Observationer april 2012

En göktyta i trädgården på Brohulstvägen. 30/4 kl:19.30
Lena Weidmar
Helsingborg, - Monday, April 30, 2012 at 21:00:46 (CEST)

30 april kl 20:30. Ljungabolet. Årets första GÖK gol från norr ( norrgök sorggök - usch !) GRÅGÄSSEN ( ett par) kommer troget varje morgon mellan 6-7 och betar på ängarna fram för huset.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 30, 2012 at 20:38:12 (CEST)

29 april. Ljungabolet. Fick höra SVARTVIT FLUGSNAPPARE och LÖVSÅNGARE - det var premiere för i år.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 30, 2012 at 20:34:17 (CEST)

Segelstorpsstrand 30/4. Utanför stranden 300 rastande sjöorrar. Gott om nyanlända småfåglar, bland annat en sjungande grönsångare, flera svartvita flugsnappare och en göktyta. Ett par mindre hackspett gladde också.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, April 30, 2012 at 19:13:09 (CEST)

30 april. Sträckobsar vid Hittarps rev fram till kl 13:00. Lite bättre rörelse idag och då ffa på tärnor. På sträck ses bl a, smålom 53, vitkindad gås 19, blå kärrhök 2, brun kärrhök 2, ormvråk 33, fjällvråk 2, sparvhök 19, lärkfalk 3, tornfalk 3, glada 2, dvärgmås 13 och fisk/silvertärna 275. Rastade gjorde 1 hane snatterand, 5 skedänder, 2 småspovar och 6 drillsnäppor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 30, 2012 at 17:23:20 (CEST)

30 april; två fiskgjusar rastade på ett hygge i Vegeholmsskogen, när solen började värma lyfte båda och drog mot norr. Mindre hackspett hördes öster om Vegeholms slott samt vid Sibirien. Fjärilarna börjar också få vårkänslor (?), nya fenologiarter idag var storfläckig pärlemorfjäril och aurorafjäril.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, April 30, 2012 at 15:47:18 (CEST)

29 april, efter att ha varit och tittat på den fina rödspoven vid Klarningen på eftermiddagen, tog jag en tur upp på åsen och stannade till vid Lya ljunghed. Där hördes göken ropa bortifrån Älemossen, en östergök således.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 29, 2012 at 22:01:40 (CEST)

Sö 29 april. Ornakärr,kvällscykling i skymningen, runt 20.30-snåret. Obsar; Brun kärrhök 1, Tornfalk 2, Jorduggla 1 (medobs här Göran Paulson)Storspov, Tofsvipa.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 29, 2012 at 21:52:34 (CEST)

29 april - vi började dagen med en vandring i Grevie backar där de morronsjungande arterna var mångtaliga, bla grå flugsnappare, buskskvätta, grön- och ärtsångare och trummande mindre hackspett. Vid Påarps mal en svartsnäppa, ca 100 ljungpipare, 5 tobisgrisslor samt en räv som smög omkring bland enarna. Vid Klaringen rastade en rödspov – när sågs en sådan i Båstads kommun senast? Dessutom en bläsgås, 5 skedänder, 1 snatterand, 2 mindre strandpipare, 1 svartsnäppa och 4-5 grönbenor.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2012 at 20:42:25 (CEST)

29/4.Småskrake 1 par Rönneå,Ängelholm.Grå flugsnappare 1 ex Sibirien.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2012 at 20:01:36 (CEST)

29 april. Åvarp. På Ekebacken blommande gullvivor. Längs stigarna bort igenom hästhagarna o över Åvarps fälad i lä för vinden, rörde sig många fågelarter främst rödhake, gärdsmyg, löv- o gransångare, stjärtmes (6-7), svarthätta, svartvit flugsnappare (3 hanar 2 honor), stenknäck, bofink, gulsparv, ormvråk glada duvhök o korparna såklart. Vid fäladen större hackspett.
annika olsson
Södra Vrams fälad, - Sunday, April 29, 2012 at 18:32:04 (CEST)

Ranarpsstrand 29/4 06-11.30. Intressant att kunna jämföra sträcksiffror från olika lokaler. Sjöorre 55, Smålom 5, Ormvråk 1, sparvhök 1, tornfalk 5, stenfalk 1, ljungpipare 20, grönbena 6, brushane 1, fisktärna 10, tornseglare 1, ladusvala 290, backsvala 65, hussvala 50, trädpiplärka 25, gulärla 10, vintrerhämpling 10, grönsiska 25. En mindre hackspett trummade från strandskogen.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, April 29, 2012 at 16:56:19 (CEST)

29 April.Farhult.Strandskata 3,Större Strandpipare 2,Gluttsnäppa 65,Rödbena 9,Myrspov 1,Vattenrall 1,Gulärla 1, Ladusvala 2.Rönnen.Kricka 4,Småskrak 7,Havsörn 1,Skärfläcka 18,Fisktärna 1,Småtärna 3.Sandön.Sjöorre 6,Skärfläcka 2,Storspov 3,Rödbena 3,Gluttsnäppa 11,Skogssnäppa 1,Grönbena 7,Fisktärna 4,Trädpiplärka 9,Steglits 2.Stureholms våtmark.Gråhakedopping 5,Vitkindad gås 1,Grågås 18,Skedand 5,Kricka 4,Brushane 17,Svartsnäppa 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 29, 2012 at 16:39:23 (CEST)

29 april. Sträck vid Hittarps rev fram till 12:20. Smålom 102, fisk/silvertärna 20, dvärgmås 3 ad, sparvhök 10, lärkfalk 1, stenfalk 3, grönbena 18, ljungpipare 2 och tornseglare 1. Rastade tillfälligt gjorde en mosnäppa. 2 lärkfalkar jagade över talldungen bort mot Domsten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 29, 2012 at 13:18:53 (CEST)

28/4.Farhult.Gluttsnäppa 75,svartsnäppa 2.Sandön.Myrspov 59(7 hanar)och 1 kustsnäppa i vdr.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Sunday, April 29, 2012 at 09:28:33 (CEST)

28 april på kvällen. Hasslarp: 6 grönbenor, 1 tornseglare, 1 drillsnäppa och 10 gulärlor. Vid Sandön 11 myrspovar, 6 gluttsnäppor och 1 drillsnäppa. Mellan 20:00 och 20:30 sågs en jorduggla jaga mellan Ornakärr och Ingelsträde.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, April 28, 2012 at 23:20:18 (CEST)

Igår sågs en flock på 12 hussvalor nere vid hamnen i mölle, för mej var de årets första. mölle 28 april
eva pagden
mölle, - Saturday, April 28, 2012 at 22:49:40 (CEST)

28 april. Vid 9-tiden sågs 2 honor ringtrast tillfälligt i trädtopp strax söder om Björkerödsdammen. Grönsångare sjöng vid parkeringen men i övrigt magert med rastande fågel.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 28, 2012 at 21:11:36 (CEST)

28/4 Örby Ängar. En tornseglare sågs under några minuter vid kl 08.30. Sjungande ärt- löv- och gransångare, svarthätta, rödstjärt och gråsiska hördes.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Saturday, April 28, 2012 at 20:31:51 (CEST)

28/4. Vid Heljarödsgården höll det till en göktyta, och i omgivningarna hördes lövsångare, rödstjärt och ärtsångare. Ute vid Rönnen sågs 2 tobisgrisslor, 1 buskskvätta, 1 par storskrakar, 10 gråhakedoppingar, 1 brushona och 1 grönbena. En ung gråtrut försökte knäcka sitt byte genom att släppa det i flykten upprepade gånger i marken. Det gick inte så bra eftersom det var en golfboll! Lite hårdsmält till och med för en trut. Är det kanske det här som i puttarkretsar kallas för birdie :-)
I Farhultsviken 1 svartsnäppa och 61 gluttsnäppor.
På Sandön rastade 1 kustsnäppa, 59 myrspovar och senare på dagen 1 drillsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 28, 2012 at 18:15:27 (CEST)

Ranarpsstrand 28/4. Sträckbevakning under morgonen, mycket stillsamt. 260 sjöorrar och 2 småspovar det enda nämnvärda. Uppe vid Önnarp 2-3 ivrigt sjungande gråsiskor. Klarningen: Årta 2 par, snatterand 2 par, svartsnäppa 3, grönbena 6, mindre strandpipare 2. En vithövdad gråhakedopping är väl rimligen samma fågel som tidigare rapporterats från Kullaberg?
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, April 28, 2012 at 18:05:45 (CEST)

Lör den 28/4. Kroppps våtmark: Vittrut 1ex den omärkta individen sågs vid 11-tiden. Även mindre strandpipare 3ex, drillsnäppa 1ex.

Hasslarp: Grönbena 24ex, brushane 16ex, buskskvätta 1ex, mycket gott om ladu- och hussvalor enstaka backsvalor, gulärla 3ex.

medobs, Birgitta Söderberg.

Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, April 28, 2012 at 14:18:20 (CEST)

27/4. Vid 17:30 visade sig en Göktyta en kort stund på Hasselgatan 28, Helsingborg. Kl 18:45 hoppade den fram igen och höll sig inom ett par kvadratdecimeter stort område (troligvis myrtäta kvd..) fram till 19:45.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Friday, April 27, 2012 at 20:56:20 (CEST)

27 april: Morgon och förmiddag vid Hittarpsrevet. Ingen större fart på sjöfågelsträcket men en trevlig artsammansättning - sjöorre 172, svärta 7, ejder 65, vitkindad gås 275, fisktärna 36, silvertärna 4, småspov 1, silltrut 1. Av småfåglar och rovisar sträckte gulärla 1, trädpip 2, ladusvala 11, sparvhök 3, ormvråk 6 och brunhök 1. Rastade på revet gjorde snatterand 4 samt överraskande nog den danskmärkta 2k vittruten som vid niotiden drog söderut längs kusten. Långsam vandring norrut i skogen upp mot Domsten. Riktigt nerlusat med fågel på sina ställen, främst löv- och gransångare som var representerade med ungefär 45 resp. 60 ex, men även grönsångare 1, svarthätta 10, ärtsångare 3 och rödstjärt 7. I en av brandgatorna, öppningarna i skogen, födosökte en honfärgad ringtrast.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, April 27, 2012 at 20:43:21 (CEST)

27/4 Bjärehalvön. Värt att rapportera: Klarningen stenfalk 1, grönbena 6, brushane 4. Norrebro (Ripagården)kustlabb 1, småspov, buskskvätta 1, stenskvätta 2, ärtsångare, rödstjärt 2. Medobsare Bengt Andersson.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, April 27, 2012 at 18:37:35 (CEST)

Sandön 27/4 09.00-09.30. Sandlöpare 1, Gluttsnäppa 18, Drillsnäppa 4, Myrspov 32, Fisktärna 3 samt de vanliga arterna.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, April 27, 2012 at 17:10:43 (CEST)

27/4, Ranarpsstrand 05.40-10.00: Vitkindad gås 680, snatterand 5, bergand 9, sjöorre 530, svärta 3, alfågel 2, smålom 8, stenfalk 1, ljungpipare 85, brushane 5, småspov 1, dvärgmås 3, fisktärna 22, silvertärna 5. Påarps mal: 1 äldre lecistisk gråtrut, låter som samma som Henrik rapporterade från Sandön. Svarthuvad mås 1 3K (kvar när jag lämnade vid 12-tiden), snatterand 2, ljungpipare 40 rastande.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, April 27, 2012 at 14:20:38 (CEST)

26/4.Sibirien.En mindre hackspett(hona)och troligen även en hane och 2 stjärtmesar.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, April 26, 2012 at 21:20:24 (CEST)

26 april. Stannade till vid Sandön vid 15-tiden. Ute på stora sandreveln sydväst om ön stod ytterligare en "vit trut". Av allt att döma en gammal albinistisk-leucistisk gråtrut. Storlek som gråtrut med helt vita vingpennor och stjärt och mycket ljus, näst intill vit ovansida. Därtill en adultfärgad näbb. Kanske Bjärefågeln från igår? För övrigt inte mycket nytt förutom en storskrakehona med fem små dunungar.
Henrik Johansson
- Thursday, April 26, 2012 at 20:23:09 (CEST)

Segelstorpsstrand 26/4. Den helvita ormvråken är fortfarande i livet, den sågs sitta i ett skogsbryn vid vägen ner mot Segelstorpsstrand idag på eftermiddagen.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Thursday, April 26, 2012 at 20:11:10 (CEST)

Ytterligare lite Vittrutsinfo: Vittruten med gul ring som höll till vid Västhamnsfisket igår och förrgår blev avläst av en fiskare 23/4. Gul ring med koden VAUR. Samma trut fotades i sundet 1/4. Vad jag har fått fram så är truten ringmärkt i Helsingör 26/2 i år som en 2K hona. Truten tycks röra sig över ett stort område, men födosöker helst nära fritidsfiskarna, både i hamnen och runt båtarna. Blir spännande att se hur länge den blir kvar!
Leif Klinteroth
Jonstorp, - Thursday, April 26, 2012 at 09:37:28 (CEST)

25 April.Örby Ängar.Hussvala 1,Sädesärla 5,Gärdsmyg 2,Järnsparv 1sj,Rödhake 2,Taltrast 1sj, Ärtsångare 1sj,Svarthätta 4,Gransångare 6sj,Lövsångare 7sj,Gråsiska 2,Sävsparv1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 25, 2012 at 21:40:34 (CEST)

25/4. Vittruten i Västhamnen från igår, var kvar tidigare idag. Lägg därtill Klas individ från igår (vår gamla bekant från N hamnen?), ytterligare en avvikande vit trut på samma lokal, Farhultsindividen och nu eventuellt ännu en vit trut inom rapportområdet! Spännande!
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, April 25, 2012 at 16:14:52 (CEST)

Den 25 april. Kl.7 på morgonen stod en så gott som helt vit trut på en sten nere i viken på Broddarps utmark nedanför vårt hus. (Mellan Dagshög och Burensvik) Efter ett tag försvann den ur tubkikarens synvinkel.Kl. 15.30 står den åter väl synlig från huset. Den ser inte ut som den vitvingade trut, som jag såg i Kattvik i januari, utan fågeln är helt kritvit sånär som på en mycket ljus gråtonad skuldra. Är det en trut-abino?
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Wednesday, April 25, 2012 at 15:38:11 (CEST)

24/4 Västhamnen, Helsingborg. Efter en smått osannolik telefonkedja över halva landet, blev jag uppringd av Håkan Johansson framåt kvällningen. Han undrade om jag kunde kolla upp en uppgift som gick ut på att en närgången Vitvingad trut höll till inne vid Västhamnsfisket och gladeligen lät sig matas av nån fiskare. Väl på plats kunde jag till min stora förvåning konstatera att det stämde nästan helt och hållet. Dock var det en Vittrut och ingen Vitvingad. Det var nämligen samma, ringmärkta 2K-fågel som hållt till i Helsingørs småbåtshamn den gångna vintern. Den var kvar när jag körde därifrån i skymningen.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, April 25, 2012 at 00:01:43 (CEST)

24/4 Utöver vad Karl-Erik rapporterade från Kropps våtmark kan tilläggas en Silltrut samt en avvikande ljus trut som jag inte riktigt fick kläm på. Den kändes något mindre och nättare än Vittrut, vissa karaktärer pekade åt 2K-hållet, andra åt 3K. Spontant tänkte jag på hybrid Grå x Vittrut eller kanske en leucistisk variant. Näbben dock tvåfärgad likt Vittrutens första vinterdräkt.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2012 at 23:47:39 (CEST)

24/4.Rödspov 1 ex Rönnen(östra sidan).
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, April 24, 2012 at 20:24:15 (CEST)

24/4 Kropps våtmark. Svarthalsad dopping ett par, gluttsnäppa 1, större strandpipare 2, mindre strandpipare 1, vigg 14, knipa 6, gråhake dopping ett par, gravand 6, krika 14, sothöna 10, strandskata 12, tofsvipa 6, glada 1, stare 10, knölsvan 5 och Filborna tippens alla trutar och måsar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, April 24, 2012 at 15:28:08 (CEST)

24 april. Laröd-Hittarp. En fin morgon med bla sång av rödstjärt, svarthätta, ärtsångare och 4 st grönsångare. En trädpiplärka sträckte över.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, April 24, 2012 at 06:45:20 (CEST)

23 april skall det vara naturligtvis.
Mia Elmlund
Lerberget, - Monday, April 23, 2012 at 22:25:50 (CEST)

Måndag den 23 maj. På väg till jobbet (på cykel) hörde jag en ärtsångare utmed Lerbergsvägen strax efter Lerbergskiosken.
Mia Elmlund
Lerberget, - Monday, April 23, 2012 at 22:24:35 (CEST)

23 april. Förvånande nog sträckte inte en enda rovis mellan 16:15-16:45 på hittarps rev. Rastade gjorde 6 fisktärnor och sjöng gjorde en järnsparv.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Monday, April 23, 2012 at 17:26:19 (CEST)

En bild på den vita truten är nu inlagd på svalan under gråtrut
Leif Klinteroth
Jonstorp, - Monday, April 23, 2012 at 12:01:06 (CEST)

Må 23/4. Jag har kunnat studera den mer eller mindre helvita truten vid Farhult på närmare håll idag. Det råder nu ingen tvekan om att det rör sig om en albino gråtrut. Det handlar troligen om samma trut som tidigare blivit felbestämd som vittrut. Tidigare obsar är gjorda på långa avstånd. Idag var den vita truten stationär i viken.
Leif klinteroth
Jonstorp, - Monday, April 23, 2012 at 11:22:38 (CEST)

Sönd. 22/4 BJÖRKERÖD: 1 göktyta ca 200 väster om stora parkeringen, 1 sjungande svarthätta, 2 ringtrastar (hane+hona)FARHULTSVIKEN: Rapphöna hördes ca 200 m söder om viken RÖNNEN: 1 brushane, 1 tobisgrissla SANDÖN: minst 2 silvertärna, fisktärna, 1 par snatterand
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, April 22, 2012 at 21:42:41 (CEST)

22 april. Morgonpromenad mellan Vattenmöllan och Mölle. I havet rastade en hane stjärtand och i buskagen bl a 3 rödstjärtar, 10-tal lövsångare och i luften sträckte 36 storspovar förbi liksom 2 mindre flockar med vitkinade gäss. En småspov rastade.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 22, 2012 at 19:54:36 (CEST)

22/4-12 Össjö. Åkersjön. Skymtade en gråhakedopping i vassen, stötte upp två skogssnäppor, rödsjärtshane letade mat, bofinkshonan ruvade, ett gäng gulsparvar i vilt slagsmål,lövsångare, svarthätta, gransångare mfl. sjöng, 150 vitkindade gäss sträckte mot NO. I vilthägnet låg två par skedand. I övrigt, krickor, sothöns, knipor, grågäss och gröngölingen bevakar sitt revir.
lars nilsson
munka ljungby, - Sunday, April 22, 2012 at 15:54:18 (CEST)

22/4. På Rönnen rastade en rödspov och en brushane.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 22, 2012 at 14:11:46 (CEST)

21/4-12 Björkeröd: Ringtrast 1 ad hane o 1 honf hoppade stationärt i kohagen vid orienterargården 15.40-17 åtminstone. Frånsett besök i täta buskar när insträckande sparvhökar passerade förstås. En hussvala mot E.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, April 21, 2012 at 21:34:07 (CEST)

21 april: efter en disig o regnig dag i Gilbjerg hoved, Hellebaek och andra lokaler i Nordsjälland stannade jag på eftermiddagen till i Hasslarp där en nyanländ gulärla gladde mest. Dessutom minst 7 snatteränder, 4-5 ladusvalor och en sjungande lövsångare. Färden gick därefter till Sandön där kvällsskådningen blev riktigt trevlig: i ett glest sträck av ormvråkar som kom över havet och gick in mellan Klören och Sandön såg vi 1 2k kungsörn (förmodligen samma fågel som sträckte ut vid Hellebaek drygt en timme tidigare?), en stenfalk, en fjällvråk, 2 bruna kärrhökar, en glada, ca 10 sparvhökar och 1 ensam trana. De lokala bruna kärrhökarna o fiskgjusarna bidrog till att antalet sedda rovfågelsarter blev 8 till antalet. En hussvala och en ung dvärgmås drog förbi, 3 små-, 5 kentska- och ca 10 fisk/silvertärnor var mer stationära. Medobservatör vid Sandön: Tommy Strandek.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, April 21, 2012 at 21:33:00 (CEST)

21 april. Eftermiddagstur med start i Hasslarp lagom till regnet kom. En backsvala tillsammans med hus- och ladusvalor. Många vackra simänder att beskåda, bl.a årta 1 par, skedand 9 par och snatterand 2 par. Vidare till Farhult där en sävsångare sjöng sporadiskt från vassen. En nästan helvit (leucistisk) subadult gråtrut höll till på sandrevlarna och i vattenbrynet. 47 ljungpipare drog över och rastade gjorde 7 myrspovar samt 18 gluttsnäppor. Sistastopp vid Sandön bjöd på två oststräckande kustlabbar som tog höjd och försvann in över Vegeholmsskogen. Eventuellt sågs sedan samma två individer rasta på Skäldervikens spegelblanka vatten en kilometer ut ungefär. Vidare noterades två mindre strandpipare och 1 par snatteränder.
Henrik Johansson
- Saturday, April 21, 2012 at 21:02:40 (CEST)

21/4 Gånarp 1 varfågel (närobs:ca 10 m, från bilen ) 1 kungsörn gjorde tafatta försök att jaga 3-4 harar. Hararna satt lungt på 5 m avstånd och tittade på örnen.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, April 21, 2012 at 20:00:16 (CEST)

Pålstorp - Råå 2012-04-21. En Sparvhök satt på planket i trädgården och spanade efter byte.
Kristian Mårtensson
Råå, - Saturday, April 21, 2012 at 19:46:27 (CEST)

21.4 längs Rönneå. En koltrasthona skrek och flaxade med vingarna mellan några stenar på strandbrinken. Hon var kvar på samma fläck som om hon satt fast. En hane satt stax intill. Då jag gick fram flög båda, men en annan hona satt fastklämd mellan två stenar. Inget tydde på att den bortflygande honan attackerat en rival, snarare att hon hade försökt hjälpa en nära släktning att komma loss. När jag lyfte bort en sten flög honan lugnt iväg bara 3-4 meter där hon tittade mot mig och jag nästan anade ett "tack".
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, April 21, 2012 at 19:13:40 (CEST)

21/4.Klören.Två labbar av mörk fas kom inflygande från havet och sträckte mot ost på ganska hög höjd(13.56 naturtid).
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, April 21, 2012 at 19:06:07 (CEST)

21/4 Rya golfbana. En havsörn sträckte sakta mot Danmark, ett par lövsångare och en fin rödstjärtshane.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 21, 2012 at 11:40:57 (CEST)

20 april. En liten kvällstur till Rååns dalgång vid Bälteberga. Över dammen snett emot skjutbanan jagade ett 15-tal ladusvalor insekter och i dammen syntes vigg, rörhöna, skogssnäppa och häger. Molnen sprack upp en stund och genast var det rovisar i luften, två lekande par bruna kärrhökar, ormvråk, glada och en pilgrimsfalk. I övrigt såg jag denna fina vårkväll bland annat spillkråka, skogsduva, steglits och hörde lövsångare sjunga för att inte tala om gulsippor och nunneört.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, April 21, 2012 at 00:05:20 (CEST)

19/4 Ljungsgård-Billesholm Sjungande lövsångare
Martin Persson
Billesholm, - Friday, April 20, 2012 at 08:44:06 (CEST)

12.03.19 Ören i Svanebäck 1 par årta
Lars Mårtensson
Viken, - Thursday, April 19, 2012 at 15:24:22 (CEST)

18/4 Kvällens exkursion till Björkeröd på Kullaberg bjöd inte på något vidare bra skådarväder. En kall sydostlig vind blåste längs berget och en mulen himmel med en del regnstänk gjorde inte saken bättre. Åtta deltagare samlades trots det vid parkeringen och gav sig ut på spaning efter ringtrastarna som setts där tidigare i veckan. Tyvärr fick vi inte se någon, utan fick trösta oss med fyra taltrastar, en fjällvråk, två ormvråkar och en flock sädesärlor som innehöll en gul ärla som vi dock inte kunde artbestämma när de flög förbi. I dammen höll förutom knölsvanparet också tre viggar, två sothöns och en vithövdad gråhakedopping till.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Wednesday, April 18, 2012 at 21:33:29 (CEST)

Björkeröd 120417 18.00-19.30 Vid samma lokal som Jonas och därefter Leif Delin såg ringtrast upptäckte vi 2 dito, en hane och en hona vid 19-tiden. Övrigt att notera: Vattenrall 1 hörd, Pilgrimsfalk 1, Stenfalk 1. Medobservator: Thomas Blomsterberg
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2012 at 23:02:13 (CEST)

17 april Björkeröd. En hanne Ringtrast sågs en kort stund kl 17:50 bakom trädridån längs bort öster om Björkerödsgården. Den tryckte hårt efter en sparvhöksuppvisning och visade upp sig fint på bara 20 m. I övrigt Stenfalk, ett par Dubbeltrast, Spillkråka, gott om Gransångare och Taltrast. Medobs Otto Nykvist och Johan Kristiansson
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2012 at 21:43:41 (CEST)

Ti 17 april. Ornakärr. Kort kvällscykling. Gravand 2, Gräsand 2, Ormvråk 1, Brun kärrhök 1, Sparvhök 1, Tornfalk 2, Storspov 3, Tofsvipa 4.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, April 17, 2012 at 21:38:52 (CEST)

17 april. En jorduggla sågs tillfälligt jaga över fälten norr om Laröd kl 20:15.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, April 17, 2012 at 20:28:44 (CEST)

17 apr: Kylig morgon i Norra hamnen och dålig fart på sträcket. Bland sträckarna finns ejder 180, sjöorre 83, smålom 13, storlom 2, vitk gås 32, storspov 19, blå kärrh 1 honf samt havsörn 1 modell äldre. Mest överraskande var den kustsnäppa som i bra fart flög ut över sundet med en ung pilgrimsfalk hack i häl. Denna gång kom snäppan undan, medan falken fortsatte sin jakt - på en råka, som även den undkom falkens klor.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2012 at 09:03:25 (CEST)

16 april. Vid en cykeltur under några tidiga morgontimmar inom Vasatorps golfbana noterades b la lövsångare och rödstjärt. I vattendragen i området sågs tot 16 gråhakedoppingar. Medcyklist Karl-Erik Söderqvist.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, April 17, 2012 at 07:45:19 (CEST)

16 april. I Ramlösaparken har idag setts och hörts ropande gröngöling samt trummande större och mindre hackspett.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Monday, April 16, 2012 at 20:01:25 (CEST)

Årets första (för mig) Backsvala och gluttsnäppa gladde vid Sandön igår, söndag. Vid min fågelmatning mitt i centrala Helsingborg har jag sedan 10/4 en järnsparv.
Thomas Blomsterberg
Helsingborg, - Monday, April 16, 2012 at 12:47:02 (CEST)

Måndag 16 april. Svarthätta. Gäst vid fågelbordet sedan i lördags.
Erland Rosberg
Fortuna, - Monday, April 16, 2012 at 09:03:27 (CEST)

Sönd 15 april. Klarningen på em. Här var det mycket fågel med bla 15 tal Ladusvalor, minst 200 Krickor, 2 par Årtor, 4 par Stjärtänder, 12 Rödbenor, 1 Glutt- snäppa, 1 Mindre strandpipare, 1 överflygande Pilgrimsfalk, 1 hona Brun kärrhök, 1 Fjällvråk, 1 Sparvhök, 1 Glada och 1 Ormvråk. Alltså väl värt ett besök.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, April 16, 2012 at 07:35:32 (CEST)

15 april. En grann ringtrast på gräsmattan framför väderkvarnen i Farhult. Detta strax efter kl. 09.00. Vid Farhultsbadet bl.a. en rastande storlom nära land, fyra myrspovar, åtta gluttsnäppor, en kentsk tärna samt ett par brun kärrhök. Från vassen hördes vattenrall.
Henrik Johansson
- Sunday, April 15, 2012 at 22:27:39 (CEST)

15 april. Klarningen på förmiddagen gav bl.a. stjärtänder, en mindre strandpipare och en likaså ensam ladusvala. Gott om krickor fanns här och ett skedandspar flög förbi. Vid Norrebro hamn rastade en gluttsnäppa, som drog ett varv spelande över bukten. Ett snatterandspar födosökte i strandkanten. I vassområdet öster om hamnen var det inga märkliga fåglar som fångade mitt intresse, men däremot en enastående kör av grodor. Det lät som ett avlägset orrspel när man stod intill. Då jag återvände till hamnen upptäckte jag några ladusvalor och bland dem en hussvala, som jagade insekter vid hamninloppet. Hemma i Glimminge plantering tog jag en kvällsrunda och hittade så äntligen en hornuggla i skogen - det var drygt två år sedan jag såg hornuggla här.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 15, 2012 at 22:07:03 (CEST)

14/4 2012 Näktergal,Lerhamn, ovanför båtuppställningsplatsen vid gångväg upp mot Krapperup.
Ann Davidsson
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2012 at 17:47:22 (CEST)

15 april: 3 svarthättor sjöng vid Kullens fyr på morgonen, 1 blå kärrhökshane och 8 dubbeltrastar sträckte över. Vid Björkeröd 4 ringtrastar (Lasse Nilsson hade tidigare sett minst 6!), mindre hackspettar och en honfärgad rödstjärt. 3 fisktärnor och 2 gluttsnäppor vid Farhult - sträckte gjorde en fiskgjuse, en vit stork och några ormvråkar.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 15, 2012 at 17:36:22 (CEST)

Sön den 15 april. Björkeröd: Ringtrast 4ex ad hanar och 2 ex honfärgade, rödstjärt 1ex, svarthätta 1ex hona, trädpiplärka 1ex.

Ransvik: svarthätta 1ex hane. Medobsare: Ulf Sthåle.

Patrik Söderberg
Laröd, - Sunday, April 15, 2012 at 17:12:13 (CEST)

15 april. Morgonspan vid Sibirien. Gott om sjöfågel ute i Skälderviken med dominans av sjöorre, svärta och ejder. 14 svarthakedoppingar liksom 18 gråhakedoppingar också på plats. 9 bergänder drog förbi och en ladusvala sträckte in. Från skogen sjöng tofsmes. Vid Hasslarps dammar bl a, årta 1 par, snatterand 1 par, mindre strandpipare 1 och 8 ladusvalor. Grågässen har redan fått ut ungar och 5 dunbollar valsade omkring på en av dammkanterna under övervakning av föräldrarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 15, 2012 at 14:43:15 (CEST)

15 april På fältet mellan Fältarpsvägen och ljusekulla handelsträdgård en rapphöna. Vintertid brukar det sitta 4 - 5 st på samma plats.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, April 15, 2012 at 14:12:26 (CEST)

Annelunds våtmark bjöd ikväll på bl.a. tre ladusvalor som ivrigt födosökte över vattenytorna. I rovfågelväg brun kärrhök, ormvråk och tornfalk. Ett grågässpar beklaga högtljutt min närvaro. Lite märkligt men gråhakedoppingarna lyste med sin frånvaro. En sävsparv sågs också i toppen på en buske. Steglits passerade förbi.
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, April 14, 2012 at 21:01:51 (CEST)

14 april, när jag vid tolvtiden gick ut över Vasalt hed sken solen fram och det kändes som den första riktiga vårdagen efter en, låt vara mild, men lång och grå vinter. Några rastande taltrastar stöttes. En grann blåhökhande kom lågt över kärrmarkerna och drog vidare över skogen. Enkelbeckasiner flög upp från kärren. Vad jag saknade var rödbenorna, som brukar häcka med flera par. Likaså var det ont om ejder, som man annars ser i stora antal denna tiden. En fiskgjuse kom insträckande från viken och drog vidare norrut över skogen. Framåt kvällen tog jag en liten tur till fäladsmarkerna mellan Möllhult och Rammsjöstrand. Flera stenskvättor, nyanlända under den gångna veckan, sågs och i en liten göl rastade ett par årtor, ett trevligt nytillskott på min artlista över obsar i "hemmamarkerna".
Mats Ljunggren
- Saturday, April 14, 2012 at 20:53:14 (CEST)

Lö 14 april, fm Vegeholsskogen. Knipa 3 ex i ån Duvhök 1 under intressanta omständigheter. Vore kul med häckning, Glada 1, Skogsduva 2. Kvällstur till Svedberga gav bl a 14 str tranor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 14, 2012 at 20:46:36 (CEST)

14/4. Platsar valar på den här sidan tro? Två tumlare simmade tillsammans förbi Rönnen nära land i ett kavlugnt hav. Ett par gånger stannade de upp och låg och flöt i vattenytan, varefter de fortsatte färden in i viken i riktning mot Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 14, 2012 at 20:43:58 (CEST)

14 april Efter närmare eftertanke och titt i fågelguiden ser jag att det var tre svarthakedoppingar som jag såg utanför fågelviken vid Påarps allmänning s Torekov och inte skägg. Hade barnbarnet Linus varit med hade det blivit rätt från början.
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Saturday, April 14, 2012 at 19:28:43 (CEST)

Mellan västra och mellersta Fleningedammarna ska det så klart vara som VITTRUTEN upptäcktes. För övrigt sträckte 3 ladusvalor mot norr också...:)
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, April 14, 2012 at 17:19:39 (CEST)

14 april. Rapport från några eftermiddagstimmar vid fågelviken på Påarps allmänning s Torekov. På ett av de yttersta skären stod fullt med ljungpipare. På skären och vid stranden fanns större strandpipare, tofsvipa, strandskata, skrattmås och fiskmås. I viken simmade bläsand, gräsand, gravand och kricka. Längre ut fanns småskrak, massor med kurrande ejder, tre skäggdoppingar och en tobisgrissla. Vitkindade gäss fanns överallt och några grågäss. På gräset sågs sädesärla och en ängspiplärka. Alla dessa arter, utom skäggdopping, noterade också Linus och jag under en promenad från Torekov till fågelviken den 11 april. Då såg vi även stenskvätta. Ljungpiparna var alltså komna redan då.
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Saturday, April 14, 2012 at 17:15:33 (CEST)

14 april, kl 11 - 12 Hasslarps dammar - en 2K vittrut satt tillsammans med annan vitfågel mellan östra och mellersta Fleningedammarna. Lyfte ensam strax efter upptäckten, skruvade och drog mot norr. Mycket änder som vanligt, 8 skedand, 3 snatterand, ett tiotal krickor och bläsänder. Sävsparvar och gransångare sjöng ikapp. Vid Sandön 12:30 - 13 fiskade en ensam fisktärna, bl a 2 gluttsnäppor, 2 rödbenor, 2 skärfläckor och 15 storspovar födosökte. Bland 40 rastande krickor vid Vegeåns mynning låg en ensam hane årta och sov. Flög förbi gjorde en steglits och i vassen hördes locklätet från skäggmes.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, April 14, 2012 at 17:08:27 (CEST)

14 april. Morgon och förmiddagstimmar i Björkeröd. Minst 3 ringtrastar i hagarna öster om dammen och här även på morgonen drygt 100 rödvingetrastar och dito 50 taltrastar. En varfågel i buskagen vid Friluftsfrämjandets stuga och ensam trana drog förbi.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, April 14, 2012 at 16:30:13 (CEST)

2012-04-13 Ca 3 timmar på Björkeröd gav: ladusvala 1 ex, gröngöling 1 ex, ringtrast 3ex och en svart stork som låg och skruvade mellan Björkeröd och Himmelstorp och som sedan drog nordost och försvann. Ringtrastarna var mycket samarbetsvilliga vid fotograferingen och detta är man inte van vid. Storken var dock inte lika lätt att fånga på bild utan höll sig på behörigt avstånd. Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 13, 2012 at 19:56:31 (CEST)

13/4. Besökte Jordbrodalen i Hbg. och det som stack ut var en fin obs. på en Mindre hackspett som jobbade med att hacka ut ett hål i en björk.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, April 13, 2012 at 18:38:35 (CEST)

13 april. Nu var det dax för GRANSÅNGAREN att anlända och börja sin sång och en stor fet DUBBELTRAST går på gräsmattan och letar föda.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 13, 2012 at 12:46:21 (CEST)

12 april. Har fåglarna en almanacka ?? Jag undrar! Som vanligt (genom alla åren ) kom SÄDESÄRLAN på dagen den 12 april - märkligt att denna lilla fågel kan pricka in både Ljungabolet och datum så exakt.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 13, 2012 at 12:44:01 (CEST)

Kungsfågel, i Öresundsparken (Helsingborg), i sluttningen ner mot Fågelsångsgatan.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Friday, April 13, 2012 at 11:12:32 (CEST)

12 april: Eftermiddagen inleddes vid ett- tiden vid Hittarpsrevet där det sträckte på bra med rovfågel trots envis och tidvis tung dimma. På knappa två och en halv timme sträckte det in fiskgjuse 10, sparvhök 74, blåhök 9, brunhök 9, fjällvråk 3, ormvråk 156, rödglada 2, pilgrimsfalk 2 samt dagens höjdpunkt, en brunglada, som svepte in en bit söder om revet. Annat på sträck var 110 ängspip, en forsärla, en ladusvala och 45 skogsduvor. Stopp vid smådungar längs kusten utan att få kläm på några rastande fåglar, endast några enstaka kungsfåglar och gransångare. Norr Höganäs hamn rastade det lite blandad småfågel - stenskvätta 3, gransångare 4 samt järnsparv 1. Idag var det på dagen sju år sedan den amerikanska bläsanden upptäcktes norr om Höganäs hamn, idag dock enbart europeiska varianten - 37 ex. Även ett par skedänder och åtta krickor. Därefter en härlig kvällstimme i Björkeröd. Mycket trast nere i dalen och både dubbel-, björk-, rödvinge-, tal- och koltrast hördes sjunga. Antal av respektive var dubbel 10, björk 65, rödvinge 40, tal 30, koltrast 10. Till slut infann sig även kronan på verket - en gammal hanne ringtrast i sydöstra delen av hagen. En vacker solnedgång med rosaskimrande himmel och varnande rödbenor vid Vattenmöllan fick avsluta en riktigt härlig dag i Kullabygden. Medobservatör: Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, April 12, 2012 at 22:15:45 (CEST)

Tors den 12/4. Björkeröd. Ringtrast 2ex ad hanar och en honfärgad ca 1km Ö om dammen. Ett ex ladusvala str mot NO sågs söder om Lerberget.
Patrik Söderberg
Laröd, - Thursday, April 12, 2012 at 19:31:42 (CEST)

12 april, vid Sjukhuset. Ett kattugglepar med redan flygga ungar höll vid 17-tiden till i träden längs slänten mot ån. Ungarna flaxade omkring och tiggde "Ge hit, en bit!" medan föräldrar med orörligt kroppsspråk signalerade "Glöm det nu!"
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, April 12, 2012 at 17:48:39 (CEST)

11 april. Sträck vid Hittarps rev under 2 eftermiddags/kvällstimmar. Bra drag på rovfåglarna under detta korta pass. På sträck ses brun kärrhök 2, ormvråk 10, fjällvråk 2, fiskgjuse 12, sparvhök 13, tornfalk 1 och stenfalk 4. Genom Öresund sträckte, smålom 17, kentsk tärna 3 och fisktärna 1. 2 svartsnäppor kom lockandes inflygandes på hög höjd från norr. De gick ner och ställde sig på revet under en kort stund innan det bar i väg söderut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, April 11, 2012 at 20:14:10 (CEST)

11/4 Rapport från Rönnen: skärfläcka (7), storspov, kricka, småskrak, tofsvipa, bläs-, gräs-och gravand,en snatterandhanne som sökte sig en partner plus ett antal fler vanliga arter. Därefter tog vi oss till bron över Kägleån vid Pomona, Ängelholm, för att leta efter mandarinänder. Bara gräsänder i ån, men från bron såg vi stjärtmes (2)och flera nötväckor.
Linus Falkmer med Karin
Göteborg/Broddarps utmark, - Wednesday, April 11, 2012 at 19:51:31 (CEST)

Stureholm 11 april. Två mindre flockar om totalt 65 ljungpipare drog norrut. Från våtmarken hördes, rödbenor, vipor och gråhakedoppingar. Fyra snattteränder låg ute på klarvattnet. Positivt och tacksamt att markägaren har gjort en parkeringsplats till oss skådare, så undvik att stå på vägen och använd parkeringsplatsen, direkt uppmaning från den samme.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 11, 2012 at 15:06:05 (CEST)

10/4.Småskrake 1 hona Rönneå,Ängelholm.Det är ovanligt med fynd av arten här,till skillnad från släktingen storskrake.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, April 10, 2012 at 22:46:30 (CEST)

Må 9 april. Ornakärr. "Hunnaväder" - just därför, ingen nåd, man måste ut. Tornfalk 1, Brun kärrhök 3, Storspov 2, Skogssnäppa 1, Enkelbeckasin 1, Rapphöna 2. Av obsboken att döma verkar det vara glest med stadig förekomst av rapphöna på andra lokaler inom vårt rapportområde.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 09, 2012 at 21:36:26 (CEST)

Den 9 april kl:15:00: ca 45 sädesärlor vid Danskesjön och Storesjön i Tåstarp.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, April 09, 2012 at 16:56:11 (CEST)

9/4 Torekovs rev: .Ejder 15, Sjöorre 90, Småskrake 2, Gråhäger 1, Större Strandpipare 4, Skärsnäppa 7, Sädesärla 15, Ängspiplärka 3, Stenskvätta 1 hane. Kattvik: Sparvhök 2, Tobisgrissla 2, Forsärla 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 09, 2012 at 16:18:13 (CEST)

8 april; Hallands Väderö i påsksol bjöd på fin vårsång i Söndreskog med gransångare, trädkrypare, gärdsmygar, bofinkar och taltrastar. En blå kärrhökshane sträckte in, en varfågel ryttlade och enkelbeckasin och rödbenor rastade vid Kungshamn. Stora flockar med ejder låg i havet runt ön - väntande på väder för uppbrott. Många tobisgrisslor svirrade runt skären och två tordmular höll till på klipporna innan Sandhamn.
Linus Falkmer, Karin Falkmer, Bo o Mona Tuvesson, Thomas Wallin o många till
- Monday, April 09, 2012 at 13:38:52 (CEST)

Sibirien, 120408. En riktigt trevlig fikapaus vid UFO-monumentet. Obsar från filten: Kungsfåglar, Bofinkar, Gransångare, Spillkråkor, Svartmesar, Sparvhök, Fiskgjuse med mera...
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Sunday, April 08, 2012 at 21:47:18 (CEST)

8 april. Sträckobsar vid Hittarps rev fram till 13:30 och därefter sporadisk koll skött av Mårten. Genom Sundet sträckte bl a, smålom 45, storlom 1, ejder 840, sjöorre 94, skärfläcka 2 och kustlabb 2 mörka. Bra drag på rovfåglarna där följande noterades, glada 2, brun kärrhök 15, blå kärrhök 6, ormvråk 17, fjällvråk 2, fiskgjuse 9, sparvhök 147 och tornfalk 1. Mårten hade bra koll på sädesärlorna som sträckte in och noterade 24 ex vilket är nytt dagsrekord för lokalen. Annat under dagen var en mycket trolig brunglada som sågs på danska sidan. Tyvärr vände den åter och sträckte aldrig över. Danskarna å sin sida hade en hona stäpphök klockan 10:50 och senare strax efter 15:30 ringde Steen Sögaard och meddelade om en trolig dvärgörn som var på väg över. Tyvärr sågs inte heller denna. Danska obsarna gjorda vid Hellebäck.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 08, 2012 at 21:17:43 (CEST)

Sö 8 april. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Bensige-Halla. Vädermässigt riktigt hyfsat trots dystra förutsägelser. Ormvråk 4, Glada 1, Duvhök 1, Sparvhök 2, Trana 1, Skogssnäppa 5, St hackspett, Korp, Rödvingetrast, Stenknäck, Gransångare, Steglits, Järnsparv.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 08, 2012 at 16:28:28 (CEST)

8/4 Allerums skog. En mindre hackspett trummade ihärdigt i det uppröjda skogspartiet öster om Kulla silo. Varfågel fortfarande kvar vid våtmarken. 4 skogssnäppor stod på den nyanlagda isen. Bra fart på fågelsång och flertalet ex av bla gransångare, järnsparv och sävsparv.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, April 08, 2012 at 12:19:23 (CEST)

7/4 Morgon vid Hittarps rev. Ejder 250 str, fiskgjuse 1 str.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, April 07, 2012 at 07:52:53 (CEST)

6 april. Vid span från Hittarps rev sågs en 2k vittrut som hängde runt en turfiskebåt ute i Öresund. Denna vittrut var inte den som till och från setts i Norra hamnen tidigare utan sannolikt var det individen som under samma period haft Helsingörs hamn som sin utgångspunkt.
Thomas Svanberg
- Friday, April 06, 2012 at 16:37:30 (CEST)

6 april. Sträck vid Hittarps rev under morgon och förmiddag. Äntligen lite rörelse på ejder och 4200 räknas in. Räkneverket för sjöorre stannade på strax över 1000 ex. Övrigt på sträck bl a, vitkindad gås, snatterand, skedand, bläsand, fiskgjuse och blåhök. Under eftermiddagen promenad vid Björkeröd. Mycket trast i området liksom kungsfåglar. En varfågel satt söder om dammen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 06, 2012 at 16:11:26 (CEST)

Fre 6 april, Allerumskogen/Nällåkra. Gravand 18, Gräsand, Kricka 10, Ormvråk 4, Glada 1, Blå kärrhök 1 honf, Sothöna, St hackspett, Varfågel 1, Gransångare, Järnsparv, Gulsparv minst 40.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 06, 2012 at 13:20:58 (CEST)

6/4 Gantofta. Skrämde upp en jorduggla vid Backhälla damm, söder Gantofta. Den var stationär den knappa timme jag gick runt dammen. Annat smått o gott i det tilltagande duggregnet: sjungande gransångare och grönfink, förbiflygande hämplingar och en röd glada. Gulsparv, rödhake och bofink. I dammen 3 knipor, 4 sothöns och en gråhakedopping. Trevlig liten mikrolokal detta mitt i den annars så sterila och ödsliga jordbruksmarken.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Friday, April 06, 2012 at 12:59:41 (CEST)

2012-04-05. Helsingborg. Tornfalksparet i Kärnan håller på att förbereda årets häckning.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, April 06, 2012 at 00:39:23 (CEST)

4/4. Tranerödsmosse vid 21-tiden. En Pärluggla hördes på ganska långt håll. Medlyssnare Lars-Bertil Nilsson och Bengt Hertzman.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Thursday, April 05, 2012 at 16:53:30 (CEST)

5 april. Morgonkoll vid Hittarps rev. Lite rörelse på ejder och sjöorre. En fiskgjuse sträckte in och 10 vitkindade gäss drog söderut genom Öresund.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 05, 2012 at 10:18:59 (CEST)

4 april. Kvällsbesök vid Djurholmen. 3 tranor lyfte och några morkullor drog innan mörkret föll. Trots goda förutsättningar med vindstilla och stjärnklart hördes ingen uggla alls däremot hördes kontaktläte från sjöorre vid ett tillfälle. De är lite nyckfulla de där ugglorna...
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 05, 2012 at 10:16:28 (CEST)

3 april Kropps våtmark. Krika 30, snatterand ett par, knipa 8, vigg 18, sothöna 30, gravand 8, gräsand 8, knölsvan 20, häger 2, skarv 2, gråhakedopping ett par, tofsvipa 10, strandskata 7, sädesärla 18 (minst), stare 12, sånglärka 4, glada 3 och överflygande ormvråk 4 samt flera hundra måsar/trutar med hemvist Filbornatippen men som nyttjar våtmarken som sitt spa.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, April 04, 2012 at 10:10:06 (CEST)

3 april. Och så glömde jag förstås dagens bästa obs! Två spetsbergare som flög österut tillsammans med tre sädgäss på Rönnen.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2012 at 22:40:32 (CEST)

3 april. Eftermiddagsskådningen inleddes i Farhult där en gammal pilgrimsfalk gjorde utfall mot den stora skrattmåsflocken i viken. Annat nämnvärt var 21 gråhakedoppingar, 123 krickor samt 19 skärfläckor. Utanför Rönnen låg en stor flock med sjöorrar och runtom i Skälderviken låg flertalet stora ansamlingar. Totalt uppskattningsvis 1300 ex. Rastade på det närmast spegelblanka havet gjorde också 230 ejdrar, två svarthakedoppingar, sju gråhakar, tre alfåglar samt 340 knipor. Mindre trevlig överraskning blev det på ostsidan av Rönnen där två fiskare hade gått ut förbi tillträdes-skyltningen. Försökte påtala detta för fiskeherrarna, men de vände mig bara ryggen. Som om det inte vore illa nog, stod även fiskare ute på Själrönnen (även där råder beträdnadsförbud året runt). Jag gjorde slag i saken, ringde polisen som fick ta tag i det om de ville och kunde. Vidare till Stureholms våtmark där ett snatterandspar, fyra krickor samt ett par större strand visade sig. I Hasslarps dammar inget anmärkningsvärt - en smådopping, fjorton par brunand och ett par snatterand. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2012 at 22:21:02 (CEST)

Om man är sugen på att leta Vittrut runt Filborna kan det vara bra att känna till att personalen inte är glada för folk inne på tippområdet som inte är där för att slänga något. Bäst allstå att hålla sig utanför och spana inåt området i så fall.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Tuesday, April 03, 2012 at 20:08:59 (CEST)

3 april, Lya ljunghed: en honfärgad blå kärrhök sträckte mott norr, en varfågel och två dubbeltrastar var mer stationära.
Oskar o Thomas Wallin
- Tuesday, April 03, 2012 at 19:17:23 (CEST)

3/4 Väla södra. Även idag sågs vittruten på gamla levis gräsmatta (mogatan), den drog iväg ibland men återkom ett par gånger under förmiddagen.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, April 03, 2012 at 18:14:33 (CEST)

Månd 2/4 En eftermiddagsrunda i det kalla aprilvädret tillsammans med Thomas Wallin. Rössjön:Ganska fågeltomt.Dock satt en Fiskgjuse fint o nära i en tall och solade sig.Senare en tur till Ugglarps broar som gav betydligt bättre resultat.En gammal fin Stenfalkshane satt fint på ett plöjt fält,även ca30 Ljungpipare 20 Krickor, 9 Vinterhämplingar och 1 Pilgrimsfalk.Även 6 Glador.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, April 02, 2012 at 19:07:40 (CEST)

2/4 Väla södra. En 2k vittrut rastade på gräsmattan vid gamla Levis.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Monday, April 02, 2012 at 18:17:37 (CEST)

1 april: Under den gångna vintern har som bekant Norra hamnen, Helsingborg varit ett fantastiskt ställe för den som vill bekanta sig med de arktiska trutarna - vitvingad och vittrut, två respektive ett exemplar observerat. Idag skådades så åter 'vittruten', ute vid en fiskebåt i sundet, tillsammans med en annan vittrut (ett exemplar som under vintern hållt till i Helsingör). 'Vår' trut valde sedan att följa båten in i Norra hamnen och kunde ses där till och med klockan 14. Observatör inte jag själv utan Peter Nilsson mfl.
gnm Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2012 at 21:38:35 (CEST)

Sö 1 april. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Ormvråk 4, Duvhök 1 plus den ganska stöddiga riskorg som jag tror blir årets duvhöksbo. För dagen garnerat med tallkvistar. I fjol bodde ett vråkpar här och efter min erfarenhet är duvhökarna något större esteter än ormvråkarna när det gäller "heminredning". Övrigt; Trana 2, Skogssnäppa 1, Korp 2, Forsärla 2-4, Gransångare, Stjärtmes 2, Stenknäck minst 15.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 01, 2012 at 16:03:36 (CEST)

1 april: tur med hunden till Annelunds våtmark gav bl.a. paret brun kärrhök. Lite intressant var också de två fjällvråkar som höll på med "spelflykt" (!?). Två par gråhakedopping, paret knölsvan - som nu börjat bygga bo - samt några gräsänder, krickor och sothöns. I småfågelsväg ytterst sparsamt, men vid Pilshultsskogen sjöng en gransångare flitigt.
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, April 01, 2012 at 14:46:14 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!