Observationer augusti 2012

Fre 31 aug Ornakärr. Häger 1, Ormvråk 1, Sparvhök 1, Blå kärrhök 1 hanne, första för säsongen - alltid lika vacker, både i dräkt och flyktsätt. Tofsvipa, Ängspiplärka, gott om ladusvalor över maderna
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 31, 2012 at 22:13:18 (CEST)

31/8.Det fanns 7 juvenila sandlöpare mellan Sibirien och Klören.Två fiskgjusar sågs,en av dom hade fångat en horngädda.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, August 31, 2012 at 18:17:48 (CEST)

31/8 2 morgontimmar vid Örby ängar med väldigt lite fågel i luftrummet men en hel del som rastade i buskmarkerna. En mindre hackspett höll till bland fläderbuskarna och minst 4 småpratande vattenrall hördes från dammarna. De grävda groddammarna i området bäddar för en spännande vår.
Leif Dehlin
- Friday, August 31, 2012 at 11:10:19 (CEST)

30 augusti; de kentska tärnornas antal vid Glimminge pl. är nu i avtagande. I dag på förmiddagen räknade jag endast 37 ex. Sju hägrar stod också ute vid udden. På Vasalt hed höll en sparvhök till och orsakade viss oro bland svalor och rastande trädpiplärkor m.fl.
Mats Ljunggren
- Thursday, August 30, 2012 at 21:12:54 (CEST)

30/8.Det plöjs vid gräsmatteodlingarna nära Kulltorp i Ängelholm och det samlas en del trutar och måsar där.Höll på att ställa upp tubkikaren när ett gäng kråkor helt plötsligt började kraxa upphetsat och all vitfågel drog snabbt iväg.Orsaken visade sig vara en pilgrimsfalk(hona)som kom i hög fart mot dessa,men det gjordes inget riktigt jaktförsök.På stranden mellan Klören och Sibirien fanns idag 8 juv sandlöpare.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, August 30, 2012 at 15:48:18 (CEST)

29/8. I kväll bestod den lilla vadarflocken norr om Jonstorps hamn av 10 roskarlar, 5 rödbenor och 2 gluttsnäppor.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, August 30, 2012 at 07:47:37 (CEST)

29 augusti: en kungsfiskare höll till i dagvattendiket vid Klörens parkering.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, August 29, 2012 at 23:39:27 (CEST)

Onsd 29 aug. Ornakärr. Hundsväng, en otroligt stilla kväll. Häger 1, Kricka 2, Ormvråk 1, Svartsnäppa 1, Skogssnäppa 1. Otroliga mängder gäss på vingarna i fjärran, utåt Skälderviken. - Någon duktig "skattare" som har koll på hur många det är?
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, August 29, 2012 at 20:57:00 (CEST)

28/8. Jonstorp, norr om hamnen, rastade: roskarl 12, gluttsnäppa 10, rödbena 8 och grönbena 1.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, August 29, 2012 at 07:45:17 (CEST)

28/8. En ung pilgrimsfalk verkar betrakta Rönnen som sitt privata jaktrevir. En stenfalk blev jagad och flydde fältet, medan en subad havsörn lugnt satt kvar på västra stenrevet.
I Farhult kan av vadarna nämnas 7 unga spovsnäppor och 2 sandlöpare. Bland änderna hittades 6 snatteränder.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, August 28, 2012 at 18:07:42 (CEST)

28/8.Efter att jag fått energi för en långtur med en god Burrito,så bar det iväg till Klören och sedan tillbaka mot Sibirien på stranden och jag kunde räkna in 25 juvenila sandlöpare på sträckan och fick många fina obsar på denna vackra vadare.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, August 28, 2012 at 17:42:06 (CEST)

28 aug, Rössjön: kort vandring för att leta svamp. Mycket dåligt. Men vi såg en grupp stjärtmesar med flera ungfåglar och några skäggdoppingar. Annars tomt.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, August 28, 2012 at 17:13:45 (CEST)

Ören 28 augusti. Kort runda på morgonen. Mina första skräntärnor, 2 ex, på hemmalokalerna, endast 5 fynd sedan 1967 i svalan, mao i klass med större lira! Skräntärnan är förvånansvärt ovanlig på Kullaspetsen jämfört med t ex i inre Skälderviken. För övrigt, gråhakedopping, snatterand, stjärtand, kustsnäppa, sandlöpare, roskarl, fiskgjuse och ett glest sträck av trädpiplärkor och gulärlor
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, August 28, 2012 at 10:42:06 (CEST)

27 augusti: häftig kvällsunderhållning vid Sandön; en halvtimme innan och fram till solnedgången kom flock efter flock med starar inflygande för att övernatta i vassen. Flera tusen fåglar som tog plats på samma lilla yta i vassen. Och vilket tjatter när alla skulle berätta för varandra om dagens händelser… Ute på ön hördes några skäggmesar - ett 20-tal kustsnäppor, några myrspovar, gluttsnäppor och kärrsnäppor rastade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, August 27, 2012 at 23:38:25 (CEST)

27 aug. Kvällsrunda som startade vid Rönnen där Rolf Helmersson en stund tidigare hittat en ung smalnäbbad simsnäppa i Lilla viken. Överlag gott om fågel på Rönnen och otaliga vitkindade liksom grågäss. Vidare till Sandön där mindre flockar av kustsnäppa och kärrsnäppa födosökte. Bland alla trutar och måsar som kom ut för övernattning kunde 2 unga silltrutar plockas ut.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 27, 2012 at 22:09:31 (CEST)

27 augusti, spaning mot Torekovs rev tidig förmiddag. Kustsnäpporna var kvar, idag var de tio till antalet. Här stod 47 kentska tärnor parkerade. En sparvhök var rätt stationär och fick då och då upp revets fåglar på vingarna. Vidare till Klarningen, där utbytet blev rätt magert. Ont om vadare, däremot en stor mängd grågäss. Räknade till 670 st med en och annan kanadensare inblandad.
Mats Ljunggren
- Monday, August 27, 2012 at 21:29:48 (CEST)

26/8. En liten grupp vadare bestående av roskarl 4, rödbena 10, gluttsnäppa 6, drillsnäppa 5, brushane 2 och kärrsnäppa 1 rastade tillsammans i tången norr om Jonstorps hamn på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, August 27, 2012 at 11:37:54 (CEST)

26 aug. Kort koll vid Brogårda våtmark, Bjuv. Smådopping 2, bläsand 7, skedand 3 och några bläsänder bland en massa gräsänder och grågäss. 2 glador patrullerade över fälten intill.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 26, 2012 at 17:06:33 (CEST)

26 augusti, Glimminge pl.; på morgonen hördes både sparvhök och mindre hackspett på tomten. Strandspaning strax före middagstid gav bl.a. minst 75 kentska tärnor ute på udden. Vid lagunen sågs tre leucistiska gräsänder. De såg väldigt urblekta ut. Det har funnits en sådan gräsand här de senaste åren. Man får kanske anta att de två övriga är dennas avkomma. Innan regnet hann jag med att kolla av den lilla viken mellan Öllöv och Ängelsbäcksstrand. Här fanns en trevlig liten samling olika vadare, bl.a. roskarl 4, brushane 2, gluttsnäppa 6, rödbena 6, drillsnäppa 5 samt en kustsnäppa 1K.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 26, 2012 at 16:39:01 (CEST)

Sö 26 aug. Allerumskogen Nällåkra. Glada 2, Pilgrimsfalk 1 ungf, Ormvråk 5, Steglits 5, gott om svalor och gulärlor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 26, 2012 at 16:08:17 (CEST)

25 aug. Startade dagen på Kullen där 1 ortolansparv var dagens höjdare. Klart dominerande art denna morgon var trädpiplärka med ett kraftigt sträck de 2 första morgontimmarna. Minst 2200 ex sträckte ut vilket sannolikt är en siffra i underkant. I övrigt ganska magert och tex noterades endast 9 gulärlor. Fortsatte skådningen vid Djuramossa där det under några timmar räknades in 308 bivråkar, 6 fiskgjusar, 2 glador, 4 brunhökar och 1 ad pilgrimsfalk på sträck. Mycket rovfågel såsom glador, vråkar och bruhökar sågs över Kullabygden. Som avslutning vid Västra Klappe där det noterades, 1 vit stork, 1 1k silltrut samt en honfärgad stenfalk som jagade gulärlor på en stubbåker.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 26, 2012 at 10:18:44 (CEST)

25/8.Sandön/Vegeåns mynning,09.00-09.30.Krickor 76,gluttsnäppor 5,storspovar 19,grönbenor 2,rörhöns 3 juv,tofsvipor 74,fiskgjuse 1(tog en flatfisk),enkelbeckasiner 2,myrspovar 3,glada 1 juv,kentska tärnor 15,svartsnäppa 1 juv,kungsfiskare 1(trolig hane-fångat ett spigg). Rönnen,10.00-11.45. Kustsnäppor 84 juv + 1ad,småsnäppor 2 juv,svartsnäppa 1 juv,havsörnar 2 ad(par ?),krickor 309,gluttsnäppor 2,bläsänder 11,kärrsnäppor 57 juv + 1 ad,brushanar 1 juv hane + 4 juv honor,korp 1,större strandpipare 3 juv + 4 ad,grönbenor 7,rödbenor 5,drillsnäppa 1,stjärtand 1,roskarl 1 juv,mindre strandpipare 1 juv.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, August 25, 2012 at 13:27:13 (CEST)

24/8 Ringmärkningen i Hasslarp fick besök av 4 låg och mellanstadieklasser från Kattarp. Eleverna var entusiastiska och fick bla klappa en stenskvätta som var ny märkart för dammarna. 74 fåglar av 18 arter märktes varav en gräshoppsångare. Rastade gjorde 8 brushanar och en pilgrimsfalk spanade från en kraftledning. Medobs Henrik J, Mats R, Ulf S
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, August 25, 2012 at 01:45:53 (CEST)

23/8. 7 brushanar rastade norr om Jonstorps hamn på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, August 24, 2012 at 08:12:14 (CEST)

23/8-12.Sibirien-Klören,13.30-14.45.Tog en cykeltur ner till Sibirien för att spana efter fjällabb i blåsten,men inga labbar noterades.Men lottlös blev jag inte,det inräknades sandlöpare 26 juv,spovsnäppa 5 juv,kustsnäppa 1 juv,roskarl 11 juv,större strandpipare 2 juv och dvärgmås 1 juv.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, August 23, 2012 at 16:08:23 (CEST)

23 aug. Trevlig morgon i Norra hamnen, blåsten och småregnet till trots. En hel del rörelse i sundet och söderflygande sågs tre kustlabbar (2 1k, 1 3k+), en 3k havssula, 150 sjöorrar, 60 ob fisk/silvertärnor, 14 myrspovar, 5 kustpipare samt 20 ljungpipare. 30 gulärlor och 15 trädpiplärkor sträckte söderut längs strandlinjen.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, August 23, 2012 at 12:31:24 (CEST)

22 augusti, Torekovs rev på eftermiddagen. Här sågs bl.a. två unga dvärgmåsar. Cirka 40 kentska tärnor rastade ute på revet. En flock på 9 kustsnäppor höll också till här, en i sommardräkt, de övriga vackert grå. Tog mig hemåt på småvägar i sakta mak. Mellan Dagshög och Burensvik stannade jag till för en stenfalk som jagandes kom rätt mot mig.
Mats Ljunggren
- Wednesday, August 22, 2012 at 22:19:01 (CEST)

22 aug. Kvällskoll vid Sandön. 2 kustlabbar höll till runt Själrönnen och övrigt som sågs var bl a, kustsnäppa 50, roskarl 1, myrspov 4, enkelbeckasin 10 samt 1 silltrut. Gott om starar som samlades inför nattkvist i vassarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 22, 2012 at 21:28:46 (CEST)

21 augusti, strax före middagstid räknade jag 88 kentska tärnor vid udden, Glimminge plantering, bland dem den flaggprydda tärnan A5.
Mats Ljunggren
- Tuesday, August 21, 2012 at 19:49:25 (CEST)

Lördag 120818. På väg till Ekbacken vid Vegeå, där flodsångare hördes tidigare i år, hoppade en göktyta plötsligt på grusvägen framför bilen. Den höll mig sällskap ca 50 m innan den drog ut över fältet.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, August 20, 2012 at 20:40:22 (CEST)

20 aug. Spaning/soldyrkan under eftermiddagen i centrala Helsingborg visade att rovfågelsträcket i allra högsta grad har kommit igång. 14 bivråkar, liksom sex ormvråkar, två sparvhökar, en tornfalk och en lärkfalk passerade åt väst eller sydväst, oftast på ordentligt hög höjd. I stötarna med trutar som flög ut mot sundet kunde en ung silltrut urskiljas.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, August 20, 2012 at 17:35:51 (CEST)

19 augusti. Hade i dag säsongsrekord för kentska tärnor vid Glimminge pl., drygt 100 när de var som flest. Svårt att få ett exakt antal, då det praktiskt taget alltid är några fåglar på väg bort och andra på väg in, samtidigt som någon byter plats. Inne i skogen kunde jag i dag äntligen konstatera att det finns åtminstone två tofsmesar här, men låter de sig ses? Icke! Blott höras.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 19, 2012 at 21:25:07 (CEST)

19/8 Kl 06.00-09.00. Örby ängar och första höstbesöket för att kolla str. Mer fågel i buskarna än i luften men 269 gulärlor passerade tillsammans med bl.a 73 trädpip, 83 ljungpipare, 3 bruna kärrhökar och 1 glada. 2 unga bruna kärrhökar uppehöll sig i området, vattenrall hördes.
Leif Dehlin
- Sunday, August 19, 2012 at 19:48:02 (CEST)

18/8 Nattens exkursion till Sandön lockade femton deltagare som i den varma sensommarnatten fick höra Henrik Ehrenberg berätta om ringmärkningen där. Vi fick även se när en kustsnäppa, en drillsnäppa, en roskarl, en rödbena och en fisktärna ringmärktes och mättes och vägdes och därefter återfick friheten. Ett stort tack till Henrik Ehrenberg och Ulf Ståhle för att vi fick gästa er.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, August 19, 2012 at 14:24:51 (CEST)

18.8 En liten kärrhök dansade över fälten vi Lunnabjärskullen sent i gårkväll ca 21.00. Kändes mest som stäpphök, men kan ha varit ängshök också....
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Sunday, August 19, 2012 at 14:17:17 (CEST)

18/8 Tre unga svarthuvade måsar sågs i en större mås/trutflock som födosökte på åkrar i området runt Hasslarps dammar. Måsarna gjorde även korta besök i dammarna för lite badande.
Mårten Müller o Mats Rellmar
Helsingborg, - Sunday, August 19, 2012 at 13:33:23 (CEST)

18 augusti. Sen eftermiddagsskådning vid Glimminge pl., främst för att räkna de kentska tärnorna som håller till vid udden med Stora stenen. Som mest var här åtminstone 80 st. Vid lagunen rastade tre mindre stranpipare. En knapp timme vid Klarningen gav bl.a. en flock på 40 ljungpipare som drog några rundor över vattnet, innan de gick ned på något intilliggande fält. Här sågs också bl.a. c:a 50 krickor, ett tiotal enkelbeckasiner och en brun kärrhök. På hemvägen kollade jag av bukten mellan Ängelsbäcksstrand och Öllöv, där minst två roskarlar höll till. Några brushanar och gluttsnäppor noterades också här denna ovanligt varma och stilla sommarkväll.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 19, 2012 at 09:37:39 (CEST)

18 augusti: av de ca 50 kustsnäppor som rastade på Sandön ikväll var minst 3 (ungfåglar) ringmärkta. På Klörensidan visade sig en vattenrall och 2-3 unga rörhönor. Övriga rastare; ca 15 brushanar och 20 kärrsnäppor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 18, 2012 at 22:38:16 (CEST)

16 augusti, Glimminge plantering; en (eller förhoppningsvis två) tofsmes har den senaste tiden gäckat mig med sitt lockläte. Hörs alldeles inpå med låter sig inte ses. Sent på eftermiddagen hördes en spillkråka ropa - brukar vara ett tecken på tidig höst här.
Mats Ljunggren
- Friday, August 17, 2012 at 10:31:03 (CEST)

To 16 aug. Ornakärr. Häger 1, Sparvhök 1, Rapphöna 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, August 16, 2012 at 22:03:55 (CEST)

Det här hör kanske inte hemma i obsboken, men jag vill ändå rekommendera en mycket innehållsrik lokal nämligen viken SO småbåtshamnen Gamla Bro p.g.a artrikedomen. Den ligger N Ängelsbäckstrand och det finns en hel del rart i växtväg. Alltnog så var målet inte att räkna, men dock en ensam bläsand, kustpipare, kärrsnäppa, storspov, småsnäppa. Sedan allt det andra som du inte behöver veta, men en ängshök som kom och skrämde upp alla kajor, fiskmåsar och ringduvor. Märkligt att vadarna, ejdrarana eller de andra ankorna inte tyckte att höken var ett hot, så de blev kvar. Slutligen på återvägen fiskskådning. Två laxar jagade småfisk på så grunt vatten att båda ryggfenorna var synliga. Tänke på dig som var på jobbet denna beviljade dag.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Thursday, August 16, 2012 at 19:10:38 (CEST)

16 augusti, Gubbahyllan, Kullen. Bra nedfall under natten, gott om rödstjärt, lövsångare, ärtsångare, törnsångare enstaka grönsångare, härmsångare, svartvit flugsnappare m.m. Tropik flyttarna är verkligen på väg. Törsnskate kullarna matas fortfarande av föräldrarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, August 16, 2012 at 16:38:55 (CEST)

16/8-12.Rönnen.Medobservatörer Rolf Helmersson och Paul Fors. Mindre strandpipare 3 juv,svartsnäppa 1 juv,grönbena 1 och 1 juv pilgrimsfalk som jagade en kort stund över lokalen innan den drog vidare.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Thursday, August 16, 2012 at 11:16:25 (CEST)

15 aug. Vid 19-tiden hördes en vaktel spela mellan Västraby gård och Tursköpsdungen. I området även en del glador och bruna kärrhökar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 15, 2012 at 20:50:22 (CEST)

14 aug. Kväll vid Sandön. Vadare såsom, kustsnäppa 75, sandlöpare 1 1k, brushane 8, svartsnäppa 1 och gluttsnäppa 8. Mycket mås och trut i kvällningen och bland dessa även en 1k kaspisk trut. På hemvägen hördes 2 vaktlar mellan Stureholm och Höghult.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 14, 2012 at 22:20:34 (CEST)

12 aug. Ännu en tidig morgon vid Hasslarps dammar. Föreningens ringmärkningsexkursion lockade ett liten men mycket intresserad skara som fick en hel del fåglar att studera. Totalt märktes 104 individer av 19 olika arter. Likt gårdagen dominerade lövsångare, kärrsångare och rörsångare. Nya märkarter för säsongen var ladusvala, trädpiplärka och grå flugsnappare. Den senare en ganska ovanlig märkart som vi sedan tidigare bara märkt vid ett fåtal tillfällen. Så här en bit in i augusti endast ett fåtal gamla kärrsångare kvar runt dammarna men en fågel som märktes 2009 kontrollerades för andra året i rad. I övrigt ganska likt gårdagen vad gäller övriga observationer. Undantaget var den vaktel som hördes i det norra delarna av området vid nätuppsättning strax innan kl. 05. Medhjälp under dagen av Mats, Mårten, Ulf, Klas och Micke J.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, August 12, 2012 at 19:43:29 (CEST)

11/8 Örby Ängar.Vitkindad gås 55,Grågås 18,Skogssnäppa 1,Trädpiplärka 19, Gulärla 24,Mindre hackspett 1,Härmsångare 4,Lövsångare 50,Gransångare 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 12, 2012 at 18:30:27 (CEST)

11 aug. Märkningen i Hasslarp resulterade i många fåglar - 134 i fångsten denna vackra, om än smått kyliga morgon. Nämnvärt en ung vardera av grönsångare och törnskata, samt ordentligt många lövsångare och rörsångare. En kontroll av en gammal kärrsångare märkt i Hasslarp 2008 gjordes också. I övrigt sågs tre fiskgjusar sträcka förbi, rastade i dammarna gjorde bl.a. en ung kustsnäppa, två mosnäppor, två svartsnäppor, tre brushanar samt 25 ljungpipare. Och ännu sjöng en gräshoppsångare i den arla gryningen. Märkare under morgonen Mårten, Mats, Henrik J, Klas, Olof J med Fille, samt undertecknad.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 12, 2012 at 17:42:05 (CEST)

9 aug. Ånyo en kvällstur till Farhult. Fortsatt en hel del vadare såsom, myrspov 15, kustsnäppa 40, kärrsnäppa 100, sandlöpare 5, mosnäppa 1, brushane 2, svartsnäppa 1, större strandpipare 35 och skärfläcka 2. På hemvägen ett kort stopp vid Rösan där 2 skräntärnor (ad och juv) stod på en revel.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 09, 2012 at 21:33:46 (CEST)

9/8 Sandön Satt längst ut på Sandön vid åmynningen och studerade fågellivet när jag reagerade på ett konstigt läte. In i gräset på klörensidan försvann något litet och blått.Det dröjde en stund sen kom det ut i tången ett kort ögonblick. Det visade sej vara en undulat. Den tog några varv innan den försvann i vassen på sandön. Det var kanske dumt med den sista wiskyn i går.
lars nilsson
munkaljungby, - Thursday, August 09, 2012 at 18:47:07 (CEST)

8 aug. I den hårda västvinden vid Kullens spets fram till kl. 11 sågs bl.a. en mindre lira mot sv (ca kl. 8.40), en stormfågel, en juv tretåig mås och två subad havssulor. Dessutom smålom 2, tordmule 3, sillgrissla 2 samt ett tiotal vadararter på sträck. Däribland strandskata 110 ex, myrspov 70 ex, kustpipare 31 ex, ljungpipare 34 ex och roskarl 4 ex. Medobsade gjorde Henrik E, Ulf S m.fl.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 08, 2012 at 22:51:53 (CEST)

7 aug. Kvällstur till Farhult. En del vadare som rastade och bl a sågs, myrspov 25, kustsnäppa 48, kustpipare 1, kärrsnäppa 70, större strandpipare 20 och strandskata 50. 2 av myrspovarna var märkta med färgringar, gul respektive röd.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 07, 2012 at 22:23:51 (CEST)

sön 5 aug 2012 14.30-15.00 på Tropical Beach i Hbg såg jag en myrspov vid strandlinjen tillsammans med gråtrutar och skrattmåsar.
Maria Folker
Helsingborg, - Tuesday, August 07, 2012 at 17:48:28 (CEST)

6 augusti. En kvällsrunda runt Farhultsviken, skådning mellan regnskurarna: 1 roskarl, 16 kustpipare, 7 mindre strandpipare, 12 myrspovar, 4 kustsnäppor, 1 spovsnäppa, 140 kärrsnäppor, 1 3k silltrut, 3 översträckande trädpiplärkor och 2 dito gulärla. Lite senare vid Sandön: 3 skräntärnor (2 ad+1 juv) den unga ringmärkt med vanlig stålring, 1 småsnäppa, 6 kustpipare. Gott om ladusvalor och hussvalor som samlades i kvällningen men väldigt få flockar med starar.
Mikael Olofsson
Lund, - Tuesday, August 07, 2012 at 10:46:50 (CEST)

6 aug: Fina kvällstimmar ute i Norra hamnen, Helsingborg. En gammal silltrut drog förbi i sundet, liksom åtta myrspovar i flock med två kustpipare, samt 22 kärrsnäppor. Tvåhundra tornseglare drog över sundet till Danmark och en stenskvätta rastade bland stenarna utanför norra hamnpiren.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, August 06, 2012 at 23:00:30 (CEST)

5 aug En ung gröngöling sågs på morgonen vid Campingklubben, Domsten. På den lilla heden norr om Grå läge gick 4 småspovar och käkade kråkbär.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, August 06, 2012 at 06:18:36 (CEST)

5 augusti. Ringmärkningen i Hasslarp var idag mycket välbesökt - både barnfamiljer och en fågelcirkel passerade. I fångsten 86 fåglar, den största överraskningen en ung trastsångare som gladde oss alla. Annat nämnvärt i fångsten var en törnskata, två steglitser, en stare samt två svartvita flugsnappare. I den östra Hyllingedammen låg den unga svarthalsade doppingen kvar, två gräshoppssångare sjöng sporadiskt under morgonen, en äldre pilgrimsfalk jagade i området och av rastande vadare kan fem brushanar och tre svartsnäppor omnämnas. Glada märkare denna morgon var Henrik J, Mårten, Peter F, Klas, Mikael O samt undertecknad. Sistnämnda tre fortsatte efter lunch till Kropps våtmark där de stora mängderna trut lockade. Bland 1200 gråtrutar och 70 havstrutar kunde under några härliga timmar en 1k medelhavstrut, tre 2k plus en 3k kaspisk trut samt fem 1k silltrut vaskas fram. Vid Kropp även en yngre pilgrimsfalk, en rastande myrspov samt två sträckande bivråkar.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 05, 2012 at 22:36:38 (CEST)

5 aug. Gjorde en koll vid industriområdet som är beläget vid Kropp (Helsingborg). Strax söder om Green Cargos nya lagerbyggnad stod ett 100-tal trutar. Bland dessa fanns 1 1k svarthuvad mås, 1 1k och 1 2k silltrut samt en 2k kaspisk trut. God utdelning således bland de få fåglarna!
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 05, 2012 at 22:29:28 (CEST)

5 augusti, Glimminge plantering, aktiv skådning i hemmamarkerna ger inte så mycket utdelning denna tid på året, men idag överraskades jag av en mindre hackspett på tomten.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 05, 2012 at 21:21:33 (CEST)

5/8 Sandön.Grågås 150,Kanadagås 4,Storskrak 5,Brun kärrhök 1,Fiskgjuse 1,Större Strandpipare 5,Kustpipare 4,Tofsvipa 15,Kustsnäppa 4,Myrspov 1,Storspov 8,Grönbena 9,Drillsnäppa 4,Kungsfiskare 1,Ladusvala 80,Skäggmes 5.Hasslarps Dammar.Gråhäger 14,Pilgrimsfalk 1,Kärrsnäppa 1,Brushane 5, Skogssnäppa 3,Grönbena 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 05, 2012 at 13:31:26 (CEST)

3/8, Hasslarps dammar. Förutom gott om Grönbenor, några Skogs- och enstaka Drillsnäppor, även tre Svart-, en Glutt- och en Småsnäppa. En snygg Kustpipare och ett tiotal Enkelbeckasiner försökte också helt öppet. En Pilgrimsfalk lyckades sånär nypa både en Kricka och en Grönbena.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Friday, August 03, 2012 at 21:30:58 (CEST)

2/8. En lärkfalk drog just över tomten ner mot Rekekroken.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Thursday, August 02, 2012 at 18:57:50 (CEST)

1 augusti vid 12-tiden uppehöll sig 2 adulta rödspovar vid "pölen" på Rönnen.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Thursday, August 02, 2012 at 12:22:15 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!