Observationer februari 2014

25 feb 14. Trädgårdsobs under lövräfsning. Första sjungande sånglärkan, glada på mycket låg höjd och ca 150 vitkindad gås på tillfällig SV.
Cenneth Bäckman
Viken, - Thursday, February 27, 2014 at 10:32:21 (CET)

26 februari, Glimminge plantering. På förmiddagen hörde jag en dubbeltrast som sjöng en stund. I skymningen sjöng några koltrastar. En del händelser i fågelvärlden inträffar denna vår ett par veckor tidigare än normalt.
Mats Ljunggren
- Wednesday, February 26, 2014 at 20:34:45 (CET)

26/2 Vid Össjö en ad o en subad havsörn,senare o på hög höjd även en ung kungsörn. På em en tur till Klarningen Östrakarup.Här sågs ett tjugotal bläsgäss,krickor,bläsänder o en vigg. Här upptäckte jag dessutom en svartsnäppa i vinterdräckt som näringsökte.Svår att se stundtals då den försvann bakom växtlighet.Kul
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 26, 2014 at 19:38:56 (CET)

26/2 Vid Össjö en ad o en subad havsörn,senare o på hög höjd även en ung kungsörn. På em en tur till Klarningen Östrakarup.Här sågs ett tjugotal bläsgäss,krickor,bläsänder o en vigg. Här upptäckte jag dessutom en svartsnäppa i vinterdräckt som näringsökte.Svår att se stundtals då den försvann bakom växtlighet.Kul
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, February 26, 2014 at 19:38:34 (CET)

26 feb. Över Sandön passerade 8 tranor mot norr och likaledes gjorde sångsvanar, vråkar och sånglärkor. Vid Tursköp fanns i vanlig ordning en hane blå kärrhök födosökande över stubbåkern. En flock om 26 mindre korsnäbbar sträckte över.
Thomas Svanberg
- Wednesday, February 26, 2014 at 19:07:23 (CET)

Trevlig tur till markerna kring Stureholm. Upptäcker en blå kärrhökshona sittande på ett fält vid Stureholms gård. Lite senare är med stor sannolikhet samma fågel och födosöker vid våtmarken. En varfågel sitter på elledningar söder om våtmarken och gör ibland utfall? ner mot marken men återvänder hela tiden till elledningarna. Den lilla gruppen av sångsvanar och knölsvanar som en tid funnits på fältet öster om våtmarken har nu ökat till en rejäl skara.
Klas Lindell
Helsingborg, - Wednesday, February 26, 2014 at 17:37:36 (CET)

Ljungabolet 25 februari. Årets första STARE var och inspekterade fågelholkarna. KATTUGGLAN håller konsert under nattetimmarna. RINGDUVORNA har börjat bygga bo och en ensam STEGLITZ var här och lät sig väl smaka av fågelfröna.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, February 26, 2014 at 07:53:03 (CET)

25/2 Koll vid Tranarps bro. Massor av kanadagäss o säkert 70-80 sångsvanar(dock ej någon mindre)Minst 150 bläsänder o ca 500 tovsvipor rastade. På em i Förslöv hördes en nötkråka o flera spillkråkor flög av o an för att muta in ett revir.Även en gröngöling o en dubbeltrast hördes.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, February 25, 2014 at 22:47:19 (CET)

Svedberga vid 90- graderskurvan 25 februari vid lunchtid. Stensvätta hane 1 ex.
Bengt Lundgren
Viken, - Tuesday, February 25, 2014 at 19:55:49 (CET)

Imorse hördes tranor trumpeta nerifrån Vegeådalgången. "Himma"tranorna som anlänt? Det är verkligen vår på gång!
Annika Olsson
Södra Vrams fälad, - Tuesday, February 25, 2014 at 09:02:50 (CET)

24/2 En tur ut till Ugglarps broar gav en ad pilgrimsfalk o ett 20-tal vipor. Vid Sandön sågs 6 st strandpipare o massor med gravänder o många storspovar. Vid Farhultsbaden 1 ung Pilgrimsfalk o två Kustsnäppor tillsammans med en kärrsnäppa. Vid gräsmatteplanteringen vid Vegeholm tre dubbeltrastar. Tofsvipor o sånglärkor överallt. Måtte det inte komma något bakslag.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 24, 2014 at 19:55:20 (CET)

24/2 Sjungande bofink i kronoskogen. Också spillkråka.
Per Muhr
Ängelholm, - Monday, February 24, 2014 at 10:26:51 (CET)

23 feb. Tomarps kungsgård. Skogsduva spelade! ca 350 tofsvipor i flock och ytterligare ca 200 nedströms Tranarps broar, där även ca 250 bläsanden rastade samt flock på flera hundra sånglärkor. på morgonen satt en ung havsörn på Sandön.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, February 23, 2014 at 22:41:29 (CET)

Sön. 23 febr. kl: 14:00. Två tranor på åker i Hulrugered på Hallandsåsen. Medobs. Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Sunday, February 23, 2014 at 20:16:26 (CET)

Sö 23 frb. Ornakärr; Rapphöna 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 23, 2014 at 20:01:20 (CET)

23 feb. Igår sågs en färgmärkt rödbena längs södra delen av Domsten. Eftersom jag då inte kunde avläsa färgerna gjordes ett nytt försök idag med mer lyckad utgång. 4 dvärgmåsar sträckte söderut, 1 2K och 3 3K+. Fortfarande mycket ejder i sundet.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, February 23, 2014 at 19:38:31 (CET)

23 februari; massor av vatten och massor av fågel i Rönneådalen i dag! Vid Ugglarps broar och Höja våtmark rastade 4-500 tofsvipor, ca 15 ljungpipare och 3 bläsgäss. 3 salskrakar, 6 snatteränder och en brunand simmade i våtmarken och bland flera tiotal glador i luften blandade sig en adult havsörn, en pilgrimsfalk, en duvhök, en fjällvråk och flera ormvråkar. Tidigare på förmiddagen rastade 5 större strandpipare på Sandön och ytterligare 3 på Rönnen. Utanför Rönnen även en tobisgrissla och en alfågel.
Mona o Bo Tuvesson, Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, February 23, 2014 at 18:24:34 (CET)

23/2, norr om Västraby gård på västra sidan av vägen, 5 ljungpipare.
Lennart Söderberg
Ödåkra, - Sunday, February 23, 2014 at 18:10:55 (CET)

23/2, Åvarp på Söderåsen: Sångsvan 10 str N, Grågås 15, Kanadagås 4, Havsörn 1, Ormvråk 6, Sothöna 2, Ringduva 12, Större hackspett 1, Sånglärka 5, Koltrast 11, Kungsfågel 2, Svartmes 3, Blåmes 10, Talgoxe 15, Nötväcka 3, Nötskrika 3, Bofink 7, Bergfink 2, Grönfink 2, Stenknäck 4, Gulsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 23, 2014 at 14:57:20 (CET)

22 feb. Under morgonen en 2k kaspisk trut på stenarna norr om Domstens hamn. Den lyfte och tog följe med gråtrutar och följde kusten söderut. En del insträckande grågäss, sångsvanar liksom sånglärkor noterades. Lite mer oväntat med en pilgrimsfalk som också kom insträckandes från Danmark.
Thomas Svanberg
- Saturday, February 22, 2014 at 18:53:16 (CET)

17 feb, Grytskär på em. En gammal Havsörn slog en Gräsand o flög till Yttre skären med den. Här fanns också ett 25 tal Kärrsnäppor. Dessutom sågs 1 Svarthakedopping, 1 ad hane Pilgrimsfalk, 2 Tretåiga måsar o 2 Havssulor.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 17, 2014 at 16:17:11 (CET)

15/2: Vid väg 109, avtaget till Mörarp, en Kungsörn observerad under 15 minuter.
Kristian Mårtensson
Råå, - Saturday, February 15, 2014 at 21:10:41 (CET)

15 februari: alfåglarna har inte varit vanliga i våra marker i vinter men idag fanns det en vid fd KOF-stugan och en vid Stenkrossen. Här fanns också en svärta och 7 sjöorrar. Vid Ornakärr rastade 150 sångsvanar och två tofsvipor kom flygande.
Carina Palm och Thomas Wallin
Råå, - Saturday, February 15, 2014 at 19:31:21 (CET)

Lörd.15/2 34 sädgäss tillsammans med grågäss och sångsvanar vid Nygårdavägen norr om Ingesträde våtmark.1 stenfalk vid Stureholm, Norr om vägen upp mot Bjärbolund gick ett 30-tal nyanlända tofsvipor och vid Stureholms våtmark sågs en hona blå kärrhök. 2 alfåglar utanför Häljaröds hamn.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, February 15, 2014 at 18:06:58 (CET)

14 feb. Fortsatt stora mängder ejder utanför Vattenmöllan. Idag även rejält med skäggdoppingar och räknade ihop inte mindre än 468 ex vilket är den högsta summan jag någonsin sett i våra marker. Den 2k hona pilgrimsfalk som för en vecka sedan sågs slå en vitkindad gås satt idag på ett fält vid Höjar. Sånglärkor sågs och hördes på alla lokaler som besöktes bl a en flock om 30 ex på fälten vid Vattenmöllan.
Thomas Svanberg
- Saturday, February 15, 2014 at 09:11:33 (CET)

14 februari. Strax före middagstid kom en jaktfalk och satte sig en stund ute på udden vid Glimminge plantering. Drog vidare i ett obevakat ögonblick. Förmodligen samma falk som tidigare i vinter setts i Kullabygden.
Mats Ljunggren
- Friday, February 14, 2014 at 18:05:48 (CET)

10/2 Örnrunda på em.Turköp 1 ad Havsörn,1 Pilgrimsfalk o 1 Fjällvråk.Lönhult. 1 Blåhök hona o 1 Tornfalk.Stureholm. 1 juv stor hona Pilgrimsfalk o ytterligare en ad Pilgrim.Rönnen.1 Pilgrimsfalk o 1 ad Havsörn. Sandön.1 Alfågel hane,2 Salskrak honor,8 Strandskator o 1 honf.Blåhök. Medobs. Lars Forsèn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, February 10, 2014 at 17:36:01 (CET)

10/2 Spelande Sånglärkor på Wramsänga Känns som vår ju
Peter Andersson
Helsingborg, - Monday, February 10, 2014 at 12:34:51 (CET)

9/2 Jaktfalken kvar vid Vattenmöllan idag och fortsatt ett par tusen ejdrar på havet. Även insträckande sånglärkor.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, February 09, 2014 at 22:02:26 (CET)

Såg och hörde 6 Sånglärkor sjunga utanför Nyvång.
Tomas Bengtsson
Åstorp, - Sunday, February 09, 2014 at 15:50:26 (CET)

8 feb kl 0800 - 1000 Köksskådning Efter sedvanlig tillönskan om en god morgon och påfyllning av smörgåsbordet så infann sig en stor skara gäster bestående av följande ca 25 bergfink,15 bofink,10 grönfink,5 pilfink, 5 gråsiska,15 grönsiska,10 domherre,2 st hackspett,talgoxe,blåmes,koltrast,rödhake,2 gräsand i bäcken. Dessutom inte mindre än 11 stenknäck, nytt rekord för denna lokal.Inga ovanliga arter, men kul när det kommer så många samtidigt.
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Sunday, February 09, 2014 at 10:16:18 (CET)

8 februari; på morgonen satt jaktfalken vid på bunkern söder om Vattenmöllan och många sånglärkor sträckte in, bland de tusentals ejdrarna i sundet hittade vi skäggdoppingar, sjöorrar och en gråhakedopping. Därefter gjorde vi ett första besök i vår inventeringsruta på Kullaberg (mellan Djupadal och Hjortstugan). Vi välkomnades av ett par nötväckor som redan markerade revir. Spillkråka, större hackspett, gulsparvar, björk- och koltrastar och trädkrypare mfl kompletterade artlistan där självklart blåmesar och talgoxar också tog plats. Vid Stureholm/Lönhult betade stora mängder gäss och bland alla kanada- och grågäss spanade vi in 8 bläs- och 4 sädgäss. Två havsörnar var rörliga över fälten.
Carina Palm o Thomas Wallin
Råå, - Saturday, February 08, 2014 at 17:18:55 (CET)

8/2 Vårtecken i norra hamnen med en skrattmås som börjat rugga in sin mörka huva. I övrigt vigg 35.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, February 08, 2014 at 13:27:27 (CET)

8/2 Havsörn passerade över Svanebäcksrevet och drog norrut mot Lerberget.
Mikael Sunesson
Viken, - Saturday, February 08, 2014 at 12:45:01 (CET)

6 feb.Var vid Vattenmöllan idag o tittade på Jaktfalken som håller till här,förutom falken även några Sånglärkor.Vid Sandön sågs en ung Pilgrimsfalk,två gamla Havsörnar o tre Strandskator.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, February 06, 2014 at 22:27:45 (CET)

6 februari. Vid tolvtiden kom en havsörn förbi stranden vid Glimminge plantering, drog vidare mot nordväst. Senare noterades en förbisträckande sånglärka över Vasalt hed. Känns alltid lika gott med de första för året.
Mats Ljunggren
- Thursday, February 06, 2014 at 18:03:55 (CET)

5/2 Sandön: Viss vårkänsla infanns sig tack vare några insträckande sånglärkor, liksom rastande strandskator och storspovar. På Själrönnen en gammal havsörn, ca 20 kärrsnäppor och fyra salskrakar. Två tordmular drog förbi och en skäggdopping rastade.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Wednesday, February 05, 2014 at 22:05:16 (CET)

5/2 Nordost om Krapperup efter lunchtid kom en fin stenfalkshane flygande över en åker. Och en stund senare fick jag se storebror jaktfalken mellan Vattenmöllan och Mölle. Den hade skrämt upp mängder med svartfågel och en del änder men verkade lite trött? Fick pausa en stund i en talltopp innan den flög iväg igen lågt ut mot kusten. I Vegeå simmade tre fina honfärgade salskrakar och åtta storskrakar småbråkade med varandra. En liten smådopping vid åkanten på Klörensidan höll på att bli attackerad av en mink, men klarade sig genom att paddla i turbofart ut mot djupt vatten igen. Kungsfiskaren var inte hemma vid pumphuset, men flög en stund senare förbi nedströms. Vid Sandön sågs bl a en adult havsörn och ca 20 kärrsnäppor ute på Själrönnen. Väl nästan hemma gjorde jag försök nr trettioelva (typ)att leta strömstare vid Gantoftabron. Och då sitter den där mitt i strömmen nedströms bron och bara tittar på mig, inte ens rädd! Det är kul att skåda fåglar!!! Medobs vid Vattenmöllan Bengt A m fl. Vid Sandön Håkan J m fl.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, February 05, 2014 at 18:29:12 (CET)

4 feb.Vid en tur på Bjäre sågs följande.Ängalag norra.På stenrevet innanför Tjällran satt en ad hona Pilgrimsfalk och vid ett besök på Torekovs rev sågs 15 Skärsnäppor o tre Tobisgrisslor.Svarteskär hyste 1 Toppskarv o vid Dagshög 1 Vattenpiplärka fleratal Ängspip o Skärpiplärkor o 1 ad Havsörn.Medobs Alf Petterson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, February 04, 2014 at 22:57:36 (CET)

4 feb. 13 rapphöns på höstsått fält mellan Kattarp och östraby. Inte ofta man lyckas se dessa nuförtiden.
Henrik Johansson
- Tuesday, February 04, 2014 at 20:26:44 (CET)

4 feb. Två trädlärkor vid Hittarps rev. De höll till längs stranden i höjd med grillplatsen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Tuesday, February 04, 2014 at 17:13:05 (CET)

4 feb. Vid dagens morgonpromenad i Kronoskogen trummade två större hackspettar för första gången i vinter. God vårkänsla.
Per Muhr
Ängelholm, - Tuesday, February 04, 2014 at 12:05:17 (CET)

3 feb. Brogårda våtmark havsörn juv.1 ex.,vid Bjuvs reningsverk smådopping 2 ex. och forsärla 1 ex.
Lars Karlsson
Bjuv, - Monday, February 03, 2014 at 16:47:05 (CET)

2 feb. Trevlig förmiddagsskådning vid Strandbaden. Jaktfalken, som setts längs sundskusten tidigare i vecka, satt längst ut på ören innan den skrämdes av en söndagsflanör. Övrigt bl.a. rödbena 2, snatterand 1 hona, trädlärka 2 och större korsnäbb 3. Senare under eftermiddagen vid Farhultsviken sågs vattenpiplärka, en ad pilgrimsfalk, 30 storspovar och ett 10-tal insträckande sånglärkor.
Henrik Johansson
- Sunday, February 02, 2014 at 20:28:07 (CET)

2/2. Strax efter klockan 10 kom den 3K jaktfalken flygande från norr (från Ören, Strandbaden) och passerade hamnpiren i Gamla Lerberget. Falken fortsatte stadigt mot söder.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, February 02, 2014 at 20:14:07 (CET)

2 feb Bälteberga, Vallåkradalen. Ganska tyst i skogen men kom in i en mesflock efter en stund och upptäckte till min stora glädje en entita bland de vanliga mesarna, det värmde! Letade sen efter strömstare i Tjutebäcken men tji fick jag! Har letat länge denna vinter i Råådalen också, men strömstararna verkar vara färre i år, eller? På avstånd hördes den stationära spillkråkan, en större hackspett var orolig för något och flera nötväckor var också ljudliga. På vägen tillbaka skrämde jag upp en gröngöling som letade efter något ätbart på marken nedanför godset. Några gulsparvar lockade och en talgoxe tränade lite trevande sång. Äntligen lite vårkänsla!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Sunday, February 02, 2014 at 19:15:01 (CET)

2/2 En rördrom flög över mitt boende i Grevie nu på sena eftermiddagen.
Martin Ekenberg
Grevie, - Sunday, February 02, 2014 at 16:20:32 (CET)

1 februari, Glimminge plantering; stötte en morkulla från en bäck i skogen.
Mats Ljunggren
- Saturday, February 01, 2014 at 21:22:55 (CET)

Fredag 31. januari 2014 kl. 16.55 1 ad. Havsörn flygande över Boserup Slott i sydlig riktning mot Ekeby
Steen Christensen
26774 Billesholm, - Saturday, February 01, 2014 at 19:16:21 (CET)

1 febr. Vilken häftig obs med dagens falk! Imponerande att en ung hona pilgrimsfalk lyckas fånga en vitkindad gås. Ändå mer unikt är det att den sedan börjar äta på gåsen endast 15 m intill en allmän väg (Gunnestorpsvägen)samtidigt som ett antal bilar kan stanna alldeles intill falken. Att sedan falken var individmärkt och möjlig att avläsa koden på, gav en mycket intressant info om falkens ursprung.Falken märktes i Halland 2013 i en kull om tre ungar.En av de ca 15 häckningar som ägde rum i Halland 2013. Av sekretesskäl lämnas inga mer detaljerade uppgifter om var den föddes i Halland. Det är synnerligen intressant att fjolårsungar tillbringar vintern i S Sverige numera.Ungfalkar brukar annars ofta lämna landet på hösten. Ett stort tack till Björn som delade med sig av obsen och även ett tack till Ronnys utmärkta fotodokumentation! Jag har aldrig varit så nära en vild p-falk. Hungern och tyngden på gåsen möjliggjorde en så fin närobs!
Leif Klinteroth
Jonstorp, - Saturday, February 01, 2014 at 18:41:13 (CET)

Fågelmatning bjuder på ett skådespel varje dag. Koltrastarna (10-12 st) och björktrast (4 ex) far runt som yra höns och jagar varandra istället för att äta. Ringduvorna (idag 8 st) tittar på och undrar vad dom håller på med. I rosenbuskarna sitter steglits (12 ex) och 2 riktigt röda domherrar. En rödhake pilar snabbt förbi och plockar åt sig diverse smulor. En gråsiska kom på snabb visit. Givetvis är det vanliga gänget av gråsparv, pilfink, grönfink, bo- och bergfink, talgoxe och blåmes också på plats och på genomfart kommer också kaja, kråka, råka och skata.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, February 01, 2014 at 13:05:32 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!