Observationer april 2014

Kunde igår - den 30:e april - konstatera "mina" första tofsvipeungar, 2 ex. Endast några dagar gamla sprang dom omkring i dagvattendammen vid Pilshults gård. I en angränsande hästhage fanns en buskskvätta och över område födosökte 6 ladusvalaor och 2 hussvalor.

1 maj, en kylig och blåsig morgon. Aktiviteten bland fåglarna tycktes dock inte påverkas utan i område Pilshult-Kungshult konstaterades bl.a. 6-8 rödstjärtar sjunga, svartvit flugsnappare 2 ex, grönsångare 2 ex. Bra med både gran- och lövsångare. En tidig trädgårdssångare sjöng i NV hörnet av Kungshultsskogen.

I rovfågelväg ormvråk och glada. Gråhakedoppingen ligger kvar i "runda dammen", Maria äng.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, May 01, 2014 at 11:11:55 (CEST)

30 aprilHöja våtmark vid middagstid, bl. a. 2 gulärlor, 2 grönbenor, 1 drillsnäppa, 2 skäggdoppingar, 2 rödbenor, 1 storspov, 9 gravänder, 5 krickor. Ugglarps broar, bl. a. 4 brushanar varav 2 hanar, 1 grönbena, 1 strandskata, 4 gravänder, sjungande hämpling.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Wednesday, April 30, 2014 at 17:24:45 (CEST)

29/4. Filborna Tippen. Vid 10,30 kretsade en brun Glada över tippen.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, April 29, 2014 at 20:19:21 (CEST)

28 april. Måndagsexkursionen vid Sandön lockade ett 15-tal deltagare och tom föreningen ordförande dök upp och gjorde sällskap. En något kylig kväll men ståendes vid denna ypperliga lokal blir det ändå en hel del som hamnar i protokollet. Bland vadarna märktes skärfläckor, gluttsnäppor och myrspovar. Några stenfalkar drog snabbt förbi och ännu mer svårskådad var den pilgrimsfalk som långt ut korsade Skälderviken på väg mot nordligare nejder. Kvällens största behållning var nog ändå den storskrakhona som tryggt lotsade sina 11 dunbollar till ungar upp på en större sten där sömnen tycktes infinna sig bums för ungarna. Tack alla för trevlig kväll och väl mött nästa gång hälsar exkursionsledarna!
Thomas Svanberg & Lars-Bertil Nilsson
- Tuesday, April 29, 2014 at 19:23:00 (CEST)

29 april 2014. Dammen vid infarten till Kokkenhus. Rörhöneparet har i år 7 veckogamla ungar.
Bo Hansson
Mölle, - Tuesday, April 29, 2014 at 17:37:51 (CEST)

28 april, skjutbanan vid Örby, en näktergal.
Gunilla Arborelius och Bosse Johansson
Ramlösa, - Monday, April 28, 2014 at 09:45:54 (CEST)

27 april. Ljungabolet. Fick höra en gammal bekant i dag, som gav mig riktiga sommarkänslor. SVARTVIT FLUGSNAPPARsång så här tidigt. Härligt, härligt. Har satt upp flera holkar i år, så han hade det jobbigt med att sjunga sina lockandetoner från de olika "bostäderna".
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 27, 2014 at 23:16:11 (CEST)

Kropps våtmark 26/4 En stationär näbbmärkt (gul) krika. Verkar vara mobbad då den födosöker ensam och inte tillsammans med de 10 tal krikor som vistas i våtmarken. Övrigt kan noteras gluttsnäppa 8, grönbena 10, m strandpipare 2, s strandpipare 2, drillsnäppa 2, årta 2, vitkindad gås 2, skedand 6, sångsvan 2, grågås 14 (2 ungar) mm. Det som förvånade mig var att gråhakedoppingarna övergett våtmarken. 2 - 3 par har varit där hela våren.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, April 27, 2014 at 22:13:06 (CEST)

27 april. Eftermiddagspass vid Vattenmöllan. En tjockfot kom insträckandes från havet och damp ner på fältet innanför banvallen. Rovfåglar såsom blåhök 2 honor, stenfalk 1 och lärkfalk 1 kom också in. En flock på 64 tranor likaledes.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 27, 2014 at 21:11:53 (CEST)

27 april. En sträckdag vid Domsten man sent ska glömma som tog sin början vid 5-tiden och redan då var sträcket av silvertärna igång. När räkningarna avbröts strax innan kl 13 hade inte mindre än 3821 ex passerat. En adult vitnäbbad islom i sommardräkt upptäcktes på sin väg söderut och troligen samma fågel sågs 70 min senare nedåt Falsterbonäset. Annat som sågs var bl a, smålom 124, stjärtand 10, kustlabb 3, dvärgmås 42, jorduggla 1, fiskgjuse 3, glada 4, ormvråk 113, stenfalk 1 och lärkfalk 1.
Olof Jönsson & Thomas Svanberg
- Sunday, April 27, 2014 at 21:07:16 (CEST)

27/4.Björkeröd.Vi hade även en Göktyta.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 27, 2014 at 17:33:50 (CEST)

27/4 Fågelviken vid Påarps mal (nära Torekov) är väl värt ett skådarbesök så här års. Dagens förmiddag bjöd på bland annat två skedandshannar med en hona. Fullt med ljungpipare har sedan några veckor funnits på sina vanliga platser på de yttre skären. Där höll även fyra hägrar till i dag. Gräs-, bläs-, gravand och kricka har skådats länge, liksom småskrake, rödbena, tofsvipa, större strandpipare, skrattmås, strandskata, stenskvätta, järnsparv och alltför stora mängder vitkindade gäss. Nytt för dagen var tre skäggdoppingar som simmade utanför de yttersta skären. Det är en förmån att bara ha tjugo minuters promenad dit och väl värt att kånka på den (för mig) tunga tuben.
Karin Falkmer
Broddarpa utmark, - Sunday, April 27, 2014 at 17:25:40 (CEST)

27/4.Kullen.Gott om fågel.på rutan.många rastande och sjungande fåglar.Lärkfalk 2 ex drog snabbt mot No,Skogsduva 3sp,Större hackspett 2,Ladusvala 13,Järnsparv 3,Rödstjärt cirka 25,Buskskvätta 15 ex runt friluftsfrämjandet hus i hagarna .Taltrast 150,Ärtsångare 2sj,Törnsångare 2sj,Svarthätta 15sj,Grönsångare 6sj,Gransångare 20,Lövsångare 50,Svartvitflugsnappare 4 hanar en hona,Mindre korsnäbb 14.medobs Glenn Cornland. åkte sedan till Hasslarps Dammar.Bergsdammen, Sävsångare 1sj,Rörsångare 1sj såg även Mindre Strandpipare 1,Grönbena2.Sista stopp Örby Ängar Svarthakad buskskvätta 1hane buskmarkerna norr Listorp.Medobs Glenn Cornland.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 27, 2014 at 17:21:54 (CEST)

27 april. En flock med 21 småspovar kom insträckande för att gå ned på utsidan av Sandön vid 8-tiden. Ute på Själrönnen ett 100-tal fisk- och silvertärnor som var uppe på lite höjd emellanåt. Bland dessa en ad dvärgmås. Vidare till Rönnen där en pilgrimsfalk på tillfälligt besök reducerade andtalet häckande rödbenor med en individ. Övrigt: bl.a. rastande mosnäppa, svartsnäppa, grönbena och snatterand samt förbiflygande stenfalk, havssula och backsvala. I snåren på östra sidan en sjungande törnsångare.
Henrik Johansson
- Sunday, April 27, 2014 at 14:53:23 (CEST)

27 april. kl. 11:25 Ljungabolet. TRÄDGÅRDSSÅNGAREN har nu kommit och bidrager till naturupplevelserna med sin fina sång.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 27, 2014 at 13:18:27 (CEST)

2014-04-27 Farhultsviken: Gårdagens blåhake hittades idag igen av Rolf Helmersson. Efter samtal från Paul Fors drog jag dit och fick ett foto på långt håll. Bilden finns på www.stureholmsfoto.se.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Sunday, April 27, 2014 at 12:27:31 (CEST)

Höghult:Rapporten nedan från 26/4-14.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, April 26, 2014 at 22:31:48 (CEST)

Höghult: Tidig Näktergal sjöng vid våtmarken under eftermiddag o kväll.Även en spelande Vattenrall och åtminstone 1 par Brunhök i aktivt parningsspel.
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, April 26, 2014 at 22:29:05 (CEST)

26/4.Örby Ängar.Bläsand 4,Buskskvätta 1,Taltrast 2,Svartvit flugsnappare 1,Svarthätta 10,Ärtsångare 2sj,Lövsångare 15,Gransångare 8sj,Rödstjärt 2sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 26, 2014 at 20:23:31 (CEST)

26 april. Sträckpass vid Domsten under några morgontimmar. Fantastiskt fint väder i sydostan som vred allt mer västerut under morgonen. Riktigt bra fart på tärnorna och summeras kunde silvertärna 979, fisktärna 81, ob fisk/silver 43, kenta 4, småtärna 2 samt svarttärna 3. Annat över sundet ejder 278, sjöorre 234, skedand 13, stjärtand 10, kricka 8, storlom 6, smålom 38, dvärgmås 18, havssula 9. Insträckare bl a ormvråk 68, sparvhök 23, fiskgjuse 2, brunhök 3 och gulärla 2, småspov 1. Mest förvånande under morgonen den kungsfiskare som i full fart pilade norrut precis i strandkanten - ny art för lokalen, väldigt ovanligt längs Öresundskusten? En yngre havsörn skrämde slag på de mängder ejder och sjöorre som ännu rastar i sundet, och gjorde ett par utfall mot några änder innan den i god fart fortsatte nordost. Glada medobsare under morgonen Thomas Svanberg och Oskar Lindberg. Vidare till Farhult där den under morgonen observerade vitstjärniga blåhaken tyvärr uteblev. Däremot - fart på sträcket även här; åtta ormvråkar, två fjällvråkar, två tornfalkar, en brunhök, tre glador, 40 ljungpipare, två småspovar. Rastade gjorde en vardera småspov och svartsnäppa, likaså en göktyta som ropade innanför Café Solvik. Ute på en av sandrevlarna en 2k kaspisk trut, inte helt lätt i april! I Hasslarps dammar på hemvägen ingen svarthalsad dopping men väl en smådopping i östra Hyllingedammen och vårens första sävsångare som satt och sjöng uppe vid Bergsdammen.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, April 26, 2014 at 17:16:53 (CEST)

26 april. Först mager utdelning vid åkerspan mellan Västraby och Svedberg. Endast enstaka rastande stenskvättor på de öppna jordytorna samt en sjungande grönsångare i Turköpsskogen. Styrde därefter kosan mot Farhultsviken vilket visade sig vara ett lyckat beslut. Från vasskanten inte långt från gamla skjutbanvallen hördes plötsligt en bekant sångstof och strax därpå visade sig en vacker vitstjärnig blåhake helt öppet högt upp på ett vasstrå. Detta vid kl. 9.30 ungefär. Fågeln sågs därefter i stort sett permanent under ca 20 minuter då den sjöng aktivt. Därefter försvann den tillfälligt längs vassbältet söderut innan den åter visade sig en kort stund. Även då sjungande helt öppet högt i vassbeståndet. Vid det senare tillfället fick även Paul F, Rolf H och Glenn C se den. Övrigt på lokalen: småspov 12, svartsnäppa 2, drillsnäppa 2 samt törnsångare 2.
Henrik Johansson
- Saturday, April 26, 2014 at 17:04:43 (CEST)

25 april. Norra hamnen även denna morgon. Lite bättre fart denna morgon med 235 sjöorrar,51 små-, 4 storlommar, två små-, 126 silver-, 89 fisk- och 91 ob fisk/silvertärnor, en insträckande gammal pilgrimsfalk, 12 havssulor, sex gulärlor, 17 trädpip. Eftermiddag-kväll på campingklubben, Domsten i vackert väder med tilltagande sydostan. Fram till kl 19:30 inräknas ormvråk 76, fjällvråk 2, sparvhök 23, fiskgjuse 4, brun kärrh 2, blå kärrhök 1 hane, rödglada 12, tornfalk 1, ladusvala 134, hussvala 21, backsvala 2, trädpip 3, storspov 47, småspov 1. En obestämd stäpp-/ängshök sågs dra ut från Danmark men tyvärr vände den ungefär mittsunds innan en säker bestämning lyckats göras. I sundet drog även under kvällen en del tärnor och 93 ob fisk/silver räknades in liksom två kentor.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, April 25, 2014 at 21:37:26 (CEST)

24 april. Morgonspan i Norra hamnen, rätt lugnt men ändå lite nämnvärt; ejder 215, sjöorre 44, havssula 14, kustlabb 1 mörk fas, småtärna 2, silvertärna 14, fisktärna 34, ob fisk/silvertärna 28, småspov 1, smålom 14. På eftermiddagen promenad Höganäs hamn - Mölle. Rätt mycket fågel i småregnet längs hela sträckan. Vid Långören, Höganäs en hane snatterand. Liten bit norrut glädjande med skyltarna som uppmanar folk att hålla sig borta från Ören, Strandbaden under häckningstid. Vid Ören rastade en grönbena kort och några backsvalor drog förbi. Uppe vid Lerhamn började det regna mer intensivt vilket tryckte ner ett och annat - däribland väldigt fina flockar med nordliga strandskator, tillslut rastade 370 ex uppåt Vattenmöllan. Bra fart på storspov efter regnskurarna och 545 sträckte österut i fina formationer, bland dessa minst 8 småspovar. I hagmarkerna mellan Vattenmöllan och Mölle fälad en hanne ringtrast, arttypiskt skygg men otroligt grann, där även en buskskvätta. Längs kuststräckan annars ett par småflockar med drillsnäppor, en del svalor, framförallt ladu- men även hussvalor, en hel del rastande ejder och enstaka gråhakedoppingar och smålommar.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, April 25, 2014 at 21:23:22 (CEST)

24 april. Hasslarps dammmar kl. 15-16. En svarthalsad dopping i mellersta Fleningedammen där det även låg 1 par vardera av årta och snatterand samt ett 10-tal par skedänder. Övrigt: en dvärgbeckasin flög upp från en av fjolårets nätplatser, grönbena 1, drillsnäppa 1, skogssnäppa 1 och mindre strandpipare 1. Gott om svalor över dammarna, både ladu- och hussvalor. Flera rastande gulärlor.
Henrik Johansson
- Thursday, April 24, 2014 at 21:43:31 (CEST)

En sen rapport från i tisdags, 22 april, men kanske ändå av intresse. Såg då en grå flugsnappare i Hjälmshult. Tidig obs onekligen och till och med nytt fenologirekord för Skåne med 5 dagar. Detta under förutsättning att den godkänns av Skånes Rapportkommitté. Ser också på Svalan att Leif hade en gök i Kockenhus samma dag. Även detta ett tidigt fynd och nu finns det 2 fynd i Skåne från den 22 april. Det förra fyndet gjordes 1994.
Thomas Svanberg
- Thursday, April 24, 2014 at 20:50:58 (CEST)

2014-04-23, ca kl.17.00 En ensam Trana spankulerade på åker mellan Vattenmöllan och Mölle.
Lars Unger
Mölled, - Thursday, April 24, 2014 at 13:37:10 (CEST)

23 april. En kvällsrunda som började i Hasslarp. Nämnas kan 1 mindre strandpipare och en flock på 31 storspovar som rastade. Vidare till Sandön där första intrycket var en hel del rastande fiskmåsar. Efter ett tag upptäcktes en flock sträckande fisktärnor som jag började räkna och räkna och räkna. Efter ett tag insåg jag att jag stod och tittade på den längsta tärnflock jag upplevt. Under ca 20 min sträckte tärnor in i en strid ström. En del fortsatte österut och en del gick ned på Själrönnen. Av de som gick ned på Själrönnen fortsatte några flockar österut lite senare. Uppskattningsvis 830 tärnor sträckte in och av dessa var ca 280 kvar på Själrönnen när jag lämnade, men förmodligen är det lågt räknat. Stor majoritet av fisktärna. Även en skräntärna sågs ute på Själrönnen. En flock på 59 storspovar, 2 småspovar och två myrspovar damp ner från skyn. Av övriga rastare kan 2 silltrut, 5 gluttsnäppor och ytterligare 10 myrspovar nämnas.
Oskar Lindberg
Laröd, - Wednesday, April 23, 2014 at 21:33:43 (CEST)

Inventering Kullaberg 23 april. Nu är det full fart på fåglarna. Bobyggande gransångare, svarthätte- och rödstjärtreviren börjar bli fyllda. Mysteriet med tornfalksparet är löst, häckar hos grannen. Ladusvalor och hussvalor flyger runt presumtiva boplatser. Sex enkelbeckasiner stöttes ute i hagmarkerna. Under hela morgonen ett tunt småfågelsträck med främst ängspiplärka.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 23, 2014 at 14:07:54 (CEST)

Morgonen vid Kullens fyr var grå och kylig. En kall ostan svepte över berget. Runt udden låg ett hundratal ejder och en tobisgrissla. Så småningom började det sträcka in en hel del ängs- och enstaka trädpiplärkor. Flockar med grå- och grönsiska, bergfink och steglits kom in från havet. Även 1 glada, 1 torn- och 2 stenfalkar drog förbi. Över havet passerade ett 30- tal havssulor mot syd och plötsligt kom 1 storlabb farande. Den gjorde ett par halvhjärtade attacker mot några sulor och fortsatte sedan mot sydväst. Framåt förmiddagen började solen värma och ett tiotal svarthättor och lövsångare hoppade runt i buskarna tillsammans med 3 ärtsångare. 1 hussvala och 1 backsvala sökte insekter ovanför fyren. Dagen fortsatte vid Björkeröd där 1 fiskgjuse, 1 brun kärrhök och 3 glador sträckte. I dammen fanns ett par årta som terroriserades av den icke ruvande knölsvanen (hanen?). Gråhaken låg på sitt bo liksom en sothöna. Ett kråkpar hade också börjat ruva.
Mats Peterz
- Tuesday, April 22, 2014 at 18:45:29 (CEST)

21 april; succén för KOFs måndagsexkursioner fortsätter – 30 medlemmar valde att avsluta påskhelgen med en långsam vandring runt Vegeholms fågelreservat och ufo-monumentet i Sibirien utanför Ängelholm. Tillsammans lärde vi oss/repeterade vi de vanligaste stämmorna i vårkören: bofinkar och lövsångare sjöng. Rödhakarna blev fler ju längre kvällen led. Gärdsmyg, järnsparv och gransångare fyllde på. Och över allihop upprepade taltrasten sina oändliga variationer.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, April 21, 2014 at 22:22:03 (CEST)

21 april. Domsten under dagen. Mest överraskande obs var den lunnefågel som Peter Svensson hittade då den anlände norrifrån tillsammans med ett mindre gäng ejder. Lunnen la sig en bra bit ut i sundet och sågs därefter inte mer. På sträck noterades bl a, smålom 22, årta 3, glada 4, brunhök 1, fjällvråk 14, ormvråk 4, sparvhök 11, fiskgjuse 1, stenfalk 1, grönbena 1, dvärgmås 5 och trana 9. Ett omfattande sträck av fink främst bergfink liksom hämpling och ängspiplärka pågick hela dagen. Undrar hur många tusental det sträckt in idag?!
Thomas Svanberg
- Monday, April 21, 2014 at 21:08:43 (CEST)

Ranarpsstrand 21/4. Det är lite deprimerande att skåda i området innanför Grytskären upp till Vistorps hamn. Där finns i år max ett par häckande tofsvipa, ett par större strandpipare och ett par rödbena. I synnerhet tofsviporna har minskat jättemycket, och fort. Ute runt Yttre Grytskär låg idag ca 50 ejdrar, det brukade vara ca 500 så här års för bara några år sedan. Och på Inre Grytskär är trutkolonin en spillra av vad den var. Insträck av en rödspov, 90 storspovar, 50 strandskator, tre mindre strandpipare, 500 ängspip och 200 grönsiskor bl a.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Monday, April 21, 2014 at 18:03:54 (CEST)

Må 21 april, Vegeholm; Häger 1, Ormvråk 2, Spillkråka 2, Kungsfiskare 1-2, Trädlärka sjungande 1, Trädpiplärka 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 21, 2014 at 15:40:38 (CEST)

20 april: Vid Björkeröd en hane ringtrast och ärtsångare sjöng vid parkeringen. På Kullaberg gott om sjungande svarthättor, gransångare och järnsparv samt enstaka lövsångare. En stjärtmes lät sig fotograferas. Havssulor drog förbi. På Sandön småspov 1, myrspov 8, gluttsnäppa 6 samt enstaka fisktärnor och kentsk.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, April 20, 2014 at 22:27:22 (CEST)

20/4 Lurade med Peder till inventeringsrutan på kullen. 4,5h senare hade vi bla noterat sjungande bofink 20, gransångare 13, gärdsmyg 8, lövsångare 2, svarthätta 2. Även mindre korsnäbb och gråsiska drog förbi och spelade. Längs nordsidan drog paret sparvhök österut. Sträckte gjorde ängspip 47, trädpip 22, bofink 25, kaja 39, dubbeltrast 5 samt en fjällvråk. Vidare till Hasslarps dammar, ett par vardera av årta, skärfläcka och mindre strandpipare. Vid Tostarpsvägen Kropps våtmark ett par mindre och större strandpipare och en sjungande grönsångare.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, April 20, 2014 at 22:14:59 (CEST)

20 april. Sträckobsar vid Domsten under dagen. En del rovfågel på insträck såsom, brunglada 1 ad, glada 9, brunhök 2, blåhök 3, fiskgjuse 3, ormvråk 25, fjällvråk 5, sparvhök 36 och tornfalk 1. Övrigt var bl a, jorduggla 1, kustlabb 1 mörk, silvertärna 21, fisktärna 2 och trana 2. Svarthättor, lövsångare och rödstjärt verkar ha anlänt i lite större antal under natten. Hördes sjungande under hela dagen.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 20, 2014 at 20:46:53 (CEST)

20 april. Cykeltur genom Vegeholms ägor. Efter vinterstormarna finns det nu återigen stora härliga kalhyggen. Över ett av dessa, intill TV-masten, en ljuvligt sjungande trädlärka.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Sunday, April 20, 2014 at 20:35:25 (CEST)

20 april: på Väderön hade silltrutarna återvänt på flera ställen längs öns kuster, 3 tordmular vaktade vid inloppet till Sandhamn. På västsidan var det ovanligt gott om tobisgrisslor, likaså med knubbsälar. En fjällvråk kom insträckande och nyanlända rödstjärtar, svarthättor och lövsångare sjöng. Årets första tosteblåvinge flög förbi.

I Klarningen rastade minst 6 silltrutar. 2 mindre strandpipare och en större och en vacker brun kärrhökshane visade sig också.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, April 20, 2014 at 19:50:16 (CEST)

20 april, kort besök vid Vattenmöllan. Ett par årta i en av dammarna. Snatterand 1 hane, gluttsnäppa, mindre strandpipare, ett par sjungande stenskvättor och några nyanlända ärtsångare. En fjällvråk kom insträckande.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 20, 2014 at 11:57:16 (CEST)

19 april. I ravinen öster om Laröd skola brukar det häcka något enstaka par grönsångare. Nu har ett exemplar återvänt och det var full fart på sången.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, April 20, 2014 at 06:54:40 (CEST)

19 april: på morgonen vid Sandön fiskgjuse 1, brunand 4, alfågel 3, vigg 6, gråhakedopping 5, myrspov 2, skärfläcka 2. På kvällen gluttsnäppa 5, myrspov 4. Längst ut på Rönnen rastade 4 tranor.
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2014 at 22:23:13 (CEST)

Lö 19 april, Söderåsen; Vegeådalen och Halla, Nyligen inkommet, fåtaligt, men dock; Lövsångare, Grönsångare och Svartvit flugsnappare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 19, 2014 at 22:04:05 (CEST)

Påskafton 19 april. Ringmärkning på Kullen även denna morgon. Ungefär samma fart och det slutade på 16 fåglar av 8 arter - bland annat sju gransångare, två gulsparvar och en gråsiska. Sämre fart över havet - 63 sjöorrar, 56 ejdrar, smålom 24, 21 havssulor och en stormfågel. Desto mer fågel i luften - 16 trädpiplärkor, en gulärla, tolv hämplingar, 45 bofinkar, en råka, 59 kajor. Andra på berget såg även en bredstjärtad labb som drog söderöver samt en förbiflygande ringtrast. Under pågående inventeringsrunda hittade Patrik Söderberg en mycket välvillig sjungande brandkronad kungsfågel strax väster om värdshuset/golfhuset - precis nedan den högsta toppen längs stigen som börjar i nordvästhörnet av golf-parkeringen. Märkare och medhjälpare idag Ståhle, Ehrenberg, Klas, Henrik Johansson, Patrik Söderberg mfl. I Farhultsviken ännu många skärfläckor - idag 24 stycken. Där även ett brunhökspar, två myrspovar, åtta gluttsnäppor. Vid Stenkrossen en insträckande fiskgjuse, två ärtsångare, rödstjärt, tre lövsångare samt många gransångare. På Rönnen två myrspovar ett tjugotal rastande smålom men endast två skärfläckor - Lilla viken ser verkligen inte så bra ut iår... Avslutning på Sandön med tre gluttsnäppor, en brushane samt en kentsk tärna. Oroväckande och ledsamt med fiskare både kring Själrönnen och i vattnet precis öster Rönnen - men vad att göra? Medobsare under hela dagen Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2014 at 21:08:39 (CEST)

Långfredag 18 april. Inledning på Kullen med ringmärkning - lugn men småtrevlig historia. 11 fåglar av 7 arter, en vardera lövsångare och svarthätta toppade. En del rörelse över havet - 447 sjöorrar, 125 ejdrar, 21 smålommar, tre storlommar samt 42 havssulor. Lite insträck - sju trädpiplärkor, fyra ängspiplärkor, en buskskvätta. Stationärt med de lokala gråkråkorna under morgonen även en svartkråka. Med på märkningen under morgonen undertecknad, Ehrenberg, Ståhle, Klas och Otto. Vid Vattenmöllan ett par årta, 18 storspovar, 23 bläsänder och full fart på klockgrodorna. Vidare till Björkeröd där hela tolv ringtrastar (åtta äldre hanar, en ung hane samt två honfärgade) visade upp sig längst österut i hagen förbi färisten. Annars rätt lugnt, med 15-talet gransångare och en enstaka lövsångare. Vid Långören, Höganäs drog en skräntärna förbi söderut i strandkanten och norr Höganäs hamn höll en mycket ljus, leucistisk 2k-3k gråtrut till. Inte alls olik någon av de ljusare trutarna, men med mörka ytterfan och således endast en felfärgad gråtrut. Medobsare och chaufför på den på märkningen följande skådarturen Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2014 at 20:51:06 (CEST)

16 April. Vid niotiden i förmiddagen var jag på väg till Förslöv för att handla. Och i korsningen i Margretetorp kom en Härfågel flygande ifrån söder och satte sig ett kort stund i ett träd. Och därefter flög den vidare mot Förslöv. Efter att varit i kontakt med H Ehrenberg för att få den utlarmad, fortsatte jag mot Förslöv och i höjd med Peab kom den flygande igen och fortsatte bredvid bilen över skolan och flög sedan över skogen och försvann.. Otroligt häftigt.
Kristian Linde
Margretetorp, - Saturday, April 19, 2014 at 20:48:33 (CEST)

16 april. Sträckspan i Domsten under några morgontimmar. Ingen fart på sträcket, men ett fint spegelblankt sund och en hel del fågel ändå. Sjöorre dagens talrikaste med 4386 stycken som i småflockar kom inflygande norrifrån för att sedan landa mitttsunds där de rastade hela morgonen tillsammans med dryga 1500 ejdrar. På sträck kan annars nämnas kricka 8, snatterand 1, bergand 1, svärta 7, smålom 31, storlom 5, gråhäger 24, sparvhök 6, ormvråk 13, brun kärrhök 1 och ladusvala 1. En lövsångare satt och sjöng i skogen och på vattnet rastade en svarthakedopping. Vid lunchtid på Rönnen en prutgås, fyra myrspovar, ett snatterandspar samt en tidig roskarl. Medobsare Bengt Andersson, Per Muhr, Thomas Wallin, Lennart Söderberg mfl.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, April 19, 2014 at 20:29:13 (CEST)

Påskafton, Kullaberg. Fyra bergsklättrare som klättrade inom ett av de avlysta falkområdena på berget blev bortkörda av polisen. Efter att vi anmält till Länsstyrelsen kontaktade Länsstyrelsen polisen. Stort tack till dessa poliser som verkligen engagerade sig i fallet. Klättrarna blev grundligt visiterade och anmälda till jourhavande åklagare. Hur stor skada klättrarna åstadkommit återstå att se.
Alf Petersson
Strandbaden, - Saturday, April 19, 2014 at 18:20:37 (CEST)

Ville bara berätta att den helvita ormvråken vid Ängelsbäck på Bjärehalvön var kvar i sitt gamla revir den 18/4.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, April 19, 2014 at 15:50:44 (CEST)

Onsdagskvällens vårvandring i Björkeröd lockade 27 personer. I den behagliga vårkvällen observerades bla 1 Ringtrast enstaka Rödvinge- trastar och Taltrastar, Gröngöling flera Gran- sångare, samt Gråhakedoppingarna. Kvällens final härligt Morkulledrag samt ropande Kattuggla. Lennart Engman och Kaj Möller
Kaj Möller
Lerberget, - Thursday, April 17, 2014 at 18:10:56 (CEST)

16 april. Hur många taltrastar rastar i en skånsk rapsåker? I ett sidoprojekt till Kullabergsinventeringen inventerar jag ett område som i huvudsak består av jordbruksmark. Lite förvånande stöttes 40 taltrastar och 5 järnsparvar i ett cirka ett hektar stort område, fåglarna var väl dolda i den halvöga rapsen. Man kan undra hur många trastar det fanns i det stora fältet totalt. Tillfälligheter eller? En ringtrast stöttes i en angränsande hage och från Kullabergssluttningar hördes rödstjärt. Kvällstur till Surkenabben där en sen snösparv rastade.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 16, 2014 at 19:44:00 (CEST)

16/4 Tomtskådning på Fångstvägen i Jonstorp. 10st. sena tranor tog kurs över Skälderviken även 1 fiskgjuse syntes spejande över vattnet. På tomten årets första rödstjärt.
Lennart Engman
Jonstorp, - Wednesday, April 16, 2014 at 16:31:53 (CEST)

15 april. Eftermiddagsskådning runt industriområdet vid Tostarp som ligger strax öster om E6/E4:an i höjd med Filbornatippen. Brungladan som setts till och från i området var synlig mer eller mindre hela tiden. Rörde sig ofta över tippområdet men även ner mot Vasatorps Golfklubb. I området sågs också 1 par mindre strandpipare liksom 1 par större strandpipare .
Thomas Svanberg
- Tuesday, April 15, 2014 at 22:40:05 (CEST)

15 april; kalla nordanvindar över Hasslarp men en trädpiplärka rastade kort och i östra Hyllingedammen var den svarthalsade doppingen kvar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, April 15, 2014 at 21:35:01 (CEST)

14 april: när måndagsexkursionerna fortsatte till Höganäs vandrade 15 KOFare i en vårfager Krapperupspark med Affe Petersson o Kalle Nilsson i täten. I kikarna fastande en av vårens första stenskvättor, flera hämplingar och en havssula. Gransångare, gärdsmygar och rödhakar sjöng och på marken hittade vi gulsippor, desmeknopp och ormbär.
Thomas Wallin
- Monday, April 14, 2014 at 22:25:22 (CEST)

14/4.Hasslarps dammar.Knölsvan 14,den Svarthalsade doppingen kvar i östra Hyllinge dammen.Grågås 1 par med ungar,Gravand 3,Bläsand 11,Kricka 23,Årta 1 par,Skedand 16,Vigg 35,Ladusvala 3.medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, April 14, 2014 at 21:26:44 (CEST)

13 april. En hel del havssulor fiskade vid eller sträckte förbi Kullens spets. Vid Mölle hördes ljuva toner från sjungande svarthätta.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, April 14, 2014 at 10:44:46 (CEST)

13 april; en stenfalk kom lågt över dammarna i Hasslarp och fick ljudligt sällskap en bit på vägen norrut. Två årtor, minst 6 snatteränder och 13 skedänder rastade med ett 10-tal ladusvalor i luften ovanför sig.
Carina palm o Thomas Wallin
- Sunday, April 13, 2014 at 19:22:06 (CEST)

Nästan på årsdagen så är gråhakedoppingen på plats igen i "runda dammen", på Maria äng (Mariastaden Helsingborg). Vaksam men ändå tillmötesgående för goda studier.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Sunday, April 13, 2014 at 14:43:40 (CEST)

13 april. Kort morgontur runt Björkeröd. Ett visst nedfall av vadare kunde noteras, ett par skogssnäppor drog förbi, en enkelbeckasin gick ute i de öppna gräsmarkerna, kanske ditlockad av alla daggmaskar och en morkulla stöttes ifrån ett björnbärsbuskage. Morgonens "skönsång" bestod av en grymtande vattenrall, skorrande gråhakedopping och ett par skränande nötskrikor. En blåhök drog väster ut över Håkull.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 13, 2014 at 11:04:16 (CEST)

12/4. Brogårda våtmark.Artrikt med änder i våtmarken.Gravand 3,Gräsand 12,Snatterand 2,Skedand 2,Bläsand 22,Kricka 26,Vigg 21, Brunand 3,Knipa 4.Sågs även Gråhakedopping 4,Knölsvan 2,Sothöna 23,Strandskata 18,Tofsvipa 9, Skogssnäppa 2.medobs Gunbritt
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 12, 2014 at 21:37:33 (CEST)

Lö 12 april, Ornakärr; "Min" hemmatornfalk på plats! Alltid kul - idag som en toppspira i holkträdet. Ljungpipare c 20, Storspov 5 inte så illa,kanske man kan tänka sig tre par på maderna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 12, 2014 at 20:38:22 (CEST)

12 april: Inventering i området radarstationen-Ransvik. I motsats till Karl Görans iakttagelse så saknar vi stararna.

Bra fart på skogsduvorna med minst 3 revir på rätt sida Ransviksvägen och 2 på motsatt. 3 korpar drog förbi liksom flocken mindre korsnäbb.

Äntligen så hittade vi också en hackspett, gröngöling. Men fortfarande inga större eller mindre hackspettar!.

I övrigt inget oväntat men kanske individmässigt mindre än det borde vara?

Medinventerare Ingrid och Björn Ekelund.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, April 12, 2014 at 19:37:33 (CEST)

12 april; En sjungande svarthätta var det mest oväntade vid morgonens besök i vår inventeringsruta på Kullaberg. Annat kul var stjärtmes, spillkråka och korparna som håller till på norrsidan. En stor flock vitkindade gäss passerade norrut och i motsatt riktning två havssulor. Mycket bofink rastade i buskar och träd på berget.

När vi anlände till Björkeröd var det ganska trastfattigt, dock fick vi se en fin ringtrast, en dubbeltrast och några taltrastar.

I Farhultsviken stod två kustsnäppor i vinterdräkt, ett trettiotal skärfläckor, rödbenor, en myrspov och många storspovar. Amalgamgnisslet från tre nyanlända kentska tärnor genljöd över viken och i vassen grymtade en vattenrall.
Thomas Wallin och Carina Palm
Ängelholm, - Saturday, April 12, 2014 at 19:10:31 (CEST)

12 april. Besök i inventeringsrutan syd Björkeröd. I sydsluttningen årets första rödstjärt. Sex ringtrastar födosökte ute på fälten. Mest glädjande var två revirhävdande/boletande starar, om jag inte missminner mig saknades arten i denna rutan 2004. För övrigt har antalet häckande starar minskat kraftigt på Kulaberg sedan den första inventeringen 1974.
Karl G NIlsson
Strandbaden, - Saturday, April 12, 2014 at 12:03:32 (CEST)

11 april en stund i slutet av eftermiddagen när solen tittade fram vid Sandön: 11 stjärtänder, 1 skedand, 1 gluttsnäppa, 2 brushanar och 5 myrspovar. Tre fiskgjusar och 3-4 gråhakedoppingar dessutom.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Friday, April 11, 2014 at 23:00:58 (CEST)

11/4 I damm/våtmark strax ost om Lunnamöllan i Munka- Ljungby en Gråhakedopping vid 15.00 tiden. Synlig med handkikare från nya elslingan.
Johnny lindkvist
Munka-Ljungby, - Friday, April 11, 2014 at 18:44:25 (CEST)

11 april. Svarthalsade doppingen ännu kvar i Hasslarp, för övrigt gott om simänder bl a 10 snatteränder och 22 skedänder. Tre ladusvalor snurrade kort över bergsdammen. I Brogårda våtmark sågs tre årtor bland alla krickor och bläsänder, två skogssnäppor stod i gräset.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, April 11, 2014 at 17:22:55 (CEST)

10 april. Några timmar vid Domsten. Ett par minuter i 13 kom en adult hane stäpphök insträckande. Övriga rovfåglar idag var, havsörn 1, glada 3, brun kärrhök 4, blå kärrhök 2, ormvråk 117, fjällvråk 1, sparvhök 52, fiskgjuse 8, tornfalk 1 och stenfalk 1. 2 vita storkar sträckte in med någon timmes mellanrum. Nytt dagrekord för lokalen sattes för smålom med 271 sträckare. Därmed rök det tidigare på 221 ex!
Thomas Svanberg
- Thursday, April 10, 2014 at 21:45:33 (CEST)

2014-04-10. Björkeröd. Efter lite sökande så fanns det fem ringtrastar i samma kikarfält fördelat på tre äldre utfärgade hannar och två yngre. Efter några minuters obs drog flocken norrut. Tack till Thomas W för tipset.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, April 10, 2014 at 21:38:51 (CEST)

10/4-14, 1330 mellan Brunnby k:a och skolan i Strandbaden 7 sångsvanar mitt i potatisåkern. Hade inte två av dem flugit in och landat, skulle jag inte upptäckt de övriga, som till synes bestod av hals och huvud allena. Fin bild!
Cenneth.backman@gmail.com
Viken, - Thursday, April 10, 2014 at 16:11:58 (CEST)

To 10 april; Svedberga; en stenskvätta drar bort längs vägen. Från köksfönstret; en ringtrast gungar till ett tag på en gren i körsbärsträdet.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 10, 2014 at 16:05:42 (CEST)

Vi har nu 20-tal steglitser som besöker vårt matbord varje dag
Inger Kylefors
Ramlösa, - Thursday, April 10, 2014 at 09:29:53 (CEST)

9/4 Vid ett regnuppehåll på em tog jag en tur i det blåsiga vädret till Klarningen Här såg jag 1 rödspov,4 brushonor,20 tal skedänder,ett par årtor,50 tal krickor o 1 blåhök hona.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, April 10, 2014 at 09:05:04 (CEST)

9 april -14, En knapp eftermiddagstimme vid Kullens fyr. NV vinden var inte nådig om än i avtagande. Behållningen var 3 fiskande havssulor nära udden. Vidare till Sandön, som kändes helt tomt. I bjärt kontrast till gårdagens 22 skärfläckor och fler än 30 storspovar.
Cenneth Bäckman
Vike , - Wednesday, April 09, 2014 at 20:41:54 (CEST)

8 april. Vid Hasslarps dammar sen em sågs utöver gårdagens arter ytterligare ett par årta, minst sex ladusvalor samt ett par stjärtand.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, April 08, 2014 at 20:13:36 (CEST)

Ljungabolet. Den 5 april kom SÄDESÄRLAN. Det är 2-3 dagar för tidigt. Sedan 4 april har TALTRASTEN sjungit här.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 08, 2014 at 12:37:58 (CEST)

7 april. Hasslarps dammar Måndagsexkursionen gick också denna kväll till Hasslarps dammar dit ett gäng på 14 personer kom. Kvällen var ljum och ljuset låg fint på änderna i Fleningedammarna. Bläsänder, en brunand, gravänder och 12 skedänder simmade tillsammans med sothöns, ett flertal krickor och en årta. Doppingarna representerades av förutom våra stationära gråhakedoppingar en smådopping och en ovanlig gäst, den vackra svarthalsade doppingen som vi ibland kunde skymta bakom vassen. Pilgrimsfalken höll ett öga på oss från kraftledningen och sparvhök, ormvråk och brun kärrhök kunde beskådas i luften. På fälten fanns bland grågässen en flock på sex bläsgäss, Strax före åtta avslutade vi, nöjda med kvällens observationer, denna trivsamma skådarkväll. Väl mött nästa vecka med utgångspunkt från Höganäs
Thomas Svanberg och Carina Palm
Helsingborg, - Monday, April 07, 2014 at 22:17:59 (CEST)

7 april. Sträckkoll vid Domsten. Trots dimma och inte helt perfekt sikt en del drag på ffa sjöorre där 3407 ex inräknades. Även simänder såsom, bläsand 109, kricka 364, snatterand 6 och vardera 2 par av stjärtand och skedand. 2 mörka kustlabbar drog mot söder och flög förbi gjorde även 2 ladusvalor liksom en jorduggla. Under en tillfällig uppklarning i molntäcket sträckte brun glada 1 ad, glada 2, havsörn 1, fiskgjuse 7 och duvhök 2 innan det tjocknade på igen.
Thomas Svanberg
- Monday, April 07, 2014 at 16:20:51 (CEST)

6 april. Ett par salskrakar finns fortfarande kvar i dammen i Höja våtmark. Vi har nu sett dem där vid olika tillfällen sen i början av mars månad.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Sunday, April 06, 2014 at 21:10:08 (CEST)

6 april. Promenad Killeröd-Önnarp. Två tofsmes, en svartmes och en varfågel.
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, April 06, 2014 at 18:23:21 (CEST)

5 april. Sjungande hanne svart rödstjärt på företagsområdet i Munka-Ljungby. Vid cykelhandlaren.
Henrik Johansson
- Sunday, April 06, 2014 at 10:51:41 (CEST)

5/4 Inventering på Kullen, lite mindre aktivitet bland fåglarna denna småkalla dag. Den roligaste obsen var 2 stjärtmesar varav en med bomaterial i näbben som sågs i korsningen område 9/17/10/14 och sedan rörde sig österut. Lunch intogs uppe på höjden omr 9 och paret pilgrimsfalk sågs flyga förbi kort.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, April 05, 2014 at 19:01:26 (CEST)

Ramnasjömossen 5/4 Det är kanske jag som har bråttom men idag fick jag äntligen se o höra orren spela. Det blev ingen "kamp" om hönorna eftersom det bara var jag och en varfågel som njöt av hans uppvisnig. man får hoppas han får föra släktet vidare på något sätt ändå.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Saturday, April 05, 2014 at 14:31:44 (CEST)

3 april. Efter väderomslaget igår med regn, hagel och åska närdes en förhoppning om att det idag skulle bli lite fart på rovfågelsträcket. Det kan man lugnt säga att den förhoppningen infriades till fullo. Bevakning vid Domsten under dagen gav ett imponerande sträck med dagsrekord för brun kärrhök och fjällvråk samt den näst högsta summan någonsin för fiskgjuse. Siffrorna i sin helhet för rovisarna; havsörn 1, glada 11, fiskgjuse 31, blå kärrhök 11, brun kärrhök 56, fjällvråk 57, ormvråk 128, duvhök 2, sparvhök 113, pilgrimsfalk 2, tornfalk 10 och stenfalk 2. Vid 14-tiden rapporterade danska skådare om en svart stork som var på väg mot sundskusten och en dryg timme senare fick vi syn på den på långt avstånd. Den gled in strax söder om hamnen och fortsatte mot nordost. Bland övrigt som sågs idag kan nämnas, vit stork 1, salskrake 1, kustlabb 1, fisktärna 1 och dvärgmås 4. För övriga arter så kolla på Svalan.
Thomas Svanberg & Bengt Andersson
- Thursday, April 03, 2014 at 21:31:13 (CEST)

3 april: 100-tals rödvingetrastar rastade bland ekkronorna i Tomarps ene nu ikväll. Elva enkelbeckasiner lyfte från våtmarkerna vid Ugglarps broar. Dessutom skogssnäppa, rödbena och 15 glador.
Carina Palm och Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 03, 2014 at 20:33:11 (CEST)

3 april. En varfågel på det stora hygget öster om Klörenvägen ikväll. Ganska bra sträck av finkar och andra småfåglar på seneftermiddagen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, April 03, 2014 at 18:41:22 (CEST)

2 april: ett par Årta i Hasslarps dammar.
Ronny Svensson
Stureholmsby, - Wednesday, April 02, 2014 at 13:30:08 (CEST)

1 april. Några timmars koll vid Domsten. I sträckprotokollet hamnade bl a, ejder 1470, smålom 48, havsörn 1, glada 10, fiskgjuse 4, ormvråk 28, fjällvråk 1, sparvhök 22, duvhök 2, pilgrimsfalk 1 och jorduggla 1.
Thomas Svanberg
- Tuesday, April 01, 2014 at 19:40:50 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!