Observationer december 2013

31 december. Fyra smådoppingar i Vegeåns mynning på morgonen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 01, 2014 at 02:25:12 (CET)

31 dec. Strax väster om Strövelstorp. En familj mindre sångsvan intill Vegeå. Tips för Nyårsdagslistan? I den översvämmade Hasslarpsån vid bron mot Välinge fanns mängder av änder som motionerades av en adult havsörn. Bland annat bläsand och vigg.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, December 31, 2013 at 16:00:42 (CET)

Ti 31 dec. Söderåsen; Åvarp-Halla-Vegeå. Gott med lite blå himmel. Sångsvan 5 nere i Vegeådalen, Häger 2, Gräsand c 10, Havsörn 2 vid inre stenbrottet, Glada 2, Ormvråk 2-3, Sparvhök 1, Kattugglan i gula sommarstugan, Gröngöling 1, Korp 5-10, Entita, Grönsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, December 31, 2013 at 15:36:14 (CET)

29/12.Vid väg 111 Allerums skogen sågs cirka 700 Kanadagås, Grågås 500,Sädgås 10,Sångsvan 82.Stureholms våtmark.Knölsvan 26,Sångsvan 8,Pilgrimsfalk 1.Sandön.Vitkindad gås 22,Havsörn 1,Storspov 31,Strandskata 5.Rönnen.Vitkindad gås 10,Havsörn 2,Kricka 18.Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 29, 2013 at 20:33:08 (CET)

29 december: en stenfalk som satt till synes lugnt vilande i en av ridåerna vid Tursköp fick plötsligt fart och efter en kort spänstig flygjakt tog den en (nästan…) överflygande tätting. En gammal havsörn passerade också. Vid Sandön hade antalet övervintrande strandskator ökat till nio, två smådoppingar dök flitigt alldeles utanför flaggstångshöjden. Från vassen hördes skäggmesar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 29, 2013 at 18:22:36 (CET)

28.dec. Ljungabolet. Utöver de vanliga PILFINKAR, BOFINKAR, GULSPARVAR och MESAR kommer det dagligen en flock om 15-16 STENKNÄCK och äter vid mitt fågelbord. KORPEN har börjat på sin flyguppvisning med de vanliga korpläten och KATTUGGLAN stör nattsömnen. Det är nästan så man får vårkänslor.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, December 28, 2013 at 22:47:48 (CET)

27 december Bälteberga; en strömstare i Tjutebäcken och en ung havsörn som drog över vid ravinen. En stor flock med kanadagäss och sångsvanar vid Bälteberga gård.
Thomas Wallin och Carina Palm
- Saturday, December 28, 2013 at 22:11:19 (CET)

28 december, Sibirien: Mitt eget första besök vid den fina KOF-matningen, som genom Sven och Simones försorg gick att hitta utan hjälp av snitslar och högresta tallar... KOF:s A4-anslag vid matningen lyste genom den nu helt öppna marken mellan matning och klitter. En fröjd att få se sex mesarter (blåmes, talgoxe, entita, talltita, svartmes, tofsmes) pila om varandra, låt vara att man kunnat vara utan bullret från den skogsmaskin som oroväckande nära (25 m!) fann för gott att röja loss just den halvtimme jag och min familj var på plats... Obstid: ca 12.30-13.00.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Saturday, December 28, 2013 at 20:33:02 (CET)

27/12. En ovanligt stor gåsflock för att vara på Örsundssidan betar på dagarna på fälten mellan Väg 111 och Allerums skog. Svårt att överblicka hela flocken som verkar bestå av ca 2/3 kanadagås och 1/3 grågås. Bland övriga noterades också 5 vitkindade, 7 sädgäss och ett femtiotal sångsvanar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, December 27, 2013 at 15:25:45 (CET)

26 december. Hallands Väderö välkomna flera hundra naturnjutare, varav många KOFare, med välbehövligt solsken och ett blankt hav. Längs den östra sidan upp mot Kråkan och fyren; en toppskarv, fem skärsnäppor, flera havssulor, ca 200 tretåiga måsar, en snösparv, ett 20-tal sidensvansar, smålom, två svarthakedoppingar, två tobisgrisslor och några skärpiplärkor...
Carina Palm och Thomas Wallin
Råå, - Thursday, December 26, 2013 at 23:38:50 (CET)

26/12 Strandbadsrevet. Gott om gäss (speciellt kanadagäss), änder (gräsänder & bläsänder), trutar och skarvar på och runt revet. Men inte minst en jätteflock ejdrar ca 1 km ut på vattnet. God fortsättning!
Klas Lindell
Helingborg, - Thursday, December 26, 2013 at 21:20:57 (CET)

24 dec. Trots allt snö till julen, i form av en liten flock snösparvar på stranden vid Ören. Ett par tusen ejdrar guppade ut på det blåsiga sundet, här kanske man kan hitta lite julgodis om jullugnet infinner sig. En gröngöing sågs i strandskogen. God Jul!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, December 24, 2013 at 10:01:23 (CET)

23 dec. Morgon och förmiddagstimmar på Kullens fyr tillsammans med Klas Rosenkvist. Under gryningstimmen riktigt bra fart på trutar - totalt 675 gråtrutar och 310 havstrutar. Lite mer jämnt flöde på havssula och tretåig mås som ses med 177 respektive 196 exemplar. Mer anmärkningsvärda obsar i blåsten är den storlabb som drar sydväst mobbande trutar samt den obestämda islom som drar nordost, tyvärr upptäckt för sent så att den endast ses snett bakifrån. Övrigt på sträck alfågel 1, ejder 450, sjöorre 113, smålom 64, dvärgmås 1 1k och stormfågel 2. Två kärrsnäppor drog inåt Skälderviken och en flock med 30 grönsiskor gjorde flera sträckförsök över det stormiga havet. Uppe vid huset strax väster Gubbahyllan en hona svarthätta. Hemma i Helsingborg förvånade två mindre korsnäbbar som ljudligt drog runt i Vikingsbergsparken. Eftersök av gårdagens rapporterade gulärla i Norra hamnen på eftermiddagen gav ingen gul- men väl en forsärla. Även tre skärpiplärkor och en svart rödstjärts-hane.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, December 23, 2013 at 21:36:46 (CET)

2013-12-23 1 km väst Kattvik Traditionell lillejulskådning med brorsan bjöd på en svarthakedopping (nära kompis med 2 ejdrar under 1.5 h) och en handfull havssulor. God jul!
Thomas Blomsterberg
Helsingborg, - Monday, December 23, 2013 at 17:56:52 (CET)

Söndag den 22 december em, utsidan hamnpiren (norra småbåtshamnen) 1 st Gulärla!!
Tomy Andoff
Helsingborg, - Sunday, December 22, 2013 at 20:36:33 (CET)

22 dec. Ordentligt blåsigt vid Hasslarps dammar på morgonen, betydligt lugnare fågelmässigt. Nämnas kan 48 krickor, 29 bläsänder, en gammal förbiflygande havsörn och den flock om 225 björktrastar som födosökte på fälten vid Hyllingedammarna. Kropps våtmark därefter och förstås en hel del trut, däribland en ung tyskmärkt gråtrut. En äldre pilgrimsfalk vilade sig en stund på åkrarna upp mot E4:an. Strax efter att den dragit iväg dök en ung pilgrimsfalk upp med siktet inställt på ett skönt bad i våtmarken. Knappa tio minuters badande fick räcka innan den lyfte och drog söderut. Även i Råå hamn en del trut, bland trutarna i eftersläpet på en dansk turfiskebåt även en stormfågel. Ute över sundet 24 havssulor och inne på Örby ängar en skriande vattenrall. Avslutning i Norra hamnen där en storlom drog norrut och en skärpiplärka rastade på Tropical beach. Medobsare under dagen Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 22, 2013 at 17:41:11 (CET)

Sö 22 dec. Allerumskogen/Nellåkra. Ingen nåd för hundägare - men det är skönt att komma ut när man väl klätt sig. Sångsvan minst 65 på ännu stubbtaggiga åkrar, Ormvråk 1, Duvhök 1 uppvaktad av Korp. Grönsiska, Domherre, Gulsparv
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 22, 2013 at 16:52:38 (CET)

22/12. Havssula 6 fiskande mellan Arild och Skäret. Pilgrimsfalk drog över tomten och bort mot Rekekroken.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Sunday, December 22, 2013 at 14:39:25 (CET)

21 december. Mörkt och dystert hemma i Glimminge plantering, men min skådartillvaro lystes upp då jag fick se en svarthätta, hane, vid fågelmatningen utanför min stuga. Det var jordnötterna den ville åt, något annat verkade inte locka.
Mats Ljunggren
- Saturday, December 21, 2013 at 17:03:38 (CET)

20 dec. Morgon och förmiddagstimmar vid Sibirien. Fortsatt mycket trut utmed stranden och idag minst 1500 ex på plats. Trots idogt spanande kunde inga sydliga trutar hittas. 2 färgringmärkta äldre gråtrutar kunde läsas. Ringarna har satts på i Danmark. Även en 2k trut med något dubiöst ursprung sågs. Sannolikt ett hopkok med medelhavs eller kaspisk trut inblandad. Även denna ringmärkt i Danmark. Ute på Skälderviken kunde arter såsom skäggdopping, svarthakedopping, smålom, alfågel, svärta och sjöorre ses. Vidare färd till Stenkrossen där en snösparv drog förbi och en ljudlig järnsparv noterades. På Rönnen sågs en räv spankulera omkring innan den hoppade in i ett av hålen i den stora strandbrinken. På hemvägen sågs såväl pilgrimsfalk som duvhök vid Lönhult.
Mårten Müller o Thomas Svanberg
- Saturday, December 21, 2013 at 16:15:21 (CET)

20 december. 40:e säsongen med punkttaxeringar i Kullabygden. Största överraskningen en yngre Kungsörn som satt vid Nyrup, den drog sedemera österut mot Balja skog. Blott åttonde fyndet på 2000-talet här ute på yttre Kullahalvön, enligt Svalan. F ö ovanligt gott om ejder i Sundet och en hel del havssulor på båda sidor om berget. En mindre flock med kronhjortar noterades också.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, December 20, 2013 at 20:10:38 (CET)

Onsdag 18 dec. Eftermiddagstur i Norra hamnen med omgivningar. Rätt mycket mås och trut i området, en hel del födosökande i den tång stormen Sven drev upp på Tropical beach och Gröningen. Ute i sundet tolv havssulor och på den norra hamnpiren vid inloppet en hanne svart rödstjärt. Bland stenarna nedanför Gröningen två skärpiplärkor.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 19, 2013 at 22:52:40 (CET)

Sö 15 dec. Vegeholm. Stilla i skogen, bara nödvändigt med luftarsväng; Ormvråk, Björktrast mesar. Lönhult , i höjd med vindsnurran, en pilgrimsfalk satt i fin släpljus ute på stycket. Medobs; Tommi "Totta" Sandberg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 15, 2013 at 16:37:39 (CET)

14 dec. Promenad utmed stranden från Sibirien och söderut. I klitterna (med stryk de fått av Simone och Sven) födosökte ett meståg stundtals nere på stranden och minst 6 tofsmesar sågs tillsammans med kungsfåglar, svartmesar och några blåmesar. Fortfarande mycket trut som är inne på stränderna och letar föda. Idag i alla fall minst 1000 ex. Ute på Skälderviken rastade svärtor liksom knipor.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 15, 2013 at 09:09:33 (CET)

14 december: vårkänning i luften trots att det är i mitten av december - på Sandön gravänder och strandskata och på Rönnen ännu fler gravänder och dessutom ca 30 starar. En salskrakshona och två svarthakedoppingar låg bland alla knipor väster om Rönnen. Medobs Per Muhr.

Vid Höja våtmark lyfte massor av glador när jag gick ut bilen - jag hann räkna till 57 ex men förmodligen var det fler! En havsörn vakade över nejden från ett träd vid Rönneås strand.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 14, 2013 at 21:56:02 (CET)

12/12 Vandring vid Gråthögarna.Ett trettiotal Ängspiplärkor födosökte i tången,67 Sångsvanar drog söderut o 2 Sånglärkor flög över även 1 Svarthakedopping.Vid Torekovs rev 3 Skärsnäppor o flertal Bläsänder.Vid Svarteskär i Torekov satt 13st Toppskarvar o på Vinga skär 1 Pilgrimsfalk.Grytskär gav 1 Blåhökhona många Ejdrar o Sjöorrar.På yttre Grytskär 3 Skärsnäppor.Medobs Per Muhr
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 12, 2013 at 18:20:17 (CET)

11 december; två bändelkorsnäbbar höll till på parkeringen vid Sven Brocks gata på Sockerbruksområdet i Ängelholm på eftermiddagen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, December 12, 2013 at 09:53:19 (CET)

11 december, Farhult. Magisk decemberafton vid skjutvallen. Stora mängder med gäss, läs kanadagås, grågås och vitkindad gås, flög in från Kullaslätten för att natta vid Görslövsåns mynning, hela viken var till slut fylld. Insträck pågick ända fram till 16.30. Svårt att uppskatta antalet men femsiffrigt med god marginal och då såg jag ändå inte hela flocken! Även flera hundra sångsvanar. Till detta stora flockar med kråkfågel som sökte nattkvist. Medans det var ljust sågs bl a en gammal pilgrimsfalk som satt på en stolpe. Från vassarna borta vi Farhult hördes vattenrall, sävsparv och skäggmes. Ett par dvärgbeckasiner stöttes från ett blött parti.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 11, 2013 at 18:52:34 (CET)

9 dec. Fick tips av Leif Klinteroth att stora mängder trut fanns vid Sibirien, Ängelholm. Visst fanns här trut i mängder. Uppskattningsvis 3000 ex mellan Sibirien och Klitterhus i norr. Gott om uppspolade musslor och sjöstjärnor på stranden var rena Julbordet. Bland alla dessa trutar kunde 2 kaspiska trutar (3k och adult) hittas. Säkerligen fanns det mer att vaska fram men lite långa avstånd på fåglarna i norr. På havet låg en fin flock svärta innehållande 214 ex. Även skäggdopping, sjöorre, vigg och bergand på lokalen. Från den allt mer tynande skogen hördes spillkråka.
Thomas Svanberg
- Monday, December 09, 2013 at 15:53:19 (CET)

8 december. Korta besök på Rönnen och Surkenabben som faktiskt gav vårkänsla trots snöfallet. Gravänder, starar, ängspiplärkor,enkelbeckasiner, tofsvipa och sånglärka. En blå kärrhök drog förbi Surkenabben medans en vattenrall grymtade över Svens "schaktning" av sand ner i hemmakärret.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 08, 2013 at 20:57:17 (CET)

8 december; i decembersnögloppet sökte 15 snösparvar, 3 storspovar och några ängspiplärkor efter föda längs stranden mellan Klören och Sibirien. En rödvingetrast gjorde det samma i strandskogen vid Sibiriens parkering.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, December 08, 2013 at 17:15:25 (CET)

8/12. Båstad Hamn. Ismås 1k.Sågs på östra piren. vädret var bedrövligt men fågeln sågs nära och fint.medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 08, 2013 at 16:36:56 (CET)

7/1 Rålehamn kl 0900-1330. Väldigt mycket alkor i rörelse, många drog ut mot Väderön. Nära o fint kom bl.a 1 lunnefågel o 1 alkekung. Runt 12-snåret kom en svartnäbbad islom mot söder på bra avstånd o tur var väl det för jag uppfattade den inte som speciellt stor vid första anblicken. 4 smålom mot Väderön, 1 storlabb mot söder. 1 ad dvärgmås rörde sig i bukten vid hamnen. Flera havssulor o tretåiga. 2 skärsnäppor drog mot norr. 1 dvärgbeckasin stöttes från diket vid P-platsen.
Leif Dehlin
- Saturday, December 07, 2013 at 20:26:42 (CET)

6 dec. Yttre Kattvik och senare Kattviks hamn under dagen. Trots rejäla vindar var det påfallande tomt på havsfågel. Ett tiotal havssulor, minst en svartnäbbad islom, 5 kaspiska trutar (4 1k o 1 2k) samt en adult silltrut det mest anmärkningsvärda. Sanslöst högt vattenstånd och piren vid Kattviks hamn var stundtals under vatten.
Thomas Svanberg
- Friday, December 06, 2013 at 23:58:38 (CET)

6 december. Glimminge plantering. Efter nattens storm, som förvisso inte bedarrat vid gryningen, var det med viss spänning man blickade ut över förödelsen; många fallna träd. Min fågelmatning var välbesökt; pil- och grönfink i stora antal, i övrigt talgoxar, blåmesar, svartmesar och talltita. En ensam järnsparv dök också upp.
Mats Ljunggren
- Friday, December 06, 2013 at 14:20:11 (CET)

4 december. Beckasinprövning av de nya stövlarna, syd Mölle. Minst 4 dvärgbeckasiner och 8 enkelbeckasiner får väl vara godkänt testresultat, dessutom torr om fötterna. En gammal pilgrimsfalk drog runt Vattenmöllan samt ett par mindre flockar av stare födosökte mellan Lerhamn och Vattenmöllan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 04, 2013 at 16:43:30 (CET)

3 december. Ärtsångaren skymtade fram i den stora högen vid strandparkeringen, Glimminge plantering, med lämningar efter senaste stormen som lagrats i väntan på att förvandlas till flis. Kent S. kom ned och vi gick en tur söderut längs stranden efter att ha stått och spanat en stund; totalt fritt från piplärkor, vilket sannerligen är ovanligt här. Några få havssulor kunde ses över Skälderviken. I övrigt noterades en del gräsänder, bläsänder och krickor. Inga småfåglar över huvud taget längs stranden. Hemma vid min fågelmatning svartmes och talltita.
Mats Ljunggren
- Tuesday, December 03, 2013 at 16:38:24 (CET)

2 dec. Ärtsångaren kvar i rishögen som ligger vid parkeringen närmast havet vid Glimminge Plantering. Tycker nog att den ser spännande ut och för tankarna mot någon östlig ras. På stranden hittade Phil en vattenpiplärka som i slutet av vår obs drog iväg söderut mot Vasaltsheden.
Thomas Svanberg
- Monday, December 02, 2013 at 20:31:18 (CET)

2/12 Besök i Båstads hamn för att se få Ismåsen som stod på östra piren.Phil Beinstedt utfodrade den med frusen fisk, och det tyckte den nog var gott.Vi var ca 30 skådare som med kikare o kamror avnjöt måsen på ca 4-5 meters avstånd.Skådare från olika delar av landet avlöste varandra.Dessutom sågs en Kungsfiskare i hamnbassängen,två Alfåglar o en Salskrake hane.Medobs Lars Forsen o Massor av skådare från KOF.Skriv gärna lite här på KOF sidan när du har varit ute.K-Å
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, December 02, 2013 at 19:51:56 (CET)

1 dec. Två morgontimmar vid mistluren, Kullen bjöd på tretåig mås 200, havssula 55, svärta 1, sjöorre 13, alfågel 4, sångsvan 9, sillgrissla 2, tordmule 3, sillmule 9 samt en ensam kanadagås som trotsade vinden och flämtade med öppen näbb. Havsfågelspanet avbröts hastigt av ismåsen som sågs i Halland och sedan kunde avnjutas i Båstad hamn där den åt på en död mås. I Båstad även grålira, stormfågel och ett hundratal bergänder som höll till långt ute i bukten.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, December 01, 2013 at 18:01:55 (CET)

Båstad hamn 1/12 Inte trodde jag att man skulle få uppleva en ismås knalla omkring 20 meter ifrån en på en pir! Onekligen en minnesvärd upplevelse.
Klas Lindell
Helsingborg, - Sunday, December 01, 2013 at 16:27:04 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!