Observationer februari 2012

29/2 Skottdagen: En cykeltur ut till Hittarpsrevet på morgonen. Tung dimma och därför väldigt dålig sikt. På revet 32 gravänder samt en strandskata. Promenad norrut och tiotalet gravänder, lika många insträckande sånglärkor samt en rödbena ses på sträckan Hittarp - Domsten. I skogen gott om smått, bland annat ett meståg där en vanlig och en europaeus-stjärtmes hängde på. En ekorre satt länge förstenad på en hög stubbe innan den slank in i ett hål. Bland bakgrundsljuden på promenaden fanns en något falsksjungande gulsparv, ett par bofinkar samt gravändernas visslande. På väg hem från Hittarp ett stopp vid Fria bad. Extrema mängder nykläckta tångflugor svärmade upp ur tången - således ett riktigt party för kajor och skrattmåsar. Mellan Pålsjö krog och Norra hamnens inlopp säkert 250 skrattmåsar som, liksom många eftermiddagsflanörer, verkligen tog till vara på vårens ankomst. De senare verkade dock inte uppskatta tångflugorna lika mycket som måsarna... Medobservatör i Hittarp: Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, February 29, 2012 at 22:21:10 (CET)

25/2 Mistluren, Kullen: Ett par timmar i västanvinden resulterade i magert med fågel men dock en ung storlabb som vände norrut. Över havet sågs även 166 smålommar, en storlom, 20 tretåiga måsar, femtontalet sillmular, 24 svärtor, två alfåglar och elva sädgäss. Vårtecken var 22 sånglärkor, fyra skogsduvor samt en gravand. Vidare in i Skälderviken där Rönnen levererade två större strandpipare, tofsvipa samt 30-talet gravänder. Vid Stureholms våtmark en varfågel, två tofsvipor. Överallt längs vägarna enstaka lärkor på och över fälten. Medobs under dagen: Klas Rosenkvist & Gustav Eriksson. 27/2 Gåsebäcks industriområde, Helsingborg: I det tunga snövädret flög överraskande en flock om tio hämplingar förbi. Mest troligt övervintrare dock. 28/2 Under dagen hundratalet sånglärkor insträckande över Helsingborg, även en ormvråk. I Norra hamnen under eftermiddagen en forsärla, två skärpip samt 350 gråtrutar.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, February 28, 2012 at 22:24:30 (CET)

Strandbaden Ören 28/2 En härlig lunchtimme ute vid ören. En flock på 8 gråsiskor letade mat i vinterståndarna. En större strandpipare flög förbi.7 strandskator kom flygande från söder och landade på ören. Sånglärkor sjöng och piplärkor letade mat i tången. Bläsänderna visslade och några starar solade på stenar. Även en rödbena på en sten. Det är vår!!!
Liselotte Andersson
Råå, - Tuesday, February 28, 2012 at 19:50:32 (CET)

28/2 e.m. Disigt +4. Kanske hör jag hemma i bloggen? Eller ingenstans. Vaffal; Från N hamnen i Vejbystrand (grävmaskinerna verkar inte påverka de stackars satar som söker sin överlevnad) via Lervik och till N Grytskären finns råkar som drar en mängder av änder. I Vejby-s finns tre ängspiplärkor och fakiskt en rödhake som söker sitt i den töade strandkanten efter "adventsstormen". Fyra par krickor (har ofta sett att de håller ihop parvis över vintern) Åtta gravänder och sex par bläsänder. 25 knipor och förstås knappast överraskande hundratals gräsänder. Långt ute på isen sitter en orörlig havsörn och väntar. I råken utanför Lervik 18 gravänder och inte en gräsand. Grytskären är det så att det inre är igenisat så där finns intet liv. Yttre G sitter ett fåtal ålakåkor men i råkarna norr om spritter det av 30 gravänder, 8 bläsänder, 4 par krickor några k-svanar och se där ja: Minst 230 av vinterns vinnare= Knipan.
Thomas Ullman
Ä-holm, - Tuesday, February 28, 2012 at 18:40:27 (CET)

28 febr Hasslarps dammar. Dammarna söder om grusvägen är nästan isfria. Gravand 6, vigg 7, knipa 6, knölsvan 18, bläsand 6, grågås 8, sothöna 12, gräsand 12, glada 2. Det mest intressanta var en ad pilgrimsfalk som kalasade på en sothöna vid den syvästra dammen. Iakttog den i ca 1/2 timme och kunde med säkerhet konstatera att den ej var ringmärkt.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, February 28, 2012 at 17:37:46 (CET)

27/2 eftermiddag. TRANORNA har anländ!!! M a o - nu är det vår.
Henrik Mundt
Röstånga, - Tuesday, February 28, 2012 at 08:49:54 (CET)

27 februari kl 09:00-09:30. Ljungabolet. Snöfritt ! Markens gröna syns igen – härligt ! KORPEN har vårkänslor i sitt läte. NÖTSKRIKAN lurar mig med sitt ormvråksläte. RINGDUVAN kuttrar mysigt från träddungan. STÖRRE HACKSPETT trummar glatt från sin askstam. NÖTVECKAN har tagit sin bolåda i besittning med glada flöjt och så hörs det dagliga kvittrande från BLÅMES, TALGOXE, GRÖNFINK, GRÖNSISKA och PILFINK. Tyvärr har koltrasten inte börjat sjunga än, den bara äter och äter, har åtta stycken i kost och logi. Morgonens höjdpunkt var dock en flock KANADAGÄSS, ca 70 stycken, som flög lågt över gården.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, February 27, 2012 at 22:03:04 (CET)

Såg en strörre flock, ca 60 st,sidensvansar i Rydebäck
Folke och Siv Unger
Rydebäck, - Monday, February 27, 2012 at 12:36:44 (CET)

26 feb.Såg ett tiotal tofsvipor i Viaköp på f.m.
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd,Jonstorp, - Monday, February 27, 2012 at 09:25:04 (CET)

26/2, Pålsjö skog, Helsingborg. Under dagens långpromenad i det härliga vädret kom plötsligt en Sparvuggla flygande och landade på bekvämt avstånd. Tappade den direkt vid landningen men efter högljudd assistans av den lokala mes-maffian hittade jag den strax igen. Den tröttnade på uppvaktningen efter en stund och flyttade på sig utom synhåll. Platsen var längs stigen, 60-70 meter söder om järnvägsbron.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Sunday, February 26, 2012 at 21:07:52 (CET)

Ett Rönnen, 26 feb., med mycket ihoppressad is och inte mycket öppet vatten nära land. Gravand 2 ex, en större stranppipare, en tofsvipa, ca 50 knipor, en småskrake, sånglärka som sjöng lite. Sandön, med öppet vatten vid Vegeå och längs strandkanten åt Häljaröds-hållet. Storskrake 3 ex, en salskrakhanne, 5 vigg, 12 gravänder, 4 storspovar, 2 grågäss. Rössjön, 12 grågäss, 10 kanadagäss, 29 sångsvanar, 4 storskrakar, 4 knipor, en brunandshanne, ca 250 gräsänder.
Björn Herrlund
örkelljunga, - Sunday, February 26, 2012 at 20:12:38 (CET)

26 feb. Ett par timmar runt våtmarken i Allerumsskog. En duvhök flög förbi liksom några sångsvanor. Lärksång över markerna och en ensam trädlärka drog ljudligt över. Mellan Kullasilo och väg 111 en flock småfågel där merparten var hämplingar (ca 40 ex) i sällskap med sånglärkor, grönfink och bofink.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 26, 2012 at 19:13:55 (CET)

Sö 26 feb. Bälteberga. Ormvråk, Skogsduva 2, Korp 1, Strömstare 1, Sånglärka 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 26, 2012 at 18:48:42 (CET)

26/2 Vid dagens förmiddagspromenad höll tio tofsvipor till på en åker i Slättaröd och två korpar flög över naturresevatat. Inifrån huset har vi under den senaste tiden sett en flock sidensvansar (13/2), en starflock (16/2), havsörn (två den 17/2) och (en den 20/2), två ringduvor (26/2)och bland alla vanliga arter vid fågelbordet fanns plötsligt en stenknäck (16/2).
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Sunday, February 26, 2012 at 17:00:15 (CET)

26 febr: också vid Påarps mal på Bjäre hade hade en tidig större strandpipare anlänt. Ejdrarnas vårläten hördes, småflockar av svärta och sjöorre passerade. Tobisgrisslor i grann sommardräkt svirrade över vattenytan, en havsörn vakade ute på Orskär. Vid Råle var den östliga svarta rödstjärten kvar. Vipor, lärkor, starar och gravänder på flera platser.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, February 26, 2012 at 16:35:32 (CET)

26/2. En större strandpipare kom flygande utifrån Rönnen och drog inåt land och försvann. Kanske var isläget för besvärligt för att den skulle trivas på lokalen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 26, 2012 at 16:08:24 (CET)

Lör 25 feb. En tur runt åkrarna i Kullabygden runt lunchtid. Våren är här! Gott om Sånglärkor i härlig spelflykt och Tofsvipor. En Snösparv var kvar vid Lönhult, där också två Havsörnar smaskade på ett kadaver. Bra fart på gladorna. En hona Blå Kärrhök höll till vid Häljaröd. En Gravand i Hasslarpsdammarna. Medobs Johan Kristiansson.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Sunday, February 26, 2012 at 14:46:34 (CET)

Lö 25 feb. Ornakärr i kvällningen. Grågäss, Kanadagäss, Sångsvan, Ormvråk 1, Blå kärrhök 1 hane, Tornfalk
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 25, 2012 at 20:03:24 (CET)

Lätt insträck av ormvråk under förmiddagen över Sofiero och Mariastaden på NO. 35 björktrastar vid Kungshult och 5 sidensvansar vid Soifro. En glada vid Thalassa Dessutom bra fart på talgoxar och blåmes. Det gäller att muta in reviren i tid!
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, February 25, 2012 at 12:20:08 (CET)

23 feb. Ugglekväll med KOF på Kullen lockade ett 20-tal deltagare. Efter samling i naturum fortsatte färden till Josefinelust där 2 kattugglor lät sig höras till en början på ganska långt avstånd. Innan vi bröt upp hade dock den ena förflyttat sig avsevärt mycket närmare och lät sig höras ett 10-tal gånger.
Thomas Svanberg & Kaj Möller
Kullabygden, - Thursday, February 23, 2012 at 21:40:41 (CET)

22/2 den östliga svarta rödstjärten kvar i Rålehamn. 23/2 i Kattvik 1 havssula och 1 stomfågel. Gärdsmyg sjöng för full hals i solen. På revet i Torekov 1 gravand.
Anette Strand
Påarp, - Thursday, February 23, 2012 at 14:42:45 (CET)

En morgonhälsning från en ny medlem. Första årsavgiften bör ha nått KOF. På vägen från 111:an till Döshult och vidare mot jobbet en mkt stor rovfågel med tydligt avgränsade vita vingfläckar och vitt på stjärten i den spirande morgonen. Den unga kungsörnen gled sakta iväg mot Christinelundsskogen. Klockan var 0745. Jag har en tid läst era mkt läsvärda obsar och inte minst art- och åldersbestämningar.
Cenneth Bäckman
Viken, - Thursday, February 23, 2012 at 13:42:17 (CET)

Onsd 22/2 em. Tog en runda till Sandön som var duktigt infryst och öde. Vid Själrönnen sågs en mängd gräsänder, vitfågel och en havsörn satt och kurade i snålblåsten. Jag förökte leta upp några skäggmesar vid bryggan, men i stället blev det en blå kärrhökshona som gjorde en sväng över åmynningen. Jag hittade så småningom till KOF-matningen i Sibirien och här var det full rulle vid 4-tiden. Svårt att räkna alla mesar, men förutom talgoxar och blåmesar noterades 2 entitor, 1 talltita, 2 tofsmesar, 1 grönsiska, 1 rödhake och 1 nötväcka. Lämnade matningen vid femtiden och tyckte då jag hörde några visslingar från en sparvuggla.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, February 22, 2012 at 19:44:49 (CET)

I fredags den 17 februari spelade en sparvuggla några minuter mitt på dagen i alskogen ca 700 m väster om byn Lya på Hallandsåsen.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Wednesday, February 22, 2012 at 14:13:51 (CET)

21/2 Den vitvingade trut som jag trodde jag såg i söndags i Norra Häljaröd var tydligen inte en vitvingad trut utan en vit gråtrut.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, February 21, 2012 at 09:38:30 (CET)

20/2 En sädesärla sågs idag vid Björkhagens hamn. Enligt en närboende har den hållit till där hela vintern.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, February 20, 2012 at 18:41:17 (CET)

Månd 20/2 Ingen kungsfiskare kvar vid Nyhemsbron, Ängelholm. Dock sjöng både grönsiska o steglits vid Rönneå. Minst fem sjungande insträckande sånglärkor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 20, 2012 at 17:28:51 (CET)

19/2 När jag vid 13-tiden stod i Norra Häljaröds hamn och kikade på två havsörnar som stod ute på isen, kom det en vitvingad trut flygande tillsammans med två gråtrutar bortifrån Rönnen och passerade söder om mig bort mot Farhult. Jag tog några bilder i motljus och på långt håll, men man kan ändå se att den hade mörka främre handpennor. Kanske samma som Mikael Olofsson såg härförleden.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, February 20, 2012 at 16:29:05 (CET)

Stegen mellan ytterdörr och brevlåda (för att hämta morgontidningen) resulterade i fyra överflygande och "kluckande" korpar med riktning SV. Senare, på väg till jobb, gjorde jag en avstickare ner i N Hmnen och hittade vittruten på en av flytbryggorna.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, February 20, 2012 at 08:51:05 (CET)

19 feb. Sparvugglan väst Björkerödsdammen kom, med ett kvittrande läte, och satte sig i en björk strax intill mig. Den hade en mus i klorna och ville in i sitt hål i trädet. Det var precis i skymningen
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Sunday, February 19, 2012 at 19:44:30 (CET)

2012-02-19. Krapperup. Årets första lärka hördes med ett par korta drillar på fälten mellan Krapperup och Bräcke mölla.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, February 19, 2012 at 19:31:42 (CET)

19 februari, vid middagstid kom en gammal havsörn längs stranden vid Vasalt. Det fåtal änder som höll till här tog naturligtvis till vingarna. Längs denna kuststräcka ligger det ännu is ett par hundra meter ut. Tre förbiflygande sånglärkor gjorde dock att man kan börja hoppas på lite vår. Hemma vid min fågelmatning, som numera verkar vara mest populär bland ekorrarna, var en tofsmes framme.
Mats Ljunggren
- Sunday, February 19, 2012 at 18:53:38 (CET)

19 Feb. Vårfåglar! Enstaka sånglärkor mot NV vid Sandön, Mölle o Viken. 20 rödvingetrastar och en dubbeltrast strax ö Lerberget. 1 gravand vid Rönnen. 2 havsörnar sträckande från Djuramossa mot NV. 1 par gamla gulnäbbade hasörnar mer stillsamma ute på den isbelagda Skälderviken utanför Rönnen och en yngre havsörn plus en kungsörn på örnrundan.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, February 19, 2012 at 18:29:19 (CET)

19 feb. Insträckande sånglärkor vid såväl Nyhamnsläge som Björkeröd. Promenad kring Björkeröd på stundtals isiga skogsvägar och stigar gav 5 bändelkorsnäbbar i lärkträd strax öster om Mölle mosse. I Farhult enkelbeckasin 1, skäggmes 2, ängspiplärka 3 samt en subad havsörn som drog bort mot Årnackehamn.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 19, 2012 at 17:58:44 (CET)

Adult havsörn lyfte vid fortets rev i viken.
mikael sunesson
viken, - Sunday, February 19, 2012 at 16:43:23 (CET)

19/2. Gånarp. 1 Tofsvipa sträckande norrut.
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Sunday, February 19, 2012 at 16:14:03 (CET)

19 feb. En yngre havsörn jagade upp änder vid Margreteberg i Höganäs innan den drog vidare över havet mot Kullen. Ett par rödvingetrastar hoppade runt på golfbanan vid Kullagårdens värdshus tillsammans med björktrastar.
Lars Göte Nilsson
Smedstorp, - Sunday, February 19, 2012 at 11:15:44 (CET)

19/2 Lerberget 1 gravand, ett första vårtecken
Lars Mårtensson
Viken, - Sunday, February 19, 2012 at 10:58:43 (CET)

120218, Nyhemsbron i Ängelholm. Idag hade Gräsänderna sällskap av 3 storskrakar och en Salskrake, alla honor.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, February 18, 2012 at 13:52:35 (CET)

Grytskär 17/2.Vid en stor vak 200 knipor,1 salskrake( hona),6 storskrakar.1 havsörn ad.jagade änderna medan en pilgrimsfalk satt på isen vid yttre Grytskär.
Lars Karlsson
Bjuv, - Friday, February 17, 2012 at 19:24:09 (CET)

Fre 17 feb. Ornakärr. Rapphöna minst 13 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, February 17, 2012 at 18:49:26 (CET)

17/1 Parapeten, 14:30 En juv havsörn ute vid iskanten väster om färjeinloppet. Obsad från Parapetens pirarm.
Liselotte Andersson
Råå, - Friday, February 17, 2012 at 16:12:04 (CET)

På väg till jobb, gjorde jag en avstickare till Norra hamnen. Vittruten var åter på plats. Satt på första flytbryggan norr om Kvickbron. I övrigt ganska tomt på vitfågel, kanske ett 50-tal av blandad kompott. För övrigt en del gräsander, knipor och viggar samt några enstaka storskarvar.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, February 16, 2012 at 13:16:52 (CET)

15 februari, Håkull. Flyguppvisning i den högre skolan. Fyra havsörnar lekte i den friska nordan över Håkull. Hur kan så stora fåglar röra sig så lätt? En kvarts uppvisning nästan helt utan att ta ett vingslag, hisnande dykningar och stigningar som ibland avslutas med en topproll, roteflygningar vinge vid vinge, skenattacker mot kompisen som svarar ömsom med en snabb roll ömsom med en långsam. Medobservatör var den lokala ormvråken som inte var lika road och imponerad av flyguppvisningen som undertecknad.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, February 15, 2012 at 18:09:35 (CET)

Onsd.15/2 Vid Lindab arena jagade en honfärgad Blåhök.På fälten vid flygstationen fanns åtta Rapphöns i snön,och vid Nyhemsbron i Ängelholm en Kungsfiskare.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 15, 2012 at 17:12:45 (CET)

Tis den 14/2. Vittruten kvar idag på morgonen i Norra hamnen innanför inloppet.
Patrik & Bengt Söderberg
Laröd, Påarp, - Tuesday, February 14, 2012 at 11:42:39 (CET)

13 feb. Under kvällspromenad hördes ropande kattuggla i skogen mellan Sofiero och Maria Park.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, February 13, 2012 at 22:38:25 (CET)

12 feb. Efter att ha varit ute på en sväng under en dryg timmes tid återvände 2k vittruten till Norra hamnen, Helsingborg vid 12:15. Sågs sedan stationärt ett par timmar. En hel del trut och mås inne i hamnen och på isen från hamnen och norrut rejäla mängder med trut. Vid Domsten sågs 2 större flockar med skäggdopping som drog norrut och en sillgrissla låg en bit utanför hamnen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, February 13, 2012 at 10:34:55 (CET)

120212. Rönneå: Gräsänderna vid Nyhemsbron hade sällskap av en Storskrake (hona). En hel del Bergfinkar också, i träden längs ån. Nu i skymningen flög en Morkulla bredvid mig när jag körde längs Kungsgårdsleden (strax norr om Klippanvägen).
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Sunday, February 12, 2012 at 20:27:38 (CET)

12 feb. Vid Tomasdals vandrarhem (utanför Kvidinge) knallade minst två skogsduvor omkring bland ett gäng ringduvor.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Sunday, February 12, 2012 at 18:56:24 (CET)

Sö 12 feb. Svedberga kulle sen eftermiddag. Sparvuggla 1, längre norrut än området där de flesta av oss tidigare obsat. Satt nu vid "biodlar-Bengts" fina ställe i kanten av beteshagarna. Bengt är en flitig fågelmatare, därmed kanske också sparvugglematare... Övrigt; Ormvråk 1, St hackspett, Rödhake, Domherre, Bergfing, Nötväcka. Ingelsträde; Rapphöna minst 3-4 i skymningen
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 12, 2012 at 18:46:34 (CET)

12/2. Kungsfiskaren som tidigare setts vid Nyhemsbron i Ängelholm, höll idag till mellan bron och bäckmynningen. Längre söderut stöttes en enkelbeckasin i Skörpabäcken.
En tur längs Vegeå vid Utvälinge båtklubb gav inte mycket mer än en rödvingetrast.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 12, 2012 at 17:03:37 (CET)

11 feb. Dagen inleddes i ett isbelagt och (vid den tidpunkten) trutfattigt Norra hamnen. Därefter gick (buss)färden till Hittarpsrevet där en skärpip, fyra ängspip, tjugotalet starar och tre kärrsnäppor födosökte i tången. Vandring norrut längs kusten, vid Campingklubben stora mängder mesar, bland annat ett meståg om 35 mesar. Strax därefter ett par korsnäbbar som ivrigt lockande flög över. Precis söder om Domstens hamn en rödbena, en kärrsnäppa där en å rinner ut och två snatteränder som flög norrut. I hamnen överraskade inte fåglar men väl de oerhört empatiska som beslutat att låta en offentlig toa stå öppen och uppvärmd såhär på vintern, fantastiskt skönt att värma sig efter några timmar i kylan! Span norröver resulterade efter en stund i att en alkekung kunde hittas. Ett par hundra meter ut i en av de fåtaliga vakarna simmade den omkring bland knipor, trutar och småskrakar. Medobservatör under dagen Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, February 11, 2012 at 22:47:07 (CET)

11/2 Helsingborg. Sååå...efter en initialt, fågelmässigt, trög dag så lossnade det! Fick syn på Vandia halvvägs mot Ven, på väg inåt N Hamnen och beslöt mig för att invänta henne då hon var omsvärmad av gigantiska mängder trut. När hon till slut närmade sig var det bara runt 150 trutar kvar men det räckte fint då en av dessa visade sig vara en 3 K VITTRUT! Riktigt snygg och, skulle det visa sig, sällskaplig. Efter lite tvekan flög den rakt över huvudet in i hamnen och lade sig 5-10 meter från kajen. Fixade raskt lite bröd från Pub Ro samt fiskrens från Vandia (tack för hjälpen Jonas!), så den skulle hålla sig go och glad. Strax dessförinnan även en VITVINGAD TRUT vid Fria Bad men den tror jag att Peder kommer att skriva mer ingående om. I övrigt idag: Skärpip 1 + 2 ex vid Tropical resp muren längs Strandvägen, Sv rödstjärt 1 ex vid Tropical samt Skärsnäppa 1 ex, den lyfte strax S om Järnvägsmännens och pilade iväg söderut längs stenarna'
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Saturday, February 11, 2012 at 18:50:06 (CET)

När vi kom ner till stranden vid Fortuna och såg ut över sundet som var täckt med is och det var inte bara is utan kanske minst tusen gäss som höll konsert. Ett riktigt skådespel.
Siv o Folke Unger
Rydebäck, - Saturday, February 11, 2012 at 17:22:53 (CET)

11/2 Järnsparv 1ex i trädgården.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, February 11, 2012 at 11:18:13 (CET)

10 feb. Tilläggas till förmiddagens rapport från Norra hamnen, Helsingborg kan en överflygande forsärla under den sena eftermiddagen.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, February 10, 2012 at 21:27:02 (CET)

Hej! I går morse (9 feb) såg jag en kungsfiskare nere vid Nyhemsbron, där Skörpabäcken rinner ut i Rönneå, i Ängelholm.
Bo-Gunnar Edström
Ängelholm, - Friday, February 10, 2012 at 13:43:34 (CET)

10 feb. Några morgon/förmiddagstimmar i Norra hamnen - Fria bad kammade noll, antalet trutar ungefär som under gårdagen, däremot bra mycket mer is i bassängen - troligen har vinden/strömmarna vänt. På Tropical idag ingen svart röd, men däremot en skärpip på blixtvisit. Medobs Paul Tufvesson.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, February 10, 2012 at 13:16:57 (CET)

9 feb. Många var vi som letade efter vittruten efter att den drog iväg någon gång mellan 08:45 och 09:00 - tyvärr helt utan positivt resultat. Minst ett tusental trutar i omlopp mellan Norra hamnen och Pålsjöbaden under dagen. Och när turfiskebåten Vandia återvände till hamnen anlände ytterligare 3-400 trutar. Tyvärr inget anmärkningsvärt bland dessa, men häftiga mängder och mycket att spana igenom. I hamnbassängen två flockar vigg, om fem respektive elva individer. Ute på Tropical beach en honfärgad svart rödstjärt samt en björktrast. Långt upp i norr enstaka havssulor. Medobservatörer bland andra Håkan Johansson, Paul Tufvesson och Leif Klinteroth.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, February 09, 2012 at 22:59:13 (CET)

9 februari. På flytbryggan längst i norr i Norra hamnen, Helsingborg stod idag en 3k vittrut vid 08:25. Detta rakt nedanför Café Marinan, stora mängder trut i området och bra omsättning på dem vad det verkar.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Thursday, February 09, 2012 at 21:28:22 (CET)

8 feb. I Råå hamn inga mängder trut, snarare rätt snålt med kanske totalt 150 ex. Utanför hamnen en flock med 30 viggar, bland dessa två brunänder, samt ett 40-tal sothöns. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, February 08, 2012 at 22:03:50 (CET)

8 feb. Efter att Lars-Göte rapporterat om 2 sparvugglor vid Björkeröd igår blev det ett besök där strax innan mörkret föll. Klockan 16:58 började en sparvuggla ropa ett par hundra meter väster om Björkerödsdammen. Ganska omgående hörs ytterligare en sparvuggla ropa. Denna satt mot Möllehållet. När jag lokaliserat och tittar på den förstnämnda kommer faktiskt en uggla till och sätter sig ett par meter ifrån den ropande. Samtidigt fortsätter sparvuggla nr 2 att ropa. Några minuter senare tystnar båda ugglorna och hörs inte mer. Således 3 sparvugglor på lokalen! Vid 17:30 drog kattugglorna igång och 2-3 ex hördes.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, February 08, 2012 at 21:29:23 (CET)

8 feb Kullaberg Björkeröd. En sparvuggla med middagen (en mus) i klorna satt vid stigkorsningen ca 350 m nordväst om parkeringen i Björkeröd. I övrigt 2 st spillkråkor och flera trummande större hackspett.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, February 08, 2012 at 19:25:51 (CET)

8/2, Helsingborg. Fortfarande väldigt mycket vitfågel i och runt Norra Hamnen, dock utan arktiska gäster idag. I Inre Hamnen bl.a. Vigg 8 ex, några till i Norra, en flock om 19 Kanadagäss lågsniffade söderut över Kvickbron i snygg plog, dessutom en honfärgad Svart rödstjärt på Tropical Beach.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, February 08, 2012 at 18:35:03 (CET)

Onsd.8 feb.En ung Pilgrimsfalk svepte förbi Sandön mot Klören.Vid utfodringen i Sibirien såg jag tre Tofsmesar,två Svartmesar,två Entitor och ett flertal Talgoxar o Blåmesar.Dock ingen Talltita.På em besök vid Lunnamöllan Munkaljungby,min barndoms skådarmarker.Här var det mycket is i ån som gjorde att vattnet var högt.Här såg jag två Strömstarar,en ovanför bron och en nedanför.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 08, 2012 at 16:36:21 (CET)

Onsd 8 feb. Ingelsträde. En mörk skugga flyger förbi mitt köksfönster. Bara EN ormvråk rör sig så nära. Jodå, han (?) är tillbaka, "min" byavråk, för tredje eller fjärde vintern. Och han har inte glömt överenskommelsen, jag går ut i min gula "hundjacka", visslar på vråkvis och skopar upp några skedar kattmat. Sen får jag hoppa in i huset. Efter fem minuter är han på tuvan med godsakerna. Nu är jag helt säker, jag ser ringen på vänster ben och fjäderteckningen är den gamla vanliga. Någon morgon måste jag bara lyckas att gömma mig så jag kan plåta och kanske få ringen läsbar. - Så kul det hade varit att avslöja min byavråks "livshistoria".
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 08, 2012 at 16:01:24 (CET)

7 februari. Vinterfågelräkning och ännu en riktig vinterräkning i Kullabygden. Mest överraskande var alla hackspettar som hade våryra, Bengt H hade ju också mycket spettar på sin vinterräkning. Två trummande mindre hackspettar uppe runt Björkeröd, här även spillkråka och gröngöling. Ännu en gröngöling sågs vid Arild. Större hackspettar hördes från de flesta större dungar. Det är inte ofta man får in alla NV-skånska hackspettarter på en vinterfågelräkning. Några havsörnar tumlade runt ute på det delvis istäckta Öresund. Skälderviken var helt isbelagd förutom några små vackar. Över isen flög enstaka knölsvanar och vid Skäret kom en storskarv i vacker häckningsdräkt. Talgoxarna sjöng överallt trots minus 12 grader. Våren är inte långt borta!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, February 08, 2012 at 09:29:52 (CET)

7/2. En ung kungsörn vid Rögle gård. Två havsörnar satt på Själrönnen sen em.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Tuesday, February 07, 2012 at 17:55:59 (CET)

7 feb. Den närmast dagliga eftermiddagsturen förbi Norra hamnen ackompanjerades idag av Paul Tufvesson. Stora delar av bassängen både i norr och söder isbelagda, och på isflaken även ordentliga mängder trut - uppskattningsvis någonstans runt 500 ex allt som allt. Flera span igenom trutarna söder om Kvickbron resulterade i en 3k vitvingad trut som vi fick se liggandes på isen i fem-sex minuter innan den målmedvetet och ensam drog in över stan och tappades omkring fd. Nicolai. Vitvingad trut - en art som tidigare kändes exotisk och oerhört svår att få se i de nordvästskånska markerna - denna vinter har jag själv fått upptäcka tre och se ytterligare en. Två dessutom på hemmalokalen Norra hamnen - häftigt! Nere på Tropical beach en honfärgad svart rödstjärt i tången, ute i sundet en enstaka havssula, i norra hamnbassängen fyra honfärgade viggar.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, February 07, 2012 at 17:34:11 (CET)

7/2 kl 0800 På ett litet område, vägen mellan Össjö och Ugglarps broar, i höjd med och en bit in på Ellenbergavägen räknade jag ca 30 st glador som hade tillbringat natten i ett par träd. En havsörn patrullerade längst med Rönneå. Annars måttlig aktivitet på fåglarna i den ca -15 gradiga kylan
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Tuesday, February 07, 2012 at 12:19:46 (CET)

6/2. En örnrunda med Lars Forsèn gav:ca 60 Snösparvar vid Lönhults gård.15 Sånglärkor sågs på fälten mellan Rögle gård o Västraby gård.Sex Hornugglor vid Gökvägen, Farhult.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 06, 2012 at 21:35:37 (CET)

6 feb. Vid campingklubben Domsten en överflygande morkulla och två gröngölingar som verkar vara stationära i området.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, February 06, 2012 at 18:10:40 (CET)

Rössjön 6/2-12 Vid Rössjö mölla dök en strömstare flitigt i det stömmande vattnet. I den allt mindre vaken i Rössjön rastade 43 sångsvan och 1 låg död på iskanten. Som vanligt också massor med gräsänder.
lars nilsson
munkaljungby, - Monday, February 06, 2012 at 17:51:36 (CET)

5 feb Bruces skog. Sparvugglan kvar i björkbeståndet där den tidigare rapporterats. Mycket aktivitet vid de 4 utfordringsställena talgoxe, blåmes, koltrast, bofink, bergfink, entita, svartmes, nötväcka, grönsiska, större hackspett, ringduva och rödhake. I skogen för övrigt kungsfågel, gärdsmyg, björktrast, ormvråk, sparvhök, ett 50 tal ringduvor och en fjällvråk sågs mot Filbornatippen.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, February 05, 2012 at 20:25:33 (CET)

5 feb. Några nedslag och letande efter trutar utmed kusten runt Helsingborg. Vid Råå hamn blev det napp då förra helgens medelhavstrut hittades av Mårten. Den sågs strax söder om hamnen vid 13-tiden. Avslutning vid Svedberga där en timmes letande var förgäves efter den senaste tidens sparvugglor. Dock gott om bergfink och talgoxar så mat verkar det finnas.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 05, 2012 at 19:25:55 (CET)

5 feb. Delvis öppet vatten i Rönneå mellan Luntertun och Järnvägsbron i Skälderviken. Förutom en gråhäger och några storskrakar även en smådopping och en salskrakehona.
Henrik Johansson
- Sunday, February 05, 2012 at 17:31:55 (CET)

5/2. Efter en natt med -20 grader sågs ca 25 starar födosöka i hästhagen.
Bengt Nilsson
Gånarp, - Sunday, February 05, 2012 at 16:57:10 (CET)

5/2.Vinterfågelexkursion med Naturskyddsföreningen i Ängelholm gav förutom kalla fötter och rosiga kinder följande: Sandön,5 havsörnar på isen.Svedberga kulle, större hackspett, bergfink men tyvärr ingen sparvuggla.Västraby,varfågel och ytterligare 1 havsörn. Dessutom sågs längs vägen korp,ormvråk, fjällvråk,glada,varfågel,björktrast.
Bengt Nilsson
Gånarp, - Sunday, February 05, 2012 at 16:54:56 (CET)

Sönd. 5/2 LÖNNHULT: Strax väster om vindkraftverket sågs ett 40-tal snösparvar. KATTARP SKOLA: 4 hornuggla, SJÄLRÖNNEN: 5 unga havsörnar. FARHULT: 1 pilgrimsfalk, 1 dvärgbeckasin och 1 enkelbeckasin. Jag ångrar nästan att jag gick där jag stötte upp dem. De har det säkert ganska tufft nu både med avseende på kyla och födotillgång. Att bränna energi på onödiga uppflog är säkert inte bra just nu! HÖGANÄS RENINGSVERK: 1 svart rödstjärt och 1 forsärla
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 05, 2012 at 15:06:09 (CET)

5 februari 1 rödbena Hittarps rev och 6 starar vid Vikens hamn.
Jan Petterssson
Helsingborg, - Sunday, February 05, 2012 at 14:40:35 (CET)

4 feb. Vid Rålehamn var den östliga svarta rödstjärten kvar i sin tångbank. Nedanför Torekovs reningsverk stod en tofsvipa och här även 1 skärpip samt en ängspiplärka. Glimminge plantering gav en flock om ca 40 starar och 2 skärpiplärkor. Sista anhalt för dagen blev Magnarps hamn där gulärlan eftersöktes förgäves under en timmes tid. 6 ängspiplärkor och ett 20-tal starar sågs dock.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, February 05, 2012 at 09:19:41 (CET)

Strandbadens ör 3 feb 1 dvärgbeckasin, 9 skärpiplärkor, 7 ängspiplärkor , 1 storspov och 2 ad havssulor och vid Höganäs hamn 1 ad pilgrimsfalk
Jan Pettersson
Helsingborg, - Saturday, February 04, 2012 at 19:06:56 (CET)

Lör 3/2. Mellan Pålsjöbadet och Fria Bad höll en Skärpip. och Ängspip. till. En hane Tornfalk satt på en lyktstolpe längs Johan Banér. Intill skolgården i Kattarp lyckades jag i alla fall få syn på en av Hornugglorna som håller till där, denna satt "helt" öppet med två Turkduvor i samma träd. På Hittarpsrevet födosökte Skärpip. och Ängspip., 2 ex av vardera. En mycket ensam Rödbena gick runt bland isflaken. Ovanlig syn för mig i februari helt klart. Mycket Sångvan, Kanadagäss och Gräsänder. Nedanför Kulla Gunnarpstorp 2 ex Rödvingetrast, Sparvhök, St. Hackspett och femton Stjärtmesar varav 2 st europaeus (eller ngn blandning av de två raserna förmodar jag).
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Saturday, February 04, 2012 at 17:09:13 (CET)

Lördag fm 120204. På hemväg från Åvarp sågs en enkelbeckasin vid infarten till Pilshultsgården, Mariastaden Helsingborg. Bl.a. gröngöling, större hackspett, nötväckor, rödhakar, korpar, svartmes, nötskrika gladde under den kalla men sköna promenaden i Åvarp.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, February 04, 2012 at 16:30:29 (CET)

Lördag 4/2, Helsingborg. Under ett kortare eftersök kunde jag inte återupptäcka den Vitvingade truten från igår. Dock massor med vitfågel i omlopp, även runt de dryga tiotalet turfiskebåtar som ligger och rycker torsk en bit norrut. Kanske kan nån av båtarna dra med sig nåt spännande in, framåt eftermiddagen. Annars idag: Havssula 1 ad, lojt fiskandes midsunds, Storskrake 1 hane, i norra delen inne i Norra Hamnen. Dock endast en Svart rödstjärt och en Rödhake längs sträckan Tropical beach - Kallis idag, S om Järnvägsmännens.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Saturday, February 04, 2012 at 14:07:49 (CET)

3/2 Helsingborg. I övrigt i Pålsjö skog: Bra mycket fågel i rörelse, ffa på marken, drygt hundra Ringduvor, Koltrastar nästan överallt, varav väldigt många satt i bäckfåran och drack, Rödvingetrast 2 ex, hyfsat med Större hackspett, 5-6 trummade plus ytterligare minst 3 ex, Bergfink lite här och där men inga flockar, ett tiotal Stjärtmesar, och enstaka Entitor sågs också. Strax norr om Pålsjöbaden, mot Vikingstrand, ett trettiotal Knölsvanar och riktigt mycket vitfågel. Längs yttre sidan av muren mellan Pålsjöbaden och Fria Bad: Skärpiplärka 2 ex, Svart rödstjärt 1 hane som blev hårt mobbade av två kaxiga Rödhakar, en hane Storskrak flög förbi mot norr. Vid Järnvägsmännens brygga på Gröningen: ännu en hane Sv rödstjärt, samt en honfärgad dito strax S därom.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Friday, February 03, 2012 at 19:16:32 (CET)

3/2. Fria Bad/Kallis. Lyckades hitta en VITVINGAD TRUT i första vinterdräkt under dagens friska promenad. Den stod på iskanten på landsidan, innanför det norra stenröset, tillsammans med ett femtiotal andra trutar. Det rör sig om södra delen av Fria, precis där Kallis tar vid. Tyvärr blev fåglarna skrämda av en lösspringande hund strax efter upptäckt. Slet vidare i kylan och efter ca en timme hittade jag den igen på exakt samma ställe, fast nu med dryga hundratalet släktingar. Då kom det en annan lös hund... Tappade den tyvärr vid uppfloget men den verkade hyfsat stationär i området så den kan nog vara kvar.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Friday, February 03, 2012 at 18:47:41 (CET)

2 feb. Trots allt ganska goda mängder trut både på Fria bad och inne i Norra hamnen. Ute i sundet 200 rastande knipor samt tre fiskande havssulor. Vid järnvägsmännens en yngre hanne svart rödstjärt. Uppe i Vikingsbergsparken verkar den rödvingetrast som hängt där sedan december vara borta, inte sett den på två-tre dagar nu. I parken dock en flock om tjugo bergfinkar samt två stenknäckar.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, February 02, 2012 at 21:15:51 (CET)

Onsdag 1/2. Vid min, snudd på dagliga, runda längs med kusten kunde jag kallt(!) konstatera att vitfågelmängden sakta men säkert krupit neråt igen. Dessutom; vid Tropical Beach 1 Forsärla, 1 Skärpiplärka och 1 honfärgad Svart rödstjärt, intill Kvickbron 11 Viggar. Det samlades plötsligt ett större gäng, ca 400, Råkor på lite höjd och började skruva för att sedan dra in över land. De 2 Svarta rödstjärtarna längs muren/vågbrytaren precis N om inloppet till N Hamnen fortsätter att stenhårt hålla sina vinterrevir, en hanne närmast inloppet som avlöses av en honfärgad individ sista biten mot Järnvägsmännens. Rundans mest udda och oväntade obs utgjordes av en överflygande (insträckande?) Trädlärka som förutom sitt härliga lockläta även körde en kort sångstrof! Hmm, vet inte om den drabbats av en liten släng utav hybris eller helt enkelt bara skön optimistism i solskenet.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, February 01, 2012 at 20:32:26 (CET)

Ond den 1/2: Rålehamn: Den svarta rödstjärten av rasen phoenicuroides var kvar även idag.

Magnarpsstrand: Gulärlan och sädesärlan kvar i hagen väster om hamnen.

Patrik söderberg
Laröd, - Wednesday, February 01, 2012 at 18:24:59 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!