Observationer november 2011


Tillbaka till den aktuella obsboken

30.11 Ett par timmar vid lilla fyren tillsammans med Alf. På väg ner flög det upp en lärka på kullen vid gubbahyllan. Läte likt berglärka. Den drog mot "gubbahyllan" och försvann. Väl vid lilla fyren hade ett fyrtiotal havssulor fiskafänge och ett femtontal alkekungar passerade. En del tretåig mås, en storlabb och en svartnäbbad islom passerade på bekvämt avstånd. En skärsnäppa höll till på spetsen.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Wednesday, November 30, 2011 at 14:36:26 (CET)

28 november Norra Häljaröd. Ett kort morgonstopp vid hamnen, gav en brednäbbbad simsnäppa och tre alkekungar för övrigt lite med alkor. Inga tretåiga måsar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, November 29, 2011 at 11:12:43 (CET)

28 nov. Heldag på Kullen med god utdelning. Bl a sträckte följande arter och antal förbi; svartnäbbad islom 1, storlom 4, gråhakedopping 24, svarthakedopping 4, klykstjärtad stormsvala 1, stormfågel 4, sjöorre 33, prutgås 1, storlabb 6, bredstjärtad labb 7 1k, silltrut 1 1k och alkekung 28. En hel del havssulor, tretåiga och alkor i rörelse. 4 hägrar tyckte det var lämplig väderlek att sträcka i och lyckades med nöd och näppe ta sig runt berget utan att krascha i klipporna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, November 28, 2011 at 21:16:37 (CET)

28 nov. En härlig havsfågeldag inleddes vid Hovs hallar klockan åtta. Redan efter fem minuter kom så den första godbiten - en klykstjärtad stormsvala som drog västerut på hyfsat håll. Mest minnesvärt under de fyra timmarna på Hovet var dock den halvtimme mellan halv tio och tio då hela tre svartnäbbade islommar och en vitnäbbad islom, passerade! Annat som passerade var två unga bredstjärtade labbar, en obestämd labb, tolv alkekungar, fyra bergänder, en gammal och en ung dvärgmås, elva svarthakedoppingar samt fyra snösparvar. Vidare in till Båstad där vi kunde njuta av redan nämnda tärnmås och brednäsa plus 38 alkekungar och en bredstjärtad labb som jagade mås rakt över våra huvuden. Medobservatörer under dagen Mikael Olofsson, Gustav Eriksson, Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 28, 2011 at 21:07:07 (CET)

28/11. Då det var väldigt magert med havsfåglar vid Rönnen fick det bli studier av gäss istället. Sju arter rastade från och till under dagen: 7 kanadagäss, 1 prutgås, 2 bläsgäss, 850 grågäss, 120 vitkindade gäss, 2 spetsbergsgäss och 22 sädgäss. Annat värt att nämna var 1 duvhök, 1 ung tretåig mås, 1 gravand, 30 kärrsnäppor, 1 stjärtandhanne, 1 skärpiplärka, 1 varfågel och 1 ung dvärgmås.
I Farhult obsades 2 snösparvar, 9 svarthakedoppingar, 4 skäggmesar och 4 ängspiplärkor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 28, 2011 at 19:59:42 (CET)

28/11 kl 9 - 11. Ett kort stopp vid Malenbadet, Båstad, gav många fina svärtor, en flock sjöorre, en alfågel och den stora flocken bergand låg kvar. Körde vidare till Båstads hamn där många samlats vid badet för att titta på en väldigt orädd tärnmås som liggande på vattnet födosökte tillsammans med skrattmåsar och några dvärgmåsar. En brednäbbad simsnäppa visade också upp sig fint norr om piren. En sillgrissla och en alkekung noterades också. Bra tajmad kompledighet en måndag!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Monday, November 28, 2011 at 17:21:34 (CET)

27.11 Norrebro hamn, SV om Hovs hallar. Sträck kl 14-15.30 Storlabb 1, bredstjärtad labb 1, brednäbbad simsnäppa 1, alkekung 1, dvärgmås 2 och treåig mås c:a 100. 3 adulta havssulor stationära. Medobservatör Anders Lindén.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, November 27, 2011 at 20:23:38 (CET)

Sön den 27/11. Malenbadet, från gryning till skymning förutom avstickaren till Båstadshamn där en 1k tärnmås höll till under dagen. Brednäbbad simsnäppa, observationer på elva fåglar som mest fyra individer som inte var samma, sen är det svårt att sia om hur många de egentligen var. Såg inga flyga åt "fel" håll men några har ju säkert snurrat runt i bukten. Bredstjärtad labb 4ex + 5ex samma sak här. Alkekung minst 7ex, dvärgmås ca 10ex, enstaka tretåiga måsar, bergandsflkocken från igår var kvar.
Patrik Söderberg
- Sunday, November 27, 2011 at 20:01:13 (CET)

27 nov. På väg hem från en fantastisk havsfågeldag i Halland sågs en hornuggla förvirrat flyga i gatlampsskenet (och förstås den oerhörda vinden) i korsningen Drottninggatan - Hälsovägen.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, November 27, 2011 at 19:45:22 (CET)

26 nov. Några lyckosamma timmar vid Malenbadet, Båstad från 11 till 14:30. En ung tärnmås kom i sällskap med 2 dvärgmåsar. Flera dvärgmåsar sågs under dagen. En brednäbbad simsnäppa kom och lade sig utanför badet, max 500 meter ut. Sågs flera gånger då den lyfte och försökte dra mot Båstad. Hela tiden verkade den dock tryckas tillbaks av vinden. Minst 7 unga bredstjärtade labbar vilka kan ha varit avsevärt många fler. Dock sågs 7 ex samtidigt. Alkekung 23, dvärgmås 22 och svarthakedopping 4. En större flock med bergänder, svärtor och sjöorrar rastade utanför badet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 26, 2011 at 18:27:11 (CET)

26 nov. Bevakning på Kullen från 08.30 till 15.15. Hyfsad fart på de tretåiga måsarna, med 243 gamla och 71 unga fåglar. Roligast dock de fem unga bredstjärtade labbarna som passerade (plus 1 ex som Mårten hade), de tretton alkekungarna och flocken/flockarna med bändlar som var ute och vände (största flocken cirka 35 fåglar). Iövrigt två stormfåglar, en ob labb, fyra storlommar, två små diton, 15 sillgrisslor, 26 tordmular, 23 havssulor, åtta svärtor och två gråhakedoppingar. Medobsare under dagen Micke Olofsson, Klas Rosenvist och Anders Wigren.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, November 26, 2011 at 17:52:58 (CET)

26 november: två unga bredstjärtade labbar höll till utanför Rönnen - dessutom några alfåglar, 6 svärtor och en flock med ca 10 gråsiskor
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 26, 2011 at 14:15:10 (CET)

Tis. 22/11.En otrolig mängd bergfinkar drog vid åttatiden över Nya Rössjövägen i Hjärnarp. Flocken kom från norr och drog på bred front söderut. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, November 22, 2011 at 15:59:13 (CET)

22 november. Tog en morgontur till Ripagården. I dungen vid hamnen 26 bändelkorsnäbbar, några rödvingetrastar och en dubbeltrast. 2 varfåglar, den ena öster om dungen och den andra mot Gröthögarna. 3 snösparvar, 10 starar, 8 sidensvansar, 1 blåhökhona, 1 kustpipare samt flera småflockar med gråsiskor drog förbi.
Martin Ekenberg
Grevie, - Tuesday, November 22, 2011 at 11:24:19 (CET)

Sö 20 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla; Ormvråk 3-5, Glada 1, Sparvuggla 1 Båvs hagar, nära Ekebacken, Naturskyddsföreningen Söderåsens lilla pärla, St hackspett 1, Varfågel 1, Domherre 3, Steglits 6, Finkar, Rödhake.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 20, 2011 at 17:13:04 (CET)

19 nov. I gåsflocken som betade NO om Lönhults gård fanns många grågäss, inte så många vitkindade gäss och en nilgås.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, November 19, 2011 at 15:32:18 (CET)

19 november. Gick en runda i Kronoskogen mellan Råbocka och Sibirien, gott om mesar och kungsfågel, flera flockar med svartmes och 7 tofsmesar. Fem bändelkorsnäbbar och en mindre korsnäbb i granarna vid Havsbadstjollan, Havsbaden och även här en tofsmes.
Mikael Olofsson
Lund, - Saturday, November 19, 2011 at 14:41:29 (CET)

18/11. En kort eftermiddagstur i novemberdimman gav ett och annat. I Farhult rastade 5 strandskator, 30 storspovar, 1 sparvhök och 2 svarthakedoppingar.
På Rönnen satt en ad pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, November 18, 2011 at 17:34:23 (CET)

16 november kl 14-15, Allrums våtmarker/Nellåkra: ung kungsörn, fjällvråk, tre ormvråkar, två korpar, tre nötskrikor, större hackspett. Medobservatör Ingrid
Björn Ekelund
Helsingborg, - Wednesday, November 16, 2011 at 22:36:49 (CET)

Ons.16 nov: Sparvugglan, på Ängelholms golfbana, visslade till vid 9-tiden och visade sig i björkdungen mellan hål 1 och 2. Den har nu rört sig i området i minst 1 vecka.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Wednesday, November 16, 2011 at 14:35:13 (CET)

14 november. vinterfågelräkning på yttersta Kullahalvön. Inget anmärkningsvärt förutom att det fanns rödhakar på i stort varje stopp. Det känns som om vintern är i antågande även om vädret var fantastiskt, hur många gånger per år är det mer eller mindre stilla på Kullaslättten. Härligt att höra vingfras från rödhakar, talgoxar och blåmesar. En del starar fanns kvar liksom en tofsvipa och en mindre flock med ljungpipare ute vid Svenningstorp. Både duvhök och fjällvråk noterades vilket är relativt ovanligt. På eftermiddagen en tur på berget, gav fina obsar av sparvuggla mellan Josefinelust och Kullamannens grav. Ytterliggare ett ex noterades söder om Mölle mosse. Kanske samma ex som rapporterats i omgivningarna tidigare? Bra fart på Kattugglorna i skymningen, vårkänslor? Eller är det bråkiga ungdomar som är ute och letar revir?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, November 14, 2011 at 18:49:18 (CET)

13 nov. En större flock med gäss fanns vid Västraby gård under förmiddagen. Förutom grågäss och vitkindade även 5 spetsbergsgäss, 4 sädgäss och drygt 25 bläsgäss. Avslutade dagen i Allerumsskog i sällskap med Carina och Kaj. Klockan 16:20 gjorde sparvugglan sig hörd genom sitt höstläte som bäst kan beskrivas som när man sätter fingret framför mynningen på en cykelpump. Nåväl, drygt 10 minuter senare kom den lilla godingen och satte sig intill oss en kort stund innan det bar iväg in i mörkret längre in i skogen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 13, 2011 at 19:38:09 (CET)

Sö 13 nov. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 1, Sparvuggla 1 stora stenbrottet, satt som en toppkula i en av de höga granarna som reser sig över åsens lövträdskant. Ugglan flitigt uppvaktad av mesar och stenknäckar. Övrigt; St hackspett 2-3, M hackspett 1. På hemvägen stopp vid Svedberga kulle. Tänkte ungefär som så, att det sitter kanske en sparvuggla "i varje skog". Men negativt så här långt vad Svedberga beträffar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 13, 2011 at 17:49:20 (CET)

Sönd. 13/11 HÖGANÄS HAMN: 2 svart rödstjärt och 1 sädesärla. Trots ihärdigt letande efter sparvugglan i Össjö fick vi inte syn på den. TOREKOV: 2 sädesärlor och 3 skärsnäppor men ingen toppskarv.
Björn&Mia Elmlund
Lerberget, - Sunday, November 13, 2011 at 17:10:19 (CET)

12/11: Vid Görslövsåns mynning spelade storspovarna i höstsolen och vid dungen jämte parkeringen drog 3 bändelkorsnäbbar omkring tillsammans med 11 mindre korsnäbbar.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Saturday, November 12, 2011 at 23:45:46 (CET)

12 nov. Kullen under förmiddagen. Andra vågen av bändelkorsnäbbar fortsätter och idag inräknades 63 sträckare. Annat som sträckte var bl a, smålom 8, mindre sångsvan 2, tretåig mås 4, bergfink 2500, dubbeltrast 56, domherre 25 och skäggmes 2. Den senare arten en raritet på lokalen enligt veteranerna. En ladusvala stationär nedåt fd mistluren. På Gubbahyllan idag, Alf, Kalle, Jonas och Teuvo. Eftermiddagspromenad i Allerum och Nellåkra. Bl a, kungsörn 1, blåhök 1, bändelkorsnäbb 12 samt 2 tranor på sträck liksom enstaka ormvråkar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 12, 2011 at 19:35:04 (CET)

12 november. En kungsörn, tror att det var en 1k, flög lågt över fälten mitt emot Kulla Gunnarstorp vid 11 tiden.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Saturday, November 12, 2011 at 17:09:33 (CET)

2011-11-12: Vid 13-tiden flög en hane blå kärrhök över vägen ett par hundra meter strax söder om Munka-Ljungby.
Per Venhagen
Össjö, - Saturday, November 12, 2011 at 13:28:28 (CET)

11-11-12: Sparvugglan kvar på Ängelholms golfbana. Idag vid 11-tiden i dungen mellan hål 7 och 15, bara ett par hundra meter från onsdagens obs.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Saturday, November 12, 2011 at 12:08:30 (CET)

2011-11-12 kl 07.00-10.00: Sparvugglan kvar i området mellan Össjö kyrka och Össjö gård. Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, November 12, 2011 at 11:24:28 (CET)

11 nov och en go promenad från Påarps Mal till Torekovs hamn. Få rastande tättingar, inga toppskarvar men 3 prutgäss och 1 mindre sångsvan fanns i området. 9 mindre korsnäbb o 1 bändel passerade. Vid Malen var den vitnackade svärtan och alkekungen kvar men där var också alfågel och salskrake bland en hoper bergänder. Vid strandkanten trippade en eftersläntare, en sädesärla. 5 vinterhämpling passerade.
Leif Dehlin
- Friday, November 11, 2011 at 23:16:39 (CET)

12/11. Allerumskogen. Några timmar på e.m. gav bl.a. Ormvråk, Fjällvråk, St.hackspett, Nötväcka, Blåmes, Talgoxe, Steglits, Mindre korsnäbb samt ca. 15-20 Bändelkorsnäbbar.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, November 11, 2011 at 22:56:50 (CET)

11 November. En sparvuggla i kvällningen. Ugglan flög runt i området mellan Össjö kyrka och Össjö gård.
Henrik Ehrenberg
Össjö, - Friday, November 11, 2011 at 19:54:10 (CET)

11/11/11 Jordbodalen. Ingen strömstare men väl ett par flockar grönsiskor (tot ~100 ex), tre entitor, ett gäng om tio stjärtmesar och två kungsfåglar. Nere i dammen mot Elineberg förvånansvärt många rörhönor, fyra gamla och sju unga. Uppe vid Harlyckegatan drog en ung duvhök lågt över skogen liksom en äldre ormvråk.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, November 11, 2011 at 16:38:18 (CET)

10 november, Killeröd, middag: 20-25 bändel och 2 talltitor. En ung duvhök drog förbi nära.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, November 10, 2011 at 19:35:57 (CET)

10 nov. Jordbrodalen - en strömstare i närheten av bron på cykelvägen som fortsätter från Harlyckegatan.
Bengt Fredriksson
Helsingborg, - Thursday, November 10, 2011 at 11:36:21 (CET)

9 november: Vid 12.30, en sparvuggla mellan hål 4 och 5 på Ängelholms golfbana.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Wednesday, November 09, 2011 at 16:42:10 (CET)

7/11-11. På e.m drog ett 45-tal Sidensvansar omkring på Strömgatan och sökte efter mat. De flesta bären hade dock tidigare plockats av trastar.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Tuesday, November 08, 2011 at 17:54:46 (CET)

8 nov: I backen upp mot Pålsjö skog (Dag Hammarskjölds väg) sågs strax efter två den av Klas Rosenkvist utlarmade sparvugglan (Tack Klas!). Efter några minuter satte den sig utom synhåll. Talgoxarnas ihållande irritation gick inte att ta fel på.
Mats Persson
Ramlösa, - Tuesday, November 08, 2011 at 16:42:48 (CET)

Ti 8 nov. Allerumskogen. Häger 1, Gräsand c 10, Kricka minst 30. Dessa arter i Elisabethdammen. Vidare, Kungsörn 1 ungf, Duvhök 1 ungf, Ormvråk 3-5, Sparvuggla 1 samma lokalitet som tidigare angivet, Tofsvipa c 30, St hackspett 2, Korp 1, Varfågel 1, Rödvingetrast 3, Domherre 2. En liten härlig artsamling mitt i grå npvemberdagen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, November 08, 2011 at 16:04:14 (CET)

Mån den 7/11. Minst 16ex Bändelkorsnäbb i lärkträden vid Döshultsvägen 257 i Allerumsskogen.
Patrik Söderberg
Laröd, - Monday, November 07, 2011 at 12:18:52 (CET)

6 nov. Jag gjorde ett försök under sena eftermiddagen på den sparvuggla som Bengt A hittade i Allerums skog tidigare idag. Inte ett spår av den fram till kl 16:30 då den började låta. Den kunde sedan ses rätt så bra i skymningsljuset då den flög runt vid T-korsningen mellan våtmarken och Kulla silo. Ibland satt den på stolpen precis vid korsningen. När jag lämnade kl 17 var det fortfarande full fart på den.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, November 06, 2011 at 21:57:55 (CET)

Sö 6 nov. Allerumskogen/Nällåkra. Häger 1, Kungsörn 1 ungf, Ormvråk 1-2, Varfågel 1, Domherre 3, Ringduva c 5. Hemma i trädgården under sen eftermiddag sitter rödhaken och "pratar väder". En mjuk, fin stämma - så väl anpassad till rådande väder och årstid
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 06, 2011 at 20:17:56 (CET)

6 nov. Bengt Andersson hittade en sparvuggla i Allerumsskog. Den höll till på båda sidor av vägen som går mellan Kullasilo och T-korsningen vid våtmarken. På samma lokal sågs även ett 20-tal stjärtmesar, varav några mörkhuvade, som ihärdigt uppvaktade sparvugglan. En duvhök drog förbi liksom småflockar med ljungpipare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, November 06, 2011 at 18:15:24 (CET)

En eftermiddagstur vid Killerödsrundan tillsammans med Mats Ljunggren bjöd på ca 15 bändelkorsnäbbar redan på vägen upp mot parkeringen. Där hördes också en spillkråka kvida. Ett par hundra meter in på skogsvägen hördes och syntes upprörda mesar, däribland två tofsmesar, och snart fick vi se en sparvuggla flyga mellan träden.
kent Sjöström
Glimminge plantering, - Sunday, November 06, 2011 at 18:06:27 (CET)

6/11 Skoghagahus (mellan Össjö o Lönnhässle)15 st. bändelkorsnäbb i en lärktopp utmed vägen och fler småflockar flög runt i området.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, November 06, 2011 at 15:34:45 (CET)

5 nov. Bjärerunda med start vid Burensvik. I dungen vid parkeringen födosökte en flock om minst 35 bändelkorsnäbbar, 11 bändlar drog mot söder och gott om rödhakar i buskagen utmed kusten. Flera av dem sjungande. Vidare till Påarps mal där en toppskarv satt på skäret. 8 snösparvar liksom en stenskvätta runt bunkern. Större piplärkan kvar norr om Torekovs rev och här även en sädesärla. Mellan Båstad hamn och Malenbadet låg den vitnackade svärtan samt en större flock bergänder ca 320 ex. Även stora mängder svärta och en adult havssula. Vid parkeringen, Malenbadet, sågs och hördes 2 tofsmesar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, November 05, 2011 at 21:42:18 (CET)

5 november. En promenad mellan Laröd och Hittarpsrevet gav förutom en liten liten solbränna ett par vinterhämplingar, mot sydväst några sångsvanar, två glador och ett tiotal ormvråkar. Vidare fick jag trassla loss en stackars gärdsmyg som var fast längst in i en upphängd ålryssja(!)
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Saturday, November 05, 2011 at 21:11:39 (CET)

5 november: mellan Häljaröds hamn och Stenkrossen fiskade 5 havssulor och en sillgrissla, 3 kustpipare drog förbi. Gott om trast, ffa björk- och rödvinge-, i buskmarkerna. Vid Ugglarps broar rastade 14 bläsgäss tillsammans med 34 sångsvanar och ca 100 vipor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 05, 2011 at 19:25:48 (CET)

5 November. En sparvuggla sågs mitt på dagen vid Nöttebackar där Sinarpsdalens vandringsled börjar, satt helt öppet i ett dött träd men flög in i buskaget när koltrastarna mobbade den. I Båstad centrum flera sidensvansflockar som drog runt.
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, November 05, 2011 at 17:58:04 (CET)

Lör den 5/11. Den Svarthakade buskskvättan av den östliga rasen variegatus var kvar idag i vassområdet norr om första dammen mindre än 500m norr om Lerhamn.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, November 05, 2011 at 10:03:46 (CET)

4/11-11. I närheten av Statoil-macken i M. Ljungby såg vi ett 40-tal Sidensvansar.
Bodil & Stig Forsberg
Munka Ljungby, - Saturday, November 05, 2011 at 07:31:35 (CET)

4 november, var och beskådade den större piplärkan som upptäckts en bit nordost om Torekovs rev. Den föreföll skadad, hoppandes på endast ett ben. Gott om insekter på platsen dock, vilket även utnyttjades av både skär- och ängspiplärkor. Hemma vid min fågelmatning fick jag fina närobsar på två tofsmesar, som därmed visade att fågelböckerna har fel när de påstår att tofsmesen inte besöker fågelbord.
Mats Ljunggren
- Friday, November 04, 2011 at 19:40:32 (CET)

3 november: en tur på Bjäre i höstdimman började med en strömstare i Kägleån norr om Margaretetorp. Vid Klarningen ca 200 krickor, 3 skedänder och knappt 10 bläsänder, 1 fjällvråk. Den helvita ormvråken satt på en ledning vid Segelstorpsstrand och vid Grytskären jagade en honfärgad blå kärrhök och en stenfalk.
Sven Hernborg o Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, November 03, 2011 at 23:42:30 (CET)

3 nov. Den kaspiska buskskvättan, eller om man så vill den svarthakade buskskvättan av rasen variegatus, var kvar vid dammen ett par hundra meter norr om hamnen i Lerhamn. Som det tredjefynd för landet som fågeln utgör var det en hel del tillresta skådare på plats, kanske främst med tanke på att rasen är aktuell för att splittas till en ny art... I Lerhamn även en ung blåhök och en kustpipare. Utanför Kulla Gunnarstorp är flocken med ljungpipare kvar om än något decimerad (ca 800 nu). Tofsvipeflocken har däremot ökat i storlek och uppgår nu till uppskattningsvis 250 fåglar.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, November 03, 2011 at 17:48:22 (CET)

2 nov: Ägnade 2-3 fruktlösa timmar åt att försöka hitta taigasångaren i Vikingsbergsparken. Gärdsmyg, rödhake, nötväcka, trädkrypare, koltrast, blåmes och talgoxe ... Just före skymningen dök en gransångare som (kanske just pga det avtagande ljuset) upplevdes som blek. Den födosökte intensivt, och mycket tystlåtet.
Mats Persson
Ramlösa, - Thursday, November 03, 2011 at 11:45:44 (CET)

2 nov. En hel dag i fält inleddes i Lervik. Vi vandrade från en bit söder om hamnen upp till Hovallshamn. Nämnvärt en dvärgbeckasin, tolv vinterhämplingar, en duvhök, arton snösparvar samt en flock med sjuttio gråsiskor. Tråkigare var de döda sillgrisslor, fem till antalet, som hittades längs med kuststräckan. Bland döda fåglar även två havstrutar och en ob. dykand (trol ejder). Snabbkoll i ett par dungar längs med Bjärekusten kammade noll, väldigt ont om småfågel. Uppe i Hillarp överraskades vi inte av en fågel men väl en anmärkningsvärt sen blågrön mosaikslända. Vid Norrebro hamn, Ripagården nio smålommar, en gråhakedopping, två sillgrisslor, en tordmule och en tobisgrissla. Efter en förmiddag på Bjäre rörde vi oss inåt land mot Rössjön - där det de senaste dagarna har rapporterats om stora mängder bändelkorsnäbb. Och visst fanns det bändel - under två timmars körning med stopp runt Rössjön kunde totalt 126 bändlar räknas in. Främsta förekomsten fanns i olika lärkbestånd på nordsidan av sjön. Flockarna i stort sett artrena, totalt sågs sex mindre korsnäbbar. Medobservatör under hela dagen Mikael Olofsson.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, November 02, 2011 at 19:42:59 (CET)

2 nov. I ett grådisigt Lerhamn gjordes ytterligare ett östligt fynd, en VITGUMPAD BUSKSKVÄTTA som är en ras av Svarthakad buskskvätta. Förmodligen tillhör den rasen (variegatus) som hör hemma i trakterna av Kaspiska havet. Fåglen finns i en täppa ca. 500 m norr om hamnen i Lerhamn - i vassen eller slånbuskarna vid en damm. Visa fåglen hänsyn då den verkar vilja hålla ett avstånd på 25-30 meter.
Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, November 02, 2011 at 19:25:07 (CET)

2.11 Väster om hamnen i Magnarps Strand. En stenskvätta. Relativt mörk på bröst och rygg. Vanlig svensk eller en islänning av rasen leurcorhoa?
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, November 02, 2011 at 16:05:50 (CET)

1 nov. Samtal idag från boende i Ängelholm om en liten uggla, på beskrivningen 10-12 cm stor, som tyvärr dött i kollision med fönster. Rimligen en sparvuggla men hade ingen möjlighet att åka och kolla. Samtalet skickades vidare till Henrik Johansson. Henrik - fick du samtalet och hade möjlighet att åka och kolla?
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, November 01, 2011 at 20:20:52 (CET)

1 nov. Inledde dagen i Vikingsbergsparken och skam den som ger sig - efter en dryg timmes väntan visade sig taigasångaren i skränten väster om vita villan, nedanför gångvägen. Fortsatte så norröver och vid Kulla Gunnarstorp sågs en flock om ca 1000 ljungpipare (troligen en utökad version av Oskars flock häromdagen). Mot Allerumsskogen seglade en årsunge av kungsörn. Eftersök efter vattenpip och berglärka vid Ören, Strandbaden resulterade i ingendera omnämnda men däremot två lappsparvar. På lokalen även tre kustpipare och fyra vinterhämplingar. Två havssulor drog förbi över havet. Vidare till Lerhamn där två snösparvar blev behållningen. Även ung blåhök jagandes i vassen och sju tretåiga måsar ute till havs. På stubbåkern utanför Mölle eftersöktes den större piplärkan, dock utan resultat. Åter hem till Helsingborg och Vikingsbergsparken där den av Svanberg tidigare rapporterade troliga sibiriska gransångaren sågs i det sista dagsljuset. Fågeln lockade tämligen frekvent med ett utdraget iihp. Medobservatörer under dagen Daniel & Jan Pettersson.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, November 01, 2011 at 19:48:07 (CET)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2011
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin