Observationer januari 2014

29/1. Norra hamnen, Hbg. Under dagens tur längs kusten råkade jag - mycket överraskande - stöta en Jorduggla!! Den satt nere på stenarna på utsidan av vågbrytaren/muren, strax S om hamninloppet till N hamnen. Den drog kvickt iväg till den andra sidan om inloppet och verkade landa direkt N om detsamma. Till stor "glädje" för andra närvarande fåglar... ;-) Jag tog mig runt till andra sidan, men lyckades tyvärr inte återfinna den. I övrigt bör ca 20 Skärpip och 1 Sv rödstjärt nämnas. Kan oxå nämna att Tropical beach håller på att återställas efter stormarna, vilket medför att stora ytor med sand och tång frilagts. Därför har stora mängder av ffa vit- och svartfågel hållit till där de senaste dagarna.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Friday, January 31, 2014 at 09:39:22 (CET)

30 jan. Den äldre jaktfalken som setts några dagar utmed Öresundskusten lokaliserades på förmiddagen till Viken/Lerberget. Den satt flera timmar på ömse sidor om väg 111 några hundra meter söder om rondellen vid G:a Lerberget. På eftermiddagen drog den ner till kusten och och en stund senare ner till Svanebäcksören. Strax innan skymningen var den åter på plats på fälten. Övrigt i området var en flock med 25-tal gråsiskor som under några minuter slog sig ner och födosökte. I flocken kunde en snösiska ses. Även en adult duvhök drog förbi liksom en mindre flock sidensvans.
Thomas Svanberg
- Thursday, January 30, 2014 at 20:13:42 (CET)

Jag gick längs Rönneå ner till Skälderviksbron och sen upp längs Rössjöholmsån en bit. Det låg två salskrakar, honor, tillsammans med 14 storskrakar vid Skälderviksbron och några hundra meter uppströms Rössjöholmsån satt en kungsfiskare. En morkulla stöttes från ett kärr och några stjärtmesar drog runt i skogen.
Per Knutsson
Ängelholm, - Monday, January 27, 2014 at 12:02:01 (CET)

26 jan. En trädlärka på stranden nedan parkeringen till Hittarps rev. Man undrar ju om det är samma fågel som hittades den 10 december förra året på samma plats? Promenaden gick vidare till Allerumsskog där det något överraskande stod 2 storspovar på ett nyplöjt fält intill våtmarken. Från omgivningen hördes spillkråka och en duvhök for raskt förbi.
Thomas Svanberg
- Monday, January 27, 2014 at 11:29:59 (CET)

26 jan. Skådade mig norrut från Vejbystrand upp mot Öllöv. I tången strax intill hamnen i Vejby födosökte en sädesärla, ett 50-tal starar, två skärpiplärkor samt några ängspiplärkor. Vid en bäckmynning nära Lervik gick en ljungpipare, på kustpiparmanér och petade i sanden. I närheten åtta enkelbeckasiner längs bäckar och öppna surstråk. Två salskrakar, hannar, med knipor ute till havs och vid Ängelsbäcksstrand en stjärtandhanne och 10-talet krickor bland ca 800 gräsänder.
Henrik Johansson
- Sunday, January 26, 2014 at 18:57:16 (CET)

Sö 26 jan, Söderåsen; Vegådalen-Halla. Ormvråk 1, Glada 1, Duvhök - ett maffigt ex lyfte nere från Halladalen från slagen häger (!). Ännu "småvarm" och med klart stirrande ögon. Grenverket står tätt över Hallabäcken och jag kan tänka mig hägerns svårigheter att undkomma när höken kommit som en projektil mellan träden. - Duvhöken är en imponerande kapabel rovfågel! Morkulla 1, St hackspett 1, Korp 2, Stenknäck.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 26, 2014 at 16:34:47 (CET)

2014-01-25 Vid fågelbordet hemma räknades det idag. Bergfink, stenknäck, rödhake, domherre och järnsparv är alltid trevliga besökare men mest förvånande av allt var ändå den morkulla som kom flygande och landade i trädgården bredvid en av matningarna.
Peter Franzén
Jonstorp, - Sunday, January 26, 2014 at 00:36:52 (CET)

25 jan. En orädd mindre hackspett, hanne i "Vegeholms fågelsreservat", Sibirien under morgonen. Sjungande tofsmes längs stigen mot utfodringsplatsen. Spillkråka hördes. Eftermiddagspromenad längs Rönneå mellan Klitterhus och Rönneholm. En smådopping, två salskrakar, en enkelbeckasin samt 1 par mandarinänder. Inne på reningsverksområdet två forsärlor.
Henrik Johansson
- Saturday, January 25, 2014 at 21:19:59 (CET)

25 januari: havsörnarnas lördag… det började vid Tursköp med 3-4 överflygande örnar och fortsatte vid Själrönnen och Sandön med ytterligare 7 ex varav minst 3 gamla fåglar. Dessemellan två vita storkar och en fjällvråk vid Tursköp och en ung kungsörn som hängde i motvinden över Rögle gård. Vid Sandöbryggan passerade en kungsfiskare och en enkelbeckasin. En rörhöna förbryllade med ett gärdsmygsliknande läte. Under varfågeln som satt en stund i trädet i vassen passerade några ljudliga skäggmesar. På utsidan av ön gick fyra strandskator bland alla storspovarna och lite längre ut hittade vi 6 salskrakar.
Carina Palm och Thomas Wallin
Råå, - Saturday, January 25, 2014 at 19:03:56 (CET)

Kullaberg 25 januari. Första besöket i inventeringsrutan. Glädjande nog har boträdet för glada/ormvråk stått pall för Sven och Simone, däremot har en hel del äldre träd strukit med liksom massor av gamla döda träd. Boet har successivt byggts på sedan inventeringen 1994 då glada noterades för första gången i Kullabergsinventeringarna. För övrigt var det lugnt denna bistra vinterdag. En större hackspett hördes, gott om ringduvor och en hel del talgoxar. Två kråkor kraxade missnöjt när jag passerade igenom skogen, blivande häckningspar? En gulsparv lyfte från ett gammalt känt revir. Så e man igång!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, January 25, 2014 at 16:08:32 (CET)

24 jan. En mycket trolig äldre jaktfalk med byte (sannolikt en skata) i klorna lyfte på kort avstånd ifrån oss vid Gröthögarna. Den flög lågt en bit söderut och såg ut att landa utom synhåll. Kunde dock inte hittas igen trots eftersök ner till Råle. Övrigt på sträckan Norrebrohamn - Råle hamn t.o.r var; taltrast 1, dubbeltrast 1, rödvingetrast 1, ängspiplärka 16, stenknäck 5 och spillkråka 1. Vid Dagshög var hannen svart rödstjärt stationär i tångbanken. Rammsjöstrand bjöd på en hona stjärtand utanför hamnen, en hona blåhök som svepte förbi och likaledes gjorde en enkelbeckasin. En större flock ängspiplärkor fanns i tången en bit söder om hamnen vid Burensvik.
Thomas Svanberg
- Friday, January 24, 2014 at 19:30:14 (CET)

22 jan. Minst 1 lappsparv i den stora flocken med gulsparv som födosöker i stubbåkern mittför Tursköpsdungen. Den är inte helt lätt att plocka ut i myllret och det tog mig en timme innan jag fick ögonen på den. Bästa tipset är att lugnt sitta kvar i bilen och spana. Idag var flocken ett 20-tal meter från vägen. Vid Sandön satt 2 (2k) pilgrimsfalkar och i åmynningen 3 salskrakar och i vassen 2 sävsparvar liksom 5 skäggmesar. På hemvägen sågs havsörn vid Rögle och skogsduva vid Västraby.
Thomas Svanberg
- Wednesday, January 22, 2014 at 19:48:41 (CET)

Kattarp 140121 En stor flock gäss 200 meter norr om kyrkan, kanadagäss, grågäss,vitkindad 8,bläsgås 7, sädgås 2
Ronny Johansson
Kattarpdålig, - Tuesday, January 21, 2014 at 23:12:54 (CET)

21 januari, Glimminge pl. På eftermiddagen kom en pilgrimsfalk nere vid stranden och gjorde några jaktrundor kring udden, dock utan framgång. Den satte sig därefter på en sten som jag är benägen att döpa till "falkstenen", eftersom jag vid tidigare tillfällen sett såväl jakt- som pilgrimsfalk välja just denna sten som viloplats.
Mats Ljunggren
- Tuesday, January 21, 2014 at 18:12:24 (CET)

140121 Kungshultsskogen, Helsingborg. Jag upptäckte en ringmärkt död kaja under en promenad på stigarna i Kungshultsskogen 140115. På den ena av kajans två ringar fanns referens till Museum Zoolog, Helsinki Finland. Jag tog kontakt med dem och har nu fått information om att kajan ringmärktes som bounge i Ulvila, sydvästra Finland 130607.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, January 21, 2014 at 11:19:30 (CET)

1401120 13.00-14.00 Tursköp. Efter en stunds letande i den stora, minst 200 st, gulsparvsflocken på fältet norr om Tursköpsskogen upptäckte jag två lappsparvar. Några snösparvar höll också till i området. En pilgrimsfalk skrämde livet av de flera hundra kajorna som också fanns på fältet. Långt i norr en havsörn.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Tuesday, January 21, 2014 at 11:11:28 (CET)

18 januari Strömstaren var kvar i Jordbodalen nedanför Eskilsminne,verkar flytta omkring längs bäcken. Väldigt aktiv i vattnet. En flock rödvingetrast i en ask och stenknäck vid fågelbordet.
Marja Digby
Helsingborg, - Sunday, January 19, 2014 at 18:59:36 (CET)

18 Jan. En lång utdragen flock med sjöorre och ejder i sundet från Hittarps rev till Domstens hamn. Svårräknat i vågorna och bitvis snöande. 2900 ejder och 1150 sjöorre fick jag ihop. Verkligt antal är förmodligen högre. Små ejderflockar anslöt eftersom från norr. 82 knölsvanar sträckte söderut i flera mindre flockar. Övrigt längs sträckan Hittarp- Domsten. 1 forsärla, 16 stare, 4, gärdsmyg, 9 ängspiplärkor, 2 alfåglar, 4 svärtor och 12 havssulor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 19, 2014 at 17:21:55 (CET)

19 januari Dagshög. En vattenpiplärka, en svart rödstjärt, flera ängspiplärkor (möjligen också skärpipsdito) och en rödhake sågs i den stora tångävjan t.h. om stigen ner mot Skaudd. Samma observationer gjordes även i går, då ca 30 ornitologer från när och fjärran dök upp med sina tubkikare.
Karin Falkmer
Broddarps utmark, - Sunday, January 19, 2014 at 15:23:22 (CET)

Sönd. 19/1 DOMSTEN: 1 turkduva, KULLA GUNNARSTORP: "stor" flock ringduvor vid slottet. Där fanns även ett hundratal av vardera berg- och bofink. VÄSTRABY GÅRD: minst 3 bläsgäss och minst 1 sädgås. Över ÖSTRABY GÅRD sågs en ung kungsörn.
Mia&Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, January 19, 2014 at 14:25:39 (CET)

18 januari. Lag "Spanarna på Gubbahyllan" deltog i Skof:s Vinterfågelsafari 2014 genom att med 76 arter plocka hem segern i totalklassen till NV. Skåne. Med start vid Kullens fyr i tätt snöfall och avslutning i trakten av Össjö efter att forcerat en del snödrivor, tycker vi att det var ett skapligt resultat. Kungsfiskare och salskrakar vid Utvälinge, Vattenpiplärka vid Farhult, två Varfåglar vid Hallandsås Motell, åtta Rapphöns vid Össjö en Hornuggla vid Lerberget och en Järnsparv i Strandbaden var väl något som stack ut. Kaj Möller, Lars Forsén, Kjell-Åke Hall och Alf Petersson
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, January 19, 2014 at 10:05:53 (CET)

18 jan. Ett par salskrakar och en smådopping i Vegeås mynning samt en kungsfiskare sittande i vasskanten en bit uppströms. Vacker blå kärrhökhanne över vassarna, kanske på jakt efter någon av de skäggmesar som hördes. Fem starar flög förbi. Eftermiddagstur ut förbi Västraby där sädgås och vitkindad gås sällskapade med betydligt fler grå- och kanadagäss. Vid Turköpsskogen subad kungsörn sittande på stubbåkern. På samma stycke en jätteflock fältsparvar. Mest gulsparvar (kanske så många som 500 ex!) men även ett antal snösparvar. Eventuellt även lappsparv i flocken, dock ej helt säker på detta. Kanske värt att kolla upp en dag med lugnare väder.
Henrik Johansson
- Saturday, January 18, 2014 at 19:08:19 (CET)

17 jan. Jaktfalken som Alf sett på Kullen tidigare i veckan satt på em ute på Rönnen och gjorde några tama anfall över området innan den drog västerut igen.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, January 17, 2014 at 16:54:57 (CET)

16 januari, den med tiden allt mer omfångsrika rishögen vid Glimminge plantering är ännu hemvist för en ärtsångare. Den visade sig några korta ögonblick i dag i snövädret. Rishögen väntar på att forslas bort till flisproduktion, när det nu sker, men tycks hittills vara en god bostad inte bara för ärtsångaren, utan också bl.a. för några koltrastar och gärdsmygar.
Mats Ljunggren
- Friday, January 17, 2014 at 10:40:16 (CET)

Ons. kl. 13:00. Många korpar, säkert ett hundratal över ett kalhygge i Brammarp på Hallandsåsen. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjäranarp, - Wednesday, January 15, 2014 at 19:04:23 (CET)

15/1 ca 1200 i utkanten av Axtorp mot M Ljungby en varfågel
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Wednesday, January 15, 2014 at 14:50:39 (CET)

14 jan.Vid en vandring i Hillarp, Munkaljungby flög det upp en Morkulla.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, January 14, 2014 at 22:50:39 (CET)

20140114 Jordbodalen. Strömstaren har kommit till "stan". I Gåsebäcken på samma plats som i fjol. Mellan broarna nedanför Folkparken. Ganska orädd så den är fotovänlig.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, January 14, 2014 at 16:48:38 (CET)

13/1 Vid Höja våtmark 1 Havsörn och vid Össjö gods 1 ung Kungsörn Vid Berchill i Össjö ca 40tal Glador.Sen en tur ut på örnrundan Kullahalvön. Vid Bron mellan Välinge-Strövelstorp satt 1 ad Havsörn o bevakade det 75 tal Bläsänder som ligger här,dessutom 1 st Fjällvråk.Vid Stureholm 1 ung Kungsörn o 1 ad hona Pilgrimsfalk.På Rönnen ytterligare 1 Pilgrimsfalk ungfågel.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 13, 2014 at 16:22:35 (CET)

13 januari, Kullens fyr några timmar på förmiddagen. En ung Jaktfalk höll en kort stund till runt spetsen - sågs inte särskilt populärt av några korpar. När jag sedan besteg Gubbahyllan flög oväntat en Storlabb upp, flög en runda över sjön för att landa på klippan norr om Gubbahyllan. Labben så lite taskig ut i fjäderdräkten, kanske samma ex som Henrik hade vid Rönnen i går?
Alf Petersson
Strandbaden, - Monday, January 13, 2014 at 14:31:42 (CET)

13 jan. Yngre kungsörn över skogen vid Rögle Säteri. Utmed vägen mellan Tursköp och Svedberga en hanne blå kärrhök liksom en fjällvråk.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, January 13, 2014 at 14:10:09 (CET)

12 jan. En förmodligen ganska trött subad havssula vilade på hygget intill Sibirienparkeringen vad 10-tiden. Tog mig sedan ut till Rönnen för att nöta lite hav. Överraskades av en storlabb som plötsligt kom dragande längs kustlinjen västerifrån. Fågeln gjorde några halvhjärtade försök att preja en gråtrut men fick ge upp. Flög sedan förbi mig i sakta mak så pass nära att jag inte behövde kikare för att se den bra. Strax därpå fällde den på stranden ett 50-tal meter bort. Här låg den under en knapp halvtimme innan den åter lyfte och försvann ut mot reservatet. Gissar att den var i rätt dåligt skick. Verkade mager och fjäderdräkten var inte helt i ordning. I övrig en hel del havssulor i inre Skälderviken, minst tre stormfåglar varav en oljeskadad, en 2k dvärgmås, en ad oljeskadad tretåig mås samt en alfågelhanne. Ute på Rönnen sju gravänder, lika många strandskator samt ett 50-tal storspovar. På hemväg passade jag på att kolla in en prutgås som födosökte på Klörensidan av Vegeås mynning.
Henrik Johansson
- Sunday, January 12, 2014 at 18:01:35 (CET)

Lör. 11/1 kl 13:00, tolv storskrakar, hannar o honor, i Rössjön.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, January 11, 2014 at 19:15:31 (CET)

12st Gråhäger 8/1 2014 Raus ner mot Råån!
Christer Hallström
Helsingborg, - Wednesday, January 08, 2014 at 19:12:29 (CET)

Tis.7/1.En stor flock grågäss, kanadagäss o sångsvanar på en åker några hundra meter efter äppelförsäljningen i Tranarp.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Wednesday, January 08, 2014 at 13:22:11 (CET)

5 jan. Sjöfågelräkning Viken-Lerberget-Höganäs. 140 havssulor fiskade tillsammans med ett gäng tumlare i sundet. I den stora ansamlingen med tång norr Vikens hamn födosökte 13 rödbenor varav 2 "skånska" individmärkta fåglar. En ensam snösparv flög söderut. Vid Svanebäcksrevet 2 rödbenor varav 1 individmärkt. Bland sjöfåglarna dominerade ejdrarna stort i sundet med hela 6321 inräknade. I övrigt gräsand 369, kricka 3, bläsand 395, knipa 105, småskrake 29, storskrake 1, knölsvan 26, sångsvan 2, sjöorre 319, svärta 2, alfågel 1, sothöna 49, storskarv 200, gråhäger 3, skäggdopping 19, smålom 4, kanadagås 31.
Klas Rosenkvist och Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, January 05, 2014 at 23:07:08 (CET)

5 jan. Start på morgonen vid Svarteskär, Torekov där minst 10 toppskarvar fanns på och runt skäret. En del havssulor, smålommar och tobisgrisslor drog förbi liksom en ensam snösparv. Vidare till Torekovs rev där 8 skärsnäppor stod längst ut på revet. Härifrån till Tjällran där en del tretåiga måsar sträckte förbi. Likaledes gjorde alkor och 3 snösparvar. Vi träffade Phil som tipsade om en snösiska som höll till i en större flock med gråsiskor utmed Råledsvägen. Efter en stund fick vi korn på den och i flocken även minst 5 vinterhämplingar. Färden gick vidare till Dagshög där 3 vattenpiplärkor och 6 skärpiplärkor sågs. Ett stopp vid Glimminge resulterade i den långstannade ärtsångaren och i samma stora rishög vid parkeringen en taltrast och i närområdet 2 sävsparvar och 15 ängspiplärkor.
Olof Jönsson & Thomas Svanberg
- Sunday, January 05, 2014 at 18:52:05 (CET)

4 jan. Trevlig januariskådning på yttre Bjäre. Milt och skönt och en hel del fågel att jobba på. Vid Norrebro hamn, Ripagården från kl. 8.30 till att börja med bra drag på ejder. Under den första halvtimmen en stid ström av flockar som sträckte västerut, totalt ca 1000 ex passerade. I övrigt en del havssulor, smålommar och ett par alfåglar samt en rastande gråhakedopping. I ett blött parti halvvägs bort mot Hovs hallar fanns en dvärgbeckasin och sex enkelbeckasiner. Senare kort stopp vid Tjällran där en järnsparv lät från buskagen. Nära Torekovs golfbana en flock med över 100 gråsiskor. Några såg ljusare ut men jag kunde med säkerhet ej konstatera om flocken innehöll någon snösiska. Vid Torekovs rev 11 skärsnäppor samt en sävsparv och på havet en bit utanför hamninloppet två toppskarvar. Ytterligare fyra toppskarvar varav en ung satt på Svarteskär tillsammans med storskarvar. Två snösparvar rastade på vändplatsen nära villorna. Slutligen fick jag efter lite letande syn på den stundtals lockande ärtsångaren i Glimminge.
Henrik Johansson
- Saturday, January 04, 2014 at 21:55:33 (CET)

2014-01-04 Bälteberga. En snögås gick tillsammans med kanadagäss, grågäss och en sångsvan på fältet öster om Bälteberga gård. Trodde först det var två sångsvanar men fram med tub och kamera och såg då att en av de vita varelserna var en snögås.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, January 04, 2014 at 18:07:08 (CET)

4 jan. I dammarna vid Hasslarp i stort sett samma arter och antal som Henrik noterade igår. Dock med tillökning av en hona snatterand. Vid Vegeåns mynning 2 skäggmesar i vassen och en havsörn som lyfte från Själrönnen orsakade i vanlig ordning oreda bland änder och gäss. På hemvägen en flock om 14 ljungpipare på fält mellan Katthotellet och 90- graders kurvan (på grusvägen).
Thomas Svanberg
- Saturday, January 04, 2014 at 18:06:08 (CET)

Lörd. 4/1 I den stora gåsflocken vid Kulla Gunnarstorp kunde minst en spetsbergsgås noteras innan flocken skrämdes iväg av två galopperande hästar.
Björn&Mia Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 04, 2014 at 17:03:36 (CET)

4 jan. Stormen Sven har gjort tydliga avtryck längs sundskusten. Bland annat har skifferpartiet nedanför Kulla Gunnarstorp nötts av en del och på vissa håll finns nu en del ganska stora urgröpningar. I en av dem hade en forsärla krupit in och förmodligen tagit nattkvist.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, January 04, 2014 at 16:39:56 (CET)

Frågetecken skulle det givetvis ha varit istället för likhetstecken på slutet.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, January 04, 2014 at 16:28:22 (CET)

3 januari. Förmiddagstur tillsammans med Jonas och Linnea på besök från Piteå. Följde strandkanten mellan Årnacke hamn och KOF-stugan och fick bl a se en hane alfågel, några sjöorrar och svärtor samt en flock gråsiskor vid Stenkrossen. Tre knubbsälar låg på strandnära stenar vid Stenkrossen. Drog oss bort till Sandön, där det var rätt magert med fåglar. Dock kunde vi härifrån se två havsörnar, som skrämde upp stora mängder änder och gäss över Rönnen. På östsidan av Rönnen låg ytterligare ett tjugotal knubbsälar. Örnrundan var nästan totalt fågelbefriad men på vägen hem, vid Ornakärr, såg vi en ung havsörn på nära håll. Mest överraskande under dagen var den tofsvipa som stod här ute på maderna - övervintrare eller tidig ankomst=
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, January 04, 2014 at 15:02:26 (CET)

3 jan. Hasslarps dammar f.m.: Gott om änder i Fleningedammarna, bl.a. fler än 200 bläsänder, två krickor och en stjärtandhona. Fem överflygande bläsgäss. Sandön/Utvälinge e.m. bl.a. varfågel 1, stare 13, duvhök 1, smådopping 1, skäggmesar, strandskata ca 10.
Henrik Johansson
- Friday, January 03, 2014 at 16:06:14 (CET)

Nyårsdagen 1 januari. Heldag i Kullabygden med fokus inriktat på årskryss, av vilka det blev 74 stycken när dagen summerades. Inledning vid Långören, Höganäs med en hona stjärtand, en sånglärka, fem starar samt en honfärgad snösiska i en mindre gråsiskflock. Även vid Strandbaden en honfärgad snösiska samt sju skärpiplärkor. Vid Kullen snålt med fågel över havet - endast två smålommar, 19 havssulor och fyra tretåiga måsar. Fyra sidensvansar liksom sex stenknäckar var ute på sträckförsök. Vid Kockenhus mycket sångsvan och gäss, huvudsakligen grå- och kanada, men även en vitkindad och tre tundrasädgäss. På en majsåker gott om gulsparv och pilfink, dock utan något utstickande. I Farhult två 2k kaspisk trutar, en strandskata, två svarthakedoppingar samt skäggmes som hördes från vassen. På Rönnen åt två gamla havsörnar på någon typ av byte längst ut på spetsen, inne i viken rastade två gravänder och ute på Skälderviken låg två gråhakedoppingar. Vid Sandön många medskådare och tillsammans såg vi bland annat tre spetsbergsgäss som kom flygande inifrån land och landade på en revel och sju kärrsnäppor på Själrönnen.
Peder Winding & Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, January 01, 2014 at 20:34:23 (CET)

1 januari, nog måste man ut i naturen allt, även om en påfrestande snålblåst när man kom till öppna marker påminde en om vilken årstid som råder. Fann lite lä vid bunkern på Vasalt hed. En svarthakedopping fällde på vattnet en bit ut. Strax kom en havsörn norrifrån och drog vidare över heden, givetvis uppvaktad av kråkor. I övrigt i stort sett vardagliga arter, men på eftermiddagen kom besked om att ärtsångaren åter hade setts intill den stora rishögen vid strandparkeringen, Glimminge pl. En sådan art i januari vill man ju inte gärna missa så den gavs ett försök. Martin E. och jag fick en kort obs, men den gör nog klokt i att inte exponera sig för mycket. Återstår att se hur länge rishögen får ligga kvar - utan den blir det nog svårt för ärtsångaren.
Mats Ljunggren
- Wednesday, January 01, 2014 at 17:47:17 (CET)

1 Januari. Rönnen: Gravand 1, Gräsand 800, Bläsand 28, Knipa 4, Havsörn 1, Storspov 3.
Farhult: Skäggdopping 1, Svarthakedopping 2, Småskrake 11, Storspov 33, Kaspisk trut 1 2k, Ängspiplärka 8, Skäggmes 1.
Sandön: Storspov 15, Strandskata 8, Kärrsnäppa 15. Medobsare flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, January 01, 2014 at 17:32:46 (CET)

1 januari. Välinge. Även idag en adult havsörn jagande över Vegeå och Hasslarpsån, men mindre sångsvanarna från igår syntes inte till. Utanför Stenkrossen, NO Farhult, dök tre alfågelshannar, en svarthakedopping och en skäggdopping. Svärtor, sjöorrar och lommar rörde sig längre ut. En järnsparv höll till i snåren och betesmarken VNV om tomten med mur mot havet. När jag närmade mig hoppade den upp i en liten buske tillsammans med en sävsparv och en rödhake - en näpen trio i januari.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, January 01, 2014 at 17:18:56 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!