Observationer augusti 2015

30 aug. Ett par timmar ute i markerna runt Tursköp, Västraby och Stureholm där byggena av vindkraftsverken kommit igång rejält. Vi får hoppas att våra farhågor om fara för fågellivet visar sig vara felaktiga men nog blir man oroad när man ser dessa monster växa fram. Sträcket av bivråk gick dock denna dag en bra bit öster om vindparken och på ganska hög höjd. Under mina timmar i fält fick jag ihop 213 sträckande bivråkar, 18 brunhökar, 9 fiskgjusar, 3 tornfalkar och 2 lärkfalkar.
Thomas Svanberg
- Monday, August 31, 2015 at 20:18:10 (CEST)

30/8. Sandön. En hel del vadare gick på dom blottade sandrevlarna. Kustsnäppa, grönbena, rödbena, drillsnäppa, st.strandpipare, storspov. Bland alla grå och vitkindade gäss sågs en prutgås. Vid bryggan på ön gick två vattenrallar och i vassarna flög en sävsångare samt några skäggmesar. Två fiskande fiskgjusar lyckades inte så bra med deras fiskefänge. Livlig trafik med småbåtar kanske var anledningen. Detta var det som stack ut denna stilla e.m.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, August 30, 2015 at 23:32:41 (CEST)

Sö 30 aug; Vegeholm, kvällsvandring. Fiskgjuse 1, Bivråk 2 str, Kungsfiskare 1. Vid Hulta, mellan Ingelsträde o Mjöhult, goda vänner Yngve och Bea ringde om tornseglare i trångmål. Efter lite "lirkande" kravlade den sig över takkanten och tog - som vi förmodar - livets första flygtur. Härligt att se!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 30, 2015 at 21:30:10 (CEST)

28 augusti, om kvällen: en lågsniffande sparvhök skrämde upp de nio fjällpiparna öster om Svedberga gård, fick dessutom upp ca 50 gulärlor och ett antal ljungpipare. Fjällpiparna delade upp sig i två flockar varav åtminstone den ena såg ut att gå ner i närheten av Tursköp. Vid bron söder om Välinge kyrka var de två svarthakade buskskvättorna kvar tillsammans med minst tio vanliga buskskvättor. Sen kom regnet….
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 29, 2015 at 00:19:41 (CEST)

27 augusti. Glimminge plantering vid Bjärekusten; en ung havsörn kom sent på eftermiddagen och fick alla fåglar ute kring udden med stora stenen på flykt. Det lugnade sig snart efter örnens passage och fåglarnas liv återgick till det vanliga. Ute vid udden såg jag tre st bläsänder, höstens första.
Mats Ljunggren
- Friday, August 28, 2015 at 21:00:51 (CEST)

25 aug. De 5 adulta fjällpiparna som Erik hittade igår var kvar under kvällen. Såväl en ung pilgrimsfalk som en sparvhök visade intresse för dem och gjorde jaktförsök. Obsplatsen var det harvade fältet vid 90-graders kurvan mellan Svedberga och Höghult.
Thomas Svanberg
- Tuesday, August 25, 2015 at 21:09:14 (CEST)

22 augusti: 202 fjärilar av 18 arter blev resultatet när jag inventerade min slinga i Svensk dagfjärilsövervakning. Slingan ligger längs Klörenvägen, från parkeringen vid Vegeåbron till klitterna. Överlägset flest var mindre guldvingarna med 98 ex och överraskande nog svingelgräsfjärilarna med 25 ex. Dessutom en sorgmantel, 18 storfläckiga pärlemorfjärilar, en kartfjäril, en kvickgräsfjäril och 15 puktörneblåvingar mm. Bland fåglarna några bivråkar som drog över, högljudda ormvråksungar från de lokala häckarna, 2 unga törnskator och ca 20 gulärlor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, August 24, 2015 at 22:12:25 (CEST)

24 aug. Trevligt och intressant med de båda svarthakade buskskvättorna längs Hasslarpsån nära Välinge kyrka. En ganska vackert utfärdad hanne och en kraftigt ruggande hona (tror jag). Om det rör sig om ett par är det kanske inte otroligt att de finns en och annan ungfågel bland alla de andra buskskvättorna som finns på platsen.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Monday, August 24, 2015 at 21:49:17 (CEST)

20150824. På fälten vid 90-graderskurvan öster om Svedberga gård och söder om Katthotellet sågs fem fjällpipare och cirka 200 ljungpipare samt gulärlor och stenskvättor. I området fanns även en ung havsörn och en ung pilgrimsfalk.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, August 24, 2015 at 21:26:03 (CEST)

22-23 augusti. Natten mellan lördagen och söndagen hade KOF sin traditionella exkursion till Sandön, för att se på när Henrik Ehrenberg & Co ringmärkte tärnor. Vädret var bra med en svag ostlig vind. Tyvärr fanns det inte så många tärnor i området den här natten. Vi lyckades fånga en Kentsk tärna, som var ringmärkt sedan tidigare. Det visade sig att den var 18 år gammal. En respektabel ålder för en fågel. Vi fick även en ung Storspov och en ung Rödbena i näten. De fick var sin ring runt benet, så med lite tur kan vi någon rapport från dem längre fram.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Monday, August 24, 2015 at 18:08:30 (CEST)

22 aug. En härlig och intensiv ringmärkningsmorgon vid Hasslarps dammar. Nätuppsättning vid 05:00 - därefter satt näten uppe ända till 12. Bra fart i näten långt in på morgonen - när vi summerade kunde konstateras att vi fångat 181 fåglar av 22 arter, den näst bästa dagssumman i Hasslarp! Redan vid nätuppsättning en rolig överraskning - när Klas såg en rördrom flyga ner från Bergsdammen till den västra Fleningedammen. Senare under dagen sågs rördrommen vid ytterligare ett tillfälle. I näten dominerade acrocephalussångarna, rör- och kärrsångare, samt lövsångare - de tre arterna stod för majoriteten av de märkta fåglarna, många rejält feta och verkligen på flytt! Men bland bulken av fågel fick vi även lite guldklimpar - en ung kungsfiskare och en ung göktyta! Det var ett par år sedan vi senast fångade någondera av arterna i Hasslarp! Annat nämnvärt i fångsten var säsongens första trädpiplärka, en grönbena samt en gammal kärrsångare - kanske den sista för säsongen? Två adulta pilgrimsfalkar satt på varsin kraftledningsstolpe vid dammarna, i Bergsdammen rastade en 1k spovsnäppa, en duvhök och en subadult havsörn drog förbi. Märkare och medhjälpare denna morgon Henrik J, Mats, Micke J, Klas samt undertecknad.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Monday, August 24, 2015 at 15:50:52 (CEST)

23/8 Sex yngre/subad havsörnar gled lojt runt i den friska vinden vid Svedberga kulle. En ung ängshök hade mer fart när den sträckte mot sydväst. Vid Välinge var den svarthakade buskskvättan kvar strax norr om bron.
Mårten Müller
Helsingborg, - Sunday, August 23, 2015 at 19:28:43 (CEST)

22/8 Rydebäck. Fin kväll med ca 200 gulärlor sträckande söderut.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Sunday, August 23, 2015 at 10:58:28 (CEST)

22/8 Dagens KOF-exkursion till Rönnen lockade 15 deltagare som njöt av det vackra sommarvädret, fikade och skådade fåglar. Vi fick bl.a. se en subadult havsörn som satt ute på stenpiren och så småningom lättade och flög förbi oss inåt land. En ung(1K) pilgrimsfalk kom flygande förbi oss och ut på Rönnen, där den tydligen hade något byte liggande, som den genast började äta på. En glada satte sig intill falken tydligt intresserad av bytet. Men den fick vackert vänta tills falken ätit färdigt. När falken flugit och gladan fått sin beskärda del tog en kråka över. Sen kan det inte varit mycket kvar av bytet. Övriga rovfåglar var två bruna kärrhökar, en ungfågel och en äldre hane. Av vadare såg vi bl.a. en svartsnäppa, en gluttsnäppa, en grönbena, två enkelbeckasiner, en småsnäppa och en flock ljungpipare på ca fyrtio ex. På havet syntes tre storlommar, en tobisgrissla, två kentska tärnor samt en knubbsäl. Tack för en fin dag! Totta och Lars.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, August 22, 2015 at 17:30:07 (CEST)

21 aug. Eftermiddag vid Kropps våtmark. Inledningsvis rikligt med trut, uppskattningsvis 800 st, men efter att skott på skott avlossades någonstans vid närliggande sädesfält tunnades det ut ordentligt. Bland alla gråtrutar kunde ändå kaspisk trut 4 1k, 2 2k, silltrut 6 1k, 1 2k, 2 ad urskiljas. Övriga rastare i våtmarken bl a en ung mosnäppa, fyra gluttsnäppor, 15 grönbenor och 40-talet gulärlor.
Peder Winding
Helsingborg , - Saturday, August 22, 2015 at 00:22:05 (CEST)

Sandön 21.8. På eftermiddagen gjorde Rolf Helmersson mig uppmärksam på en ung tärna över Sandön som misstänktes vara en vitvingad tärna. Avståndet var ganska stort och tärnan försvann snabbt bakom ön vilket försvårade en helt säker bestämning, men Rolf, Ingemar Andell och jag enades om att alla karaktärer talade för vitvingad tärna. Turligt nog återupptäcktes tärnan senare av Mårten Müller och kunde fotograferas och säkert artbestämmas när den stod på stranden. Den tärna som jag i onsdags rapporterade som ung svarttärna var sannolikt samma fågel. Vid min korta obs då missade jag att det jag hann se även kunde stämma in på vitvingad tärna.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, August 21, 2015 at 21:41:52 (CEST)

21 augusti. Under ett par förmiddagstimmar vid Björkerödsdammen hördes en grymtande vattenrall. I övrigt var där helt tomt så när som på 6 gräsänder. I stället noterades en del rovfåglar, t.ex. 4 sparvhökar, 5 glador, 4 lärkfalkar och 3 bruna kärrhökar. Rastade gjorde 2 skogssnäppor.
Mats Peterz
- Friday, August 21, 2015 at 17:51:20 (CEST)

20 aug. Kvällsspan vid Vegeås mynning och Sandön från kl. 18.30. I åmynningen en rastande 1k svarthuvad mås tillsammans med skratt- och fiskmåsar. Fågeln lyfte efter en stund men verkade fälla på utsidan av ön. Kunde dock ej återfinnas. Övrigt bl.a. småfläckig sumphöna, kungsfiskare, minst fyra vattenrallar och en rörhöna längs vasskanten på Klörensidan. I åmynningen sex mindre strandpipare, en svartsnäppa, en småsnäppa och några brushanar. Samtliga ungfåglar. Ute på Sandön en liten flock kustsnäppor. Medobsade gjorde bl.a. Håkan J och Ulf A.
Henrik Johansson
- Thursday, August 20, 2015 at 21:35:19 (CEST)

19/8. Stannade till efter Vemmentorpsvägen, vid bron, mellan Välinge och Strövelstorp. Ibland finns där en del spännande att se, och där satt minsann en Svarthakad buskskvätta (hane) i buskarna. Där var rätt många buskskvättor, men vad jag kunde se så var resten "vanliga". Kanske ändå värt att spana vidare närmaste dagarna. Vid Hasslarps dammar flyger en hel del trollsländor nu. Vill man se Mindre Rödögonflickslända, så är där mängder. De flesta höll till på (och längs med) grusvägen mellan parkeringarna. Även i buskarna precis innan första parkeringen.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Thursday, August 20, 2015 at 09:47:02 (CEST)

Onsd 19 aug. Kvällscykling i hemmamarker. Gult ljus, dammrök över nyskördade fält. Ornakärr, Tornfalk 1 ex bortåt Görslövshållet, Storspov 1, massor av gåsflockar utåt Skälderviken. Mot Hulta; stenskvätta flyger undan på vångavägen, 30 meter åt gången. Vid Hulta; Lärkfalk 1-2 ex, tidigare har minst tre ex setts. Roligt, då har paret lyckats få ut minst en unge i år. Danhult; Brun kärrhök 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, August 19, 2015 at 22:13:43 (CEST)

Kullen 19 augusti. En gulhämpling var ute och vände ett flertal gånger under morgonen. Fem bruna kärrhökar och en gammal blåhökshane drog mot söder. Medobservatör Mats Peterz.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, August 19, 2015 at 21:13:38 (CEST)

Sandön 19.8. En ung svarttärna höll till kring bryggan en stund på eftermiddagen, medan gårdagens unga pilgrimsfalk vid Sandön flyttat till Rönnens västsida där den skrämt bort alla vadare.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, August 19, 2015 at 20:20:29 (CEST)

18 aug. Kvällning vid Sandön. En ung pilgrimsfalk motionerade de stora flockarna med starar som hade sin tilltänkta sovplats i vassarna. Det blev emellertid kricka till kvällsmat för falken. Annat sevärt var bl a, skräntärna 2 (ad och 1k), kaspisk trut 1 1k, vattenrall 2 och en handfull skäggmesar.
Thomas Svanberg
- Tuesday, August 18, 2015 at 22:10:47 (CEST)

17/8 Hittarp 3st Lärkfalkar.
Per Broman
Magnarp, - Tuesday, August 18, 2015 at 15:26:07 (CEST)

17 augusti, Mistluren, Kullen. En ovanlig dag nere vid mistluren, tror att det är första gången man har fått ta av sig jacka och tröja på på grund av värme, platsen är ju annars ökänd för sina kalla vindar. I fågelväg sågs en handfull tornfalkar dra söderut, två brunhökar, ett par sparvhökar och en bivråk följde i spåren. En ung pilgrimsfalk med full kräva satt nedanför fyren och njöt av värmen, även två gamla falkar drog förbi. Enstaka gulärlor och trädpiplärkor kämpade söderut i den friska vinden. Medobservatör Mats Peterz.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, August 18, 2015 at 10:30:13 (CEST)

17 augusti. Relativt gott om vadare vid Sandön, bland vilka kan nämnas småspov 17 (två flockar 4+13 som drog in från norr och rastade på revlarna), myrspov 1, kustsnäppa ca 15, gluttsnäppa ca 20, enkelbeckasin 2, ljungpipare 1, kustpipare 2, brushane 9, skärfläcka 4. Som vanligt kungsfiskare vid bryggan. Rastande vitkindad gås ca 150 och kentskt tärna 6. I går låg en ung och en gammal tobisgrissla i vattnet öster om Själrönnen.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Monday, August 17, 2015 at 14:08:11 (CEST)

Sönd.16 aug. På väg från Tåstarp mot Sandön: Lärkfalk, Glador, Brun kärrhök, Ormvråk, Tornfalk. Sandön: Skäggmesar, Myrspovar, Skärfläckor, Kentska tärnor, 2-3 Fiskgjusar. Fd.Kof-stugan:Pilgrimsfalk,2 Storlommar,Gråhakedoppingar. Medobservatör Joakim Falck.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, August 16, 2015 at 21:48:49 (CEST)

15 & 16 augusti. Ljuvliga kvällspromenader ner i Norra hamnen, Helsingborg båda dessa ljumma augustikvällar. På lördagen väl tajmad med att turfiskebåten Vandia anlöpte hamnen och slängde fiskrens precis i hamnets inlopp. En hel del trut i släp på båten - bland dessa två 1k kaspiska. Lite rovfågelsträck på lördagskvällen med tre brunhökar, en fiskgjuse och två lärkfalkar. På söndagen mindre trut i rörelse - en av de kaspiska trutarna dock kvar. Tre mindre korsnäbbar som drog söderut kan också vara nämnvärt.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 16, 2015 at 19:22:56 (CEST)

Lö 15 aug. Vegeholm. Fiskgjuse 1 mot söder, Ormvråk 1, Kungsfiskare 1 vid Z-bron.
Ulrik Alm
Ingelträde, - Saturday, August 15, 2015 at 21:59:29 (CEST)

Kentska C1 sågs vid Vitemölla 13 aug kl 08. Åke
Åke Andersson
Uppsala, - Saturday, August 15, 2015 at 17:35:09 (CEST)

13/8 En obestämd vithäger flög över 111:an i riktning mot sundet vid 16-tiden.
Per Broman
Magnarp, - Friday, August 14, 2015 at 14:07:07 (CEST)

9 augusti: många grå flugsnappare på plats när jag vandrade på vår inventeringsruta i den avslutade Kullabergsinventeringen (mellan Djupadal och Hjorthagen) idag. I dammen vid Hjorthagen flög en blå kejsartrollslända, tre pudrade smaragdflicksländor och många ängstrollsländor. Tre sälgskimmerfjärilar höll till på en savande ek strax öster om Håkull - tack Kalle N för tipset - och vid Björkerödsparkeringen svirrade minst tio höstmosaiksländor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, August 09, 2015 at 21:35:12 (CEST)

7 augusti. Kvällstid vid Sandön noterades 2 skräntärnor och 1 juv. dvärgmås samt kungsfiskare i Vegeåns mynning.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Sunday, August 09, 2015 at 00:06:45 (CEST)

Lö 8 augusti. Vegeholm, kvällsrunda. Spillkråka 1, Kungsfiskare 1 vid Z-bron, Korp 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 08, 2015 at 22:44:49 (CEST)

1par rapphöna med 10 ungar längs vägen ned mot Klarningen. Tungt i dagens jordbrukslandskap.
Jan Skidell
Båstad, - Friday, August 07, 2015 at 23:52:00 (CEST)

5 aug. En cykeltur till Kulla Gunnarstorps naturreservat denna fina kväll. En del rastande vadare såsom 16 drillsnäppor, 4 gluttsnäppor och någon enstaka rödbena. Uppe i bokskogen sjöng en skogsduva och en gröngöling ropade i slottsparken. Såg också en ensam eksnabbvinge, även denna vanliga fjärilsart har varit sparsam i år.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, August 06, 2015 at 23:53:37 (CEST)

6 aug. Morgontimmar vid Sandön. En ägretthäger kom inflygandes västerifrån och landade i åmynningen. Efter ca 50 minuter lyfte den och drog iväg mot Rönnen där den såg ut att gå ner. Annat denna fina morgon var bl a, kungsfiskare 1, vattenrall 4, skäggmes 6, sandlöpare 1, svartsnäppa 1 samt en del kärrsnäppor, kustpipare liksom myrspovar.
Thomas Svanberg
- Thursday, August 06, 2015 at 10:40:00 (CEST)

4 augusti: väldigt lågt vatten vid Sandön och i tidiga morgonen rastade 5 årtor och 2 dvärgmåsar (en adult i sommardräkt och en 2k) på de långsträckta revlarna.

På kvällen var årtorna kvar och dessutom rastade 1 spovsnäppa, 30 kärrsnäppor, 10 kustpipare, 2 svartsnäppor och ca 20 myrspovar. En kungsfiskare svischade förbi och en vattenrall smög i vasskanten på Klörensidan av Vegeå.
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, August 05, 2015 at 11:17:48 (CEST)

4aug,Jordberga Vegeådalen, En kungsörn flög på eftermiddagen i nordostlig riktning.
Martin Persson
Billesholm, - Tuesday, August 04, 2015 at 16:05:01 (CEST)

2015-08-03. Sandön. Lågt vatten och få vadare. Däremot en hel del tärnor. I mynningen fiskade två skräntärnor (Tack för tipset Mårten), och på revlarna runt ön sågs en ung småtärna, ett tjugotal kentska tärnor samt fisktärnor och silvertärnor. I vasskanten på andra sidan ån bråkade två vattenrallar med varandra.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, August 03, 2015 at 23:29:31 (CEST)

2st bivråkar flygande på hög höjd Jordberga, Vegeådalen
Martin Persson
Billesholm, - Sunday, August 02, 2015 at 11:25:11 (CEST)

2 augusti Skaudd ( nedanför Dagshög ) på en timme mellan 7-8 morgon. 4 ljungpipare 15 drilsnäppor 2 årtor 1 grönbena 1kensktärna och på hög höjd en tuvsnäppa åt öster. Medobservatör Niklas Falkmer.
Linus falkmer
Göteborg, - Sunday, August 02, 2015 at 08:30:01 (CEST)

Lö 1 aug. Vegeholm. Tyst och stilla i skogen, men goda hallon lockar!! Korp 2, Spillkråka 1, St hackspett 1 ungf, Skogsduva 2, Grönsiskor drar högt bland grantopparna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 01, 2015 at 21:20:34 (CEST)

1 aug. Promenad mellan Arild och Skäret. Det har gått bra för törnskatorna, längs sträckan tre familjer om minst 15 fåglar. I övrigt gröngöling 2, drillsnäppa 4 och en färgmärkt ad gråtrut troligen från Polen.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, August 01, 2015 at 17:41:01 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!

Kontakta KOF