Observationer april 2015

30 april. Danskesjön, Tåstarp. Sju ladusvalor kretsade över sjön i sök efter föda.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, May 01, 2015 at 04:57:30 (CEST)

30 april: Svart svan vid Norra Häljaröd. Sågs först vid 15.30 och nu 19.00. Kanske rymt från nånstans?
Håkan Persson
Norra Häljaröd, - Thursday, April 30, 2015 at 19:04:03 (CEST)

30/4 Örby ängar. Göken har anlänt till Örby! Även sjungande ärtsångare, rödstjärt, löv-, gran- och sävsparv. Gott om hämplingar. En rörhöna i dammen NO om fotbollsplanen.
Liselotte Andersson
Råå, - Thursday, April 30, 2015 at 18:11:02 (CEST)

30/4. På Rönnen sågs fem mindre strandpipare och en mosnäppa. Vid Sandön stod två svartsnäppor i åmynningen. En flock med ca 50 ljungpipare stod på ett kalt nybearbetat fält mellan Stureholms gård och Rögle säteri. Här hittades också en fjällpipare. Medobservatör på sista lokalen Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, April 30, 2015 at 16:54:31 (CEST)

Rönnen 20150428: En svartbent strandpipare sågs tillfälligt ute på Rönnen. Gick utanför vattensamlingarna öster om lilla viken innan den drog iväg i ett allmänt uppflog vid 20-tiden och tappades över havet.
max jensen
helsingborg, - Tuesday, April 28, 2015 at 22:01:05 (CEST)

28/4 Vid 16:30-tiden i dag gick en Vit stork och plockade mask efter en plöjande traktor på gräsmatteodlingen vid Vegeholm.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Tuesday, April 28, 2015 at 17:49:45 (CEST)

27/4. Finns Höganäs kommuns största tärnkoloni på Höganäs AB:s fabriksområde? Minst 12 par fisktärnor hade en ljudlig flyguppvisning över den tilltänkta häckplatsen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, April 28, 2015 at 09:24:21 (CEST)

28.4 08.00 Filborna skogspark Helsingborg: Årets första sjungande NÄKTERGAL
Jan Osberg
Helsingborg, - Tuesday, April 28, 2015 at 09:18:45 (CEST)

27/4 Kof:s måndagsexkursion gick till Grevie backar på Bjäre. Tjugofyra personer kom i den fina vårkvällen för att bla se o lyssna på nyanlända flyttfåglar. Vi gick en ca två km lång runda o såg o hörde bla rödstjärt, steglits, bofink, svarthätta, gulsparv ett flertal löv- o gransångare, grönfink, hämpling o stenskvätta. Backsipporna var i fin blomning. Härlig kväll som avslutades kl 20.30
Kjell-Åke Hall o Lars Hallbäck
Ängelholm, - Tuesday, April 28, 2015 at 07:37:23 (CEST)

28/4, Vikingsbergsparken, norra delen, sjungande Gulhämpling.
Leif OLsson
Helsingborg, - Tuesday, April 28, 2015 at 06:50:57 (CEST)

27.4 Brogårda våtmark. Rödspov 1 rastande tillsammans med strandskatorna på kvällen. Ett par mindre strandpipare verkar göra häckningsförsök och har varit på plats några veckor nu.
Olof Jönsson
Mörshög, - Monday, April 27, 2015 at 22:06:17 (CEST)

27/4 Farhultsviken. Årets första rörsångare hördes i vassen strax väster om förbudsskylten, även sävsångare och 2st. blåhakar varav den ena visade upp sig fint. På plats Alf P., Leif K med flera.
Lennart Engman
Jonstorp, - Monday, April 27, 2015 at 18:46:42 (CEST)

150427 Rydebäck: I en damm i Rydebäck hade ett par Sothönor fått 8 ungar. Tidigt????
Folke Unger
Rydebäck, - Monday, April 27, 2015 at 18:38:52 (CEST)

Ny vecka - ny fågel!! Svartvit flugsnappare är åter i holkarna och städa ut övriga häckande släktningar.
Henrik Mundt
Anderstorp/Röstånga, - Monday, April 27, 2015 at 08:57:30 (CEST)

27 april: Svarthättan har anlänt, sjöng under helgen och nu på morgonen visade den sig även.
Eva-Lena Einberg
Skäret, - Monday, April 27, 2015 at 08:54:44 (CEST)

26/4 Cykeltur i regn och blåst till våtmarken i Brandsvig, Ängelholm. 2 snatteränder, viggar, skogssnäppa, buskskvätta. En pilgrimsfalk fick upp ett 50-tal krickor i luften. Jakten misslyckades och lugnet återvände.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Monday, April 27, 2015 at 08:37:36 (CEST)

26/4 Stureholms Våtmark: Ägretthäger 1, Ladusvala 90, Hussvala 3, Drillsnäppa1. Hasslarps dammar: Svarthalsad Dopping 2, Ladusvala 100, enstaka Hussvalor och en backsvala, Grönbena 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 26, 2015 at 21:41:33 (CEST)

26 april. Kompletterar Görans morgonrapport från Farhultsviken med rödspov 1 (fortfarande kvar), brushane 6, drillsnäppa 1, havsörn 1 ad, samt två hannar vardera av buskskvätta och svartvit flugsnappare.
Henrik Johansson
- Sunday, April 26, 2015 at 19:20:01 (CEST)

26 april. Tyckte mig bestämt höra en gök i Glimminge plantering, men tvekade ett tag då jag tyckte det var lite tidigt. Men så efter en halvtimme hörde jag den ropa igen, nu betydligt närmare - visst var det en gök! Det var nog den tidigaste notering jag haft. I övrigt är här nu gott om lövsångare och rödstjärt i skogen.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 26, 2015 at 18:12:51 (CEST)

26 april. Två sjungande blåhakar i Farhultsviken runt halvsju. I synnerhet den ena sjöng flitigt och exponerade sig också fint. En brun kärrhökshanne spelflög på hög höjd över vassen. Vid Utvälinge hördes skäggmesar men den tilltagande vinden och regnet lockade inte till fika så vi körde till Hasslarp, där vi skyddade kunde njuta av kaffet och de två svarthalsade doppingar som höll till i mellersta Fleningedammen. Medobservatör: Jonas Jönsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 26, 2015 at 11:13:10 (CEST)

26/4 Björkeröd: Gråhakedopping 2, Ladusvala 2, Trädpiplärka 1, Rödsjärt 5, Svartvit flugsnappare 1, Ärtsångare 2, Grönsångare 1sj, Lövsångare 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 26, 2015 at 10:52:32 (CEST)

24 april. Strandbaden. En göktyta rastade utanför trädgården. Bra nedfall av lövsångare och rödstjärtreviren tycks redan vara välfyllda. Bobyggande gransångare nere i skogen, nu går det fort framåt. En småspov och tio skedänder rastade nere på Ören, två gluttsnäppor passerade mot norr, med andra ord en härlig vårmorgon!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, April 26, 2015 at 08:02:42 (CEST)

25 april: en göktyta i trädgården här hemma i Ängelholm under eftermiddagen. Tråkigt nog hittad död nedanför ett fönster.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, April 25, 2015 at 19:05:28 (CEST)

25 april. Först ett par morgontimmar runt Kullens fyr. En storlom mot norr var nog det bästa... ärtsångare och svarthättor i buskarna. Vidare till Björkeröd där det blev bättre utdelning. Runt dammen uppehöll sig sex ringtrastar varav fem honfärgade, en göktyta, en hanne svartvit flugsnappare, en sjungande grönsångare, flera rödstjärtar och några ärtsångare, gröngöling hördes. Paret gråhakedopping pålitliga i dammen.
Henrik Johansson
- Saturday, April 25, 2015 at 19:01:22 (CEST)

25/4 Härligt, vårfåglarna börjar komma på allvar. Praktfull rödstjärthane i vår trådgård på Raus.
Klas Lindell
Helsingborg, - Saturday, April 25, 2015 at 11:49:18 (CEST)

25/4 Farhult: Under morgonen sjöng 2 blåhakar som även visade sig fint. Fiskgjuse 1, Skedand 2, Vattenrall 1, Gulärla 1, Sädesärla 5, Ladusvala 5, Hussvala 1, Gluttsnäppa 7, Småspov 1, Sävsångare 3sj. Hasslarps Dammar: Ladusvala 5, Lövsångare 2sj, Bläsand 15, Kricka 25, Gråhakedopping 2, Svarthätta 1sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 25, 2015 at 09:57:34 (CEST)

24 april: Helsingborg. 2 orädda mindre strandpipare trippade omkring på grusmarken väster om Hornbach byggmarknad. En brun kärrhök zoomade runt söder om dito.
Folke Markheden
Helsingborg, - Friday, April 24, 2015 at 22:24:31 (CEST)

24 april. Stopp vid Hasslarps dammmar både under morgonen och under eftermiddagen. En ringtrast, sex gulärlor, två grönbenor, en mindre strandpipare och en fisktärna. Ganska tunnt alltså.
Henrik Johansson
- Friday, April 24, 2015 at 20:25:22 (CEST)

24 april. Denna dag lyckades jag äntligen i mitt sökande efter ringtrast uppe på Hallandsåsen. Vid Hulrugered höll en flock med huvudsakligen björktrastar till, var rätt så rörlig och drog upp bland träden när jag stannade. Jodå, med handkikaren kunde jag urskilja minst en ringtrast. Fortsatte bort på Lya Fäladsväg, där jag mellan granskogen och ljungheden stötte på ytterligare en trastflock. Här hade jag lite kortare avstånd och kunde få se flera ringtrastar.
Mats Ljunggren
- Friday, April 24, 2015 at 18:37:08 (CEST)

23 april. Hasslarps f.d. sockerbruk: sjungande svart rödstjärt i östligaste delen. Rögle säteri: sjungande trädpiplärka Sandön: sjungande sävsångare vid brofästet
Lars Helgesson
Höör, - Thursday, April 23, 2015 at 23:41:53 (CEST)

23/4 Örby ängar: Rödhake 4, Järnsparv 5, Gärdsmyg 5, Rödsjärt 3 hanar, Svarthätta 1sj, Lövsångare 5 och Gransångare 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 23, 2015 at 21:36:13 (CEST)

2015-04-22 Pålsjö skog: Nu har den svart-vita flugsnapparen kommit. Den sågs och hördes intill Pålsjö paviljong.
Erik Svensson
Helsingobrg, - Thursday, April 23, 2015 at 14:13:56 (CEST)

22 april; en ringtrast visade upp sig fint för deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel som besökte Björkeröd i kvällningen. Några lövsångare sjöng, många tysta gran/lövsångare rörde sig i buskridåerna och några av deltagarna hade lyckan att möta en svartvit flugsnapparhane.
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, April 22, 2015 at 23:09:40 (CEST)

22 april. Sjungande gulhämpling i trädgårdarna mellan Pålsjögatan 32 och 34, Helsingborg.
Peter Svensson
Helsingborg, - Wednesday, April 22, 2015 at 21:40:19 (CEST)

22 april: Munka folkhögskolas fågelkurs vandrade i den ljuvliga morgonen längs Rönneå, från roddklubbens stuga till Järnvägsbron vid Ängarna, och hörde grönsångare, svarthättor och lövsångare. Mindre hackspett ropade och trummade, en vattenrall grymtade i vassen. Gärdsmygarnas och rödhakarnas revir är oerhört täta i den frodiga skogen!
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, April 22, 2015 at 15:43:32 (CEST)

21 april - kort stopp på Dammarna Hasslarp. Nytt för våren för min del var fem gulärlor och en sjungande lövsångare. I övrigt inget direkt oväntat. Minst fem kullar grågäss nu kläckta. Det som slog mig lite är att det är sparsamt med gråhakedoppingar. Såg endast två par!
Christer Strid
Helsingborg, - Wednesday, April 22, 2015 at 10:12:45 (CEST)

21 april. Ljungabolet. Herren i "black and white" - SVARTVITA FLUGSNAPPAREN lät höra sin gällaröst i dag.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, April 22, 2015 at 08:53:50 (CEST)

Måndagsexkursion 20 april runt Björkeröd. Den friska nordvästan skrämde inte ett tjugofemtal KOF:are att leta efter ringtrastar. En rödstjärtshane visade upp sig fint i hagen vid dammen. Taltastarna och rödhakarna sjöng idogt i dungarna, för övrigt var det relativt tyst denna svala kväll. En steglits sjöng en kort strof vid Björkeröds by. Ute på fälten var det mest fart i de nyutsläppta korna, förutom de allerstädes närvarande taltrastarna. Men efter idogt letande hittades först en ringtrast och lite senare en handfull som satt i några trädtoppar. Men när flocken lyfte visade det sig att det fanns ännu en handfull fåglar i flocken. Exkursionen avslutades vid Björkerödsdammen, där den gamla vithövdade gråhakedoppingen hade fått sällskap. En liten flock sädesärlor hovrade över dammen likt svalor, sannolikt på insektsjakt, men även några ladusvalor sågs, men på betydligt högre höjd. Avslutningsvis drog en eller två morkullor över berget.
Karl G Nilsson o Kaj Möller
Strandbaden, - Tuesday, April 21, 2015 at 08:00:57 (CEST)

19 april. Det gamla lertaget med omgivningar väster om Åvarp är en trevlig lokal där det alltid händer något intressant på fågelfronten. Gott om sälgar och örter vilket ger en rik insektsfauna som många fåglar utnyttjar. Under någon timmes tid kunde vi njuta av sång från lövsångare, sånglärka, gulsparv, grönfink, hämpling, steglits och se årets första ladusvala för vår del söka föda. Ett brun kärrhökspar pysslade med bobygge som hanen avbröt för att kasta sig ut i halsbrytande flygningar som innefattade både rollar, spiraler och flygning på rygg. Förutom honan blev antagligen korpen imponerad. När vi tog en fika på Åvarps fälad hördes en mindre hackspett trumma och ropa flitigt liksom sin större släkting. Trädpiplärkan hade anlänt till Vegeådalen och stenknäckar "sjöng" på flera ställen. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 20, 2015 at 23:43:17 (CEST)

19-20 april. Blåhaken i Farhult var på plats även igår söndag. Mellan kl. 16.45-17.45 sjöng den sporadiskt från vassbeståndet närmast havet. I den friska nordanvinden höll sig fågeln dock utom synhåll lågt i vassen. Därav en gnutta osäkerhet om artbestämning från min sida. Idag på morgonen vid kl. 7.30 satt den stundtals högre upp i vasstråna. Dock tyst under längre stunder. Känns spontant som samma individ som ifjol. Inte utan att man funderar på om det finns fler i närområdet.
Henrik Johansson
- Monday, April 20, 2015 at 21:29:11 (CEST)

Vitstjärnig blåhake sjöng och visade upp sig fint i Farhultsviken ikväll. Samma plats som förra året. Brandkronad kungsfågel högt upp i en gran i kvällssolen vid Klörenparkeringen.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, April 20, 2015 at 20:47:03 (CEST)

20 april. Jordbodalen. Gott om sjungande gransångare, gärdsmyg och rödhake och nötväcka. Därtill talgoxe, blåmes, koltrast, björktrast, ringduva, tummande större hackspett samt ett par stenknäckar. Ekorrar lite över allt. Fjärilar såsom påfågelöga, citronfjäril och en vitfjäril troligen en rapsfjäril men på långt avstånd för säker artbestämning
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Monday, April 20, 2015 at 19:29:40 (CEST)

Den 20 april finns nu åter ett skedandspar på plats i floe ca 500 m so Dagshög. Skedand har häckat här tidigare. I fågelviken på Påarps mal s Torekov har nu ljungpiparna återvänt till sina vanliga platser på skären. Härliga vårtecken!
Karin Falkmer
Broddarps utmark so Dagshög, - Monday, April 20, 2015 at 18:09:46 (CEST)

20 april. Ljungabolet. Vilken ljuvlig väckarklocka ! Klockan 05:30 väcktes jag av två TRANORS "trompetande" ute på åkern framför huset.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 20, 2015 at 13:01:41 (CEST)

19 april. Ljungabolet. Fem dagar försenad kom SÄDESÄRLAN. Det är alltid något speciellt när den sitter på logtaket första gången under våren, och man hör fågelns glada kvitter.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 20, 2015 at 12:58:43 (CEST)

19 april. Jordbrodalen Hbg. Rödvingetrast.
Tommi
Sandberg, - Sunday, April 19, 2015 at 21:55:13 (CEST)

19 april. Domsten: Otroligt härlig heldag 05:45-18:00 i skönt vårväder, till en början svag ostan med tilltagande västlig vind under eftermiddagen. Bland sjöfåglarna ingen jättefart men vårens första ordentliga stöt med tärnor - ob fisk-/silvertärna 123, kentsk tärna 1 och i övrigt ejder 761, sjöorre 162, smålom 67, storlom 5, kustlabb 1 mörk fas. Dagens huvudnummer var dock rovfåglarna där flertalet arter fick nytt säsongsbästa - ormvråk 432, sparvhök 197, blå kärrhök 19, brun kärrhök 14, fiskgjuse 14, tornfalk 19, stenfalk 12, rödglada 7, pilgrimsfalk 2. Småfågelsträcket desto svårare att överblicka men även det klart omfattande - ängspip 700, bergfink 800 och 2000 ob bo-/bergfink var några av våra uppskattningar. Tre trädpiplärkor var de första för våren och de fyra insträckande jordugglorna är också klart nämnvärda - nytt sträckrekord för Hittarp-Domsten! Som grädde på moset toppades dagen av en vardera ägretthäger och 2k vittrut - båda sträckande sydväst! Under natten hade uppenbarligen nattsträckarna gått till och flertalet lövsångare och rödstjärtar rastade i skogen. Glada, slitna medobsare Klas Rosenkvist, Thomas Svanberg, Bengt Andersson, Mårten Müller, Oskar Lindberg, Johan Stenlund, Jan Pettersson.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 19, 2015 at 21:45:25 (CEST)

19 april. Var uppe på Hallandsåsen, främst i sökandet efter ringtrast, men gick bet. Den brandkronade kungsfågeln som Henrik upptäckt väckte mitt intresse, då jag var så nära. Begav mig till platsen, som jag efter kartstudium får beskriva som alldeles invid fornåkrarna vid Kungsröset. Stod och väntade en stund, gladdes åt en intensivt sjungande trädpiplärka och en dubbeltrast. Så plötsligt visar sig den brandkronade i trädet alldeles framför mig och kunde sig väl beskådas. Kul! Borta på Lya ljunghed fanns en nyligen anländ stenskvätta och en gransångare sjöng intensivt. Hemma i Glimminge plantering hörde jag några lövsångare, som måste ha anlänt under natten.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 19, 2015 at 21:43:34 (CEST)

Ranarpsstrand 19/4 från gryning till 13.00. Bra fart på ängspiplärka, ca 900 insträckande. Hyfsat med rovfågel också: Glada 1, brun kärrhök 5, blå kärrhök 6, havsörn 1, sparvhök 42, fjällvråk 3, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1. Alla kärrhökar var honfärgade. Dessutom 12 sträckande hägrar och 70 storspovar. Rastade gjorde en 2k pilgrimfalk, en svarthakedopping och 10 gråhakedoppingar.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, April 19, 2015 at 19:32:14 (CEST)

19 april. Morgon och förmiddag kring Älemossen på Hallandsåsen. Först en grann ringtrast i kanten av ett fält vid Hulrugered där även en ensam trana gick på ängarna. Gott om trädpiplärkor, en och annan sjungande lövsångare och några stenskvättor verkade anlänt under natten. Två spelande enkelbeckasiner samt ytterligare en trana vid Lya ljunghed. Från ett granbestånd längs Lya fäladsväg på norra sidan av mossen hördes en sjungande brandkronad kungsfågel högt upp i de solbelysta topparna. Fågeln hade sällskap av ytterligare en kungsfågel som vi misstänker var en brandkronad. Någon kilometer därifrån, närmre motellet sjöng en trädlärka. I Kägleån nedströms Benmöllan forsärlor på två ställen. Medobsade gjorde Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Sunday, April 19, 2015 at 19:23:08 (CEST)

19 april, tidig vårmorgon vid Djurholmen på Hallandsåsen: tranor trumpetade, skogssnäppor spelade, lövsångare sjöng och några trädpiplärkor drog över. En mindre hackspett trummade och ropade flitigt.
Kalle Nilsson och Thomas Wallin
- Sunday, April 19, 2015 at 14:58:20 (CEST)

19/4 Rydebäck. Lövsångare 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, April 19, 2015 at 10:37:25 (CEST)

18 april Kropps våtmark. Gråhakedopping 5, smådopping 2, gravand 7, kricka ca40, knipa 4, vigg 10, knölsvan 2, kanadagås 1, storspov 2, tofsvipa 6, sothöna 16, strandskata 2, grönbena 2, stare ca 50, storskarv 2, bofink 5, sädesärla 8, ladusvala 20, ormvråk 2, sparvhök 1, glada 1, tornfalk 2, skrattmås 12, fiskmåsar, grå- och havstrutar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, April 18, 2015 at 22:11:11 (CEST)

18 april. En härlig förmiddag med en punktrutt i markerna mellan Ugglarps broar, Rössjön och Munka Ljungby. Morgonen var kall (minusgrader) men fram emot sjutiden började solen värma. Ett axplock av obsar: ett skedandspar vid Ugglarps broar, storlom i Rössjön, i Åkersjön gråhakedopping och strax S sjön trummade en mindre hackspett, skogsduva spelade på tre lokaler mellan Långasjö och Tåssjö, ropande tranor hördes på Ramnasjö mosse, på två ställen vid Rössjöholms gård och S Röglan, en orre spelade intensivt på Ramnasjö mosse medan en strömstare (ringmärkt) höll till vid Lunnamölla. På väg hemåt passerade en adult havsörn på låg höjd mellan Össjö och Övremölla. Ytterligare en sågs samtidigt (på stort avstånd) åt Boarpshållet. Medobservatör: Gunnel Paulsson
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, April 18, 2015 at 21:17:01 (CEST)

18 april Sandön 19:00-19:55 Backsvala 1, Ladusvala 3, Småtärna 1, Fisktärna 5, Gluttsnäppa 6, Fiskgjuse 1, Myrspov 4.
Peter Franzén
Jonstorp, - Saturday, April 18, 2015 at 20:12:16 (CEST)

18 april. Sträckobsar vid Domsten fram till 13:30. Sjöfågelsträcket tämligen magert med 800 ejder, 156 sjöorre och 34 smålommar mot söder. Rovfåglarna sträckte in brett i den stundtals friska vinden. Noterbart bl a, blåhök 2 honor, brun kärrhök 1 hona, fiskgjuse 17, sparvhök 62 och tornfalk 11. En lövsångare sjöng bakom obsplatsen och andra nya begivenheter för året var backsvala 1, gulärla 1 och småspov 1.
Thomas Svanberg
- Saturday, April 18, 2015 at 20:10:08 (CEST)

18 april på em: vid Sandön ryttlade en fiskgjuse och en fjällvråk sidan om varandra, två gluttsnäppor och två snatteränder rastade och den långstannade rödspoven höll till på sandrevlarna. I Stureholms våtmark rastade ytterligare fyra gluttsnäppor, ca tio skedänder och antalet gråhakedoppingar var hela åtta. Några hus- och ladusvalor sträckte förbi, likaså en honfärgad brun kärrhök.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Saturday, April 18, 2015 at 17:23:36 (CEST)

18 april: Bjäre Naturskyddsförenings exkursion till Glimminge plantering/Vasaltsheden blev ett välbesökt och trevligt arrangemang – över 30 personer dök upp vid samlingen och möttes av några flitigt sjungande stenskvättor. Två snatteränder simmade bland många krickor och gravänder, 10-12 ladusvalor, en brun kärrhök och flera ormvråkar och sparvhökar sträckte in från Skälderviken. I tallplanteringen sjöng järnsparvar, gransångare, brunsiskor och steglitser.
Mats Ljunggren, Thomas Wallin o många fler
- Saturday, April 18, 2015 at 17:16:32 (CEST)

11/4 1 st Sandtärna Farhults hamn
Lars Gudmundsson
Farhult, - Saturday, April 18, 2015 at 15:57:06 (CEST)

17/4, Brogårda Våtmark: Grågås med ungar, Skedand 5, Vigg 18, Strandskata 13, Ladusvala 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, April 17, 2015 at 22:09:44 (CEST)

17 april. En brandkronad kungsfågel aktivt sjungande ifrån det tätare granpartiet, 50 m in ifrån cykelvägen mitt emot Klitterbyn i Råbocka.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Friday, April 17, 2015 at 12:30:43 (CEST)

16 april. Rönnen(f.m.): fyra fisktärnor på västra sidan, en ringtrast(hanne) lyfte utmed staketet bort mot Lilla viken och landade ute på åkerholmen söderut, väl framme vid Lilla viken sågs en vattenpiplärka i full sommardräkt tillsammans med 7 ängspip och en trädpip. I viken på östra sidan 3 gluttsnäppor och en kustpipare.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Friday, April 17, 2015 at 12:26:58 (CEST)

20150416. Björkeröd. Det blev triss i trastar i den nordöstra delen av hagarna med ringtrast, rödvingetrast och taltrast i samma trädtopp. Bland övriga obsar i den lite kyliga vinden fanns gröngöling och gulärla.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, April 16, 2015 at 22:00:46 (CEST)

15 april. Hasslarps dammar vid 16-tiden. Mest blåsigt och ruggigt men över Hyllingedammarna födosökte omkring 20 ladusvalor och en hussvala. I Fleningedammarna ett 10-tal par skedänder, en skogssnäppa och en kull grågåsungar.
Henrik Johansson
- Wednesday, April 15, 2015 at 19:12:08 (CEST)

2015-04-15 Brogårda våtmark Drillsnäppa 2 ex.
Ronny Svensson
Stureholms by, - Wednesday, April 15, 2015 at 18:44:43 (CEST)

15 april. Eftermiddagsrunda till Björkeröd. I dammen rastade ett par årtor tillsammans med krickor. Minst 5 ladusvalor födosökte över dammen. På sträck noterades två bruna kärrhökar och en fiskgjuse.
karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, April 15, 2015 at 18:24:00 (CEST)

13 April. Ljungabolet. Dagens höjdpunkt: en FISKGJUSE flög över vår gård. Det var första gång i alla mina fågelskådarår att jag såg den här.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, April 13, 2015 at 22:28:45 (CEST)

13 april. Måndagsexkursion. Kanske var det den råkalla blåsten som avhöll många från att ge sig ut denna måndagskväll. 11 personer rustade sig dock och följde med ut till Bruces skog, vilket för många var en ny lokal.

I de utökade dammarna vid fågeltornet kan det främst under flyttider, dyka upp lite av varje. Denna kväll såg vi bl a gråhakedopping, smådopping, kricka, gravand som sam i dammen och på en sten satt två, kanske nyanlända, skogssnäppor. Vi hörde och såg också en liten flock stjärtmes, gransångare, hämpling, gulsparv och en stor flock vackra steglitser.

Det blev också en kort tur bort till Kropps våtmark där vi stannade till vid kyrkan. Avståndet var lite väl långt men ett 70-tal krickor och 8 skedänder och en rödbena kunde vi ändå urskilja bland måsar och trutar denna afton.

Se bilder på vår Facebooksida

Bengt Andersson, Lars-Bertil Nilsson och Carina Palm
Råå, - Monday, April 13, 2015 at 21:12:41 (CEST)

2015-04-12 Brogårda våtmark. 2 ladusvalor, brun kärrhök, skedand.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Sunday, April 12, 2015 at 16:18:09 (CEST)

11 april. Ljungabolet. I dag chip chappade GRANSÅNGAREN för första gång i år.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 12, 2015 at 07:38:37 (CEST)

7 april. Ljungabolet. KUNGSFÅGELN blandade sig i fågelkören.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, April 12, 2015 at 07:36:27 (CEST)

11 april: i Brogårda våtmark rastade en rödspov som med ojämna mellanrum var uppe och spelade, ett brunhökspar höll på att göra sig hemmastadda. Över stenbrottet i Åvarp sträckte en fiskgjuse och en brun kärrhök, många stenknäckar drog runt i bokarna. Fjärilarna har kommit igång på allvar; vi såg två sorgmantlar, två vinbärsfuksar, rapsfjäril och många påfågelögon, nässel- och citronfjärilar.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, April 11, 2015 at 23:43:35 (CEST)

11 april. Denna varma dag såg jag min första stenskvätta för året, en hane intill ruinen av det gamla fortet vid Dagshög. Hemma i Glimminge plantering hade jag under några timmar besök av en brandkronad kungsfågel, som lät sig höras. Kanske samma fågel som besökte mig i mitten av maj i fjol.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 11, 2015 at 21:30:27 (CEST)

Lör. 11/4 kl:12:30 sågs ett grågåspar med ungar vid Össjö på en äng intill väg 13.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, April 11, 2015 at 21:05:54 (CEST)

11 april. Eftermiddagsfika vid Björkeröd. På drygt en timme passerade, ett sjuttiotal ormvråkar, 55 sparvhökar, 4 fjällvråk, stenfalk, pilgrimsfalk, 2 fiskgjusar, blå kärrhök samt en havsörn. På fälten rastade en stenskvätta och nere i från dammen hördes vattenrall.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, April 11, 2015 at 18:41:47 (CEST)

Ängelholm 10 april. Sjungande tofsmes i skogsnära villakvarter. En talgoxe intill härmade sången riktigt bra, bara lite vassare ton. (Gatuangivelse undviks för att inte riskera störande kikande i trädgårdarna.)
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, April 10, 2015 at 19:40:49 (CEST)

Den 10 april, utsikt från bergknalle ca 500 m so Dagshög: vårens första hussvalor, brun glada, tornfalk, lärkfalk, sjöorrar (långt ute), fem svärtor, småskrak, steglits, kungsfågel och en knölsvan som bygger bo plus mycket annat. En fantastisk skådardag!
Linus Falkmer
Göteborg/Burensvik, - Friday, April 10, 2015 at 19:24:52 (CEST)

9 april. Rekognosering vid Björkeröd - Mölle mosse inför NFKs amfibieexkursion på lördag. Förutom mängder av paddor (och ett par större vattensalamandrar) drog flera morkullor och vid Mölle mosses nordöstra hörn fick jag igång ett kattugglepar ordentligt, de kom riktigt nära och sågs fantastiskt fint mot natthimlen. Från södra sidan av mossen hördes ena annan hoande hane och tillbaka vid Björkeröd ytterligare två, en från Kockenhushållet och den andra från Björkeröds by. Medobservatör: Gunnel Paulsson
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, April 10, 2015 at 11:58:41 (CEST)

9/4.Sandön. Myrspov 6,Rödspov 1,Större Strandpipare 1.Rönnen. När jag kom till parkeringen, var där en skådare som hade haft en Brandkronad kungsfågel hane vid stigen innan hagen. Det var en dryg timme tidigare. Jag gick ner och spanade efter drygt 5 minuter sågs fågeln på 5-10 håll. Den höll till där en stund drog sedan in mot hagarna. övrigt Gransångare Rödhake järnsparv
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 09, 2015 at 21:24:41 (CEST)

9 april. Kvällsrunda runt Björkeröd. Gott om taltrast och rödhake i hagarna. En lokal ormvråk planerade att ha grodlår på kvällsmeneyn. I Björkerödsdammen hördes en spelande vattenrall och en rörhöna mobbades av de lokala sothönsen. Rörhöna ses alltmer sällan i dammen, den häckade tidigare regelbundet. Gröngöling och spillkråka hördes ifrån de omgivande dungarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, April 09, 2015 at 19:49:53 (CEST)

9 april. Stureholm. 11-12.30. Ett skedandspar. Gråhakedoppingarna syntes inte till. En tidig trädpiplärka hade sångflykt mellan de ganska nyplanterade träden längs asfaltvägen. En adult havsörn cirklade över skogen. En stund senare gled en ung havsörn förbi samtidigt som en vit stork drog söderut på hög höjd. Vid Hasslarps dammar hördes en pungmes vid Bergsdammens plattform. Efter att ha tagit ganska rejäl höjd dök den ner igen i bortre delen av dammen och satte sig i kaveldun som den plockade med. Det fick mig att tro att bobygge var på gång. När jag inte sett den igen på en bra stund gick jag runt dammen, och där var den kvar. Kort därefter tappade jag bort den och den syntes inte till på över en timme, så kanske var den bara ute på spaning efter en lämplig häckningslokal. Cirka 13-14.30.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, April 09, 2015 at 17:20:38 (CEST)

8 april: en ung kungsörn seglade på låg höjd över Tomarps kungsgård och storkarna var tillbaka på sin bopåle. Ett par stjärtmesar surrade intensivt till ackompanjemang av sjungande nötväckor, gransångare m fl.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, April 08, 2015 at 22:51:18 (CEST)

8/4 Örby Ängar. Strandskata 2,Ormvråk 1,Ringduva 6,Sädesärla 4,Gärdsmyg 4sj,Järnsparv 5sj ,Koltrast 2sj,Taltrast 4sj,Björktrast 9,Gransångare 7sj,Blåmes 12,Sävsparv 2.Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 08, 2015 at 21:15:06 (CEST)

6 april: helgdagskvällen och den kalla vinden till trots var vi 35 KOFare som samlades till dagens måndagsexkursion till Grytskären. Möjligheterna att studera simänder var goda då både grav-, gräs-, sked-, snatterand och kricka sågs fint. Även en del dykänder fanns till beskådade; småskrake, ejder och knipa. Några sädesärlor flög över, storspovarna spelade men mest överraskande var kanske den stora flock på ca 50 vinterhämplingar som höll till på fälten ovanför reservatet.
Kjell-Åke Hall, Lars Hallbeck o Thomas Wallin
- Monday, April 06, 2015 at 21:21:00 (CEST)

Må 6 april; Christinelund; Skogsduva 2, St hackspett 1, M hackspett 1,Gärdsmyg, Gransångare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 06, 2015 at 13:15:28 (CEST)

04-05 Råådalen Bra fart på fågel Gransångare 2ex
Peter Andersson
Helsingborg, - Sunday, April 05, 2015 at 23:19:21 (CEST)

5 april, traditionsenlig påskvandring på Väderön; 18 tordmular, ca 25 tobisgrisslor och några silltrutar mötte redan på vägen ut. I Söndreskog ljöd vårfågelsången från gransångare, bofinkar, järnsparvar, gärdsmygar, rödhakar, taltrastar och skogsduvor. Några stenknäckar höll till i bokkronorna. Bland mängder av utslagna vitsippor fanns även vårlök, skogsbingel, svalört och knippfryle. Stora flockar med vitkindade gäss höll till på västsidan där även knubbsälarna var så många att de knappt fick plats på skären.
Mona o Bo Tuvesson, Thomas Wallin o många fler
- Sunday, April 05, 2015 at 23:17:24 (CEST)

Vasalt 5/4. En gammal hane stäpphök sträckte förbi på låg höjd ca kl 10.30.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, April 05, 2015 at 17:33:06 (CEST)

Påskdagen 5 april. Vegeådalen vid Bjuv. Bl.a. en brun kärrhök hane. Sjungande järnsparv och flera sjungande gransångare.
Klas Lindell
Helsingborg, - Sunday, April 05, 2015 at 17:17:13 (CEST)

5 april. Sträckobsar vid Domsten under dagen. Vårens så här långt bästa sträckdag avseende rovfågel åtminstone sett till antal arter. Havsörn 2, glada 3, blå kärrhök 2, brun kärrhök 2, fiskgjuse 7, fjällvråk 20, ormvråk 46, duvhök 1, sparvhök 37, tornfalk 1 och stenfalk 2. Övrigt var bl a, kustlabb 1 ad mörk fas, silltrut 1 ad, sjöorre 335, gråhakedopping 3, forsärla 2 och vinterhämpling 1.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, April 05, 2015 at 16:17:06 (CEST)

3 april. Hade en timmes skådning vid Klarningen. En brun kärrhök, min första för i år, kom förbi. I övrigt kan nämnas skedand, stjärtand, några rödbenor och storspovar. Trots solskenet kändes minsann ingen värme.
Mats Ljunggren
- Friday, April 03, 2015 at 21:02:52 (CEST)

3 april. En vit stork cirklade över Kulltorp sent på förmiddagen
Tommy Strandek
Ängelholm, - Friday, April 03, 2015 at 19:31:15 (CEST)

3 april Fiskgjuse vid Ängelholms golfbana.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Friday, April 03, 2015 at 17:38:46 (CEST)

2015-04-03 Fiskgjuse utanför Sandön Medobs Rolf Helmersson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Friday, April 03, 2015 at 16:56:17 (CEST)

Rydebäck 3 april 2015 Idag på förmiddagen hade vi en järnsparv på besök i trädgården.
Folke Unger
Rydebäck, - Friday, April 03, 2015 at 12:55:10 (CEST)

2/4. Mellan Allerum och Hjälmshult drog en hane brun kärrhök förbi.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 02, 2015 at 21:27:39 (CEST)

To 2 april, Ornakärr-Danhult. En snöblandad skur under sen eftermiddag, därefter kom solen och härligt släpljus från väster. Ut med cykeln!; Kricka 2 i våtmarken, Tornfalk 1 nere på maderna, två hägrar vid Danhults dammar och så kvällens roligaste - en jorduggla på spaning från stolpar och "brunnalock". Också detta vid Danhult
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 02, 2015 at 20:15:51 (CEST)

2 april: uppe i skogarna mellan Össjö och Lönnhässle gick det att komma undan de kalla påskvindarna; talltitor, svartmesar och kungsfåglar sjöng – en stor duvhökshona kom flygande med byte, glador och ormvråkar lekte ljudligt över skogen. En huggorm drog sig sakta och sömnigt in under fjolårslöven – betydligt piggare var de två bruna flickfjärilar som flög i en björksluttning. I Össjö vilthägn lät både gröngöling och trana.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, April 02, 2015 at 18:15:04 (CEST)

1 april Fortuna strand Sädesärla, skönt kvittrande på vårt tegeltak.
Erland Rosberg
Rydebäck, - Wednesday, April 01, 2015 at 10:40:51 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!