Observationer september 2013

Stora Hult 29/9 kl.10 Mindre korsnäbbar - två hannar och en hona omkomna vid kollision med fönster.
Börje Löfblad
Stora Hult Strand, - Sunday, September 29, 2013 at 14:03:16 (CEST)

28 september; inte så lätt att hitta något avvikande bland alla tusentals vitkindade och grågäss på Sandön… men 2 brushanar, 12 kustpipare och 3 bläsgäss hittade vi. Några skäggmesar och en vattenrall hördes från vassen, mindre korsnäbbar flög över och över Klören cirklade en ung brun kärrhök, en ung pilgrimsfalk och en havsörn. Vid Stureholm 3 havsörnar, 1 pilgrimsfalk, 1 brun kärrhök och 20-30 ormvråkar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2013 at 20:14:10 (CEST)

28/9. Efter att Henrik lämnat Farhult visade sig en isl. rödspov bland gässen. Två unga pilgrimsfalkar kom och jagade bland kärrsnäpporna en stund utan framgång. Kustpiparnas antal ökade till 25 1k.
Rödspoven (eller ett annat ex) sågs senare i Vegeås mynning, där även en kungsfiskare kom flygande. Två vattenrallar gick på Sandön, fyra sandlöpare rastade och en roskarl flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, September 28, 2013 at 19:45:48 (CEST)

28 sept. En hel del att titta på i Farhultsviken under morgonen, bl.a. en prutgås, vardera två bläsgäss och sädgäss bland alla grågäss, en kungsfiskare i samma tubfält som en vattenrall vid Görslövsåns mynning, ca 300 kärrsnäppor, 20 kustpipare, tre kustsnäppor och lika många brushanar. I vassen flera skäggmesar varav åtminstone fyra uppe i högflykt. En lockande lappsparv flög över mot Jonstorpssidan liksom en spillkråka. Medobsade gjorde Rolf Helmersson.
Henrik Johansson
- Saturday, September 28, 2013 at 17:21:54 (CEST)

26 sept. Hemcyklandes från en trevlig skådarpub hördes en spelande kattuggla i pålsjö skog.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, September 26, 2013 at 23:05:35 (CEST)

26 sept. Sandön kl. 8.15-9.15, bl.a. kungsfiskare 2, rödspov 1, vattenrall 4, kustpipare 20, skäggmes 2, forsärla 1 str, svarthakedopping 1 och 13 bläsgäss mot norr. En halvtimme senare sågs brungladan vid Västraby.
Henrik Johansson
- Thursday, September 26, 2013 at 22:56:29 (CEST)

26 september, Gubbahyllan Kullen. Nästan mer skådare än fågel, men morgonen gav en god föraning om hösten bl a sågs fjällvråk, varfågel, duvhök,en mindre flock med större korsnäbb, bändelkorsnäbbar och mindre korsnäbb sågs också. Nötskrikorna tycks vara på gång, 47 ex sågs sträckande och med dem 3 nötkråkor. En gammal pilgrimsfalk och en stenfalk drog också förbi. Fyra kustpipare drog mot norr tillsammans med 2 kärrsnäppor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, September 26, 2013 at 16:33:31 (CEST)

25 sept. Vid ankomst till Kullen på morgonen uppmärksammades ett pågående inbrott i en av byggnaderna. Polis tillkallades och vidare öden kan man läsa om i HD. Nåväl, åter till fåglarna. Inte mycket sträck men bl a noteras, bändelkorsnäbb 10, stenfalk 1, mindre hackspett 1, nötskrika 8 och nötkråka 1. Under eftermiddagen ånyo en tur till Västraby där det även idag sågs en 1k brun glada. Samma fågel som igår tänkte jag men snyggt detektivarbete och bildgranskning av Mårten påvisar att det rör sig om en ny individ och att dagens fågel dessutom sågs sträckande i Halland vid Lerjan kl 08:30 och vid Suseånsmynning vid Skrea kl 10:25. Vid Västraby dök den upp strax efter kl 14.
Thomas Svanberg
- Wednesday, September 25, 2013 at 21:57:00 (CEST)

24 september. En nötkråka faxade österut över trädgården. Trevligt! Flera år sedan man såg arten inne i stan.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Wednesday, September 25, 2013 at 11:06:30 (CEST)

24/9: Förmiddag vid Sandön. Kärrsnäppa 39, Kustpippare 19, Myrspov 8, Storspov 10, Enkelbeckasin 8, Havsörn 1, Brun kärrhök 1
Niclas Jonzén
Höganäs, - Wednesday, September 25, 2013 at 01:38:01 (CEST)

24 sept. En hel del ormvråk på sträck idag över Kullahalvön. Under eftermiddagen vid Västraby drygt 160 sträckare. Ensilage bärgades bredvid Västraby gård och här födosökte ett 25-tal glador och bland dem en 1k brun glada. Även bruna kärrhökar (2), blåhökar (2), pilgrimsfalkar (2) liksom havsörnar (3) i området. Rastade gjorde bl a, rödstrupig piplärka 3 och trädlärka 2.
Thomas Svanberg
- Tuesday, September 24, 2013 at 21:32:20 (CEST)

22/9 Svart rödstjärt 1 ex i Rydebäck
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, September 24, 2013 at 21:06:47 (CEST)

24/9. En svart rödstjärt satt och sjöng när jag kom till jobbet i Ängelholm i morse.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, September 24, 2013 at 09:43:09 (CEST)

23 september kl 11:50 Ljungabolet. 57 TRANOR flög söderut
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, September 24, 2013 at 07:47:49 (CEST)

22 sept. Såg en vit gås (snögås?) som flög in med ett gäng vitkindade och landade på Hittarpsrevet vid 11-tiden.
Karin Ericsson
Helsingborg, - Monday, September 23, 2013 at 19:16:48 (CEST)

22 sept. En tur till Hallands väderö bjöd inte på några överraskningar. Skärpip 10, ängspip 30, silltrut 3, stenskvätta 6, taltrast 2 mm.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, September 22, 2013 at 16:36:23 (CEST)

22 september. Kort runda till Långören och Klondykes backar. En lärkfalk drog mot SV i den friska motvinden. 47 krickor och 17 bläsänder rastade. En skärpiplärka födosökte på ören. Dessutom en hel del rastande trut i området, mestadels gråtrut.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, September 22, 2013 at 14:29:31 (CEST)

21/9. Örby ängar: Tornfalk 1, Större Hackspett 3, Mindre Hackspett 1, Trädpiplärka 2, Ängspiplärka 18, Sädesärla 4, Gulärla 1, Trädlärka 2, Sånglärka 13, Rödhake 15, Järnsparv 6, Gransångare 7, Stjärtmes 5, Bo/Bergfink 650, Hämpling 9, Grönsiska 550, Steglits 6 och Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 21, 2013 at 22:29:49 (CEST)

2013-09-21, kl.17.30-. Jag och hustrun satt och njöt i den fina kvällen på klipporna vid Visitgrottan, Kullaberg. En vacker Fiskgjuse gled förbi i ögonhöjd,i riktning mot Kullaspetsen. Lite ströejdrar i viken och en Strandskata kom och landade på udden vid "Blå mal". Lite Ladusvalor jagade runt vid fyrparkeringen. Spanade lite efter den "vite" svalan, som flög runt Kullagårdens värdshus med sina normalfärgade bröder och systrar den 16/9, men tyvärr inte mer här. Det var en helt identisk svala i färgen, som den som finns utlagd på bilder i "Galleriet". Man kan undra om det varit samma individ?
Lars Unger
Mölle, - Saturday, September 21, 2013 at 20:45:16 (CEST)

21 sept. Vid ankomst till Grytskären dimma och regn men ändå lite rörelse. På sträck bl a, forsärla 4, rödstrupig piplärka 1 och lappsparv 1. En 1k pilgrimsfalk rörde sig utmed kusten. Vid Burensvik flaxade 2 nötkråkor förbi och slutligen vid Klarningen sågs en lärkfalk tillfälligt jagande och på sträck bivråk 2, blåhök 1 och stenfalk 2.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, September 21, 2013 at 20:26:30 (CEST)

21 sept. Under sjöfågelinventering Hittarp-Viken sågs en rödstrupig piplärka längs stranden nedanför Gråläge.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, September 21, 2013 at 17:02:17 (CEST)

20 sept. Promenad Ransvik till Fyren, Kullen t.o.r. Sydsidan ut och norrsidan tillbaks. Mest fågel på sydsidan och ganska tomt på norra. Begivenheten var en brandkronad kungsfågel som höll till ca 150 m öster om den norra radarmasten. Övrigt noterades bl a, gransångare 38, trädgårdssångare 1, mindre hackspett 1, gröngöling 1, bivråk 2 och forsärla 2. Gott väder!
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 20, 2013 at 20:00:21 (CEST)

Rönnen 19 september. Ja, mest naturligtvis gäss i mängder, flest vitkindade, sedan grågäss och ett mindre antal kanadagäss. Bland alla dessa gäss hundratals tofsvipor. I en undanskymd roll bland dessa "massor" hittades 2 myrspovar, 3 storspovar, 5 kärrsnäppor, 8 kustpipare, 1 gluttsnäppa, 1 ljungpipare, 2 större strandpipare och 2 1K gravänder. I lilla viken, ca 80 bläsänder, ca 20 krickor, 2 honf. skedänder, med betande vitkindade runt omkring. En tornfalk, en förbiflygande sparvhök, 5 ladusvalor.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Thursday, September 19, 2013 at 16:27:24 (CEST)

Strandbaden 17 september. Så har fasantuppen intagit sitt vinterrevir i trädgården, första övernattningen denna hösten. Ett säkert hösttecken?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, September 17, 2013 at 19:31:26 (CEST)

15/9 Idag sågs den helvita ormvråken på vägen ned mot Segelstorpsstrand.
Max Jensen
Helsingborg, - Sunday, September 15, 2013 at 18:16:13 (CEST)

15 sept. Sjöfågelinventering Viken-Höganäs i eftermiddagsrusket bjöd inte på några överraskningar. Storskarv 454 och uppskattningsvis lika många havstrutar. Ejder 125, gräsand 83, bläsand 26, storskrake 2, kricka 1. Lite starflockar i tången med sädesärlor och en vardera av buskskvätta och gulärla.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Sunday, September 15, 2013 at 17:38:08 (CEST)

14/9. När jag skulle förflytta mig mellan två stycken insektslokaler så passerade jag Tågarp.(Har dålig koll på om den är med i rapportområdet). Hur som haver så skrämde jag upp en Turkduva när jag kom farade genom byn. Det är minsann inte var dag jag ser en sådan numera.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, September 15, 2013 at 17:36:28 (CEST)

14/9 Tjejexkursion. Ett gott gäng tjejer var det som i strålande sensommarväder började dagen på Kullaberg. Inte mycket till sträck men ända en hel del fågel i rörelse En överflygande lärkfalk och två tornfalksungar som "lekte" på berget gladde, mycket småfågel, trädpip- och ängspiplärka, steglits, hämpling, gråsiskor, svarthätta, gärdsmyg mfl. Två nötkråkor, några flockar mindre korsnäbb och flera större hackspettar.

Vi fortsatte med ett kort besök på Rönnen där en fiskgjuse mötte på nära håll. En havsörn jagade upp tusentals vitkindade och grågäss i luften. Ett mäktigt skådespel. Skäggdopping, småskrak och storskrak fyllde på artlisten. Lunchen intog vi vid Sandön. Även här fick vi ta del av de två havsörnarnas - en juv och en gammal fågel - jakt efter mat. Den unga fågeln kämpade länge med en enorm rödspätta. Här gick små flockar av kärrsnäppor och brushanar, en gluttsnäppa, två myrspovar, enkelbeckasin och större strandpipare. Bland fisktärnorna syntes också kentsk och småtärna. Sara var nog den enda som lyckades få en skymt av vattenrallen.

En del av gänget valde att åka ut mot Svedberga för att se hur det stod till med rovfågelsträcket. Jag och några till av tjejerna avslutade denna trevliga dag vid Sandön. Det är kul, att som omväxling, vara ute ett gäng tjejer tillsammans och skåda.
Carina Palm
Råå, - Sunday, September 15, 2013 at 11:05:28 (CEST)

14/9 Örby ängar: Vitkindad gås 50, Sparvhök 1, Ormvråk 6, Vattenrall 1, Kentsk tärna 1, Större hackspett 10-15, Mindre Hackspett 1, Trädpiplärka 28, Ängspiplärka 9, Sånglärka 11, Gulärla 1, Sädesärla 7, Ladusvala 30, Hussvala 3, Svarthätta 1, Gransångare 5, Järnsparv 3, Bofink 200, Bergfink 2, Grönsiska 260, Gråsiska 7, Steglits 6, Mindre Korsnäbb 65. Medobs Klas.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 14, 2013 at 15:19:43 (CEST)

14 sept. Cykeltur genom Kronoskogen till Sibirien och vidare längs stranden ut till Klören. Innan ett större uppflog gott om fågel i åmynningen, bl.a. en ung rödspov. Inne över betesmarken en rastande rödstrupig piplärka och i den delvis nedbetade vassen en (eller möjligen två) blåhake.
Henrik Johansson
- Saturday, September 14, 2013 at 12:06:37 (CEST)

13.9 Ängelholm-Skälderviken. Medan några stenknäckar lät höra sina skarpa "zick" från trädtopparna i Hembygdsparken kom en forsärla, med sitt lite liknande "tsi-tsitt"-läte, flygande över Rönneå och landade för att födosöka på stranden. På andra sidan ån stod en mandarinandshona och sov. En kull med tre ungar sågs tidigare i somras här. Arten har etablerat sig i området, men är ännu fåtalig. Vid Sven Jons udde gottade sig två skärpiplärkor i den njutbara kvällssolen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, September 14, 2013 at 10:08:41 (CEST)

20130913 Stureholm. Den unga stäpphöken är kvar i området. Den sågs fint i kvällsljuset vid T-korningen mellan Stureholmsvägen och Röglevägen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, September 13, 2013 at 22:00:57 (CEST)

13/9 Efter morgonens slit på Friskis & Svettis lade jag mig i en solstol på tomten och kollade förbisträckande fåglar. Klockan 11:20 kom sju vråkar och låg och cirklade över mig. Bland dem fick jag syn på en lite mindre och mycket ljus fågel, som vid närmare granskning visade sig vara en stäpphökshane. Förmodligen samma som Phil Benstead sett sträcka söderut från Klarningen lite tidigare.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, September 13, 2013 at 21:48:19 (CEST)

12 september på em låg det tre storlommar i sommardräkt i Rössjön
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 13, 2013 at 17:22:18 (CEST)

Västraby 12/9: efter att Thomas hade lämnat sågs, förutom den unga stäpphöken, 2 adulta blåkärrhökshanar, 1 blåkärrhökshona, ytterligare 1 fiskgjuse, några bruna kärrhökar, 1 stenfalk och ett 20-tal ljungpipare
Håkan Johansson
Magnarp, - Friday, September 13, 2013 at 09:52:01 (CEST)

12 sept. Ett par timmars sträckskådning vid Västraby. På sträck mot syd ses bl a, bivråk 109, fiskgjuse 12, sparvhök 33, lärkfalk 4 och tornfalk 9. Vid ca 15:20 sågs en mkt trolig ung aftonfalk som jagade över Västraby dammarna. Drygt 10 min senare försvann den dessvärre efter lite bråk med en tornfalk. Roligare strax efteråt då en 1k stäpphök kom glidandes och gick ner och började jaga öster om gården. En rödstrupig piplärka rastade i en stubbåker tillsammans med ängs och trädpiplärkor. Avslutningsvis sågs inte mindre än 5 lärkfalkar som samtidigt födosökte över Stureholmsskogen.
Thomas Svanberg
Laröd, - Friday, September 13, 2013 at 07:13:05 (CEST)

To 12 sept. Ornakärr-Danhult. Mild och fin sen eftermiddag. Blå kärrhök 2 honfärgad plus hane, Ljungpipare minst 50, Enkelbeckasin c 10, Stenskvätta 3, Stare minst 200.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 12, 2013 at 21:41:56 (CEST)

12 september; Munka folkhögskolas fågelkurs besökte på eftermiddagen Höja våtmark och blev där guidade av markägaren Peter Hansson. Två adulta havsörnar flög över flera gånger och satt länge på åkern öster om våtmarken. En lärkfalk och 33 tranor drog mot söder. Många änder rastade i våtmarken – krickor, bläsänder och 7 skedänder liksom 2 svartsnäppor och 2 brushanar.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, September 12, 2013 at 21:06:32 (CEST)

12 september 1115-1120 Döshult. Noterade fler än 200 ladusvalor på en och samma tråd vid infarten till Beredskapsmuseet. Ett par minuter senare ett välformat V med 12 tranor mot NO. Ur sikte med bibehållen riktning. Sist en gräntzöverskridande obs från Folegandros, där jag från båt fick se eleonorafalkars flyguppvisningar vid de vertikala klipporna.
Cenneth Bäckman
Viken, - Thursday, September 12, 2013 at 12:54:32 (CEST)

2013-09-11 På och omkring min tomt (fornminnesvägen 18) har det nu under nästan en månads tid varit en flock med bändelkorsnäbbar som har födosökt. Jag har som mest sett 7 ex och idag var det två som landade i tallen men flocken med korsnäbbar var större så det är inte alls omöjligt att det kan vara ännu fler än 7 som är stationära i området.
Peter Franzén
Jonstorp, - Wednesday, September 11, 2013 at 21:58:09 (CEST)

Hittarpsrevet 10/9 Vid ett tubsvep dyker plötsligt 5st steglitser upp (både ad. och juv.) De sitter sedan och äter en ganska lång stund i kardborrebusken.
Klas Lindell
Helsingborg, - Tuesday, September 10, 2013 at 20:55:57 (CEST)

8 sept. Förmiddagspromenaden gick i Vegeholm. 2 kungsfiskare drog ljudligt förbi och detsamma gjorde en gröngöling. En nattskärra stöttes upp från sin dagkvist som var belägen på marken. Kvällsturen gick till Sandön. En rödspov sågs vilken ur datumet bör vara en islandica då våra inhemska rödspovar lämnat landet för länge sedan. En rödstrupig piplärka flög över ön. Bland vadarna kan nämnas, brushane 6 samt ett ex vardera av småsnäppa resp spovsnäppa. I vassarna sprang 7 vattenrallar. I skymningen samlades tusentals svalor inför nattkvist och 3 lärkfalkar jagade bland dessa. Imponerande flyguppvisningar och nog borde det rimligen finnas lättare byte att klippa än en svala?!
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, September 08, 2013 at 21:47:23 (CEST)

2013-09-08 kl 17:30. Pilgrimsfalk slog mås på Arilds golfbana, hål 14, plockade den och lyfte sen med bytet i fötterna.
Bengt Bengtsson
Mölle, - Sunday, September 08, 2013 at 20:22:09 (CEST)

7 september: KOFs sträckfågelräkning blev inställd men i gryningen åkte vi ändå upp till Sinarpsdalen där vi tänkt ha vår obspunkt. Ett glest sträck med gul- och sädesärlor, trädpiplärkor, svalor och mindre korsnäbbar drog gick igenom dalen. Så även 4 nötkråkor och 2 större hackspettar.

Vid Påarps mal stod 2 gamla och en ung toppskarv bland storskarvarna. Två rödstrupiga piplärkor rastade och 1 vardera av sten-, lärk- och tornfalk drog mot söder. På stenöarna vilade ett knappt hundratal ljungpipare och bland dem 20 brushanar. 20-30 steglitser drog runt bland övermogna tistlar.

Vi avslutade efter lunch vid Klarningen där 20-25 bivråkar, 4 fiskgjusar, 5-10 sparvhökar och 2 brunhökar sträckte söderut. Ca 80 brushanar rastade liksom 4 skedänder, 3 buskskvättor och 4-5 stenskvättor.
Carina Palm, Kalle Nilsson o Thomas Wallin
- Saturday, September 07, 2013 at 21:30:35 (CEST)

7/9 Örby Ängar: Vitkindad gås 55, Grågås 35, Vattenrall 1, Större hackspett 4, Trädpiplärka 4, Gulärla 5, Björktrast 11, Taltrast 1, Rödstrupig piplärka 1, Ladusvala 16, Hussvala 4, Järnsparv 2, Bofink 120, Steglits 5, Grönsiska 190, Mindre Korsnäbb 65.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 07, 2013 at 21:25:55 (CEST)

To 5 sept. Ingelsträde-Ornakärr-Danhult. Fiskgjuse 1 str S, Glada 1, Brun kärrhök 2, Tornfalk 1, Sparvhök 1, Ormvråk 1, Enkelbeckasin c 10, St hackspett 2, Stenskvätta 1. Inte så illa under en snabb cykeltur.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 05, 2013 at 21:45:36 (CEST)

5 september. Under dagen höll minst 40 kärrsnäppor till på stranden mellan Glimminge plantering och Mäsinge, vilket är en ovanligt stor flock för denna lokal. Vid Klarningen hördes minst en rödstrupig piplärka flyga över. Här rastade också bl.a. kricka (350), tofsvipa (minst 200) samt ett antal brushanar. En 1K brun kärrhök drog några vändor över vassen. Uppe på Lya ljunghed var det rätt tomt på fågel. Törnskatorna tycks nu har lämnat för i år och endast en buskskvätta sågs. En fiskgjuse sträckte över.
Mats Ljunggren
- Thursday, September 05, 2013 at 21:42:20 (CEST)

Ören 5 september. Möte med en gammal bekanting, tofsmes åter sedd i strandskogen. Men tanke på att bara två fynd gjorts i Höganäs kommun de senaste 20 åren bör rimligen denna fågel vara 3K+. Fågeln har setts från och till i samma område sedan hösten 2011. Övrigt noterbart, roskarl, småsnäppa och kärrsnäppa. Bläsänderna börjar nu anlända i mindre antal, även en stjärtand noterades.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, September 05, 2013 at 10:24:21 (CEST)

4 september. På förmiddagen hörde jag höstens första bergfinkar flyga över hemma i Glimminge plantering. Vid Torekovs rev var det rätt lugnt, här sågs bl.a. ljungpipare 35, kärrsnäppa 13, kustsnäppa 6 och storlom 1. På hemvägen kollade jag ljungpiparnas favoritåker intill Klavaslättsvägen i Slättaröd. Här stod 250 ex.
Mats Ljunggren
- Wednesday, September 04, 2013 at 21:54:10 (CEST)

Ons 4 sept. Ingelsträde-Danhult-Ornakärr. Familjen lärkfalk, 4 ex, fortfarande kvar nära häckplatsen. Dessutom; Ormvråk 1, Brun kärrhök 2, Storspov 1, Tofsvipa c 20.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, September 04, 2013 at 21:36:07 (CEST)

4 sept. Stannade till vid Sandön omkring kl. 16. En kungsfiskare fiskade från taggtrådsstängslet som går ut i åmynningen från Klörensidan. I kanten av växtligheten på insidan av Sandön gick en småfläckig sumphöna.
Henrik Johansson
- Wednesday, September 04, 2013 at 21:00:46 (CEST)

4 september. Ljungabolet. Har de senaste dagarna haft besök av en TORNFALK. Den ryttlar och tycks hitta en del föda på fälten framför gården. Har inte tidigare sett den här.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, September 04, 2013 at 12:00:35 (CEST)

3 september. Till skillnad från gårdagen soligt, klart och stilla väder. Strandkoll hemma vid Glimminge plantering där det bland de kentska tärnorna ute vid udden bl.a. gick några svartsnäppor, kustsnäppor och en ensam kärrsnäppa. Under loppet av en halvtimme sträckte två fiskgjusar över viken, riktning ungefär mot Svanshall. En havsörn kom förbi, såg ut att dra längs kusten upp mot Väderön.
Mats Ljunggren
- Tuesday, September 03, 2013 at 21:47:06 (CEST)

Mörshög 3 september. Grannen höll på att plöja ett fält öster om byn invid väg 110 när jag kom hem från jobb så det blev ett litet åkerspan. Bland ca 500 gråtrutar, fiskmåsar och skrattmåsar hittades en ung svarthuvad mås, en art som varit förvånansvärt fåtalig i höst. Misstänker att det är första fyndet för Bjuvs kommun? Även 2 1k silltrutar och 1 2k kaspisk trut kunde vaskas fram i plogfårorna.
Olof Jönsson
Mörshög, - Tuesday, September 03, 2013 at 20:12:33 (CEST)

3 sept. Eftermiddagsspan på hittarps rev. Sträckte gjorde ormvråk 3, sparvhök 1. Rastade gjorde bla brushane 35, kustsnäppa 6, kustpipare 1, kärrsnäppa 1, sädgås 1.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, September 03, 2013 at 15:54:04 (CEST)

2 september. Var ute i blåsväder vid Bjärekusten, först vid Kattviks hamn, som dock inte gav mer än några dvärgmåsar. Förflyttade mig i stället till Norrebro hamn, som bjöd på lite mer; minst ett ex vardera av kustlabb och fjällabb (nära!) samt en trolig storlabb, den sistnämnda alldeles för långt ut för mig. En ensam stormfågel kom också förbi, nära och fint. Sent på eftermiddagen, då vinden hade avtagit, besökte jag Torekovs rev för att se vad som blåst dit. Här var inget särskilt ovanligt, men en fin flock med 25 kustsnäppor måste ändå nämnas.
Mats Ljunggren
- Monday, September 02, 2013 at 21:52:06 (CEST)

2 sept. Sträck vid Kullen under dagen. Förutom många millimeter regn passerade även bl a, havssula 82, stormfågel 16, tretåig mås 1, storlabb 1, storlom 1, smålom 3 och roskarl 6. En stunds span vid Rösan gav en adult ljus kustlabb som drog utåt samt en juv dvärgmås åt samma håll.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, September 02, 2013 at 20:00:07 (CEST)

1 sept och sträckbevakning vid Råle hamn under fm. Inte mycket havsfågel i den friska västan men dock nio havssulor i varierande åldrar samt en ung dvärgmås sträckte mot sv. I övrigt noterades bl.a kärrsnäppa 27, sandlöpare 1, kustsnäppa 10, roskarl 1, kustpipare 3, ljungpipare 9, storlom 1 och snatterand 1.
Thomas Wallin o Bengt Andersson
- Sunday, September 01, 2013 at 20:17:39 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!