Observationer juni 2011


Tillbaka till den aktuella obsboken

30/6-11 Hasslarp: Tillägg: Förvisso ingen fågel men spännande. Den ätliga grodan spelade för fullt 01 i den nordvästliga dammen nu (om det bara är en?).
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, July 01, 2011 at 09:47:42 (CEST)

29-30/6-11 Rögle säteri: Flodsångaren sjöng för fullt vid 17.30 från toppen av en torr buske. Höll sedan på intensivt under nattimmarna. Som tidigare i korus med för det mesta 1 ibland 2 Gräshoppsångare. Vaktel som mest 3 sp 01.30. Höghult: Vaktel 2 spelande under kvällen/natten.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 30, 2011 at 15:42:02 (CEST)

29 juni, kl 20.45. Svarthalsade doppingarna visade sig, dök flitigt, i den östra dammen. Gled sedan in på sydsidan av vassholmen.
Torbjörn Svensson
Helsingborg, - Wednesday, June 29, 2011 at 22:01:09 (CEST)

29 juni. I Hasslarp visslade den Småfläckiga sumphönan på fm. Pungmesens fina läte hördes en tre-fyra gånger dock utan att upptäckas. Flodsångaren sjöng vid Rögle säteri.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, June 29, 2011 at 16:28:01 (CEST)

28 juni. Kvällslyssning tillsammans med Bengt Nilsson ute i åkerlandskapet väster om Gånarp. Till en början klen utdelning men rätt som det var hördes en vaktel spela och en stund senare, efter kl. 23 även en intensivt spelande kornknarr.
Henrik Johansson
- Wednesday, June 29, 2011 at 16:27:33 (CEST)

28/6-11 Rögle säteri: Flodsångaren på hygget söder om stenladorna som igår. Trevande spel under kvällen men efter 23 var det full fart. Strax intill sjöng en Gräshoppsångare och ytterligare 1 på andra sidan vägen. Vaktel 2-3 spelade på de intilliggande fälten. Dessutom intermittent kattugllespel och söder om obsplatsen jagade en Nattskärra förbi.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, June 29, 2011 at 12:52:30 (CEST)

20110628-29. Vilken kväll/natt! Vi började i Vegeholmskogen där tre nattskärror visade upp sig med fullt spel kl.23. Därefter lyssnade vi till flodsångare, gräshoppsångare och vaktel vid Rögle säteri och avslutade med småfläckig sumphöna vid Hasslarpsdammar. Nästan magiskt tyckte medobsare Ina, och jag håller med.
Lena Jansson
Höganäs, - Wednesday, June 29, 2011 at 01:21:12 (CEST)

28/6 Började kvällen på Rönnen. Roligaste där var 6 kärrsnäppor och en ko som blev skrämd av att den stod mitt i en stor (~300ex) starflock som lyfte. Vidare till Sandön där det stod 7 kärror, en gök ko-ko:ade och en flock med minst 1000 starar kom inflygande från väst. Det blev även ett kort stopp vid Rögle säteri där flodsångaren värmde upp, innan aftonen avslutades vid Hasslarps dammar med småfläckig sumphöna, 3 brushanar och gräshoppsångare.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, June 29, 2011 at 00:03:11 (CEST)

28/6 Hasslarp 20:40-21. Den småfläckiga sumphönan kvar och spelade sporadiskt ca 25 m N östra plattformen. Ett fint par svarthalsad dopping höll till i mellersta Fleningedammen. Rögle säteri kl 21:35-22 hördes två korta strofer från flodsångaren i hygget söder om stallbyggnaderna. Säkert uppvärmning inför nattens skyttlande.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Tuesday, June 28, 2011 at 23:01:49 (CEST)

Sträck med ca 30 tranor flög över golfbanan på Kullaberg cid 10 tiden.
Bo Hansson
Mölle, - Tuesday, June 28, 2011 at 16:12:47 (CEST)

28/6-11 08:00 Alltså, flodsångaren strax söder om stenladorna vid Rögle Säteri. Hördes väldigt bra från vägen.
Heidi Malmgren
Lugnet, Höghult, - Tuesday, June 28, 2011 at 11:38:53 (CEST)

28/6-11 kl 08:00 Flodisen sjöng fortfarande.
Heidi Malmgren
Lugnet, Höghult, - Tuesday, June 28, 2011 at 11:36:39 (CEST)

28 juni. Under morgonen snärpte en småfläckig sumphöna vid Hasslarps dammar. Den sitter i bräsket strax norr om den östra plattformen. Övrigt var bl a, gräshoppsångare 2 sj, gök 1, grönbena 15, brushane 3, skogssnäppa 3 och mindre strandpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, June 28, 2011 at 10:25:03 (CEST)

Ca 18.00 110627 En ensam svarttärna flög omkring bland alla små- och fisktärnor vid Sandön.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, June 28, 2011 at 08:39:49 (CEST)

28/6-11 (00.40) Rögle säteri: Flodsångare 1 intensivt sjungande. Den sitter söder om ladorna,väster om vägen från Rögle mot Kattarp.Där är ett hygge precis innan åkrarna och i träd-buskridån sjunger den c:a 50 m in. Didaktiskt sjunger en Gräshoppsångare på andra sidan vägen.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, June 28, 2011 at 02:02:30 (CEST)

Må 27 juni. Kvällscykling ner mot Ornakärr. Oroligt varnade gulärla vid veteåker en ganska bra bit från maderna. Här och var (för min del också vid Brogårda/Bjuv)ser man gulärlor under häckningslika omständigheter på påfallande "torra" lokaler. Så berättar inte fågelböckerna...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, June 27, 2011 at 23:44:24 (CEST)

26/6-11 Höghult: Brunhökparet i mossen har fått endast 1 flygg unge. Den gjorde under eftermiddagen några vändor med hanen men satt mest i en fläder och spanade. Avseende vaktlar i Thomas anteckning nedan, ingen de senaste dygnen kring Lugnet. Däremot 1 närmare Höghults gård. 2 ex vid Västrabydammarna och 1-2 öster om Svedberga gård. Många är de, men de rör sig över ibland förvånansvärt stora ytor. Även under pågående spel.
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, June 27, 2011 at 12:49:55 (CEST)

27/6. Vid sjutiden i morse en forsärla i Råån, vid Gantofta.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Monday, June 27, 2011 at 09:51:20 (CEST)

Kväll/natt mot 27 juni. Inspirerad av rapporter från Falkenbergs kommun den gångna natten där nytt vaktelrekord sattes med inte mindre än 85 spelande ex tillbringades några timmar ute. Likt tidigare hördes en vaktel mellan Välinge och grusvägen in till Rögle Säteri. 3 ex hördes utmed banvallen (öster om Stureholm alternativt väster om Rögle Säteri), 4 ex mellan Västraby gård och Tursköp och slutligen en spelande vid Karlsfält. Kan nämnas att det var sporadiskt spel från samtliga och långt mellan slagen. Enligt Falkenbergarna är det mest intensiva spelet de 2 sista timmarna innan gryningen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, June 27, 2011 at 09:13:51 (CEST)

26 juni. Hasslarps dammar kl.04.30-12.30. En kylig säsongspremiär för ringmärkningen (endast 5 grader vid nätuppsättning), men allt eftersom behagligt och bra förutsättningar. Fyra sjungande gräshoppsångare stod för morgonunderhållningen. Vid summering blev dagens resultat 102 nymärkningar av 17 olika arter. Överraskande att många arter redan har flygga ungar, bl.a. både rörsångare och gräshoppsångare. I fångsten, bl.a. sex olika gräshoppsångare, fem näktergalar, hela 21 törnsångare varav 17 ungfåglar, två vackra härmsångare, en skogssnäppa samt mest udda, en ung entita. Den blott andra sedan starten för 17 år sedan! Som vanligt så här års många kontroller av fåglar märkta i Hasslarp tidigare säsonger. Idag hela 24 st vilket är nytt dagsrekord. Bland dessa en rörsångare märkt i augusti 2006. Medhjälp av Micke, Mårten och Gustav. Besök av Bengt A, Ulf A samt Lars-Bertil N.
Henrik Johansson
- Sunday, June 26, 2011 at 23:03:01 (CEST)

26/6 Besök vid PEABs grustag i Förslöv. Ca 600 bohål och par av Backsvala noterades. Tror att detta är Skånes största häckplats för Backsvala? Någon som har någon större i Skåne? Iallafall jättekul.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, June 26, 2011 at 20:54:33 (CEST)

1 ex spelande vaktel c:a kl 17 vid korsningen Ormastorpsvägen/Bältebergavägen (Vallåkra).
Peter Johnsen
Helsingborg, - Sunday, June 26, 2011 at 19:00:51 (CEST)

26 juni. Starby våtmark, besök under eftermiddagen. Bl a ses nilgås 1 tillsammans med grågäss, vigg 2, grönbena 15, brushane 7, mindre strandpipare 1 och fisktärna 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 26, 2011 at 15:36:55 (CEST)

26/5. En 1K mindre hackspett sågs vid korsningen Allerums kyrkväg och väg 111. En vaktel spelade sporadiskt i svackan mellan kamelpucklarna norr om Laröd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, June 26, 2011 at 13:14:07 (CEST)

26 juni. Morgonkaffe och avslutning av kustfågelinventeringen av Kullaberg. En stormfågel inspekterade bohyllor utmed nordsidan, alltid lika roligt med dessa obsar, har faktikst haft det flera gånger i juni. Hittade även en talgoxe som hittat en hackspettsäker boplats, faktiskt min första klipphäckare på Kullen. Detta är även känt från bl a St Karlsö.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, June 26, 2011 at 12:55:33 (CEST)

2011-06-25. Mindre hackspett matade sin tydligen enda unge, i min trädgård i förmiddags. Hackspetten for fram och tillbaka mellan en bladlusbemängd Schersmin och äppelträdet där ungen höll till. Särskilt tystlåtet barn kan man inte säga att hon hade :-) Det var lätet som först fångade min uppmärksamhet. Återigen ett bevis på aktiv biologisk insektsbekämpning :-)
Lars Unger
Mölle, - Saturday, June 25, 2011 at 21:18:37 (CEST)

Skäret 25/6-11 Fullt utfärgad havsula flög västerut mot Kullaberg, verkar ovanligt mitt i sommaren!
Sven Svensson
Skäret, - Saturday, June 25, 2011 at 20:45:24 (CEST)

Nix, det är ett par Tornfalkar som håller till uppe på Finax:s silo på Ättekulla
Roland Nilsson
Ramlösa, - Friday, June 24, 2011 at 12:26:38 (CEST)

Jag är nästan helt säker på att det är pilgrimsfalkar som finns på finax silo på Ättekulla Har sett två individer och hört lätet i kväll de har krupit in i luckan vid f i finax och har setts båda två utanför på hög höjd Eftersom jag är en glad amatör vill jag att en duktig ornitolog veriferar detta
Karin rådestig
Ramlösa, - Thursday, June 23, 2011 at 23:17:02 (CEST)

23/6 Hörde två spelande vaktlar längs banvallen mot Västraby gård. En var bara ca 2 m ifrån, man hörde det knarrande ljudet innan själva "sången" börjar.
Liselotte Andersson
Råå, - Thursday, June 23, 2011 at 19:45:04 (CEST)

20/6. Vaktel 5 spelande vid banvallen Rögle-Västraby gård
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, June 22, 2011 at 21:20:07 (CEST)

21/6-11: Vaktel 2 spelande vid Västrabydammarna 23.00, i övrigt magert där. Några rör- och bara en kärrsångare. Höghult: Vaktel 1 sp 23.30 300 m norr om T-korsningen alldeles intill vägen.
Göran Cederwall
Höghult, - Wednesday, June 22, 2011 at 12:23:13 (CEST)

21/6. Vaktel spelande vid banvallen intill Rögle gård, två ex vid Östraby samt en vid Rögle sätteri här sjöng även kärrsångare och Kattugglan var i högform. Medobs LindaMarie.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, June 22, 2011 at 08:03:03 (CEST)

21/6 Vegeholm: minst 3 nattskärror spelade i området V om telemasten, startade vid kl 22:30. En vaktel och en ropande kattuggla hördes S om Välinge, vid vägen in till Rögle säteri.
Peter Elfman
Väggarp, - Wednesday, June 22, 2011 at 07:45:58 (CEST)

20/6-11 Höghult: Utöver tidigare rapporterade vaktlar 2 spelande. 1 väster om Höghults gård och 1 sp vid Lugnet Höghult. Samma kvällen innan. De förflyttar sig annars ganska mycket mellan olika fält,olika kvällar. Gräshoppsångare 2 sj fortfarande. Näktergal ca 10 sångaktiva. Brunhöksparet i mossen matar stora ungar nu.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, June 21, 2011 at 10:39:15 (CEST)

Söndag 19.6 Två ungar till det svarta rödstjärtsparet födosökte i trädgården där vi grävt ut för en altan.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Monday, June 20, 2011 at 16:44:25 (CEST)

19 juni. Nattsångarrunda med start i Vegeholm där första nattskärran inlede vid 22:30. Ytterligare 1 ex drog igång en halvtimme senare. Mest anmärkningsvärt var 2 kentska tärnor som sträckte över vid 22:55 och drog mot Ängelholm. Vidare till markerna söder om Välinge. Här spelade 2 vaktlar men ingen kornknarr hördes. Vidare till vägen utmed järnvägen strax väster om Rögle säteri. Inte mindre än 5 vaktlar hördes utmed banvallen. Slutligen hördes 2 vaktlar mellan Västraby gård och Tursköpsskogen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, June 20, 2011 at 10:59:08 (CEST)

En eftermiddagstur till Hasslarps dammar gav bl.a. två svarthalsade doppingar i östra Fleningedammen. En sjungande gräshoppsångare gav lite vårkänslor medan 25 grönbenor, en svartsnäppa och åtta skogssnäppor skvallrade om att hösten är på väg.
Olof Jönsson
Rydebäck, - Sunday, June 19, 2011 at 20:52:01 (CEST)

Sö 19/6 Kullen kl 8-10. Lite trögt med fågelsången på morgonen, men till slut drog en rosenfink några strofer nere vid Ablahamn. Ute vid fyrklippan lurade en honfärgad rosenfinkshane mig ett tag. Annars några härmsångare, gransångare, törnsångare, svarthättor. gulsparvar och trädgårdssångare. En fin törnskata hane lät sig beskådas på 3 m håll. Lilla viken vid Rönnen var helt tom så när som på 3 tofsvipor. Vid Sandön syntes inte en vadare i det höga vattenståndet. Dock en fin silltrut. Sommarstiljte p g?
Rolf H Hansson
Gantofta, - Sunday, June 19, 2011 at 12:46:09 (CEST)

18/6-11 Vegeholm: Tyst vid flodsångaren 22.45-23.15. Ingen aktivitet kunde skönjas i dunklet och inga lockläten. Rögle säteri: Ingen knarr ikväll heller men 2 vaktlar spelade.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, June 18, 2011 at 01:58:46 (CEST)

Fre 17 juni. Ornakärr. Rapphöna 2, Storspov 2-4, Sävsparv 2, ungstarar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, June 17, 2011 at 22:39:04 (CEST)

17 juni. Rönnen. 2 kärrsnäppor, 2 svartsnäppor och en mink som mobbades av 2 skärfläckor.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, June 17, 2011 at 14:26:01 (CEST)

15/6-11 Vegeholm: Flodsångaren kvar. Den fick under kvällen dambesök!!! Det jagades och lockades friskt i undervegetationen. Så måhända kan det bli något riktigt intressant.
Rögle säteri: Ingen Kornknarr vare sig 21 eller kring 23. Däremot 2 Vaktlar rel flitigt spelande.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 16, 2011 at 14:50:31 (CEST)

15 juni. Körde en sväng på Ängelholmsslätten under kvällen. Ganska kyligt och förhållandevis tyst i markerna. Enstaka näktergalar och kärrsångare. Två vaktlar spelade vid Ängeltofta, en på vardera sida av gården. Vaktel hördes även vid Brandsvig. Sannolikt en av de KÅH noterade.
Henrik Johansson
- Thursday, June 16, 2011 at 08:32:31 (CEST)

15 juni. Vid Sågmöllan i Munkaljungby sågs en nyutflugen kull med stjärtmes, minst 8 ungar+två gamla. Dessutom rödstjärt med ungar. På kvällen vid 22-tiden körde jag mellan Tåstarps kyrka och Brandsvig och lyssnade. Minst tre vaktlar hördes här. Tydligen ganska gott om vaktlar i markerna.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, June 16, 2011 at 00:31:13 (CEST)

15/6: Rönnen på kvällen. En sj härmsångare vid Häljarödsgården. Den smalnäbbade simsnäppan kvar, också spovsnäppan, 1 bushane, 25 vitkindade gäss, 3 småtärnor, en gök av den bruna fasen, 2 passerande bruna kärrhökshannar, en lärkfalk, mm. Sandön, ca 20 skärfläckor, 9 svartsnäppor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, June 15, 2011 at 22:31:01 (CEST)

14/6 Jodå Tommie, kornknarren hördes bra från vägen mellan Välinge och Kattarp vid infarten till säteriet men den började inte förrän vid 23-tiden. Även morkulla, vaktel och kärrsångare gjorde sig påminda denna kväll
Carina Palm
Råå, - Wednesday, June 15, 2011 at 22:10:33 (CEST)

15 juni Viken. Det häckande paret hornuggla i dungen intill tomten har inte undgått trastarnas uppmärksamhet. Det är ständig utskällning från morgon till kväll med crescendo timmarna innan skymning. Nu väntar jag på att höra få höra ett första "tiggande" piiiip från utflugna ungar innan midsommar. Den svarta kråkhonan som samhäckat med en vanlig "gråkappa" flera år i samma dunge hittades död av grannen för någon vecka sedan. De två ungarna fick lämna boet i förtid och matas nu av hanen med benägen hjälp av grannen som bla lagar gröt (!) varje morgon till den drabbade kråkfamiljen.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, June 15, 2011 at 21:05:14 (CEST)

2011-06-14. Vegeholm. Tog en sen kvällstur i Vegeholmsskogen (öster om gräsmattsodlingen) med en förhoppning om att få höra nattskärra och fick en fin obs på två stycken som kom flygande 1.5-2 meter över huvudet på mig. Hanen bjöd på en magnifik flyguppvisning där han ömsom ryttlade som en tornfalk, ömsom slog med vingarna likt en kolibri. Efter några minuter landade paret på vägen några meter ifrån mig och jag fick höra det intensiva surrandet innan de slutligen försvann in bland tallarna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, June 15, 2011 at 09:58:55 (CEST)

14/6. Vaktel spelande vid Höghult, Lönhult och mellan banvallen och Rögle gård. Två intensivt sjungande kärrsångare vid Östraby och en sjungande gräshoppsångare vid Lugnet/Höghult. Tyvärr ville inte kornknarren denna kväll.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, June 15, 2011 at 09:13:52 (CEST)

2011-06-14. Fick stanna bilen och sätta på varningsblinkers för en "nystöpt" Ärtsångarbaby, som satt sig mitt på vägen in mot Mölle. Flygkunnig var den om än lite vinglig i sin flykt. Två omgångar skrämsel behövdes för att få den lille på behörigt avstånd från 111an. Undrar om fåglarnas herre såg min hjältemodiga insats och lägger ett gott ord för mig hos "the big Boss" :-)
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, June 14, 2011 at 23:11:58 (CEST)

14 juni. kl. 0820. Ljungabolet. Äntligen har TRÄDPIPLÄRKAN kommit. Fortfarande ingen ENKELBECKASIN - trist!
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, June 14, 2011 at 21:51:30 (CEST)

13/6-11 Rögle säteri (22.30): Kornknarren kvar. Även 2 Vaktlar. Höghult: Vaktel 1 spelade hela kvällen på ängen vid Lugnet. Hörs fint tex från T-korset mot katthotellet.
Göran o Heidi Cederwall
Höghult, - Tuesday, June 14, 2011 at 08:56:38 (CEST)

2011-06-13. Tre stycken tranor svävade runt över Krapperup/Möllehässle ca 13.00 och verkade inte riktigt klara över i vilken riktning de skulle fortsätta sin flygning. Blåmesfamilj drog runt i min trädgård under högljutt pipande. Studerade dem länge och konstaterad att bättre skadedjursbekämpning kan man nog inte få på sina fruktträd.
Lars Unger
Mölle, - Tuesday, June 14, 2011 at 03:54:03 (CEST)

13/6. Flodsångaren vid Vegeholms slott hördes och sågs mellan kl 20 och 20.40.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Monday, June 13, 2011 at 21:58:24 (CEST)

13/6 Gånarps Ängaväg, sporadiskt hörs kornknarr och vaktel. 2 korpar födosökande i nyhuggen vall.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Monday, June 13, 2011 at 19:03:52 (CEST)

12/6-11 Rögle säteri: Kornknarr 1 spelande vid våtmarken (som jag inte vet namnet på) NE om godset. Man hör den från vägen mellan Välinge och Kattarp vid infarten till slottet. Den spelade intensivt vid 22.45-23.15. Även 2 Vaktlar här. Vegeholm: Flodsångaren sjöng sporadiskt mellen 21-22. Därefter full fart. Höghult: Ingen Kornknarr under dagen-kvällen.Inte heller någon Vaktel. Däremot 2 sj Gräshoppsångare i full aktivitet fortfarande
Göran Cederwall
Höghult, - Monday, June 13, 2011 at 09:56:14 (CEST)

11/6 Jordberga: 1st överflygande bivråk
Martin Persson
Billesholm, - Monday, June 13, 2011 at 09:06:54 (CEST)

Sönd. 12/6 HIMMELSTORP: På promenad från Himmelstorp mot Arild hörde Mia och jag vid 1345-tiden en sylviatypisk "gnisslande"/"knastrande" sång som genast förde tankarna till sammetshätta. Jag antog först att det var en härmsångare. Dock hördes inga av de läten som brukar avslöja just härmsångare och sammetshättesången fortsatte. Efter en stund upptäckte vi fågeln lågt i ett buskage och den exponerade sig en kort stund. Vi kunde då notera följande karaktärer: det svarta på huvudet gick ner under ögat och utgjorde inte enbart en "mössa" så som på svarthättan, det svarta kontrasterade mot en tydligt ljus haka och övergick gradvis från svart till grått på ryggen ryggen. Bröst och undersida var gråa, möjligen något ljusare mot buken. Dock kunde vi inte urskilja någon röd ring kring ögat under den korta stund vi såg fågeln i skuggan. Ej heller såg vi någon utbredd stjärt med de vita kanterna. Fågeln rörde sig inom ett område med ca 50 meters radie, den sjöng inte hela tiden men tillräckligt länge/mycket för att vi på plats skulle kunna jämföra den med ljudinspelning i mobilen. Efter ca 5-7 min flög fågeln över stigen och kunde inte återfinnas. Platsen nås från den nedre parkeringen innan man svänger till vänster in på vägen upp mot Himmelstorp. Det går en grusväg rakt fram när den delar sig håller man vänster och kommer efter ca 300 m fram till en betesmark. Precis där den börjar höll fågeln till i växtligheten på höger sida om vägen. Tyvärr kunde fågeln inte återfinnas under 2,5 tim sökande senare på eftermiddagen. Jag hade gärna velat kunna konstatera ögonring och mörk stjärt med vita teckningar, men tyvärr. Dock pekar både sång och de dräktkaraktörer vi noterade på att det rört sig om en sammetshätta.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, June 12, 2011 at 22:23:24 (CEST)

12/6 Sandön: Prutgås 4, Gravand 60, Fiskgjuse 1, Skärfläcka 2, Storspov 1, Kärsångare 2sj
Rönnen: Grågås 1, Vitkindad gås 6, Kricka 13, Skärfläcka 4, Svartsnäppa 3, Rödbena 4 , 2 honor gräsand med 18 pull.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, June 12, 2011 at 22:08:33 (CEST)

12 juni. Kvällspromenad till våtmarken i Allerumsskog. I plurret sågs bl a, 1 par gråhakedopping samt 1 smådopping. 2 skogssnäppor rastade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, June 12, 2011 at 21:49:43 (CEST)

12/6-11: Höghult: Kornknarr 1 spelade under natten öster om vårt hus i Höghult. Inga vaktlar idag.
Heidi Malmgren
Höghult, - Sunday, June 12, 2011 at 20:44:37 (CEST)

11 juni, Lya ljunghed kl. 22.50-23.30; tre spelande nattskärror och en spelflygande morkulla.
Mats Ljunggren
- Sunday, June 12, 2011 at 09:38:59 (CEST)

11/6 Årets nattfågelinventering avslutades med bl.a vaktel nära Starby och kornknarr väster om Mjöhult. Ropande kattuggla, spelande nattskärra och flera gräshoppsångare, kärrsångare o näktergal.
Leif Dehlin
- Sunday, June 12, 2011 at 01:39:20 (CEST)

9/6 KOF:s nattskärreexkursion till Vegeholmsskogen lockade elva deltagare, som fick både höra spelet och se fåglarna flyga över oss. Innan dess underhöll morkullorna oss med sin knortande och pispande spelflykt.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, June 10, 2011 at 14:06:15 (CEST)

9/6-11 Vegeholm: Flodsångaren sjöng mycket intensivt natten till idag. Ikväll däremot mellan 21-22 endast kortare stunder. Hasslarp: Svarttärna 2 ad i sydöstra Fleningedammen och ett 10-tal höstflyttande skogssnäppor. Höghult: Vaktelspel till och från både dag och natt.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, June 10, 2011 at 11:21:56 (CEST)

9 juni; en svart rödstjärt hördes på gågatan i Ängelholm - vid ICA-affären
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, June 09, 2011 at 17:40:19 (CEST)

2011-06-08. Kullaberg. Två rosenfinkar sjöng intensivt i de västra delarna av golfbanan.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, June 09, 2011 at 11:50:46 (CEST)

8 juni. Flodsångaren vid Vegeholm sjöng ihållande vid 21,30 tiden. En sommargylling hördes fint ett par gånger precis innan skymningen.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, June 08, 2011 at 22:24:19 (CEST)

7 juni: Henriks flodsångare vid Vegeholms slott sjöng sporadiskt mellan 20-21 och en vaktel spelade på fälten mellan Varalöv och Sandåkra.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, June 07, 2011 at 23:04:49 (CEST)

Hallands Väderö 6/6. Prutgås 2 rastande, bivråk 1, lärkfalk 1, fisktärna ca 13 ruvande på skär vid Kapellhamn med några skrattmåsar. En sjungande rosenfink.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Tuesday, June 07, 2011 at 19:04:09 (CEST)

Vegeholm: Henriks Flodsångare gick igång ordentligt vid 22-tiden i en skogsglänta väster om slottet. Intressant sång, väldigt snabb och högfrekvent så att det åtminstone på håll gav associationer till träsksångare. Vaktel hemma vid Höghult.
Göran Cederwall
Höghult, - Tuesday, June 07, 2011 at 17:17:25 (CEST)

6 juni, åtta skogssnäppor rastade vid Ramsjöstrands nya våtmark sent på eftermiddagen. Knappt har de sista flyttfåglarna anlänt, förrän de första börjar flytta bort...
Mats Ljunggren
- Monday, June 06, 2011 at 21:54:17 (CEST)

6/6 Rydebäck. Svart rödstjärt 1 par häckande i ett gammalt hussvalebo under taket på shell macken.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, June 06, 2011 at 20:12:02 (CEST)

6 juni. Cykeltur i Vegeholmsskogen under förmiddagen. Längs grusvägen väster om slottet sjöng en flodsångare sporadiskt innifrån den täta lövskogen.
Henrik Johansson
- Monday, June 06, 2011 at 16:41:41 (CEST)

2011-06-06. Körde förbi Sydnäktergalen på Ragnvallagatan i Helsingborg vid 01.40 denna natt. Den satt ända ute vid staketet strax söder om "grinden" och sjöng in nationaldagen för full hals. Otroligt vackert och intensivt. På väg hem tog jag vägen förbi åkermarkerna vid Svedberga. Ca. 2.30 spelade Vaktel hela tiden längs med diket öster om Svedberga gård.
Lars Unger
Mölle, - Monday, June 06, 2011 at 12:58:58 (CEST)

5 juni. Danskesjöarna, Tåstarp. Fick se något märkligt i dag. Vid Danskesjöarna gick en gårfamilj. 2 vuxna och fyra ungar MEN ena gåsen var en GRÅGÅS och den andra var en KANADAGÅS det fanns inga andra gäss i närheten. Är en ny art på väg ??
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, June 06, 2011 at 09:35:50 (CEST)

Sö 5 juni. Naturskyddsföreningen Kullabygden genomförde "Naturnatten" vid Rönnen. En handfull av oss drog sen vidare mot Vegeholmsskogen där minst tre nattskärror spelade fint.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, June 06, 2011 at 08:42:51 (CEST)

5 juni. Kvällsspan vid Sandön. Rastade gjorde skräntärna 1, silltrut 1, två granna myrspovar samt kanske mer överraskande så här års, en småspov. Ute på Själrönnen ytterligare två silltrutar.
Henrik Johansson
- Sunday, June 05, 2011 at 21:44:40 (CEST)

5 juni: En morgontidig cykeltur i Vegeholmsskogen gav en fulltalig fågelkör med härm-, kärr- trädgårssångare, svarthättor, trastar o trädpiplärkor, trädkrypare mm och kröntes med en sommargylling som flöjtade flitigt i en bokdunge mellan Vegeholms slott och Sandåkra gård. Hemma på Sockerbruket i Ängelholm sjöng svarta rödstjärten.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, June 05, 2011 at 17:22:23 (CEST)

5/6-11 Höghult: Vaktel 1 spelande har hörts från trädgården hela natten och dagen. En hördes också vid Svedberga gård vid midnatt men det är såklart många fler. Ett försök att uppskatta antalet Näktergalar i området efter midnatt gav 20-25 sj främst utefter banvallen och i märgelgravar dvs som normalt. Gräshoppsångare 1 sj vid våtmarken liksom säv-,rör- o oräkneliga kärrsångare.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, June 05, 2011 at 16:44:08 (CEST)

4/6 Sydnäktergalen forfarande på plats i kväll. Sjöng bedårande vackert vid 23:30-tiden strax söder om grinden. Nu hördes visselcrescendot med stigande toner finfint. Och dottern förevigade det hela med sin nya Iphone :) Medobservatör Elin Hansson.
Rolf H
Hansson, - Saturday, June 04, 2011 at 23:55:39 (CEST)

4 juni: nötkråka, lärkfalkar och skogssnäppor öster om Rössjön på förmiddagen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, June 04, 2011 at 22:15:34 (CEST)

4 juni. Morgontimmar på Kullen. Ljuvlig morgon, vindstilla och fantastisk sikt! Mest överraskande i fågelväg var kanske den sångsvan som kom sträckandes och drog in i Skälderviken. 3 rosenfinkar sjöng och gråsiska liksom stenknäck drog förbi. En flock om 70 sjöorrar tog till vingarna när en båt kom för nära.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, June 04, 2011 at 18:11:19 (CEST)

4/6-11: Sydnäktergalen sjöng oupphörligt 23.30-00.30 och i alldeles eget majestät. Läckert. Öster om Svedberga gård spelade 2 vaktlar vid 01. Ungefär vid diket som löper i nord-sydlig riktning. Vid Höghult 1 spelande vaktel under förmiddagen.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, June 04, 2011 at 16:33:34 (CEST)

4/6. Vid Rönnen rastade 5 svartsnäppor och 2 småsnäppor. En pilgrimsfalk drog snabbt förbi.
I Farhult spelade en småfläckig sumphöna en kort stund strax efter kl.9. Övrigt var 2 snatteränder och en 2k dvärgmås.
Ute vid Själrönnen låg 5 bläsandshannar, och inne vid Sandön fiskade en storskrakehona med 4 ungar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, June 04, 2011 at 11:35:49 (CEST)

Kattvik 2/6. Till avdelningen udda obsar: När vi klev ur bilen för en somrig promenad kom en flock med 30-talet skrattmåsar sträckande mot väster. Bland dessa fanns två adulta tretåiga måsar!
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, June 03, 2011 at 19:42:08 (CEST)

2/6-11 Rönnen (16-18): Vitkindad gås 1, Skärfläcka 50 ad,Myrsnäppa 1, Kärrsnäppa 1,Småsnäppa 2. Lönhult: Vaktel 1 spel öster om gården. Höghult: Vaktel 1 sp vid Rättaregården och 1 sp intill vårt garage hela natten.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Friday, June 03, 2011 at 18:10:39 (CEST)

2 juni, kl 22.30 fick jag se morkullan spela över tomten, och det var första gången jag sett morkullans drag i Glimminge plantering. Detta samtidigt som en kattuggla satt och kved helt nära.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Thursday, June 02, 2011 at 22:46:20 (CEST)

1/6-11: Sydnäktergalen bjöd magnifik koncert vid 22-tiden efter några tveksamma inledande strofer. Vaktlar spelade från grusvägen paralellt med järnvägen norr om Västraby.Minst 3 ex. Dessutom minst 2 spelande precis öster om Stureholm. Däremot inga vid Höghult ikväll. Näktergalarna nu normala till antalet(>10) och fortfarande 2 sj Gräshoppsångare.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, June 02, 2011 at 15:55:24 (CEST)

Sydnäktergalen/Ragnvalla. Efter en kvällspromenad i området onsdag 18.5 har jag gjort en minnesanteckning om årets första sjungande näktergal som dessutom hade en avvikande sång mot hur den brukar låta. Hördes från ett av träden väster om Ragnvallag. Har fallit ur minnet ända till jag öppnade datorn och noterade det massiva "drevet"
Jan Osberg
Helsingborg, - Thursday, June 02, 2011 at 13:22:48 (CEST)

2 juni: Sydnäktergalen kvar vid Ragnvallagatan, sjöng under några minuter öster om parkeringsfickan runt kl 10:45.
Mats Persson
Ramlösa, - Thursday, June 02, 2011 at 11:41:11 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2011
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin