärfläcka 1, storspov 3, gluttsnäppa 1, småsnäppa 4. Inte så mkt, men gott väder!
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, August 03, 2011 at 23:45:00 (CEST)

3 aug fm, Rössjön: sex storlommar. Vid lärkträden norr om Västersjön två honfärgade bändelkorsnäbbar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, August 03, 2011 at 23:29:21 (CEST)

3 augusti, trots avsaknad av lärkträd hade jag i går kväll en bändelkorsnäbb hemma på tomten i Glimminge plantering en kort stund. I dag begav jag mig till Killeröd, där det finns hyfsat stora lärkträdbestånd, för att leta efter fler. Några korsnäbbar fann jag dock inte, men jag träffade på talltitor med en ungkull. På eftermiddagen hittade jag en tofsmes i Glimminge plantering, en art jag ytterst sällan sett här och aldrig på sommaren.
Mats Ljunggren
- Wednesday, August 03, 2011 at 22:44:50 (CEST)

3/8 Sandön/Utvälinge kväll. Väldigt vadartomt vid Sandön men vid åmynningen räknades minst 3 vattenrallar in. Annat vid åmynningen var 36 större strandpipare, 2 kärrsnäppor, 2 skogssnäppor, 2 drillsnäppor, 1 grönbena, 1 gluttsnäppa och 1 enkelbeckasin. Medobs Bengt A.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, August 03, 2011 at 22:09:39 (CEST)

1-2 aug. En ung tobisgrissla har simmat omkring bland båtarna i Nyhamns läge.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Wednesday, August 03, 2011 at 15:54:31 (CEST)

3/7-11 Höghult: Kornknarren spelade frenetiskt hela natten på samma ställe som tidigare. Även några Vaktlar runtom men de spelar mer sporadiskt och förstås mest i skymning och gryning.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, August 03, 2011 at 12:53:05 (CEST)

2 augusti. En kanottur ifrån småbåtshamnen upp i Rönneå ifrån konstaterades att det lokala madarinänderna varit lyckosamma även i år då 5 ungfåglar sågs tillsammans med den gamla honan. Under lunchen på Havsbadstjollan, Havsbaden höll en tofsmes till inne i strandskogen.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Wednesday, August 03, 2011 at 10:02:04 (CEST)

Rösan, 2 augusti. En gräshoppsångare sjöng i kväll vid vasskanten strax väster om Utvälinge. 2 rapphöns nära KOF-stugan på Rönnen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, August 02, 2011 at 21:38:27 (CEST)

2 Augusti. Danskt besök och Simon S Christensen ville gärna se bändelkorsnäbb på eftermiddagen. Sagt och gjort, vi besökte två klassiska bändellokaler. Längs grusvägen norr om Västersjön sågs minst ett ex och runt 17 hålet på Ängelholms golfklubb fanns minst fem individer. Härligt med en bändelinvasion.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Tuesday, August 02, 2011 at 21:03:15 (CEST)

2/8-11 Höghult: Kornknarren spelar för fullt även inatt.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, August 02, 2011 at 01:08:59 (CEST)

1 aug. Undertecknad tillsammans med Klas Rosenkvist tog en hyfsad cykeltur i Helsingborgs östra utkant. Vi inledde turen vid Väla Södra där det fanns gott om trut, dels uppe längs Grustagsgatan men framförallt på åkern ner mot Netonnet där ungefär 500-talet trutar rastade liksom 30 tofsvipor. Tyvärr var det svårt att få kläm på fåglarna och när vi närmade oss för att få se dem ordentligt blev det ett rejält uppflog. Vid Väla Våtmark precis intill konstaterades att det lokala brunhöksparet lyckats få ut två ungar som flygtränade för fullt tillsammans med modern. En stund senare i ena ändan av tippen flög en gråsiska över. Med förhoppning om att hitta någon bändel cyklade vi så vidare till lärkträdsbestånden nordost om Väla Centrum. Tyvärr helt tomt på fågel. Lika tomt på fågel, bortsett från en ihärdigt sjungande steglits, var det under cykelturen ut mot Kropps våtmark. Ingen av oss hade varit där förut och när vi väl hittade vägen ner till dammen fanns varken ork eller ljus för att fortsätta. Tre rådjur i den ljumma solnedgången fick avrunda en skön cykeltur.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, August 01, 2011 at 23:56:10 (CEST)

1/8-11 Höghult: Kornknarren kvar och spelade hela natten öster om "Lugnet".Hörs bra från grusvägen in mot katthotellet. I mossen är Brunhöksparet kvar med sin enda unge.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, August 01, 2011 at 13:19:07 (CEST)

Hela 13 ex korpar kom sträckande på nordvästen över vårt hus nu på morgonen. 9 i samlad trupp och 4 strax efter. Känns lite tidigt med så många samlade.

Dessutom en gluttsnäppa också på passage vidare.


Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, August 01, 2011 at 11:02:25 (CEST)

Pålsjö Östra 20110801 09.45 Stor flock med starar, flera hundra individer. På gräset inne på Romares stiftelse. Just nu!
Lars Linderström
Helsingborg, - Monday, August 01, 2011 at 09:50:16 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!


Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2011
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin