Observationer juni 2013

30 juni. Under den sena eftermiddagen hittade Lars Bertil Nilsson en tereksnäppa i Lilla viken, Rönnen. Den alternerade sedermera mellan Lilla viken och västra sidan, men bestämde sig vid åttatiden för att tillsammans med åtta rödbenor lyfta från västsidan och i god fart sträcka västerut. Vi följde den tills den tappades lågt över träden, 2-3 km västerut. Övrigt på Rönnen under kvällen en brushane, två svartsnäppor, en myrspov och 63 kärrsnäppor. Medobs Klas Rosenkvist, Magnus Corell och Jan Skidell.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, July 01, 2013 at 13:15:34 (CEST)

Lördag 29 juni. Säsongsstart för ringmärkningen i Hasslarp. Efter en regnig morgon kom fåglarna igång och fram till lunch märktes 87 individer av 16 olika arter. Ganska god fågeltillgång med nyligen utflugna kullar av törn-, trädgårds- och sävsångare. Vuxna ungfåglar av sävsparv, järnsparv, blåmes, talgoxe, lövsångare och gransångare. Totalt 13 äldre egna kontroller, bl.a. en minst 6-årig rörsångare. I dammarna en del vadare såsom grönbenor, gluttsnäppor, skogssnäppor, mindre strandpipare, brushane m.m. Tack till Mårten, Micke J och Micke O för dagens insats.
Henrik Johansson
- Sunday, June 30, 2013 at 12:14:49 (CEST)

29 juni. Älemossen. Bland törnskator och buskskvättor med utflugna ungar även en göktyta med näbben full av mat,kul!!
Martin Ekenberg
Grevie, - Saturday, June 29, 2013 at 21:45:47 (CEST)

Klarningen, Östra Karup. 29 juni vid middagstid. En lärkfalk satt och putsade sig i ett dött träd. Gräshoppsångare och sävsångare var fortfarande igång, den senare i sångflykt. 4 brushanar rastade, liksom minst 10 grönbenor.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, June 29, 2013 at 15:45:34 (CEST)

28 juni - Strandbaden. Kärrsnäppa nedanför Skälderviksgatan.
Dan Persson
Strandbaden, - Friday, June 28, 2013 at 10:34:50 (CEST)

27 juni. Den brandkronade kungsfågeln vid Klörenvägen sjunger fortfarande, sporadiskt. Sågs med mat i munnen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, June 27, 2013 at 15:55:35 (CEST)

2013-06-24 Båda Flodsångarna är fortfarande aktiva i Görslövsån utanför Jonstorp. På andra sidan 112 sjunger en gräshoppsångare pedagogiskt för jämförelse. Bäst att stå är vid parkeringsfickorna på 112 eller sydvästra infarten till Jonstorp om man vill höra flodsångare nr 2 och gräshoppsångaren. Vid bron i sydöstra infarten till Jonstorp för att höra nr 1.
Peter Franzén
Jonstorp, - Tuesday, June 25, 2013 at 08:22:04 (CEST)

Midsommarafton 21 juni. Till Henriks rapport nedan kan tilläggas en skräntärna som under morgonen kom insträckandes från Skälderviken och fortsatte i västlig kurs rakt in över Kullahalvön.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, June 21, 2013 at 14:07:38 (CEST)

Midsommarafton. Promenerade mellan Skäret och Arild under förmiddagen. Höksångarhannen rörlig och aktivt sjungande i området. Honan tillfälligt framme, till synes mitt i reviret. Totalt ca 120 mindre korsnäbbar drog förbi mot sydost fördelade på fem flockar. Spillkråka och törnskator sågs också.
Henrik Johansson
- Friday, June 21, 2013 at 11:48:12 (CEST)

Skäret-Arild 20 juni. Höksångaren sjöng flitigt på morgonen, farligt nära ett törnsskatepars hemvist. Vi får hoppas att de nöjer sig med att jaga insekter. Blåmesungar blev jagade, men kom lätt undan. Skärets hamn som Peder refererar till är en mindre, naturlig hamn 600m SO om Arilds Nabben. Skärets hamn med pir ligger mycket längre bort i SO. En hornuggleunge tiggde en kort stund på förmiddagen från en tallskog strax öster om Skäret. På udden norr om Årnacke hamn, Farhult, låg 11 gråhakedoppingar och tog det lugnt i tångbältet när land.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, June 20, 2013 at 19:11:47 (CEST)

2013-06-18 Kropps våtmark en helt "vanlig" tisdagseftermiddag. Ormvråk 2, glada 1, brun kärrhök 1, lärkfalk 1, häger 2, gravand 2, gräsand 6+2 ungar, brunand 2, vigg 2, sothöna 6, gråhakedopping 5, tofsvipa 4, skogsduva 1, backsvala 1, hussvala 4, ladusvala 3, tornseglare 5, stare 25+10, gluttsnäppa 5, svartsnäppa 3, skogssnäppa 2. Sist men inte minst och inte så vanligt 4 st spelande brushanar i lekdräkt. Lekte ca 10 min och drog sedan norrut. Åså gråtrut, havstrut, fiskmås och en rödräv som patrullerade runt våtmarken.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, June 19, 2013 at 19:54:19 (CEST)

19 juni. Under morgon-förmiddag promenad österut från Arild längs med vandringsleden. Strax öster om Skärets hamn blev vi uppmärksamma på en sylviasångare som satt och sjöng. Det stod snart klart att det rörde sig om en höksångare. När vi var nöjda och glada, rörde vi oss tillbaka västerut. Döm om vår förvåning när det 300 meter väster om hamnen satt en höksångare och sjöng - och i buskagen nedanför hoppade en höksångarhona! Vi undersökte möjligheten att det skulle röra sig om två höksångarhannar, men det förefaller rimligt att hannen enbart varit ute på en lång runda. Honan verkade röra sig i ett specifikt buskage- parti och hannen sjöng intensivt, stundtals i sångflykt. Mycket tyder på att en häckning är på kommande, så alla som planerar besöka lokalen - gör det med försiktighet! Övrigt längs kuststräckan överraskande många törnskator - minst sex par och ytterligare fem hannar, tre tordmular, två tobisgrisslor, en förbiflygande lärkfalk samt en smålom. Glad medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, June 19, 2013 at 17:17:33 (CEST)

Båda Flodsångarna sjunger intensivt i Jonstorp. För er som har svårt att lokalisera den andra flodsångaren sitter den mitt emellan broarna, dvs infartsbron till Jonstorp och den där Görslövsån passerar 112. Fågeln hörs inte från någon av dessa ställen uppenbarligen då jag hörde fågel nummer två sjunga intensivt kvällen/natten 17/18 också. Vart det är bäst att stå beror lite på vinden. Vissa dagar hör jag den inte alls ifrån min tomt (Fornminnesvägen 18) andra dagar hör jag den riktigt bra. Vid vindstilla väder eller vind från nordsektorn hörs den från båda parkeringsfickorna som finns på 112 mellan infarterna till Jonstorp. Man kan också prova att stå vid åkerkanten mitt för första husen på väg in i jonstorp från sydväst. I övrigt hördes kornknarren sporadiskt vid 23 och kom igång ordentligt vid 23:45. Även vaktel hördes sporadiskt. Bägge vid Svedberga kulle vid 90 graders kurvan söder om Katthotellet. 1 km norr om Katthotellet satt ytterligare en vaktel.
Peter Franzén
Jonstorp, - Wednesday, June 19, 2013 at 09:11:25 (CEST)

18 juni. En rörsångare satt förvånande nog och sjöng inne i buskarna ner mot tågspåren vid Gröningen, Helsingborg mitt på dagen. Helt uppenbarligen en sen insträckare som gått ner i första bästa buske - udda!
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, June 19, 2013 at 07:17:33 (CEST)

Ti 18 juni. Ornakärr. En lite kull tornfalk - 2 ungar - ringmärktes. Och SVT-Sydnytt var med oss. Kommer förmodligen att sändas senare i veckan. Efter Ornakärr gav sig Arne Nihlen och jag oss av till Höganäs flygfält. Jodå, ett tornfalkspar häckar i "vindT:et" - en metallkonstruktion formad som ett T. Mycket smart häckningsval - boplatsen är alltid i lä! Dock kunde vi inte få ut den unge vi sett vid mynningen. Arnes långa teleskopshåv räckte inte inte till när ungen backade allt längre in i "T-röret". Ringmärkning har sina glädjeämnen och vedermödor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, June 18, 2013 at 22:28:29 (CEST)

17-18/6 - Liten nattlyssningsrunda som började vid Kulltorp-Sandåkra. Här var det väldigt tyst till att börja med, men vid 23:15 hördes en nattskärra brumma igång en kort stund. Även en överflygande morkulla på lokalen. I Jonstorp strax innan tolvslaget var flodsångaren igång som vanligt vid lilla bron över Görslövsån. En kärrsångare ackompanjerade fint.Vid bron över väg 112 hördes inget ev andra ex. Nattens höjdare blev en kornknarr som knarrade ihållande öster om Svedberga, ca 400 m söder om Katthotellet vid 00:30 och framåt. En vaktel hördes på samma lokal spela sporadiskt. Medobs broder Jörgen H.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Tuesday, June 18, 2013 at 09:54:55 (CEST)

17 juni. Eftermiddag och kväll ute vid dammarna i Hasslarp. Många småfåglar börjar nu få ungar och både rör-, säv-, törn-, ärt-, lövsångare och näktergal sågs med föda till ungar i näbben. En gräshoppsångare sjöng ett par gånger nedan Bergsdammen, smådoppingen spelade sporadiskt och två fisktärnor födosökte tillfälligt vid Hyllingedammarna. I Fleningedammarna en del vadare - fjorton skogssnäppor, tre svartsnäppor, två mindre strandpipare och sju grönbenor. En liten rolig parentes är den kärrsångare som sedan några dagar sitter på vallen söder Hyllingedammarna. Den väver mycket skickligt in vaktelslag i sin sång och sjunger stundtals uteslutande med vaktellätet. Annat nämnvärt var obsar av större och mindre vattensalamander i och vid ett par olika dammar. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, June 18, 2013 at 00:18:29 (CEST)

17 juni. Bjärerunda med Bengt och Karl-Erik. Start vid Klarningen där 1 svartsnäppa och 4 skogsssnäppor rastade. Efter diverse nedslag tog vi oss till Norrebrohamn där en 2k rosenfink sjöng kortvarigt intill hamnen. En dvärgmås drog i sakta mak förbi söderut. En del törnskator mellan hamnen och Hovs hallar liksom en kärrsångare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, June 17, 2013 at 17:30:34 (CEST)

16 juni Råådalen Raus-Görarp. Ett par Mindre Hackspett i omständigheter som tyder på häckning.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, June 16, 2013 at 21:37:28 (CEST)

16 juni, Glimminge pl. Bland de småfåglar som kommer och tigger mat hos mig finns denna sommar en bofinkhona, som jag i dag upptäckte är ringmärkt.
Mats Ljunggren
- Sunday, June 16, 2013 at 20:15:13 (CEST)

16 juni; vid Höja våtmark rastade 2 svart-, 2 glutt och 3 skogssnäppor. Knölsvanparet simmade runt med 6 ungar, en fiskgjuse ryttlade. Från fälten upp mot Ugglarps broar hördes en vaktel spela sporadiskt.
Lasse Nilsson o Thomas Wallin
- Sunday, June 16, 2013 at 18:59:07 (CEST)

16 juni 2013. Vid Ängelsbäck sågs återigen den mycket läckra helvita ormvråken. Om man spårar bakåt i arkivet kan man se att samma(?) vråk funnits på platsen sedan 1999, dvs. i så fall minst 14 år gammal idag. Kul med dessa naturens avvikare!
Mikael Olofsson
Lund, - Sunday, June 16, 2013 at 16:17:24 (CEST)

16/6. Vid halvtiotiden upptäcktes en ad svart stork som stod längst in i Farhultsviken knappt synlig bakom vassen. Efter en stund flög den ut ett stycke, där den sågs bra i en halv timme. Några anländande skådare hann se fågeln precis när den lyfte, tog höjd och drog iväg österut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, June 16, 2013 at 12:53:02 (CEST)

15 juni. Lugn gryning på Kullaberg - i Josefinelust sjöng en rosenfink och ute vid Kullens fyr drog tre rosenfinkar runt i sångflykt. Utöver klipporna på nordsidan av Kullen drog en skärpiplärka och i ravinen rastade en kärrsångare. I Jonstorp båda flodsångarna kvar - men mycket sporadisk sång. Farhultsviken bjuder inte på några överraskningar - sex bläsänder och två brushanar rastade åtminstone. Desto roligare de två skäggmespar som har genomfört häckning i vassarna - där honorna idag ivrigt flög i skytteltrafik med föda åt ungar. Även på Rönnen glädjande med fågelungar - ängspip, tofsvipa, rödbena, gravand och ett antal ejderkullar. Ett rapphönepar ovanför östra sidan av Rönnen, på åkrarna upp mot vägen var även det glädjande! Framåt lunch ut till Hasslarps dammar där en smådopping spelade, ett gulärlepar verkar skridit till häckning i mellersta Fleningedammen, en gräshoppsångare sjöng och en mindre strandpipare drog över. Utöver fåglar fantastiskt mycket sländor i och omkring dammarna - nämnvärt 12 kejsartrollsländor och en brun mosaikslända. Ständig medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, June 15, 2013 at 21:45:09 (CEST)

14 juni. Höststräcket igång i form av fyra svartsnäppor och åtta skogssnäppor rastande vid Klarningen, Båstad. Därtill flera ungar av större strandpipare, gravand, knipa, rödbena och grågås.
Mikael Olofsson
Lund, - Friday, June 14, 2013 at 23:32:38 (CEST)

12 juni. Cykeltur under morgonen inne i Helsingborg och i dess östra delar. Noterbart var två rosenfinkar som sjöng vid Fredriksdal respektive i Bruces skog. I våtmarken vid Bruces ruvade två gråhakedoppings-par och i dammen söder om skogen låg ett gråhakepar med åtminstone fyra ungar. Större delen av morgonen och förmiddagen ägnades dock inte åt fåglarna utann åt att studera alla de trollsländor som var uppe och flög i det gynnsamma vädret. Har man minsta intresse för sländor rekommenderas definitivt ett besök vid den lilla dammen söder om Bruces skog, här flög flicksländor av olika arter, kejsartrollslända, tidig mosaikslända med mera.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, June 13, 2013 at 17:51:37 (CEST)

2013-06-10 Jonstorp. Kvällen började med att jag pratade med grannen om flodsångaren som har suttit här ett tag nu och att den har flyttat på sig lite uppströms vilket gör att vi kan höra den ifrån våra tomter. Halv tio satte den igång och vi hörde den rätt bra ifrån grannens tomt. När jag sedan kom hem ifrån kvällens nattlyssningsrunda stannade jag vid bron och trodde inte jag skulle kunna höra flodsångaren därifrån längre så jag blev väldigt förvånad när fågeln satt och sjöng precis bredvid bron. Körde hem och öppnade bildörren och hörde en flodsångare rätt bra därifrån också. Hur går detta till tänkte jag! Tidigare kunde jag inte höra den ifrån tomten då den satt vid bron. Nu sitter den vid bron men hörs bra ifrån tomten. Kan det vara två som sitter här och sjunger. Fanns bara ett sätt att ta reda på detta. Gå längs med ån och se om jag hör en eller två. Mycket riktigt sitter här två fåglar och sjunger. Uppskattningsvis sitter den andra och sjunger ca 500 meter uppströms från bron sett. Eftersom jag hörde flodsångare från tomten den 5/6 första gången så bör det vara nr 2 som anlände då och nr 1 har jag aldrig hört från tomten som jag trodde.
Peter Franzén
Jonstorp, - Monday, June 10, 2013 at 01:43:03 (CEST)

9 juni: En mycket glädjande observation gjordes vid kl. 21.45 utanför Höganäs reningsverk då ett "dagis" med två ejderhonor och 14 ungar sällskapade med en gravandshona med 7 ungar. Ejdern är ju en art som minskat kraftigt och det är ju verkligen kul att vi har viss lokal ungproduktion här. Vid solnedgången en kvart senare satte två kärrsångare igång att sjunga utanför vandrarhemmet i Margareteberg.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Sunday, June 09, 2013 at 16:23:01 (CEST)

8 Juni.Hasslarps Dammar.Silkeshäger 1 ex stationär vid Fleninge dammarna,såg även Svartsnäppa 1,Gråhakedopping 9.Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, June 08, 2013 at 20:18:00 (CEST)

8 juni Hasslarps dammar.Vi såg en stationär silkeshäger kl 9.00., i dammarna till höger om vägen.
Knut Strand,Nils Eriksson
Påarp, Torekov, - Saturday, June 08, 2013 at 12:50:28 (CEST)

7 juni. Ett kort besök vid Slottet (som alltså inte är något "slott") nedanför Killeröd mitt på dagen, främst för att se den fina orkidéängen. Då fick jag höra ett besynnerligt skyttlande/surrande från en fågel i träden i hästhagen. Fågeln flyttade sedan över till skogskanten. Lokalen som sådan är väl inte vad jag tänker mig som typisk för en flodsångare, men vad skulle det annars kunna vara. KOF:s duktige locustellolog Cederwall bekräftade senare att den ljudsekvens jag fångat kom från en tveklös långsam flodsångare. Flodsångaren må vara regelbunden i rapportområdets mer centrala delar, men detta var bara det tredje rapporterade fyndet (i Svalan) från Båstads kommun.
Mats Ljunggren
- Saturday, June 08, 2013 at 09:33:58 (CEST)

7/6 Jordberga: 1st Spelande nattskärra
Martin Persson
Billesholm, - Saturday, June 08, 2013 at 00:06:47 (CEST)

6 juni. Hade ärende till nordvästskåne och eftersom vädret var fint startade jag tidigt. Fick se och höra flodsångaren vid Görslövsån, körde därefter till Kullen där jag började med att gå ut på spetsen vid 07.40. Några sjungande rosenfinkar, två tordmular och vackra törnskator visade sig. Jag gick sedan ner vid cafeet ut på de öppna markerna där jag hörde en udda sång från slänten kl 08.30. Tänkte på trast/stenskvätta/rödstjärt. Gick ner smala stigen mot havet, något gult flyger upp 3m framför! Satte sig nära, en SVARTHUVAD SPARV. Jag har inget Birdlarm, täckningen var dålig. Jag SMSade några kompisar i Lund, ingen respons. Eftersom sparven var stationär gick jag snabbt upp till cefeet, ingen annan person sågs där, jag tog mig ner till sparven igen, den var kvar, insåg att jag inte kom nån vart, tog mig via ängarna upp till bilen (den enda på parkeringen), körde till Mölles utsiktspunkt där jag till slut fick tag i Mikael Arinder som ombads larma ut,jag återvände till sparven som var kvar. Nu var man rejält svettig!Väntade i 60 min innan de första skådarna kom dit, sparven sjöng dock flitigt så det kändes rätt stabilt. Vilken härlig hobby man har, plötsligt händer det oväntade. Alla som är med om upplevelsen blir så j-igt glada, fantastiskt! Efter att ha skådat i 35 år var detta min största upptäckt.
Peter Elfman
Väggarp N Lund, - Friday, June 07, 2013 at 09:23:54 (CEST)

6 Juni .Kullen.Sydsidan kullens fyr sågs och hördes den adulta hanen Svarthuvade sparven fint. sågs även flera törnskator. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, June 06, 2013 at 19:40:04 (CEST)

6 juni. Morgontimmar på Kullen. En 2k hane sommargylling flöjtade under några minuter med start 05:47 mellan parkeringen och fyren. En ringduva (!) körde dock iväg den. Annat som sågs var bl a, rosenfink 4, stenknäck 9, gråsiska 6 och flera härmsångare hördes. Vid 08:45 började turisterna anlända och jag fick bråttom härifrån och gav tusan i att gå på sydsidan tillbaks till parkeringen. Det var kanske dumt då det 45 minuter senare hittades en hane svarthuvad sparv som satt och sjöng just på sydsidan...Nåväl, den var kvar vid 11-tiden och även senare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, June 06, 2013 at 14:58:01 (CEST)

Tor 5/6: Efter trevlig nattskärreskådning under Lars Hallbäcks ledning tog jag mig mot Görslövsån, Jonstorp, för att lyssna på flodsångaren. Jag tänkte åka hem direkt när jag hörde oväsendet från pumpstationen som bevattnade åkrarna. Ingen fågel överröstar detta tänkte jag. Följde ändå envist ån söderut och efter 100 meter och 20 minuters väntan överröstades pumpstationen av den ljuvliga symaskinslika sången.
Thomas Blomsterberg
Helsingborg, - Thursday, June 06, 2013 at 09:53:22 (CEST)

Kullaberg 5 juni. Sedvanlig punkttaxering på berget. Inga sensationer men gott om tropikflyttare. Osedvanligt många svartvit flugsnappare och grå flugsnappare noterades på och utanför taxeringen, nedfall av rörsångare, kärrsångare och buskskvätta kunde noteras. Tydligen är vårsträcket ännu ej förbi, stoppat av regnen på kontinenten? På den negativa sidan, ännu ett blankår med stare och trädpiplärka.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, June 06, 2013 at 08:50:59 (CEST)

5 juni. En hona ängshök jagade intill väg 111 ett par hundra meter innan norra avfarten till Maria Park, Helsingborg. Detta vid kl 17:40.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, June 05, 2013 at 21:05:23 (CEST)

4 juni kl.14-16 Inte för att det var nå´t märkvärdigt, men en fin upplevelse just denna junidag. 16grC och sol. Vind: N 11m/s. Sommarn tvekar. Vid Sandön två par skärfläckor och fyra småtärnor. Rönnens norrsida 10 skärfläckor. Från badpiren i Häljaröds hamn kunde man på 5 – 10 meters håll skåda 10 - 12 småtärnor som födosökande flög snabbt i den starka motvinden, men det gick långsamt över vattnet. Vågorna rörde tydligen upp mycket matnyttigt för varje fågel dök c.a. var 10-de sekund. Stråket var c.a. 600 m långt och när det var genomsökt, släppte de motvindsflykten åkte med vinden i god fart till tvärs KOF-stugan och började om med sin energiska motvindsflykt 5 meter över ytan. Det fanns 3-4 fisktärnor som också praktiserade, men inte så lyckosamt, ty de dök ganska sällan.
Thomas Ullman
äNGELHOLM, - Wednesday, June 05, 2013 at 16:33:44 (CEST)

5 juni. En mindre flugsnappare sjöng för fullt vid 8-tiden intill Maria Park i Helsingborg. Ta vägen som löper mellan Linnéa Trädgården och pizzerian. Efter några hundra meter upphör vägen i en vändzon. Den hörs härifrån men vill man höra den bättre så fortsätt stigen in i skogen och ta första stigen höger ett 50-tal meter. I skogen bakom parkeringen till Sofiero hade en kattuggla fullt sjå att freda sina 2 ungar från traktens björk och koltrastar. Det var ett rejält liv i skogen och det förstås som tilldrog mig uppmärksamheten.
Thomas Svanberg
Laröd, - Wednesday, June 05, 2013 at 09:52:01 (CEST)

3 juni. Fin morgon och förmiddag med lite väl hård nordvästan. Gryning i Hasslarp med två sjungande gräshoppsångare, en årthanne och nio kärrsångare. Inga vaktlar igång i Höghult men väl en gräshoppsångare. Vid våtmarken, Stureholm årsförsta gråhakeungarna - åtminstone fyra stycken. Ute i Sandön ordentlig blåst och klent med fågel - dock en duvhök som målmedvetet drar nordost över Skälderviken. Här även en fiskgjuse som drar söderut längs Vegeå och ett 70-tal sjöorrar utanför Själrönnen. Vid Rönnen en spelade vaktel i ett sädesfält ovan östra delen samt två relativt outfärgade spovsnäppor i Lilla viken. Kropps våtmark bjuder på ett brunandspar och överraskande nog en gräshoppsångare som sitter i buskage ut mot motorvägen från "parkeringen" sett. Avslutning i våtmarken vid Bruces skog där dagens största överraskning står på en sten - en sköldpadda! Det rör sig självfallet om en stackars utsläppt individ, troligen av arten rödörad vattensköldpadda. Medobs under dagen Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, June 03, 2013 at 20:54:55 (CEST)

2 juni. Vikingsbergsparken, Helsingborg: Blåsig men fin och solig kväll. Fyra bivråkar på insträck, likaså tiotal gulärlor. I parken sjunger härmsångare och i sundet sträcker tolv fisk-/silvertärnor och två smålommar söderut.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, June 03, 2013 at 19:47:06 (CEST)

Natten 1/2 juni. Varm och stilla natt ute i Kullabygden, tyvärr med ordentligt duggregn framåt tvåtiden. Ordentlig fart på näktergal och under vår tur Helsingborg - Allerum - Jonstorp - Sandön - Rögle - Stureholm, med stopp lite här och var längs vägen, kunde 38 ex inräknas. Även bra med kärrsångare med åtminstone 17 stycken. Noterbart annars var gräshoppsångare i Ornakärr (1 ex), Sandön (3 ex) och Höghult (1 ex), flodsångaren kvar i Jonstorp, vattenrall i Annelunds våtmark, minst tre nattskärror i Vegeholm och rapphöna vid Svedberga. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, June 02, 2013 at 16:35:14 (CEST)

1 juni. Villan, Ängelholm strax innan lunch. Idag var det inte de takhäckande fiskmåsarna på hyreshusen intill som "larmade" om passerande rovfågel. Istället var det grannen som ropade: - Är det inte en hök där uppe? Jodå, och inte vilken hök som helst, utan en hanne ängshök som på relativt låg höjd skruvade sig uppåt för att i sakta mak dra sig söderut. Riktigt trevligt och oväntat tomtkryss.
Henrik Johansson
- Sunday, June 02, 2013 at 00:00:49 (CEST)

Lö 1 juni. Christinelund. Det bara känns en sån här morgon; den finns här någonstans - sommargyllingen. Så perfekt tajmat när vår övergår i sommar. Gyllingen var ute och gjorde ett par vändor över öppen mark. Övriga obsar; Häger 2, Bivråk 2, Ormvråk 1, Glada 1, Sothöna 1, Skogssnäppa 2, Törnskata, Steglits.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, June 01, 2013 at 12:02:38 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!