Observationer juli 2014

Gröthögarna 31/7. Stora mängder stare uppehöll sig vid Gröthögarna på kvällen och drog sig sedan norrut, rimligen för att ta nattkvist. Uppskattningsvis rörde det sig om ca 10 000 fåglar.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Thursday, July 31, 2014 at 22:28:09 (CEST)

Tärnfångst vid Sandön natten mellan den 30 och 31 juli. Bra drag på fåglarna tre riktiga godbitar. Vi fångade en äldre kentsk tärna som är en riktigt gammal bekant. Den ringmärktes på Sandön 2006-08-27, den första natten vi ringmärkte på Sandön överhuvudtaget. Denna individen har vi fått rapporter om tidigare, då den 2010 befann sig i en häckningskoloni utanför Fredrikshamn. Det är blott den andra egna återfångade fågeln på Sandön. En av nattens fisktärnor var 2K, vilket är lite ovanligt de brukar tillbringa sitt andra kalenderår på södra halvklotet. Vi fick en ny bekantskap i näten då en ung gråtrut fastnade. Sammanlagt fångade vi: fisktärna 12, kentsk tärna 6+1 kontroll, drillsnäppa 1 och gråtrut 1. Totalt 20 nymärkningar och en kontroll. Tack till Ulf Ståhle och alla medhjälpare för en fin natt.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Thursday, July 31, 2014 at 04:33:50 (CEST)

26 juli: en jagande ung pilgrimsfalk fick upp alla fisktärnor på Sandön. Tärnorna verkar ha haft ett bra år, det är många ungfåglar på plats. Ett gott år verkar även skäggmesarna ha haft, minst 25 flög omkring i vassarna på båda sidor av bryggan. Tre fiskgjusar fiskade och en gammal dvärgmås, en ljungpipare och två svartsnäppor rastade. På Rönnen en mosnäppa och två mindre strandpipare och vid Farhult ytterligare tre mindre strand. Bruna kärrhökarna har fått ut två ungar som flitigt testade sin flygförmåga. 9 svartsnäppor och 2 myrspovar rastade.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, July 27, 2014 at 11:40:30 (CEST)

I natt startade vi upp tärnfångsten på Sandön. Det blev två adulta kentska tärnor, varav den ena redan var ringmärkt med en dansk ring. En adult och en ung fisktärna samt en ung drillsnäppa ringmärktes också.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, July 26, 2014 at 11:58:35 (CEST)

Förslöv 23/7. Backsvalekolonin i Peabs grustag finns kvar och verkar få vara i fred. Jag uppskattade att det finns minst 400 bohål i den del av grustaget där svalorna häckar i år. Hur många som har varit bebodda är ju oklart. Ca 100 backsvalor fanns på plats.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Thursday, July 24, 2014 at 13:46:21 (CEST)

22 juli. Cykeltur i östra Helsingborg. Förvånansvärt hur mycket tringa-vadare som rastar i småpölar runtom i stadsnära miljöer. Vid Filborna skogspark sju skogssnäppor, tre drillsnäppor och fem grönbenor. Där även allt fler rödörade sköldpaddor i dammarna - alltid lika bisarrt att se de kika upp ur vattnet såhär hemmavid. Vid dammen, Norra Hunnetorpsvägen två drillsnäppor, en vardera gluttsnäppa och skogssnäppa samt en forsärla. Mycket sländor uppe och flyger i det sanslöst varma vädret - däribland gulfläckade ängstrollsländor som tycks ha ett utomordentligt bra år!
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, July 23, 2014 at 22:04:42 (CEST)

Ti 22 juli. Centrala Hbg. En intakt grönbena låg död på cykelbanan, Kaliforniegatan. Ringde Riksmuseet och de ville gärna ha in fågeln. Statens vilt är ju givet, men utöver dessa nämner Riksmuseet "flertalet vadare" som intressanta objekt.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, July 22, 2014 at 13:50:50 (CEST)

20/7. Hasslarps Dammar.Grågås 310, Kricka 5,Sothöna 190,Gråhakedopping 5,Tofsvipa 78,Rödbena 3,Svartsnäppa 2,Grönbena 12.Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 20, 2014 at 21:03:59 (CEST)

19/7-14 Höghult: Brunhöksparet i mossen har i år fått två fina ungar flygga. Matas fortfarande åtminstone delvis av hanen. i övrigt är det mest påtagliga frånvaron av vaktlar Där det normalt brukar höras 3-5 vid denna tid hörs ingen i år!
Göran Cederwall
Höghult, - Saturday, July 19, 2014 at 22:11:05 (CEST)

18.7 Hasslarp: bland ormvråkar, bivråkar och glador som kretsade söder om dammarna även en brunglada vid middagstid. Ett fåtal gluttsnäppor och grönbenor rastade i de södra dammarna.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, July 18, 2014 at 14:30:26 (CEST)

Idag vid Tåstarpssjön är grågåsen som tror hon/han är en kanadagås ut och bete på fältet med en kanadagås samt 5 ungar som är hybrider. Detta är fjärde år hen har varit här med en mindre flock kanadagäss och andra året med hybridungar.
Peter Shaw
Munka Ljungby, - Wednesday, July 16, 2014 at 13:47:01 (CEST)

14/7 Rönnen: ikväll hittade vi tuvsnäppan efter en dryg timme i lilla viken, där sågs även myrsnäppa 18, Smalnäbbad simsnäppa 1, Grönbena 20, Brushane 8, Svartsnäppa 2, Enkelbeckasin 2. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 14, 2014 at 22:53:48 (CEST)

Obsar från Rönnen, Lilla viken 140714 vid middagstid. Den smalnäbbade simsnäppan där, 5 myrsnäppor, 1 ljungpipare, 3 ad spovsnäppor, ca 20 kärrsnäppor, knappt 20 grönbenor. Och, med hjälp av Henrik Johansson hittades också den "långt ifrån kommande" tuvsnäppan.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Monday, July 14, 2014 at 20:22:17 (CEST)

Vid 23-tiden den 13/7 spelade återigen en vaktel i Vasalt på Bjärehalvön. Den spelade även den 11/7 på samma plats.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Monday, July 14, 2014 at 12:43:57 (CEST)

13 juli. Regnet slutade vid 17-tiden och flocken myrsnäppor (16 st) drog genast vidare söderut. Kvar en roskarl och smalnäbbad simsnäppa. Intill simsnäppan dök oväntat en tuvsnäppa upp! Tidvis svårsedd uppe bland grästuvorna.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, July 14, 2014 at 10:54:41 (CEST)

13 juli: Promenad utmed Maglaby Kärr, Söderåsen. Sångsvanpar, Skogssnäppor och Hägrar. Vårt tidigare observerade Tranpar syntes inte. I övrigt ganska tyst.
Mats Lindskog
Hyllinge, - Monday, July 14, 2014 at 10:10:23 (CEST)

13/7 Rönnen. 16 Myrsnäppor rastade på västsidan lyfte vid 17.00 tiden och sträckte åt S-SV. Den smalnäbbade simsnäppan var i lilla viken. Övrigt Svartsnäppa 4, Grönbena 7, Kärrsnäppa 25. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 13, 2014 at 21:26:18 (CEST)

13 juli. Eftermiddagstur till Rönnen. Egentligen lite väl regnigt men ett stort paraply möjliggjorde skådning. Ganska långt ute på västsidan 16 rastande myrsnäppor, en smalnäbbad simsnäppa, en roskarl och ca 25 kärrsnäppor. Förargligt dock att bomma tuvsnäppan som Stenlund senare upptäckte i Lilla viken. Får försöka intala mig att den kommit inflygande senare.
Henrik Johansson
- Sunday, July 13, 2014 at 20:39:32 (CEST)

12/7 Örby ängar: Skogssnäppa 1, Större Hackspett 1, Mindre Hackspett 1, Järnsparv 7, Rödhake 5, Taltrast 1sj, Trädgårdssångare 2, Svarthätta 4, Grönsångare 1, Gransångare 21, Lövsångare 5, Talgoxe 7, Nötväcka 3, Steglits 4, Gråsiska 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 12, 2014 at 22:26:25 (CEST)

Lö 12 juli. Allerumskogen/Nällåkra; Häger 5, Kricka 3, Gräsand, Ormvråk 1, St strandpipare 1, Gluttsnäppa 2, Skogssnäppa 7, Grönbena 2, Korp 4, hundratals tornseglare i lågtryckskanten. Och hallonplockning - ett gott nöje så här års!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 12, 2014 at 20:51:44 (CEST)

12 juli. Märkningen i Hasslarp fortskrider, tillika fortsätter de bra märkningstillfällena. Morgonen den bästa hittills på säsongen med 141 nymärkningar av 18 arter. Bland dessa märks en trädpiplärka, 28 gransångare och fem gråsparvar, det sistnämnda inte alltför vanligt i fångsten. Annars mycket fågel i och kring dammarna - en ung pungmes rastade i vassarna vid Bergsdammen, två adulta skräntärnor drog runt över Fleningedammarna en kort stund innan de flög vidare norrut. En hel del vadare i dammarna - 30 grönbenor, 15 brushanar, 10 skogssnäppor, tre mindre strandpipare, två svartsnäppor, en kärrsnäppa. Otroliga mängder sländor - nämnvärt var en kilfläckslända uppe vid Bergsdammen. Märkare och medhjälpare idag Henrik J, Peder, Klas, Mats, Henrik E samt Samuel.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, July 12, 2014 at 16:33:06 (CEST)

9 juli. Under förmiddagen var en svarthalsad dopping kvar vid Kropps våtmark. Där sågs även tolv grönbenor, fem skogssnäppor, tre gluttsnäppor, två enkelbeckasiner och ett par bläsänder. Medobsare här Klas Rosenkvist. Senare under dagen en lång cykeltur för trollsländeinventering i de södra delarna av Helsingborg. Rörhönor har fått ut ungar både i nedre delen av Jordbodalen och i en damm vid Ekedalsvägen, norr om Raus. Nere på Örby ängar tycks vattenrallarna haft ett bra häckresultat och ungar hördes på minst tre ställen. Inne i Råå hamn ett läckert svart rödstjärtspar. Trollsländemässigt inga häpnadsväckande fynd - men bra fart i det otroligt varma sommarvädret!
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, July 11, 2014 at 00:24:52 (CEST)

7/7 Rönnen: Tereksnäppan kvar vid 19.30 på västra sidan av Rönnen. Kärrsnäppa 200, Grönbena 4, Rödbena 9, Svartsnäppa 1, Skärfläcka 18. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 07, 2014 at 22:47:41 (CEST)

7/7. På Rönnens västra sida upptäcktes en tereksnäppa som gick och födosökte tillsammans med andra vanligare vadare. Den var kvar på platsen när jag lämnade lokalen kl. 10.40.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, July 07, 2014 at 12:44:19 (CEST)

6/7 Kropps våtmark: Svarthalsad Dopping 2, Gluttsnäppa 3, Grönbena 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 06, 2014 at 22:00:23 (CEST)

5/7 Örby ängar: Skogssnäppa 1, Gök 1, Större hackspett 2, Trädgårdssångare 3, Svarthätta 2, Ärtsångare 1, Rörsångare 3, Lövsångare 4, Gransångare 6, Gråsiska 7, Grönsiska 1, Sävsparv 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, July 06, 2014 at 21:58:37 (CEST)

4 juli. Bland rastande vadare på Sandön noterades på morgonen skogssnäppa 2, myrspov 5, gluttsnäppa 6, st strandpipare 7, kustsnäppa 1, kväll; småsnäppa 1. De båda sistnämnda i sommardräkt. I vassarna på Sandön skäggmes 6 och på Rönnen satt en gammal havsörn.
Thomas Terne
Helsingborg, - Friday, July 04, 2014 at 23:19:37 (CEST)

2014-07-04 Kropps våtmark: nilgås och ett par svarthalsad dopping.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, July 04, 2014 at 21:34:49 (CEST)

2 juli: enligt rapport på BirdAlarm har en ung svart stork setts idag på Åvarps fälad. Fågeln lyfte från fäladen och drog lite norrut.
Webbgruppen
- Wednesday, July 02, 2014 at 20:05:03 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!