Observationer augusti 2013

31 augusti på Bjäre mellan regnskurarna: en del vadare rastade vid Grytskär; 1 kustpipare, 3 glutt- och 1 svartsnäppa, 4 kustsnäppor och ca 30 kärrsnäppor. Ca 50 kentska tärnor vilade på stenarna i Hovalds hamn. Mellan Grytskären och Förslöv lyfte ca 1 000 ljungpipare. I Klarningen stora ansamlingar av brushanar (80), krickor (350) och tofsvipor (200) som med ojämna mellanrum blev uppskrämda av en gammal havsörn eller någon av de tre bruna kärrhökar som jagade i området.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 31, 2013 at 22:15:37 (CEST)

31/8 Örby ängar: Vitkindad gås 22, Kanadagås 11, Större Hackspett 1, Mindre Hackspett 1, Trädpiplärka 18, Gulärla 45, Ladusvala 25, Hussvala 9, Gransångare 15, Lövsångare 10, Steglits 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, August 31, 2013 at 19:00:51 (CEST)

29 augusti: när fågelkursen från Munka folkhögskola besökte Sandön på eftermiddagen kom en flock med 9 roskarlar och 4 sandlöpare inflygande och landade på revlarna. Vidare 2 kustsnäppor, 1 brushane, 7 myrspovar, en ung brun kärrhök och en lyckosam fiskgjuse som gjorde två besök och lämnade med nyfångad fisk båda gångerna.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, August 29, 2013 at 23:15:04 (CEST)

Farhult 28 augusti. Förutom 1000-tals gäss, en brushane, 2 gluttsnäppor, 4 kustsnäppor, en småsnäppa, ca 30 kärrsnäppor, ca 100 ljungpipare, 3 enkelbeckasiner, en grönbena, 8 hägrar, en strandskata, ca 20 rödbenor, 10 förbiflygande viggar och en brunandshanne bland dem, 2 gråhakedoppingar. I vassen i alla fall 3 skäggmesar. Krickor i hundratal. Rönnen vid 12.30. En överflygande 1K havsörn, som fick alla, även här några 1000-tals vitkindade och grågåss, mest av de vitkindade, att lyfta ut till öppet vatten. En överflygande fiskgjuse, en 1K törnskata, 4 brushanar, 17 ljungpipare, 3 grönbenor, 2 gluttsnäppor, steglitsar flög förbi. Sandön vid 13.30. En ljudlig vattenrall, 4 spovsnäppor, 4 brushanar, 20 ljungpipare, ca 30 kärrsnäppor, 4 enkelbeckasiner, 17 str storspovar, en fisktärna, en kentsk tärna, 2 fiskgjusar och en kungsfiskare, som kom inne ifrån Vegeå, och vände tillbaks. Medobservatörer, Janne Johansson och Lennart Persson.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, August 28, 2013 at 21:20:33 (CEST)

Vi har sedan ca en vecka tillbaka ett par Grå Flugsnappare, Större Hackspett, Ringduva, Skata, Koltrast, Nötskrika och en flock Ärtsångare som kalasar på körsbär och insekter i körsbärsträden. Sparvhöken gör sina försök ett par gånger om dagen. Kattugglan sitter som vanlig i skorstenen på huset intill. Tranorna har varit rätt osynliga men det trumpetas hela tiden ett par hundra meter längre ner i sluttningen. Misstänker att torkan har bidragit till att de ej som brukligt spatserar omkring alldeles intill oss.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Wednesday, August 28, 2013 at 19:19:08 (CEST)

27 aug. Ängshökhonan drog runt över stubbåkern mellan Västraby gård och Turköpsskogen vid 17-tiden. Rörlig i området under minst 20 minuter innan den tog höjd och gled åt nordost. En rapphöna med 7-8 kycklingar samt en överflygande havsörn noterades också.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 27, 2013 at 22:16:24 (CEST)

Billesholm 24 aug. kl. 11.30. 1 ad. Havsörn cirklade över Billesholm i ca 10 min. Drog sen mot norr.
Steen Christensen
Billesholm, - Tuesday, August 27, 2013 at 21:07:37 (CEST)

27/8 Stureholms våtmark: lärkfalk 1, Brushane 120
Ronny Johansson
Kattarp, - Tuesday, August 27, 2013 at 17:15:30 (CEST)

Gulärlor på Sofieberg, Helsingborg
Lars Thorsson
Helsingborg, - Tuesday, August 27, 2013 at 09:01:37 (CEST)

130826. En rödstrupig piplärka sträckte söderut på Mariastaden, Helsingborg ca 13.20
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, August 26, 2013 at 16:54:47 (CEST)

26 aug. På morgonen hittades en svart stork som stod på en stubbåker i höjd med Tursköpsdungen som ligger strax intill Västraby gård. Här stod den ömsom still ömsom födosökande innan den vid ca 09:45 tog höjd och sträckte mot Danmark via Hittarp. Den sågs även i Danmark vid Skansebakken, Hilleröd en stund senare. Väldigt mycket rovfågel i markerna och inte mindre än 13 arter sågs av mig. Andra skådare noterade även fjällvråk och nu för en stund sedan även brunglada. Nåväl, gårdagens hona ängshök var kvar och sågs på morgonen. Vid 11-draget kom en 1k stäpphök och sträckte förbi vid Svedberga. Den fortsatte på höjd mot Allerum. Andra arter var bl a, havsörn 1 ad och 1 2k+, pilgrimsfalk 2, lärkfalk 1, blå kärrhök 1 ad hane, brun kärrhök minst 12, glada minst 20 och några bivråkar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 26, 2013 at 14:38:45 (CEST)

26 augusti. Klarningen strax före middagstid; helt dominerande art var kricka, över 300 ex, som ibland gjorde uppflog till följd av en jagande brunhökhanne. Väldigt sparsamt med fågel i övrigt. En gluttsnäppa stod och vilade, en storspov hördes och fem enkelbeckasiner flög upp.
Mats Ljunggren
- Monday, August 26, 2013 at 13:31:14 (CEST)

För eventuella intresserade av tvivelaktiga arter i tvivelaktiga kategorier :) så kan rapporteras en ståtlig kalkontupp vandrande i kanten av Kulltorpsvägen i höjd med ICA-affären söndag vid pass 13:37.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Monday, August 26, 2013 at 10:53:55 (CEST)

25 aug. Sträckspan under morgonen från balkongen på Tågaborg, Helsingborg. Dominerade gjorde trädpip (210) och gulärla (320) som vanligt, annars rätt magert. Dock 37 sparvhökar, 17 bivråkar och två brunhökar fram till klockan tio. Verkade hoppfullt när jag mötte upp med Klas Rosenkvist för att leta rovor - men vid span från Djuramossa framåt lunch räknades endast 16 bivråkar in och i övrigt en lärkfalk, en fiskgjuse, två brunhökar. En ung bändel flög förbi åt ost, innan vi också begav oss åt det hållet. Inne vid Hasslarps dammar blir brushanarna allt fler, idag 158 ungfåglar. Även en ung spovsnäppa, fem smådoppingar och en stjärtand. Åkrarna söder om dammarna plöjdes intensivt vilket hade dragit till sig ordentliga mängder mås och trut - bland vilka en 3k kaspisk trut kunde ses. Även vid Kropps våtmark en hel del trut och ett 500-tal tofsvipor. Här drog en bändel över.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 25, 2013 at 22:21:25 (CEST)

25 aug. Mårten hittade vid 17-tiden en äldre hona ängshök som jagade mellan Västraby gård och Tursköpsdungen. Den tog höjd och drog mot Svedberga där den en dryg timme senare återupptäcktes. Jagade då mellan Svedberga och Tursköp. I området även en hel del glador och brunhökar. Vidare till Sandön där en trastsångare syntes i vasskanten direkt till vänster vid betongbryggan. Här även flera rör och sävsångare liksom 5 skäggmesar. På baksidan av Sandön sågs en 1k medelhavstrut samt en 1k kaspisk trut. Skådare på plats tidigare rapporterade om 3 småfläckiga sumphöns i åmynningen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 25, 2013 at 21:43:07 (CEST)

25 augusti: när vi inventerade fjärilar längs Klörenvägen idag tutade en bändelkorsnäbb i skogen strax efter parkeringsplatsen och två tofsmesar höll till i tallarna i kanten mot klitterna. Trots att det börjar dra sig mot slutet av fjärilssäsongen kunde vi räkna in 90 fjärilar av 13 arter. Mindre guldvinge och rovfjäril var vanligast men flera svingelgräs- och kvickgräsfjärilar samt storfläckig pärlemor flög också.
Annika Olsson o Thomas Wallin
- Sunday, August 25, 2013 at 21:27:42 (CEST)

Sandön 24/8, kväll. Två småfläckiga sumphönor (ad + 1K) smög i vasskanten på åmynningens östra sida tillsammans med tre gamla vattenrallar och två unga rörhöns. Två pilgrimsfalkar och en lärkfalk jagade och en spov- och en småsnäppa rastade.
Martin Gierow
Lund, - Saturday, August 24, 2013 at 22:19:21 (CEST)

24 augusti. Dagens skådning började lite ledsamt genom att jag fann en sparvhök liggandes på lit de parade på trappan till min stuga i Glimminge plantering. Gissningsvis hade den flugit ihjäl sig genom att inte hinna väja för en fönsterruta (trots att jag har satt upp en sparvhökssiluett, avsedd att hindra fåglar från att flyga mot). Gick senare ner och spanade av stranden. Ett fyrtiotal kentska tärnor stod vid udden. De tycks inte nå upp till lika höga antal som i fjol. For sedan till Torekovs rev med Kent Sjöström. Ett par var ute och gick på revet, trots att det finns vettigare promenadstråk i trakten. Vi förväntade oss därför inte något speciellt på själva revet, men kunde i vart fall se några myrspovar och kärrsnäppor samt ett ex vardera av svartsnäppa, kustsnäppa och spovsnäppa. Vi begav oss vidare upp till Lya ljunghed. En nötkråka hördes från skogskanten. Väldigt lite fåglar synliga på heden. En ensam törnskata dök dock snart upp en bit från vår obsplats. Ormvråk, sparvhök och tornfalk var vad som fanns av rovfågel.
Mats Ljunggren
- Saturday, August 24, 2013 at 21:57:47 (CEST)

Lö 24 aug. I krokarna runt Ingelsträde visar lärkfalkparet upp årets unge. Riktigt duktig flygare den också. Kul! Lyckad häckning för andra året på raken.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 24, 2013 at 21:39:29 (CEST)

24 aug. Märkning i Hasslarp och nätuppsättning kvart i fem. Till en början bra fart i näten med en god artvariation. Ett nytt nät sattes upp nära fjolårets framgångsrika plats, vid sidan om jättelokorna. Efterhand allt färre fåglar i näten och när vi packar ihop vid elvatiden har 105 fåglar av 19 arter märkts. I fångsten kan en törnskata, tre gulärlor, en ladusvala nämnas. Det mest spännande under morgonen var dock den vadare som Mårten uppmärksammade vid nätuppsättning i mellersta Fleningedammen. En liten calidris-vadare som han tyvärr endast fick se i handkikare, men som allra troligast rörde sig om en sandsnäppa, vilket skulle utgöra andra fyndet av arten i Sverige. När han stack efter tubkikare lyfte dessvärre fågeln tillsammans med tre större strandpipare och drog rakt sydväst. Riktigt surt! Lika surt var det för den rörsångare som direkt efter att Samuel släppte den hamnade i klorna på en sparvhök. I vadarväg i och kring dammarna ett 70-tal unga brushanar, 120 ljungpipare, en ung spovsnäppa, en ung kärrsnäppa samt ett femtontal enkelbeckasiner. En årta som sällskapade med krickorna i Bergsdammen kan också nämnas. Redan tidigt på morgonen var mycket rovfåglar uppe och flög, och när vi vid lunchtid lämnade Hasslarp hade 47 bivråkar, en stenfalk, en pilgrimsfalk, fyra tornfalkar, två fiskgjusar samt nio sparvhökar passerat. Märkare och medhjälpare under morgonen Mårten, Henrik J, Mats R med sonen Samuel, Klas samt Micke O. Göran Paulson med son passerade också märkningen. Efter avslutad märkning var undertecknad och Micke O sugna på mer och stack således vidare. På vägen mellan Hasslarp och Kattarp uppmärksammar jag en större rova som drar västerut. Vi stannar till vid Kattarps kyrka och får helt kort se fågeln försvinna fortsatt västerut. Det rör sig om en skrikörn av något slag - men trots eftersök precis därefter lyckas vi inte se mer av fågeln. Hyfsat med rovfåglar i luften dock, och ytterligare 36 bivråkar, sju brunhökar, en lärkfalk samt fyra fiskgjusar förs in i protokollet. Trötta beger vi oss till Sandön. En skräntärna landar ute på Själrönnen, en flock om tretton bändelkorsnäbbar drar ut mot Klören och en äldre havsörn cirklar högt över Vegeholm. På Sandön ganska bra med vadare, bl.a. 70 större strand, 18 kärrsnäppor, två småsnäppor, två kustsnäppor och fjorton myrspovar. En gammal vattenrall smyger runt i vassen på Klörensidan och skäggmes hörs ifrån vassarna innan vi stämplar in för dagen.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, August 24, 2013 at 19:54:32 (CEST)

24 Augusti. Den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero. Medan de flesta tittade ner på blommorna tittade jag uppåt och fick se en pilgrimsfalk som flög söderut och tre bivråkar som sträckte ut mot Danmark.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, August 24, 2013 at 19:23:04 (CEST)

En juvenil pilgrimsfalk satte sig på tvärrevet till Hittarpsrevet från 9-tiden, och satt kvar när jag gick därifrån en halvtimma senare.
Klas Mårtensson
Hittarp & Solna, - Saturday, August 24, 2013 at 09:52:27 (CEST)

23 aug. Sträckspan från balkongen vid Vikingsbergsparken, Helsingborg under morgon samt mer sporadiskt eftermiddag-kväll. Bra fart på gulärla och trädpiplärka med 535 resp 335 noterade. Fjorton bivråkar, två ormvråkar, tre sparvhökar och fyra tornfalkar - tämligen klent på rovisfronten över Helsingborg således. Vidare nämnvärt två forsärlor samt 155 ladusvalor.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, August 23, 2013 at 20:16:20 (CEST)

22 augusti, besök på Lya ljunghed, mulet och stilla, men visst fanns där fåglar, bara man gav sig lite tid. I en enetopp satt en ormvråk och smaskade i sig något. Spillkråka och korp hördes ropa. Ett litet område tycktes vara extra rikt på insekter. Här sågs flera busk- och stenskvättor, rödstjärt, törnsångare och grå flugsnappare. Minst tre törnskator höll också till här. Mest överraskad blev jag dock av en göktyta. På eftermiddagen for jag vidare till Torekov för en avspaning vid revet. Nu sken solen och det var härligt sensommarväder. Av de vadare jag sett här tidigare under veckan var många ännu kvar. De tycktes dock fördera stenskravlet väster om revet.
Mats Ljunggren
- Thursday, August 22, 2013 at 21:49:23 (CEST)

21 augusti; ganska vadartomt på revlarna vid Sandön ikväll men några fina flockar med spovar passerade mot söder – först 31 myrspovar, därefter 8 småspovar och slutligen ytterligare 22 småspovar. En pilgrimsfalk fick upp alla fåglar på Klörensidan. Kvällen avslutades med en småfläckig sumphöna som sprang omkring vid vassen söder om bryggan, en vattenrall som hördes och ett fantastiskt skådespel när flera tusen starar tog nattkvist i vassarna.
Erik Svensson o Thomas Wallin
- Wednesday, August 21, 2013 at 21:54:13 (CEST)

21 aug. En göktyta födosökte i vägkanten vid Rögle säteri. I Hasslarp sågs 51 brushanar i bergsdammen och i de södra dammarna minst 6 smådoppingar och en årta. En pilgrimsfalk drog förbi och fortsatte österut över E6:an.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, August 21, 2013 at 16:52:27 (CEST)

21 aug. Lite halvmolnig morgon men uppenbarligen bra sträckväder över Helsingborg. Under två morgontimmar vid Vikingsbergsparken noteras 250 mindre korsnäbbar, 120 gulärlor, 95 trädpiplärkor, tre sparvhökar men mest förvånande en fältpiplärka. Den sistnämnda kom lågt över husen i god fart sträckande söderöver. Senare på Fredriksdal åtminstone två unga rörhönor, en gröngöling samt ytterligare ett 50-tal mindre korsnäbbar.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, August 21, 2013 at 13:19:06 (CEST)

20 aug. Cykeltur Raus-Råå-Örby ängar från lunch o framåt. En del sländor uppe i det vackra vädret, men en rätt besvärande blåst. Vid Raus en rosenfink som ivrigt lockande sträckte söderut. På Råå inga större mängder trut och mycket kortvariga obsar då varken hundägare, kitesurfare, badgäster eller seglare tog någon större hänsyn. Hur som helst hittades en ung kaspisk trut och en ung silltrut. På Örby ängar en stjärtmesfamilj, liksom två törnskator och en del acrocephalus-sångare. Framåt kvällen ut på Örnrundan där det rastade lite stenskvättor på de upplöjda fälten, men i övrigt väldigt stiltje. Klas Rosenkvist medobsade på Örnrundan.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, August 21, 2013 at 13:14:16 (CEST)

Ti 20 aug. Ornakärr. Kvällscykling i mjukt och gott väder. Brun kärrhök 1, Storspov 11 överflygande, Svartsnäppa 1, Skogssnäppa 1, Brushane ca 30, Enkelbeckasin c 20.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, August 20, 2013 at 23:06:34 (CEST)

20 augusti. Torekovs rev vid middagstid - betydligt lägre vattennivå än under gårdagen; fåglarna mer utspridda. De flesta vadarna höll till på stranden väster om revet. Bl.a. sandlöpare 3, småsnäppa 1, kärrsnäppa 7, roskarl 4, myrspov 2, kustsnäppa 4, kustpipare 1, spovsnäppa 1.
Mats Ljunggren
- Tuesday, August 20, 2013 at 16:01:38 (CEST)

19 augusti, ett besök vid Torekovs rev, där det höga vattenståndet medförde att de rastande fåglarna koncentrerades till en relativt liten yta. Här bjöds på en fin liten samling vadare; småsnäppa 2, myrspov 4, kärrsnäppa 5, kustsnäppa 4, kustpipare 4, roskarl 4, större strandpipare 30 samt några rödbenor och drillsnäppor.
Mats Ljunggren
- Monday, August 19, 2013 at 22:08:58 (CEST)

19 aug. Inledningsvis ett par fina morgontimmar ute på Kullen med en stundtals ganska frisk västanvind. Inte fullt så bra rörelse på korsnäbbarna som under gårdagen, men ändock noteras på sträck 187 mindre korsnäbbar och 9 bändlar. Desto fler bändelkorsnäbbar som försöker sträcka men inte vågar sig ut över havet (två artrena flockar om 24+12) och en flock om elva som drar runt i fyrområdet. En 2k kaspisk trut sträcker förbi liksom 18 myrspovar. Både inne i ravinen och vid parkeringen många rastande tropikflyttare - minst 100 lövsångare, sex härmsångare, en törnskata och ett tjugotal ärtsångare. Vidare till Farhult där en äldre hanne blå kärrhök överraskande kommer in norrifrån, cirklar ett par varv och sträcker vidare söderut. Otroligt högt vatten och fåtal rastande vadare, desto fler gäss och änder, bland dessa två unga årtor. Eftermiddag på Rönnen där mängder av gäss rastar - 2750 vitkindade och 1400 grågäss. En gammal havsörn sitter ute på Rönnen och ställer till det ordentligt varje gång han stretchar vingarna. I Lilla viken rastar en ung mosnäppa liksom två unga svartsnäppor och en ung mindre strandpipare. En pilgrimsfalk drar kort förbi och gör några tama utfall mot de många stararna bland korna. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, August 19, 2013 at 21:45:55 (CEST)

19/8. Fyra unga dvärgmåsar rastade på Sandön på eftermiddagen.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Monday, August 19, 2013 at 20:22:18 (CEST)

18/8. Från bron ut till Sandön sågs en småfläckig sumphöna kila i vasskanten av ån på Klörensidan.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, August 18, 2013 at 17:15:25 (CEST)

18 aug. Morgontimmar på Kullen. Bra rörelse på mindre korsnäbb och 560 ex sträckte. Även bändelkorsnäbb kom med i protokollet med 8 ex. En del trädpiplärkor liksom gulärlor. En större hackspett var ute och vände vilket även 3 skogsduvor gjorde. En flock om minst 15 bändelkorsnäbbar drog runt på norrsidan och sågs bl a äta rönnbär i träden kring parkeringen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 18, 2013 at 11:21:30 (CEST)

17 augusti, strax efter tre på eftermiddagen stod drygt 70 kentska tärnor ute på udden vid Stora stenen, Glimminge plantering.
Mats Ljunggren
- Saturday, August 17, 2013 at 16:37:25 (CEST)

16 augusti, Sandön på em: en del vadare på ön - inte så stora flockar, men många arter: 4-5 svartsnäppor, 20 gluttsnäppor, 2 sandlöpare, 4 kärrsnäppor, 1 mindre strandpipare, 1 kustpipare, 6-7 kustsnäppor, 25 enkelbeckasiner, 1 småspov, ca 10 myrspovar. Dessutom tre doppingarter; svarthake-, gråhake- och skäggdopping. En havsörn och en bivråk flög över, fiskgjuse och en ung brun kärrhök jagade. 2 skäggmesar höll till i vassen där bryggan möter ön.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, August 16, 2013 at 23:06:07 (CEST)

Fre 16 aug. Ornakärr; Görslövsån svämmar över. Häger 1, Ormvråk 2, Brun kärrhök 2, Rapphöna 4. Gluttsnäppa 2, Enkelbeckasin 7, Tofsvipa minst 100, Storspov 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 16, 2013 at 22:04:25 (CEST)

16 aug. Stannade till vid Hasslarps dammar vid 16-tiden. Svårspanat i den friska sydvinden. Nio smådoppingar i Fleningedammarna där de tre översomrande sångsvanarna var kvar. Tre unga svartsnäppor liksom några brushanar. Längre norrut i området en göktyta.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, August 16, 2013 at 19:54:12 (CEST)

15/8 - en kvällstur till Sandön gav lite olika vadare: 16 kustsnäppor, 1 kustpipare, 4 kärrsnäppor, 3 gluttsnäppor, 1 svartsnäppa och 4 myrspovar. En fiskgjuse flög över och 2 skäggmesar hördes och sågs på ön. På tillbakavägen vid Hasslarps dammar sågs inte mindre än 8 adulta smådoppingar och 1 juvenil i östra Hyllingedammen. Tusentals starar förmörkade himlen och sökte nattkvarter i vassen i Fleningedammarna - en vacker syn en sensommarkväll!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Thursday, August 15, 2013 at 23:25:32 (CEST)

15 aug. På ett nyplöjt fält intill Västraby gård fanns mängder av trut och mås och bland dessa kunde en 1k kaspisk trut hittas. Några glador liksom brunhökar fanns i omgivningen.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 15, 2013 at 17:09:29 (CEST)

Tis den 13 aug. Två roständer kom flygandes över Sandön i riktning mot Farhult. Dessa eftersöktes sedan både vid Rönnen och Farhult utan att kunna återfinnas. Övriga obsar vid Sandön var roskarl 1ex, kustpipare 1ex, kustsnäppa 2ex.

Farhult: Kärrsnäppa ca 30ex, roskarl 5ex, sandlöpare 5ex, kustsnäppa 22ex, spovsnäppa ca 10ex, mosnäppa 2ex, myrspov 2ex, brushane 1ex.

Patrik och Anton Söderberg
Laröd, - Tuesday, August 13, 2013 at 15:16:06 (CEST)

12 aug. Obsar vid Sandön under dagen. Största begivenheten var den trastsångare som sågs ute på ön vid lunchtid. Gott om vadare såsom, kustsnäppa 10, kustpipare 4, roskarl 1, kärrsnäppa 140, mosnäppa 1, småsnäppa 1, sandlöpare 3, brushane 9, större strandpipare 52, mindre strandpipare 1 och ljungpipare 9. En del omsättning på vadarna när det klarnade upp mellan regn och åskskurarna.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, August 12, 2013 at 21:11:14 (CEST)

11 aug. Eftermiddagstur med fokus på span efter trut- och måsflockar runtom i Kullabygden, men skralt på den fronten. På Sandön stod den äldre skräntärnan kvar, ringmärkt men tyvärr endast med metallring. Här även fem kustsnäppor, 23 storspovar, en fiskgjuse med god fiskelycka samt en yngre storlom. I Hasslarps dammar rastade en del vadare, bland dessa två gamla och en ung kärrsnäppa, samt en gammal mosnäppa. Elva gamla och tre unga smådoppingar är också värt att nämna. Dramatisk kvällning med blå himmel, ordentliga mörka lågtrycksområden och maffiga regnbågar. På Tropical beach en äldre fuscus-silltrut och långt upp i sundet en gammal havssula. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 11, 2013 at 21:18:17 (CEST)

11 aug. Utmed banvallen mellan Västraby gård och Höghult hördes vid lunchtid 2 vaktlar. De satt på varsin sida om vallen. Även 2 törnskator liksom en trädgårdssångare i buskagen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 11, 2013 at 17:17:45 (CEST)

Sandön 20130811. Just nu en skräntärna på en sandrevel vid Sandön tillsammans med flertalet storspovar.
Tommy Malmberg
Ängelholm, - Sunday, August 11, 2013 at 17:01:21 (CEST)

10/8 Sandön: Fiskgjuse 3, Skäggdopping 1, Strandskata 1, Större Strandpipare 26, Kärrsnäppa 3, Småsnäppa 2, Drillsnäppa 2 ,Enkelbeckasin 1, Gluttsnäppa 8, Storspov 15, Myrspov 2.
Rönnen: Grågås 1500, Vitkindad gås 900, Pilgrimsfalk 1ad + 1juv, Havsörn 1 ad, Fiskgjuse 1, Glada 2, Sparvhök 1, Tornfalk 1, Skärfläcka 3, Gluttsnäppa 3, Rödbena 14, Kärrsnäppa 2, Drillsnäppa 1, Stare 600. Medobs Gunbritt och Leif.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, August 10, 2013 at 21:25:34 (CEST)

10 augusti. En skogsrunda i ett stilla Killeröd. Dominerande art var kungsfågel, som trivs gott bland granarna här. Några talltitor och tofsmesar noterades också. Endast en korsnäbb, av den mindre arten, hördes förbiflygande. När eftermiddagens regn upphört tog jag lite strandskådning vid Glimminge plantering. I dag var här 25 kentska tärnor. Enstaka vadare rastade, t.ex. svartsnäppa, skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa, enkelbeckasin. En kustpipare hördes.
Mats Ljunggren
- Saturday, August 10, 2013 at 19:41:07 (CEST)

2013-08-10 Satt på altanen i Rydebäck då det kom ca 60 gäss flygande över oss på väg norrut. Fråga vad var det några gäss???? På väg mot???
Sivo Folke Unger
Rydebäck, - Saturday, August 10, 2013 at 19:21:01 (CEST)

10 aug. Fin vindstilla morgon och märkning i Hasslarp. Inledningsvis rätt beskedlig temperatur och fuktigt i markerna, det känns att hösten är i antågande! Ganska god fart under morgonen, med en hel del fågel i vassarna och buskarna. Fram tills klockan tolv, då besvärande vind och inkommande regn gjorde att vi packade ihop, hade 88 fåglar av 18 arter märkts. Som brukligt dominerade rör- och kärrsångare med 32 respektive 19 märkta. Utmärkande i fångsten verksamhets första flodsångare, en ungfågel som fångades vid niotiden. Annars god variation, dagens 18 arter säsongens hittills högsta artantal, med bland annat två näktergalar, två törnskator samt säsongens första sädesärla. Fortsatt rastande vadare i både Bergsdammen och Fleningedammarna, bland dessa kan nämnas 16 brushanar och tre svartsnäppor. Glada märkare och medhjälpare denna morgon Mårten, Klas, Henrik J, Peter F samt Thomas S. Ytterligare en dryg handfull skådare passerade verksamheten under morgonen. På väg hem från märkningen stannade undertecknad och Klas till strax norr om Fleninge där en flock trutar på ett nyplöjt fält fick vår uppmärksamhet. Bland dessa kunde en äldre medelhavstrut vaskas fram.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, August 10, 2013 at 18:58:48 (CEST)

10 aug e. m. Utvälinge. Ensam kustpipare tillsammans med bl a storspov, rödbenor och tofsvipor.
Christina Oebius
Mölle, - Saturday, August 10, 2013 at 15:28:45 (CEST)

9 aug. Cykeltur i södra Helsingborg. I Jordbodalen två par rörhönor, ett i de nedre dammarna med en 1k-fågel och ett par uppe i dammen vid Miljöverkstaden. Vid dammen som rinner ut i Gåsebäcken, norr om Fältarpsvägen rastade överraskande nog en forsärla. Den pendlade mellan att födosöka längs de steniga kanterna på dammen och där vattnet forsar ut i början av dammen. Avslutning vid dammen, Norra hunnetorpsvägen med en del rastande sångare i träd och buskage. Ett par små flockar med korsnäbbar drog runt, och faktiskt - min första flock med större korsnäbb denna sommar. Kanske kommer även de att röra på sig under hösten? Vid dammen även ett vildsvin som bjöd på en nära, lite lätt otrevlig upplevelse. Trollsländemässigt lugnt denna dag, men antalet höstmosaiksländor liksom ängstrollsländor ökar - typiska sensommar/höst-arter.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, August 09, 2013 at 22:58:06 (CEST)

9 augusti. I dag stod det äntligen en del kentska tärnor ute kring udden vid Glimminge plantering, 17 st räknade jag till. En flock grågäss vilade bland stenarna. En ensam kustpipare sågs också.
Mats Ljunggren
- Friday, August 09, 2013 at 21:40:03 (CEST)

7 aug. Ånyo en kväll vid Sandön. Tillfälligt en 2k kaspisk trut på revlarna utanför ön. 2 skräntärnor (ad+juv) drog runt och fiskade. En del vadare rastade om än inga högre antal. Kustsnäppa 6, spovsnäppa 3, sandlöpare 1, roskarl 2 och mindre strandpipare 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, August 08, 2013 at 07:59:44 (CEST)

6 aug. Morgontimmar vid Sandön. En skräntärna höll under en dryg timmes tid till runt åmynningen och fiskade. En kungsfiskare satt kort på bryggan innan den drog iväg. Inte mycket vadare men sågs gjorde i alla fall kustsnäppa 3, mosnäppa 2, småspov 1 och svartsnäppa 1. Det börjar fyllas på med kentska tärnor och närmare 40 ex sågs.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 06, 2013 at 14:37:49 (CEST)

5 aug. Kvällning vid Sandön. En del mås och trut på Klörensidan och en 2k kaspisk trut kunde vaskas fram. En vattenrall lät sig höras och en kungsfiskare tillfälligt i mynningen där det även låg en stjärtand.
Thomas Svanberg
Laröd, - Tuesday, August 06, 2013 at 14:35:23 (CEST)

Jag såg en Vit stork idag 5.8 ¨Kl 12.30 Den flög norrut över ICA Maxi Råå. Försvann ur sikte när den hade passerat Allers byggnad.
Jan Osberg
Helsingborg, - Monday, August 05, 2013 at 15:21:28 (CEST)

4 augusti, Glimminge plantering, lite inspektion av vad stranden hade att bjuda på. Vad jag saknade var de kentska tärnorna, som så här års brukar hålla till vid udden i rätt goda antal. Så icke i år. Har hittills bara sett enstaka, i dag ingen alls. En del grönbenor rastade i vart fall vid lagunen. Så fick jag höra ett ihärdigt skriande. Strax fick jag syn på två pilgrimsfalkar, den ene en tiggande ungfågel, som kom förbi och drog inåt viken.
Mats Ljunggren
- Sunday, August 04, 2013 at 21:50:33 (CEST)

4 aug. Morgontimmar på Kullen. Inte mycket sträck att tala om men dock lite rörelse och noterades gjorde, trädpiplärka 2, svartsnäppa 1, kustpipare 3 samt mindre korsnäbb 3. Mer stationärt sågs en juv gröngöling, 1 lärkfalk och en svart rödstjärt. I buskarna kring Gubbahyllan ganska gott om ärtsångare, törnsångare och lövsångare
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 04, 2013 at 20:01:07 (CEST)

2 augusti, Klören: i en av de få tallar som lämnats kvar på det nya hygget satt en gammal havsörn. En gräshoppsångare sjöng sporadiskt på de nedre ängarna och flera flockar med mindre korsnäbb passerade över skogen.

För den som vill se många fjärilar är Klörenvägen ett hett tips. Jag inventerar där för Svensk dagfjärilsövervakning (dagfjarilar.lu.se/) och såg idag totalt 242 fjärilar av 21 arter! Bla 12 eksnabbvingar, storfläckig-, brunfläckig- och silverstreckad pärlemorfjäril, 33 vitfläckiga- och 21 mindre guldvingar, 15 kvickgräsfjärilar, puktörne- och tosteblåvinge. Vid två tillfällen i sommar har det flugit sälgskimmerfjäril på lokalen...
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 03, 2013 at 12:49:36 (CEST)

2 aug. Cykeltur i de norra delarna av Helsingborg under eftermiddagen resulterade i en hel roliga obsar. Mindre korsnäbb fortsätter vara ovanligt "vanlig" i stan, med överflygande flockar på flera ställen. I och med det otroligt vackra och varma vädret cirklade en del ormvråkar in över staden och bland dessa en bivråk över Pålsjö östra. Mest förvånande dock de skogssnäppor och drillsnäppor som rastade i flertalet väldigt urbana dammar - till exempel stöttes tre skogssnäppor från den sunkiga minidammen nedanför Romares äldreboende. Under kvällningen satt en svart rödstjärts-hanne och sjöng uppe på McNeil-huset vid Stattena- kul, en art som annars verkat ha tynat bort i staden?! Huvudfokuset för eftermiddagen var egentligen inte fåglar - utan trollsländeinventering. Många sländor var uppe och flög, noterbart var ett 30- tal mindre rödögonflicksländor i Filborna skogspark och två höstmosaiksländor vid dammen intill N. Hunnetorpsvägen. Avslutningsvis satt två eksnabbvingar i en ung ek norr om Pålsjö skog, i sydkanten av hundhägnet.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, August 02, 2013 at 20:10:52 (CEST)

2 aug. Under morgonen rastade 2 skräntärnor i Farhultsviken. Minst 4 skäggmesar i vassen och familjen brunhök var ljudlig. En flock kor korsade viken och var på väg över till Farhultssidan innan en rådig man med en mindre hund ingrepp och fick över dem på rätt sida igen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, August 02, 2013 at 15:00:40 (CEST)

1/8. Långt ut på Rönnens västra sida gick en hel del vadare och plockade i tången, bl.a. en småsnäppa och en smalnäbbad simsnäppa.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, August 01, 2013 at 12:34:36 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!