Observationer oktober 2014

31 okt. Hittarps rev: två berglärkor rörliga i området.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, November 01, 2014 at 07:08:16 (CET)

31 Oktober Skälderviken: Ladusvala sträckte söderut över småbåtshamnen.
Mikael Sunesson
Viken, - Friday, October 31, 2014 at 18:04:18 (CET)

28/10.Rönnen. Blå kärrhök 1 ad hane sträckande mot Döshult.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, October 31, 2014 at 11:47:24 (CET)

29 oktober: stjärtmesarna finns verkligen överallt denna höst! Mitt på Storgatan i Ängelholm sällade sig ca 25 små långstjärtade pingisbollar till övriga shoppare trots att det bara finns några få, ganska små nyplanerade träd (se även Ulriks rapport lite längre ner).
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, October 30, 2014 at 15:36:14 (CET)

29 oktober: bland alla vitkindade- och grågäss på Rönnen fanns idag 6 prutgäss och ca 20 bläsgäss. En ung pilgrimsfalk ömsom jagade änder, ömsom vilade lojt på öns vallar. En rödbena och ca 50 kärrsnäppor rastade och ute över havet rörde sig 7 havssulor, en tretåig mås, ca 20 sillgrisslor och två svärtor.
Linus, Karin och Lars Falkmer, Karl Nilsson och Thomas Wallin
- Thursday, October 30, 2014 at 15:29:57 (CET)

30/10 Hittarps rev: kaja 1805, grågås 935, ringduva 195, trana 70, ormvråk 51, vitkindad gås 37, sparvhök 5, fjällvråk 1, kärrsnäppa 10, vinterhämpling 20, snösparv 4. Medobs BunkerBengt 29/10 Hasslarps dammar En skäggmes, smådopping 2, vitkindad gås 600, bläsgås 27.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, October 30, 2014 at 13:55:01 (CET)

To 30 okt; Centrala Helsingborg; 3 stjärtmesar i de ynka träden längs Bruksgatan/Ingemar Bergmans plats. - Känns "fel" på något sätt...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, October 30, 2014 at 12:16:56 (CET)

28/10 norr om Döshult 1 ad hane stäpphök
Lars Mårtensson
Viken, - Tuesday, October 28, 2014 at 19:00:58 (CET)

28 okt. I samband med eftersök av en tidigare utlarmad Berglärka upptäcktes en ung Rosenstare i strandkanten mellan hamnen och Svarteskär i Torekov. Fågeln höll ihop med några starar och var stundtals borta långa stunder när de flög in över samhället. Intressant i sammanhanget är att vid samma datum för två år sedan sågs också en Rosenstare på samma plats.
Bengt Andersson Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, October 28, 2014 at 18:31:41 (CET)

Bjärekusten 28.10; Kjell-Åke Hall har kort och koncist redan rapporterat allt väsentligt kring dagens speciella fåglar i Torekovstrakten. Här bygger jag ut med fler tankar kring hela upplevelsen:

Nyss hemkommen från en underbar sensommardag vid Bjärekustens yttermarker känner jag en euforisk glädje över vad naturen har att erbjuda när man har turen att vara ledig en vanlig vardag när gråhösten ännu inte slagit till.

Vid vårt första stopp vid Dagshög, där ängarna ligger högt och storslaget, annonserade ett uppflog av kajor och storskarvar en pilgrimsfalks passage. Fortfarande sågs här några amiraler och ett par andra mer svårbestämda dagfjärilar livnära sig på omblommande växter.

Innanför Svarteskär i Torekov födosökte sig en berglärka söderut längs stranden, medan en svart rödstjärt var stationär bland strandklipporna. Ute på skäret rastade gott och väl tio toppskarvar i varierande ålder tillsammans med storskarvar. På Vinga skär satt en pilgrimsfalk som på en tron och spanade ut över sitt kungarike. Kanske var det samma falk som vi nyss sett passera Dagshög.

Sedan körde vi till Torekovs rev där drygt tio skärsnäppor ömsom smög omkring som rörliga stenar bland en flock ljungpipare och ömsom vilade, då ännu mer stenkamouflerade. Bland strandväxterna rastade en liten flock vinterhämplingar.

På väg vidare mot Källran blev vi uppringda av Bengt Andersson och Karl-Erik Söderqvist som nu hittat en ung rosenstare i en liten starflock på Torekovs strand, alldeles intill platsen innanför Svarteskär där vi tidigare varit. Så klart körde vi tillbaka och blev då föredömligt förevisade staren av våra uppringande kamrater. Sedan tappades den bort och letades upp flera gånger, lockad av villaträdgårdarna intill, tills även nyanlända skådare fått se den rara gästen från länder i sydosteuropa. Vårt spanande intresserade förbipasserande allmänhet och gav flera trevliga pratstunder om naturens rikedom i allmänhet och i synnerhet den här platsens rikedom just nu. När vi sent om sider slet oss från umgänget och körde ner till Källran kunde vi komplettera vår daglista med bland annat flera fiskande havssulor, som denna höst verkar trivas gott i våra farvatten även utan friska västvindar. Även några tretåiga måsar drog runt eller förbi långt ut från land.

De mer eller mindre ovanliga fåglarna var dagens uppiggande krydda, men den viktigaste näringskällan var trots allt de för oss naturmänniskor så viktiga miljöer som skyddats runt Bjärekusten, samt sommarkänslan vi idag bjöds på så sent som i slutet av oktober. Medobservatör Anders Lindén.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, October 28, 2014 at 18:22:18 (CET)

28/10 Idag en runda på Bjäre. Vid Grytskär sågs 2 svarthakedoppingar o två stenskvättor. Vid Svarteskär fanns hela 15 toppskarvar varav tre 1k. Anders Lindén upptäckte här 1 berglärka o 1 svart rödstjärt, pilgrimsfalk på Vinga skär. Vid Torekovs rev 13 skärsnäppor o ett trettiotal ljungpipare samt 15 vinterhämplingar. Bengt Andersson o Karl-Erik Söderkvist larmade sedan ut att dom sett en ung rosenstare mellan hamnen i Torekov o Svarteskär - vi körde dit och fick se den fint. Emellanåt försvann den tillsammans med starar upp bland husen. Kvar då vi lämnade. Medobsar Alf Petersson, Anders Lindén, Hans Nordius ,Bengt Andersson o Karl-Erik Söderkvist.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, October 28, 2014 at 17:33:06 (CET)

27/10 Mistluren Kullaberg. En go samling gubbar var idag samlade längst ner vid mistluren på kullaberg för att skåda havsfågel o ha ett gott snack. Vi såg bla 17 havsulor, 2st 1k bredstjärtad labb, 2ex storlabb, enst tretåiga måsar samt minst 150 vinterhämplingar. Vad vi snackade om kan jag inte relatera till här, men vi försökte lösa världsproblemen med viss framgång. Alf Peterson, Leif Klinterot, Kaj Möller, Kalle Nilsson, Thomas Terne samt undertecknad
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, October 27, 2014 at 18:23:38 (CET)

26 okt. Kullens fyr: En seglare - förmodligen tornseglaren från den 24/10 - sågs under någon minut i soluppgången över bergets nordsida. En sparvhök kom in på arenan och jagade seglaren och hade i stort sett bara att sätta klorna i seglaren när de försvann ur mitt siktfält, därefter sågs inte seglaren mer! Kanske blev den frukost till sparvhöken?
Alf Petersson
Strandbaden, - Sunday, October 26, 2014 at 20:29:39 (CET)

26 oktober: två berglärkor mötte oss direkt när vi kom till parkeringen vid Dagshög på Bjäre. Ute över Skälderviken kom en obest labb på långt avstånd och tre svärtor drog in i viken. Vid Påarps mal lyfte en dvärgbeckasin och några skärpiplärkor flög över. En pilgrimsfalk satt länge för beskådande på Vinga skär utanför Torekov och vid revet fiskade en havssula. Bläsänderna och krickorna börjar komma i vackra praktdräkter.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, October 26, 2014 at 17:19:10 (CET)

Kungsfågelsångare 22/10 i Slottshagen Helsingborg. Syntes tydligt i en av häckarna.
Karin Tarestad
Helsingborg, - Sunday, October 26, 2014 at 10:49:43 (CET)

25 okt. Eftermiddagsskådning vid Torekov. En hel del att titta på vid revet utanför campingen. En berglärka rastade liksom 25-30 vinterhämplingar, minst 10 skärsnäppor, en gluttsnäppa och tre snatteränder. En jorduggla flaxade några varv över golfbanan innan den sänkte sig och försvann. I ett stort buskage hoppade en ljus/grå gransångare som förde tankarna mot tristis-hållet. I samma buske en svarthätta. På Svarteskär satt sex toppskarvar och i tången norr om hamnen födosökte en sädesärla.
Henrik Johansson
- Saturday, October 25, 2014 at 19:32:20 (CEST)

20141022 Cirka 30 stjärtmesar i flock strök nyligen (kl 15.40) omrkring i trädgårdarna på Tågaborg, Helsingborg!
stefan kvant
Helsingborg, - Wednesday, October 22, 2014 at 15:45:22 (CEST)

22 okt. Hasslarps dammar: smådopping 5, skedand 6, brunand 1, enkelbeckasin 14, bläsgås 12 och en gammal omärkt hane pilgrimsfalk spanade från kraftledningsstolpe. Kropps våtmark: brunand 3, rådjur 10 och en subad havsörn drog förbi.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, October 22, 2014 at 13:18:09 (CEST)

21/10.Helsingborg vid prem macken Ängelholmsvägen vid 14.00 tiden upptäckte jag en seglare halvhögt Tornseglare eller blek tornseglare ? hade ingen kikare var under arbetstid.Den drog norr mot Maria park, spännande.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 21, 2014 at 21:06:26 (CEST)

21 oktober. Kort morgonrunda ner till Ören. Ett par flockar vinterhämpling, 15 sädesärlor, två rödbenor och min första skärsnäppa för hösten.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 21, 2014 at 19:21:38 (CEST)

20 oktober. Efter en heldag vid Norrebro hamn och med snarlika obsar som vid Yttre Kattvik stannade vi till vid Malens havsbad i Båstad på hemvägen. Vi anlände ca 16.30 och direkt upptäckte vi sju bredstjärtade labbar varav två adulta med klubbor. Brellarna tappades i höjd med Båstad hamn men efter ytterligare några minuter sågs 10 labbar tillsammans ta höjd och däribland några med tydliga klubbor. Labbarna drog på hög höjd mot nv men efter ett tag splittrades gruppen och de tappade snabbt höjd. Känslan vi fick var att labbarna var stationära och snurrade runt i Laholmsbukten
Bengt Andersson Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, October 20, 2014 at 21:11:30 (CEST)

20 okt. En heldag i Yttre Kattvik bjöd bland annat på: tretåig mås 113, havssula 17, bredstjärtad labb 3 1k & 2 ad, kustlabb 1, ob bred/kustlabb 3, gråhakedopping 8, svärta 16, stenfalk 14, alfågel 2, grålira 4 och 50 sillmular. Tre tumlare skymtades också. Medobs större delen av dagen Håkan Dimmer.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Monday, October 20, 2014 at 19:32:51 (CEST)

20 okt. Ett besök i Båstads hamn kl.14.15 till 16 blev ett lyckokast. I grupper om 2 till 5 ex passerade labbar förbi hamnen tämligen nära. Alla kom från Mellbystrand-hållet och flög omväxlande på hög höjd och strax över havsytan. Det blev en blandning av kust- och bredstjärtade labbar (sk brellar). Först kom två ljusa kustlabb i sällskap med en ung brelle, som gav bra jämförelser. Nästa gäng om fyra gav tre fina ljusa och adulta brellar med kvarvarande klubbor på stjärtspröten! Senare kom ännu en ad ljus brelle med klubbor. Med någorlunda säkerhet kunde jag därefter bestämma ytterligare fyra unga brellar samt tre mörka och fyra ljusa kustlabbar. Efter en timme kom ytterligare fyra ob. labbar (brelle-/kust-)långt ut med samma riktning. Sammanlagt 23 labbar! Efter 15:20 blev det inget mer. Man kan fundera på om det delvis kan ha handlat om samma labbar som snurrat i Laholmsbukten. De fyra sista sågs först en halvtimme senare. Under samma period tycks bara en kustlabb blivit sedd ute i Kattvik (Stig Holmstedt muntligen). Troligen har de flesta tagit höjd och flugit söderut, men man kan inte utesluta att de fyra sista labbarna var samma. Således åtminstone 19 labbar!
Leif klinteroth
Jonstorp, - Monday, October 20, 2014 at 19:16:57 (CEST)

19 oktober, Strandbaden. Fåtöljskådning i regnvädret. Ett tiotal gransångare, svarthätta hane, kungsfåglar, grönsiskor, tal- och rödvingetrastar och inte minst en taigasångare födosökte i tomtgränsen, de flesta i ett begränsat område dominerat av hägg- och alträd.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 19, 2014 at 16:53:45 (CEST)

141018. Ängelholm. Härlig höstpromenad längs Rönne å, vid nya Kungsgården. Sångunderhållning av både Gransångare och Gärdsmyg, "Pipande" Kungsfåglar och "trumpetande" Kungsfiskare. Många mesar av olika sorter, bland annat några stjärtmesar. Massor av trastar!
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, October 18, 2014 at 20:17:49 (CEST)

18 oktober. Nötkråka 1 ex, förbiflygande, öst Kockenhus. En ensam vigg i Björkerödsdammen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, October 18, 2014 at 18:24:05 (CEST)

18 oktober. Fortfarande bra str. på Örby, kl 08.00-11.30, där de sena höstarterna nu dominerar som t.ex dubbeltrast 51 ex, rödvingetrast 1440ex, stjärtmes 43 ex, blåmes 610 ex, stenknäck 93 ex, obest korsnäbb 26, forsärla 3 ex och lappsparv 1 ex. Fortfarande en hel del trädlärkor på väg söderut, idag 59 ex. I buskarna massor av kungsfågel och utmed strandkanten flyger vinterhämpling fram och tillbaka.
Leif Dehlin
- Saturday, October 18, 2014 at 17:39:07 (CEST)

18 oktober Tog en runda i Jordbodalen för att försöka se kungsfiskaren som har varit synlig där. Det blev ingen Kungsfiskare, men jag såg att Strömstaren har kommit tillbaka....
Mats Nymberg
Helsingborg, - Saturday, October 18, 2014 at 17:16:16 (CEST)

Studiefrämjandets ängelholmsbaserade fågelcirkel exkurerade på Rönnen och såg stora flockar tofsvipor, ljungpipare och starar vilka vid ett flertal tillfällen jagades upp av två unga havsörnar och en pilgrimsfalk. I buskarna sirrade kungsfåglar, på nära håll sågs en flock steglitser och en något udda obs för lokalen var en liten stjärtmesfamilj som drog längs buskagen. Bland vadare såg vi flera gluttsnäppor, en rödbena, tre storspovar och en flock på tio enkelbeckasiner. En havssula drog åt väster ute över Skälderviken.

Efter avslutad exkursion fortsatte vi till KOFs nya fågelmatning vid Stureholmsplattformen. Dit hade mesarna redan hittat och vi hoppas att den kommer att locka flera arter under vintern. Två unga havsörnar satt på fältet, lågt över dammarna flög två blå kärrhökar och en stenfalk drog bort över skogen. Stjärtmesar och järnsparv hördes och en varfågel sågs högst i toppen på en stor gran. Vidare längs örnrundan, tre fjällvråkar och ett antal glador.
Carina Palm, Thomas Wallin o många fler
- Saturday, October 18, 2014 at 17:03:52 (CEST)

18 okt. Ett kortare besök vid Hittarps rev. Lite ormvråk i rörelse. En del flög över sundet, men de flesta verkade följa kusten söderut. Ca 50 vinterhämplingar flög runt i området. En 1K skärsnäppa rastade tillfälligt ute på revet innan den sträckte vidare. Klas var stationär och Bengt mer rörlig i området. Senare vid Domstens hamn sågs en svart rödstjärt samt en sädesärla.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 18, 2014 at 17:01:24 (CEST)

17 okt. Vid utloppet Höganäs reningsverk höll tre svarta rödstjärtar till tillsammans med stenskvätta, sädesärla och gärdsmyg. De blev iakttagna av en svart katt.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Friday, October 17, 2014 at 22:10:13 (CEST)

16 oktober Tallbacken, Strandbaden, tofsmes 1 ex. Tofsmes har nu sett fyra år i sträck i Strandbadsskogen, samma ex? Tofsmesen är en stor sällsynthet i Höganäs kommun och är långtifrån årlig.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 16, 2014 at 19:16:26 (CEST)

Nyss passerade en flock tranor norrut ? En ltet gäng Kungsfåglar flyger omkring bland träden på jobbet.
Björn Fredriksson
Änglaberga, - Wednesday, October 15, 2014 at 11:19:16 (CEST)

14 oktober 14, sena eftermiddagen i trädgården på Bovetevägen. ca 1000 tranor mot söder i 3 olika formationer. 25 grönfinkar i buskar och småträden omkring huset. 4 st rödvingetrastar i växlande mellan rönnbärsträd och stortallen.
Cenneth Bäckman
Viken, - Wednesday, October 15, 2014 at 08:45:22 (CEST)

14 okt. Nog har det sträck tranor idag allt! Danska skådare som var placerade vid Helsingör har under dagen räknat in inte mindre än 14000 sträckare. Själv fick jag nöja mig med blygsamma 330 ex som i kvällningen kom inflygandes och gick ned på revlarna vid Sandön. Här även skäggmes i vassarna och kungsfiskare i mynningen.
Thomas Svanberg
- Tuesday, October 14, 2014 at 20:38:45 (CEST)

14 oktober. Blev vittne till ett magnifikt transträck över Bjärehalvön idag. Längs med kusten mellan Grytskären och Lervik kunde jag följa sträck efter sträck med tranor som flög söderut över Skälderviken i ett relativt raskt tempo. Mellan 13.15 och 16.00 noterades 28 flockar med sammanlagt 5470 tranor. Ett imponerande antal av sällan skådat slag. Hela dagen var mulen och grå med en svag till måttlig ost - ostnordostlig riktning. Således ingen som helst termik. Sträcket skedde på relativt måttlig höjd (1000-2000 m?). Vinden är nog starkare på dessa höjder och förorsakade vindavdrift ut mot västkusten. Flockarna kom också från Hovs hallar-hållet. Tranorna mötte land igen mellan Kullen och Farhult. De två sista flockarna undvek havet vid 16-tiden och följde Bjäres kustlinje österut. Igår rastade 10240 tranor vid Hornborgasjön. Med ett avstånd på 22 mil fågelvägen därifrån kan man misstänka att många av tranorna startade resan söderut därifrån. Med en marschfart på ca 50 km/h blir flygtiden runt 4 timmar. Det är rimligt att anta att många av dem startat därifrån mellan kl. 9 och 12 idag. Viss vindavdrift har fört dem ut mot Bjäre. Häftigt att de har startat flyttningen helt utan termik! Därtill tog även 230 ormvråkar kurs rakt över Skälderviken idag.
Leif Klinteroth
Jonstorp, - Tuesday, October 14, 2014 at 18:44:24 (CEST)

Två turer till Skälderviken denna dag. På förmiddagen kom 5 Skäggmesar flygande över Fd Kofstugan mot söder. Samma? Som Thomas. Under en promenad mellan Farhult och Kof stugan sågs tyvärr inte mycket. Dock flera 100-tal sångmärkor sträckte in i Farhultsviken. Eftermiddagsturen började bra med en juv Stäpphök som raskt passerade mot syd öster om Allerums golfbana. Ute på Sandön fanns Kärrsnäppor 1 Glutt, 1 Enkelbeck, 40 Prutgås. En hona SalskrKe födosökte i Vegeåns mynning. En mycket trolig Bredstjärdad labb prejade en Gråtrut på stort avstånd från Sandön. Stor som en Gråtrut gjorde det troligt att det rörde sig om en Bredstjärtad. Några Sparvhökar samt en Stenfalk sträckte också under eftermiddagen
Peter Bjurenstål
Ramlösa20141012, - Sunday, October 12, 2014 at 22:03:12 (CEST)

12/10.Vid 09.30 tiden upptäckte jag en större piplärka 300 meter norr om Lerviks hamn.Stötte den två gånger.Sträckte vidare mot söder.
Lars Karlsson
Bjuv, - Sunday, October 12, 2014 at 21:11:05 (CEST)

12/10. Kan lägga till en art på T.W.s vadarlista nedan från Farhult: en småsnäppa fanns med i kärrsnäppeflocken. Gårdagens skärsnäppa gick inte att hitta idag.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, October 12, 2014 at 19:26:32 (CEST)

12 oktober; fortfarande mycket vadare kvar i Farhultsviken. Totalt såg jag 13 arter. Flest till antalet var kärrsnäpporna med ca 300 ex och övriga lite mer anmärkningsvärda var en skärfläcka, en roskarl, 15 brushanar och en svartsnäppa. Över vassen flög flera skäggmesar. Vid Rönnen kom två adulta havsörnar makligt inglidande och fick upp alla gäss och änder. En av örnarna fick syn på en skadad grågås som försökte simma iväg ut i Skälderviken. Örnen fick tag på den och höll den under vatten i ung en halv minut, låg som en jättelik badanka på vattenytan. Gåsen kom dock undan till sist och simmade iväg tilltufsad och förmodligen ännu mer skadad. Utanför fd KOFstugen låg 4 svarthakedoppingar, 2 tordmular och 3 tobisgrisslor - 6 svärtor flög förbi.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 12, 2014 at 18:12:29 (CEST)

12 oktober. Dagens modigaste, 5 skäggmesar som tog höjd vid östra delen av Rönnen och begav sig mot Farhult. Till en början trodde jag att de skulle flyga baklänges till Själrönnen, men skam den som ger sig.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 12, 2014 at 17:10:28 (CEST)

12/10 Torekovs rev: Prutgås 19, Bläsand 24, Småskrake 18, Större Strandpipare 4, Kärrsnäppa 9, Skärpiplärka 2, Ängspiplärka 13, Stare 115.
Lervik-Grytskär: Grågås 95, Ormvråk 4, Sparvhök 3, Pilgrimsfalk 1, Ljungpipare 280, Tofsvipa 550, Sädesärla 1.
Söder om Torekovs hamn på Svarteskär satt 7 toppskarvar. Medobs cirkeln.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 12, 2014 at 17:08:06 (CEST)

Sö 12 okt. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. En fin rovfågelrad, framförallt vid stenbrotten. Annars satte nog rödhake, fink och nötskrikor karaktären på dagen: Obsar Ormvråk c 10, Glada 1, Sparvhök 2, Duvhök 1, Pilgrimsfalk 1, Tornfalk 1, Trana minst 20 str S, Stjärtmes, 5, Korp minst 8. Övrigt, vildsvin knatade över stigen mellan de bägge stenbrotten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 12, 2014 at 16:07:40 (CEST)

Gubbahyllan Kullaberg fm 141011. Jodå, till sist visade några gamla havssulor upp sig fint. Annat som gladde var en skärsnäppa på klipporna nära bunkern, några tretåiga måsar, smålom, sillgrissla, pilgrimsfalk, varfågel, en flock prutgäss, närgångna stjärtmesar mm. Tack alla för några trevliga timmar. Dagens fågelvärd Lars-Bertil Nilsson.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, October 12, 2014 at 15:31:34 (CEST)

2014-10-11. Helsingborg. Vid 19-tiden passerade runt 250 tranor konserthuset på låg höjd. Det kändes lite märkligt med tanke på tid och miljö men var en imponerande syn.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, October 11, 2014 at 23:01:12 (CEST)

11 oktober. Tidig morgon på betongbryggan vid Sandön. Gott om övernattande gäss och starar. Två kungsfiskare fiskade i området och skäggmesarna höll på med sin högflykt. Två kustpipare flög förbi och en sparvhök jagade småfågel ute på Sandön. Redan tidigt började ett fint sträck av olika dagsträckare såsom bo/bergfink och sånglärka.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, October 11, 2014 at 22:51:56 (CEST)

11/10. Örby ängar 07.30-14.00: Grågås 88, Vitkindad gås 1600, Prutgås 22, Vattenrall 4, Sparvhök 3, Trädlärka 9, Sånglärka 22, Ängspiplärka 45, Större hackspett 2, Järnsparv 4, Rödhake 15, Svarthätta 2, Gransångare 2, Kungsfågel 50, Taltrast 4, Bo/Berfink 2100, Hämpling 28, Grönsiska 230, Blåmes 520, Svartmes 3, Stjärtmes 12, Sävsparv 7, Mindre Korsnäbb 18.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 11, 2014 at 21:30:18 (CEST)

11 okt. Morgontimmar vid Hittarps rev. En hel del fink och blåmes på sträck. Bland dessa även 1 trädpiplärka, 2 forsärlor, 1 hane blå kärrhök och ett 10-tal sparvhökar. I bräsket stöttes 2 dvärgbeckasiner. En till synes adult havsörn kom i full fart söderut genom Öresund. Den hade fått korn på 2 storskarvar som höll på med en större fisk. Havsörnen flög helt sonika dit och plockade åt sig firren. Flög sedan och satt sig på stenarna utanför revet och förtärde sin frukost.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 11, 2014 at 20:40:41 (CEST)

11 oktober: några sena eftermiddagstimmar vid Sandön blev riktigt givande. 5-600 ormvråkar (blandade med några fjällvråkar) sträckte över. En av skruvarna innehöll mer är 100 fåglar. En pilgrimsfalk skrämde upp alla vipor borta på Rönnen, 1 ung havsörn landade på Själrönnen och 4 kustpipare rastade. Bland alla grå- och vitkindade gäss fanns ca 20 bläsgäss. Tack vare det härliga höstvädret är många ladusvalor fortfarande kvar.
Thoms Wallin
Ängelholm , - Saturday, October 11, 2014 at 17:18:21 (CEST)

Lö 11 okt. Vegeholm. Milt och vackert när dimman lättade. Ormvråk 1, Gröngöling 1, St hackspett 1, Varfågel 1-2, Dubbeltrast 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 11, 2014 at 14:39:40 (CEST)

11/10 Örby ängar, kl 8-10:45. Bra drag på sträckande bofink med inslag av bergfink, ca 4000 drog förbi i spridda småflockar, som mest mellan kl 8-9. Bland övriga arter kan nämnas sånglärka 5, trädpip 1, grönsiska 20, gråsiska 10, sparvhök 5, nötskrika 1, björktrast 10, taltrast 5, rödvingetrast 2, blåmes-talgoxe ett 50-tal. En jätteflock på minst 500 vitkindade gäss passerade åt NO. Fem enkelbeckasiner och en dvärgbeckasin stöttes på våtängen där även tio ängspiplärkor rastade. Tre vattenrallar hördes sporadiskt.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, October 11, 2014 at 12:30:25 (CEST)

10/ 8: en något märklig och udda obs gjorde jag idag på morgonen då jag stötte upp en dvärgbeckasin från vår trädgård.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, October 10, 2014 at 09:53:12 (CEST)

8/10 Jordberga Rastande Varfågel
Martin Persson
Billesholm, - Thursday, October 09, 2014 at 21:44:23 (CEST)

7/10. Ica maxi Råå.Vid 9 tiden kom 2 flockar tranor ganska lågt cirka 230 ex kämpade i motviden mot söder. Det hördes flera årsungar kyckling pip lätet.Tranorna ropade flitigt det var mäktigt.Flera av kunderna stod och tittade på tranorna.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 07, 2014 at 21:21:07 (CEST)

6/10 Jordberga: Blå kärrhök hona flög elegant över åkern.
Martin Persson
Billeshom, - Tuesday, October 07, 2014 at 20:51:02 (CEST)

7 oktober 9:30-11:30. Hittarps rev. Ett 50-tal tranor rastade på revet men försvann söderut när en havsörn kom och slog sig ner på en sten. En sparvhök jagade i buskarna. Där visade sig också några stjärtmesar och olika sångare. Vi hade också en fin obs av större hackspett. Medobservatörer Karin Olofsson och Margareta Nilsson. Ann-Marie Göransson
Ann-Marie Göransson
Helsingborg, - Tuesday, October 07, 2014 at 12:39:23 (CEST)

6 oktober. Vid halvsextiden på kvällen kom en hel del tranor sträckande över Glimminge plantering. Stod hemma på tomten och såg åtminstone 150 st, samt ytterligare någon mindre flock. Ett tag hördes tranor från alla håll, uppfattade jag det som, så det kan ha varit fler.
Mats Ljunggren
- Tuesday, October 07, 2014 at 10:15:19 (CEST)

2014-10-06 Två större flockar med tranor flög över laröd vid 18- tiden på väg söder ut.
Sten-Olof Högberg
Laröd, - Tuesday, October 07, 2014 at 07:20:32 (CEST)

2014-10-06 Klockan 22:30 stod jag ute i trädgården då jag plötsligt hörde en större flock tranor som förmodligen gick ner i Farhultsviken. Kanske var det samma flock som Anders Wirdheim hörde i Halmstad klockan 21:15. Visste inte att tranor rörde sig så långa sträckor då det är mörkt!
Peter Franzén
Jonstorp, - Monday, October 06, 2014 at 22:59:04 (CEST)

Ca 75 st tranor, Sandön
Håkan Persson
Norra häljaröd, - Monday, October 06, 2014 at 19:10:57 (CEST)

5 oktober; om fredagen var lärkornas dag på Örby ängar var morgonen idag trastarnas. Massor av trastar - ffa taltrastar men uppblandade i fallande ordning med rödvinge-, björk- och dubbeltrastar - sträckte söderut. Bo/bergfinksträcket var imponerande. Vi räknade till ca 800 per minut i början som sedan sakta ebbade ut för att helt sluta vid 10-tiden. Ca 40 trädlärkor, många järnsparvar, c 50 mindre korsnäbbar, grön- och gråsiskor hängde med liksom två nötskrikor.
Carina Palm o Thomas Wallin
- Sunday, October 05, 2014 at 22:04:46 (CEST)

5 okt. Vi började dagen på Kullaberg. I tallarna nedanför ravinen hördes en tajgasångare ett par gånger innan den drog vidare. Kungsfåglar och gransångare fanns på flera ställen under morgonen. En ad pilgrimsfalk jagade längs sydsidan. Vidare till Sandön där bla en sen hussvala sågs. Utanför Torekov satt 4 toppskarvar på skäret. Därefter en promenad från Norebro hamn och söderut. 4 stenskvättor och 2 rödstjärtar och ganska långt mellan fåglarna. Mellan Västraby och Svedberg satt en gammal havsörn på marken. Två unga blå kärrhökar jagade och plötsligt kom en storfalk in på arenan och prejade kärrhökarna. Sannolikt rörde det sig om en ung jaktfalk, men vi tyckte den såg lite ljus/brun ut på bakhjässan/nacken vid ett tillfälle så den får lämnas obestämd. Falken försvann sedan lika snabbt som den dök upp. Medobservatör under dagen var Christer Wiklund
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, October 05, 2014 at 20:52:39 (CEST)

Rönnen 5 oktober. Värt nämna, dubbelbeckasinen kvar, en förbiflygande lärkfalk, lika så en havsörn som drog några rundor, skrämde upp gäss och änder, en sträckande sen hussvala, 18 bläsgäss. Farhultsviken bl. a. minst 80 kärrsnäppor, 3 1K kustpipare, en skärfläcka, en honf blå kärrhök, 10 större strandpipare. Medobs, Kurt-Arne Johansson.
Björn Herrlund
Örkelljunga, - Sunday, October 05, 2014 at 19:11:06 (CEST)

4 oktober. Relativt kraftigt rovfågelsträck passerade under lördagen över norra delen av Helsingborg. Sträckriktning SV. Under ett par timmar observerades: röd glada 32, blå kärrhök 2 (honf.)sparvhök 24, ormvråk 850, fjällvråk 8, tornfalk 3.
Gustaf Persson
Helsingborg, - Sunday, October 05, 2014 at 08:26:54 (CEST)

4/10. Örby Ängar.Vitkindad gås 310, Grågås 65,Vattenrall 5,Ladusvala 2,Gransångare 3,Taltrast 30, Kungsfågel 40,Trädlärka 5,Forsärla 2,Rödhake 20,Järnsparv 2,Hämpling 45,Grönsiska 310,Bo/Bergink 4000.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 04, 2014 at 22:02:20 (CEST)

4 oktober. Tidig morgon och förmiddag vid Vegeåns mynning och Sandön. I gryningen kom två kungsfiskare förbi och satte sig nära på betongbryggan. Det rörde sig en del fågel och det hände något hela tiden men inget extraordinärt förrän klockan blev 11.30. Då kom två ägretthägrar från Bjärehalvön. Vid åmynningen så svängde de mot öster och försvann bort mot Lindab Arena till.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Saturday, October 04, 2014 at 19:27:55 (CEST)

Fredagen 3 oktober. Dag 6, sista dagen. Vaknade med stjärnklart uppåt och dimma neråt! Men när det var tid att gå ut till fyren var dimman borta och det blev en härlig förmiddag. Vid 8-tiden kom sträcket igång med mestadels piplärkor, Sång- och Trädlärkor, Starar och finkar samt enstaka Ladusvalor drog förbi på väg söderut. Sparvhök 10-tal, Stenfalk 4, Pilgrimsfalk 1 insträckande och 1 stationär, Blåhök och Ormvråk vardera en. Bredstj labb och Kustlabb likaså. Havssulor passerade med 6-8 ex. Ormvråken firade vi med en tyst dans då det blev vår 100:e art. Sen kom det en Skäggdopping och succ'en var ett faktum, 101 arter på vår vartannatårsväderöresa! Efter denna fina förmiddag var det dags för kylskåpstömning, packning och städning. Lagom till vi skulle dra vagnen över till Sandhamn började det naturligtvis att regna och när vi väl kom över slutade det igen.... Båten hem avgick tidsenligt 15.20 och därmed var veckan slut. Men 2016 är vi tillbaks. Och 102 arter kan man väl slita ihop, eller?
Rolf bagaren Svensson
Förslöv, - Friday, October 03, 2014 at 21:39:51 (CEST)

3/10.Lärkans dag på Örby! Ett bra str som började först 07.30 men som fortfarande rullade på fint när vi lämnade 12.30. Bland arterna som drog söderut kan nämnas 195 sånglärka, 115 trädlärka, 305 grönsiska, 27 hämpling,10660 bo-/bergfink,201 björktrast, 144 taltrast,3 rödvinge,4 varfågel,1 domherre,1 lappsparv, 265 blåmes och 8 stjärtmes. 2 dvärgbeckasin stöttes.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Friday, October 03, 2014 at 13:21:15 (CEST)

Mörshög 2 oktober. En taigasångare sågs i trädgården på eftermiddagen. Ny art för Bjuvs kommun! Ca 30 ex lär f.ö. ha setts på Öland idag så här finns säkert fler att hitta i NV.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, October 02, 2014 at 21:51:11 (CEST)

Torsdag 2 oktober. Dag 5. Dimma! Vi gick ut till fyren ändå. Det sträckte inget, vi såg ju inte så långt. En Björktrast kom farandes iallafall. Gick neråt norrsidan och skrämde upp 100 Vitkindade gäss som övernattat här. 4 Trädlärkor sträckte in, 3 Stenskvättor hoppade runt bland stenskravlet och 2 Rödstjärtar rastade. 2 Varfåglar sågs också. Bland mesarna som drog runt sågs flera Entitor. Hem till stugan för lunch och middagsvila. Sen blev det ännu dimmigare! Vi gick ner till Sandhamn och fyllde våra vattenflaskor och tillbaks igen gick vi ut till fyren. Då hade det klarnat upp så det gick att skåda. 1 Storlabb och några Havssulor drog förbi. 2 Stenfalkar likaså. För övrigt kan rapporteras att Glutten lever! Så var det det här med kvällsmiddagen. Eftersom vi varit duktiga och gått mycket och hängt in hela 98 arter (nytt rekord) slog vi på stort och gjorde Entrecote med klyftpotatis! Det ni!
Rolf bagaren Svensson
Förslöv, - Thursday, October 02, 2014 at 19:37:18 (CEST)

2 okt. Hasslarps dammar har förärats ett bilvrak på den andra parkeringen. Fågelmässigt: bläsand 260, vigg 25, smådopping 8, enkelbeckasin 5, brushane 1. I kropps våtmark 200 steglitser på fälten, tofsvipa 70, vigg 8, brunand 2 och en älg som betade på åkern.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Thursday, October 02, 2014 at 14:37:47 (CEST)

2014-10-01. Helsingborg. Idag hade jag förmånen att få uppleva ett magnifikt lavinsträck med vitkindade gäss över Fredriksdals museum. Det var omöjligt att räkna dem men det rörde sig om flera tusen gäss som drog västerut vid 14.30.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, October 01, 2014 at 21:23:24 (CEST)

Onsdagen 1 oktober. Dag 4. Det började direkt när vi kom ut. Gåsasträcket alltså. Fort till fyren och spana gåsaflockar, det kom väl 1388 gäss varav Vitkindad 650, Prut 700, Bläs 20, Grå 15 och Sädgås 3. Inte en enda Nilgås...! Vidare Bläsand 170, Stjärtand 4, Svärta 15, Sjöorre 70 och Vigg 4. Stenfalk 1, Tornfalk 1, Blåhök hane 1 och Sparvhök 8-9. Utöver detta Gråhakedopping 3 och Tretåig mås 1 ungfågel. Promenaden gick ut till Stora Tånge där det började duggregna! Åter fyren på eftermiddagen där det drog lite mer Vitkindade gäss. Dramat med Glutten och Pilgrimen återupprepades idag och än en gång drog Glutten det längsta strået! För er som är kulinarisk intresserade kan vi meddela att dagens middag var till stor del IKEA-inspirerad och satt jävvla bra efter denna dag!
Rolf bagaren Svensson
Förslöv, - Wednesday, October 01, 2014 at 18:32:54 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!