Observationer augusti 2014

30 augusti: tidig (och lång...) frukost vid Örby ängar i sydostvinden bjöd på kontinuerligt fast lite glest sträck av 110 gulärlor, 25 trädpiplärkor, 330 svalor (nästan enbart ladu), 2 backsvalor, 9 tornseglare, 6 järnsparvar och 5 mindre korsnäbbar. Uppåt förmiddagen fyllde 8 bivråkar och ungefär lika många sparvhökar på. Mer stationära var 2 buskskvättor, 1 törnskata och några vattenrallar.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Saturday, August 30, 2014 at 17:27:00 (CEST)

30 aug. Råå hamn under morgon och förmiddag. Bland alla trutar och måsar kunde 3 1k och 1 2k kaspiska trutar ses. Även några unga silltrutar liksom äldre fåglar sågs. 3 bivråkar på sträck mot Danmark och en handfull sparvhökar följde kusten söderut. Likaledes gjorde ett 100-tal gulärlor och svalor med dominans av ladusvalor.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, August 30, 2014 at 15:42:12 (CEST)

29 aug. Åkte ner till Råå hamn på kvällen för att titta på den svarthuvade mås som Peder hittade dagen innan och rapport under dagen gjorde mig hoppfull. I ösregnet hittades en 1k svarthuvad mås och jag tog för givet att det var samma fågel som Peder sett. Vid bildgranskning i efterhand visar det sig emellertid att det rör sig om en annan fågel. Således 2 svarthuvade måsar på lika många dagar! I regnet kunde även 3 1k kaspiska trutar liksom 6 ad silltrutar ses.
Thomas Svanberg
- Saturday, August 30, 2014 at 15:39:38 (CEST)

29 september: höstens första (för oss i alla fall...) fjällvråk ryttlade över Klarningen. Bland alla grågäss i våtmarken simmade 2 skedänder, några bläsänder och 60-70 krickor. Övrigt: ca 10 brushanar, 20 enkelbeckasiner, 2 bruna kärrhökar, 8 ormvråkar och en glada. Innan lågtrycket drog in samlades stora mängder svalor och bland dessa ca 10 tornseglare.
Kalle Nilsson o Thomas Wallin
- Friday, August 29, 2014 at 23:36:07 (CEST)

28 augusti. Eftermiddagstur i Helsingborg, andra ärenden kombinerade med skådning var ett lyckosamt drag. Söder om Råå hamn en del trut, bland dessa en ung svarthuvad mås, två kaspiska trutar (1 1k, 1 2k) samt tre silltrutar (1 1k, 1 2k, 1 4k+). En del fågel i luften, sju bivråkar sträckte likaså 60 gulärlor. I Björka skog, bakom/öster om XXL på Väla sågs och hördes åtminstone en honfärgad bändel i en flock om 15 mindre korsnäbbar!
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, August 29, 2014 at 09:15:28 (CEST)

28 aug. Vi tog en promenad i Båvs hage och Vegeådalen vid Åvarp denna ovanligt vackra sensommarkväll. Det var sparsmakat med fågel men det blev några trevliga arter. Tre nötkråkor samlade hasselnötter och en lärkfalk drog förbi liksom en skogsduva. Stjärtmes och entita födosökte vilket också en sparvhökshona gjorde på sitt vis med en snabb razzia i buskarna. Spillkråka hördes på håll och gulärla o korsnäbb drog förbi när vi hälsade på fåren som betar på Ekbackens slåtteräng. Medobs: Eva Kristiansson
<< Helsingborg, - Thursday, August 28, 2014 at 23:52:30 (CEST)

28 augusti: fågelkursen på Munka folkhögskola skådade vadare på Sandön och såg bla 7 roskarlar, ca 70 kustsnäppor, 1 spovsnäppa, 2 småsnäppor, 2 sandlöpare och en mindre strandpipare. Dessutom en subadult havsörn som jagade runt Själrönnen och en fiskgjuse som passerade över ön samt ca 25 kentska och 10 fisktärnor.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, August 28, 2014 at 22:50:01 (CEST)

27 Aug ca 1500 Årets första SORGMANTEL fladdrade förbi i trädgården Hoppas att det är tillåtet att även rapportera obsar på fjärilar.
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Thursday, August 28, 2014 at 08:44:54 (CEST)

Ett lärkfalkspar har häckat i Segelstorpsstrand i år, som mest har fem fåglar setts samtidigt nu i augusti. Det är en nyetablering på platsen. Lärkfalk är överhuvudtaget ovanlig som häckfågel på Bjärehalvön, under atlasinventeringen hittades bara en häckning under hela perioden.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Tuesday, August 26, 2014 at 09:14:45 (CEST)

24 aug. På dagen för 3 år sedan hittade Mårten Skånes så långt största flock med fjällpipare. Inte mindre än 29 ex rastade på en åker mellan Tursköp och Svedberg. Ikväll rasslade det på samma åker igen. Under kvällen sågs inte mindre än 31 ex varav 21 fanns kvar i skymningen. På samma plats även 3 kustpipare, 5 större strandpipare samt en del brushanar och ljungpipare. 3 sandlöpare sträckte över och likaledes gjorde 3 kustpipare.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, August 24, 2014 at 22:51:47 (CEST)

24/8 Förmiddagsspan på Hittarps rev gav 7 bivråkar som sträckte ut i motvinden. Även en äldre brun kärrhök samt en ungfågel som kivades lite med trutarna.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, August 24, 2014 at 16:54:04 (CEST)

Sö24 aug, Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk 3, Glada 3, Korp minst 10. Gott om småfågel på fäladen bland enbuskar och björnbärssnår; Svarthätta, Rödstjärt, Grå flugsnappare, Stjärtmes, Steglits, Trastar
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 24, 2014 at 15:17:37 (CEST)

Lördag 23 augusti 2014. På kvällen gott om vadare vid Farhult: Kärrsnäppa 200,Kustsnäppa 100 (varav 1 färgmärkt i ett Holländskt projekt, v ben röd+metall h ben gul+flagga, ej läsbar, plastringarna under knä),Småsnäppa 2 juv, Spovsnäppa 5 varav 3 juv, Kustpipare 25 ad, Sandlöpare 3 juv, Myrspov 50 ad, varav 75% hanar. Vid Sandön sågs bl a 2 M Strandpipare juv, 1 Småsnäppa juv, Dvärgmås 1 juv, Svarttärna 1 ad och gott om skäggmesar i vassen på ön. Vid Svedberga var 6 Fjällpipare ad kvar tillsammans med 200 Ljungpipare och 5 Brushanar juv. I skymningen kom ett 1000-tal vitkindade gäss inflygande för kvällsbete.
Jan Pettersson
Helsingborg, - Sunday, August 24, 2014 at 08:03:50 (CEST)

2014-08-23 På fälten väster om Lönhults gård såg jag igår kväll en falk som mycket troligt var en aftonfalk. Tyvärr hade jag ingen kikare med mig men den ryttlade en kort stund över en märgelhåla innan den sakta gled iväg en bit innan den landade på åkern. Falken var mörk på ryggen och upplevdes kortsjärtad. Jag ringde Göran C som åkte ut med kikare men kunde tyvärr inte återfinna den. Det är ju ändå inte omöjligt att den är kvar i området så håll ögonen öppna.
Peter Franzén
Jonstorp, - Sunday, August 24, 2014 at 07:55:14 (CEST)

Göktyta ätande myror på gräsmattan. Hjälmshult 2014-08-23 Tord Jönsson
Tord Jönsson
Hjälmshult, - Saturday, August 23, 2014 at 11:06:20 (CEST)

21 augusti. Kvällsrunda i inre Skälderviken med start på Rönnen med god vadartillgång med både adulta och ungfåglar, bl.a. spovsnäppa(8 ad+7 1k), kustsnäppa 32, kustpipare 11, småsnäppa 4 1k, mindre strandpipare 12 1k, brushane 1 1k. 2 äldre pilgrimsfalkar sätter fart på vadare och gäss. Senare på väg ut på Sandön fångar 4 skäggmesar sittandes på bryggan uppmärksamheten och en blåhake(1k hane) hoppar fram.
Mikael Olofsson
Lund, - Thursday, August 21, 2014 at 22:05:01 (CEST)

20 augusti. Tre minuter efter ankomst(10:45) i Yttre Kattvik glider en gulnäbbad lira förbi på behagligt avstånd(300 m) åt väster. Övrigt på stäck under dagen(10:40-18:00): sjöorre 11, smålom 1, storlom 8, stormfågel 3, havssula 2, strandskata 20, större standpipare 3, ljungpipare 4, kustpipare 17, kustsnäppa 8, kärrsnäppa 35, myrspov 4, rödbena 4, kustlabb 3, silltrut 9, kaspisk trut 1 1k, tretåig mås 2, kentsk tärna 130, fisktärna 80, silvertärna 27, svarttärna 1 1k, tobisgrissla 5. Medosb: Håkan Johansson, och delar av dagen även Henrik Lind, Bengt Andersson, Sara Skidell, Göran Moheim.
Mikael Olofsson
Lund, - Thursday, August 21, 2014 at 10:06:49 (CEST)

Onsd 20 aug. Danhults dammar; vid kvällscyklingen såg jag minst 7 ex Brun kärrhök. Bör väl rimligen betyda att två par lyckats med häckningen. Kul! Gårdagskvällens cykling gav 4 lärkfalkar. Hultaparet med två ungfåglar parerade de kraftiga byvindarna kring häckningdungen
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, August 20, 2014 at 22:37:59 (CEST)

20 augusti; Blåsigt samt högt vattenstånd kring Sandön. Framför allt på Klörenstranden födosökte mycket vadare. Bland dessa kan nämnas kustsnäppa ca 160, spovsnäppa 2, kärrsnäppa ca 50, rödbena drygt 10, gluttsnäppa 2, drillsnäppa 3, småsnäppa 1, myrspov ca 15, småspov 1, kustpipare 3 och brushane 2. I havet låg svärta 6-7. Medobs Lars Hallbeck som också sett en mindre strandpipare.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Wednesday, August 20, 2014 at 16:34:28 (CEST)

19/8.Svedberga-Turköp på fälten,de 8 Fjällpiparna var kvar även ca 20 ljungpipare. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, August 19, 2014 at 22:14:58 (CEST)

140819. Ängelholm, Rönne å, vid Nya Kungsgården. En familj Ladusvalor jagade runt våra huvuden. Full fart på Gärdsmygarna, Nötväckorna och Trädkryparna (som vanligt). Kungsfiskarna (2 st) fiskade och flög med matleverans, troligtvis till bo med ungar. En del småfågel i buskar och träd. Annars rätt lugnt i blåsten, mellan regnskurarna.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Tuesday, August 19, 2014 at 18:52:05 (CEST)

tisd 19 aug, Skälderviken vid Lasarettslinjen. En ung havsörn flög iväg från träden just intill cykelställen. Vid stranden i den kraftiga blåsten, 3 sandlöpare, 1 kustpipare, 2 spovsnäppor, rödbenor o strandskator.
Per Muhr
Ängelholm, - Tuesday, August 19, 2014 at 11:35:41 (CEST)

Tis 19e, 09-10. Mycket högt vattenstånd vid Sandön med betonggången översköljd och inga revlar synliga. Men i tången vid vattenbrynet på Klörensidan bubblade det av vadare, mer än hundra - och bland alla kärr- och kustsnäppor i olika dräkter, större strandpipare och rödbenor gick åtminstone en spovsnäppa och en sandlöpare att urskilja. Några svartsnäppor och myrspovar, en småtärna och två kentska därtill. På Sandön häftiga närobsar (5-10 m) av förbiflygande, vinddrivna kärrsnäppor och myrspovar.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Tuesday, August 19, 2014 at 11:16:40 (CEST)

140817 ca 08.30 Svedberg/Tursköp. Fjällpiparna på fältet öster om röda ladan vid Svedberg var nu åtta till antalet. Därtill drygt hundratalet ljungpipare. En lantbrukare, med mark i närheten, tipsade om en nyanlagd våtmark vid slutet av den markväg som går söderut där piparna håller till. Våtmarken innehöll bl.a. ett femtiotal gräsänder några krickor och fyra svartsnäppor. På vägen till våtmarken noterades fem stenskvättor. Ett nytt jakttorn vid våtmarken tyder på att det numera bedrivs jakt på Svedbergas marker vilket inte var fallet på de förra ägarnas tid. Medobs Jan och Sara Skidell.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, August 17, 2014 at 13:25:23 (CEST)

14 augusti Tjejexkursion med vadare i sikte i samarrangemang med Rapphönan Skåne. Femton kvinnor med varierad erfarenhet av skådande spanade idag vadare vid Sandön och i Farhultsviken. Kustpipare, kustsnäppor, kärrsnäppor, spovsnäppor och myrspovar i varierande fjäderdräkt fanns med på artlista tillsammans med bl a rödbena, grönbena, gluttsnäppa och enkelbeckasiner. Gott om större strandpipare och i Farhult en juv mindre strandpipare. På Sandön fyra skärfläckor och här bjöd också fiskgjusarna på fin flyg-och dykuppvisning.
Carina Palm
Råå, - Saturday, August 16, 2014 at 19:27:09 (CEST)

16 aug. En ganska blåsig morgon i Hasslarp. Trots allt ringmärkning från gryning fram till kl. 10 vilket gav 52 fåglar av 17 olika arter. I fångsten bl.a. en ung höksångare, vilket var den totalt fjärde fångade genom åren, två unga törnskator, två näktergalar och en buskskvätta. En sen kull om tre ganska små ungar av kärrsångare märktes också liksom två små ungar av rörsångare. En blåmes ringmärkt för drygt två år sedan kontrollerades. I mellerast Fleningedammen syntes likt föregående helg en småfläckig sumphöna och i Bergsdammen rastade ca 25 brushanar. Två aktivt tiggande gökungar fortfarande kvar i området. Medhjälp idag av Mårten och Micke O. Morgondagens märkning verkar tyvärr bli inställd på grund av ostadigt väder. Föreslår att intresserade istället riktar in sig på visning kommande helger då vi hoppas på stabilare väder.
Henrik Johansson
- Saturday, August 16, 2014 at 17:24:50 (CEST)

14 augusti: Sandön. Lite lägre vattenstånd än tidigare dagar. Tillfälligt rastade två unga dvärgmåsar på revel utanför Sandön. Bland vadare kan nämnas kustsnäppa 12, spovsnäppa 3, kärrsnäppa ca 10, grönbena 3, rödbena 17, drillsnäppa 1, småspov 2, myrspov 6, kustpipare 4, enkelbeckasin 5, Större strandpipare ca 35. På Klörensidan i vasskanten födosökte två vattenrallar tillsammans med två unga rörhönor i kvällssolen efter regnet. En bivråk sträckte vid 14-tiden västerut på hög höjd.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Thursday, August 14, 2014 at 22:34:31 (CEST)

13 augusti Mörshög. En 2k medelhavstrut på nyharvat fält med några hundra andra trutar och måsar. Under veckan även 3 olika 1k kaspiska trutar på fält i och runt byn.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, August 14, 2014 at 21:41:52 (CEST)

14/8 Rönnen. Stora mängder grå och vitkindade gäss kanske runt 3000 ex. En hel del kentskatärnor och fisktärnor. Bland vadare myrspov,storspov,kustpipare,svartsnäppa,rödbena,gluttsnäppa,kärrsnäppa och några drillsnäppor.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Thursday, August 14, 2014 at 20:13:09 (CEST)

Säsongens fjärde tärnfångst på Sandön under natten mellan den 13-14 augusti. Det gick fortsatt bra. Sex fisktärnor, sex kentska tärnor (varav hela fyra var främmande kontroller), en brushane och en drillsnäppa. Av de fyra främmande kentska tärnorna härstammar tre från Danmark och en från Tyskland. Det var särskilt roligt att en av de danska fåglarna var en ungfågel, säsongens andra. Tack till medhjälparna, särskilt till de tuffa 9-åringarna Anton och Matilda som kämpade på i den sena timmen.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, August 14, 2014 at 03:27:00 (CEST)

12 augusti: På Sandön med omnejd noterades bl.a. kustpipare 5, ljungpipare 1, myrspov 9, spovsnäppa 5, kustsnäppa 5, kärrsnäppa 7, större strandpipare ca 45, drillsnäppa 3. En havsörn på hög höjd skrämde upp grågässen. Skäggmesarna nu färre. Gott om sävsparv och gulsparv på ön samt en ung törnskata vid ängen.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Tuesday, August 12, 2014 at 15:36:57 (CEST)

11/8 Jordberga, Ytterligare 2st sydligt sträckande bivråkar
Martin Persson
Billesholm, - Monday, August 11, 2014 at 20:38:01 (CEST)

10-11/8 Jordberga 10/8 1st bivråk sträckande söderut 11/8 1st bivråk sträckande söderut
Martin Persson
Billesholm, - Monday, August 11, 2014 at 16:10:52 (CEST)

Sö 10 aug. Lärkfalk, lyckad häckning också hos par mellan Ingelsträde-Mjöhult. Förmodligen ytterligare ett par nära Gunnestorp. Lärkfalken kommer sent igång, både kalender- och dygnsmässigt. Mycket tillbakadragna innan de börjar "jobba" vid 20.30 - 21 tiden.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 10, 2014 at 18:08:01 (CEST)

10/8 Farhult: Grågås 900, Vitkindad gås 1500, Gravand 7, Kricka 20, Brun kärhök 3, Fiskgjuse 1, Strandskata 37, Skärfläcka 4, Större Strandpipare 49, Ljungpipare 6, Kustpipare 4, Tofsvipa 10, Kustsnäppa 14, Sandlöpare 2, Spovsnäppa 1, Kärrsnäppa 80, Enkelbeckasin 7, Myrspov 4, Rödbena 12, Gluttsnäppa 28, Skogssnäppa 1, Grönbena 3, Kentsk tärna 16, Gulärla 10, Sädesärla 60.
Rönnen: Havsörn 1.
Hasslarps dammar: Småfläckig sumphöna 1 i mellersta Fleningedammen, Svartsnäppa 7, Brushane 6. Medobs Gunbritt och cirkeln.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, August 10, 2014 at 15:55:19 (CEST)

9 augusti. Ljungabolet. Vid första blicken genom sovrumsfönstret (kl 06:30) får jag se en TRANEFAMILJ (2 vuxna och 2 ungfåglar) som lugnt går och söker föda på fältet utanför. Mycket grann syn. Senare vid morgonkaffet sitter det en TÖRNSKATA UNGFÅGEL och spanar på torkställningen utanför köksfönstret.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, August 10, 2014 at 02:26:25 (CEST)

9 augusti. Sandön morgon/förmiddag. Artrikt med vadare, fast med låga numerär. Bl.a. Svartsnäppor 7, drillsnäppor 4, spovsnäppa 1, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 1, kustpipare 2, myrspov 1, enkelbeckasin 7. Antalet skäggmesar ökar och uppgår till uppskattningsvis ett 50-tal. En svart kråka sträckte in på norra sidan av Sandön och sällade sig till ett 15-tal grå kråkor på en av revarna. Ett mäktig upplevelse när en gammal havsörn attackerade en fiskgjuse och förmådde denna att släppa sitt byte av plattfisk som örnen fångade upp i luften sekunden senare.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Saturday, August 09, 2014 at 22:27:43 (CEST)

Mörshög 9 augusti. Bonden plöjde här idag och bland trutarna bakom traktorn sågs bl.a. en 1k kaspisk trut - inifrån vardagsrummet!
Olof Jönsson
Mörshög, - Saturday, August 09, 2014 at 21:11:38 (CEST)

9 aug. Morgon vid Hasslarps dammar. Ringmärkning och skådning fram till kl. 11. I dagens fångst bl.a. en ung trastsångare och säsongens första svartvita flugsnappare. I dungen vid märkplatsen en ivrigt tiggande gökunge som matades av kärrsångare. Nära en av nätplatserna fortfarande en ung ringmärkt pungmes synlig. I dammarna ganska sparsamt med vadare, en mosnäppa, minst tre mindre strandpipare samt en handfull brushanar. Längs grusvägen hittades tyvärr en nyligen trafikdödad nattskärra. Ny märkdag imorgon. Kom gärna förbi!
Henrik Johansson
- Saturday, August 09, 2014 at 19:47:28 (CEST)

9 augusti. Framgångsrik lärkfalkshäckning öster om Skäret. Två intensivt varnande vuxna och två flygga ungfåglar.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, August 09, 2014 at 11:07:22 (CEST)

5 augusti. En del kentska tärnor brukar alltid på sensommaren rasta ute på udden vid Glimminge plantering. Denna kväll var det åtminstone 50 ex.
Mats Ljunggren
- Wednesday, August 06, 2014 at 09:51:58 (CEST)

5 augusti. Ringmärkning i Hasslarps dammar denna måndag i behagligt väder, molnigt och inte fullt så svettigt. Fram till klockan åtta riktigt bra med fågel - därefter nästan helt avslaget. Totalt 132 nymärkningar av 18 arter. Roligast var den unga göken, den tredje fångade i Hasslarp någonsin och den första som fastnat i nät! Annat nämnvärt var säsongens första buskskvättor (två stycken) och tillika ladusvala. Fortsatt bra fart på acrocephalus-sångarna, som sig bör denna tid på säsongen - 37 kärrsångare, 31 rörsångare och fem sävsångare. En pungmes hördes under morgonen helt kort uppe vid Bergsdammen - så än dröjer sig åtminstone något ex kvar. Jämfört med tidigare i sommar högt vattenstånd - regnvädret under gårdagen var ordentligt! Efter välbehövlig jubileumsfika med kladdkaka för att fira de 20 000 fångade fåglarna begav sig undertecknad tillsammans med Klas hemåt - trötta men glada efter dubbelpass, tärnfångst på Sandön plus Hasslarp. Övriga - Henrik J, Micke J samt Bengt A något mindre trötta, men likaväl nöjda över en fin märkmorgon!
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, August 05, 2014 at 21:02:42 (CEST)

Tärnfångst vid Sandön. Natten mellan den 4 och 5 augusti. Bra utdelning av kentska tärnor även i natt. Fyra kentska tärnor, en skrattmås och en gravand ringmärktes under natten.Två kentska tärnor med danska ringar kontrollerades, bland annat en ungfågel.Vi fick svar från danska ringmärkningscentralen på plats klockan 02.33...bra service Kjeld.Ungfågeln är ringmärkt på Sprogö vid Korsör men ringmärkaren Lars Hansen har ännu inte rapporterat detaljerna till danska ringmärkningscentralen. Den äldre fågeln var ringmärkt som ungfågel av Kjeld T Pedersen på Hirsholm utanför Fredrikshamn 2010-06-02 och är inne på sitt femte kalenderår.Den danska fågel som vi fångade vid förra märktillfället var också från Sprogö, Korsör och även den ringmärkt av Lars Hansen. Den ringmärktes som ungfågel 2012-05-26 och är inne på sitt tredje kalenderår.Tack till alla goa och glada medhjälpare som förgyllde tillvaron i sommarnatten.
Henrik Ehrenberg o Ulf Ståhle
Ängelholm och Lerberget, - Tuesday, August 05, 2014 at 04:11:52 (CEST)

Kullens fyr idag. Vid 11-tiden idag vandrade jag stigen förbi glassförsäljningen och där guidade fågelturer utgår mot havet. Hör ett läte jag inte känner igen efter knappt 50 meter. Försöker få syn på fågeln och lyckas. En sångare, långstjärtad, mörk och slankare än exempelvis svarthätta. jag tänker direkt på provencesångare. Fågeln satte sig i ett torrt träd men höll inte stjärten arttypiskt uppåt för provence. Lätet var ett ganska svagt läte lite kvittrande, ganska kort. Lyssnat på inspelningar nu när jag kommit hem till Mölnlycke. Lätet stämmer väldigt bra på provence. Fågelns bröst ljust så ingen gammal fågel. Funderade på rödstrupig, men detta stämmer sämre.Synd jag inte larmade men var för osäker för att larma på Bird Alarm.Kanske vill någon dra och leta. Mitt mobilnummer: 0707854461.
Bengt Magnusson Björksten
Mölnlycke, - Sunday, August 03, 2014 at 17:53:33 (CEST)

Sönd. 3/8 SANDÖN: 2 ad och 2 unga skräntärnor, 1 sandlöpare, 1 kustpipare, 4 myrspov, 2 fiskgjuse..
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, August 03, 2014 at 13:36:47 (CEST)

3.8 Rönnen. En rödspov drog på ostadig kurs in över land tillsammans med två svartsnäppor vid 11.30.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, August 03, 2014 at 13:26:36 (CEST)

2 augusti; väderomslag på gång och äntligen börjar vadarna komma… - och nästan alla är de i vackra sommardräkter: i Farhult idag på förmiddagen 4 kustsnäppor, 11 kustpipare, 10 myrspovar, 30 glutt- och 6 svartsnäppor, 10 brushanar. Den blåhakehona som Rolf Helmersson hittat tidigare i veckan visade sig flitigt längst in i viken där även 4 vattenrallar tittade fram då och då. En pilgrimsfalk drog över. På Rönnen rastade 48 kentska tärnor och på Sandön lyckades en kungsfiskare få fisk till lunch. Även här var vattenrallarna aktiva (minst fem) och 4 vackert röda spovsnäppor rastade i Vegeås utlopp.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Saturday, August 02, 2014 at 23:27:19 (CEST)

2 aug. Ringmärkning i Hasslarp för åttonde gången denna säsong. Måttlig fart på fåglarna denna morgon - desto bättre artrikedom i fångsten. 89 fåglar av 18 arter fångades - däribland en trädpiplärka, en gulsparv, båda de andra av respektive art fångade under säsongen. Fortsatt många gransångare, trots att den bästa tiden för gransångare inte har kommit har årsrekordet redan slagits - idag 13 stycken, vilket innebär att hittills 111 gransångare har märkts i år. Åtminstone tre unga pungmesar kvar uppe vid Bergsdammen, en damm som verkar hålla på att torka ut helt, svanfamiljen som häckat där iår har till och med traskat över stigen och ner i fiskdammen tvärsöver. Lite blandat med vadare i dammarna och bland annat sågs ett 15-tal brushanar, 25 grönbenor och tre 1k mindre strandpipare. Roligast idag var dock det faktum att vi spräckte en historisk gräns - nu har över 20 000 fåglar ringmärkts i Hasslarp! Nästa gång blir det tårta! Märkare och medhjälpare under dagen Henrik J, Mårten, Klas, Peter F samt undertecknad.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, August 02, 2014 at 21:40:26 (CEST)

1/8. Blåhaken som hittades i Farhult i tisdags visade sig vara kvar i morse på samma ställe i vasskanten långt in i viken. Den var framme och sprang på stranden i tio minuter, innan den försvann i vasshavet. Annat på lokalen var 2 svartsnäppor (1 1K), 18 kustpipare, 11 kustsnäppor, 3 sandlöpare och 43 gluttsnäppor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, August 01, 2014 at 18:36:30 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!