Observationer december 2014

31/12. Höganäs hamn och Klondykes backar, forsärla en stationär, 15 starar mot söder och några krickor i strandlinjen. Ute över sundet flög några havssulor och letade efter nyårsmenyn. Året avslutades med en vacker solnedgång över Norra Öresund.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 31, 2014 at 17:42:32 (CET)

30 dec. Heldag i Skälderviken med ordentlig dis och dimma till följd av det milda vädret som drog in under natten. I Farhult mycket gäss - däribland 1039 kanadagäss, 741 grågäss, 140 vitkindade och tre bläsgäss. Skäggmes i vassen och en myrspov vadade runt bland storspovarna. Vid Årnacke hamn stöttes en dvärgbeckasin upp från stranden medan en rödvingetrast höll till inne i buskmarkerna, likaså två järnsparvar. Bland sjöfåglarna en stjärtandshanne, sex svarthakedoppingar och en alfågel. Även på Rönnen mycket fågel - 1471 gräsänder och 924 grågäss de högsta numerärerna. Här även en snatterandshane, ung hane salskrake, fyra svarthakedoppingar, ett äldre par havsörn, tjugotalet snösparvar ute på Rönnen och ett gäng storskrakar på lyckosamt fiskafänge. Skrakarna lyckades inom loppet av bara dryga kvarten få tag i två helt hyfsade havsöringar, den första blev dock ämne för fajt där först en gråtrut och därefter en havstrut tog över den delikata fisken. I äppelodlingen vid Häljaröd ordentligt med trast - 160 björk- och 80 koltrastar. Längs kuststräckan från Rönnen fram till Vegeåns mynning 1171 gräsänder, ett snatterandspar och fyra svarthakedoppingar. I vassarna två vattenrallar, åtta skäggmesar och en järnsparv. Ute på revlarna var limosa-rödspoven kvar, liksom 22 storspovar och två strandskator. En ung hona blåhök följde vår väg under dagen och jagade fram och tillbaka längs Skälderviks-kusten. Hemfärd längs Örnrundan och nämnvärt var den kungsörn modell yngre som drog över vid Stureholm. Turen blev lite en rekning inför det nya året och årskryssandet 2015 - dagssumman landade på 73 arter. Medobs under dagen Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, December 30, 2014 at 21:00:50 (CET)

30 dec. Omkring 100 vinterhämplingar födosökande på stranden söderut från Sibirien. Två tofsmesar i strandskogen. Vegeås mynning vid lunchtid: kärrsnäppa 46, storspov 3, salskrake 1 hona, smådopping 2, blå kärrhök 1 honf., skäggmesar hördes från vassen liksom vattenrall och sävsparv.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 30, 2014 at 20:18:29 (CET)

2014-12-29 Rögle säteri "Sumpskogen" (mellan Skavebäcken och Hasslarpsån): blåmes 10, talgoxe 7, gärdsmyg 2, rödhake 4, koltrast 8, rödvingetrast 1, nötväcka 2, trädkrypare 2, grönsiska 12, morkulla 1, kungsfågel 1, stjärtmes 4, större hackspett 1 och ormvråk 2. På fältet mellan Stureholm och Lönhult jagade (kl 13:30) en ung kungsörn en hare. Tur eller otur haren klarade sig. Troligtvis var det samma örn som på juldagen (kl10:20) duellerade med en räv väster om Tursköpsvägen (Myregropen)
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, December 29, 2014 at 23:50:47 (CET)

29/12 Sandön:Rödspoven hade flyguppvisning bland sångsvanar och issörja. Magnifikt och overkligt på samma gång. Dessutom 7 strandskator, 6-7 kärrsnäppor och drygt 25 storspovar. Smådopping i ån. Fler kanadagäss än grågäss. Det var länge sen.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Monday, December 29, 2014 at 23:43:55 (CET)

29 dec 2014. 40-års jubileum med punkttaxeringar, vinterfågelräkning, med tvåsiffriga minusgrader och ett snöklätt Håkull i fjärran. Dagens tips: det gäller att ha med flera pennor då bläcket fryser snabbt vid temperaturer under 10 grader. Vad har då skett under dessa 40 år frånsett landskapets förändring, nästan ingen barrskog kvar på punkterna, ängsmarker upplöjda eller planterade med lövskog, 6-7 vägar som är stängda eller borttagna. Dagens glädjeämne 8 turkduvor vid Västraby och en mindre flock rapphöns utanför Mjöhult, dock utanför protokollet. Vad har hänt? Förlorarna gråtrut (bättre skötsel av Filborna?), kungsfågel (mest beroende på att barrskogen kapats), gråsparv, pilfink och kornsparv. Vinnarna gässen med grågås och kanadagås i spetsen, med MÅNGA blankår de första åren. Det tog tolv år innan man hade mer än en gåsart på en vinterräkning! Storskarv såg man aldrig på en örnarunda. Glada, en art som inte ens var årlig i rapportområdet i början av 70-talet, en vinterobs var mer eller mindre en omöjlighet. Pilgrimsfalk, ja ni kan historien från 60- och 70-talen, helt omöjligt. Sen finns det en hel radda med arter, tack och lov, som är stabila. Kontentan av det hela? Hade jag fått protokollet från 1974 i år och tvärtom, hade jag varit överlycklig! Men en sak är säker punkttaxeringar över en längre tid är spännande.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, December 29, 2014 at 22:00:41 (CET)

29/12 Klören. En promenad i det stilla och sköna vintervädret. Bl.a. ses en rejäl flock med korsnäbbar, den mindre ser det ut som, "mellanlandar" en kort stund i ett träd vid grusvägen ner till havet. En varfågel bjuder på mycket fina obsar vid hygget när den sitter högst upp på ett par av de kvarlämnade trädstammarna. Ett gäng strandskator på vattnet ute på en sandrevel, alla med instuckna näbbar i fjäderdräkten, kanske för att hålla värmen i det för ovanlighetens skull rejält kalla vädret. Gott Nytt År alla KOF:are!
Klas Lindell
Helsingborg, - Monday, December 29, 2014 at 21:38:42 (CET)

27 dec. Ordentlig tur längs Öresundskusten i det vackra vintervädret! Och äntligen fick även jag och Klas beskåda klumpfisk, i dött skick. Ett ex vardera en bit norr om Domstens hamn och vid Långören, Höganäs. Fågelmässigt småtrevligt med blandade obsar. Många ejdrar nere i sundet som tidigare omnämnts här i obsboken - flest nere vid Domsten där det låg över 3000 ex. Spritt längs kusten mellan Domsten och Margreteberg bl.a. totalt 182 bläsänder, sex rödbenor (varav en märkt inom det skånska vinterprojektet), åtta smålommar, 79 skäggdoppingar, två gråhakedoppingar, 40-talet fiskande havssulor. I tallskogen vid Lerberget en flock om tre större och en mindre korsnäbb och vid Höganäs hamn drog en flock om 30 vinterhämplingar snabbt förbi. Vid Långören en hona stjärtand, 17 krickor, 50-talet bofinkar, en gransångare och tre järnsparvar. Ständig medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, December 29, 2014 at 18:08:26 (CET)

Att följa de små bäckarna (med fortfarande öppet vatten) i Mariastaden med omgivning kan ge lite små "trevligheter" då och då. Dagens tur gav bl.a. två enkelbeckasiner och en häger, 4-5 rödhakar och ett 10-tal gulsparvar, ett par flockar björktrast med ca 30 individer.
Christer Strid och Björn Ekelund
Mariastaden, - Monday, December 29, 2014 at 17:59:47 (CET)

söndag 28.12.14 Efter att ha beskådat vittruten i Torekov liksom ett par skärsnäppor och toppskarvar åkte jag hem via Ranarp och observerade då den overkligt kritvita ormvråken på nära håll!!Inte en mörk fläck!! Fråga:: är det samma vråk som observerats tidigare år eller kan den finnas mer än en?? Har någon annan obsat den under 2014?
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2014 at 21:52:40 (CET)

28 dec: På Själrönnen härskade en havsörn. En blå kärrhök jagade över sandövassen. En salskrakhona landade vid reveln väster om ön samtidigt som ett 10-tal bläsgäss flög över. I övrigt sånglärka som drog söderut, tre skäggdoppingar och en svarthakedopping, 30-tal storspov och 11 hägrar. På Rönnen noterades bl.a. ett 15-tal kärrsnäppor, tre svarthakedoppingar och ett 40-tal snösparvar. Väster om Stureholmsskogen räknades en flock om ca 110 dovhjortar - häftigt!
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, December 28, 2014 at 20:45:22 (CET)

28/12 sönd. En tur ut till Torekov för att se bla på vittruten som idag stod fint vid Svarteskär.Här såg vi också sju toppskarvar och en skärsnäppa.Medobs Lars Forsén.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, December 28, 2014 at 18:04:06 (CET)

28/12-14 Byn förärades idag ett snabbt besök av 3 sidensvansar. En flock om ca. 20 koltrastar drar runt bland hus o fält. På matningen i skogen är nötskrikor trogna gäster tillsammans med svartmes,nötväcka,entita,blåmes,talgoxe,koltrast. Även domherre o gråsiska samt en mindre hackspett ses då och då. På Ramnasjömossen överraskade en kungsörn som på låg höjd gled i riktning mot Rössjön och vid Rössjömölla simmade 8 storskrakar och ca. 80 gräsänder några knipor och i kanten letade en spillkråka efter mat.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, December 28, 2014 at 18:02:54 (CET)

Sö 28 dec, Söderåsen; Åvarp- Vegeådalen-Halla. Öppna, soliga, Vegeådalen och den skuggade Halladalen - två helt olika lokalklimat. Fascinerade att uppleva. Obsar; Sångsvan, Ormvråk 2, Kattuggla 2, gula sommarstugan plus ytterligare ett ex i trädhål längre in i Vegeådalen, Spillkråka 1, St hackspett 1, Steglits 7, Rödhake 2. På hemväg, stopp vid Kattarps skola, minst 6 hornugglor i cypressbestånd
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 28, 2014 at 17:19:36 (CET)

26 dec. Genomförde den årliga vinterfågelräkningen i markerna mellan Ugglarps broar, Rössjön och Munka Ljungby. En fantastisk vinterdag med höjdpunkter i form av 14 glador som, SV Össjö, passerade västerut mot Berchshill, två entitor och en spillkråka vid Össjö vilthägn, tofsmes S Rössjöholms gård och vid Röglan, fyra skäggdoppingar i Rössjön samt cirka 10 överflygande bändelkorsnäbbar strax NV Rössjön. Medobservatör (och tillika) protokollförare: Gunnel Paulsson
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, December 27, 2014 at 17:07:40 (CET)

27 december: i Tomarp satt en gammal havsörn och spanade ut över den våldsamt översvämmade Rönneådalen där en duvhökshona satte fart på traktens kråkor och ca 50 vinterhämplingar drog förbi. 5 sädgäss betade tillsammans med en stor flock grå- och kanadagäss vid Bläsinge ängar, ännu en havsörn, denna gång en ungfågel, drog uppströms ån och en ensam stare såg lite förvirrad ut i kylan. Mellan Ugglarps broar och Munka Ljungby fyllde 26 glador ett vinterkalt träd.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 27, 2014 at 16:31:10 (CET)

26 dec. 10 snösparvar födosökte på Hittarps rev. I bräsket innanför revet sågs 1 sävsparv, 3 ängspiplärkor och några steglits. Mårten såg även en gransångare som snabbt for förbi och försvann in i vassbältet nedanför parkeringen. 1-2 rödbenor mellan revet och Domsten. Utanför Domsten likt förra vintern en större ansamling ejder. Idag minst ett par tusen ex.
Thomas Svanberg
- Friday, December 26, 2014 at 22:37:29 (CET)

26 december och den klassiska turen ut till Hallands Väderö tillsammans med en välfylld Sund, den större båten i Väderötrafiken. Kyligt och växlande molnighet men en hel del skoj i fågelväg. Över havet drog totalt 50-talet smålommar förbi men även en del fiskande trut och mås - däribland 24 tretåiga måsar och 15 havssulor. Ute på ett par olika skär totalt fem skärsnäppor, tre järnsparvar runtom på ön, på Vinga skär paret pilgrimsfalk och på hela Väderön totalt fem havsörnar. Fikat i Sandhamn precis innan återfärd var lyckosamt då Klas upptäckte en ung vittrut som nära drog västerut. Medobsare under dagen Mikael Olofsson, Klas Rosenkvist, Thomas Wallin, Bengt Andersson, Kjell-Åke Hall, Ulrik Alm, Totta Sandberg med många andra!
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, December 26, 2014 at 19:01:47 (CET)

Kollade lite tångbankar samt spanade över havet på Bjärekusten 26/12. Vejbystrand: Kärrsnäppa 23. Lervik-Grytskären: Smådopping 1, svarthakedopping 10, sånglärka 1, skärpiplärka 3, ängspiplärka 2, stare 1. Glimminge plantering: Svarthakedopping 3, enkelbeckasin 1, skärpiplärka 7, sädesärla 1.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Friday, December 26, 2014 at 16:48:18 (CET)

25 dec/Juldagen: I Råå hamn nästan fler juldagsflanörer än fåglar men ändå en del skoj - kungsfiskare inne i hamnen, forsärla på revlarna söder därom, 58 sydväststräckande sångsvanar och 15 havssulor fiskande ute i sundet. Inne på Örby ängar bra fart på tre vattenrallar - här även en sävsparv. Avslutade eftermiddagen i Norra hamnen där en död klumpfisk sågs under gårdagen på Tropical beach enligt uppgift till hd.se. Av denna ingenting kvar, däremot två skärpiplärkor, en död danskmärkt storskarv och i sundet tiotalet havssulor. Medobs på Tropical Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, December 25, 2014 at 21:27:05 (CET)

25 dec Rönneådalen, Tomarps ene. Äntligen sol. I de omfattande översvämningarna kring Tomarp rastade bland annat 45 sångsvanar, cirka 150 kanadagäss, ett 50-tal grågäss och 35 sädgäss. En ung havsörn skapade oro. I dalen skyddade de ekbevuxna kullarna från den lite kyliga vinden och medan jag tog en kopp kaffe och njöt av solskenet kunde jag på nära håll studera en kungsfiskares små jaktutflykter. En flock steglitser käkade kardborrefrön och en gammal havsörn passerade förbi liksom en fjällvråk och flera glador. Stjärtmesar, entita och domherrar födosökte och det var även gott om koltrastar i strandkanten.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, December 25, 2014 at 20:03:56 (CET)

25 dec. På stranden ett par hundra meter söder om Sibirienbadet födosökte på nära håll 28 vinterhämplingar. Uppe i strandskogen två tofsmesar framme på utfodringen. Även svartmes har nu hittat dit.
Henrik Johansson
- Thursday, December 25, 2014 at 17:08:40 (CET)

Dagshög 25/12. Svartanden kvar. Vid parkeringen 39 ljungpipare. Med kallulften kom det gott om sångsvanar och kanadagäss, ca 200 av varje, och mindre flockar grågås och sädgås. Runt väderön en havsörn, några smålommar och havssulor men inga alkor alls. Vid Vasalt en yngre kungsörn.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Thursday, December 25, 2014 at 16:05:19 (CET)

23 dec. Kullen fram till 12:15. Ett hyfsat sträck kom igång vid 10-tiden av ffa tretåig mås och när jag lämnade hade 660 ex passerat. Övrigt var bl a, svartnäbbad islom 1, storlom 1, smålom 96, bredstjärtad labb 1 1k samt sjöorre 23. 2 sidensvansar gav sig ut över havet i rak västlig riktning.
Thomas Svanberg
- Wednesday, December 24, 2014 at 11:47:11 (CET)

22 dec. En timmes morgonspan över havet vid Svanshall. Ett 40-tal smålommar drog västerut, gråhake-, skägg- och svarthakedopping rastade och några havssulor drog runt. Gärdsmyg i full sång i hamnområdet. Därefter promenad på Jonstorps strandängar. Vattenrall och skäggmes hördes, ca 50 storspovar rastade och ute på vattnet låg två alfåglar. En ad tretåig mås drog förbi längs stranden. Längre in i Farhultsviken två gravänder och dagens överraskning: en ljusbukig prutgås.
Henrik Johansson
- Monday, December 22, 2014 at 14:43:11 (CET)

21 dec. Morgon och förmiddagstimmar vid Yttre Kattvik. Ett 50-tal havssulor och tretåig måsar blandat med 6 stormfåglar och ett 100-tal alkor. 33 svärtor drog förbi och en ung bredstjärtad labb la sig långt ut i Laholmsbukten. En del sträck av svanar och gäss, mest kanadagäss och grågäss men även 2 sädgäss.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 21, 2014 at 23:12:29 (CET)

2014-12-21 Vegeåleden söderut från 112an. Trädkrypare 2, koltrast 6, nötskrika 1, gulsparv 18, rödhake 2,sångsvan 4, knipa 4, korp 2, bofink 4, fjällvråk 1, blåmes en flock på ca 20, större hackspett 1 och spillkråka 1. Över 112an i korsningen med Välingevägen en ung kungsörn kl 13:10.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, December 21, 2014 at 22:47:18 (CET)

20141221. Kullaberg. Det är märkligt hur snabbt det kan skifta. Igår var det nästan tomt på fågel. Idag passerade mer än 500 tretåig mås nordsidan på en timme tillsammans med runt 50 havssulor.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, December 21, 2014 at 22:41:50 (CET)

Sö 21 dec:Söderåsen, Åvarp-Vegeå-Halla. Lerig och klafsig sista advent. Sångsvan 2, Gräsand 2, Ormvråk 2, Glada 4, Varfågel 1,Gärdsmyg 1, Stjärtmes 7
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 21, 2014 at 20:32:38 (CET)

21 december: två strömstarar vid möllan i Rössjöholm, 23 storskrakar i sjön och dessutom drog en liten flock grönsiskor förbi.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 21, 2014 at 18:01:15 (CET)

19/12. Sandön: En rödspov intensivt letande något ätbart tillsammans med nio betydligt lugnare stor- spovar. Gott om sjöorrar utanför Klören.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Friday, December 19, 2014 at 22:32:16 (CET)

2014-12-18 Bälteberga. I dammen närmast Bältebergavägen storskarv 3, knipa 2, häger 2 och gräsand (inplanterade?) ca 100. I skogen blåmes 4, rödhake 2, gulsparv 28, bofink 5, ormvråk 2, fjällvråk 1, gärdsmyg 1, koltrast 8, björktrast 3, Större Hackspett 3, spillkråka 1 och i Tjutebäcken vid vattenmölleruinen en strömstare. Jakt pågick söder om Råån därför många gäss och sångsvanar i luften.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, December 18, 2014 at 18:16:41 (CET)

17/12 Kullen. Ett helt annat sträck passerade Kullen västra mellan 09:00-10:30 ,jämfört med Bengt A. Stormfågel 1 mot SW, Tretåig mås 428 ad och 12 1K mot SW, Bredstjärtad labb 2 1k mot SW, ett 30 tal alkor, gråhakedopping 1 mot SW, några enstaka smålommar passerade också. På födosök sågs ett 25-tal havssulor och en gammal pilgrimsfalk
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 17, 2014 at 19:25:23 (CET)

17/12 Yttre Kattvik mellan 08.30-11.30. Tydligen mycket smålom i Laholmsbukten då inte mindre än 395 ex drog mot nv under första 1,5 timme. En svartnäbbad islom rastade en kort stund på behagligt avstånd och en halvtimme senare passerade ytterligare en mot nv. I övrigt noterades Havssula 11, tretåig mås 12,samt tre ex av svarthalsad -, skägg-, och gråhakedopping samt ett hundratal sillgrissla/tordmule.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, December 17, 2014 at 16:46:30 (CET)

16/12 Louisefred. 160 sångsvanar och betydligt fler kanadagäss och vitkindade gäss gick ute i ett nyskördat sockerbetsfält. Julgodis? Den allt senare skörden av sockerbetor tycks tilltala gäss och svanar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, December 16, 2014 at 20:32:05 (CET)

14 dec. Sträckskådning vid Hovs hallar. Möttes av ett lugnt hav och hade inga större förväntningar. Men inom loppet av 10 minuter passerade 2 svartnäbbade islommar på bekvämt avstånd. I övrigt sågs havssula 44, smålom 14, sillgrissl/tordmule ca 100 och tretåig mås 9 ad. Avslutade dagen vid Rammsjöstrand där den långstannande svartanden höll till i viken strax norr om hamnen. Här också en järnsparv och enstaka bläsander samt krickor.
Thomas Svanberg
- Sunday, December 14, 2014 at 20:00:03 (CET)

13 december. Tillbringade, tillsammans med Alexander Mandersson, en och en halv timme vid mistluren, Kullen. Uppemot trettio havssulor passerade eller höll till en bit utanför spetsen, en del tretåiga måsar drog förbi medan en närgången bredstjärtad labb svepte förbi ett par gånger runt 14.30. Däremellan gjorde den en lov upp mot fyren.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, December 14, 2014 at 17:14:36 (CET)

14 december: Kullarunda första nästan vinterdagen. Sol o frost. Vid Sandön på morgonen passerade en flock, ca 25 vinterhämplingar. Vid Svanshall låg en tordmule och fiskade just utanför och många sillmular for kors o tvärs över viken. 25 småskrakar låg utanför hamnen, en storlom, några smålommar, en svarthakedopping och en skäggdopping. Vid Arilds hamn var det fika i vintersolen samtidigt som fyra ad o en juv havssula höll fiskeuppvisning. På örnrundan såg vi en blåkärrhökhane och tre till fyra honfärgade blåhökar. En fjällvråk och ett antal ormvråkar och glador. Sångsvansflocken gick vid Rögle. Avslutning vid Sandön med 25 storspovar, en flock på 30-40 kärrsnäppor som passerade mot söder samt en stor sjöorreflock på flera hundra utanför Klören. Thomas Wallin o Per Muhr
Per Muhr
Ängelholm, - Sunday, December 14, 2014 at 17:13:55 (CET)

13/12: På örnrundan upptäcktes vid Lönhult en 1K bredstjärtad labb, som drog sig sakta österut över åkrarna. Kanske samma individ som Thomas Wallin senare såg vid Klören?
Ulf Ståhle
Lerberget, - Sunday, December 14, 2014 at 09:02:47 (CET)

13 dec. Förmiddagsspan vid Vikingstrand, Helsingborg. Ett 40-tal havssulor ute i Sundet och på sydsträck bl a, smålom 11, skäggdopping 1, svärta 4 och sjöorre 26. En ung dvärgmås födosökte mittsunds och en skärpiplärka gjorde dito i strandkanten.
Thomas Svanberg
- Saturday, December 13, 2014 at 21:47:36 (CET)

13 december; det blev inte så mycket av den förvarnade stormen men längs stranden mellan Sibirien och Vegeå blåste det ändå ganska bra under eftermiddagen så här en dag efter; en bredstjärtad labb bemästrade vindarna bra, dök upp, jagade trutar och måsar en stund och försvann sedan ut från kusten mot Kullahalvön. Över vågkammarna flög grisslor av okänd art och på stranden rastade en kustpipare och en kustsnäppa tillsammans.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 13, 2014 at 18:46:49 (CET)

13 dec. Först ett par timmars span vid Hovs hallar med ganska skral utdelning. Endast mindre antal av havssulor, tretåiga måsar, smålommar, sillgrisslor och tordmular. Tre storlommar samt vardera en alfågel, gråhakedopping och svarthakedopping. Stannade sedan till vid Båstads hamn där det var en hel del fågel i rörelse ute över de inre delarna av Laholmsbukten. Ganska gott om både flygande och rastande smålommar och vid 12-tiden plötsligt en svartnäbbad islom som drog förbi på ganska fint avstånd. Fågeln lade sig på vattnet längre västerut. Gladde gjorde även en grålira och en stormfågel. På långt håll ute över havet två obestämda labbar och en snösparv. På sandstranden en sädesärla. Medobsade gjorde bl.a. H Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Saturday, December 13, 2014 at 18:30:18 (CET)

Jag ska inte sticka ut hakan och säga att våren är här. Men det är mer än jag som uppskattar solen idag. Talgoxarna bjöd på härlig "vårsång" i Pilshultsskogen då jag var ute med hunden. Även nötväckorna var på bettet.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, December 13, 2014 at 13:01:32 (CET)

9/12 Farhult, de två rödspovarna är kvar med myrspov och kustsnäppa, storspov 30, skäggmes hördes från vassen. På Sandön bläsgås 13, sädgås 6, grågås- kanadagåshybrider 6, strandskata 8. Vid Stureholms våtmark drog en yngre kungsörn mot Rögle, sångsvan 50, brunand, entita 2 och en nötskrika som inte riktigt vågade sig fram till matningen när vi stod i tornet.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, December 09, 2014 at 15:34:43 (CET)

8/12 Äntligen lite sol.Körde ut en runda till Sandön.Här såg jag 1 ung pilgrimsfalk,1 fjällvråk o många bläsgäss o grågäss.På Själrönnen satt 2 ad havsörnar.Vid Stureholms våtmark 1 kungsörn,1 pilgrimsfalk o en varfågel.Mycket fågel vid KOFs matning.På em ett besök vid Lunnamöllan o Sågmöllan i Munkaljungby där vardera 1 strömstare sågs.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, December 08, 2014 at 22:09:14 (CET)

8 december. Äntligen lite sol och då passar man på att ta sig till Klören. Flockar med mindre korsnäbb,grönsiska och blåmes. En varfågel dök upp och satte sig på en av dom många torrstubbarna på hygget. Enstaka domherrar hördes också.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Monday, December 08, 2014 at 21:42:44 (CET)

8/12 En solig eftermiddag i Hasslarps dammar. En pilgrimsfalk spanade från kraftledningsstolpen. Bläsand 180, gräsand 85, kricka 50, vigg 19, snatterand 4, knipa 8, sothöna 7, steglits 6.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Monday, December 08, 2014 at 15:05:28 (CET)

7 januari. Tveksamt väder men det blev några fina obsar tillsammans med unge entusiastiske Alexander Mandersson. 7-8 glador höll fortfarande till strax V Berchshill. Vid Lunnamöllan, Munka Ljungby visade två strömstarar (åtminstone en av dem var ringmärkt) upp sig riktigt fint. Två havsörnar "hängde" på låg höjd i den hårda motvinden i skogsbrynet SV Rögle säteri. Vid Stureholm jagade en honfärgad blå kärrhök och gott om talgoxar och blåmesar samt enstaka entitor höll till vid matningen. I övrigt var det väldigt tyst i skogen.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, December 08, 2014 at 11:02:09 (CET)

7 december; 10 snatteränder simmade omkring bland alla kanadagäss vid Sandön på morgonen. Två havssulor drog förbi på långt avstånd, närmare var en liten flock med mindre korsnäbbar och två större flockar med bergfinkar samt en dubbeltrast. Sen kom regnet…
Kalle Nilsson, Rolf Helmersson o Thomas Wallin
- Sunday, December 07, 2014 at 22:25:42 (CET)

7/12. På väg ner mot tornet i Stureholm så stöttes en morkulla ur diket. En blå kärrhök jagade över ängarna vid våtmarken.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, December 07, 2014 at 21:25:28 (CET)

7/12. Fågelcirkeln Studiefrämjandet Hbg. Farhult: Sångsvan 18, kanadagås 500, grågås 900, vitkindad gås 400, bläsand 9, rödspoven kvar, myrspov 1, storspov 38, kärrsnäppa 1, pilgrimsfalk 1 adult drog förbi, blå kärrhök 1 honf, rödhake 1, skäggmes 14. Svedberga 120 sångsvar. Vi såg även räv i Farhultsviken.
mikael Jönsson
påarp, - Sunday, December 07, 2014 at 16:47:17 (CET)

7/12. Ett par adulta pilgrimsfalkar bjöd på en hissnande flyguppvisning över Lunnabjär i den friska vinden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 07, 2014 at 14:25:54 (CET)

6/12 Hittarps rev. December och den övervintrande tornfalken är tillbaka. En ung kungsörn gjorde en kort vända ut över vattnet nedanför Kulla Gunnarstorp och fick merparten av änderna på vingarna. 11 snösparvar passerade förbi. En större flock vitkindade gäss sträckte mot syd och 1 sävsparv sågs i vassen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, December 06, 2014 at 23:29:29 (CET)

6 dec. I Farhultsviken stod en rödspov (limosa), 1 kustsnäppa, 1 kärrsnäppa en hel del änder liksom gäss. Allt gick på vingarna då en adult pilgrimsfalk kom inflygandes och satte sig på en sten ute i viken. 2 unga bredstjärtade labbar kom utifrån och gjorde ett halvhjärtat besök i viken innan de vek av och stillsamt fortsatte västerut. I Vegeåns mynning låg 3 smådoppingar och en ung blå kärrhök jagade över Sandön innan den fortsatte bort mot Klören.
Thomas Svanberg
- Saturday, December 06, 2014 at 20:13:19 (CET)

6 december; vandrade i skogen mellan Vegeholms slott och Kulltorp och sällskapade med stjärtmesar, mindre korsnäbbar, gråsiskor, spillkråkor och många kungsfåglar. Några bändelkorsnäbbar tutade och i Vegeå, nedanför slottet, susade en kungsfiskare förbi. Dovhjortarna (som också var många) sprang oroligt omkring eftersom det pågick jakt i skogen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 06, 2014 at 19:23:51 (CET)

6 december Promenad i Rååns dalgång från Bälteberga till Ottarp. Tio storskarvar och två gråhägrar satt i träden kring den största dammen och en kungsfiskare födosökte genom dyk från en sälg i strandkanten. Solen kom fram och spred ett vackert ljus över dalen som dock var ganska tom på fåglar. En flock björk- och koltrastar käkade hagtornsbär och några ormvråkar patrullerade. Såg även bland annat en flock steglitser och två trädkrypare, alltid trevliga möten. I en björkhage stod gula och granna kantareller, fenologirekord för mig.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, December 06, 2014 at 19:17:04 (CET)

6/12 Krapperup, en morkulla stöttes, en duvhökshane passerade och hela 27 hägrar satt borta vid Möllehässle. Över fälten vid Louisefred passerade en honfärgad blå kärrhök. Uppe runt Mölle mosse hördes bändelkorsnäbb.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, December 06, 2014 at 18:38:12 (CET)

Lö 6 dec. Ausås-Örjabäcksleden; Slipprigt och halt längs denna fina refug i det omgivande jordbrukslandskapet. Obsar; Häger 1, Sångsvan 10, Gräsand 2, Ormvråk 2, Duvhök 1 ungf, Sparvhök - uppskrämd från byte, Gärdsmyg 2, Stjärtmes, Rödhake, Nötväcka, Trädkrypare, Bofink, Korsnäbb.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 06, 2014 at 16:52:23 (CET)

Sibirien/Klören 141205. Flera småflockar med korsnäbb. Bland dessa minst en bändel vilken lockade flitigt när den flög över ett hygge längs vägen som går från parkeringen vid bron över Vegeå mot Klören.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Friday, December 05, 2014 at 15:18:24 (CET)

Tors 4 dec. På fälten norr Tursköpsskogen sågs vid middagstid en kungsörn och en havsörn, båda ungfåglar. I området även två honf blå kärrhökar, två tornfalkar och en fjällvråk. Tidigare på dagen en gammal pilgrimsfalk rastande vid Hittarps rev.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, December 04, 2014 at 17:17:44 (CET)

To 4 dec. Vegeholm. Inte så ofta man får tid till mitt-på-dagen runda. Obsar; Häger 1, Knipa - ett par i ån, Ormvråk 2, Spillkråka 1, Gröngöling 1, Stjärtmes, Korsnäbb
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, December 04, 2014 at 13:45:03 (CET)

Denna onsdag kväll hördes i östra Utvälinge vid 20-tiden gång på gång kattuggla "entusiastiskt" ropa från Vegeholmshållet. Fortfarande exotiskt och häftigt för en f d stabo.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Wednesday, December 03, 2014 at 23:45:14 (CET)

3/12. 1 honfärgd svarthätta i äppleträdet tillsammans med ett 10-tal koltrastar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 03, 2014 at 13:51:28 (CET)

3/12, genom örnmarkerna,dock ingen örn, men.. En för Nordvästskånska mått stor flock med bläsgäss, 185 ex, stod vid gamla HK, Vegeholm. Vid Rögle en flock med drygt 160 gulsparvar och till sist 5 rastande ljungpipare vid Danhult respektive 7 vid Gunnestorp.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 03, 2014 at 12:34:37 (CET)

2/12 En morkulla flög över vägen vid Åsliden strax före Lönnhässle.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Tuesday, December 02, 2014 at 21:11:47 (CET)

Tisd 2/12. 23 snösparvar vid Långören och på Klondykes backar blommade blåelden. Dagens roligaste obs, minst tre tumlare i Hamninloppet, riktig närobs!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, December 02, 2014 at 19:00:48 (CET)

Tisd 2/12 På förmiddagen sågs två unga kungsörnar i en träddunge mellan Ählms flygstation o Ullriksfält.På em tog jag en tur ut till Bläsinge ängar-Össjö o Höja.Vid Bläsinge ängar sågs en ad havsörn o vid Össjö ca 40 glador 1 ad havsörn o 1 fjällvråk.Vid Höja 1 tornfalk,1 fjällvråk o 1 varfågel.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, December 02, 2014 at 15:57:45 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!