Observationer oktober 2013

Enligt rapporter på Svalan sågs det på onsdagen en Blek tornseglare och en tornseglare. Det sågs med andra ord inte två tornseglare. Märkligt att det även dyker upp en så pass sen tornseglare på samma lokal.
Peter Larsson
Landskrona, - Thursday, October 31, 2013 at 13:46:08 (CET)

131031. I går eftermiddag sågs en blek tornseglare vid Kattviks hamn/Yttre Kattvik. I dag under förmiddagen observerades två tornseglare på samma lokal. Dessa drog mot Båstad vid 12-tiden. Om det även idag rört sig om bleka tornseglare återstår att se.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, October 30, 2013 at 15:13:51 (CET)

27 okt. Promenad från Arilds hamn och österut mot Skäret. Träffade Mårten som också var ute och hämtade luft. När vi står och pratar får jag syn på en seglare som kommer sträckande i riktning in mot Skälderviken. Mårten får snabbt upp sin kamera och bränner av en bildserie. Vid studier nu i kväll av bilderna kan konstateras att 1) det är en blek tornseglare och 2) det med största sannolikhet inte är samma fågel som sågs på Kullen igår då det finns skillnader i fjäderdräkten vid jämförelse av bilder. Grymt med 2 bleka tornseglare under helgen! Fynden utgör nr 11 och 12 i Sverige!
Thomas Svanberg
- Sunday, October 27, 2013 at 21:06:21 (CET)

27 okt: 12 havssulor bjöd på en fantastisk uppvisning när de fiskade på nära håll utanför Rönnen. Två havsörnar övervakade det hela på första parkett från Själrönnen. En storlom låg öster om Rönnen. Flera flockar med domherrar och gråsiskor passerade och en flock med ett 70-tal vinterhämplingar var stationära. På stranden satt en gammal pilgrimsfalk.

I Farhult jagade en blå kärrhök och på Sandön rastade två orädda snösparvar, 16 kustpipare, 10 myrspovar, en sandlöpare och ett antal kärrsnäppor. En fjällvråk passerade över ön och från vassarna hördes några skäggmesar
Carina Palm och Thomas Wallin
- Sunday, October 27, 2013 at 19:31:59 (CET)

27 okt. Förmiddag på yttre Bjäre. Ganska bra sträck av gråsiskor, mindre korsnäbb och domherrar vid Norrebro under morgonen. Över havet strid ström av havssulor men annars lugnt. Vid Tjällran fem skärsnäppor, två kärrsnäppor, tre kustpipare och en brushane. En snatterand tillsammans med gräs- och bläsänder. På Halsarevet vid Torekovs camping en rödbena, på Svarteskär åtta toppskarvar varav två ungfåglar och ute på Vinga skär två pilgrimsfalkar.
Henrik Johansson
- Sunday, October 27, 2013 at 18:57:54 (CET)

2013-10-26, Kullens fyr Under morgonen (08.50) hittade jag en seglare flygande över nordsidan en bit öster Gubbahyllan. Med tanke på datumet kom vi givetvis att snacka om en blek sådan. Genom Thomas Svanbergs försorg togs kontakt med Hans Larsson (gurun på bleka tornseglare)Hasse har därefter med utgång från foton godkänt den som just Blek tornseglare. Seglaren fanns kvar i området Gubbahyllan - Visitgrottan åtminstone till 14.00. Detta är andra fyndet vid Kullens fyr, det första för nästan exakt 1 år sedan. Övrigt som passerade var en sen Backsvala, en hel del Gråsiskor, Vinterhämplingar och Domherrar Medobservatörer: bl.a Kaj Möller, Henrik Johansson, Lennart Engman, Ronnie Svensson och Thomas Svanberg
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, October 26, 2013 at 21:31:30 (CEST)

26 oktober; fågelkursen från Munka folkhögskola vandrade mellan Dagshög och Påarps mal och såg 4-5 havssulor, 1 smådopping, ca 250 ljungpipare och 30 tofsvipor.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, October 26, 2013 at 21:05:57 (CEST)

25 okt. "Dagen efter blåst skådning" vid Kullen. Under morgontimmarna på sträck bl a, havssula 274, stormfågel 1, grålira 1, storlabb 1 och fjällabb 1 1k. En adult pilgrimsfalk flög förbi på nära håll och skulle förmodligen ut och hämta frukosten. Vid fyren drog 2 bändelkorsnäbbar över och en del vinterhämpling, gråsiska och domherre i rörelse.
Thomas Svanberg
- Friday, October 25, 2013 at 17:17:19 (CEST)

25/10 Rydebäck. Bändelkorsnäbb, minst två kanske fler i en flock om 7 korsnäbbar som flög förbi på em.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, October 25, 2013 at 15:29:36 (CEST)

24 oktober, tre snösparvar rastade på Ören under morgonen. En liten flock med vinterhämpling drog förbi.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 25, 2013 at 11:03:16 (CEST)

23 okt. Lite koll på trutarna vid Råå hamn. Bland ett 150-tal gråtrut sågs 4 1k kaspiska och 2 silltrutar i samma ålder. 1 forsärla rastade liksom 12 prutgäss. 40 vinterhämplingar sträckte förbi och i nyponbuskagen satt en gransångare och sjöng med jämna mellanrum.
Thomas Svanberg
- Wednesday, October 23, 2013 at 20:31:22 (CEST)

20131022. Pålsjö skog. Nu har kattugglorna i Pålsjö skog kommit igång med hoandet. Två stycken hördes mellan tennisbanorna och paviljongen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, October 23, 2013 at 09:49:57 (CEST)

19/10, Örby ängar: Vitkindad gås 55, Vattenrall 3, Större hackspett 1, Trädlärka 3, Sånglärka 15, Sädesärla 1, Rödvingetrast 1, Järnsparv 1, Rödhake 5, Gärdsmyg 10, Bofink 150, Bergfink 10, Domherre 21, Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 20, 2013 at 20:24:52 (CEST)

Kullen 19 okt. Höstkänning på gubbahyllan. Bra fart på domherrar 201 str och gråsiskor 270 ex. Flera bändelkorsnäbbar och gott om mindre korsnäbb liksom tidigare i höst. En gammal pilgrimsfalkshona drog förbi.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 20, 2013 at 13:20:28 (CEST)

Lö 19 okt. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Glada 1, Sparvhök 2, Ormvråk 3-5, St hanckspett 1, M hackspett 2-3, Korp, Stjärtmes c5, Domherre 5. Tyst och stilla, på var femhundrade meter en mesflock. Verkar nu sluta sig samman.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 19, 2013 at 18:41:14 (CEST)

19 oktober: i Farhult rastade 2 snatter- och 8 skedänder, 14 kustpipare och 4 kustsnäppor. Flera skäggmesar hördes från vassen och en jorduggla kom stäckande lågt över Skäldervikens vatten och fann land vid Stenkrossen (medobsare Rolf Helmersson). På Rönnen vakade havsörnparet över en lappsparv, 50-60 vinterhämplingar och 1 honfärgad blå kärrhök. En räv strosade förbi. Bland flera tusen vitkindade- och lite färre grågäss på Sandön gömde sig knappt 20 bläsgäss och den mörkbukiga prutgåsen som hållit till på lokalen en tid.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, October 19, 2013 at 17:29:34 (CEST)

19 okt. Eftermiddagsspan vid Sandön. Bland tusentals grå- och framförallt vitkindade gäss fanns även ett 30-tal bläsgäss samt den sedan tidigare kända svartbukiga prutgåsen. En alkekung flög förbi för att kort därefter fälla utanför N.Häljaröd. Övrigt: havsörn 2 ad på Rönnen, blå kärrhök, snatterand 3, gluttsnäppa 2, kustpipare, skäggmesar m.m.
Henrik Johansson
- Saturday, October 19, 2013 at 17:11:41 (CEST)

131018 Rönnen. En timmes besök mitt på eftermiddagen. Otroligt med gäss i vattnet och på land. Och så plötsligt alla på vingarna. Två adulta havsörnar den självklara anledningen. Efter några misslyckade jaktförsök drog örnarna iväg och lugnet återfann sig. Därefter kunde 1 spetsbergsgås och 11 bläsgäss upptäckas bland alla tusen grå- och vitkindade gäss. En flock på 50-talet vinterhämplingar sågs vid några tillfällen.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, October 18, 2013 at 19:56:38 (CEST)

2013-10-16 Stureholms våtmark fågeltornet. Mellan kl 13:30 och 15:00 sträckte 260 ormvråkar, 6 sparvhökar och 1 duvhök samt ca 100 ringduvor. Övrigt: gärdsmyg 1, skedand 5, gräsand, bläsand, smådopping 2, varfågel 1, större hackspett 1, spillkråka 1, nötskrika 2, korp 2, bofink 20, glada 2 och morkulla 1.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, October 16, 2013 at 18:12:25 (CEST)

14 okt. Under morgonen stod inte mindre än 7 ägretthägrar på Hallands Väderö. Vid 11:30 kom de in och landade vid Sandön. Vid ny kontrollräkning några timmar senare var det 8 ex på plats! Övriga obsar vid Sandön var bl a, svartbukig prutgås 1, bläsgås 7, mindre sångsvan 6 ad, pilgrimsfalk 1 1k, blå kärrhök 1 honf och pungmes 1.
Thomas Svanberg
- Monday, October 14, 2013 at 21:51:08 (CEST)

Må 14 okt: Ornakärr.Hann med en kort kvällscykling innan solen dalar i väster och dimstråken bäddar in maderna. Obsar; Häger 2, Blå kärrhök 2 honf, Fjällvråk 1, Jorduggla 1, Enkelbeckasin c 5. Många kråkor "sitter ting" ute på stolparna och gör klart för rovisar och ugglor att Ornakärr är deras.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, October 14, 2013 at 18:59:11 (CEST)

13 oktober: i en disig och höstvacker Sinarpsdal rörde sig en liten flock nötkråkor i trädkronorna. Några dubbeltrastar och en bändelkorsnäbb flög över och i buskarna rastade många kungsfåglar, rödhakar och två gransångare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 13, 2013 at 18:50:40 (CEST)

13/10. På morgonen vid Sandön sågs tre kungsfiskare flyga omkring i åmynningen innan de drog iväg uppströms. Här rastade också en spovsnäppa, en rödbena och 15 gluttsnäppor.
På eftermiddagen tillsammans med Paul hittades en dvärgbeckasin i vasskanten i Farhult. Åter till Sandön där vi såg en ägretthäger flyga förbi i nordostlig riktning. Ute på ön rastade 85 vinterhämplingar en kort stund.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, October 13, 2013 at 17:47:31 (CEST)

13 okt. En brandkronad kungsfågel hittades i dungen som ligger intill väg 111 vid Grå läge. Den höll sig i utkanten av ett större gäng med kungsfågel, gransångare, blåmesar och svartmesar. Företrädesvis kring det gula huset i dungens södra del.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, October 13, 2013 at 17:38:24 (CEST)

12/10 Örby Ängar.Vattenrall 2,Forsärla 1,Gransångare 1,Domherre 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 13, 2013 at 17:04:15 (CEST)

13/10 Råån uppströms Landskronavägen. Kungsfiskare 1ex som jag fick se när den tog och åt en liten fisk. Gott om gärdsmyg, grönsiska, nötväcka och trädkrypare.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, October 13, 2013 at 12:38:52 (CEST)

2013-10-11. Två rejäla flockar med Tranor kom glidande över Nyhamnsläge klockan klockan 15.10, när jag stod och väntade på bussen. Flockarna såg i princip identiskt stora ut och ett snabbt överslag ca 150ex/flock. Gick ihop i en stor samling och snurrade för att ta höjd, när jag äntrade min buss.
Lars Unger
Mölle, - Saturday, October 12, 2013 at 19:25:21 (CEST)

14.30 passerade 32 tranor över Svanebäck.
Mikael Sunesson
Viken, - Saturday, October 12, 2013 at 18:31:07 (CEST)

12 oktober: 5 (!) ägretthägrar rastade på Torekovs rev på em, två gamla havsörnar svävade över sundet mellan Väderön och fastlandet, 33 tranor och ca 100 vitkindade gäss drog mot sydväst.
Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Saturday, October 12, 2013 at 16:45:54 (CEST)

12 oktober: Havsörn som slagit en mås vid fortets rev. Fick dock släppa bytet efter rejäl mobbning av kråkor. Drog sedan norrut mot Höganäs.
Mikael Sunesson
Viken, - Saturday, October 12, 2013 at 11:23:04 (CEST)

Skepparkroken 11.10 15.30-17.30 cirka 1500 tranor, med andra rapporter ger det c:a 3000 ex över bygden idag, inte illa. En trädlärka gladde också.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, October 11, 2013 at 23:44:11 (CEST)

11/10, Rydebäck mellan 15.00-15.30 Trana 45+145 str.
Råå: Trana 70 str.
Påarp mellan 17.00-18.00: Trana 160+65 str, Grågås 480 str, Vitkindad gås 355.
Ica-lagret Långeberga: Trana 160 str. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, October 11, 2013 at 21:44:57 (CEST)

Fredag 11/10. Under hela em. har mängder av tranor sträckt över våra huvuden. Tydligen har tranor passerat i stora mängder under dagen. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, October 11, 2013 at 18:10:28 (CEST)

11 oktober: vilken transträckdag! – nog den mest imponerande jag upplevt under de ca 50 år jag skådat fågel i Ängelholmstrakten; pressade av ostanvinden kom under seneftermiddagen flock efter flock med trumpetande tranor över stan. Utan kikare gick det inte att räkna alla - bara att stanna upp o njuta av skådespelet – men det var säkert ett par tusen som passerade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, October 11, 2013 at 18:04:14 (CEST)

11 okt Påarp, Helsingborg 11:00-15:30 ca 1400st tranor, fördelade på 16st flockar, mot syd. För lokalen ovanligt mycket vråkar, ca 25st, i rörelse.
SE Strid
Påarp, - Friday, October 11, 2013 at 16:36:06 (CEST)

11/10 Rydebäck 15:30 Trana ca 300 ex mot söder.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Friday, October 11, 2013 at 15:35:58 (CEST)

Mellan kl 12.15 - 12.40 passerade stora flockar med tranor över Rydebäck.
Siv o Folke Unger
Rydebäck 131011, - Friday, October 11, 2013 at 12:48:39 (CEST)

11/10. En flock med ca 370 tranor drog söderut längs E6an i Ängelholm kl. 12:35.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, October 11, 2013 at 12:41:57 (CEST)

To 10 okt. Ornakärr. Häger 1, Tornfalk 1, Jorduggla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, October 10, 2013 at 19:59:35 (CEST)

9 okt. Kullen fram till 15:00. Gott om havssulor om än inte lika många som på Bjärehalvön (se Svalan för rapporter). Men vi fick ihop 260 ex. Andra havsfåglar var, grålira 1, stormfågel 1 och tretåig mås 1. Mårten upptäckte en 1k svarthuvad mås långt ut i väster på sin makliga färd mot sydväst. På sträck sågs även bändelkorsnäbb 3 och pilgrimsfalk 1. Så till dagens trutrapport - bland drygt 1400 sträckare kunde inte mindre än 12 kaspiska och 3 medelhavstrutar plockas ut. Helt unikt för våra marker och under de senaste dagarna har det setts totalt 31 kaspiska trutar på sträck vid Kullen.
Thomas Svanberg
- Wednesday, October 09, 2013 at 18:35:30 (CEST)

8 okt. En adult svartnäbbad islom i sommardräkt passerade norrut förbi Kullen strax efter klockan 09. Även idag mycket trut som sträckte och bland ca 1000 ex kunde 6 kaspiska trutar ses (5 1k o 1 4k+). Färre silltrutar än föregående dag. Strax öster om Arildshamn sågs 8 skäggmesar i en fläderbuske (!). Vid Nabben, Arild en honf rödstjärt och slutligen från Rönnens västra sida där den svartbukiga prutgåsen sågs bland stora mängder grå och vitkindade gäss.
Thomas Svanberg
- Tuesday, October 08, 2013 at 20:37:13 (CEST)

Ti 8 okt. Ornakärr. Hundrunda i kvällningen. Häger 2, Brun kärrhök 1, Tornfalk 1, Stenfalk 1, Tofsvipa c 15, Ljungpipare 6, Enkelbeckasin 3.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, October 08, 2013 at 19:50:39 (CEST)

7 okt. Även idag koll på trutsträcket vid Kullen. Ånyo bra drag på dem och idag kunde inte mindre än 8 kaspiska trutar ses fördelat på 7 1k och 1 2k fågel. Även 30 silltrutar på sträck liksom en 1k pilgrimsfalk och 12 bändelkorsnäbbar. Rastade gjorde 18 vinterhämplingar. Efter lunch kunde vi återfinna den större piplärka som Bengt hittat några timmar tidigare vid Hittarps rev. Den höll företrädesvis till runt början av revet.
Thomas Svanberg
- Monday, October 07, 2013 at 20:26:32 (CEST)

Må 7 okt. Ornakärr. Jorduggla 1 ex vid 18.30-snåret.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, October 07, 2013 at 19:49:54 (CEST)

5/10 Örby ängar: Vitkindad gås 720 str v, Vattenrall 1, Taltrast 55, Ladusvala 12, Rödhake 35, Svarthätta 1, Gransångare 7, Kungsfågel 12, Blåmes 45, Grönsiska 135, Mindre Korsnäbb 42.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 05, 2013 at 21:19:09 (CEST)

5 okt. Kullen under morgon och förmiddagstimmar. Obefintligt sträck av tättingar men nämnas kan en lappsparv på sträck och 2 rastande forsärlor liksom en honf bändelkorsnäbb. Bättre rörelse på trutar och hundratals drog förbi spetsen. Bland dessa kunde en del godis vaskas fram såsom 3 1k kaspiska trutar och en 2k medelhavstrut.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 05, 2013 at 19:37:51 (CEST)

3 oktober. Började dagen vid Lervik med en rastade lappsparv och två stenskvättor norr om hamnen, dagens första unga kaspiska trut kom norrifrån och landade på de inre Grytskären. Av tillfälliga rastare i Grytskärsdungen märktes 11 större korsnäbbar, två bändelkorsnäbbar och tre större hackspettar. I en större ansamling vitfågel norr om Ramsjöhamn, dagens andra unga kaspiska trut. Vid Torekovs rev två större korsnäbb och 40-tal mindre. Sex silltrutar i olika åldrar och en 3k kaspisk trut rastade på revet, här även en ung kustpipare, två skärpiplärkor. Vid Norrebro hamn en rastande dvärgbeckasin, en forsärla, 23 gransångare, åtta svarthättor, 14 sävsparvar.
Mikael Olofsson
Lund, - Saturday, October 05, 2013 at 16:50:44 (CEST)

Lö 5 okt. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Mycket rörelse bland fink och nötskrikor. Obsar; Gräsand 2, Ormvråk 3, Duvhök 1 - drog upp en månghundrad flock av ringduvor från Vegeådalen, Sparvhök 1, Lärkfalk 1 i pilsnabb flykt mot söder, Spillkråka 1, Stenknäck c 5.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 05, 2013 at 15:12:16 (CEST)

5 oktober. En lappsparv höll till i strandkanten norr om revet.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 05, 2013 at 13:33:56 (CEST)

Egebro mellan Hyllinge o Bjuv vitstork 6ex på åker fint vid vägen 4/10
peter andersson
Tågaborg, - Friday, October 04, 2013 at 16:15:50 (CEST)

Kullens fyr 3 okt. Liksom i går var attraktionen de 30-talet indier från Bollywood som filmar ute på Kullabergs klippor. Därutöver sju Bändelkorsnäbbar och även i dag en Större piplärka vilken kort men ljudligt lockande rastade i buskaget på Gubbahyllan, innan den lyfte och gjorde några lovar över oss därefter drog den mot sydost. Medstatist Kaj Möller
Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, October 03, 2013 at 17:10:49 (CEST)

3 okt. Gick Lerhamn-Vattenmöllan, bivråk 1 1k, hämpling 40, enkelbeckasin 6, gulsparv 15. Därefter en promenad från Ransvik till radartornen som mest gav lite rastande kungsfåglar.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, October 03, 2013 at 13:29:35 (CEST)

2-3 okt. Kring Gånarp har följande setts: glada, blå kärrhök (hane), lärkfalk, korp, 2 sädesärlor, rödstjärtar, bo/bergfinkar, grönsiskor, steglitser och ca 75 ljungpipare.
Bengt Nilsson
Gånarp, - Wednesday, October 02, 2013 at 19:13:39 (CEST)

Idag den 2/10 vid ca 14:30-tiden drog ett stort antal Ormvråkar högt mot sv över Förslöv. Jag beräknar att det var ca250-300 fåglar. Tre Glador, en Brun kärrhök,o en blå kärrhök honfärgad sträckte med. Tranor hördes, men sågs inte.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, October 02, 2013 at 18:53:51 (CEST)

Gubbahyllan 2 oktober. Dagens mest lysande stjärna var en större piplärka som drog mot söder. Se föregående rapport.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, October 02, 2013 at 13:18:29 (CEST)

Kullen 2 oktober. Exotiskt besök på gubbahyllan. Så äntligen dök de upp från Bollywood för att filma denna vackra plats. Kanske inte så märkligt med tanke på Bergmans och von Triers tidigare födosök på lokalen. Bland dagens celebriteter sågs bla. a bändelkorsnäbb, nötkråka, mindre hackspett samt höstens första flock med mindre sångsvansar. Dagens medstatister var Alf och Kaj.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, October 02, 2013 at 13:14:30 (CEST)

1 oktober: flera stor flockar med tranor passerade på mycket hög höjd över Munka Ljungby på eftermiddagen - sammalagt ca 5-600.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, October 01, 2013 at 20:53:48 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!