Observationer mars 2014

31 mars Hasslarp. I samband med KOFs kvällsexkursion sågs en mörkgrå/svartryggad sädesärla, trolig av rasen yarrellii, som födosökte tillsammans med några vanliga ärlor runt den första av de södra dammarna.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, March 31, 2014 at 22:49:19 (CEST)31 mars; succé för KOFs måndagsexkursioner!!! Trots att dimmolnen drog in och sänkte temperaturen 10 grader kom 40 personer till kvällens exkursion till Hasslarps dammar! Gråhakedoppingarna lät höra sina gälla läten. Simänder som sked-, snatter-, bläs- och gräsand, kricka samt dykänder som vigg och brunand höll till i dammarna. Tillsammans hjälptes vi åt att se hur man skiljer dem åt. Någon tyckte sig dessutom se en engelsk sädesärla i kanten av den mellersta Fleningedammen. Välkommen tillbaka nästa måndag – se plats och tid på våra programsidor.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 31, 2014 at 21:06:30 (CEST)

Mån 31/3 kl: 14:30. 2 forsärlor i bäcken nära Benmöllan. Medobs.Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, March 31, 2014 at 20:01:04 (CEST)

Sön 30 mars: Ett 50-tal tranor sträckte över Håkull under en ljuvlig eftermiddag på Kullaberg.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Sunday, March 30, 2014 at 23:21:28 (CEST)

Sö 30 mars. Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla; Sångsvan 2, Ormvråk, Skogssnäppa 2, Forsärla 2, Stenknäck c 10, Domherre 2, Stjärtmes 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 30, 2014 at 21:26:41 (CEST)

30/3. På åkrarna vid Kulla Gunnarstorp sågs en hane stenskvätta.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, March 30, 2014 at 21:11:35 (CEST)

30 mars; en fantastiskt skön vårmorgon i vår inventeringsruta på västra Kullaberg. Trummande mindre och större hackspett samt spillkråka. Massor av rastande rödhakar, tal- och rödvingetrastar. Bofinkar, gärdsmygar, järnsparvar och gransångare sjöng på många platser, kanske har korparna bo på norrsidan. Ett (eller möjligen två) stjärtmespar visade sig liksom lite oväntat en svartmes. Vid Björkerös sträckte en honfärgad blå kärrhök och en svart rödstjärthona rastade. När vi stannade till vid Sandön sträckte ca 80 tranor över Skälderviken.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, March 30, 2014 at 18:58:30 (CEST)

29/3 Gransångare, tre par storskrak Sandön 30/3 Sädesärla, Björkeröd
LenaCronström
Nyhamnsläge, - Sunday, March 30, 2014 at 18:14:37 (CEST)

30/3. Hasslarps dammar: Gravand 10, Bläsand 45, Kricka 27, Snatterand 2, Skedand 6, Gråhakedopping 12, Grå häger 3, Röd glada 3, Brun kärrhök 2, Skogssnäppa 3, Sädesärla 10, Järnsparv 5, Svart rödstjärt 1 hane sj vid bruket, Gransångare 2sj, Sävsparv 8.

Därefter åkte vi till Strandbadsören och såg den vitnäbbade islommen. Den verkade pigg och fiskade - fick plattfisk och krabba. Medobs cirkeln och Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 30, 2014 at 16:57:46 (CEST)

30 mars. Efter att ha avnjutit den vitnäbbade islommen i Strandbaden blev det en promenad Skäret- Nabben och tillbaka. Gransångarna dominerade med ett tiotal sjungande fåglar längs sträckan men i övrigt inget särskilt.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, March 30, 2014 at 16:56:11 (CEST)

Kullaberg, strax NV om Mölle, 30 mars klockan 11-12 . När en ung havsörn började kretsa med vråkar blev den snabbt mobbad av två korpar, medan en ung kungsörn som passerade en stund senare fick vara ifred.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2014 at 23:04:59 (CET)

29 mars: Ett stort gäng morgontidiga KOFare möttes vid Domsten med förhoppning om att få se många ejdrar passera. Det stora ejdersträcket uteblev men i stället passerade två kentska tärnor, två salskrakar, fyra stjärtänder, fem skedänder, två bergänder, 20 smålommar och en havssula. Kvar i sundet låg flera tusen ejdrar och stora flockar sjöorrar. 30 sparvhökar, 8 glador och en brun kärrhök sträckte in från danska sidan.

Den vitnäbbade islommen låg kvar vid Ören i Strandbaden, 19 tranor drog mot norr och vid kaffet hos Affe passerade en vacker blå kärrhökshane rakt över oss. Lågt vatten och mycket fågel vid Sandön där många ejdrar, sjöorrar och svärtor rastade liksom en myrspov.
Carina Palm, Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Saturday, March 29, 2014 at 22:06:38 (CET)

29/3.Strandbadsören den Vitnäbbade islommen kvar låg ganska nära stranden söder om ören.medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, March 29, 2014 at 21:05:33 (CET)

29 mars. Kvällstur till inventeringsrutan uppe vid Björkeröd. En vattenrall spelade ihärdigt i Björkerödsdammen, när mörkret föll lyfte ett par enkelbeckasiner och drog mot norr . Två kattugglor hördes från gamla kända revir. En morkulla drog i inventeringsrutans västra del. Ett gott slut på en härlig vårdag.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, March 29, 2014 at 20:39:08 (CET)

28 mars. Morgonspaning vid Strandbaden efter den vitnäbbade islom som setts här tidigare. Ingen islom då men Mårten fick korn på en rejält snygg hane svarthakad buskskvätta som satt i bräsket närmast Affes tomt. Nytt tomtkryss för Affe på en får man förmoda sedan tidigare gedigen lista. Nämnde Affe hörde några timmar senare av sig och hade då hittat den vitnäbbade islomen som låg helt strandnära vid Margreteberg (norr om Höganäs hamn). Efter en stund simmade den utåt. Otroliga närobsar vankades. Om beteendet, som inte är normalt för arten beror på sjukdom, ålderdom eller annat är svårt att sia. Den ruggar förvisso kraftigt i vingarna men troligen inte det som orsakar att den håller sig så nära land. Den upptäcktes redan förra helgen vid Hellbaek på andra sidan Öresund och simmade då norrut och sågs senast nedanför Nakkehoved. Vi får se om vi kan följa dess vidare öde.
Thomas Svanberg & Mårten Müller
- Friday, March 28, 2014 at 19:08:40 (CET)

27 mars. En trägårdsträdkrypare i dungen norra Svanebäck på morgonen sjöng frenetiskt och for omkring som en skottspole. Jag var tvungen att hasta iväg men har förstått att den glatt många skådare under dagen!
JOHAN sTENLUND
VIKEN, - Thursday, March 27, 2014 at 19:00:11 (CET)

26/3. Vid Sandön på em sågs ett par snatteränder, 1 myrspov, 2 hannar bergänder, 1 fiskgjuse och 6 svarthakedoppingar. I området N.Häljaröd - Utvälinge sträckte under en timme 252 tranor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, March 26, 2014 at 21:38:56 (CET)

24/3 Örby Ängar.Sädesärla 3,Taltrast 1sj,Rödvingetrast 1,Rödhake 1sj, Gransångare 2,Hämpling 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 24, 2014 at 21:38:07 (CET)

24 mars. Lite sträckobsar vid Domsten. Ejder och sjöorre i lite högre antal än tidigare med 3000 resp 2375 ex. En mörk kustlabb sträckte söderut och en storlabb drog norrut. Inte mycket rovfåglar som sträckte men lite skön variation såsom, fiskgjuse 1, brun kärrhök 1 hona, glada 4, ormvråk 31, sparvhök 22, pilgrimsfalk 1 och tornfalk 1.
Thomas Svanberg
- Monday, March 24, 2014 at 19:40:54 (CET)

22-23 mars Rapphönehelgen. Med Jonstorps vandrarhem som utgångspunkt har vi, 45 kvinnliga fågelskådare från nätverket Rapphönan i helgen skådat fågel i nordväst. Många hade aldrig besökt området tidigare och var oerhört betagna av alla våra fina lokaler som också ligger med så korta avstånd.

Det är svårt att ta beslut om var man ska skåda men det blev Kullaberg, Farhultsviken, Rönnen, Sandön, Hasslarps dammar, Grytskär, Torekovs rev och slutligen Hovs hallar.

Förhoppningen om en fågelrik helg med mycket upplevelser fylldes till bredden... Det var mycket fågel i rörelse på Kullaberg där de fiskande havsulorna gjorde störst intryck men också alla insträckande fåglar och morgonens konsert med gärdsmyg, rödhake, järnsparv och bofink som de tongivande i kören.

Totalt sågs 96 arter i helgen; längs kusten bl a havsörn, pilgrimsfalk, havssulor, ejdersträck, sjöorre och svärta, tobisgrissla och tordmule. Skärsnäppor och skärpiplärkor vid Torekovs rev gladde, skäggmesarna i vassen vid Sandön och såklart årets första möte med sädesärlor, gravänder, skärfläckor och tofsvipor.

Att råkor och röda glador inte är vardagsmat för alla blev jag varse när så många gladdes över att få se dessa.

Som pricken över i:et kom det två rapphönor flygandes över vägen framför bussen vid Errarp.

Ibland är det bra att få visa runt i sina egna marker för då blir man, om det nu behövs, påmind om vilken fantastisk mångfald av fågelmarker vi har runt omkring oss.

Stort tack till er som hjälpte till att reka och guida och tack till Malin på Kullabergs naturrum som öppnade upp dörrarna tidigare för vår skull.
Carina Palm
Råå, - Monday, March 24, 2014 at 07:54:43 (CET)

23 mars; 4 snatteränder var det första vi såg när vi på morronen vandrade mellan Ängalag och Rålehamn på Bjäre. Ca 150 vitkindade gäss rastade eller drog mot norr och ute över havet rörde sig ett glest sträck av havssulor (ca 40) och smålommar (ca 90). En gråhakedopping rastade. 8 skärsnäppor var kvar på revet i Torekov, en pilgrimsfalk drog förbi och 2 skärpiplärkor rastade i tången. Vid Påarps mal drog ytterligare en pilgrimfalk in över Bjäre.
Leif Dehlin o Thomas wallin
Hbg/Ählm, - Sunday, March 23, 2014 at 20:35:17 (CET)

23 mars. Promenad från Krapperup till Mölle. Vid Krapperup ropade en mindre hackspett och flera taltrastar rastade. Strax söder om Mölle på fäladen hittades en hane (västlig) svarthakad buskskvätta. Fågeln som var färgringmärkt och därmed kunde spåras visade sig ha sitt ursprung ur en häckning på Skanörs Ljung sommaren 2011.
Thomas Svanberg
- Sunday, March 23, 2014 at 19:58:56 (CET)

Ikväll ca 19:15 satt en hökuggla och drillade på skorstenen så det hördes ner i rökgången. /Eva-Lena
Eva-Lena Einberg
Skäret, - Sunday, March 23, 2014 at 19:50:30 (CET)

2014-03-23 kl. 17.45 Björka skogddunge, flera taltrastar sjöng livligt och varierat.
Björn Tamner
Ödåkra, - Sunday, March 23, 2014 at 19:14:28 (CET)

söndag 23-3 Under en promenad runt Långsjön Össjö såg vi spillkråka,gröngöling samt 2st forsärlor vid norra delen av sjön.Taltrasten sjöng från en grantopp. Igår sent på kvällen hördes 2st kattugglor. Bo o Mona
Bo Tuvesson
Lönnhässle Munka-Ljungby, - Sunday, March 23, 2014 at 17:15:47 (CET)

22 mars. Hemma i Axtorp ca 14 dagar för tidigt en st sädesärla. Kniphona inspekterade holken På e-middan Sandön bl.a. 12 skärfläckor rödbena småskrake. Stureholms våtmark bl.a. varfågeln, samt gråhakedopping, krickor, bläsand samt snatterand hane + hona. Medobs Bengt Nilsson Gånarp
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Sunday, March 23, 2014 at 10:09:06 (CET)

22 mars; mycket fågel i luften vid Kullens fyr på morgonen – ca 25 dubbeltrastar, 40 järnsparvar, 25 mindre korsnäbbar, 1 stenknäck, 500 bofinkar med inslag av bergfinkar, 30 domherrar, 10 hämplingar, 15 sädesärlor, 3 steglitser, 1 rödbena, 10 smålommar, 400 kajor, 700 ringduvor, 2 skogsduvor, 2 sparvhökar och en glada sträckte. Utanför berget fiskade ca 30 havssulor, 1 storlom i sommardräkt och 4-5 tumlare. På vägen mellan parkeringen och fyren löd fin vårsång med gransångare, bofinkar, gärdsmygar, taltrastar, trädkrypare, järnsparvar och mesar. Dessutom 45 rapphönor (=det kvinnliga nätverket av fågelskådare som har sin nationella träff förlagd till nv Skåne i helgen).

Vid Stureholms våtmark var varfågeln som övervintrat på platsen kvar. I våtmarken höll 3 par gråhakedoppingar och en rödbena till.

Mycket fågel även i Hasslarps dammar där 4 skedänder, 3 snatteränder, 60 krickor, 2 brunänder och 2 rödbenor stack ut lite extra. 3 tranor tvekade inför att landa i Starby våtmark och i sluttningen ovanför Ugglarps broar svävade 30 glador.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, March 22, 2014 at 22:09:05 (CET)

21.mars. Ljungabolet. I dag blandade GRANSÅNGAREN sig i fågelkören. Kören består av BOFINK, GULSPARV, STARE samt de vanliga PILFINKAR och året runt sångaren NÖTVECKAN.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, March 21, 2014 at 13:04:58 (CET)

En go runda igår 20/3 med härligt väder som bl.a bjöd på det här,Skedänder,Gråhakedoppingar o Sävsparv i Hasslarp,Skärfläckor o Vitkindade gäss vid Sandön,Varfågel,BlåKärrhökshona o Snatteränder i Stureholms våtmark och till sist St Strandpipare Kärrsnäppor,Sjöorrar och en liten flock Tranor på Rönnen. Ett gott o glatt sällskap till oss denna dag var Mona o Bo Tuvesson.
Bodil & stig Forsberg
Ängelholm, - Friday, March 21, 2014 at 06:49:54 (CET)

20 mars. Sträckobsar vid Domsten under dagen. Bl a noterades, ejder 1040, sjöorre 270, smålom 15, vitkindad gås 153, ormvråk 127, havsörn 2, glada 2, fjällvråk 1, sparvhök 4, duvhök 1, ringduva 2890, varfågel 1, forsärla 1, hämpling 3 och mindre korsnäbb 10. Under eftermiddagen kom ett fint sträck av tranor igång och fördelat på 19 flockar räknades totalt 403 ex. Rastare såsom sädesärla 2 och gransångare 1. En 2k pilgrimsfalk jagade mindre framgångsrikt kajor under förmiddagen men bjöd på hisnande flyguppvisningar.
Thomas Svanberg
- Thursday, March 20, 2014 at 19:52:48 (CET)

19/3. En mkt trolig Svartnäbbad islom landade, strax efter upptäckt, utanför Svanshall. Jag tappade den tyvärr ute i vågorna, men hann trots den snabba obsen ana halsboa och rejäl, mörk snabel. På lokalen i övrigt även ca femton Smålommar, både rastande och sträckande, en gammal Havssula gled förbi i sakta mak, Sjöorrar drog runt i små grupper, två Skägg- och en Gråhakedopping rastade.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Thursday, March 20, 2014 at 14:15:17 (CET)

18/3: Kullaberg, besök i inventeringsrutan tillsammans med Lars Hallbeck. Gransångare 2 sj stod för dagens vårtecken, tillsammans med de första vitsipporna.
Niclas Jonzén
Höganäs, - Tuesday, March 18, 2014 at 20:13:31 (CET)

16/3, Skäralid. En härlig promenix i ravinen bjöd, förutom lä, på flertalet sjungande Bofinkar, en och annan Entita, överflygande Mindre korsnäbb, minst två par Forsärla - som bjöd på både sång och revirstrid - eventuellt ett tredje par också. Dessutom ett par Sångsvanar i lilla sjön/dammen, även där full fart med parning.
Paul Tufvesson
Helsingborg, - Tuesday, March 18, 2014 at 09:13:04 (CET)

Sön. 16/3 Staren sjunger i toppen på vår stora gran. Ett vårtecken om nåt.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, March 17, 2014 at 18:21:44 (CET)

Har set 1 st tofsvipa flygandes över Björkeröd
Sten-Inge Eriksson
Björkeröd, - Monday, March 17, 2014 at 18:01:57 (CET)

16 mars: i Hasslarp rastade 32 bläsgäss, 6 snatteränder och en brunand. Årets första gråhakedopping låg i bergsdammen. En skogssnäppa och en sädesärla flög över.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Monday, March 17, 2014 at 12:49:02 (CET)

Sö 16 mars, Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla. Sångsvan o Trana, hemmaparen, Ormvråk 1, Duvhök 1, Spillkråka 1, Korp 2, Forsärla 1, Domherre 2, Stenknäck c 10, Bofink, Stjärtmes.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 16, 2014 at 19:19:21 (CET)

16/3.Klarningen.Vitkindad gås 1,Kricka 80,Bläsand 48,Snatterand 1par,Sothöna 20,Tofsvipa 60,Enkelbeckasin 2,Sävsparv 2sj,Blå kärrhök 1hane,Skrattmås 100.Kattvik.Smålom 5,Skäggdopping 1,Svarthakedopping 2,Svärta 1hane,Alfågel 4.Torekovs revet.Bläsand 15,Gravand 42,Strandskata 31,Större strandpipare 3,Skärsnäppa 10, Stare 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 16, 2014 at 17:33:50 (CET)

14 mars Vegeåleden från väg 112 och söderut till skogsslutet. Kungsfågel 4+8+2, grönsiska 8, svartmes 2, entita 3, korp 2 mm samt mindre hackspett (hona) har sett hanen vid tidigare besök. De verkar vara stationära.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, March 14, 2014 at 20:17:41 (CET)

13/3 Tågaborg, Överraskades av en hane svarthätta i min trädgård i morse. Tidig, men mest troligt en övervintrare antar jag.
johan kristiansson
helsingborg, - Thursday, March 13, 2014 at 22:09:09 (CET)

13 mars Örby, Råå hamn Tog en kort "efterjobbetrunda" ner till småbåtshamnen med hopp om att få se en nyanländ sädesärla. Och javisst där kom den flygande över sanddynerna där ett åttiotal strandskator höll till bland mås och trut. Vi den gamla stigen över skjutfältet överraskades jag av två hornugglor som skrämda flög därifrån
Carina Palm
Råå, - Thursday, March 13, 2014 at 19:11:05 (CET)

ca 12.00,13/3 2014 Strömstare (1 st) i Korsskär, Skäralid Forsärla (6 st) i Skärbäcken, Skäralid
Henrik Mundt
Anderstorp, - Thursday, March 13, 2014 at 13:38:25 (CET)

12 mars: sädesärla, myrspov och 2 stjärtänder i Farhult på eftermiddagen. Medobs Kalle Nilsson.

I solnedgången kom 65 sångsvanar livligt trumpetande inflygande för övernattning vid Sandön. Rastade gjorde 5 stjärtänder, 4 gråhakedoppingar och 6 skärfläckor.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Wednesday, March 12, 2014 at 21:26:20 (CET)

11/3, Örby ängar: Sädesärla 1 ,Järnsparv 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 11, 2014 at 21:15:48 (CET)

11 mars: kvällspromenad på Örby, taltrast och gärdsmyg sjunger högt och fint medan vattenrallen plyppar från kärret vid skjutbanan.
Carina Palm och Thomas Wallin
Råå, - Tuesday, March 11, 2014 at 19:16:22 (CET)

11 mars. Morgon och förmiddagspromenad vid Killeröd i ljuvligt väder. Bl a ses och hörs, trana 1, nötkråka minst 4, varfågel 2, spillkråka 2, gröngöling 1, duvhök 1, talltita 2 och mindre korsnäbb ca 20 ex.
Thomas Svanberg
- Tuesday, March 11, 2014 at 16:17:41 (CET)

11 mars; vid Lunnamöllan i Munka Ljungby hoppade en forsärlehane och två strömstarar bland stenarna i Rössjöholmsån idag på lunchen. Trädkrypare, bofink och gärdsmygar sjöng.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, March 11, 2014 at 15:14:25 (CET)

2014-03-11 Sandön. Full sol och lågt vatten. Skärfläcka 7, rödbena 2 bland 100-talet strandskator och vipor. Storspov som vanligt.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Tuesday, March 11, 2014 at 12:41:54 (CET)

2014-03-10 Dagvattendammen vid Clausgatan/Österleden. Gråhakedopping, häger, sothönor bland ett antal gräsänder.
Lena Kannesten
Helsingborg, - Monday, March 10, 2014 at 21:41:02 (CET)

Må 10 mars. Råå-dalen, 100 m nerström motorvägsbron, Mindre hackspett 1 trummande.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 10, 2014 at 12:13:21 (CET)

Vegeholm 8 mars. En ropande mindre hackspett längs Klörenvägen och en trummande dito närmre godset. Där också en sjungande taltrast.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, March 09, 2014 at 23:18:44 (CET)

2014-03-09 på Råå vid Råå Vallar. En Rörhöna observerad. Den var relativt orädd då den satt i en buske.
Kristian Mårtensson
Råå, - Sunday, March 09, 2014 at 18:05:02 (CET)

8/3 Gånarps Ängar: 2 Rapphöns,Tornfalken kollade holken.Lunnamöllan, M-Ljungby: Strömstare(ringmärkt) Nötväcka,Trädkrypare,Entita Höja våtmark:Skäggdopping,Vigg,Knipa,Storskrake Gravand,Tofsvipor,Starar,Pilgrimsfalk,Blå kärrhök (hanne),Glador, Ormvråk,Häger,Storskarv,Bläsänder Medobservatör:Joakim Falck
Bengt Nilsson
Gånarp,Ängelholm, - Saturday, March 08, 2014 at 20:25:16 (CET)

Lö 8 mars. Söderåsen; Åvarp-Vegådalen-Bensige-Halla. Knipa 2, Gräsand c 20, Häger 2, Ormvråk minst 10, Glada 2, Trana 2 "hemmatranor", Tofsvipa c 10, St hackspett 2, Strömstare - ingen på hela vintern, men nu satt ett ex i Hallabäckens nedre lopp i höjd med Båvs hagar, Stenknäck minst 25, Domherre 2, Bergfink c 5, Grönsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 08, 2014 at 18:46:05 (CET)

8 mars. Full fart direkt på morgonen med insträckande ormvråkar vid Domsten. Vid 10-draget var sträcket mer eller mindre över. Räkneverket stannade på 1144 ex. Annat som noterades var bl a, duvhök 2, bläsgås 47, mindre sångsvan 22, trana 5 och forsärla 1.
Thomas Svanberg
- Saturday, March 08, 2014 at 15:51:30 (CET)

7 Mars 2014 Änglaberga. Sitter på trappan utanför ytterdörren med en kopp kaffe och en cigg. 25 meter från mig står 3 tranor och skriker för full hals. I körsbärsträdet sitter staren och låter som en mobiltelefon och emellanåt som en fotbollsdomare. Ut och in i holken för att städa ut förra årets besök. Nu känns det lite som om våren är kommen äntligen.
Björn Fredriksson
Ängalberga, - Friday, March 07, 2014 at 19:47:01 (CET)

Hälsade årets första sädesärla välkommen till Örby Ängar idag den 7 mars.
Tor-Eve Bengtsson
Rydebäck, - Friday, March 07, 2014 at 16:15:08 (CET)

2014-03-06, kl. 09.43 Välaskogen, för första gången i år, 4 st glatt sjungande bofinkar.
Björn Tamner
Ödåkra, - Thursday, March 06, 2014 at 10:27:29 (CET)

2014-03-06 kl 08:00 Det satt en domherre i ett träd i morse där jag parkerade min bil på Landskronavägen 9 i Helsingborg. Det intressanta med det är att det var en "tutilur"- domherre, den tutade precis som dom gjorde för några år sedan, det året då det var en östlig invasion.
Heidi Malmgren
Rögle, - Thursday, March 06, 2014 at 09:10:17 (CET)

5 mars. Ljungabolet. I GULSPARVSFLOCKEN (ca 10), som har varit här hela vintern, finns det en stackare, som inte kan räkna till sju. Den kommer till fyra och sedan kommer den djupare tonen, men den kanske håller på att sjunga upp sig !!Jag njuter att lyssna på fågelns sång. Våren kommer snart. Har haft många STENKNÄCK vid fågelbordet i vinter, den tycks öka i antal.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, March 05, 2014 at 23:37:36 (CET)

5 mars. Kullagymnasiet, Höganäs. Strandskatorna hörs ljudligt från taket, där de brukar häcka. Enligt kollegor har de synts till här några dagar. Förra året var de tre veckor senare.
Göran Paulson
Höganäs, - Wednesday, March 05, 2014 at 11:05:30 (CET)

4 mars. Sträck under dagen vid Domsten. Bra drag på ormvråkarna och 411 insträckare noterades. Övrigt var bl a, bläsgås 25, mindre korsnäbb 8 och bändelkorsnäbb 1 honfärgad. Ute i Sundet drog 2 ad havssulor förbi och söder om hamnen rastade en del bläsänder liksom 5 snatteränder.
Thomas Svanberg
- Tuesday, March 04, 2014 at 14:48:39 (CET)

3 mars 1330 under bilfärd på. 112 mot Höganäs precis innan Vegeholmsskogen ca 150 sångsvanar. 1600 på 111 mellan norra infarten till Domsten och södra Vikenrondellen 7 insträckande ormvråkar. Bilfärd igen.
Cenneth Bäckman
Viken, - Monday, March 03, 2014 at 22:15:58 (CET)

3/3 Vid Stureholm många sångsvanar o åtminstone två var mindre. På Rönnen jagade en pilgrimsfalk o en blåhökshona på Sandön. Igår sågs ett sjuttiotal sidensvansar i Förslöv. Kallt o blåsigt idag.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, March 03, 2014 at 20:58:54 (CET)

3 mars: I och vid Hasslarps dammar syntes bl.a. brunand 7ex, snatterand 5ex, varav 3 hannar, gravand 10ex, bläsand ca 95ex samt bläsgäss 8ex och sädgås 1ex. Vid Sandön fanns en ung havsörn och häger 14ex. Bakom hamnpiren N Häljaröd låg snatterand 1 par och lite längre ut från stranden gråhakedopping 2ex. Gott om sångsvan i Rögle- Stureholmsområdet, ca 200 ex, varav mindre sångsvan 2ex.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, March 03, 2014 at 19:37:36 (CET)

Sö 2 mars. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Storskarv 1 ex inne och vände i ådalen, Knipa 2, Ormvråk 4 på lite vårhumör med branta stigningar och häftiga svängom, Kattuggla 1 gula sommarstugan, Gröngöling 1, Domherre 2, Grönsiska c 20.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 02, 2014 at 22:08:54 (CET)

2 mars; en svarthakedopping som nästa helt färgat över i sommardräkt simmade utanför Rönnen där även en gammal havsörn rastade en lång stund. Vid KOFs fågelmatning i Sibirien fanns som vanligt svart- och tofsmesar bland övriga matbordsgäster men mer oväntad var den unga kungsörn som gjorde flera lovar över hygget alldeles bakom matningen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 02, 2014 at 22:01:08 (CET)

2/3,Kullen: Havssula 11 ad, Ejder 550, Smålom 4, Snösparv 1 var ute och vände över fyren.
Farhult: Gravand 100, Storspov 47, Strandskata 45, Större strandpipare 6.
Stureholms våtmark: 5 ad 3 2k rastande Mindre Sångsvan, Häger 5, Salskrake 1 hona, Blå kärrhök 1hona och gott om sångsvanar.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 02, 2014 at 21:11:53 (CET)

lörd. 1/3. I inre Farhultsviken, öster om Görslövsåns utflöde, stöttes en rördrom upp. Den flög ett hundratal meter och landade sedan i vassen igen utom synhåll.
Björn Elmlund
lerberget, - Saturday, March 01, 2014 at 22:40:05 (CET)

1 mars: Ett kort kvällsbesök på vår inventeringsruta (3) ikväll på Kullaberg gav bl.a. två ropande kattugglor, en vid Ransvik och den andra uppe i backen väster om Kullagården. Stämmer väl med iakttagelserna för tio år sedan. Andra arter var talgoxe, blåmes, trädkrypare, nötväcka, gärdsmyg, koltrast och ringduva.
Åsa och Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, March 01, 2014 at 21:21:31 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!