Observationer april 2013

30 april: intill Sibirienparkeringen idag på förmiddagen sågs den brandkronade kungsfågeln sjunga intensivt. Med sig hade den också en hona, som tidvis satt i samma träd. Vore ju kul om de skrider till häckning! Vid 11-tiden i buskmarkerna ovanför Rönnen visade sig en mycket tidig hane törnskata fint någon minut innan den försvann bakom buskar och träd.
Ulf Ståhle
Lerberget, - Tuesday, April 30, 2013 at 19:26:34 (CEST)

Morgon 130430. Ytterligare minst två ringtrastar i Mariastaden på gräsmattan norr om Linneaträdgårnden i morse, vid 8-tiden. De sågs från bilen och tyvärr fanns det inte tid att stanna.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, April 30, 2013 at 19:12:15 (CEST)

29 april. Fantastiskt vacker gryning med lite fart på sträcket över Helsingborg. Hemifrån på Tågaborg noteras vitkindad gås 360, sjöorre 240 och trädpiplärka 15. Vidare till Allerumskogen där gårdagens brandkronade kungsfågel ej kunde återfinnas. Uppe från skjutbanevallen i Farhult hittar vi sedan en rödspov ute i viken. Senare blir fågeln bestämd till en isländsk dito av Nisse Kjellén - därmed en ännu roligare och häftigare obs i sammanhanget! I Farhult även en sjungande sävsångare, 31 gluttsnäppor, 27 myrspovar, en svartsnäppa samt sex kustsnäppor. I den glesa björkdungen vid Sjöhagavägen (där halsbandsflug sågs för snart fem år sedan) en göktyta. En hel del rastande fågel ute vid Stenkrossen, noterbart är en storlom, två gluttsnäppor och ett par alfågel. På Rönnen mycket magert, men en hona ringtrast stöts upp i buskmarkerna på ostsidan. Även klent med fågel på Sandön - 19 gluttsnäppor, tre silvertärnor, en snatterand och en sträckande fiskgjuse det roligaste. Precis vid Sibirien- parkeringen en brandkronad kungsfågel 100 meter in på Lergöksrundan. Sjöng intensivt och visade upp sig fint! Ute på det blåsiga havet rastade 600 sjöorrar, 100 svärtor, två svarthakedoppingar och en storlom. En kustsnäppa gick på stranden bortåt Klören. Vidare till Hasslarp i hård vind och strilande regn. Värt att notera - en mindre strandpipare, ett par årta, tre grönbenor samt stora mängder svalor (100 ladu, 25 hus, 3 back). Avslutning av den långa skådardagen i Kropps våtmark där tre drillsnäppor och två gluttsnäppor rastar. Överlag under dagen mycket rastande tropikflyttare, likt gårdagen. Framförallt lövsångare, men även gran-, ärtsångare och rödstjärtar. Medobservatör Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, April 29, 2013 at 20:08:22 (CEST)

28 april. Morgon och delar av förmiddagen kring Båstad. Först Sinarpsdalen där det var en hel del smått att titta på, två ringtrasthonor, 2 sj grönsångare, svartvit flugsnappare, forsärla, stenknäck, steglits, stenskvättor m.m. Vidare förbi Klarningen där bl.a. fyra silltrutar, en mindre strandpipare samt några grönbenor rastade. Slutligen tillbaka söderut över åsen via Tvehöga och Hulrugered. Vid en inäga intill Älemossen spelade en göktyta ihärdigt. På samma plats en grann ringtrasthanne. Medobsade gjorde Ehrenberg.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, April 28, 2013 at 20:21:51 (CEST)

28 april. Något kall men väldigt vacker dag som inleddes uppe vid Kullens fyr. Ingen fart alls på sträcket och magert även i buskarna. Överraskande ses tre gulhämplingar som drar runt och snurrar ut mot spetsen. Även en rastande göktyta och två trädlärkor värmde. Vidare till Ransvik där det rastar en hel del både löv- och gransångare. Där även tre (!) göktytor. I Björkeröd verkar de stora flockarna med ringtrast försvunnit - under vårt besök blott fyra stycken. Annat i Björkeröd var en sävsångare, en sträckande stenfalk, tre göktytor och nästan framförallt - mängder med löv- och gransångare. Minst 200 resp 50 stycken, de allra flesta hoppandes på marken i hagarna pickandes insekter. Vidare vid Vattenmöllan tre ringtrastar, en brushane, en sävsångare, bra med sångare och även här en göktyta. Otroligt inflöde av göktyta, totalt blev det åtta stycken idag! Neråt Lerhamn drog en gulhämpling över och söder om hamnen stod en drillsnäppa. Avslutning vid Danhults dammar där brunhöksparet var i full flärd med bobygget. Medobs under dagen Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 28, 2013 at 20:10:52 (CEST)

28 april, i skogskanten invid Myltebäcken i Mäsingestrand möttes jag i dag av en fullkomlig kör av lövsångare. Här var också gott om gransångare samt flera svarthättor och ärtsångare.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 28, 2013 at 19:51:57 (CEST)

28 april. Tog en runda på cykel i Allreums skog. Längs med Döshultsvägen, ca 75 norr om infarten till våtmarken sjöng en brandkronad kungsfågel. Vanliga kungsfåglar fanns också i området.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, April 28, 2013 at 10:43:56 (CEST)

27 april, sen förmiddagsrunda ut på Vasalt hed; bland stengärdena i den övre delen stöttes en del trastar som flög i väg åt olika håll. Snart kunde jag identifiera åtminstone en ringtrast och en stund senare två granna hanar på gräset alldeles framför grinden. De flög sedan ut på åkern intill. Så småningom kunde jag konstatera att här var åtminstone sex stycken, låt vara bara en tiondel av vad som nyligen setts på andra sidan viken, men ändå ett hyggligt antal. Har aldrig tidigare fått tillfälle att studera ringtrast så bra som i dag.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 27, 2013 at 22:41:32 (CEST)

Lör den 27 april. Öven idag gott om ringtrastar i Björkeröd 45-50ex kvar. De var svårjobbade då de höll till i busk och trädridåerna många höll ihop med de nervösa björktrastarna ca 250ex.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, April 27, 2013 at 19:28:59 (CEST)

130427. Rönne å vid nya Kungsgården. MASSOR av småfågel som sjunger ikapp i solen. Ärtsångare och svartvit flugsnappare har anslutit till gran och lövsångare, gärdsmyg, rödstjärt, stenknäck, mesar och finkar... Så mycket grönsiskor och steglits så att det såg ut som att träden fått löv. Större hackspetten trummar, slåss om revir, parar, hackar och står i. Lite roligt idag var en flock Sidensvans. Har inte sett dem "härhemma" vid denna tiden tidigare.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, April 27, 2013 at 16:22:21 (CEST)

27 April.Örby Ängar.Järnsparv 15,Rödhake 2,Rödstjärt 11,Svarthätta 15,Ärtsångare 9,Rörsångare 2sj,Lövsångare 175,Gransångare 20,Taltrast 2,Stjärtmes 1,Grönsiska 20.Sävsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 27, 2013 at 08:44:51 (CEST)

Fre 26 april: Ornakärr. Sångsvan 2, Knölsvan, Brun kärrhök 1, Tornfalk - hanen på patrull, honan har troligen börjat ruva, Jorduggla 1 vid ca kl 19.20, Storspov 2, Tofsvipa, Strandskata.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 26, 2013 at 21:39:11 (CEST)

26 april. Ordentligt nedfall av tättingar runt Björkeröd även på em. Bla >52 ringtrast som lämnade en dunge i kohagarna och drog runt. Sv flug och rödstjärt "överallt" och en göktyta spatserade i hagen mitt i byn.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, April 26, 2013 at 20:50:27 (CEST)

En helt fantastisk förmiddag i Björkeröd där det vimlade av ringtrastar överallt i området ovan Björkeröds by, bakom kullen, där vi räknade in totalt 62 ringtrastar. 18 st kom i en flock, 12 i en annan, 16 flög ut ur ett buskage ute på ängen och andra satt i träd och andra hoppade på ängarna. Har aldrig varit med om något liknande! Medobs Henning Svendsen
Ulf Ståhle
Lerberget, - Friday, April 26, 2013 at 15:11:20 (CEST)

25 april 15.45 Pålsjö Östra. Nu hade jag besök av frugan också och då menar jag svarthättan som jag rapporterade om innan idag. De tycks gilla äpple.
Lars Linderström
Helsingborg, - Thursday, April 25, 2013 at 15:46:22 (CEST)

25 april. Eftermiddagspasset på Hittarps rev resulterade i en sparvhök och en honfärgad stenfalk som sträckte in. Väldigt dött i västvinden. Småspovarna var kvar.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, April 25, 2013 at 15:34:40 (CEST)

Pålsjö Östra 25 april 13.40 Svarthätta hane på min tomt.Kan det vara samma som för 5 dar sen, månne?
Lars Linderström
helsingborg, - Thursday, April 25, 2013 at 13:45:55 (CEST)

25 april. Några timmars koll vid Hittarps rev. En kustlabb mot söder liksom en del smålommar, sjöorrar och svärtor. 2 brunhökar och en glada sträckte in och bland rastarna kan nämnas 2 småspovar.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 25, 2013 at 12:57:36 (CEST)

25 april. Ljungabolet. LADUSVALAN kom redan i går den 24 april. Det är myvket tidigt enligt mina anteckningar. I dag kom en vacker BLÅ KÄRRHÖKs hane seglande in över våra ängar. Han rastade någon halvtimme och flög sedan till bättre jaktmarker.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, April 25, 2013 at 11:18:45 (CEST)

Två spelande mindre strandpipare på nybyggnadsområdet söder om Pilshults gård.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden; Hbg, - Monday, April 22, 2013 at 22:10:52 (CEST)

22 april Hasslarps dammar. En sävsångare sjöng sporadiskt i västra fleningedammen under fm. Vid ett senare besök på eftermiddagen sågs två mindre strandpipare och en grönbena.
Bengt Andersson Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, April 22, 2013 at 21:51:26 (CEST)

22 april. Eftermiddagsspan vid Sibirien, Ängelholm. Mycket rastande sjöfågel ute på Skälderviken såsom gråhakedopping (11), svarthakedopping (7), sjöorre (m 1200) och svärta (m 220). 42 tranor i en flock sträckte förbi mot nordligare nejder. En trut som stod på utsidan av Sandön var antingen vittrut/vitvingad eller en kraftigt avvikande ljus gråtrut.
Thomas Svanberg
- Monday, April 22, 2013 at 20:10:51 (CEST)

22 April. Björkerödsmosse kl. 07.45-09.00. Regnet hängde i luften men 4 ringtrastar, varav 2 ad hannar, i backarna norr om mossen kunde avnjutas. Gott om björktrast, taltrast, enstaka rödvingetrastar. En spillkråka ropade.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Monday, April 22, 2013 at 16:16:04 (CEST)

21 april. Från vallen upp mot Höganäsbolaget i södra Strandbaden kändes det som man hade bra sträck-koll. Mårtens profil sågt tydligt på Kullaberg och skådarna på Gilberg hoved anades. Tyvärr uteblev SO-vinden och intensivare sträck. En brun glada kl 10:10 i topp. 3 glador, 1 brunhök, 2 fjällvråk, 22 ormvråk, 17 sparvhök m.m mellan 9-13 i en bana från Gilbjerg till Vattenmöllan. En gles ström av tättingar där bla enstaka gulärla, trädlärka och de tre svalarterna gick att artbestämma. I buskarna sjöng ett par ärtsångare och lövsångare. Vid Bräcke mölla minst en svart rödstjärt stationär.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, April 22, 2013 at 09:27:47 (CEST)

21 april. Söndagspass vid Hittarps rev. Inte något lavinsträck utan måttliga tal. Dock säsongsbästa för smålom med 96 sträckare. Övrigt var bl a, sjöorre 196, ejder 220, alfågel 2, silvertärna 3, havsörn 2, brun kärrhök 2, fjällvråk 5, ormvråk 66, fiskgjuse 4, sparvhök 13 och tornfalk 3. Rastare var salskrake 1 honf, snatterand 1, drillsnäppa 2, gulärla 1 och stenskvätta 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 21, 2013 at 19:32:39 (CEST)

20 april. Kall men fantastisk morgon som lämpade sig väl för den punktinventering som stod på programmet. Med början vid Ugglarps broar och avslutning i Munka Ljungby ligger de flesta av de tjugo punkterna i de fina markerna mellan Össjö och Rössjön. Höjdpunkten var de två spelande orrtupparna på Ramnasjö mosse. Annat som gladde var sammanlagt sju spelande skogsduvor, kulsprutetrummande spillkråka vid Tåssjö kyrka, ropande gröngöling Rössjön samt gråhakedopping Åkersjön, där en ropande trana också hördes. Trots kylan sjöng lövsångare på nio av punkterna. På hemväg noterades en stjärtmes i sumpskogen vid Rögle säteri och åtta gråhakedoppingar i Stureholms våtmark. 21 april. Under grodspaning i förmiddags sprang jag på en ringtrasthane precis söder om S:t Arilds golfbana.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 21, 2013 at 19:30:32 (CEST)

2013-04-21 Rönnen södra. Har funderat länge, men ändå kommit fram till 2 st. småsnäppa. På väg ut fr. parkeringen kom de och flög över med så snabba vingslag att man knappt kunde se. Sedan gick de i godan ro på grunt vatten inne i viken och hittade gott om kvällsmat. Skådarkollegerna som nog räknade skärfläckor (10-20) inne på våtängen verkade inte bry sig. Så jag får väl smisk i en framtid. Dock gott om gråsiska i buskarna mellan Rönnen ock parkeringen. Glimminge plantering hyser en myckenhet av tättingar och annat. Denna eftermiddag inte helt överraskande några sädesärlor, hussvalor och ladusvalor.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Sunday, April 21, 2013 at 18:53:26 (CEST)

21 april. Ljungabolet. Är lite sent ute ! SÄDESÄRLAN kom den 14 april. Det är två dagar senare än vanligt. TALTRASTEN har jag hört sedan 16 april och i dag var det GRANSÅNGAREN som tjipptjappade för första gång i år.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 21, 2013 at 16:30:52 (CEST)

21 april Södra Utmarken. Så skallrade han, ärtsångaren, äntligen till i häcken.
lennart Johansson
Ängelholm, - Sunday, April 21, 2013 at 16:11:03 (CEST)

död skägdopping vid sätra båtsälskap 20.04.13
staffan ryberg
stockholm, - Sunday, April 21, 2013 at 11:35:48 (CEST)

20 april: den ägretthäger som setts de senaste dagarna i Össjö vilthägn var kvar på eftermiddagen - lämnade dock vilthägnet efter några flygrundor men såg inte ut att sträcka iväg. Ett 25-tal ladu- och hussvalor flög över dammarna, gröngölingar ropade och en stenskvätta höll till vid hägnets ingång. 7 arter rovfåglar visade sig; brun kärrhök, fiskgjuse, glada, duv- o sparvhök, ormvråk och tornfalk.
Fam Danielsson o Thomas Wallin
- Saturday, April 20, 2013 at 22:00:00 (CEST)

Lö 20 april. Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla. En underbar förmiddag med flera säsongsförsta för min del. Obsar; Häger 1, Sångsvan 3, Gräsand 4, Kricka 4, Ormvråk 2, Glada 1, Trana 1, Skogssnäppa 2, M hackspett 1, Trädpiplärka 1, Sv v flugsnappare 1, Löv-, Grön- o Gransångare, Stenknäck c 10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 20, 2013 at 16:33:52 (CEST)

20 april. Pålsjö Östra. Just nu sitter en svarthätta,hane och äter av ett äpple på min gräsmatta.
Lars Linderström
Helsingborg, - Saturday, April 20, 2013 at 13:16:21 (CEST)

19 april. Ett par timmar vid Hovs hallar. Vid ankomst till parkeringen såg jag en turkduva som kom flygandes och satte sig i ett närbeläget träd. När jag höll på och packa ur bilen blev det väsen från trädet och när jag tittade upp var turkduvan slagen av en sparvhök. Med mycket möda drog höken med sig duvan en bit söderut och närgångna kråkor gjorde att den fick flytta sig flera gånger. Över havet sträckte bl a, smålom 40, storlom 1, årta 1 par, bergand 2, havssula 278 (!), kustlabb 2, silltrut 31 och tretåig mås 1 2k. Stationära var 2 vinterhämplingar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, April 19, 2013 at 18:32:46 (CEST)

130419. Promenad vid Rönne å (nya kungsgården). Hade en liten "fågel-kurs" med barnen. Då blir det mycket intressant att jämföra hane och hona hos både Större hackspett och Svarthätta. Spana på en dykande kniphane och konstatera att knipor kan dyka, men inte gräsänder. Lyssna på gärdsmygen och sen titta på den och fascineras över att den lille kan låta så mycket. Tycka att det är otroligt hur länge en sånglärka kan sjunga utan att ta paus. Höra skillnad på Bofink och lövsångare, talgoxe och gransångare. Stanna för att titta hur vacker rödstjärthanen är och hur han "vippar" på stjärten. Toppade med en Rörhöna, som sedan jämfördes med bilden i fågelboken. Underbar vardags-skådning mitt i våren!!!
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Friday, April 19, 2013 at 17:36:03 (CEST)

Torsdag 18 april 18.30; På gräsmatteodlingen mellan Kulltorp o Vegeholm sågs två hanar o två honor ringtrast tills m ett tiotal dubbeltrastar o på samma plats utmed järnvägen höll en varfågel till. Kort stopp vid Sandön/Vegeås mynning gav en fiskgjuse, en myrspov, två gluttsnäppor, tre enkelbeckasiner o en fisk/silvertärna m m i den byiga västvinden.
Anders Lindén
Ängelholm, - Thursday, April 18, 2013 at 21:43:03 (CEST)

18 april. Morgonen i Björkeröd bjöd på hela 11 ringtrastar tillsammans med dubbel-,tal,-rödvinge- och björktrastar. Även svartvit flugsnappare, svarthätta, lövsångare och många ängspiplärkor. Vid vattenmöllan en hane årta och två stenskvättor. Vid klarningen flög en stenfalk förbi.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, April 18, 2013 at 21:32:01 (CEST)

18 april, Glimminge plantering; på morgonen hörde jag minst två lövsångare och en svarthätta sjunga i skogen. Det var de första för i år, måste ha anlänt under natten.
Mats Ljunggren
- Thursday, April 18, 2013 at 20:58:13 (CEST)

17/4 Fria bad 20.00: ett sträck på 200 ejder... en underbar kväll
Peter Andersson
Tågaborg, - Wednesday, April 17, 2013 at 20:35:48 (CEST)

17 april. Hasslarps dammar vid kl. 16.30-17.30 ungefär. Bland grågässen även 1 ex vardera av bläsgås, sädgås och vitkindad gås. Hus-, ladu- och backsvalor över dammarna. Upp mot tio gulärlor rastade liksom en sjungande lövsångare. Mindre strandpipare, skogssnäppa och smådopping. Go tid nu...
Henrik Johansson
- Wednesday, April 17, 2013 at 20:34:15 (CEST)

17-tiden, 16 april, Öresundsparken, Helsingborg. Kungsfågel, flera exemplar. I sluttningen ner mot Fågelsångsgsgatan.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Wednesday, April 17, 2013 at 19:21:09 (CEST)

Fråga om ägretthäger flyttad till Forumet!


130417. Underbart med vår. Fler och fler fåglar från dag till dag. Idag (vid nya Kungsgården/Rönne å) MASSOR av småfåglar, bland annat rödstjärt, svarthätta, gransångare, lövsångare, gärdsmyg, rödhake, nötväcka och entita. Även större hackspett och sparvhök. En lunch bland klitterna vid Råbocka gav lite bonus, bland annat: spelande storspov, ladusvala, tornfalk och fiskgjuse.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Wednesday, April 17, 2013 at 15:55:10 (CEST)

2913-04-17 Klarningen igår. Missade att nämna ett par årta i norra dammen.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Wednesday, April 17, 2013 at 11:00:04 (CEST)

16 april: en lövsångare sjöng idag på förmiddagen vid Sågmöllan i Munka Ljungby
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, April 16, 2013 at 22:54:10 (CEST)

16 april, Råå kyrkogård: Rödstjärt 1 sj.
Vegeholm gräsmatteodlingen: Ringtrast 1, Dubbeltrast 9, Ladusvala 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, April 16, 2013 at 22:25:59 (CEST)

16/4 Ja ibland har man lite för brått. Vid närmare studium av bilderna ser man att fågeln har för mycket svart på vingspetsarna. Det är alltså en blå kärrhök.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, April 16, 2013 at 21:50:38 (CEST)

2013-04-16.Klarningen på förmiddagen bjöd på skönt vårväder utan den dimma som rådde på Kullahalvön och i fågelväg kan nämnas 1 rödspov,20 skogssnäppor,40 enkelbeckasiner, 2 m strandpipare, 2 svartsnäppor, 1 brushane i vinterdräkt, 150 krickor, 10 bläsänder, 2 skedänder, 3 tranor som rastade, 2 ladusvalor, 1 fiskgjuse och 2 silltrutar.Vidare färd till Sandön där dimman nu lättat betydligt och satt fart på rovfåglarna. Det mest överaskande var en adult stäpphökshanne som passerade mot N kl 11.04 ! I en skruv på ett trettiotal ormvråkar upptäcktes en brun glada.Hela gänget drog mot NO 11.25. Dessutom 12 gluttsnäppor, 1 par stjärtänder, 1 hane snatterand, 10 skedänder, 1 fisktärna, 1 småtärna och 2 subadulta havsörnar mot N. Väl hemma satt en hane rödstjärt i trädgården i Laröd och på eftermiddagens golfrunda på Rya sågs en svartvit flugsnapparhane vid 11:ans tee. En bra skådardag och nästan lika bra golfdag!
Jan Pettersson
Helsingborg, - Tuesday, April 16, 2013 at 21:48:51 (CEST)

16 april, kort kommentar till tidigare rapport. Lars bilder på Svalan indikerar en hane blå kärrhök. Såg jag samma fågel, vilket är väldigt troligt så känns det skönt att ha varit lite försiktig med artbestämningen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, April 16, 2013 at 21:37:34 (CEST)

16 april. Jag hade precis hämtat dotter Matilda i Össjö skola och kör strax efter 16.30 vägen mot Ugglarps broar. Precis söder om Össjö kyrka så jagar en mycket trolig stäpphökshane över åkrarna. Vi såg den nära och bra men utan kikare så kände jag mig inte helt hundra vid observationstillfället, blev minst sagt överraskad. Efter en stund försvann fågeln i riktning mellan Össjö kyrka och Össjö gård och kom inte tillbaka.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Tuesday, April 16, 2013 at 21:27:11 (CEST)

16/4 Rydebäck. Fint kvällssträck på ejder, ca 1200 mot syd på drygt en halvtimme, med i flockarna även 6 bläsand och 10 bläsgås. Rastade gjorde 19 skäggdoppingar. Örby ängar, brun kärrhök 1ex, stjärtmes 1ex och gransångare 8ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, April 16, 2013 at 20:34:58 (CEST)

16/4 När jag gick längs bäcken mellan Stora Tingberg och Össjö boställe klockan 15:30 i dag, dök det upp en adult hane stäpphök och flög från mig upp längs bäcken. Jag fick upp kameran och tog några bilder på långt håll bakifrån. Jag har lagt in en av bilderna på Svalan. Borta vid Össjö boställe gick 5 unga sångsvanar och 3 unga mindre sångsvan på rapsen. När jag kom hem satt det en svarthätta och åt på de äpplen som jag lagt ut till trastarna.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, April 16, 2013 at 18:56:01 (CEST)

16 april. Mycket nyanlända gransångare, bofink, rödhake och björktrast längs landborgen i dimman.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, April 16, 2013 at 10:54:45 (CEST)

Såg årets första svarthätta i trädgården idag. Kul! I fjor kom den 20 april. HBG 16/4 Ann-Marie Göransson
Ann-Marie Göransson
Helsingborg, - Tuesday, April 16, 2013 at 09:33:12 (CEST)

Farhult 2013-04-15. En fin vårkvällspromenad vid Farhultsviken med ljumma vindar med lite trevliga obsar: Ladusvala 2, Svartsnäppa 2, Gluttsnäppa 2, Myrspov 1, Kärrsnäppa 20, St strandpipare 30, M strandpipare 1, Skedand 4 och ett par Brun kärrhök.
Jan Pettersson och Kerstin Boltenstern
Helsingborg, - Monday, April 15, 2013 at 22:10:52 (CEST)

15 april. En del skådardagar minns man andra förtränger man snabbt. Dagens datum vid Domsten lär man minnas även om ett flertal år när man sitter på hemmet med en rökig i näven. Ett fint sträck av simänder pågick under morgon och förmiddagstimmarna och siffran för bläsand är nytt rekord sedan sträcket i alla fall för min del började följas för 21 vårar sedan. Totalt sträckte 1308 ex. Annan sjöfågel var bl a, kricka 498, skedand 31, stjärtand 77, brunand 14, bergand 15, sjöorre 4410, ejder 2840, kustlabb 2, dvärgmås 61, småtärna 1, fisktärna 7, bläsgås 4 och vitkindad gås 785. Frånsett simänderna var dagens höjdare så klart den svarta stork som drog in över Domstens hamn vid 14.30. Bra sträck även på rovfågel vilket siffrorna vittnar om, havsörn 4, brun glada 1, glada 29, brun kärrhök 11, blå kärrhök 6, fjällvråk 7, ormvråk 782, fiskgjuse 4, duvhök 2, sparvhök 222, pilgrimsfalk 1 och tornfalk 3.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 15, 2013 at 20:23:31 (CEST)

En sträckmorgon vid Kullens fyr i blåsigt och mulet väder tillsammans med Kjell-Åke, Lars Forsén och Kaj Möller. Mycket fågel i luften, ett utdrag av obsarna. Nästan omgående på morgonen en Brandkronad kungsfågel i enbuskarna på Gubbahyllan, Ladusvala 8, Hussvala 1, hela 58 Sparvhökar (mycket för Kullens fyr)Stenfalk 5, 350 Dubbeltrastar, 200 Rödvingar och 14 Ringtrastar bl.a. 5 tillsammans, Varfågel 5, Trädpiplärka 5,hela tiden ett sträck av Sädesärlor 225 ex, lite udda var 2 Enkelbeckasiner och 1 Mindre strandpipare som sträckte över oss.
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, April 15, 2013 at 18:29:51 (CEST)

15 april: Under morgonen har hörts sjungande gransångare, järnsparv och taltrast. (Den senare har hållit i gång då och då under hela dagen i grannens trädgård.) Vid tjugo i tio sågs en hane rödstjärt en kort stund i trädgården.
Mats Persson
Ramlösa, - Monday, April 15, 2013 at 15:55:50 (CEST)

15/4 kl 0520. Bokstavligt på Svanebäcksvägen mellan Bovetevägen och Musselvägen minst ett hundratal ljusa trastar som ytterst motvilligt flyttade sig från vägen och ur billyktornas sken. Första anhalt efter färd över mörka vatten? Nedtryckta av den tilltagande vinden? Jag hade behövt en av kvarterets nestorer på passagerarsätet.
Cenneth Bäckman
Viken, - Monday, April 15, 2013 at 08:03:20 (CEST)

14 April. Hasslarps Dammar.Cirkeln.Gråhakedopping 9,Brun Kärrhök 1,Fiskgjuse 1 str, Bläsand 102,Kricka 12,Snatterand 2,Skedand 4,Brunand 2,Knipa 13,Gravand 9,Strandskata 7,Gransångare 2,Sävsparv 9 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 14, 2013 at 21:45:53 (CEST)

14 april – en minnesvärd skådardag! 2.900 ejdrar, 1.200 sjöorrar, 1 mindre sångsvan, flera skogssnäppor och 7 havssulor vid Domsten på morronen. Stenskvätta, skedänder, pilgrimsfalk och brunhökar vid Hasslarp. Kentsk tärna vid Sandön och 4 ladusvalor, 3 fiskgjusar, 1 blåhökhane, några hundra tranor, 20 hämplingar mm vid Rönnen. Varfågel, ringtrast och många dubbeltrastar vid gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm. På alla ställen hördes gransångare och andra vårstämmor. Och massor av trevliga fågelskådare på alla lokaler!!
Per Muhr, Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Sunday, April 14, 2013 at 21:14:49 (CEST)

14 april. Morgonobs vid Hittarps rev fram till 09:15 då en kall rälig dimma drog in och begränsade sikten till 20 meter. Lite drag på ejder (2870 ex) och sjöorre (1610 ex)samt ett ex vardera av kustlabb och fisktärna. En trädpiplärka sträckte in liksom 3 enkelbeckasiner. Vidare färd till Hasslarps dammar där solen sken. Här sågs bl a, ladusvala 1 och trana 190 sträckare där största flocken bestod av 70 ex.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 14, 2013 at 20:55:54 (CEST)

Bälteberga o Vallåkra längs Rååns dalgång. Några timmars njutningfull vandring bland försiktigt blommande blå o vitsippor, vårlök, svalört.. Skön fågelkonsert med gransångare, bofink, gärdsmyg, rödhake,större o mindre hackspett, trädkrypare, nötväckor, skogsduvor, koltrast, taltrast, korp. Vråkar, glador o brun kärrhök i luftrummet tillsammans med flera flockar tranor. Gravänder, knipor, sothöns o gräsänder i dammen vid Bälteberga.
Annika Olsson
Södra Vrams fälad, - Sunday, April 14, 2013 at 20:28:02 (CEST)

14/4 Efter danskarnas larm om en nordsträckande svart stork sydost om Köpenhamn och sedan mellan KPH och Helsingör begav jag mig till Hittarps rev. Efter 20min såg jag en ström med vråk en bit norrut i handkikaren. Tittade i tubkikaren och konstaterade ormvråk, sparvhök, ormvråk, svart stork..! Pga diset upptäcktes de flesta fåglarna nära land och storken sträckte vidare mot NO i aktiv flykt på låg höjd. Övrigt på lokalen var vitkindad gås 90 och ejder 1850 str S. Ormvråk 90, sparvhök 9, röd glada 2, brun kärrhök hane 1 och trana 102 str O. Rastade gjorde 30 sädesärlor och en ladusvala var också på plats.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, April 14, 2013 at 19:58:01 (CEST)

14/4. De två ringtrastarna var kvar hela dagen på gräsmatteodlingen. Sent på em flög tre ladusvalor förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 14, 2013 at 19:37:54 (CEST)

14/4. På och runtomkring björkerödsdammen. Gråhakedopping 1, Gräsand, Knölsvan 2, Sothöna, Skogssnäppa 1, Ladusvala 3, Flockar med Tranor ca 100-150, Ormvråk, Brun kärrhök, Sparvhök, Rödglada, passerade luftrummet också. I skogen sjungande Gransångare, Svartmes, Ringduva, bl.a. samt en hel del Sädesärlor ute på gräsängarna. Värt att notera också en Fladdermus (osäker artstatus) och några Nässelfjärilar.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, April 14, 2013 at 19:12:00 (CEST)

14/4 Minst ett tusental tranor passerade idag på väg norrut. 6 Sångsvanar, 1 Sparvhök, 2 Stjärtmesar som samlar bomaterial.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Sunday, April 14, 2013 at 18:02:29 (CEST)

13/4 em, bobyggande gråhakepar i största dammen på golfanan i Lerberget. 14/4 solig och tidig morgon, 5 steglistsor och 1 grönsiska i trädgården på Bovetevägen. Efter dimman som vällde in under ett par timmar ca 100 sträckande tranor. Härligt med lite trädgårdsarbete.
Cenneth Bäckman
Viken, - Sunday, April 14, 2013 at 14:58:06 (CEST)

Lörd. 13/4 BJÖRKERÖD på förmiddagen. 1 Fiskgjuse, 1 skogssnäppa, 1 forsärla, mycket trast på ängarna och 1 hane ringtrast stöttes upp strax öster om högsta kullen ("utsiktskullen")ovanför Björkeröd.
Mia&Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, April 13, 2013 at 22:15:04 (CEST)

13 april.Det var stor skillnad i fågelmarkerna denna dag jämfört med förra helgen. Vid en förmiddagsrunda över Vasalt hed träffade jag på både sjungande hämpling, sävsparv och järnsparv. Elva enkelbeckasiner stöttes ur ett av kärren. På eftermiddagen begav jag mig till Klarningen, främst i hopp om den rödspov som larmats ut. Visst fick jag se den, men där var så mycket annat också; jag räknade 70 enkelbeckasiner och så många har jag bestämt aldrig sett tidigare. Här var också gott om skogssnäppor, åtminstone 30 ex. En ensam brushane sågs också samt två par salskrake. När jag skulle lämna platsen kom en brun kärrhök förbi. På hemvägen såg jag en liten flock ljungpipare vid Öllöv.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 13, 2013 at 21:55:24 (CEST)

Lör.den 13/4 kl:17:00 flög en fiskgjuse över Västersjön. I Rössjön rastade ca 40 storskrakar och ett 30-tal kanadagäss. Medobs Klas o Linnea.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, April 13, 2013 at 20:20:53 (CEST)

13 april. Fågelrik morgon kring Kullens fyr. Redan vid ankomst strax efter kl. 06 stod det klart att mycket fågel anlänt under natten. Framförallt taltrast, koltrast och rödhake som verkade finnas "överallt". I luftrummet strid ström av framförallt bofink (säkert minst 10 000 utsträckande) men även flockar av starar (totalt upp mot 1000 ex) och ringduvor passerade. Minst 20 trädlärkor bokfördes liksom forsärla 5, stenfalk 2, fiskgjuse 5, storlom 3, havssula 1 ad, stenskvätta 1 hane, gransångare 3 med mera. Stenskvättor hade för övrigt även anlänt vid Mölle respektive Vattenmöllan. Senare under förmiddagen span vid Björkeröd där en ringtrasthanne födosökte på ängarna tillsammans med andra trastar. Medobsade gjorde bl.a. Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Saturday, April 13, 2013 at 20:19:07 (CEST)

13 april – äntligen börjar det hända något på fågelfronten! I Hasslarp på eftermiddagen 2 årtor, 2 skogssnäppor, 3 bläsgäss, 1 par brun kärrhök, 1 honfärgad blå kärrhök och 15 tranor som drog mot norr (medobs Rolf Hansson – utom då det gäller tranorna ;) )

Stora ansamlingar med fåglar i Rönneådalen; vid Ugglarps broar 12 glador och minst 40 korpar vid grandungen ovanför ån. 25 enkelbeckasiner flög i tät flock fram och tillbaka över våtmarken där även några skogssnäppor och ca 100 tofsvipor rastade.

I Höja våtmark 64 (!) storskrakar, 1 småskrake och 2 salskrakar. Dessutom 4 bläs- och 2 vitkindade gäss, 1 smådopping, 3 mindre strandpipare, 2 snatteränder och 3 brunänder. En fiskgjuse gjorde ett kort stopp över våtmarken.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, April 13, 2013 at 18:52:10 (CEST)

13/4. På Rönnen fanns 3 mindre strandpipare i lilla viken, och längre ut satt en ad pilgrimsfalk på en sten.
I Utvälinge höll en gransångare till i vassen, medan 20 tranor och 12 mindre sångsvanar flög förbi.
På gräsmatteodlingen i Vegeholm rastade mycket trast, som 122 dubbeltrastar, 2 ringtrastar och minst 1 rödvingetrast. En varfågel satt som brukligt på andra sidan vägen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 13, 2013 at 17:34:55 (CEST)

12 april. Två varfåglar längs med Kullavägen söderut från Ängelholm. En kvar på hygget nära Kulltorp och en annan på lilla inhägnade hygget mellan Vegeå och Utvälinge. Relativt gott om trast på gräsytorna, ett 30-tal dubbeltrastar samt mindre antal av björk- rödvinge- och taltrastar. Nära vägen även en födosökande trädlärka. Skogssnäppa flög över.
Henrik Johansson
- Friday, April 12, 2013 at 20:57:53 (CEST)

12 april Ören, kort runda efter jobb. Härlig vårkänsla i diset och vindar från västsektorn. Taltrast och gärdsmygar i strandskogen. Ett par mindre flockar av större strandpipare drog förbi, rastade gjorde skärfläcka 2, skogssnäppa 3 ex, vinterhämpling 6 ex, sävsparv 5 ex, drygt 10 sädesärlor samt 2 silltrutar m.m.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, April 12, 2013 at 18:33:53 (CEST)

10 april, sen eftermiddag: den amerikanska krickan fanns kvar i vattensamling i NO-delen av Rönnen, där också ett 20-tal vanliga krickor och ett snatterandpar sågs. Vid Stenkrossen obsades 27 tranor som kämpade mot vinden österut och drog vidare över Ängelholm. Vid Sandön räknades 28 större strandpipare och ett 10-tal rödbenor, samt stärtand 1 par. På morgonen hördes skogssnäppa över Utvälinge.
Thomas Terne
Utvälinge, - Wednesday, April 10, 2013 at 22:01:05 (CEST)

10/4, äntligen årets första sädesärla och 18 tranor över tomten nu på kvällen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, April 10, 2013 at 20:21:11 (CEST)

O 10 april. Ornakärr. Brun kärrhök 1 hane, Tornfalk 1, Enkelbeckasin 1, Storspov 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, April 10, 2013 at 19:42:54 (CEST)

10 April. Rönnen. Årets första brushane, en hane, stod på stranden på östra sidan. I lilla viken låg en del krickor och bland dessa en grann hane amerikansk kricka. Efter ett uppflog la den sig med de flesta andra krickor i en vattensamling på nordostdelen av Rönnen där den fanns kvar när jag lämnade vid 16-tiden.
Håkan Johansson
Magnarp, - Wednesday, April 10, 2013 at 18:19:29 (CEST)

2013-04-09. Jobba i trädgården idag, blev mycket tittande mot himmelen. ca.14.00 kom två flockar på 63 resp 19 Tranor rakt över tomten. 17.00 var det dags för 18 ex och ca 17.45 50 ex, tätt följda av 18 Sångsvanar.
Lars Unger
Mölle, - Wednesday, April 10, 2013 at 11:11:36 (CEST)

9 april. Heldag vid Domsten. Nästan direkt kom en vitvingad trut alternativt vittrut och drog söderut genom Sundet. Tyvärr tog den sikte på Helsingör och var alltför långt bort för att kunna låta sig bestämmas. Annars var detta en dag som gick i fiskgjusens tecken. När räkningarna avslutades hade inte mindre än 41 ex sträckt in och det tidigare rekordet på 21 ex var rejält putsat. Övriga rovfåglar var, havsörn 1, glada 10, brun kärrhök 14, ormvråk 452, fjällvråk 5, sparvhök 116, tornfalk 1 och stenfalk 1. Även fint sträck på tranor och 1366 sågs där merparten sträckte in norr om Domsten. Vidare kan nämnas 8 havssulor, 4 skogssnäppor och en forsärla.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, April 09, 2013 at 20:25:38 (CEST)

8/4 Trädkrypare, 2 ex Större Hackspett, Sparvhök och Stararna har börjat inspektera holken.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Monday, April 08, 2013 at 18:14:39 (CEST)

8 april Hasslarps dammar En underbar morgon, vindstilla, sol från en klarblå himmel och vackert frostbitna träd och buskar. Alla dammar isfria. Räknade 54 krickor och över 80 bläsänder bland andra vigg, sothöns, gräs- och gravänder, knölsvan, skrattmås... Två gråhakedoppingar
Carina Palm
Råå, - Monday, April 08, 2013 at 16:49:11 (CEST)

Må 8 april. Idag sjöng tre taltrastar under morgonrundan i Kronoskogen. Också en trummande spillkråka.
Per Muhr
Ängelholm, - Monday, April 08, 2013 at 09:59:08 (CEST)

7 april. Äntligen en natt utan massa minusgrader och därtill en västlig vind. Detta fick ejdrarna att sträcka genom Öresund i lite högre antal. Under morgon- och förmiddagstimmarna sträckte 7860 ex. Även fin rörelse på sjöorre med 3130 ex. Vidare sågs bl a, smålom 36, mindre sångsvan 22, sångsvan 240, skedand 1 och bläsand 9. Magert med rovfågel men 2 glador kan nämnas.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 07, 2013 at 19:50:06 (CEST)

7 april. Farhultsviken mellan kl. 8-9 ungefär. En flock med 27 mindre sångsvanar sträckte österut liksom en fiskgjuse och en forsärla. Åt andra hållet flög en skogssnäppa. I sumpen i vasskanten 1 ex vardera av dvärgbeckasin och enkelbeckasin. Ovanligt sen premiär för gummistövlar... På Rönnen därefter en kustsnäppa och en nordsträckande brun kärrhökhanne. Lite senare vid Sandön 1 par stjärtänder samt en myrspov.
Henrik Johansson
- Sunday, April 07, 2013 at 19:15:28 (CEST)

6 april. Morgon och förmiddag på yttre Bjäre. Fina förhållanden med svag vind och mycket god sikt. På Tjällran mestadels satt men stundtals vaggade den unga jaktfalken omkring bland stenarna. Ett tidigare slaget byte utgjorde frukost. Runt skäret gott om ejder och sjöorre. Bra sträck av både knöl- och sångsvan. Ett 10-tal vinterhämlingar sträckte förbi. Även mycket fågel att spana igenom vid Torekov. Framförallt vid Vinga skär där kanske upp emot 100 alkor (ca 50 tobisgrisslor, 30 tordmular och 20 sillgrisslor) uppehöll sig både på klipporna och runt omkring i vattnet. Riktig fågelbergskänsla faktiskt. På ett av sjömärkena en gammal pilgrimsfalk som blev bortkörd av två äldre havsörnar. Minst 2000 ejder rastade längs kusten söderut till Påarps mal.
Henrik Johansson
- Saturday, April 06, 2013 at 20:29:13 (CEST)

6/4 Kustrunda från Hittarp till Viken: Mkt ejder rastande i sundet, Sångsvan, Bläsänder, Gravänder. Dagens höjdpunkt två Sädesärlor i Domsten... Medobs Marre... Sicket väder.
Peter Andersson
Tågaborg, - Saturday, April 06, 2013 at 16:45:04 (CEST)

6 april. Hittarps rev: Fantastiskt vindstilla dag men utan riktigt rejäl fart på sträcket. Ändå goa arter och obsar - på sträck ses bl.a. sjöorre 1407, ejder 1779, sångsvan 179, mindre sångsvan 12, bläsgås 66 (nytt rekord för revet), grågås 66, gråhakedopping 4, smålom 61, ormvråk 28, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, rödglada 3, fiskgjuse 2, kustlabb 3 mörka, forsärla 1, trädlärka 1 samt vinterhämpling 2. Bland rastare kan nämnas ejder 800, salskrake 1 par och gråhakedopping 3. Medobs Klas, Svanberg, Mårten, Peter Spetz.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, April 06, 2013 at 16:12:01 (CEST)

6/4. Eftermiddag på Rönnen. Den unga jaktfalken var "som vanligt" på plats. Efter att ha bråkat med ett par kråkor flög den rakt in i en flock med ca 85 vitkindade gäss. Någon fångst blev det inte, så det blev istället rast vid favoritplatsen intill de liggande stolparna. En flock med 39 mindre sångsvanar kom förbiflygande och landade borta vid Själrönnen.
På Sandön gick en myrspov.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 06, 2013 at 16:10:38 (CEST)

Mörshög 6 april. En hane brun kärrhök är tillbaka. De häckade framgångsrikt i Mörshögs vattenrike i fjol, hoppas att de lyckas i år igen!
Olof Jönsson och Filiph Strand
Mörshög, - Saturday, April 06, 2013 at 10:24:04 (CEST)

2013-04-05 Kropps våtmark. Mycket is kvar men det finns öppet vatten och där bobyggde ett gråhakedoppingpar, garavand 10, knipa 12, sothöna 12, tofsvipa 1, glada 1, ormvråk 1, två knölsvanspar revirbråkade, gräsand ett 20tal, stare 25 och filbornatippens alla lusbadande trutar och måsar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, April 05, 2013 at 22:52:26 (CEST)

5 april. En adult kustlabb av ljus fas sträckte söderut förbi Hittarps rev på förmiddagen.
Thomas Svanberg
- Friday, April 05, 2013 at 20:56:24 (CEST)

130405. Hasslarps dammar: 2 gråhakedoppingar, 1 brunand, mycket vigg, bläsand, sothöna, gravand. Rönnen: Jaktfalken sågs en stund innan den i ett obevakat ögonblick försvann. 1 enkelbeckasin och 1 dvärgbeckasin stöttes. 1 salskrakepar sågs öster om Rönnen. 2 skärfläckor i lilla viken. Medobs Thomas Blomsterberg
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, April 05, 2013 at 19:38:17 (CEST)

5 april. Under morgonen i Norra hamnen utomordentligt lugnt, endast 135 ejdrar, 75 sjöorrar, fem smålommar, en havssula, fyra hämplingar och en sädesärla. Inte någon vidare fart på rovfåglarna framåt eftermiddagen på Vikingstrand, men ändå en go blandning i den soliga eftermiddagen. Bland annat ses 146 ormvråkar, tre rödglador, fem sparvhökar, en fjällvråk, en ad pilgrimsfalk samt en hona brunhök. Lite småfågelsträck kom också ovanligt lågt över stranden - 25 blåmesar, fyra talgoxar, två stenknäckar och tre sidensvansar.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, April 05, 2013 at 17:41:00 (CEST)

4 april. Under eftermiddagen hängde 3 fiskgjusar samtidigt över Vegeåns mynning. En av dessa var märkt med en gul ring med siffrorna 84. Jaktfalken kvar på Rönnen och satt på den nordöstra delen och stundtals ganska svårsedd i den tilltagande vinden.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 04, 2013 at 20:39:21 (CEST)

4 april. Norra hamnen, Helsingborg: Ingen vidare fart på fåglarna denna morgon, endast 420 ejdrar, 110 sjöorrar, 174 grågäss, tolv bläsgäss samt 34 sångsvanar räknas in. Inte heller rovfåglarna kommer igång riktigt, under tre timmar från lunch och framåt sträcker endast 157 ormvråkar, tre vardera rödglador och sparvhökar och en vacker hanne brun kärrhök. Övrigt sträckande är en ensam trana, en forsärla samt fyra dubbeltrastar. Lite småsamlingar med rastande rödhakar i Helsingborg var dock glädjande, likaså de järnsparvar som också sträckt in under natten.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, April 04, 2013 at 17:13:55 (CEST)

4 april. Fälten runt Björkeröd, här dominerar fortfarande vintern, tjäle och lite snö i norrlägena, frusna dammar samt en kall nordostan. Inga nyanlända fåglar, men några enstaka grönsiskor och bofinkar drog mot norr. En handfull skogsduvor satt och hoade mellan Himmelstorp och Björkeröd, vidare noterades gröngöling, mindre hackspett och några trummande större hackspettar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 04, 2013 at 10:55:24 (CEST)

3 april: Under ett par eftermiddagstimmar vid Lya ljunghed sågs ingen hökuggla, men dock bl.a. fjällvråk, spillkråka, gulsparv, en ad hane blå kärrhök (jäklar vilken snygg fågel!!) och en fiskgjuse med fisk i klorna som mobbades av korp.
Mats Persson
Ramlösa, - Thursday, April 04, 2013 at 09:03:19 (CEST)

3 april Sandön, vid flaggstången såg jag: längst ut sångsvan (ca 70) mindre sångsvan (2), svärta (1), längre in bläsand (12), på sanden skärfläcka (2), storspov (4), större strandpipare (ca 15), gräsand (många) och fullproppat med skrattmås. I Häljaröds hamn: småskrak, två hannar och flera honor. På hemvägen: tornfalk (1), glada (1) och ett stort streck med sångsvanar på väg norrut. Medobservatör farmor Karin.
Linus Falkmer
Göteborg, - Thursday, April 04, 2013 at 08:36:38 (CEST)

3 april: Inledningsvis svag sydostlig vind under morgonen efterhand övergående till frisk nordlig vind. Under morgontimmarna ordentlig fart på gäss och svanar. Från Norra hamnen, Helsingborg inräknas grågås 583, bläsgås 78, sädgås 4, spetsbergsgås 1, vitkindad gås 36, sångsvan 148 samt mindre sångsvan 7. Övrigt värt att nämna är pilgrimsfalk 1 2k, salskrake 1 honf, forsärla 1, ejder 1020, ormvråk 38 samt rödglada 4. Vidare för rovfågelspan vid Hittarpsrevet där det under sex goa timmar inräknas ormvråk 738, fjällvråk 3, rödglada 8, sparvhök 9, brun kärrh 1, fiskgjuse 2, tornfalk 1, trana 114, bläsgås 19, forsärla 1, dubbeltrast 3, trädlärka 2, hämpling 1. Rastare på och vid revet sädesärla 4, forsärla 1, snösparv 1 hona, vinterhämpling 8. Mot slutet av dagen drog en 2k blåhök lågt runt i området jagandes.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, April 03, 2013 at 23:18:27 (CEST)

3 april: ca 80 tranor passerade i flera småflockar över Ängelholm vid 18.30-tiden. Samtidigt sträckte en havsörn mot norr. På Sandön rastade 8 skärfläckor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, April 03, 2013 at 22:01:49 (CEST)

3 april, sen eftermiddagspromenad runt Vasalt hed. En pilgrimsfalk stöttes upp nere vid stranden, cirklade något varv och drog vidare upp över heden. Glada, ormvråk, sparvhök och varfågel sågs också med ett ex vardera.
Mats Ljunggren
- Wednesday, April 03, 2013 at 19:18:23 (CEST)

2 april. Strålande väder och således också bra fart på sträcket i Öresund och in över Helsingborg. Tyvärr leder också "för fint" väder till att fåglarna i större mån går in på bred front och hög höjd, så även idag. På sträck under dagen ses bl.a. grågås 630, bläsgås 41, mindre sångsvan 2, sångsvan 91, ejder 2035, sjöorre 510, ormvråk 552, sparvhök 7, duvhök 1, havsörn 1, trana 137, forsärla 1, dubbeltrast 2, trädlärka 1, sånglärka 180 samt hämpling 2.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, April 02, 2013 at 22:07:59 (CEST)

2013-04-02 Bälteberga Några timmar i skogen och längs Råån gav inte bara fågelobsar utan även två st nässelfjärilar. För mig var de de första i år. Ormvråk 3 stationära och 3 sträckande tillsammans med en gammal havsörn, glada 2 stationära, större hackspett 2, spillkråka 2, ringduva 10, skogsduva 4, fasan 2, nötväcka 3, trädkrypare 1, grågås 24 överflygande, sångsvan 6 överflygande, stjärtmes 3, korp 3, tofsvipa 1 samt koltrastar, blåmesar och talgoxar. Kunde inte hitta strömstaren i Tjutebäcken.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, April 02, 2013 at 21:19:03 (CEST)

2 april. Ljungabolet. Äntligen fick jag höra TRANORNA, när de flög över Hallandsåsen. Härligt ! Vårligt !
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 02, 2013 at 17:08:45 (CEST)

1 april. Innan man begav sig till Hittarpsrevet hann en del sträck räknas in även på hemmaplan på Tågaborg, Helsingborg. Bra tryck på grågäss med 400, bland dessa även en flock om 21 bläsgäss. Vidare 85 ormvråkar, en sparvhök, två glador samt 60 sånglärkor. Under den sena eftermiddagen, efter turen till Hittarp, fortsatt bra fart på sträcket. Nu ses 200 grågäss, 254 ormvråkar, en 2K fjällvråk, 20 sånglärkor, en forsärla samt åtta sidensvansar.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, April 01, 2013 at 22:22:55 (CEST)

1 april. Idag kollades sträcket från Hittarps rev. Flera medobservatörer och god täckning från morgon till eftermiddag. Bland det som sträckte in kan nämnas, sångsvan 157, grågås 1760, bläsgås 43, vitkindad gås 15, havsörn 2, brun kärrhök 2, blå kärrhök 2, glada 5, ormvråk 886, fiskgjuse 1, duvhök 3 och sparvhök 8. En 2k pilgrimsfalk jagade kajor vid flera tillfällen över havet. En adult havssula drog söderut genom Sundet på förmiddagen. Slutligen kan nämnas en hämpling som kom insträckandes och rastade en kort stund i strandrågen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 01, 2013 at 21:50:26 (CEST)

1/4 Rönnen: Vitkindad gås 9, Strandskata 9, Storspov 2, Tofsvipa 15, Större Strandpipare 1, Skärfläcka 1, Bläsand 18, Ormvråk 1.
Hasslarps dammar: Knölsvan 28 - de hade en del revirstrider om häckningsplatser. Grågås 85, Gravand 16, Bläsand 71, Vigg 12, Knipa 4, Gräsand 82, Sothöna 115. Den mest udda obsen var att det låg en hane Ejder i en av dammarna. Den verkade pigg. Strandskata 8, Sädesärla 1, Hämpling 1. Medobs: Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 01, 2013 at 21:22:40 (CEST)

1 april. Efter en dryg timmes span kring Lya ljunghed, med bl.a. varfågel och spillkråka, styrdes kosan mot Glimminge plantering. En vattenpiplärka visade sig fint i strandlinjen. I fågelväg inte mycket annat att glädja sig åt. Medobsade gjorde Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Monday, April 01, 2013 at 20:12:08 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!