Observationer december 2012

30 december. Vinterfågelräkning, i hemmatrakterna, om man nu kan kalla +7 grader vinter. Trettionionde årgången bjöd inte på några stora överraskningar förutom en skogsduva vid Skäret och två flitigt sjungande talgoxar vid Krapperup. Även järnsparv och sidensvans noterades vilket är långt ifrån årligen. Hela tre observationer av sparvhök gjordes vilket är anmärkningsvärt vid denna årstiden. En nyligen dödad padda förvånade mig, lurad av den snabbt stigande temperaturen?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, December 31, 2012 at 15:53:35 (CET)

Promenad vid Killeröd uppe på Hallandsåsen 31/12 på eftermiddagen. Komplett artlista: Kungsfågel, nötskrika, nötkråka.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Monday, December 31, 2012 at 15:45:09 (CET)

30 december, begav mig upp på Hallandsås med syftet att på lämpliga platser se om inte någon nordlig uggla lyckats hitta hit denna vinter. Någon uggla fick jag nu inte se. En vandring vid Hålehall gav inget resultat. Här var mycket fågeltomt och stillheten bröts endast av en korp och några kungsfåglar. Styrde sedan färden mot Lya ljunghed. I toppen av en torr gran sågs en stor fågel. Det visade sig vara en ung kungsörn. Den satt och putsade sig en lång stund innan den gled ner och försvann bakom trädridån.
Mats Ljunggren
- Sunday, December 30, 2012 at 18:28:09 (CET)

Sö 30 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen- Halla. Häger 1 ex nere i Halladalen, Havsörn 2 ungfåglar vid stora stenbrottet, Ormvråk 3, Glada 1, St hackspett 1, Korp minst 31 ex hyfsat stort akrobatikparty utmed åskammen, Rödhake 1, Björktrast, Stjärtmes c 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 30, 2012 at 17:56:58 (CET)

30/12. Stod en stund på betongbryggan i Utvälinge och spanade ut mot Sandön. Här hände inte så mycket när det plötsligt brakade till i vassen två meter bakom mig. Det var en rördrom som lyfte och flög iväg mot ån där den försvann bakom vassen.
På Rönnen var kustsnäppan kvar. Den stod på östra sidan tillsammans med kärrsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, December 30, 2012 at 17:10:42 (CET)

121229 Helsingborg. Ca 10 stjärtmesar vid parkeringen mellan Bergaliden/Lilla Bergaliden. Kul obs i centrala Hbg.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, December 29, 2012 at 18:47:31 (CET)

29 december. Ängarna, Skälderviken. En varfågel satt och spanade över de forna ängarna. Sex storskrakar födosökte i ån. I strandskogen sågs enstaka entitor, trädkrypare och nötväckor. Några mindre flockar av grönsiska sågs i alträden utmed ån samt avslutningsvis cirka tio kungsfåglar i barrskogen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, December 29, 2012 at 16:58:08 (CET)

28 december 2012. Bland alla gräsänder upptäcktes 1 hane skedand, 2 honor snatterand och 3 krickor vid Hittarps rev på förmiddagen. Förutom den unga jaktfalken på Rönnen sågs 1 kustsnäppa, 8 svärtor, 1 gråhakedopping, 3 svarthakedoppingar och 7 skäggdoppingar.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Saturday, December 29, 2012 at 10:12:18 (CET)

28 dec. Heldag på Rönnen. Den unga jaktfalken som varit på lokalen i några dagar var kvar även idag och sågs mer eller mindre hela tiden förutom några stunder då den satt på utsidan. Vid några tillfällen gjorde den utfall mot harar. Såg mer ut som lek än seriöst jaktförsök. En av hararna föredrog nog lek då den med nöd och näppe undkom 5 jägare med hund som jagade i omgivningen (utanför reservatet). Runt Lilla viken sågs 3 berglärkor som sedan flyttade sig till västra sidan. Vid ankomst sågs en kustsnäppa bland storspovarna på på östra sidan. En del gäss liksom enstaka sångsvanar flög förbi. 3 ängspip och 2 skärpiplärkor stationära.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, December 28, 2012 at 19:41:47 (CET)

28 dec. Eftermiddagstur i Helsingborgs närhet i underbart vinterväder. Inledningsvis Råå hamn där det bland de 250 gråtrutarna inte kunde vaskas fram något speciellt. Däremot en vacker hanne stjärtand bland gräsänderna och 115 sothöns. Vidare till Sydhamnen där en pilgrimsfalkshanne satt mätt och belåten uppe på en Lantmännen-silo med välfylld kräva. Vid reningsverket ute i hamnen minst en forsärla. I övrigt rätt god omsättning på trut under eftermiddagen. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, December 28, 2012 at 16:44:24 (CET)

29 dec.En Bjärerunda tillsammans med Lars Forsén. En ad Pilgrimsfalk satt på Tjällran och många Gräs o Bläsänder och några Krickor sågs även liksom två Havsörnar en juv o en ad.Vid Torekovs rev var det ganska tomt förutom de två Järnsparvar som sågs i buskarna.Tre vackra Toppskarvar i perfekt solljus sågs i Torekov.Här såg vi även sju Turkduvor. Vid Ramsjöstrand en Vattenpiplärka o en Ängspiplärka+ en Rödbena.När vi körde ut till Bjäre i höjd med Ullriksfälts hönseri såg vi ca 60st Snösparvar på en åker.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, December 28, 2012 at 16:29:15 (CET)

27 dec. Fågelbordsskådning. Mest spännande var två stenknäckar. I övrigt gott om pilfink, grönfink, talgoxe och blåses samt enstaka nötväcka, bergfink,bofink, större hackspett, entita,ringduva, kolltrast, fasan och skata.
Thomas Terne
Utvälinge, - Thursday, December 27, 2012 at 18:09:25 (CET)

27 december: en pilgrimsfalk jagade tamduvor över Stadsparken i Ängelholm nu på eftermiddagen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, December 27, 2012 at 16:12:47 (CET)

26/12. Allerums skog på eftermiddagen. En stjärtmesflock med ett par intermediära fåglar. Vid Kulla silo finns en del spannmålsspill som lockar till sig mesar och fasaner. Våtmarken nästan helt isbelagd, men ett par hägrar kurade i vassen. Roligast var fyra hornugglor som satt i lärkbeståndet ett par hundra meter in från Allerums kyrkväg. Kan ha varit fler. Svårskådat i det täta grenverket.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, December 26, 2012 at 20:08:24 (CET)

Ripagården 26/12 kl 10-10.30. Viss rörelse på smålom (22), sillgrissla/tordmule (9) och fiskmås (50) men i övrigt just inget speciellt. Vid Rammsjöstrand gott om fågel, tex 200 ejdrar och 40 sjöorrar rakt utanför hamnen. I strandkanten 2 vattenpiplärkor och 2 ängspiplärkor och i buskagen norr om hamnen 60 sidensvansar.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Wednesday, December 26, 2012 at 18:58:33 (CET)

26 dec. Eftermiddagstimmar på Rönnen. Gårdagens unga jaktfalk satt på östra sidan och gjorde även ett jaktförsök på en kråka. Övrigt som sågs var bl a, duvhök 1, tofsvipa 9, kärrsnäppa 21, storspov 37 och ute på Själrönnen 2 havsörnar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, December 26, 2012 at 18:33:10 (CET)

Annandag jul på Väderön. Ett 20-tal msk med på båten idag. Lite smått och gott i fågelväg, enstaka smålommar, tordmule och tobisgrisslor och en gammal havssula drog förbi på västsidan. En trädlärka i Kappelhamn tillsammans med en skärpiplärka och två ängspiplärkor. Två äldre havsörnar och en ung sågs under dagen. Den gamla skogen imponerar som alltid, de tre rödlistade lavarna, jättelav, örtlav och lunglav hittades bland mycket annat. Medobs: Klas Rosenkvist, Sven Gustafsson.
Mikael Olofsson
Lund, - Wednesday, December 26, 2012 at 16:45:42 (CET)

Vandring Vejbystrand-Segelstorpsstrand 25/12. Hyfsat stora antal av vanliga arter: Knölsvan 150, bläsand 75, kricka 25, knipa minst 250, skrattmås minst 100. Bland kniporna två alfåglar. Småfåglar i strandkanten inskränkte sig till en ängspiplärka och en skärpiplärka samt 20 starar.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Tuesday, December 25, 2012 at 17:51:26 (CET)

En julhälsning från Rönnen som vi besökte på eftermiddagen. En stor falk satt på marken med ryggen vänd mot oss intill en hög med stolpar. Så småningom hoppade den upp på bråten och visade att det var en ung jaktfalk. Här satt den länge kvar tills det började skymma så smått, och vi lämnade platsen.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Tuesday, December 25, 2012 at 16:52:17 (CET)

25/12 Har vandrat i Össjö skog idag. Hade en ung kungsörn vid Farholmahus som mobbades av en massa korpar. Vidare...en varfågel o några stjärtmesar.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Tuesday, December 25, 2012 at 16:48:15 (CET)

22/12 Örnrundan. En tur, tidig eftermiddag, gav till en början inte så mycket, men när vi kom till gödselstacken vid Lönhult hittade vi två Kungsörnar sittande i en grantopp. Båda två var äldre fåglar, hanen såg helt gammal ut, måhända var honan nåt år yngre. Efter en kortare flygtur kom hanen tillbaka till samma topp, medan honan drog åt Rögle till. Dessutom minst fem - kanske ända upp till åtta - Havsörnar, varav fyra på samma ställe. Två av fåglarna var adulta, de övriga subadulta. Medobs: Ronny Johansson.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Sunday, December 23, 2012 at 19:35:30 (CET)

23 december. I den friska morgonvinden, sågs flera flockar av kanada- och grågäss dra in över Kullaslätten mellan Viken och Berga. Dessutom en duvhök öster om Viken, även några ormvråkar och en glada var uppe och prövade vinagarna. Frukost innan den utlovade snöstormen?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 23, 2012 at 12:00:28 (CET)

Ett 20-tal sidensvansar på besök i trädgården idag.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, December 22, 2012 at 18:31:46 (CET)

22/12. Två havsörnar satt och vilade sig på Själrönnen vid 12- tiden.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Saturday, December 22, 2012 at 17:47:32 (CET)

Lö 22 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Mycket lugnt och stilla, rena julefriden under en relativt rask runda. Hittills har jag spanat förgäves över torrakor på flera lovande hyggen - har liksom en "ugglevariant" i sinnet... Obsar; Kungsörn 1 ungf stora stenbrottet, Glada 1, Korp 4, Gärdsmyg 1, Björktrast.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 22, 2012 at 17:46:57 (CET)

Eftermiddag 121222. En handfull stjärtmesar i Mariastaden, Helsingborg i hörnet Östra allén/Carl Westmans allé
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, December 22, 2012 at 17:25:45 (CET)

Ranarpsstrand-Grytskären 22/12. Först kom en äldre havsörn ute över Skälderviken och jagade upp ca 200 sjöorrar innan den drog inåt viken. Sen kom det en annan äldre havsörn och drag rakt öserut in över land. Vid inre Grytskär en storspov.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, December 22, 2012 at 16:58:37 (CET)

Lörd. 22/12. 1 hona salskrake i Höganäs hamn.
Björn&Mia Elmlund
Lerberget, - Saturday, December 22, 2012 at 15:45:08 (CET)

21 dec. En havsörn, modell yngre, drog norrut över Ängelholmsvägen i Helsingborg under morgonen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 22, 2012 at 11:12:18 (CET)

21 december, en ung pilgrimsfalk satt en stund ute på udden vid stranden av Glimminge plantering, drog några vändor och försvann bortåt Ramsjöstrand.
Mats Ljunggren
- Friday, December 21, 2012 at 18:27:14 (CET)

To 20 dec. Stadsparken, Hbg. Stjärtmes 4 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, December 20, 2012 at 13:17:16 (CET)

19 dec. Två Strömstarar vid Lunnamöllan, Munkaljungby.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, December 19, 2012 at 22:36:17 (CET)

18/12 fm.Vandring mellan Vejbystrand-Grytskär o tillbaka.Bra sikt o behagligt väder.Mycket Gräsänder o Bläsänder,flertal Krickor.Rödbena 1,Stjärtand 1,Knipor låg utanför på havet i flock på ca 300,utanför dessa låg en Svarthake dopping.En Pilgrimsfalk drog långt ut. På em en örnrunda som gav tre Havsörnar två ad o en ung på ett kadaver på vad jag tror rådjur mellan Rögle o Västraby
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, December 18, 2012 at 19:41:15 (CET)

16 dec: En ensam stare kom inflygande mot granntomten och satte sig i toppen på ett träd. Såg lite bortkommen ut men kunde ändå klämma fram några spröda toner i duggregnet.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, December 17, 2012 at 20:09:24 (CET)

Igår 15 dec. Flera skäggmesar och sävsparvar i vassen vid Vegeås mynning. Sannolikt minst 15 ex av varje. Två hornugglor i tall längs Årnackevägen i Farhult.
Henrik Johansson
- Sunday, December 16, 2012 at 19:46:47 (CET)

15/12 Fler rapphöns. 5 ex söder om Vantingerondellen och 10 ex söder om Barkåkra kyrka.De är lätta att upptäcka nu när snön täcker markerna.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, December 15, 2012 at 20:52:16 (CET)

14/12 Nu har Mandarinänderna kommit till Rössjöholmsån igen. Vid Pomonabron i Ängelholm låg sju hanar och tre honor. Dessutom sågs en pilgrimsfalk, en duvhök och en morkulla över och intill ån.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, December 15, 2012 at 20:09:02 (CET)

15/12 Allmänningen norr om hamnen i Vejbystrand. 2 st storskrake.
Lisa Kurdve
Vejbystrand, - Saturday, December 15, 2012 at 16:08:34 (CET)

Lö 15 dec. Allerumskogen/Nällåkra. Grått och disigt, men en hel dags arrest inomhus vill man ju undvika.Obsar; Häger 2, Havsörn 1 ungf, satt i ett träd utmed Elisabetvägen, sådär nära och gott som nästan bara Kullaskogen kan erbjuda när det gäller örnobsar, Korp 3, Björktrast, Steglits 7, Bofink 1, Talgoxe Blåmes, Nötväcka
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 15, 2012 at 15:37:43 (CET)

14 dec. Fler rapphöns; ett 10-tal norr om Varalöv, mellan gårdsbutiken och tunnbindaren.
Henrik Johansson
- Friday, December 14, 2012 at 21:38:06 (CET)

14/12 KL 08.30 började Bjärerundan med bl.a 1 ung pilgrimsfalk o 11 rapphöns i Öllöv. Fortsatte till Ramsjö där rall, beckasiner o taltrast var kvar tillsammans med 1 vattenpiplärka. Nära Dagshög kurade nästa grupp rapphöns, här 9 ex. Vid Torekovs rev 2 järnsparv, 20 grönsiskor, 1 sånglärka o 5 havsörnar över Väderön. Gröthögarna bjöd på 1 ad pilgrimsfalk och på ett fält vid Ängagården sprang 49 sånglärkor o 17 snösparvar. Det fanns 10-15 starar vid flera av stoppen, ganska gott om ängspip men få skärpip.
Leif Dehlin
- Friday, December 14, 2012 at 20:20:55 (CET)

14/12 De övervintrande viggarna och skrattmåsarna är på plats i Norra hamnen medan de flesta trutarna verkar föredra fria bad och norrut där det stod ett par hundra individer.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, December 14, 2012 at 11:13:20 (CET)

13/12 Tranarp kl 11.30. En duvhök, flera ormvråkar, 1 fjällvråk och 1 subad kungsörn följer Rönneådalen västerut. 11 rapphöns på fälten.
Leif Dehlin
- Thursday, December 13, 2012 at 13:10:30 (CET)

11/12. En ung havsörn gled fint över motorvägen mellan Rosendal och Hyllinge.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, December 12, 2012 at 08:35:49 (CET)

En tur till Söderåsen stod på programmet idag. På väg hem såg jag en massa jordhögar på åkern vid Stenkrossen, Kvidinge. Skönt tänkte jag, här kan ju mullvadarna avreagera sig och inte i min trädgård. Det var bara ett fel högarana flyttade på sig, upp med kikaren, 12 st fina Rapphöns uppenbarade sig, tack snön för hjälpen,det var sjukt länge sen jag såg några sist. Mikael Fahlman Stenkrossen Kvidinge
Mikael Fahlman
Helsingborg, - Tuesday, December 11, 2012 at 22:29:45 (CET)

11/12 Svanebäcksören, 1 adult Havsörn
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, December 11, 2012 at 18:20:29 (CET)

11 december Råå Kyrkogård: Trädkrypare och nötväcka söker igenom träd efter träd. Hoppas de hittar något matnyttigt.
Carina Palm
Råå, - Tuesday, December 11, 2012 at 16:25:22 (CET)

Den 11/12 kl: 13:00 sågs 15!rapphöns springa över vägen vid korsningen Vejby- Magnarp.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Tuesday, December 11, 2012 at 15:32:59 (CET)

10 december. Vintrig promenad längs Rååån mellan Landskronavägen och Raus kyrka. Nedanför Pålstorp dök en Strömstare upp. Vet inte att jag sett Strömstare på denna sträckning tidigare. I övrigt att notera utöver blåmes, talgoxe, pilfink, koltrast mfl sågs en stor flock Björktrast, ca 70 ex, 6 steglitser, 2 Sparvhök, en Svartmes och en Gärdsmyg.
Carina Palm
Råå, - Monday, December 10, 2012 at 23:10:37 (CET)

9/12 Råådalen: Häger 1, Ormvråk 2, Sparvhök 2, Gärdsmyg 6, Rödhake 3, Koltrast 3, Björktrast 190, Entita 1, Blåmes 11, Talgoxe 9, Nötväcka 3, Korp 2, Bofink 7, Grönfink 2, Steglits 1, Grönsiska 5. Fruktodlingen Österleden HBG: Björktrast 900.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 09, 2012 at 20:24:15 (CET)

8 december: 4 havsörnar (varav 2 gamla) över Väderön, 2 toppskarvar på skären i Torekov. Vid Ramsjöstrand 8 enkelbeckasiner, 1 taltrast och en vattenrall.
Leif Dehlin o Thomas Wallin
Helsingborg resp Ängelholm, - Saturday, December 08, 2012 at 23:40:05 (CET)

8 december, stötte en morkulla från diket vid stora vägen i Glimminge plantering, vid samma ställe som tidigare vintrar när det blivit kallt. Så promenerade jag till Rammsjöstrand med förhoppning om att se vattenrallen, som rapporterats härifrån. Nu fick jag nöja mig med att höra den, men det var roligt det också. En del småfågel fanns också att titta på, medan jag väntade på rallen; flera rödhakar och ängspiplärkor höll till vid sankmarken. Lite oväntat var två taltrastar. Några enkelbeckasiner kom förbi. När jag riktade kikaren ut mot havet kom en flock sjöorrar sträckande in i viken.
Mats Ljunggren
- Saturday, December 08, 2012 at 22:27:30 (CET)

8 dec. Mellan Vejby-hamn och Stora Hult födosökte 4 ex Berglärka. Kommer inte ihåg att jag sett över 2 ex tillsammans i Skåne.
Lars Karlsson
Bjuv, - Saturday, December 08, 2012 at 19:15:17 (CET)

8/12. Öster Riseberga. Efter någon timmes väntan i det fina men kalla vädret så dök den upp, Hökugglan. Hittades nere i en grantopp i västra delen av hygget. Flög sedan till sin favorit plats, den högsta torrakan. I väntan på ugglan sågs Storskarv, Sångsvan, Kanadagås, Ormvråk, St.hacksett samt Spillkråka.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Saturday, December 08, 2012 at 17:21:41 (CET)

8 dec. Under 2 timmars vistelse i Farhult sågs bl a, havsörn 2, duvhök 1, blå kärrhök 3 (2 honf o 1 hane), storspov 7, myrspov 1 och strandskata 2. Flera flockar med såväl knöl som sångsvan sträckte mot sydligare nejder
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 08, 2012 at 15:51:19 (CET)

6-7 dec. Upp till som mest åtta hornugglor i trädgård strax intill skolgården i Kattarp. Samma ställe som ifjol. Idag blev de störde av boende som drog igång motorsågen precis intill träden där de sitter. Ugglorna återvänder säkert till sina favoritplatser.
Henrik Johansson
- Friday, December 07, 2012 at 20:47:23 (CET)

Fredag 7 nov. Stötte en morkulla i Krapperupskogen idag
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Friday, December 07, 2012 at 16:41:29 (CET)

Fredag 7/12. Sedan någon vecka är nu alla KOFs matningar igång, Sibirien, Domsten och KOF-stugan. Vid KOF-stugan kunde idag noteras full aktivitet vid foderautomaten. Förutom 5 fasaner som rensade marken sågs även talgoxe, blåmes, grönfink, rödhake och en flock pilfinkar, 6-7st. koltrastar försågs sig av den fallfrukt de fortfarande kunde hitta och en röd glada seglade över Rönnen. Många som letar efter efter något att äta i snö och kyla så glöm inte att fylla på era matningar hemma i trädgården.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, December 07, 2012 at 13:37:35 (CET)

6/12 En tur på em till Rössjön. På den västra sidan sågs förutom ett antal gräsänder och ett tiotal sångsvanar dessutom en hane Brunand. En vandring längst den östra sidan gav 1 Varfågel,1 Talltita o 1 Kungsfiskare o 1 Skäggdopping. Annars ganska tomt o tyst i skogen.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 06, 2012 at 17:12:14 (CET)

13.20 idag. Ett tiotal fjällvråkar väster om P-platsen Svedberga kulle. Traktor på fältet fick nog fram sork och möss.
Bo Amilon
Viken, - Thursday, December 06, 2012 at 14:14:30 (CET)

Torsdag 6/12. Vejbystrand. Allmänningen norr om Vejbystrands hamn. 1 ex. havsörn, gammal. 4 ex. häger.
Lisa Kurdve
Vejbystrand, - Thursday, December 06, 2012 at 14:09:30 (CET)

Ti 4 dec. Ingelsträde. Fågelmatningen igång. Gäller även ringmärkta ormvråken, för fjärde vintern! Och vi håller vår övernskommelse; jag kommer ut med kattmaten, visslar och knackar på burken. Sen brukar det ta 5-10 minuter innan vråken landar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, December 04, 2012 at 10:11:37 (CET)

3/12 Två trädlärkor fanns i skymmningen uppe mot de södra husen ovanför Svanebäcksören. Vid återbesök idag på morgonen var de kvar och två tallbitar gjorde några mellanlandningar i buskarna innan de lockande drog in bland husen.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, December 03, 2012 at 10:16:26 (CET)

2/12 På väg ut till Ugglarps broar fick jag syn på 7 st rapphöns vid Össjö boställe. De är ju lättare att upptäcka nu när snön ligger vit över vångarna. Det är alltid lika roligt att se de små rara hönsen.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, December 02, 2012 at 21:38:51 (CET)

2 dec. Utmed sträckan Hittarps rev till Campingklubben i Domsten sågs bl a, inte mindre än 4 taltrastar varav 3 ex sågs i samma träd som 2 rödvingetrastar. Har aldrig varit med om något liknande vintertid.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 02, 2012 at 18:24:49 (CET)

Sö 2 dec. En ljus och vacker första advent. Precis lagom med snö för det där goa lyftet längs åskanten. Sångsvan 2, Häger 1, Kungsörn 1 ungf Vegeådalen, Glada 2, Ormvråk 3, Duvhök 1, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Kattuggla stadiga exet i gula sommarstugans skorsten, Strömstare 1 ex Halla, Gärdsmyg 1, Rödhake 1,Bofink 2, Bergfink 1, Korp c 10, Mesar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 02, 2012 at 16:36:50 (CET)

1 december: livlig trafik vid fågelmatningen som KOF precis startat vid sjödammarna i Sibirien; entitor, blåmesar, talgoxar, nötväckor och domherrar. På Själrönnen satt två havsörnar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 01, 2012 at 22:39:41 (CET)

1 dec. Några nedslag på Bjäre. Först sträckan Dalen till Tjällran. En ung jaktfalk drog förbi söderut, äldre pilgrimsfalk med byte drog ut över havet i riktning mot Halmstad och en havsörn som gjorde tafatt försök att jaga änder. Nästa anhalt blev sträckan Burensvik till Rammsjöstrand. Här kom förmodligen samma unga jaktfalk igen men denna gång norröver. På fuktängar norr om hamnen i Rammsjöstrand fanns minst 4 vattenpiplärkor vilka kan ha varit ytterligare 2-3 ex. På ängen även ängspiplärkor liksom 12 enkelbeckasiner och en vattenrall. Skärpiplärkor i tången norr om hamnen. Vid Burensvik en taltrast och lite sträck av sångsvan och gäss och däribland sädgäss och en bläsgås. Avslutning vid Vejbystrand där stora mängder änder födosökte norr om hamnen, kricka 445 och bläsand 130. I havet utanför 2 svarthakedoppingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, December 01, 2012 at 19:41:19 (CET)

1 december. Vandring runt östra Kullaberg under eftermiddagen, lätt snöfall. Kändes som om vintern är i antågande. I Björkerödsdammen som delvis var istäckt låg 4 sothöns och 2 knölsvanar. En mindre flock sångsvanar drog söderut tillsammans med en kanadagås.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, December 01, 2012 at 16:59:44 (CET)

1 Dec. Promenad mellan Domsten och Viken gav 1 svart rödstjärt, 3 rödbenor samt 53 sälar som vilade ute på stenarna.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, December 01, 2012 at 13:46:43 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!