Observationer september 2011


Tillbaka till den aktuella obsboken

28 sept. Kvällstur på Kullahalvön. En varfågel vid Torshult och något senare en adult pilgrimsfalk vid Västraby. Här även 3 glador. Sedan gick färden vidare till Ornakärr i ett syfte att se om det var några kärrhökar som gick till nattkvist i maderna. Och visst gjorde det det. 4 blåhökar kom in när det närmade sig skymning. En fjällvråk ryttlade över området.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, September 29, 2011 at 11:36:38 (CEST)

28/9-11 1 st varfågel vid Bjärbolunds gård.
Kurt Hillman
Helsingborg, - Wednesday, September 28, 2011 at 17:23:40 (CEST)

Ons den 28/9. Minst två stycken bändelkorsnäbb sågs tillsammans med ett tiotal mindre korsnäbbar i Allerumsskogen bakom korsvirkeshuset som ligger på vänster sida om man kommer från Allerums kryrka och kör mot Döshult. Blåkäärhök ungfågel sågs öster om beredskapsmuseet och en stenfalk i Hittarp.
Patrik Söderberg
Laröd, - Wednesday, September 28, 2011 at 12:22:48 (CEST)

2011-09-27. Väsby. Efter en stunds väntan dök stäpphöken upp lågt flygande över fälten i området Lovisefred-Backagården-Kullenbergstorp. Fick dessutom en väldigt trevlig pratstund med en gammal erfaren skådare från Strandbaden som var ute på en cykelrunda.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, September 28, 2011 at 09:25:30 (CEST)

Ti 27 sept. Ornakärr. En hundrunda framåt kvällningen. Häger 1, Gräsand c 10, Ormvråk 1, Brun kärrhök 1, Bl kärrhök 1 honf, Tofsvipa, Ljungpipare 1, Enkelbeckasin c 10, Brushane 4, Steglits 1, Ängspiplärka, Stenskvätta.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, September 27, 2011 at 21:28:53 (CEST)

26.9 Den unga stäpphöken var kvar i går kväll ca 1 km sydost Louisefredsgården som ligger någon km norr Väsby. Kör längs Louisefredsvägen och spana över fälten. Den jagade längs busk-ridåer som avgränsar fälten.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Tuesday, September 27, 2011 at 11:53:42 (CEST)

26/9 Bra fart på rovfågelsträck över NV-Skåne idag och framför allt ormvråk. Ute på örnmarkerna kring Stureholm och Lönhult sågs två stenfalkar, två pilgrimsfalkar (1 ad + 1 1K), tre unga blå kärrhökar och en subad havsörn. Dagens höjdare blev dock en Mindre skrikörn som upptäcktes väster om Lönhults gård. Den kom först flygande i riktning mot väster kl 14:15. Vände sedan i vindens riktning mot N eller NO. Efter att den sänkt sig ned bakom hus och träd kunde den inte återfinnas :-(
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, September 26, 2011 at 21:06:53 (CEST)

26/9 Rössjöfors: minst fem Bändelkorsnäbbar tillsammans med Mindre korsnäbbar. Dessutom två Tofsmesar och Talltita hördes. En Morkulla skrämdes upp. Två Vildsvin flydde området.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, September 26, 2011 at 20:20:18 (CEST)

25/9. Cykelrunda i området Louisefred, Tunnby, Södåkra, Glimminge, Gössarp, Nyrup. Gott om rovfågel, glada ett 15-tal, stenfalk tornfalk, sparvhök, blå kärrhök,ormvråk och till sist en ung stäpphök. Ett par obsar av obestämda kärrhökar som kanske var någon av de tidigare nämnda. F ö gott om rastande ängspiplärkor och måsfågel.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 26, 2011 at 14:34:24 (CEST)

25/9-11 Väsby: Efter flera Stängshökar hemma på för långt håll, utan kikare eller tub eller annat som omöjliggjort säker bestämmning drog vi till Lars-Götes fynd norr Väsby. Så småningom hittades 2 unga fåglar snurrande över ett fält med någon vissen vegetation norr om vägen till Gössarp. Fåglarna tog nattkvist här tillsammans i skymmningen och kan säkert återfinnas i morgon bitti av den som är intresserad.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Sunday, September 25, 2011 at 23:21:47 (CEST)

Sö 25 sept, Söderåsen; Åvarp-Vege-Jordberga-Halla. Gräsand c 10, Glada 3, Sparvhök 3, Ormvråk c 10, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Dubbeltrast 1, Gransångare 1, Finkar, Grönsiska
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 25, 2011 at 20:24:34 (CEST)

25/9. En liten stund på Sandön sen e.m. gav bl.a. Kustpipare, Kärrsnäppa, Tofsvipa, Grågås Storspov och Fisktärna. En död och strandad Knubbsäl.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, September 25, 2011 at 19:47:45 (CEST)

25.9 Ängelholm. Kl 15-16 sträckte ett hundratal ormvråkar i en smal korridor på hög höjd över västra delen av centrum. De kom som på ett pärlband och hade uppenbarligen hittat en ideallinje som var lätt att följa i sydvinden. Vid Sandön jagade vid 18-tiden flera hundra ladusvalor över Klörens yttersta del. Bland dem sågs enstaka hussvalor och en sen tornseglare. På fallfrukten vid Kof-stugan vid Rönnen satt en vinbärsfuks. Gåskacklet där är magnifikt.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 25, 2011 at 19:44:03 (CEST)

26/9 Örby ängar som jag tvingades lämna när dimman väl lättat, ca 08.45, men kan väl nämna en del av det jag hann uppfatta; 46 korsnäbb som drog söderut tillsammans med bl.a 31 järnsparv, 5 trädlärka, 2 stenknäck, 5900 bo-/bergfink och 87 grönsiskor
Leif Dehlin
- Sunday, September 25, 2011 at 19:42:11 (CEST)

25/9 Åvarp Hallabäcken med cirkeln: Glada 8, Sparvhök 4, Ormvråk 9, Tornfalk 2, Trana 3, Skogsduva 28, Större hackspett 2, Mindre Hackspett 1, Sånglärka 25, Ladusvala 6, Trädpiplärka 3, Ängspiplärka 130, Sädesärla 12, Gärdsmyg 4, Järnsparv 14, Rödhake 7, Taltrast 65, Rödvingetrast 7, Gransångare 2, Entita 2, Blåmes 55, Korp 13, Bo/Bergfink 1400, Grönfink 30, Steglits 3, Grönsiska 245, Hämpling 110, Gråsiska 1, Mindre Korsnäbb 11, Gulsparv 4, Sävsparv 1 och en Kungsfiskare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 25, 2011 at 16:46:48 (CEST)

25/9. Kullen, disig morgon, i varje fall över haven. Hösten i antågande, första trastmorgonen, taltrast allm och någon flock på uppemot 60 ex, dubbeltrast, en varfågel samt bråkande pilgrimsfalkar, troligen "störs" bergets falkar av de sträckande fåglarna. Medobs Bengt A, Kaj M och Lars Göte.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, September 25, 2011 at 12:52:37 (CEST)

24/9. Något av vad som sågs på Rönnen på morgonen var 2 pilgrimsfalkar (ad och 1k), 1 ad havsörn, 3 sillgrisslor, 2 fiskgjusar, 8 1k kustpipare, 120 stjärtänder, 1 1k dvärgmås, 3 fisktärnor och 1 1k blå kärrhök. 63 knubbsälar låg och slöade på stenarna.
I Farhult blev det 1 1k brun kärrhök, 6 myrspovar, 6 småsnäppor, 20 1k kustpipare och 2 kustsnäppor.
På väg per cykel till loppisen i Heljarödsgården blev det tvärnit vid Flötevägen i Norra Häljaröd. En hanne bändelkorsnäbb satt i toppen av en gran och tutade.
Vid kvällsturen till Rönnen tänkte jag ge mig på att räkna jätteflocken av vitkindad gås. Det blev ca 9000 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 24, 2011 at 21:19:51 (CEST)

24 sept. Cykeltur ut till Klören via Sibirien. Ett ganska omfattande sträck av bo-bergfink samt grönsiskor över strandskogen. Två forsärlor och småflockar av mindre korsnäbb drog förbi. En ung sandlöpare och tre kustsnäppor födosökte längs stranden. Ute vid åmynningen flög en rördrom upp ett 10-tal meter ifrån mig.
Henrik Johansson
- Saturday, September 24, 2011 at 20:59:28 (CEST)

24/9 Örby ängar, sträck: sånglärka 9, Ladusvala 3, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 35, Forsärla 1, Sädesärla 2, Järnsparv 11, Bo/Bergfink 4500, Grönsiska 270, Hämpling 12, Mindre Korsnäbb 56. Taltrast 45, Stärtmes 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 24, 2011 at 17:22:01 (CEST)

23/9 Örby ängar. Innan klockan slagit nio sågs o hördes min första rödvingetrast för hösten och högt högt på väg mot Danmark sågs kanske årets sista tornseglare. 41 mindre korsnäbb, 435 grönsiska, 3800 bo-bergfink, 1 forsärla, 14 järnsparv m.fl drog söderut. 149 ljungpipare stationära på fälten
Leif Dehlin
- Friday, September 23, 2011 at 20:00:25 (CEST)

23/9. Under morgonen sporadisk bevakning av sträcket vid Vikingsbergsparken. 5 mindre kors, 400 bo/bergfink, 150 grönsiskor plus 20-tal ängspiplärkor noteras. I parken rastar också en flock om ungefär 100 bofinkar tillsammans med 4 bergfinkar. Sen eftermiddag cykeltur upp mot tippen. Stopp vid de obebyggda tomterna väster om Lundsbäcks koloniområde. 50 ängspiplärkor rastar i leran tillsammans med en 1k forsärla. 75 vitkindade gäss drar förbi. Bredvid bussdepån på Basaltgatan står dryga 600 trutar på ett tak, bland dessa kan en 1k silltrut urskiljas. 45 tofsvipor drar söderut. Inne på Makadamgatan rastar ytterligare en ung forsärla.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, September 23, 2011 at 19:42:14 (CEST)

23/9: Tog en liten runda på förmiddagen, trots blåsten. Vid Hasslarps dammar, en stor flock änder i sydöstra dammen, mest bläsänder, men även några krickor, skedänder, fyra stjärtänderoch en brunand. Dessutom två smådoppingar i mellersta dammen. Vid ett kort stopp i Häljaröds hamn födosökte en forsärla en kort stund i tången innan den drog vidare västerut.
Mats Persson
Ramlösa, - Friday, September 23, 2011 at 16:38:16 (CEST)

22 sept. Kvällsrunda i området kring Västraby, Stureholm och Lönhult. Minst 2 blåhökar, 10 glador samt en juv pilgrimsfalk sågs. På en åker vid Västraby födosökte en juv silltrut tillsammans med andra trutar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 23, 2011 at 14:55:18 (CEST)

21/9 En lugn eftermiddagspromenad mellan Hittarp och Domsten. Två forsärlor, en trädpiplärka och en duvhök var det enda nämnvärda. Under kvällen i Pålsjö skog ett kattugglepar som ropade ikapp.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, September 22, 2011 at 13:29:57 (CEST)

20 sept: en runda ut i rovfågelsmarkerna kring Västraby-Svedberga gav Havsörn 1juv, Brunhök 1juv, Glador flertal, Sparvhök 1st, Tornfalk 1st samt Pilgrimsfalk 2 tillsammans (1ad och en juv). Medobs Lars Forsén
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, September 20, 2011 at 23:11:26 (CEST)

20/9 En eftermiddagsrunda längs Ranarps strand gav mest Stare, Sädesärla och Stenskvätta i tånghögarna, men även en Skärpiplärka och några Ängspiplärkor. Uppe i mållorna stöttes en Sånglärka och två Trädlärkor. Ut mot Grytskären låg bl.a. en Stjärtandshona och en Sillgrissla.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, September 20, 2011 at 20:56:43 (CEST)

20 september: 3 bändelkorsnäbbar kom tutandes över folkhögskolan i Munka Ljungby vid 16-tiden
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, September 20, 2011 at 19:50:19 (CEST)

20/9 Str bändel här o str bändel där, så även över torget i Ängelholm kl 16.00, 4 ex.
Leif Dehlin
- Tuesday, September 20, 2011 at 19:06:17 (CEST)

20/9 Småkylig förmiddag (7-12) i Norra hamnen, Helsingborg med glest småfågelsträck och i stort sett frånvarande sjöfågel dito resulterade i bo/bergfink 1630 ex, ängspip 218, grönsiska 163, forsärla 3 men framförallt en fältpiplärka som kom sträckande jättefint och lågt precis utanför piren. Annat småkul var två unga tretåiga måsar, en ung bivråk, en ung blåhök och en grupp om 20 prutgäss som något förvirrat flög lågt norrut över Helsingborgs stadskärna.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, September 20, 2011 at 19:00:00 (CEST)

Strandbaden, Tallbacken - söndag 18 september: Fiskgjuse hovrade intill Ören, mobbades rejält av trutar och måsar. Vek av söderut men kom tillbaka efter några minuter med en minimal fisk i klorna.
Dan Persson
Strandbaden, - Tuesday, September 20, 2011 at 14:40:28 (CEST)

20 september. Kullen i måttlig SV-vind och tidvis lätt regn i luften. Trots vädret sågs ett glest sträck av framförallt bo/bergfink och grönsiska. Bland dessa sågs minst 3 forsärlor, en bändelskorsnäbb, ett flertal mindre flockar av mindre korsnäbb, en lappsparv och till sist en större piplärka. På rovfågelfronten sågs bla sparvhök, fiskgjuse, stenfalk och pilgrimsfalk.
KARL G NILSSON
Strandbaden, - Tuesday, September 20, 2011 at 11:26:33 (CEST)

19/9 Två timmar öster om Vejby gav Stäpphök en ungfågel, Blå kärrhök en honfärgad, Brun kärrhök en hona, Pilgrimsfalk en ungfågel kretsade över mig, samt två Stenfalkar, en sträckande och en sittande ute i stubben. Medobservatör mot slutet Martin Ekenberg.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, September 19, 2011 at 21:48:04 (CEST)

19 sept. Ånyo en runda i de fina rovfågelmarkerna kring Västraby under kvällen. Satt i bilen och tittade på 2 blåhökar som bråkade med varandra. När jag tittat färdigt på dessa och är på väg hemåt fick jag syn på en projektil som kom farandes över stubbåkern rakt emot bilen. Upp med handkikaren och omedelbart hög puls - ung stäpphök! Lagom till jag kom ur bilen passerade fågeln vägen och drog bort mot gamla mejeriet i Kattarp. I området även 3 blåhökar och 15 glador.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 19, 2011 at 21:17:46 (CEST)

19 sept. Kullens fyr 07.00 - 10.30. Idag sydvind och åter en dag med sträckande korsnäbbar. Bändelkorsnäbb 89 ex, Mindre korsnäbb 97, Pilgrimsfalk 1 1k, Tornfalk 1, Fiskgjuse 1, Trädlärka 1, dessutom Grönsiskor, Bofinkar med inslag av Bergfink samt Varfåglen kvar uppe på "knudan". Medobs Kaj Möller
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 19, 2011 at 13:33:35 (CEST)

18 sept. Kullens fyr 07.00 - 12.00. Även idag SO-vind men lite disigt över Skälderviken. Småfågelsträcket uteblev nästan helt och en dag utan korsnäbbar! Dagens siffror; Fiskgjuse 1, Tornfalk 25, Lärkfalk 1, Stenfalk 3, Sparvhök 10, Brun kärrhök 1, Bivråk 3 samt en insträckande Varfågel som mutade in reviret uppe på "knudan" Medobservatörer, Carina Palm, Kaj Möller och Ronny Svensson
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, September 19, 2011 at 13:26:50 (CEST)

18 sept. En timmes morgonspan vid Vegeås mynning. Överlag ganska lugnt men en stationär kungsfiskare gladde oss som var på plats. Fågeln höll till i lä av vassen längs Klörensidan. Vid flera tillfällen lyckades den fånga småfisk i det grunda vattnet.
Henrik Johansson
- Monday, September 19, 2011 at 08:59:55 (CEST)

18 sept. En ung pilgrimsfalk korsade väg 111 i höjd med Djuramossa. Vid Västra Klappe en stenfalk som jagade piplärkor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 19, 2011 at 08:48:32 (CEST)

17 sept. Bland stora mängder mås och trut vid Täppeshusen sågs en ung kaspisk trut. Hela flocken drog iväg mot Svedberga när en ung pilgrimsfalk härjat runt ett tag.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 19, 2011 at 08:47:30 (CEST)

17/9 Bra sydostvindar och således också bra fart på str vid Örby ängar mellan 06.30 och 09.00. På bredfront passerade 32.300 bofink, 1.090 grönsiska, 198 bergfink, 39 taltrast, 1 forsärla, 249 ljungpipare, 2 trädlärka och 2 stenfalk tillsammans med mycket annat. Varfågeln kvar i området. Ormvråkarna började röra på sig när jag lämnade vid 10-snåret.
Leif Dehlin
- Saturday, September 17, 2011 at 20:40:29 (CEST)

17 september, sjöfågelräkning Öllöv - Burensvik i trist väder med regnskurar och snålblåst. Gräsänderna var som så ofta flest, 152 ex. följda av storskarvarna, 106 ex. Inga sensationer, men en sydsträckande pilgrimsfalk vid Öllöv var kul.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 17, 2011 at 18:38:51 (CEST)

17 sept. 07.00 - 12.00 Kullens fyr. En fantastiskt fin sträckdag i SO-vind på Berget. Stenfalk 14, Tornfalk 22, Lärkfalk 3, Pilgrimsfalk 6-8 ex, Blå kärrhök 3 honf. Jorduggla 2, Bändelkorsnäbb 95, Stjärtmes 10 och till sist en ensam Trädlärka. Medobservatörer - Touvo Karjalainen, Bengt Andersson, Kaj Möller, Peter Bjurenstål och inte minst Tomas Swanberg /Alf Petersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, September 17, 2011 at 15:20:11 (CEST)

17/9 Rydebäck. Trädlärka 4 str S, mindre korsnäbb 9 str S, bra drag på bofink och grönsiska.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, September 17, 2011 at 08:51:56 (CEST)

Fred 16/9 I det vackra vädret vid 15,30-tiden så hittade c.a 90 st Vråkar termik över vårt bostadsområde i Hillarp, strax därefter c.a 40 st till. Kändes som att stå i Falsterbo när så många "skruvar" sig upp för att sedan glida iväg.
Johnny Lindkvist
Hillarp Munka-Ljungby, - Friday, September 16, 2011 at 18:46:54 (CEST)

16 sept. Morgonkoll vid Vikingstrand. En adult ljust kustlabb drog söderut genom Öresund. Mot norr sträckte bl a, smålom 2, sjöorre 220, sillgrissla 12 samt morgonens bästa - en skärsnäppa. En stormfågel stationär i Sundet. På stranden fanns 3 forsärlor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 16, 2011 at 14:17:10 (CEST)

16/9 Lugnt o fridfullt på Örby ängar denna morgon. Jag skyller på vindarna. Nya aktörer på str-himlen var bergfink 13,stenfalk 1, taltrast 4 o sånglärka 3. 1 tidig varfågel njöt av solskenet från en björktopp. Där det fanns fläderbär fanns det svarthättor, där det fanns kåltistel fanns det steglits.
Leif Dehlin
- Friday, September 16, 2011 at 12:27:40 (CEST)

Tors 15 september. Startade i gryningen vid Yttre Kattvik med hopp om lite havsfågel som lämnade bukten. Svaga vindar inledningsvis medförde att det tyvärr var ganska magert. Dock noterades bla storlom 3, smålom 22, dvägmås 16, storlabb 2 och ett ex av kustlabb, havssula och stormfågel. Lite bättre fart på rovfågel med stenfalk 14, pilgrimsfalk 3, blå kärrhök 1, tornfalk 2 samt ett tiotal sparvhökar, samtliga sträckande mot syd.

Eftermiddagen tillbringades söder om Hemmeslövs strand. Mindre lira sågs mycket nära vid fyra tillfällen troligen samma fågel som kajkade runt i området. Bra sträck med dvärgmås ca 100 samt ett tiotal stormfågel. Även här sträckande rovfågel med pilgrimsfalk 1, stenfalk 3, tornfalk 3, sparvhök 25, brun kärrhök 2 och en obestämd kärrhök. Dagen avslutades med en ung tärnmås som slickade strandlinjen mindre än tio meter ifrån oss. Medobsare under em. Kaj Möller och Ronny Svensson.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 15, 2011 at 22:16:15 (CEST)

2011-09-15 Satt och spanade efter sjöfågel på Rivieran i Båstad där det blev många fina obsar på: dvärgmås, stormfågel, kentsk tärna, fisktärna, sillgrissla, tobisgrissla, svärta, tordmule och inte minst MINDRE LIRA och TÄRNMÅS på nära håll. Medobs: Bengt Andersson och Kaj Möller
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, September 15, 2011 at 21:51:47 (CEST)

15 sept Under två timmar i Svanshall på eftermiddagen 2 klykstjärtade stormsvalor, en mindre lira, en storlabb, 3 unga dvärgmåsar, en stormfågel, alla sträckande mot väst. Dessutom en insträckande ung pilgrimsfalk och 3 stenfalkar.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Thursday, September 15, 2011 at 21:50:02 (CEST)

Sen eftermiddag vid yttre Kattvik: 17.25 passerar en större lom västerut och den får lämnas som obestämd islom. En mindre lira syns dra mot V på hyfsat avstånd och en storlabb drar in i bukten. 4 unga dvärgmåsar, liksom flera fisktärnor går helt nära stranden. Nära stranden är det ganska gott om sträckande eller vilande sillgrisslor. Strax före 19 får jag förstärkning av Mats Ljunggren och han artar en tärnmås, som därefter försvinner spårlöst i den gropiga sjön. Vi hinner också plocka in en pilgrimsfalk som från bukten drar in över åsen.
Kent Sjöström
Glimminge plantering, - Thursday, September 15, 2011 at 21:21:04 (CEST)

Tors den 15/9: Någon timmes spaning på förmiddagen vid Hemmeslövsstrand: Mindre lira 1ex drog fram och tillbaka, någon gång var den uppe på stranden och ibland lite längre ut, riktigt läckra obsar. Kustlabb 1ex stormfågel 3ex, dvärgmås ca 10ex, sandlöpare 7ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, September 15, 2011 at 18:41:03 (CEST)

13 september, de flesta ljungpipare som rastar ute på Bjäre tycks föredra markerna söder om Torekov. Vid Laxvägen mellan Dagshög och Solsidan har en flock stått parkerad några veckor och i dag räknade jag till 320 ex. Fortsatte sedan till Norrebro hamn i hopp om att någon havsfågel skulle visa sig. En ensam tordmule var det enda som drog förbi, men det är fascinerande att spana över ett upprört hav!
Mats Ljunggren
- Tuesday, September 13, 2011 at 20:44:04 (CEST)

Stäpphöken rör sig helt säkert över ett ganska stort område. Under sen em i går 12/9 höll den till en bra stund på fälten runt Gunnestorps mölla. Vid halfemtiden drog den bort i riktning mot Djuramåsa. Nu i kväll höll två unga kustlabbar till vid hamnen i Jonstorp.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, September 13, 2011 at 20:35:53 (CEST)

Angående Stäpphöken den 12/9 så är lokalen Djuramosse. Bra ställen stå och spana på är vid beredskapsmuseet eller längre österut vid fyvägskorset.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, September 13, 2011 at 11:22:07 (CEST)

Mån den 12 sep. Gårdagens STÄPPHÖK visade upp sig fint på förmiddagen idag. Den rör sig över ett ganska stort område så den kan vara borta långa stunder.
Patrik Söderberg
Laröd, - Tuesday, September 13, 2011 at 11:19:40 (CEST)

11 september. Görslövsåns mader, Ornakärr knappt 1000 simänder rastande på översvämningarna, dominerande art, kricka och bläsand även enstaka skedänder sågs. Uppemot Ingelsträde sågs en Blå kärrhök.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 12, 2011 at 14:29:37 (CEST)

11/9, Sandön några timmar på e.m.: En dvärgbeckasin låg och tryckte i tången på utsidan av ön. Kustpipare, sandlöpare, kustsnäppa, kärrsnäppa, myrspov, storspov, fisktärna, kentsk tärna samt en otroliga mängder av vitkindad gås och grågås fanns att se på ön. Ett stopp vid Rönnen gav likaså ett storslaget skådespel av inkommande vitkindad-/grågås.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, September 11, 2011 at 22:58:41 (CEST)

11 september, också i dag fanns det en del bändelkorsnäbbar i Glimminge plantering, men de började höras först under eftermiddagen. En tofsmes höll till bland tallarna vid stranden.
Mats Ljunggren
- Sunday, September 11, 2011 at 20:45:28 (CEST)

2011-09-11 Djuramossa, Norra Våtmarken. På förmiddagen var jag på plats för att eventuellt få se stäpphök men det blev inget med det. Åker tillbaka igen strax innan kl 16 och efter cirka 30 minuters spaning uppenbarar den sig nere på fältet. Jag lyckades även att få den på bild.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, September 11, 2011 at 20:42:03 (CEST)

11/9 Örby ängar 06.30-09.20. Idag pumpade det på ordentligt med tättingar på väg söderut fram till att åskvädret lade locket på. Sädesärlorna har kommit igång ordentligt, 213 str, och ängspiplärkan, 304 ex, har i numerär passerat trädpiplärkan, 108 ex. Bofinken str kontinuerligt och vid sammanräkningen hamnade vi på 31.200 ex mot söder. Ladusvalor 1.822, grönsiskor 1.445, tornseglare 8, lappsparv 1, blå kärrhök 1, fiskgjuse 1, .... Jfr gärna med Olof Jönssons rapport från Glumslöv - du hittar både den och våra egna siffror på Svalan.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Sunday, September 11, 2011 at 17:56:37 (CEST)

11.9 Över stationsområdet i Ängelholm jagade inte mindre är fem lärkfalkar insekter vid middagstid.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, September 11, 2011 at 17:12:52 (CEST)

11 sept. Ca klockan 10:20 sågs en ung stäpphök lyfta från stubbåker mellan väg 111 vid Kulla-Gunnarstorp och Allerumsskog. Den satte sig några gånger innan den lågt sträckjagade mot beredskapsmuseet vid Djuramossa. Enligt uppgift sågs den drygt 2 timmar senare mellan museet och Nällåkra. I området även en ung lärkfalk, ett 20-tal sträckande sparvhökar, 1 brunhök samt 5 brushanar med färdriktning mot Danmark.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 11, 2011 at 14:11:16 (CEST)

10 Sept E-middag Från trädgården sågs en ung havsörn segla på hög höjd mot N. P-O Holmgren
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Sunday, September 11, 2011 at 08:30:34 (CEST)

10 september: ett tänkt morronbesök vid Påarps mal blev nästan ett heldagsbesök - i väntan på den danska pelikanen… Och som så ofta när man vistas länge på en bra fågellokal blev upplevelserna många: redan när jag parkerade vid Piggvarsvägen i Torekov landade två flockar med korsnäbbar i tallarna och från dessa hördes flera tutanden från bändelkorsnäbbar. Bland storskarvarna på revet stod fyra toppskarvar, 1 juv och 3 äldre. Under dagen drog 2 kustlabbar och 3 dvärgmåsar förbi, likaså en ung pilgrims- och en stenfalk. En ung havsörn kom lågt över vattnet och landade på röset på Orskär vid Väderön. På den spegelblanka Skälderviken låg tobisgrisslor, tordmular, sillgrisslor, sjöorrar och en gråhakedopping. På vägen hem i kvällningen flög en smäcker, vitgumpad kärrhök lågt över fälten öster om Ranarpsstrand – men försvann bakom ett backkrön innan jag hunnit se om det var en stäpp- eller ängshök…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, September 10, 2011 at 22:54:58 (CEST)

10 sept. Morgontimmar på revet i Jonstorp. En kustlabb långt ut över Skälderviken. På det spegelblanka vattnet kunde, tobisgrissla 4, sillgrissla 3 och gråhakedopping 3 ses. En vattenrall sågs och hördes i lagunen där även ett 20-tal kärrsnäppor, 1 spovsnäppa och 1 svartsnäppa sågs. Eftermiddagspromenad vid Nällåkra resulterade förutom i en faslig massa fästingar även i 12 bändelkorsnäbbar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 10, 2011 at 22:38:28 (CEST)

10 september, Glimminge plantering; gott om bändelkorsnäbb i skogen i dag. De hördes ofta, tillsammans med mindre korsnäbbar. Ute vid udden rastade två roskarlar och två kustpipare. Fyra tobisgrisslor låg en bit ut. På kvällen ropade kattugglan i skogen.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 10, 2011 at 21:37:16 (CEST)

10/9. På Rönnen rastade en ad havsörn och två 1k pilgrimsfalkar. Här sågs också 3 sillgrisslor, 1 hona sjöorre, 10 småsnäppor och 6 svarthakedoppingar.
Senare på dagen satt en av falkarna på en stolpe i Farhult. Den var färgmärkt med en blå ring på högra benet, och en blå ring över en röd ring på vänstra benet. Andra rastare var 1 ung kustpipare, 18 småsnäppor och 9 sandlöpare.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 10, 2011 at 21:33:01 (CEST)

10 sep. Hittarp i gryningen var ganska stilla. Småfågeln som sträckte gick högt, mycket högt dessvärre. Roligare var tomtkrysset med Bändelkorsnäbb, 2 ex överflygandes när jag kom hem istället.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Saturday, September 10, 2011 at 14:53:22 (CEST)

8 september, Sandön om aftonen mellan skurarna: det extremt höga vattenståndet gjorde att de rastande vadarna trängde ihop sig på en liten revel på norra sidan av ön: 2 brushanar, 1 småsnäppa, 1 kustsnäppa och 3o kärrsnäppor. De tre svarttärnorna var kvar liksom en ung dvärgmås. En kustlabb drog söderut mellan ön o Själrönnen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, September 08, 2011 at 22:31:06 (CEST)

To 8 sept. Ornakärr. Förvisso ingen fågelnotering, men vattenmassorna gör att maskarna flyr upp på vägbanan. Såg ut som spaghetti bitvis. Likaså sorkar och möss i vägkanten, enda "torra land" i sikte för en liten gnagare.
ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 08, 2011 at 21:49:36 (CEST)

7 september Båstad. I samband med havsfågelspan vid Malens havsbad mellan 18-19 upptäcktes en brednäbbad simsnäppa troligen adult fågel i övergång till vinterdräkt. Fågeln som jag först trodde var en sandlöpare kom sträckande från no och landade i vattnet strax utanför havsbadet. Simsnäppan sågs några korta ögonblick i vågtopparna men kunde sedan inte återfinnas. I övrigt sträckte bl a 4-5 kustlabbar och 11 dvärgmåsar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, September 07, 2011 at 23:09:45 (CEST)

7.9 Viken. Spaning västerut strax norr om Viken vid femtiden. Stor aktivitet på mås och trut samt lite tärnor. 2+2+1 labb passerade långt ut varav åtminstone en (troligen 2)var ett "flyvende skelett" som KMO säger, dvs en ung fjällabb. Trodde det skulle vara ännu bättre vid Svanshall men det var en nitlott.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, September 07, 2011 at 18:16:59 (CEST)

Tisd. 6/9 kl. 19-20. Vid en uppfriskande promenad i regn och hård blåst utmed sträckan Viken-Lerberget noterades 12 roskarl, 14 kustpipare, 2 småsnäppor, 2 sandlöpare, 6 kärrsnäppor och 4 myrspovar
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, September 06, 2011 at 21:04:10 (CEST)

6 sept: Försökte leta efter den tidigare rapporterade stäpphöken uppe vid Stureholm. Strax öster om Svedberga sågs en "kandidat" från bilen. En kärrhök kom krängande mot den styva sydvinden. Jag hann tyvärr bara stanna bilen, slita upp kikaren och utesluta brunhök innan den försvann spårlöst i en trädridå. En stund senare upptäcktes en honfärgad stenfalk på åkern ca en km öster om Svedberga. Flög upp och jagade en enkelbeckasin, drog sedan norrut mot Stureholm.
Mats Persson
Ramlösa, - Tuesday, September 06, 2011 at 19:57:49 (CEST)

6 sept. En ung stäpphök jagade över det slagna rapsfältet syd Stureholm vid 12.30. Mobbades av en gamal pilgrimsfalk och försvann men är kanske kvar i området.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, September 06, 2011 at 14:11:54 (CEST)

3 sept ca 1500 Rönneådalen uppströms Pinnån sågs bland många glador, kärrhökar m m även en st havsörn. I motljuset kunde jag ej avgöra om ung eller gammal. Tidigt för säsongen ???
P-O Holmgren
Munka Ljungby, - Monday, September 05, 2011 at 19:38:56 (CEST)

4 sept. Morgon och förmiddagstimmar på Kullen. Dagens höjdare var den unga fältpiplärka som kom in från havet och kort rastade. Enligt veteranerna på Gubbahyllan gjordes förra obsen på lokalen i början på 80-talet. I övrigt var det bändelkorsnäbbarna som märktes. Svårt att bedömma exakt antal men drygt 80 ex med största flockarna om 25, 16 samt 13 ex. En del mindre korsnäbb också i rörelse och flera gånger sågs och hördes bändel även i dessa. Bland rovfåglarna sågs fiskgjuse 2, brunhök 1, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 2 och stenfalk 2. En gök drog förbi liksom 3 forsärlor. Många medobservatörer idag. Fortsatte till Sandön där ett hyfsat sträck av bivråk gick över Klören. En del ormvråk och sparvhökar också. 2 pilgrimsfalkar korsade Skälderviken medan 2 lärkfalkar födosökte över Klören. Ett kvällspass vid Sandön gav 1 ad ljus kustlabb samt en yngre, typ 2k fågel som prejade kentskta tärnor innan den till slut lade sig på vattnet bortåt Sibirien. Flera kentska tärnor och minst 70 ex räknades. Gårdagens 3 unga svarttärnor kvar i åmynningen. En ung kaspisk trut på sandreveln bortåt Rösan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 04, 2011 at 22:15:35 (CEST)

4 sept Två morgontimmar på Örby ängar som borde varit fler då det str bra med tättingar hela tiden. Man blir dock lite fundersam då det redan nu är 2 forsärlor, 197 grönsiskor o 432 bofink i rörelse mot söder. Mer i tiden ligger gulärlor, 840 ex,och trädpip, 400 ex. 2 bändelkorsnäbb passerade strax efter 07.00
Leif Dehlin
- Sunday, September 04, 2011 at 18:47:17 (CEST)

3 sept. I ett lärkbestånd ovan Björkerödsdammen minst 4 bändelkorsnäbbar ihop med ett gäng mindre korsnäbb. Under eftermiddagen 3 unga svarttärnor i Vegeåns mynning. I området även 2 fiskgjusar, 2 brunhökar, 1 lärkfalk samt en del vadare. Under dagen gott om rovfågel i markerna kring Västraby. Minst 10 glador, brunhökar, 1 lärkfalk liksom fiskgjuse och bivråk på sträck.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 03, 2011 at 21:59:43 (CEST)

3 sept. Hasslarps dammar under morgon-förmiddag. Bl.a. ringmärktes en ung göktyta samt en ung gräshoppsångare. Mer kring dagens märkning inom kort på ringmärkarsidan. Rastade gjorde minst tre grönbenor, 14 unga brushanar, en kärrsnäppa samt ett 50-tal enkelbeckasiner. Vid lunchtid drog en subadult havsörn norrut över området. Medobsade gjorde Mårten.
Henrik Johansson
- Saturday, September 03, 2011 at 21:44:33 (CEST)

3 september,sent på förmiddagen besökte jag Torekovs rev. I strandkanten gick en ung myrspov och på revet stod drygt 60 ljungpipare. Ute på vattnet låg ett ex vardera av tordmule, sill- och tobisgrissla. En mörk kustlabb låg där också, men var snart på vingarna och jagade en mås som hade hittat något ätbart. Fortsatte senare till Grytskären, där det första som mötte mig var en ung roskarl. Annars var det inte så mycket spännande längs stranden, utan jag fick vända kikaren in mot land. Bland dungarna längs Littorinavallen jagade en lärkfalk. Lite avlutande skådning hemma vid Glimminge på kvällen gav en fiskgjuse som ryttlade över vattnet vid badstranden. Den hade dessvärre ingen framgång och efter ett tag fortsatte den lågt över vattnet söderut in i viken.
Mats Ljunggren
- Saturday, September 03, 2011 at 21:07:20 (CEST)

3 sept. Klören sen em. En kustlabb, mörk fas, mobbade de talrika kentska tärnorna i området med stor framgång. Pilgrimsfalken hade inte samma lycka i sin jakt på hög höjd efter en liten vadare. På stranden rastade tillfälligt 72 kustsnäppor.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, September 03, 2011 at 21:01:33 (CEST)

Lö 3 sept. Västraby. Stenfalk 1 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 03, 2011 at 20:40:41 (CEST)

3 sept. Tillbringade ett par timmar i trädgården under seneftermiddagen. Belönades då en flock med 7 bändelkorsnäbbar drog norrut över tomten. Detta vid 18.00-tiden.
Henrik Johansson
- Saturday, September 03, 2011 at 20:34:13 (CEST)

2 sept: En snabb koll på eftermiddagen i närområdet (Maria äng och by) bjöd på mycket fågel i rörelse, bl.a. törnskata 1 juv, svart-vit - och grå flugsnappare 2 ex, rödstjärt 3 ex, rörhöna 2 ex. brun kärrhök och ormvråk.
Christer Strid
Maria staden, Helsingborg, - Saturday, September 03, 2011 at 08:33:28 (CEST)

110831 15.00-16.30 Söderåsens Forsgård, Åstorps kommun. Mängder med korsnäbb i rörelse. Minst 2 bändel i flockarna. 2 bivråkar sträckte söderut.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, September 02, 2011 at 18:11:08 (CEST)

2011-09-02 Spaning efter fjällpipare på fälten mellan Svedberg och Tyrköp gav endast ljungpipare 26 ex, stenskvätta, buskskvätta, rödglada, ormvråk och blå kärrhök ( hona )
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, September 02, 2011 at 16:21:35 (CEST)

1/9-11 Svedberga: Fjällpipare 1 1k som sågs på morgonen var kvar några 100 m väster om den stora ensamma stenladan under kvälning och skymning. Ett 10-tal Ljungpipare och mycket stenskvättor också på fälten.
Göran Cederwall
Höghult, - Friday, September 02, 2011 at 00:08:04 (CEST)
Förra månaden
Klicka här eller på knapparna till vänster för att se förra månadens observationer!Tillbaka till den aktuella obsboken© KOF 2011
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-12-02 av Thomas Wallin