Observationer december 2011


Tillbaka till den aktuella obsboken

31/12 Skogsduva, 1 ex i ravinen nedanför Kulla Gunnarstorp.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 01, 2012 at 08:15:31 (CET)

28-29/12: En tordmule simmar omkring längs promenadstråket i Höganäs hamn.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Friday, December 30, 2011 at 20:42:41 (CET)

30/12 Hbg hamn kl 12-13. Vitvingen upptäcktes efter en stund liggandes mitt ute i oceanhamnen utanför den långtidsparkerade HH-färjan. Lika roligt var en tordmule som plötsligt dök upp i vattnet sidan om truten. Vitvingen drog sig sedan sin vana trogen till sitt smörgåsbord - däckfendrarna vid kajkanten. Senare tog den sig upp på kajkanten och lade sig att vila. Ute i sundet födosökte minst 30 havssulor och en ad tretåig mås sågs långsamt sträcka norrut. Gott nytt år alla!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Friday, December 30, 2011 at 15:53:43 (CET)

30/12-2011 Yttre Kattvik. Gryningen och några timmar framåt tillsammans med Bertil Svensson och Ingrid Elm. En hel del sulor (endast en 1K annars bara adulta) snurrade i bukten tillsammans med mycket smålom, tordmular, sillgrisslor och enstaka stormfåglar. Minst 4 storlabbar och minst 6 bredstjärtade sträckte ut ur bukten och en strandskata flög inåt.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, December 30, 2011 at 14:40:33 (CET)

30 dec. Arild 09-11 gav bl a, storlabb 1, stormfågel 1, smålom 12, havssula 16 och gråhakedopping 4. Utanför Stenkrossen låg 16 svarthakedoppingar och 5 svärtor. På Rönnen en del gäss och däribland, 1 prutgås, 5 bläsgäss och ett hundratal vitkindade. Avslutning vid Oceanhamnen i Helsingborg där den unga vitvingade truten låg och halvsov på kajen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, December 30, 2011 at 14:25:31 (CET)

29 dec. Bevakning av sundet 11:50-14:30. Även denna dag en del havsfågel i rörelse. Sulorna, som var den talrikaste havsfågeln, verkade vara relativt stationära runtom i sundet och var ungefär 35 till antalet. Tre unga och 13 gamla tretåiga måsar drog förbi, liksom en stormfågel, 31 sillmular och två storlommar. Det märkligaste idag blev de nio sidensvansar som målmedvetet flög över sundet i den hårda västanvinden. Många råkor och kajor drar över sundet även under de hårdaste stormarna, men att sidensvansarna vågade sig över var trots allt förvånande. Två skärpiplärkor även idag på plats på Tropical Beach.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 29, 2011 at 23:22:46 (CET)

Tors den 29/12. Den Vitvingade truten var kvar idag på eftermiddagen inne i Oceanhamnen mittemot HH-Ferries.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, December 29, 2011 at 16:54:11 (CET)

29/12 Svanshall 12.00-14.00: tre Storlabbar, en ung Bredstjärtad labb samt mycke Smålom, Havssula och mycket alkor (Sillgrisslor o Tordmular) samt Tretåiga måsar. På Rönnen satt två Havsörnar. Medobs Lars Forsèn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 29, 2011 at 16:08:36 (CET)

27 december: lärkplanteringarna vid Össjö såg var nygallrade och dessutom var de flesta kottarna borta varför bändelkorsnäbbarna överaskande var borta... men ett par stjärtmesar, en spillkråka, grön- o gråsiskor gladde liksom korparna som vigt väjde för de friska vintervindarna. Ca 15 glador vid Ugglarps broar och över vägen vid Bassholma passerade en älgko med kalv.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, December 27, 2011 at 21:18:54 (CET)

27 dec. Idag fick min 52åriga mamma äntligen uppleva sin sedan barnsben favoritfågel när 8 stjärtmesar födosökte på tomten i maria park. 2-3st av fåglarna var intermediära.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, December 27, 2011 at 17:20:35 (CET)

27 dec. Hyfsad väst-nordvästlig vind och tre timmar ute i Norra hamnen (13-16). Sträckte genom sundet gjorde tolv gamla och två unga tretåiga måsar, 14 sillmular, en stormfågel, 16 sångsvanar, en svärta, en obestämd labb och kanske framförallt en alkekung. Mer eller mindre stationära i sundet var ett 70-tal havssulor. Många sulor fiskade rejält nära Parapeten och deras otroliga dyk kunde skärskådas till max. Rastare var två skärpiplärkor, två forsärlor, en honfärgad alfågel och så den vitvingade truten som först låg inne i Oceanhamnen för att därefter som brukligt ta nattkvist ute på den mittersta vågbrytaren. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, December 27, 2011 at 16:27:57 (CET)

26/12 Helsingborgs hamn på vågbrytaren vid inloppet stod den unga vitvingade truten, även 1 ad Havssula som drog syd genom sundet.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, December 26, 2011 at 19:27:27 (CET)

Tog min vanliga jultur idag från hamnen i Lerberget till hamnen i Höganäs. Längs med turen sågs det blandat med mås o trutar men ingen avvikande... men inne i Höganäs fick jag fotomöjlighet på en helt orädd ung Tretåig mås i över 1 timmes tid. Fina bilder blev det. Den höll till mest vid Malmbryggan och lär säkert hålla till där imorgon bittig.
Freddy Persson
Göteborg/Höganäs, - Monday, December 26, 2011 at 18:27:40 (CET)

26 dec Bruces skog mellan Långebergavägen och E6:an. Snatterandparet fortfarande kvar i dammen mot Långeberga industriområde. 20 st bändlar i de grova lärkträden. Lärken är snart "avkottade" och när man ser allt fågelträck under träden förstår man att här har varit kalas. Ett 20 tal grönsiskor kalasade på alkottar och vid utfordringsplatserna kunde man se svartmes, entita, trädkrypare, nötväcka, bergfink, bofink, samt ett 10 tal domherrar och givitvis många talg- och blåmesar. Ett ormvråkspar finns alltid i området.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, December 26, 2011 at 17:48:22 (CET)


26 december: Väderön bjöd på dis o duggregn under dagens exkursion - o en ganska fågelfattig ö. Båtfärderna gav desto mer; på vägen ut passerade 8-10 havssulor alldeles intill båten o på hemvägen jagade en bredstjärtad labb några tretåiga måsar. Ett havsörnspar lämnade ön och tog sikte på Bjärehalvön
Kalle Nilsson, Tommi Sandberg, Thomas Wallin o många fler
- Monday, December 26, 2011 at 16:09:10 (CET)

Gick ner julmaten i det fina vädret, det blev en runda kring Bälteberga. Ganska mycket fågelliv och bland de fåglar jag fick se var 1 ad havsörn, 2 fjällvråkar, 10 ormvråkar, 1 varfågel, 1 spillkråka och 1 strömstare, den sistnämnda i Tjutebäcken.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, December 25, 2011 at 17:40:35 (CET)

25/12. En timmes besök vid Rönnen från kl 9:45. En gammal pilgrimsfalk satt ute på ön, men försvann när havsörnsparet dök upp och landade. Några andra rastare var 2 tordmular, 1 prutgås, 2 svarthakedoppingar och 3 skärpiplärkor. Förbiflygare var 6 snatteränder och 2 unga tretåiga måsar. Som mest vid ett svep över havet blev det 7 havssulor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 25, 2011 at 17:37:25 (CET)

25 dec. En cykeltur i östra Helsingborg. Vid den så kallade dammen, Norra Hunnetorpsvägen en ordentlig ansamling mesar, vad jag såg dock bara talgoxar och blåmesar. På platsen även en rödvingetrast och en fjällvråk. Vid Bruces skog kunde inga avvikande änder hittas i dammen mot Långeberga, inte heller några bändlar kvar i lärkträden. Däremot tre honfärgade och två hanar bläsand i den "ny"anlagda våtmarken. Precis där Långebergavägen möter Hjorthögsvägen hördes en flock bändlar ivrigt lockande. Trots en stunds eftersök kunde fåglarna ej återfinnas. Vid tippen dock dagens höjdpunkt, otroliga mängder med trut, har själv aldrig sett så mycket trutar på Filbornatippen. Uppskattade antalet till 2500 trutar när samtliga lyfte. Imponerande antal, men i mängderna kunde inget avvikande hittas mer än en mycket ljus, leucistisk gråtrut. Förvånade gjorde dock den trädlärka som lockande flög över västerut. På platsen även en hämpling, en ängspiplärka och ett gäng steglitser.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 25, 2011 at 16:30:28 (CET)

25 dec. Turistbesök på Kullen under några minuter. 4 havssulor och några alkor rundade lilla fyren. Vid Ransvik en tretåig mås och vid hemfärden sågs en varfågel sittandes på ledning som korsar Larödvägen i höjd med brukshundsklubben.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 25, 2011 at 15:23:21 (CET)

23 & 24 dec. Många är vi som nu njutit av den vitvingade truten i Helsingborgs hamn. Den är still going strong på östra kajen i Oceanhamnen och käkar havstulpaner och annat från däcken som hänger ner i vattnet. Även svart rödstjärt på plats liksom forsärla. Medobservatörer bland många andra Klas Rosenkvist, Christopher Gullander, Stefan Munck, Anders Olausson och Ronny Malm. God jul och god fortsättning!
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 25, 2011 at 01:01:19 (CET)

Julafton, liten exkursion hemmavid. Drygt 150 vitkindade gäss kom in från sundet, vilket gav mer vårkänslor än vinterkänslor, men nu är vi ju trots allt på väg mot ljusare tider. Nere vid Ören fanns 2 rödbenor, 4 skärpiplärkor, 7 ängspiplärkor och en pilgrimsfalk som just intagit julafrukost, på menyn skrattmås. Att man varit en snäll skådare fick jag bevis på när jag på väg hem igenom skogen blev ikappkörd av tomten och hans nissar, som snällt erbjöd mig skjuts hem i sidovagnen. OBS. fotodokumentation finnes! God Jul!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, December 24, 2011 at 10:58:08 (CET)

22 dec kl 0930 Nu är det inte bara Ribe i Danmark som har svart sol En enorm flock med bergfink förmörkade himlen nära bilprovningen i Ängelholm. Även "gamla" vägen till Munka Lj sågs en stor flock. Vid 15-tiden sågs ännu en jätteflock passera väg 13 från Skillinge mot golfbanan, nära Axtorp
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Friday, December 23, 2011 at 09:48:40 (CET)

22 dec. Den vitvingade truten kvar i Helsingborgs hamn även idag. Den håller sig för det mesta i stort sett för sig själv i den så kallade Oceanhamnen, på östra kajen mittemot fd. HH- ferries. Den ligger dels uppe på själva kajen men har också hittat någon typ av födokälla i däcken som hänger ner från kajkanten. Man ser den bra ifrån södra kajen i Oceanhamnen eller om man så vill även helt okej från lotshuset ute på Parapeten. Ett mönster att den verkar övernatta ute på den mittersta vågbrytaren kan också skönjas då den setts därute både ikväll och under gårdagskvällen. I övrigt idag en svart rödstjärt i Norra hamnen, två skärpiplärkor på Tropical Beach och en rödvingetrast i Vikingsbergsparken.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 22, 2011 at 23:06:46 (CET)

22 december. Kort stopp vid flaggstången på Sandön, en äldre havsörn satt ute på Själrönnen, där även en flock med ca 25 kärrsnäppor, en överflygande bändelkorsnäbb med riktning Vegeholm, några sidensvansar, rödvingetrastar, ett 10-tal starar. Stora mängder måsar och trutar går som vanligt in för övernattning i skymningen.
Mikael Olofsson
Lund, - Thursday, December 22, 2011 at 19:14:00 (CET)

22 dec Bruces skog mellan Långebergavägen och E6:an. 30 st bändelkorsnäbbar i de grova lärkträden. I dammen mot industriområdet hade ytterligare en snatterandshane anslutit sig. ca 300 grönsiskor gottade sig i albeståndet närmast motorvägen.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, December 22, 2011 at 19:05:09 (CET)

21 dec Bruces skog mellan Långebergavägen och E6:an kalasade ca 80 st Bändelkorsnäbbar på kottarna i de grova lärkträden. I den gamla dammen mot Långeberga industriområde simmade tillsammans med 60 gräsänder ett snatterandspar och ett bläsandspar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, December 22, 2011 at 18:51:47 (CET)

22/12. Frukosten på jobbet (Åkerslund, Ängelholm) avbröts när en enorm flock bergfinkar drog söderut på låg höjd vid kl 9.30. Under fem minuter bara kom det fåglar i oräkneliga mängder. En makalös syn. Det handlade troligen om miljoner fåglar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, December 22, 2011 at 10:24:10 (CET)


2011-12-21 Efter larm på vitvingad trut som kom 09:15 från Klas Rosenkvist där upptäckaren var Peder Winding bar det av till Hesingborg, där vi fick många fina obsar på truten. Tack till Peder W. Medobs Paul Fors med flera.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Wednesday, December 21, 2011 at 15:04:52 (CET)

21 dec och vintersolstånd. Norra hamnen, Helsingborg: Mötte upp Klas Rosenkvist i snöovädersgryningen. Ett par span utöver trutarna på Tropical beach kammade först noll men på väg ut mot Parapeten ställde sig en ung vitvingad trut fantastiskt fint uppe på vågbrytaren. Fågeln larmades ut och efter en stund anlände så de första skådarna. Under de kommande två-tre timmarna hade dryga 20-talet skådare besökt lokalen. Då hade den vitvingade förflyttat sig och flugit in och lagt sig innanför fd. HH ferries, i den sk. Oceanhamnen. Annat på lokalen var en skärpiplärka, en forsärla, tio förbiflygande sädgäss, ett gäng om 20 mindre korsnäbbar som förvirrat drog runt i snöovädret samt två ringmärkta skrattmåsar (troligen från Pildammsparken).
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, December 21, 2011 at 12:44:08 (CET)

20/12 Örby ängar, kl 08.30-10.30, där jag och en präktig duvhök hade koll på fågeltillgången. 71 sidensvans o en hel del trast, bl.a 14 rödvingetrast, rörde sig i området trots det gråa o blöta väderläget. Mes o rödhake fåtaliga, endast 1 domherre.
Leif Dehlin
- Tuesday, December 20, 2011 at 12:45:12 (CET)

19 dec. Två eftermiddagstimmar i Kungshultsskogen. Bändlarna fåtaligare idag, endast tre honfärgade och två vackert röda hannar på plats i lärkbeståndet vid 3G-masten och ett femtontal förbiflygande. Kanske berodde det på alla rovfåglar som drog runt över/i skogen - en gammal hona duvhök, en honfärgad sparvhök samt tre ormvråkar. I skogen förutom fåglar även en ivrigt skällande rådjursbock.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, December 19, 2011 at 19:58:31 (CET)

2011-12-18. En flock på 125st sidensvansar, kalasade på hagtornsbär på Södåkra gran. Fint att höra deras spröda stämmor som ackompanjemang till julgransköp. En sparvhökshona jagade kråkor bak mitt hus i Mölle. Ständiga utfall mot en tre, fyra kråkor som skränande for runt mellan träden. Utfall följt av vila på en gren och efter en stund nytt utfall. Kråkorna höll sig hela tiden i träden runt höken och verkade inte så värst skärrade.
Lars Unger
Mölle, - Monday, December 19, 2011 at 01:28:15 (CET)

18 dec: I morse hördes (minst) en av de allestädes närvarande bändelkorsnäbbarna i Ramlösa. Först ett trumpetläte, och strax därefter drog fyra korsnäbbar förbi över Surbrunnsgatan.
Mats Persson
Ramlösa, - Sunday, December 18, 2011 at 23:05:21 (CET)

Berfink
18 december: en gigantisk flock med bergfinkar drog runt i bokskogarna vid Hålehall och Bokesliden utanför Förslöv. Hur många det var var omöjligt att uppskatta, kanske 100.000 ex, kanske det dubbla eller ännu fler... Vingljuden när alla lyfte samtidigt var mäktigt! Drygt 30 bläsgäss drog söderut, 1 gröngöling och ca 15 stjärtmesar tog det lugnare.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
Hbg resp Ählm, - Sunday, December 18, 2011 at 21:54:58 (CET)

18 dec. Under förmiddagen sågs en flock småfågel på fälten mellan Kullasilo och väg 111. Flocken innehöll förutom några grönfinkar och 25 steglits även 8 hämplingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 18, 2011 at 18:46:40 (CET)

111218. Tidig eftermiddag sågs ett knappt femtiotal bändelkorsnäbb i ett lärkbestånd i Kungshultsskogen. När kvällen närmade sig höll drygt 100 sidensvansar till vid Kungshultsvägen mitt emot Eos-ormen.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, December 18, 2011 at 16:04:07 (CET)

17 dec. Ett par timmar vid Kattvik gav bl a, 3 ad havssulor, enstaka sillgrisslor och tretåiga måsar på sträck. En svarthakedopping rastade. På hemvägen en sväng inom Kägleån vid Margretetorp där en strömstare sågs. I bokskogen en rejält stor flock med bergfink. Svårt att uppskatta antal men säkert minst 20 000 ex. En sparvhök tyckte nog att han funnit sitt eget Julbord då den gjorde upprepade försök att komma åt dem.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 17, 2011 at 22:12:16 (CET)

16 dec. En heldag i Öresundsregionen inleddes med ett par timmar runt Ören, Strandbaden. Av den tidigare rapporterade vattenpiplärkan sågs inget men däremot en gammal dvärgmås, två rödbenor, en sånglärka och ett par havssulor, varav en låg mitt i en ejderflock! Promenad neråt Höganäs hamn gav egentligen ingenting, förutom ett par tiotal bläsänder. I Norra hamnen, Helsingborg slängde en fiskebåt ut en massa fiskrens till havs och drog så till sig mängder av trut. När båten närmade sig hamnen kunde åtminstone 300 gråtrutar räknas in plus otaliga skrattmåsar, fiskmåsar och havstrutar. När trutarna ställde sig till rätta inne på flytbryggorna i hamnen kunde sedan en gammal kaspisk trut urskiljas liksom en färgmärkt ung havstrut (som pullimärktes i somras på Læsø, Nordjylland i Danmark!) Medobservatörer under delar av dagen Klas Rosenkvist och Kalle Nilsson
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, December 16, 2011 at 23:47:15 (CET)

14 dec. Helsingborg: Ägnade en liten stund mitt på dagen åt att spana av sundet. Ingen vidare rörelse, men 3 äldre havssulor, två gamla dvärgmåsar och 3 sillmular åt söder. I Vikingsbergsparken håller en ensam rödvingetrast till.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, December 14, 2011 at 21:51:55 (CET)

111211 Båstads hamn mellan 08.30-10.30. Bra dag med bredstjärtad labb 3, tärnmås 1, stormfågel 6, brednäbbad simsnäppa 1 (den som Lasse N fotade), alkekung 2, en del sulor långt ut samt mängder med dvärgmås, lommar och alkor.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, December 12, 2011 at 21:14:23 (CET)

12 dec: Vid Rönnen (som inte var sig likt efter allt blåsväder) rastade en prutgås, några vitkindade och grågäss. Dessutom gott om krickor, bläsänder och bland gräsänderna en märkligt chokladbrun individ. Vid Farhultsbaden jagade en honfärgad sparvhök. Minst tre honfärgade bergänder låg tillsammans med en flock knipor bortåt revet på Jonstorpssidan.
Mats Persson
Ramlösa, - Monday, December 12, 2011 at 16:33:14 (CET)

2011-12-11. Pålsjö Östra. En flock med 100-120 sidensvansar drog runt och letade efter något ätbart under hela eftermiddagen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, December 11, 2011 at 21:21:18 (CET)

11 dec. 2 förmiddagstimmar vid Vikingstrand, Helsingborg. Gott om fiskande havssulor i Öresund och flera nordsträckande tretåiga måsar. Sillgrisslor och tordmular liksom 5 smålommar mot norr. Eftermiddagspromenaden gick mellan Sibirien och Klören. I höjd med Sibirien låg en alkekung strax utanför bräningarna. Enstaka sillgrisslor drog förbi samt en större flock med tofsvipor. På hemvägen sågs en yngre havsörn vid Rögle säteri och en varfågel mellan vägen och Stureholms våtmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 11, 2011 at 20:17:37 (CET)

Båstad 11/12-11
Dvärgmås Brednäbbad simsnäppa
Stannade i Båstad för att se på efterdyningarna av vindarna igår. Klädde mej varmt och gick ut till piren och det första jag ser är "badgäster" dyka bland vågorna brrrr. Höll mej varm när jag på nära håll kunde se på brednäbbad simmsnäppa tillsammans med ett par dvärgmåsar. Flera havssulor fiskade längre ut några smålom drog runt och en ob. labb på långt håll.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, December 11, 2011 at 20:00:01 (CET)

11 dec. Östra sidan av Rönnen mellan kl. 10-11. Ett 20-tal fiskande havssulor i inre Skälderviken, enstaka tretåiga måsar och ganska långt i norr en storlabb. Två gamla havsörnar fick ut alla simänder från strandkanten. Framförallt gott om krickor med 335 ex, dessutom en stjärtandhanne. Rastade gjorde en alkekung, två alfåglar och en handfull svarthakedoppingar.
Henrik Johansson
- Sunday, December 11, 2011 at 18:32:22 (CET)

11 december: 2 enkelbeckasiner, 1 smålom och 1 fjällvråk förgyllde min vandring mellan Sibirien o Klören. På vägen tillbaka genom skogen (som förhoppningsvis aldrig blir golfbana...) flera mindre flockar med korsnäbbar varav minst två innehöll bändel. Vid sjödammarna i Sibirien har Henrik J påbörjat KOFs vintermatning och flera entitor, talgoxar och blåmesar visade sin uppskattning.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 11, 2011 at 17:26:05 (CET)

11 december, Kullens fyr på förmiddagen
Pilgrimsfalk med alkekung
Storlabb 2, Stormfågel 1, Havssula ca. 40, Svartnäbbad islom 1 str. SW på behagligt avstånd, Alkekung 5 ex, Bändelkorsnäbb 15 ex. Alkekungarna som sträcker förbi Kullaberg lever farligt. En ung Pilgrimsfalk som stationerat sig på norrsidan av Kullaberg kom i jaktflykt lågt över vattnet sträckte ut benet och knep en flygande alkekung. En halv tim. senare ytterligare ett försök, men alkan störtdök och klarade sig.
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, December 11, 2011 at 16:40:45 (CET)

2011-12-11 Svanebäck, 2 brednäbbade simsnäppor
Lars Mårtensson
Viken, - Sunday, December 11, 2011 at 13:41:57 (CET)

2011-12-10. Båstad, Skansenbadet. Anlände i precis rätt tid för att se en klykstjärtad stormsvala dra västerut. Till musiken från en blåsorkester passerade sedan följande revy; brednäbbad simsnäppa(1), bredstjärtad labb(3), storlabb(2), stormfågel(4), storlom (1), havssula(2) samt mycket tretåig mås och alkor.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, December 10, 2011 at 23:26:33 (CET)

10 december, prima havsfågelskådning vid Kattvik med alkor praktiskt taget överallt; sillgrisslor, enstaka tordmular och så alkekungar, enstaka eller några få tillsammans. En alkekung i hamnen promenerade upp på land, där den poserade för flera fotografer. Klykstjärtad stormsvala 1 ex, bredstjärtad labb 3 ex, ett tiotal stormfåglar, ett oräknat antal tretåiga måsar, lommar och havssula gjorde att man fick vara mer än nöjd med denna dag. Medobsare Kent Sjöström.
Mats Ljunggren
- Saturday, December 10, 2011 at 18:09:27 (CET)

10.12, förmiddag, Klören i inre Skälderviken: Två storlabbar och en bredstjärtad labb höll till i området och prejade trutar. Ett tjugotal adulta havsulor och en 2k fiskade ganska nära land. I rörelse: En stormfågel, ett tiotal tretåiga måsar, tre dvärgmåsar och en hel del sillgrisslor. En handfull svarthakedoppingar stationära.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, December 10, 2011 at 13:09:15 (CET)

2011.12.08 em. intill skymning. Utvälinge-Häljaröd. Det nuvarande högre vattenståndet förändrar en del. Endast enstaka storspovar och inga andra vadare. Få grågäss, några kanada men inga vitkindade. Däremot rejält med knipa. (Är det så att kniphanar helst hänger ihop med hanar och vice versa?) Några par med stor- och småskrake och en stackars skäggdopping som jobbade hårt för uppehället. Däremot syns det så att stormen satt fart på en del fisk i viken då 26 knubbsälar tog igen sig vid Rönnen.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Thursday, December 08, 2011 at 20:25:27 (CET)

2011-12-07 Helsingborg Bruces skog mellan Långebergavägen och E6:an. En sparvuggla och 50 m från ugglan i lärkträden satt 60 korsnäbbar varav 8 var bändelkorsnäbbar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, December 07, 2011 at 20:05:17 (CET)

6 december, Lilla fyren Kullen. Så kan det gå? Det är inte lätt att vara kullasill. Jagad av tumlare underifrån, störtdykande havssulor uppeifrån och när man kommer upp i luften fast i en sulenäbb är där omedelbart en havstrut som snor mig och hans middag är räddad! Vad gör man då som stackars havssula som just blivit snuvad på ett skrovmål, man tar helt enkelt småfisk från storskarven, för det är väl ingen som tycker synd om storskarvar:-). Katten på råttan......För övrigt stationär födosökande sillgrissla, stormfågel, grå lira, alkekung, m.m. Medobservatör Alf Petersson.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, December 06, 2011 at 14:32:32 (CET)

5 dec. Vid Svanshall under fm sågs bla två unga bredstjärtade labbar och en storlabb. Bra rörelse på havssula, tretåig mås och alkor. Stenskvättan och den svarta rödstjärten kvar även idag.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, December 05, 2011 at 22:52:41 (CET)

Gårdagen (4/12) spenderades vid Mistluren på Kullen tillsammans med både den gamla och nya Lunda-maffian, Teuvo K och Mats Persson. Sträcket av tretåiga i nära tresiffrigt antal, tycktes komma i ett stråk inifrån Skälderviken och ett stråk ganska långt i väster, bland sillgrisslor och tordmular sågs ett 20-tal alkekungar. En flock med 35 bändelkorsnäbbar var ute och vände liksom ett par korpar. Fina obsar bjöds på två unga bredstjärtade labbar, en storlabb och en klykstjärtad stormsvala långt ut mot väst 11:33, kanske rent av samma som på Hovet? Dagens mest oväntade obs blev dock helt klart den unga silvertärna som rundade spetsen 10:45, och borde varit på andra sidan jordklotet vid det här laget. Nytt skånskt fenologirekord!
Mikael Olofsson
Lund, - Monday, December 05, 2011 at 18:45:27 (CET)

5 dec. Åkte tillsammans med Lars Forsén ut till Kattviks hamn. Här hade PRO möte med bla Alf P, Kaj Möller och Ulf Axelsson. Tillsammans såg vi på nära håll 1 Bredstjärtad labb samt 1 Storlabb. Sedan begav oss vi yngre (jag o Lars) till Yttre kattvik där vi såg bla 6-7 Alkekungar, minst ett tjugotal Havssulor, en ung Fjällabb som mobbade en Tretåig mås och sedan lade sig på vattnet, Stormfågel en sträckande. Båstad hamn på em: Bredst.labb 1, Tärnmås 1 ungf, Dvärgmås minst 3. Dessutom otaliga tretåiga måsar och minst två stormfåglar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, December 05, 2011 at 17:27:17 (CET)

4 dec. Promenad via Hittarps rev. 5 starar födosökte i tången. Den mest intressanta observationen var trots allt hur området har förändrats efter förra veckans storm. Stora delar av den strandbära växtlighet som etablerat sig senaste 10 åren på uppspolad tång är nu bortspolad inklusive det ytskikt som den växte i. Öppna ytor med sand och grus har ersatt den frodiga miljön. Obsplatsen i rosenbusken är delvis raserad.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, December 04, 2011 at 18:05:02 (CET)

4 december: Satt en timme (10.15-11.15) på Kullen. Talrika havssulor och alkor drog runt, tre stormfåglar passerade liksom en hel del tretåiga måsar. En alkekung svirrade förbi strax innan vi förflyttade oss till Svanshall, där en alkekung låg och dök ivrigt i hamnen. Den svarta rödstjärten var kvar liksom den mycket vackra stenskvättan.Långt ut över Skälderviken sågs även här en hel del havssulor. Medobservatör: Gunnel Paulsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, December 04, 2011 at 17:33:21 (CET)

4 dec. Från gryning och ett antal timmar framöver vid Bunkern, Hovs Hallar gav inga större mängder havsfågel. Inledningsvis dock rätt gott om alkor, 206 sillmular noterades. Även en del tretåiga måsar i rörelse, totalt 212 gamla och 27 unga. Dagens höjdpunkt blev den klykstjärtade stormsvalan som endast undertecknad fick se fladdra över vågorna långt uppe i norr. Övrigt i rörelse fyra stormfåglar, 33 havssulor, 2 sångsvanar, 1 ung dvärgmås, 45 smålommar, 4 svarthakedoppingar. Rastade gjorde en snösparv, en varfågel, två svarthakedoppingar och fyra smålommar. Vidare på fotobravader till Båstad hamn där tärn- liksom tretå- och dvärgmåsar orädda visade upp sig. I Båstad även två stormfåglar, en alkekung, tre sädesärlor och en gransångare. Medobservatörer under dagen Thomas Svanberg, Jonas Nykvist och Johan Kristiansson.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 04, 2011 at 17:18:15 (CET)

4 december: bra drag på tretåiga måsarna vid Norrebro hamn mellan kl 11-13 idag, ca 100 passerade mot sv tillsammans med 3 stormfåglar, 7-8 havssulor, 2 alkekungar, 25-30 grisslor och 1 gråhakedopping. En alkekung dök flitigt nära land alldeles norr om hamnen.
Thomas Wallin
Ängelholm , - Sunday, December 04, 2011 at 14:16:47 (CET)

111203 - Ibland ska man trotsa regnet. Mindre hackspett och svart rödstjärt på tomten samt ett par korpar överflygande blev resultatet. Trevligt!
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Sunday, December 04, 2011 at 00:16:08 (CET)

3 december i regnväder vid hamnen i Svanshall. Stenskvätta 1 ex mycket rödtonad sak - kanske den grön/islänska rasen? En ad hane svart rödstjärt, ute över vattnet 5 havssulor och några tumlare. Medobs Teuvo, Pålle, Leif H, Lars F, och Kjell-Åke
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, December 03, 2011 at 13:53:53 (CET)

3 dec. kl 08.30-10.30 Ganska magert över havet men 1 alkekung rastade,nära o fint, vid Norrebro hamn. Tärnmåsen, dvärgmås o skrattmås gick småpratandes omkring på gräsmattan vid Skansenbadet. Helt obekymrade om kameralinser o tubkikare. Gransångare i buskarna intill.
Leif Dehlin
- Saturday, December 03, 2011 at 11:23:37 (CET)

3 dec. Havsörn. Strandbaden.
Dan Persson
Strandbaden, - Saturday, December 03, 2011 at 00:04:57 (CET)

2 dec: Den unga tärnmåsen hittades efter en stunds eftersök väster om Båstads hamn. Även tre dvärgmåsar (varav en ad) och en ung tretåig mås födosökte bland skrattmåsarna. Dessutom sågs två sädesärlor och en gransångare.
Mats Persson
Ramlösa, - Friday, December 02, 2011 at 22:16:19 (CET)

2/12. Rålehamn 14.00-15.30. Fortfarande lite havsfågelkänsla över havet med bl.a ganska gott om tretåig, 3 storlabb o 1 ung bredstjärtad labb. Alla drog väster- eller söderut. 1 obest större lom kom från väster o landade en bra bit norr om Råle, kanske nära Ripagården.
Leif Dehlin
- Friday, December 02, 2011 at 20:05:20 (CET)

Har under flera år haft ett Turkduvepar i trädgården. I år är paret tillbaka plus 2 till. Vet inte om de är ungar eller ett nytt par.
Marion Paulsson
Östra Lerberget, - Thursday, December 01, 2011 at 13:50:42 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin