Observationer juli 2012

31/7, Hasslarps dammar. Majoriteten av vadarna har dragit vidare, dock en Svartsnäppa kvar i mellersta Fleningedammen. I lilla/västra Hyllingedammen var två Svarthalsade doppingar kvar, en ad och en juv. Riktigt glädjande var den familj, bestående av två ad och minst tre, ev fyra, juv Smådoppingar, som simmade omkring i stora/ östra Hyllingedammen. Verkar ha lyckats fint med häckningen i år! Medobs: Johan Kristiansson
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Wednesday, August 01, 2012 at 10:35:09 (CEST)

31/7 Några timmars skådning på Klören under eftermiddagen gav en fin obs av en tuvsnäppa. Den stod tillsammans med en brushane på en sandrevel när en fiskare kom vadande och skrämde dem. Tuvsnäppan flög rakt över mig och lät höra sitt tjorrande läte. Sen fortsatte den ut mot revlarna väster om Sandön där den gick ner. Brushanen däremot kom tillbaka igen. För övrigt var där gott om kärrsnäppor, en sandlöpare,två kustsnäppor, fem kustpipare och fem myrspovar.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, July 31, 2012 at 19:30:38 (CEST)

31 juli 2012. Vid Kopparhatten Skäralid. En Spillkråka observerades frenetiskt hackande i ett dött träd.
Kristian Mårtensson
Råå, - Tuesday, July 31, 2012 at 19:28:50 (CEST)

Farhult tisdag 31 juli: I en flock med 29 myrspovar upptäckes 3 rödspovar(adulta). För övrigt 120 kärrsnäppor, 13 kustsnäppor och 1 småsnäppa. Vid Rönnen 8 myrspovar, 10 kärrsnäppor, 3 spovsnäppor, 15 kustsnäppor och 7 kustpipare. Vid Sandön 15 myrspovar,10 kärrsnäppor,3 kustsnäppor,7 kustpipare och 1 brushane (1k hane). I området Farhult-Sandön uppehöll sig ett 70-tal kentska tärnor,varav minst hälften var 1k-fåglar.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Tuesday, July 31, 2012 at 17:58:53 (CEST)

Må 30 juli. Vegeholm. Hallonplockning. Andra läckerheter nere i åfåran; kungsfiskare 2ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, July 30, 2012 at 16:56:24 (CEST)

29/7. Svettig eftermiddag för de rastande fåglarna vid sockerbruksdammarna i Hasslarp. Två Pilgrimsfalkar, en ad hane och en hona, satt på varsin kraftledningsstolpe och spanade. Honan drog några rundor och stökade till det rätt rejält, medan hanen mest satt och ropade. Lägg därtill en jagande Duvhök som kom farande nästan rakt över östra Fleningedammen, dock med sikte på bruket. Man kunde verkligen känna stressen i luften. I övrigt fanns där väl ungefär det väntade, vadarna lite färre än de senaste dagarna. En hyfsat utfärgad Svartsnäppa kvar i mellersta Fleningedammen och även idag lät en Vattenrall höra sin "vackra" stämma. :-)
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, July 30, 2012 at 00:20:33 (CEST)

Lördag 28:e juli. Gott om vadare i Rönnen, lilla viken på eftermiddagen. Bl.a. ca 500 kärrsnäppor, ett trettiotal spovsnäppor, svartsnäppa och en skogssnäppa. Två lärkfalkar drog förbi varav en vållade visst huvudbry då det förmodligen var den kraftiga ruggningen som fick den att se mindre "lärkfalksslank" ut. Vid Sandön sågs bl.a. fyra fiskande gjusar, en kustpipare och fyra kustsnäppor. En skäggmes lockade kort. Medobs. Johan Kristiansson och Paul Tufvesson.
Jonas Nykvist
Helsingborg, - Sunday, July 29, 2012 at 13:27:44 (CEST)

...hur som haver riktigt intressant, lärorikt och spännande, skulle det stå. :-) Någon annan som också haft den?
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Saturday, July 28, 2012 at 05:22:18 (CEST)

27 juli, Hasslarps dammar. En riktigt härlig kväll även idag, dock något glesare på fågelfronten, än igår. I Fleningedammarna gott om Grönbenor, några Drill- och Skogssnäppor, tre Brushanar, en Svartsnäppa, en Årta m.m. På en kraftledningsstolpe i väster satt en Pilgrimsfalk och spanade. I lilla Hyllingedammen en ad och två juv Svarthalsad dopping, i stora en Smådopping, två Brunänder samt en hel del Vigg och Knipor. Vattenrall hördes från östra plattformen. Dagens pulshöjare bestod i en Sävsparv som hade bestämt sig för att sjunga likt en Gyllensparv! Det tog en bra stund, med många tankar, innan jag lyckades lokalisera den, sittande i en busktopp. Det var en, i övrigt helt normal, ad hanne. Hur som haver
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Saturday, July 28, 2012 at 05:19:15 (CEST)

27 juli. En ad och en juv svarthalsad dopping i lilla Hyllingedammen, Hasslarp under förmiddagen. Därutöver två livligt sjungande gräshoppsångare tidigare under morgonen.
Henrik Johansson
- Friday, July 27, 2012 at 22:53:50 (CEST)

25 juli: Vid Råå Vallar, skulle det ju stå också ...
Mats Persson
Ramlösa, - Friday, July 27, 2012 at 11:35:33 (CEST)

25 juli: Mitt bland de badande på en fullbesatt badstrand fiskade en kentsk tärna. Efter lyckad jakt uppvaktades den av såväl en tiggande ungfågel som en efterhängsen fiskmås.
Mats Persson
Ramlösa, - Friday, July 27, 2012 at 11:34:47 (CEST)

26 juli. Kvällslyssnarrunda på slätten. 3 vaktlar utmed Stureholmsvägen mellan Stureholm och Höghult. Här satt 1 ex söder om vägen samt 2 norr om. På samma plats en jagande hornuggla. En vaktel utmed banvallen vid Rögle säteri och bedömdes sitta någonstans mellan vägen och Västraby dammar. Sista vakteln för kvällen hördes mellan Västraby gård och Tursköpsskogen. Slutligen en kornknarr vid Rögle en bit in på Viaköpsvägen. Härlig kväll att vara ute på!
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 27, 2012 at 09:10:27 (CEST)

21/7.Rönnen,1405-1540. Skärfläcka 3 pull + 24 ad,gluttsnäppa 7,myrspov 2 hanar + 7 honor,kärrsnäppa 131 ad,kentsk tärna 7 juv + 15 ad,storspov 2,fiskgjuse 1,större strandpipare 10 juv + 23 ad,mindre strandpipare 3 juv,småsnäppa 2,kustsnäppa 5 ad,småtärna 2,rödbena 13,grönbena 2,drillsnäppa 4,svartsnäppa 1 ad,spovsnäppa 12 ad,mosnäppa 4,kustpipare 1 hane,fisktärna 1 ad.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Saturday, July 21, 2012 at 19:27:34 (CEST)

Hörde göken! vid ett besök i Hasslarp nu i em. Den hoade några ggr och sedan det bubblande ljudet. De tre svarthalsade doppingarna visade upp sig fint i östra Fleningedammen. Gott om andra vadare. Såg dock inte den inrapporterade sädgåsen bland grågässen då alla gäss tog siesta.
Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, July 21, 2012 at 17:59:21 (CEST)

21 juli. Vandring mellan Åstorp och Maglaby kärr. Dagens överraskning var en honfärgad (2k) rosenfink som satt på ett frodigt hygge mellan Åstorp och Wrams Gunnarstorp. Dock har jag tidigare stött på rosenfinkar på frodiga hyggen på Kullen, normalt brukar det inte vara i denna typ av natur man först träffar på rosenfinken. Men det finns kanske något i födoväg som attraherar rosenfinkarna speciellt till denna typ av hyggen. För övrigt kullar av törnskata, dubbeltrast och här och där hördes ormvråksungarnas tiggande. Spillkråka, gröngöling och större hackspett hördes på avstånd.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, July 21, 2012 at 17:36:41 (CEST)

20 juli. Kvällstur till Hasslarps dammar. 3 svarthalsade doppingar (1 ad o 2 1k) kvar i de södra dammarna. Här även 15 grönbenor, 4 kärrsnäppor, 2 brushanar och några skogssnäppor bl a.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, July 20, 2012 at 21:20:58 (CEST)

Den 11 juli såg jag en färgmärkt Myrspov på Sandön. Jag skickade in uppgifterna, och har nu fått svar. Spoven blev ringmärkt den 17 maj 02 I Texel,De Hemmer.Holland? Observerad den 4 maj 03 Likaså Texel " den 22 maj 07 Metdorfen Bucht Schleswig Holstein " den 26 april 10 Terchelling wad Seeryp " den 11 juli 12 sandön Minst 10 år med andra ord.
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Friday, July 20, 2012 at 12:24:53 (CEST)

En hungrig hornuggleunge ger de flesta som bor i början av Errarpsvägen dålig nattsömn. Börjar pipa runt 22:00, jag letar fortfarande efter var boet är.
Oskar Gunnarsson
Ängelholm, - Thursday, July 19, 2012 at 13:03:27 (CEST)

120716 Rönnen 14.30-16.00. Bl.a. Roskarl 4, Spovsnäppa 8, Småsnäppa 2, Kärrsnäppa ca 100, Gluttsnäppa 4, Myrspov 2, Kustpipare 1 samt Smalnäbbad simsnäppa 1 (lilla viken).
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, July 16, 2012 at 21:48:07 (CEST)

16 juli. Hovs hallar fram till 14-tiden. Dagens höjdare var en grålira på sträck. En hel del vadare likaså och inte mindre än 15 arter sågs i varierande antal. Nämnas kan, myrspov 24, småspov 3, kustsnäppa 41, spovsnäppa 3, mosnäppa 4 och roskarl 3. I övrigt, havssula, sillgrissla, tordmule och tobisgrissla.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 16, 2012 at 17:24:51 (CEST)

14 juli: en myrsnäppa, 2 spovsnäppor, 2 kustpipare och ca 15 myrspovar på en annars ganska vadartom Sandön.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, July 15, 2012 at 21:57:08 (CEST)

15 juli. Morgon och förmiddagstimmar vid Hasslarps dammar. 3 svarthalsade doppingar kvar i de södra dammarna. Mindre antal vadare än tidigare i veckan. Noteras görs bl a, grönbena ca 20, kärrsnäppa 1, mosnäppa 2 och mindre strandpipare 5.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, July 15, 2012 at 14:10:37 (CEST)

14 juli. Märkning och skådning vid Hasslarps dammar under morgon och förmiddag. Förutom de tre svarthalsade doppingarna i östra Fleningedammen fanns ytterligare en ungfågel i den ena av Hyllingedammarna. En gräshoppsångare sjöng tillfälligt under morgonen och i vadarväg bl.a. minst fyra mindre strandpipare och två mosnäppor. Vid lunchtid snurrade tillfälligt en hona blå kärrhök över dammarna för att sedan dra norrut.
Henrik Johansson
- Saturday, July 14, 2012 at 22:18:26 (CEST)

12 juli. Ånyo en kväll vid Hasslarps dammar. De 3 svarthalsade doppingarna kvar. Vadare såsom myrspov 1, grönbena 55, skogssnäppa 12, kärrsnäppa 2, mosnäppa 1, brushane 3 och mindre strandpipare 5.
Thomas Svanberg
- Thursday, July 12, 2012 at 22:12:01 (CEST)

11/7 På Sandön i dag fanns en fin flock med kärrsnäppor om ca 100 ex. Ibland dessa fanns 2 ex av mycket troliga rasen alpina sachalin. vackert jämnfärgad mantel i orange och sparsamt tecknade scapularer, silverglänsande ansikte och huvudparti. I så fall är det mycket långväga gäster från östra Sibirien. I övrigt fanns Kustsnäppor ett 10-tal,Myrspov 6 varav ett ex ringmärkt och flaggad. Kustpipare 1, Spovsnäppa 5, roskarl 3, 30-tal Drillsnäppor, 1 sträckande ad. Svarttärna samt de vanligt förekommande vadarna och änderna i området
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Wednesday, July 11, 2012 at 22:14:49 (CEST)

Rönnen på em den 11 juli. Drillsnäppa minst 6 ex, skogssnäppa 3 ex, ca 20 grönbenor, 1 småsnäppa i lilla viken, 3 gluttsnäppor, 2 mindre strandpipare, 1 rastande myrspov plus 13 förbiflygande, 3 storspovar, 1 brushane, 4 kustsnäppor, 21 kärrsnäppor, 1 enkelbeckasin, 2 småtärnor, 36 kentska tärnor blandat ad och 1K, en förbiflygande brun kärrhök, skärfläckor i mängd, räknade till 40 ad ex vilket nog är alldeles för lite. Sandön, en fiskgjuse, 13 storspövar, 1 småspov som drog iväg, 1 svarttärna, 2 gluttsnäppor. Hasslarps dammar, bl. a. 2 svarthalsade doppingar, en ad, en 1K, 1 myrspov, 4 ad gråhakedoppingar.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, July 11, 2012 at 19:53:36 (CEST)

11/7 Hasslarps dammar.Svarthalsad dopping 3,Gråhakedopping 7,Kricka 4,Mindre Strandpipare 1, Brushane 5,Grönbena 7,Gluttsnäppa 3,Skogssnäppa 2, Drillsnäppa 2,Enkelbeckasin 2,Kärrsnäppa 3,Stare 800.Sandön.Tofsvipa 130,Storspov 17.Rönnen.Kricka 4,Kentsk tärna 2,Gluttsnäppa 1,Grönbena 9,Skogssnäppa 4,Kärrsnäppa 9,Kustsnäppa 2,Tordmule 2 med en unge.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, July 11, 2012 at 14:24:52 (CEST)

10/7. En vaktel började spela i en av hagarna på tomten redan vid 15,30 och fortsatte hela kvällen med ojämna mellanrum.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, July 11, 2012 at 09:15:59 (CEST)

10 juli: ca 100 kärrsnäppor, 1 små- och 2 myrspovar, 1 gluttsnäppa, 15 rödbenor, 110 sjöorrar och 10 kentska tärnor på höststräck förbi Rålehamn idag. Mer stationära var några tobisgrisslor, 2 småtärnor och en brun kärrhök.
Kalle Nilsson o Thomas Wallin
- Tuesday, July 10, 2012 at 23:47:53 (CEST)

10 juli. Kväll vid Hasslarps dammar. Under dagen hade det upptäckts svarthalsad dopping ånyo i dammarna och en vacker adult fågel samt 2 ungfåglar på plats. Gott om vadare och även rejäl omsättning på dessa. Räknas in görs bl a, myrspov 1, grönbena 44, skogssnäppa 8, kärrsnäppa 18, mosnäppa 3 och mindre strandpipare 4. En lärkfalk tillfälligt jagande över södra dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, July 10, 2012 at 22:01:16 (CEST)

7 Juli.Örby Ängar.Brun kärrhök 1,Vattenrall 2,Björktrast 11,Taltrast 1sj,Mindre Hackspett 1, Träsgårdssångare 2sj,Härmsångare 1sj,Lövsångare 5,Gråsiska 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 09, 2012 at 22:23:50 (CEST)

8 juli. Kväll vid Sandön. 3 skräntärnor på en revel väster om ön. I mynningen födosökte 2 vackra spovsnäppor tillsammans med ett gäng kärrsnäppor. Några grönbenor liksom gluttsnäppor på samma plats.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 09, 2012 at 17:16:11 (CEST)

8 juli: söndagens KOFexkursion med fjärilar som tema blev solig och välbesökt; 21 medlemmar mötte upp vid Norra Vrams kyrka på morgonen. Dagens ledare Totta Sandberg förde gruppen till de fina fjärilslokalerna vid Åvarp där utbytet inte uteblev! Ek- resp busksnabbvinge samt den sälgskimmerfjäril som fladdrade förbi under fikapausen var de sällsyntaste arterna. Men mängden slåtter- och luktgräsfjärilar som flög var också imponerande.
Se artlista och bilder från exkursionen
Thomas Wallin o många fler
- Monday, July 09, 2012 at 12:09:18 (CEST)

Nattlyssningsexpedition 6-7/7 i nästan tropisk fuktighet började vid Vegeholmsskogens nordöstra kant mellan Kulltorp och Sandåkra. Väldigt tyst till att börja med, men snart hörde vi jämrande pipande som visade sig vara två tiggande hornuggleungar. En morkulla flög över oss med ett kort "prrrft" och strax efter kl 23 började två nattskärror sitt spel - magiskt i sommarnatten. Vid Rögle dammar var de två kornknarrarna igång strax innan 12. Den ena var aktiv hela tiden medan den andre spelade mer sporadiskt. Vi fick också här en fin lyssnarobs på nära håll av en kärrsångare. Fantastisk härmsång av bl a biätare, stare, bofink, blåmes, ladusvala, sädesärla, steglits mm. Nästan bättre än originalen! Vid ettiden hördes en spelande vaktel ca 1 km söder Stureholm. Medobservatör Paul Tufvesson.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, July 07, 2012 at 11:46:51 (CEST)

6/7 Tågaborg. Efter tredje försöket fick jag också höra lundsångaren, sjöng för fullt 06:00, samma plats som tidigare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, July 06, 2012 at 06:18:42 (CEST)

4 juli. Kvällslyssning i Rönneådalen strax innan midnatt. Två kornknarrar spelade vid Höja boställe och ytterligare två vid Starby, en strax utanför byn vid våtmarken och en annan i dalgången några hundra meter uppström. Även gräshoppsångare på sistnämda plats och en annan vid kommungränsen nära Dyngets naturreservat.
Henrik Johansson
- Thursday, July 05, 2012 at 10:05:44 (CEST)

4/7. Lundsångaren sjöng och visade sig väldigt fint fortfarande i samma lönn på Tågaborg.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, July 04, 2012 at 12:46:40 (CEST)

3 juli. Ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar under morgon och förmiddag. Ganska god fågeltillgång där resultatet stannade på 141 nymärkningar av 17 olika arter mycket beroende på höga antal av talgoxe (41 märkta) och blåmes (19 märkta). En ung trädkrypare var verksamhetens blott andra sedan starten för 18 år sedan! Nämnas kan också 22 kärrsångare varav 4 små nyligen uthoppade ungar. Totalt 13 äldre kontroller, däribland en gammal bekant kärrsångare som vi tidigare kontrollerat både 2009 och 2011. Fågeln är märkt i juli 2007 vid Gedser Udde i Danmark. En näktergal som vi märkte för två år sedan lyckades vi också fånga och avläsa. För övrigt en hel del tringavadare i dammarna och i en av Fleningedammarna en grann svarthalsad dopping. Medhjälp av Mats och Mårten och besök av blivande(?) märkare Samuel 7 år, Gustav 8 år och Märta 11 år.
Henrik Johansson
- Tuesday, July 03, 2012 at 21:52:39 (CEST)

3/7.Svarthalsad dopping 1 ex Hasslarps sockerbruksdammar(Hyllingedammen).Tack till Henrik Johansson för tipset.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, July 03, 2012 at 16:07:31 (CEST)

2/7.Kornknarr 1 spelande 23.30-00.00,Höja,Ängelholm.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Tuesday, July 03, 2012 at 16:05:01 (CEST)

Tis den 3 juli. Lundsångaren är kvar på Tågaborg idag, den sågs och framförallt hördes fint då den sjöng flitigt i en stor lönn i trädgårdarna mellan Bengt Lidners gata och Lenngrensgatan utmot Karl X Gustavs gata.
Patrik & Anton Söderberg
Laröd, - Tuesday, July 03, 2012 at 10:36:39 (CEST)

2 juli. Kvällskoll vid Hasslarps dammar. En del vadare såsom, brushane 5, grönbena 24, skogssnäppa 12 och mindre strandpipare 3. Även snatterand och skedand i dammarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, July 02, 2012 at 22:17:56 (CEST)

Höganäs flygplats 2 juli. Annorlunda häckningsplats för tornfalk: I en vindriktningsvisare, ständigt i viss rörelse, i form av en metallcylinder med öppet bakstycke satt tre tämligen stora ungar. Åtminstone den ena av dem tränade på sin flygförmåga.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, July 02, 2012 at 20:38:27 (CEST)

Söndag 1 juli 12.40. 1 st stork gick omkring på åkrarna vid sidan om Munka-Ljungby idrottshall.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Monday, July 02, 2012 at 16:44:39 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!