Observationer januari 2013

31 jan: idag har vi 5 steglitser vid matbordet på Norra Brunnsvägen
Inger Kylefors
Ramlösa, - Thursday, January 31, 2013 at 09:45:25 (CET)

30/1 Sjungande järnsparv i Kronoskogen. Sparvhökshona ätande på byte under hasselbusken i trädgården.
Per Muhr
Ängelholm, - Wednesday, January 30, 2013 at 10:36:05 (CET)

28/1. En gammal pilgrimsfalk och en ung jaktfalk satt på var sin stolpe i Farhult. När jaktfalken lyfte och gjorde en tur över fälten for alla svartfåglar upp i ett träd och tog skydd. Samtidigt försökte pilgrimsfalken jaga bort den store, men det gick inte. Snart satt de åter och blängde på varandra.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 28, 2013 at 19:12:41 (CET)

Sönd. 27/1 1 stenfalk vid Vattenmöllan.
Mia&Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 27, 2013 at 15:46:47 (CET)

27 januari, promenad längs Vege å mellan Findus reningsverk och gruvområdet i Bjuv. Varfågel 1, kricka 3 och storskrake 1 hane.
Olof Jönsson
Mörshög, - Sunday, January 27, 2013 at 12:30:40 (CET)

26 jan. Dagens första pilgrimsfalk, en 2k fågel, satt och åt mellan Mjöhult och Tursköp. Vidare till Lönhult där en 2k pilgrimsfalk först satt på ett brunnslock och sedan på en jordhög. Dagens trejde pilgrim satt på isen utanför Sandön. Såg troligen samma fågel någon timme senare då den efter en hisnande jakt slog en kråka. En annan lyckad jakt utförde en duvhök vid Rösan där den också fick tag i en kråka som den flög iväg med in över husen. Vid Höjar en honfärgad blåhök och vid Rögle en yngre havsörn liksom 3 glador.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 27, 2013 at 11:17:17 (CET)

Torekovs rev i dag. Bistert i den friska vinden. På väg mot Torekovs rev pips Jaktfalken ut. Ses omedelbart från parkeringen men efter påklädning spårlöst borta. Lyckligtsvis tillbaka efter én halv timme. Sitter i området under en timme innan den drar lite lojt norrut och försvinner. Ovrigt 5 Ängspiplärkor samt en sträckande adult Salskrake. Isen ligger mellan revet och Hallands Väderö. Fint på något vis ändå
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Saturday, January 26, 2013 at 19:05:58 (CET)

26/1 Vallåkradalen vid Borgen. Slapp den bitande kalla vinden i skogen nedanför Stenkärlsfabriken, Vallåkra. Inte helt oväntat väldigt dött, men en flock födosökande mesar värmde lite. Där noterades också trädkrypare 1, nötväcka 2, grönfink 7, större hackspett 1, grönsiska 5 och kungsfågel 4. En stund senare blev jag omringad av 6 stjärtmesar som helt orädda födosökte någon meter från mig. Väldigt söta och pigga! På håll hördes en spillkråka. I bilen söder om Vallåkradalen en stund senare upptäcker jag en ung kungsörn som glider norrut väster om Bälteberga. Väl över dalen får den plötsligt sällskap av en ung havsörn som tetas lite med den. En vuxen havsörn visar också upp sig en kort stund. På vägen hem stannande jag till vid Gantoftabron för att konstatera att strömstaren var kvar nedanför bron.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, January 26, 2013 at 17:41:58 (CET)

26/1 En taltrast var framme hemma på matningen i Maria Park.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, January 26, 2013 at 15:23:26 (CET)

26 januari Boserup, en subad kungsörn (3-4k) lekte i vinden på eftermiddagen och landade i en grandunge NV om godset.
Olof Jönsson
Mörshög, - Saturday, January 26, 2013 at 15:01:54 (CET)

13-01-26 kl 13.45 Luntertungatan, Hbg. Domherre med fru vid fågelbordet.
Lena Kannesten
Helsingborg, - Saturday, January 26, 2013 at 14:04:22 (CET)

25/1-13 Höghult: Jorduggla minst 2 jagar över fälten och har gjort så under hela jan.De ses oftast på snöpinnar strax efter skymningen (kanske för att det är då man kör från jobbet).Favoritställen (eftersom många frågat) är kring Höghults gård,fälten vid nya våtmarken Stureholm och stolparna där samt grusvägen förbi Katthotellet mot Svedberga.
Heidi o Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, January 26, 2013 at 00:43:10 (CET)

25/1 Vid Sandön 2 gamla havsörnar, 100 sångsvanar, skäggmes och 29 storspovar som sedan sågs förbiflygande vid rönnen. På Kullen minst 2000 ejder vid spetsen, rörliga och de flesta långt ut och längs nordsidan. Även 5 bergand, 5 svärta, 10 sjöorre och inte minst 8 skärsnäppor som upptäcktes flygande och sedan sågs födosöka på de yttersta klipporna.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, January 25, 2013 at 14:38:42 (CET)

24 januari, Glimminge plantering, på eftermiddagen rastade en morkulla på den vanliga platsen i diket vid stora vägen. Vid Lya ljunghed var hökugglan fortfarande kvar. Den satt i toppen av ett buskage en bit ut på heden, vackert belyst av den nedgående solen. En liten flock sidensvansar kom förbi.
Mats Ljunggren
- Thursday, January 24, 2013 at 18:48:31 (CET)

24 januari på Örby Ängar: Flera hundra Gäss och ett tiotal Svanar i vattnet vid stranden. En Ormvråk observerad vid Råå Vattentorn.
Kristian Mårtensson
Råå, - Thursday, January 24, 2013 at 16:04:51 (CET)

24 januari. En järnsparv vid Ekeby reningsverk.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, January 24, 2013 at 13:57:43 (CET)

23/1 Gånarps Ängar. En flock med ca 50 snösparvar virvlade fram över fälten. Utanför trädgården 5 rapphöns.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Thursday, January 24, 2013 at 08:48:48 (CET)

23/1 En go lunchpromenad vid reningsverket i Ängelholm. Forsärlan lyste gulare än gult med den vita snön som bakgrund. En mindre hackspett knackade på en alstubbe, svartmesarna flög vid matningen tillsamman med enstaka grönsiskor och nere i ån simmade en smådopping. Vid ån minst 6 hägrar men ingen rördrom.
Leif Dehlin
- Wednesday, January 23, 2013 at 22:45:38 (CET)

Precis som Peter har jag också uppmärksammat lite "vårkänslor". En art som jag noterat uppträda lite annorlunda de senaste dagarna är ringduvorna. Trots kylan börjar dom sitta lite "utslängda" på lyktstolpar, trädtoppar och även göra ett och annat tappert försök till spelflykt. Men det gäller kanske att vara först på plan för att hitta de bästa reviren? Sen kan jag kanske inte hålla med om att en TV-antenn i city kan vara helt optimalt, även om man nu syns...
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, January 23, 2013 at 20:34:41 (CET)

23/1 Lite vår känslor på fåglar faktiskt trots kylan Talgoxrnar filar på Tågaborg
Peter Andersson
Helsingborg, - Wednesday, January 23, 2013 at 16:20:47 (CET)

2013-01-22 Katslösa (Ryavägen) Glömde rapportera att flera hundra gäss betade på den fd majsåkern söder om Ryavägen (väg 1361) mellan motorvägen och Norra Kvistoftavägen. P g a trafiken kunde jag inte stanna och kolla arter men många kanadagäss och grågäss.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, January 22, 2013 at 17:52:38 (CET)

2013-01-22 Bälteberga fina obsar och fint väder. Havsörn 2, ormvråk 3, glada 2, sparvhök 1, häger 2, gräsand 10, större hackspett 3, koltrast 10, björktrast 5, nötväcka 5, trädkrypare 5, stjärtmes 6, korp 3, spillkråka 2, blåmes 3, talgoxe 2 och grädde på moset en strömstare i Tjutebäcken ca 100 m medströms från vattenmölle ruinen.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, January 22, 2013 at 17:39:30 (CET)

22 januari Åvarp. En gammal pilgrimsfalk mellan Brantastig och Åvarp, min första i Bjuvs kommun.
Olof Jönsson
Mörshög, - Tuesday, January 22, 2013 at 13:02:39 (CET)

21 jan. Elva rapphöns väster om rondellen Långebergav-Påarpsv och i Bruces skog en mindre hackspett. Vid Hittarps rev var skedanden kvar samt en rödbena och två ängspiplärkor.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, January 21, 2013 at 19:11:38 (CET)

19/1. SkOFs vinterfågelsafari och vårt lag valde att besöka ett antal lokaler i nordvästskåne och hade en lyckad dag. Bland höjdpunkterna: Önnarp på Hallandsåsen: Nötkråka och talltita. Axelstorpsravinen: Strömstare. Äle mosse: Hökuggla och spillkråka. Torekov: Salskrake (2 honor), toppskarv (3 2K), skärsnäppa (2), tobisgrissla och vinterhämpling. Sibirien: Bergand (12), spillkråka och tofsmes (2). Vegeholm: Stjärtmes. Sandön: Blå kärrhök, skäggmes, stare.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, January 20, 2013 at 20:25:57 (CET)

20 jan. Trots kylan är det öppet vatten längs vissa sträckor av Rönneå i Ängelholm. I en av dessa, vid Luntertun, födosökte under eftermiddagen en smådopping.
Henrik Johansson
- Sunday, January 20, 2013 at 17:47:51 (CET)

20/1. De tre berglärkorna var kvar på Rönnen. På östra sidan där de brukar hålla hus.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, January 20, 2013 at 17:01:48 (CET)

Strandbaden 20 januari, bitande kall morgon minus fjorton grader. Två talgoxar sjöng flitigt och en större hackspett trummade, kylan tycks inte ha påverkat vårkänslorna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, January 20, 2013 at 13:38:55 (CET)

19 jan. Tillägg till nedanstående rapport - en av dagens kanske mest spännande obsar gjordes vid middagstid vid Sibirien där vi vid span ut över Skälderviken fick syn på en islom som drog ut mot Kullen. Utifrån det vi såg rörde det sig sannolikt om en vitnäbbad islom men tyvärr var avståndet lite väl långt för säker artbestämning.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 20, 2013 at 10:11:27 (CET)

19 jan. SkOF:s traditionella vinterfågelsafari gick av stapeln idag. I vårt lag ingick, Olof Jönsson, Mårten Müller, Patrik Wantzin, Thomas Svanberg och Oskar Lindberg. De deltagande lagen lyckades skrapa ihop 114 arter inom Skåne idag och vårt lag fick ihop 92 vilket får anses som en god siffra med hänsyn till väderleken. Flera fina obsar under dagen såsom, jaktfalk och pilgrimsfalk i tumult med varandra vid Sandön, 20 skäggmesar vid bryggan till Sandön, havsörn på flera platser, toppskarv, snatterand och skärsnäppor vid Torekov, duvhök på 2 platser och stjärtand vid Sandön och Domsten.
Nordvästra Alliansen
Kullabygden, - Saturday, January 19, 2013 at 21:52:21 (CET)

Årets första sjungande talgoxe vid SJ skolan.
Per Muhr
Ängelholm, - Saturday, January 19, 2013 at 17:04:17 (CET)

19.1 Ängelholm. En pilgrimsfalk jagade en stund på förmiddagen längst ån i centrum. Måsarna kastade i täta flockar hit och dit, medan kajorna satte sig i några höga träd där de hade skydd och god överblick över situationen. En sparvhök cirklade ovanför för att kanske kunna utnyttja paniken, men falken drog snart vidare nedströms ån.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, January 19, 2013 at 10:53:45 (CET)

18 jan. Fria bad: Uppskattningsvis 600 gråtrutar och 50-talet havstrutar vid Fria bad & en närliggande fiskebåt.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, January 18, 2013 at 17:39:15 (CET)

17 januari; några eftermiddagstimmar vid Lya/Älemossen gav tre arter: entita, korp - och hökuggla!!! Ugglan satt hela eftermiddagen i en talltopp 200m söder om parkeringen till naturreservatet. På vägen upp till Hallandsåsen såg vi en strömstare strax söder om Benmöllan.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, January 17, 2013 at 21:05:05 (CET)

Åter Sandön 17/1 kl. 10.30. Gott om sol, men nu ligger isen ut till Själrönnen, så det är fattigt med änder. Där ute vid revet och i råkar innanför spridda flockar av 75 sångsvanar och 40 grågäss. På en enda öppna sandreveln V Sandön 42 vilande storspovar, viket känns som ett par hopslagna flockar. Mest intressant kanske, var två honfärgade blå kärrhökar samtidigt. Den yngre sökte kontakt men blev avvisad. Båda jagade över vassarna vid ön och utvälingestranden. Trevligt att skåda så nära att kikaren är ivägen. Alltnog den äldre med saknade stjärtpennor och den yngre med intakt stjärt, som undertecknad svamlat om tidigare. Sic!
Thomas Ullman
Ängelholm, - Thursday, January 17, 2013 at 16:43:48 (CET)

17/1. Trevlig eftermiddag i det bistra men fina vädret. Hornuggla 1 ex i Farhult, den unga Jaktfalken kom så småningom inflygande och landade på sin favoritsten ute på Rönnen, ca tiotalet Sidensvansar satt i ett träd utmed vägen intill Heljarödsgården. En gammal Havsörn satt ute på Själrönnen, två yngre individer satt på iskanten en bit ut. Vid Lönhult en gammal och en ung Havsörn och en gammal Kungsörn. Dessutom en 2K Pilgrimsfalk på byte, ute på en åker nära gödselstacken . Medobs: Lars Bjerne & Maps Lindskog. ;)
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Thursday, January 17, 2013 at 16:37:56 (CET)

Flock på ca 20 rödvingetrast idag i och kring trädgården, inte så långt från Ramlösaparken. 4e januari: regnpromenad på stranden i Utvälinge, en stenfalk flög någon meter över vattnet, i rak linje tycktes det, mot Farhult. Snabb och målmedveten. Lite större än en trast. Har vi rätt, var det en stenfalk? Såg mörk ut i gråvädret, rak stjärt.
Marja Digby
Helsingborg, - Wednesday, January 16, 2013 at 18:28:59 (CET)

Sandön 15/1 kl.10. När snöfallet gett sig kom en blek sol, vindstilla och sjön blank. Väldigt mycket fågel, men som om alla bara vilade efter snöfallet. En ensam korp flög kraxande över och störde stillheten. Två unga havsörnar tillsammans på Själrönnen och en gammal på stenarna vid Sandön. De två lyfte och flög mot den gamle som inte ville ha sällskap utan lyfte mot Rönnen. De två satte sig ånyo tätt tillsammans intill Sandön. En honf. blå kärrhök flög över och satte sig i en björk en bit uppströms ån. Detta var inte samma ex. som jag såg 7/1, ty dagens hök hade alla stjärtpennorna i behåll. I övrigt vitkindad gås 70, storspov 35, knipa 65, grågås 15 och gräsand kanske 500.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Tuesday, January 15, 2013 at 11:43:56 (CET)

13 jan. Idag fina obsar på Hökugglan vid Ällemossen. Vid Axelstorpsravinen två Strömstarar. Medobs.Alf Petterson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, January 13, 2013 at 23:50:25 (CET)

13 januari, på och runt Sandön vid lunchtid: 1 salskrake (hane), 10 bläsgäss, 2 strandskator, 13 kärrsnäppor, 1 blå kärrhök (honfärgad), 1 fjällvråk, 1 ad havsörn, skäggmesar hördes från vassen. Vid Lönhult visade en ung pilgrimsfalk stort intresse för något matnyttigt som en hungrig räv hade första tjing på.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 13, 2013 at 22:34:11 (CET)

13 januari. Sjöfågelräkning Öllöv - Burensvik; gräsand 510, knipa 99 (tydligen låg de flesta någon km söderut!) och ejder 164 var de talrikaste arterna längs sträckan. En enda svarthakedopping noterades - utanför Öllöv.
Mats Ljunggren
- Sunday, January 13, 2013 at 20:57:00 (CET)

13 jan. En stund på eftermiddagen vid Strandbaden. Ett 50-tal bläsänder, 12 krickor och 2 rödbenor. En mindre flock piplärkor med både ängs och skärpip. 3 sävsparvar strax ovan tångbältet.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, January 13, 2013 at 20:44:13 (CET)

13 jan. Skådning mellan Vejbystrand och Öllöv under förmiddagen. Roade mig mest med att räkna gräsankor men en del annat blev det också. Mest anmärkningsvärt var antalet knipor, total över 700 ex varav nästan 500 i en artren flock utanför Vejby hamn. Har tidigare inte noterat ens i närheten av dessa antal under de år jag inventerat sjöfågel. På yttre Grytskär satt två adulta toppskarvar tillsammans med drygt hundratalet "vanliga". Längs stranden vid Ranarpsstrand en vattenpiplärka tillsammans med skär- och enstaka ängspiplärkor. Övrigt: havsörn 2, svarthakedopping 7, alfågel 4, enkelbeckasin 1, gröngöling 1 och ett 30-tal starar.
Henrik Johansson
- Sunday, January 13, 2013 at 19:15:23 (CET)

13/1 Förbikörande vid äppelodlingarna i Filborna noterades hundratalet björktrast, några ormvråkar och en fjällvråk. Därefter sjöfågelräkning Viken- Höganäs med gräsand 407, bläsand 100, knipa 87, ejder 86, småskrake 16, storskrake 3, knölsvan 64, sothöna 58, storskarv 116, gråhäger 7, skäggdopping 2 samt rödbena 2. På rönnen var de 3 berglärkorna kvar.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, January 13, 2013 at 15:43:59 (CET)

Lörd. 12 jan. MJÖHULT 1 stenknäck, MJÖHULT-LÖNNHULT 1 kungsörn och 3 havsörn, RÖGLE DAMMAR 8 storskrakar. INGELSTRÄDE 1 till synes ganska frusen vit stork. Sällade mig sedan till skaran som tittade på berglärkorna och jaktfalken på Rönnen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 13, 2013 at 01:36:37 (CET)

12/1-13. Kan detta vara kungsörnen vid Mörarp ? Bild: www.martensson.net/eagle_.jpg Observerad i närheten av Mörarp 12 januari. (inlägget finns även i vårt Forum -svara gärna gärna där / webred)
Kristian Mårtensson
Råå, - Saturday, January 12, 2013 at 20:04:52 (CET)

12 jan. Besökte matningen i Sibirien. God aktivitet med minst 3 tofsmesar närvarande utöver entitor, svartmesar, blåmesar, talgoxar och nötväckor. En duvhök kom farandes med byte i klorna tätt följd av en ormvråk! Vid 13-tiden en 2k jaktfalk på ett brunnslock mellan Rögle och Stureholm. Den lyfte och satte kurs mot kusten och sannolikt var det den som Patrik en stund senare såg på Rönnen. Eftermiddagspromenaden i Vegeholm gav, kattuggla, duvhök, nötskrika och stjärtmes.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 12, 2013 at 18:25:14 (CET)

Lör den 12/1. Jaktfalken kom inflygandes från sandöhållet kl 13:20 och satte sig ute på Rönnen. Tre berglärkor sågs på östra sidan av rönnen på stenrevet, svårsedda.
Patrik Söderberg
Laröd, - Saturday, January 12, 2013 at 17:08:04 (CET)

11 jan.En ad Kungsörn vid Skeldinge Munkaljungby.Dessutom en Strömstare nerströms Lunnamöllan Munkaljungby
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, January 11, 2013 at 18:50:39 (CET)

11 januari söder om Mörarp. En subad kungsörn satt på eftermiddagen och käkade på ett kadaver precis öster om Norra Vallåkravägen, ca 1 km norr om väg 109. Min sambo hittade den igår men då försökte jag förklara för henne att det nog var en fjällvråk eller glada hon hade sett... det fick jag äta upp idag! Hoppas nu att denna individ inte flyger in i en ledning som den förra kungsörnen i området gjorde.
Olof Jönsson
Mörshög, - Friday, January 11, 2013 at 17:02:48 (CET)

Sandön och Rönnen 9/1. Rätt dött. Inget att belasta din tid med. Möjigen förutom sex hägrar längst in i viken. Däremot en senkommen rapportering från 7/1. Vid tvåtiden satt två unga havsörnar tätt ihop på Själrönnens stora sten. Länge. När jag flyttade mig till Rönnen kom de efter och flög sökande över udden. Därefter tillbaka till Själrönnen i tidvis tumlande spelflykt. Där kunde inte komma överrens om var de skulle sitta och glo, men efter en kvart blev de sittande lika tätt som tillförne. Den honf. blåhöken uppenbarade sig också 7/1. Om det är samma som kamraterna obsat så var det så att "min" flög av och an över Sandön och jagade under en halvtimme utan fångst. Fortsatte därefter uppströms ån. Det jag tyckte var speciellt med detta ex var att hon såg lite risig ut ity hon saknade ett par stjärtpennor, men det vita bandet på övergumpen var väldigt tydligt. Dessutom stora mängder knipa och sjöorre N Själrönnen.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Wednesday, January 09, 2013 at 19:50:47 (CET)

2013-01-09 Rönnen mm. Såg ingen jaktfalk men en honfärgad blå kärrhök satt på den östra sidan och drog sedan österut. Vid fågelmatningen i Sibirien svartmes 3, tofsmes 3 (varav minst en var ringmärkt), blåmes 4, talgoxe 4 och nötväcka 2. På fältet väster om vägen mellan 112:an och Lönhultsgård räknade jag till 160 sångsvanar p g a regnet räknade jag inte grågässen, kanadagässen och de vitkindade men de var mångdubbelt fler än sångsvanarna.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, January 09, 2013 at 19:07:01 (CET)

Strandbaden 9 januari. En kort runda ner till Ören innan regnet. På en sten satt en ung jaktfalk och spanade, hägrarna och storskarvarna verkade inte helt komfortabla. Tre skärpiplärkor verkade också oroade. På södra sidan om Ören lyfte två rödbenor och drog söderut. Norrut kom en pilgrimsfalk som tog sikte mot berget.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, January 09, 2013 at 16:55:33 (CET)

7/1 Norra Hamnen, Hbg. Såg en svårt oljeskadad Havstrut nere vid Tropical beach... Peder Winding har dessutom sett ytterligare minst elva oljeskadade trutar och tre Skrattmåsar på sistone... Riktigt trist att se. Se vidare i forum.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, January 07, 2013 at 13:54:19 (CET)

6/12, Bjärerunda i dimman. Första stopp Vasalt hed/Glimminge plantering som trots två-tre timmar inte bjöd på en endaste Vattenpip, däremot gott om Skär- och ett par Ängspip. Nästa anhalt blev Rammsjöstrand med förhoppning om Vattenrall, som dock lös med sin frånvaro, glädjande nog hittade vi två Vattenpiplärkor ist. Där även en matta med ca tvåhundra Ejdrar och bortåt fyra-femhundra Sjöorrar, rakt utanför hamnen.Torekovs reningsverk bjöd på en Stare och ett par Skärpip. Avslutningsvis fyra Toppskarvar på Svarteskär i Torekov. Medobs: Johan Schmidt.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Monday, January 07, 2013 at 00:43:46 (CET)

5 jan sjöfågelinventering sträckan Landskrona-Helsingborg. Härligt väder och ett nästa blankt Öresund gjorde att det gick mycket bra att inventera. Att det övervintrar mycket skäggdopping i denna del av Öresund vet vi sedan tidigare, nästa 900 ex sågs idag. Däremot mycket beklagliga siffror när det gäller ejder, BARA 15 ex! Lite mera sothönor än vanligt, drygt 600 ex ganska jämt fördelade över sträckan. I övrigt inget direkt anmärkningsvärt, bergand, stor- och småskrake, några sångsvanar, lite flera knölsvanar. Vigg, knipa, gräsand och bläsand dessutom. Medobsare: Bengt Lundgren och Björn Ekelund
Christer Strid
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2013 at 20:33:17 (CET)

6 januari, Pålsjö backar: Havssula 7 ex fiskade i sundet. Sträckte även lite gäss som Grågås 18, Kanadagås 119. Farhult: Grågås 480, Kanadagås 510, Ängspiplärka 1, Sävsparv 1. Sandön: Grågås 45, Kanadagås 110, Storspov 11, Skäggmes 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 06, 2013 at 20:10:45 (CET)

6 januari, en förmiddag i dis och dimma. Uppe på Älemossen så hittades hökugglan efter lite letande. Det var några nötskrikor som hjälpte Henrik Johansson på traven. När Henrik och jag var där satt hökugglan några hundratal meter norr om vägen, i höjd med den större parkeringen. I och kring Båstads hamn fanns inget särskilt att titta på dag.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 06, 2013 at 17:17:32 (CET)

6 januari Åvarp. Två strömstarar i Hallabäcken. Den ena var märkt på vänster ben vilket brukar betyda norsk ring om jag inte missminner mig.
Olof Jönsson
Mörshög, - Sunday, January 06, 2013 at 13:59:05 (CET)

sandön Havsörn 2ex den 5/1
Peter Andersson
Helsingborg, - Sunday, January 06, 2013 at 01:48:59 (CET)

5 jan. På ett spegelblankt Skälderviken kunde jag från Stenkrossen räkna in inte mindre än 82 svarthakedoppingar. Borde vara en av de högsta summorna någonsin i landet. Annat som sågs var storlom 1, smålom 26, skäggdopping 5, gråhakedopping 4 och alfågel 2. Vid Lönhult på en åker satt en 2k pilgrimsfalk. Under eftermiddagsrundan upptäcktes en duvhök som var i färd med att jaga duvor över Utvälinge. I den stora flocken med ringduvor kunde även 2 skogsduvor ses.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 05, 2013 at 18:32:17 (CET)

Lö 5 jan. Vegeholm. Duvhök 1 ungf nere vid ån, på span efter gräsänder,Ormvråk 2, Spillkråka 1, St hackspett 1, Korp 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 05, 2013 at 17:12:01 (CET)

4 jan. Några snabbstopp "längs vägen" mot Kattarp. Först span från parkeringsfickan ovan Rönnen. Jaktfalken satt till syntes lugnt på en trädstock mitt ute på reservatet. Detta vid kl. 10.30 ungefär. Sedan vidare förbi hornugglorna på Årnackevägen i Farhult. Idag var dom tre stycken i den ensamma tallen precis intill vägen. Lugnast för ugglorna om man spanar på dem från bilen. Sista stoppet vid Höjar där ganska stora antal sångsvanar och gäss födosöker. Fem arter gäss, däribland flera sädgäss och enstaka bläs- och vitkindade gäss.
Henrik Johansson
- Friday, January 04, 2013 at 22:06:06 (CET)

4/1-13 När jag var och tittade på hökugglan som Mats hittade tidigare på dagen träffade jag Lars Hallbäck som tipsade om en roskarl i Vejbystrand, den gick fint kvar i tången NV om hamnen tillsammans med kråkor och kajor som enda sällskap. Tidigare på förmiddagen gick jag och Bengt A. en runda vid Hittarps rev där vi hittade en övrvintrande gravand, dock ingen skedand idag.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, January 04, 2013 at 17:13:36 (CET)

4 januari, under en skådarrunda på Hallandsås gjorde jag som vanligt ett stopp på Lya ljunghed. Här var väldigt magert med fågel, inte ens några gulsparvar som annars brukar vara ett säkert kort här. En liten flock stjärtmesar kom dock förbi och dem ser jag inte så ofta. Så gick jag upp på kullen för att få lite bättre överblick. En upprörd blåmes bland träden bakom kullen hjälpte mig att upptäcka en hökuggla, en för mig länge efterlängtad och eftersökt fågel i nordvästskåne. Jag hade föreställt mig att den skulle sitta i toppen av en högstubbe eller liknande på ett hygge och så sitter den helt odramatiskt bara några meter från vägen.
Mats Ljunggren
- Friday, January 04, 2013 at 14:18:21 (CET)

12-15 stjärtmesar (nordisk), invid SV utsiktspunkten i Öresundsparken, Helsingborg.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Friday, January 04, 2013 at 11:53:55 (CET)

4/1. En ung havsörn uppehöll sig mellan Svanhall och Rekekroken nu på förmiddagen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Friday, January 04, 2013 at 11:04:57 (CET)

3/1 Norra hamnen: En del fågel i omlopp i sundet på grund av blåsvädret. Under ett par timmar på för- och eftermiddag ses havssula 30-tal, tretåig mås 5 ad, 2 2k, smålom 4, gråhakedopping 1, tordmule 2, sillgrissla 1 samt svärta 2. En ängspiplärka drar lågt över hamninloppet och i hamnen rastar ovanligt mycket skrattmås, dryga 250 stycken.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, January 03, 2013 at 19:01:03 (CET)

2/1 Norra hamnen: Hyfsade mängder trut i hamnområdet idag, 150-tal gråtrutar. Viggflocken, idag 23 stycken, låg som vanligt söder om Kvickbron. Ute på Tropical beach rastade en skärpiplärka och i sundet drog en 3k havssula söderut liksom sex sjöorrar och två sillgrisslor.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, January 02, 2013 at 20:59:13 (CET)

2/1 Väldigt fågeltomt vid en eftermiddagsrunda vid Bälteberga.Tog mig uppströms Tjutebäcken i jakt på strömstare men det blev noll. På väg tillbaka över hygget väster om bäcken skrämmer jag upp en mellanstor hönsfågel, beigebrun, med kort stjärt, som med snabba kraftiga vingslag försvinner neråt ravinen och granarna. Klart större än rapphöna, men ingen fasan. Orrhona? Övriga obsar var bl a steglits, spillkråka, trädkrypare, nötväcka, bergfink, 3 ormvråkar och två korpar. En stor örnliknande rovfågel sågs också på långt håll, men för kort stund och i ett grymt motljus för att kunna bestämmas.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, January 02, 2013 at 17:22:57 (CET)

2 januari: på ett ganska fågelfattigt Bjäre var en snatterandshane vid Torekovs rev det mest noterbara.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, January 02, 2013 at 16:37:28 (CET)

1 januari: Vid Hittarps rev fanns skedanden och de två snatteränderna kvar. En vinterhämpling höll till i bräsket vid revet. I området vid Stureholm-Lönhult-Höjar sågs en kungsörn 6K+, en honf blå kärrhök, 15 sädgäss med rossicus-karaktärer, 4 bläsgäss och 4 vitkindade gäss. Medobservatör Bengt A
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, January 02, 2013 at 15:37:43 (CET)

2013-01-02 Började dagen med att kolla upp ett tips jag fick igår kväll om en död örn under en ledning utanför Mörarp. Tyvärr stämde det, en ung kungsörn (omärkt) som numera finns i Helsingborgspolisens förvar. Lite mer positivt var en forsärla och en smådopping vid Bjuvs reningsverk och en varfågel och två sånglärkor vid Vrams Gunnarstorp.
Olof Jönsson
Mörshög, - Wednesday, January 02, 2013 at 13:10:28 (CET)

1 januari. Eftermiddagsbesök på Rönnen. Behaglig temperatur och god sikt över havet. En duvhök jagade över Häljaröd och bland ca 200 ringduvor även två skogsduvor. Ute på Rönnen satt tre havsörnar och i strandkanten fanns 1 ex vardera av kustsnäppa och strandskata. 10-talet storspovar, en gråhakedopping och två bläsgäss noterades också.
Henrik Ehrenberg
- Wednesday, January 02, 2013 at 07:39:31 (CET)

1 jan. Cykeltur genom Vegeholmsskogen, förbi Klören och vidare via Sibirien. Grått och disigt men en del fågel att "bocka av". Kattugglan på plats i ihåligt träd nära Vegeholms slott och i närheten en duvhök, stjärtmesar på två platser, en hontecknad blå kärrhök jagade över Klörenängen, flera skäggmesar hördes från vassen vid åmynningen samt kanske den kanske mest överraskande obsen gällande två äldre havssulor mot sydväst i inre Skälderviken.
Henrik Johansson
- Tuesday, January 01, 2013 at 20:58:37 (CET)

1 januari; inledde årets skådande tillsammans med Kent Sjöström nere vid stranden av Glimminge plantering. Det roligaste här var den ensamma vinterhämpling som Kent upptäckte. Inga piplärkor över huvud taget, vilket är rätt ovanligt här. Bland några kanadagäss lade vi märke till två något avvikande individer, som möjligen kunde vara hybrider. Vi tog oss sedan in till Torekov där det småregnande, som dittills hade dämpat skådarentusiasmen, strax avtog. Från stranden innaför Torekovs rev kunde vi urskilja tre havsörnar ute på Väderön. Längst ut på revet stod åtminstone 18 skärsnäppor och en ensam rödbena. På Svarteskär såg vi två toppskarvar ihop med några vanliga storskarvar. Vid utfarten från samhället noterades några turkduvor. Nästa stopp blev Ramsjöstrand, där vi lyckades få höra vattenrallen grymta till vid den lilla sankmarken invid pumphuset. Men den ville inte visa sig! Utanför hamnen låg en del sjöorrar och ejdrar. Hemma vid min fågelmatning, som för övrigt varit väldigt dåligt besökt den senaste tiden, fick jag bl.a. se både talltita och svartmes. En flock grönsiskor kom förbi.
Mats Ljunggren
- Tuesday, January 01, 2013 at 19:37:05 (CET)

Bjärerunda 1/1. Vid Torekov dimma och glest mellan fåglarna, t ex inga skarvar alls på sjären vid hamnen. En rödbena på Torekovs rev. Vid Yttre Kattvik en svarthakedopping, en spillkråka och 25 sidensvansar. Vid Båstad åtta svärtor och en alfågel. Sydväst om Grevie kyrka 25 snösparvar på en åker.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Tuesday, January 01, 2013 at 16:27:25 (CET)

1 januari: en tur med hunden i närområdet (medan det ännu småduggade) gav ett 15-tal arter. 3 sjungande talgoxar lyste upp det hela. Även en "ren" flock på ca 60 gulsparvar (G:a Kungshults gård) drog också ögonen till sig. I övrigt bl.a. 17 ringduvor som satt å hängde i toppen på en bok (Pilshults skog), samt lite förväntade arter såsom några nötväckor, kol- och björktrast, blåmes, grönfink, gråsparv, pilfink, kaja, skata, kråka m.fl.
Åsa o Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Tuesday, January 01, 2013 at 13:50:41 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!