Observationer mars 2013

31 mars. Sträck vid Domsten under dagen. Främst rörelse på rovfåglar där merparten av sträcket gick in långt i söder. Glada 7, havsörn 3, blå kärrhök 1, ormvråk 626, duvhök 1, sparvhök 5, pilgrimsfalk 1 och stenfalk 1. Några mindre flockar med tranor sträckte också in.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, March 31, 2013 at 22:00:22 (CEST)

31 mars: påskvandringen på Väderön är nästan lika traditionell som julvandringen och målet för dagens exkursion (arrangerad av Sällskapet Hallands Väderö natur och Naturskyddsföreningen) var Pärlhamn strax söder om fyren. Redan under överfarten mötte 7-8 tordmular, många tiotal tobisgrisslor och en forsärla. I skogen på väg norrut sjöng bofinkar och gärdsmygar, flera större hackspettar trummade. I Pärlhamn rastade 30-40 vitkindade gäss. Strandskator, gravänder och flera småskrakar visade villigt upp sig för exkursionsdeltagarna. Utanför Getaryggen stod en 2K toppskarv på behagligt avstånd och på skären innanför Orskären vilade ca 100 knubbsälar. Stora ejderflockar både på öst- och västsidan.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, March 31, 2013 at 21:41:47 (CEST)

31 mars Kullen. Enstaka sånglärkor insträckande, så även en hane Stenfalk. Småflockar av grågås och knölsvan drog norrut samt sex storskrakar. På golfbanan en stare samt en mindre flock björktrastar. Vid Ören Strandbaden fanns några tusen ejdrar och bland dessa fanns drygt 120 sjöorrar och flera mindre flockar av skäggdopping. En stjärtandshane drog söderut. Sju starar rastade ute på Ören.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 31, 2013 at 20:38:27 (CEST)

31/3 Äntligen.....I kväll kom den första tranflocken över Lönnhässle, denna vår, på väg norrut. Hade besök igår av en varfågel.
Mona Tuvesson
Lönnhässle, - Sunday, March 31, 2013 at 19:18:46 (CEST)

31/3 Sandön vid lunchtid - strålande sol men bitande kallt i vinden. Gott om rastande gravänder och strandskator. Storspov 15, tofsvipa 6, sångsvan 30 och minst 15 bläsgäss ute vid Själrönnen. Bland alla gräsänder noterades 2 krickor och ett bläsandspar och 3 sånglärkor sträckte in. Ute i sundet utanför Hittarps rev rörde sig under en timme några hundra ejdrar. En del sträckte norrut, en del födosökte. Ca 40 sjöorrar noterades också. I tången vid strandkanten letade tre starar föda och gjorde då och då lite trevande sångförsök - härligt! Dagen avslutades vid Örby ängar där plötsligt en mindre hackspett trummade från strandsumpskogen.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Sunday, March 31, 2013 at 18:13:28 (CEST)

30 mars. Ganska stora ansamlingar ejder längs yttre Bjärekusten. Spanade vid i tur och ordning Tjällran - Torekovs rev - Torekov sydväst - Reningsverket - Påarps mal - Rammsjöstrand. Totalt omkring 4000 ex varav de allra flesta på fint avstånd. I övrigt ganska mediokert: ca 15 vinterhämplingar vid golfbanan, en 2k toppskarv på Svarteskär, flera tobisgrisslor och två tordmular vid Vinga skär samt en subad havsörn över Väderön.
Henrik Johansson
- Saturday, March 30, 2013 at 20:28:57 (CET)

Påskafton. Linnes Backaväg, Össjö. Kungsörn kom flygande. Första gången jag hör hur den låter, kort läte offta.
Svengöran Nilsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 30, 2013 at 16:25:12 (CET)

29 mars. Sandön. Inte särskilt mycket av intresse. Dock noterades rastande ett stjärtandpar, 1ex skärfläcka, 2 ex större strandpipare, ca 25 strandskator och 3ex häger. I Vegeholmskogen hördes en spillkråka och vid stugan sågs en flock steglitser.
Thomas Terne
Utvälinge, - Friday, March 29, 2013 at 23:49:02 (CET)

29 mars, långfredag. Ymnigt snöfall i gryningen och stundtals under resten av förmiddagen. Inledning vid Hittarpsrevet där ingen egentlig sträckrörelse under morgonen kan noteras - endast 29 ejdrar, tolv småskrakar, en svärta, en sädgås samt två skogsduvor finns i sträckprotokollet. Bland rastande fågel litet trevligare - tre större strandpipare, en 2k pilgrimsfalk, tre sävsparvar, en sjungande järnsparv, 350 ejdrar samt 20-talet sjöorrar. Inåt stan, vid Vikingstrand, en ordentlig ansamling om 150 knölsvanar. Nere vid Råå hamn hyfsade ansamlingar trut, utan några överraskningar. Lite överraskande verkar det däremot ha kommit in en del sävsparvar och ett tiotal stöts upp ur strandrågen. Avslutningsvis grymtar en vattenrall helt kort inne i vassen på Örby ängar. Medobservatör Klas Rosenkvist
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, March 29, 2013 at 13:54:01 (CET)

Fre 29 mars. Vegeholm. Storskrake 1 ex i ån, Ormvråk 1, Duvhök 1, Spillkråka, Korp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 29, 2013 at 13:20:43 (CET)

Ranarpsstrand 29/3. Inte mycket rörelse, men hög kvalitet. En ung jaktfalk rastade en kort stund på yttre Grytskär vid 10.30 och flög sedan in mot stranden och försvann. En flock på 20 småvadare var nog skärsnäppor, men avståndet var lite långt. I övrigt an gammal havsörn över Skälderviken och en rastande ad storlom och en alfågel.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Friday, March 29, 2013 at 12:39:14 (CET)

2013-03-28 Sandön. Ytterligare ett bevis på att det kanske kan bli vår i år med - första Fiskgjusen fiskade i åmynningen vid 13-tiden, efter en stund fortsatte den upp längs ån.
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, March 29, 2013 at 07:35:08 (CET)

Paret tornfalk på plats i det vanliga bohålet på Kärnan.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, March 28, 2013 at 23:55:38 (CET)

To 28 mars. Ornakärr. Tornfalk i skyn, en enkelbeckasin och en gärdsmyg nere i bäckfåran.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 28, 2013 at 19:45:57 (CET)

28 mars. Eftermiddagsobsar vid Domsten. Bra fart på insträckande rovfåglar. Jag och Bengt fick under några timmar ihop, havsörn 8, glada 12, ormvråk 184, duvhök 2, sparvhök 4 och pilgrimsfalk 2. Inte mindre än 64 skogsduvor sträckte in och siffran utgör faktiskt nytt sträckrekord för Hittarp/Domsten. En adult havssula sågs vid några tillfälle då den fiskade i Sundet. Minimal rörelse på ejder med 17 ex och det krävs nog lite ändrad vindriktning för att de ska ta fart.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, March 28, 2013 at 17:13:57 (CET)

27 mars, Lerhamn. Hornuggla, tyvärr död. Undrar vad som tagit den; fanns ett rejält bett på halsen. I övrigt intakt.
Dan Persson
Strandbaden, - Wednesday, March 27, 2013 at 22:33:59 (CET)

26 mars. Ett säkert vårtecken - strandskateparet är tillbaka på sin häckningsplats på Kullagymnasiets tak.
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, March 26, 2013 at 17:30:22 (CET)

26 mars 2013, Öresundsparken, sluttningen ner mot Hälsovägen, Helsingborg; Större hackspett
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Tuesday, March 26, 2013 at 12:10:23 (CET)

25/3 Några snösparvar gick o plockade fröer på en stubbåker nära Sånna-mader i Kvidinge. En jorduggla lät sig villigt beskådas när den jagade över fälten. Allt i vackert kvällsljus vid 17.30-snåret.
Leif Dehlin
- Monday, March 25, 2013 at 20:18:23 (CET)

23-24 mars. I mars har det gått åt ungefär dubbelt så mycket fågelfrö per vecka vid utfodringsplatserna vid Sibirien jämfört med tidigare under vintern. Artsammansättningen vid fågelborden lite mer varierad nu med både bergfinkar, grönsiskor och två gråsiskor (rasen cabaret). Tofsmes, svartmes, entita, nötväcka, stenknäck, bofink m.m. som tidigare.
Henrik Johansson
- Monday, March 25, 2013 at 13:50:00 (CET)

Sö 24 mars. Ornakärr. Grågäss, Gräsand, Jorduggla 1 ex vid ca 18.30. Rapphöna 1. Gärdsmyg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 24, 2013 at 20:07:16 (CET)

24/3 Dagens KOF-exkursion till Rönnen gynnades av vackert väder, men med en kall nordostan som bet i kinderna. Emellertid fick vi se en hel del fågel bl.a. 4 st havsörnar, 1 st jaktfalk, 1 st glada, 1 st sparvhök, 6 st större strandpipare, 1 st häger, 1 st stare, några tofsvipor, flera strandskator, sånglärkor gravänder, sångsvanar, knölsvanar, grågäss m.m.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Sunday, March 24, 2013 at 19:30:50 (CET)

24 mars, Görslövsåns Mad 5-6 rapphönor flög upp ganska nära i det långa liggande fjolårsgräset. Andra gången på 25 år vi sett rapphöns i Skåne. Men var håller havsörnarna hus när vi är i trakten där "alla andra" får syn på dem?
Marja Digby
Helsingborg, - Sunday, March 24, 2013 at 18:48:01 (CET)

En ensam tofsvipa vid Lerbergets hamn.
Per Lindblad
Lerberget, - Sunday, March 24, 2013 at 17:28:44 (CET)

Ranarpsstrand 24/3. Det är lätt att tro att det inte är några fåglar som sträcker norrut i detta kalla väder. Men under morgon och förmiddag ett glest men jämnt inflöde av kråka (110) och kaja (165) samt småflockar av grönfink, sånglärka och stare. Fyra havsörnar sträckte också norrut liksom en trana. På ett fågelbord i Segelstorpsstrand en hybrid pilfink/gråsparv.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Sunday, March 24, 2013 at 17:07:27 (CET)

24 mars; soligt men kallt Bjäre; vid Ängalag ca 20 vinterhämplingar, över Väderön 3 havsörnar. Vid Torekovs rev en kustsnäppa, en järnsparv, ca 50 strandskator. Hökugglan på Lya ljunghed ser ut att bli en riktig långstannare - idag satt den precis söder om parkeringsplatsen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 24, 2013 at 16:30:49 (CET)

Lö 23 mars. Ornakärr. Städat och klart i tornfalksholken - och paret höll koll lite från distans. Dessutom två jordugglor bortåt Madgropen till.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 23, 2013 at 20:06:29 (CET)

21 mars. På väg till Höganäs från Viken, pilgrimsfalk över Västra Lerberget i höjd med busshållplatsen, väg 111
Ulf Björklund
Viken, - Thursday, March 21, 2013 at 12:31:43 (CET)

19 mars, Norra hamnen, Helsingborg: Magert med fågel i blåsen - 30-tal viggar i hamnbassängen och två skäggdoppingar utanför Parapeten. Lite hoppfullt var den ormvråk som i bra fart sträckte in norr om hamnen.
Peder Winding
Gamleby, - Tuesday, March 19, 2013 at 14:57:50 (CET)

17 mars. När larmen kom på att vargen siktats igen vid Rösan kändes det som att det var värt att chansa och åka norrut, chanserna att se vargen kändes såklart försvinnande små. Vi åkte upp ett gäng skådare ifrån Lund. När vargen sågs igen kring Vegeholm ökade hoppet och det fanns trots allt fanns en chans. Vi försökte tänka ut var den kunde tänkas ha tagit vägen. Gick runt i Vegeholmsskogen, spanade området med bil, försökte spåra i snön. Sen en kort runda till Rönnen, där jaktfalken visade upp sig. Åkte runt i Örnamarkerna framåt eftermiddagen, när rapporten kom att vargen siktats igen, chansade vi och åkte norrut längs E6:an, såg något i ögonvrån, jo, visst var det vargen!(?). Vände vid nästa avfart och stannade till där vi fått skymten. Vargen gick verkligen där i åkerkanten, gjorde några skenutfall mot några förskrämda rådjur, började röra sig över järnvägbron i ett försök att ta sig över motorvägen. Detta 4 km norr om N Varalövs avfarten, 200 m väster om motorvägen kl 17:30. En helt otrolig upplevelse, innan den så småningom gick ner i en svacka. Aldrig hade man någonsin kunnat tro att det skulle gå att se en varg i Nordvästskåne. Tackar alla som var ute och letade och delade med sig om var vargen siktats. Vi som hade turen var Michael Tholin, Anders Wigren och undertecknad.
Mikael Olofsson
Lund, - Sunday, March 17, 2013 at 23:11:17 (CET)

Värt nämna i vårvärmen från Rönnen vid middagstid den 17 mars. Större strandpipare 2, strandskata 6, gravand 35, ett bläsandspar. Från Sandön, en förbiflygande ad havsörn, ca 70 strandskator, 35 gravänder, 9 vigg.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, March 17, 2013 at 16:53:21 (CET)

17 mars med cirkeln. Vejbystrand runt hamnen: Gravand 14, Bläsand 8, Kricka 7, Ejder 130.
Lervik, Grytskären: Grågås 120, Gravand 9, Bläsand 16, Ejder 900, Sjöorre 360, Häger 5, Pilgrimsfalk 1ad, Strandskata 11, Tofsvipa 3, Ängspiplärka 3, Skärpiplärka 2, Björktrast 15, Dubbeltrast 1, Sånglärka 7, Stare 90.
Sandön: Sångsvan 12, Brunand 2, Havsörn 2, Strandskata 70, Tofsvipa 3, Storspov 4, Havsörn 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 17, 2013 at 16:38:09 (CET)

17 mars: en oförglömlig morgon började vid Sandön med årets första(?) skärfläcka, en pilgrimsfalk som mobbade en havsörn, ytterligare 3 havsörnar, 3 brunänder och 3 salskrakar. När vi skulle fortsätta mot Rönnen och precis passerat idrottsplatsen i Utvälinge kom den varg som de senaste dagarna hållit till på Kullahalvön makligt strosande på åkrarna söder om byn. Den gick upp på vägen och fortsatte sedan österut i riktning mot Vegeholm. Vargen sågs sedan ytterligare några gånger i den lilla ekskogen vid bron över Vegeå (Klörenparkeringen). På gräsmatteodlingen längs vägen till Ängelholm rastade 5-6 dubbeltrastar tillsammans med starar och tofsvipor.
Rolf Helmersson, Per Muhr, Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 17, 2013 at 12:43:37 (CET)

16/3.Rönnen.Grågås 120,Gravand 16,Gräsand 550,Stjärtand 1hane,Storskrak 6,Häger 1,Havsörn 2,Ormvråk 1, Jaktfalk 1,Strandskata 6,Tofsvipa 2,Storspov 4,Berglärka 3,Stare 5. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 16, 2013 at 23:17:22 (CET)

Lö 16 mars. Vegeholm. Ormvråk 1, Skogsduva 2 vid godset, Kungsfågel.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 16, 2013 at 20:37:47 (CET)

16 mars: en dubbeltrast passerade flaggstångshöjden vid Sandön. En brunand, två salskrakar och en stjärtand fanns bland de hundratals gräsänder som av och till skrämdes upp av någon av de fem närvarande unga havsörnarna.
Karl-Erik Söderqvist, Bengt Andersson, Thomas Wallin m fl
- Saturday, March 16, 2013 at 15:48:04 (CET)

15 mars. De 3 berglärkorna kvar på Rönnen. Sågs födosökande runt Lilla viken. På utsidan av Sandön satt 3 yngre havsörnar och åt på någonting. En stund senare kom 2 havsörnar sträckandes mot norr.
Thomas Svanberg
- Saturday, March 16, 2013 at 09:15:31 (CET)

15 mars. Vindstilla och solig eftermiddag. Sandön: vigg 35, strandskata 27, gravand 4, storspov 14, sångsvan 4. Tofsvipa ingen. Kanada- och grågås: Kanske 300 (vem orkar). Vid betongbryggan en liten flock om 2 – 3 par skäggmes. Stapelfödan som är vassfrön lär inte sina på länge. I viken N Rönnen en stjärtandshane som gömde sig i en jätteflock gräsänder. Dock blev den orolig, steppade lite, sträckte på den långa halsen och spanade runt som ett ubåtsperiskop och lyfte in mot land. Änderna och grågässen omkring vilade med näbben under vingen.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Friday, March 15, 2013 at 16:14:50 (CET)

13/3 Under dagen har det varit en morkulla hemma i trädgården i maria park. Den hittade ett bra ställe intill huset där den enligt uppgift fick tag på flera stora maskar!
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, March 13, 2013 at 19:06:54 (CET)

O 13 mars. Ornakärr Hundrunda under sen eftermiddag. Väldigt vackert med snön - men det är ju mitten av mars... Obasr; Gräsand c 10, Ormvråk 1, Tornfalk 1, Jorduggla 1 vid c 17.30-snåret, precis som förra gången i den SV-delen, vid Madgropen/Ingelsträde våtmark. Gärdsmyg 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, March 13, 2013 at 18:05:22 (CET)

12/3 Råå. Stjärtmes 7,Gråsiska 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 12, 2013 at 21:38:54 (CET)

2013-03-12. Norra Vram. Årets första stare satt i toppen av en björk och huttrade i morgonkylan.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, March 12, 2013 at 11:48:52 (CET)

10 mars. En honfärgad blåhök vid Viaköp och vid Höjar jagade en 2k pilgrimsfalk ringduvor. Över Höjar något senare 2 yngre havsörnar som utförde akrobatik på stundom hög som låg höjd. Läckert att se när de krokar i varandras klor och singlar mot marken innan de släpper och tar ny höjd igen.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 10, 2013 at 19:12:23 (CET)

10/3 Tommarps ene: havsörn 2, fjällvråk 2, ormvråk 1, sångsvan 4, gräsand 12, knipa 7, storskrak 2. En bitande vind gjorde vandringen inte direkt njutbar.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, March 10, 2013 at 18:10:41 (CET)

10/3 Sandön. Gravand 8, Strandskata 12, Större strandpipare 4. Rögle dammar: en jaktfalk förbiflygande. Strandbaden: Gravand 6, Bläsand 49, Kricka 16, Knipa 18, Strandskata 3, Rödbena 1. Ekeberga: Tofsvipa 16.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 10, 2013 at 15:29:53 (CET)

Jordbodalen 2013-03-09 Sjungande bofink och talgoxe 3 st grönfinkar sökte föda påmarken
Lars Thorsson
Helsingborg, - Saturday, March 09, 2013 at 20:59:46 (CET)

Lö 9 mars. Söderåsen. Åvarp-Halla-Vegeådalen: Kungörn 1 ungf flög upp från Halladalen och hade påtagliga besvär med att hitta rätt i det täta grenverket. Jag tänkte mig ett kadaver/byte nere i dalen, men fann inget. Ormvråk 2, Duvhök 1, Trana 1 o Sångsvan 1 väntar på att Vegeådalen ska tina upp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 09, 2013 at 18:14:25 (CET)

9 mars. Råå hamn. 50 sothönor, 10 vigg, 1 par storskrake samt 8 strandskator längs stranden. Upp mot Örby ängar en vattenrall som lät från vassen.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Saturday, March 09, 2013 at 16:53:21 (CET)

Fre 8 mars. Ornakärr. Kvällscykling, blåsigt, råkallt. Fortfarande is på dammarna i Danhult. Jorduggla i tankarna - men icke. Obsar; Sångsvan c 30. Ormvråk 1, Tornfalk 1, Björktrast.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 08, 2013 at 19:45:46 (CET)

8 mars. En trana på ett fält strax utanför Norra Wram.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, March 08, 2013 at 17:21:24 (CET)

7 mars: 10 tranor drog mot nordost över Grytskär vid 15-tiden. Utanför yttre skären 2-300 sjöorrar i en tät flock. Medobservatörer: deltagarna i Munka folkhögskolas fågelkurs.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, March 07, 2013 at 22:14:21 (CET)

2013-03-06 Under en eftermiddagspromenad på Rönnen sågs de tre berglärkorna på östsidan och jaktfalken övervakade området från toppen av en sten. I den lilla viken låg ett par snatteränder.
Kerstin Boltenstern, Jan Pettersson
Helsingborg, - Wednesday, March 06, 2013 at 22:14:21 (CET)

6.mars. Ljungabolet. Fick glädjas över en flock SIDENSVANSER som mellanlandade här i dag. Den första STAREN sjöng från en grantopp och KOLTRASTEN tränade på sin vackra sång från en annan grantopp.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 06, 2013 at 22:05:12 (CET)

5 mars, Brogårda våtmark på eftermiddagen: Öppet vatten som lockat till sig gravand 4, bläsand 7, bläsgås 30 (med grågäss på fält precis NV om), kricka 2, grågås 50, kanadagås 100, knölsvan 60, sångsvan 2, gräsand 50, knipa 5, vigg 10 och sothöna 50. Under tiden jag stod på obskullen kom Mikael Jönsson och gjorde mig sällskap i spanandet.
Olof Jönsson
Mörshög, - Tuesday, March 05, 2013 at 21:48:00 (CET)

5/3 Ugglarps broar fm:Ett tjugotal Tovsvipor och många Sånglärkor sträckte in Minst tjugo Glador lekte o vysslade i det soliga vädret.I granet vid broarna satt ett femtiotal Ringduvor o sex Skogsduvor.En ung Pilgrimsfalk försökte slå i duvflocken,dock utan resultat.På långt håll sträckte en ung Kungsörn norrut.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, March 05, 2013 at 18:52:22 (CET)

5 mars, Klarningen. Tio grader varmt o sol. Massor av sånglärkor och en honfärgad blå kärrhök bland grå- o kanadagäss.
Per Muhr
Ängelholm, - Tuesday, March 05, 2013 at 16:32:15 (CET)

5 mars. Omkring 50 bläsgäss lyfte från gräsytorna mellan Kulltorp och Vegeholm. Kvar fanns några hundra grågäss.
Henrik Johansson
- Tuesday, March 05, 2013 at 08:24:29 (CET)

4/3 Förslöv.Många sånglärkor drog in under fm.Vid Sågmöllan i Munkaljungby satt en Strömstare o sjöng liksom en Gärdsmyg.Mellan Munkaljungby o Ängelholm fyra Tofsvipor
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, March 04, 2013 at 15:59:52 (CET)

4 mars. Härlig vårpromenad med sol och friska västvindar mellan Strandbaden och Lerhamn. Strandskator, större strandpipare, gravänder, tofsvipa, stora flockar med ejder och sjöorre. Men ännu sågs inga starar eller hämplingar. En järnsparv sjöng i Strandbadsskogen, övervintrare?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, March 04, 2013 at 12:40:20 (CET)

4/3-13 kl 0530 Viken. Kattuggla flög över gamla 111:an från Bäckaskolan mot Statoilmacken.
Cenneth Bäckman
Viken, - Monday, March 04, 2013 at 06:32:53 (CET)

3 mars, go vårkänning på Bjäre också, trots den kalla vinden: åtskilliga sånglärkor och ett 20-tal ormvråkar sträckte in från söder vid Påarps mal. Gravänder, bläsänder och krickor på flera lokaler. Vid Grytskär en tofsvipa.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 03, 2013 at 21:36:04 (CET)

3/3 Kullen, sträck: Knölsvan 9, Sångsvan 12, Grågås 4, Småskrak 7, Storskrak 4, Alfågel 1, Tobisgrissla 2, Korp 2, Bofink 1sj.
Farhult: Gravand 21, Strandskata 4, Storspov 9.
Höjar: Sångsvan 480!!, Grågås 160, Kanadagås 9, Sädgås 8, Vitkindad gås 1, Skogsduva 4, Sånglärka 10.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 03, 2013 at 20:15:44 (CET)

2013-03-03. En promenad på eftermiddagen från Höganäs hamn till Strandbaden Ören och tillbaka gav lite vårkänsla. Ett tiotal strandskator och ett femtiotal gravänder sam minst 100 bläsänder och ett tiotal krickor. Vid Stranbaden Ören 2 rödbenor (robusta), 4 skärpiplärkor, 1 ängspiplärka, 1 sävsparv och minst 500 ejder.
Kerstin Boltenstern, Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, March 03, 2013 at 18:59:07 (CET)

2013-03-03. Rönnen. Härliga vårtecken i den kyliga vinden med drillande sånglärkor samt tofsvipor och gravänder.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, March 03, 2013 at 18:38:45 (CET)

Lö 3 mars; Ornakärr, Vandring i sen eftermiddag med härligt lågt släpljus från väster. Häger 1, Knölsvan 4-6 inne och kollar sina isbelagda hemmavatten som Danhult och Ingelsträde våtmark, Sångsvan 8, Gräsand c 20, Ormvråk 2, Fjällvråk 1, Tornfalk 2 på holkinspektion, välkomna "hem"!, Jorduggla 1 (ca 16.45), Björktrast.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 03, 2013 at 18:29:28 (CET)

3/3 Två morgontimmar på kullen gav inga havsfåglar. Däremot var två gamla pilgrimsfalkar ute och glidflög tillsammans (hane+hona storleksmässigt) 3 gravänder och 5 smålommar sträckte NO medan ca 400 ejdrar flög åt alla håll. Vid Lönhult 20 sädgäss bland grågäss och sångsvanar samt 8 sånglärkor.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, March 03, 2013 at 11:13:42 (CET)

Hittarps rev 2/3 Vid lunchtid rastade ett 30-tal gravänder vid revet. Såg min första tofsvipa för året längs 111:an i höjd med Laröd.
Liselotte Andersson
Råå, - Saturday, March 02, 2013 at 19:42:05 (CET)

Lö 2 mars. Bälteberga. Solig början men sen murade molnen igen. Knölsvan 2 fl, Glada 1, Ormvråk 2, Spillkråka 2 har en riktigt bred repertoar av läten när man får tillfälle att höra dem "samtala", St hackspett 1. Strömstare 1, Ringduva ca 25, Björktrast c 20.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 02, 2013 at 15:42:04 (CET)

2/3 söder Råå hamn på förmiddagen. Fyra strandskator stod och kurade i kylan på en sandrevel. Ett litet vårtecken i varje fall!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, March 02, 2013 at 11:25:03 (CET)

1 mars, f.m.: 1 st sädesärla mellan Magnarps hamn och Magnarpsskogen. Vistades vid tångbankarna innanför revet och flög iväg söderut då vi närmade oss.
Clifford Weinmann
Magnarp, - Friday, March 01, 2013 at 18:22:33 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!