Observationer december 2015

To 31 dec Ornakärr, eftermiddagsrunda i avtagande ljus, Häger 1, Ormvråk 2 Tornfalk 1, Rapphöna 9.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, December 31, 2015 at 16:10:27 (CET)

30 december. Vandrade sträckan Dagshög-Norrebro hamn. Fyra havssulor och en tretåig mås drog mot söder. Tre toppskarvar på Svarteskär vid Torekovs hamn. Norr om samma hamn en sädesärla och tre skärpiplärkor i tången. En hane och en hona stjärtand samt en järnsparv vid Torekovs rev. Vid Norrebro hamn ca fem stjärtmesar, varav minst en av den kontinentala rasen.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Thursday, December 31, 2015 at 14:22:42 (CET)

30 December. Ett par skedänder snattrade runt i Ingelsträde våtmark, nära vägen. Väster om banvallen flög en ägretthäger av och an, landade någonstans utmed ån men kunde inte återfinnas senare. En ung, stor pilgrimsfalk jagade bland rastande måsar och gäss.
Johan Stenlund
Viken, - Wednesday, December 30, 2015 at 15:06:55 (CET)

29 december: en riktigt kall Bjäreförmiddag gav 3 (eller 4...) havsörnar, 1 pilgrimsfalk, många havssulor, 5 tretåiga måsar, 10 smålommar, tre svärtor och en skärpiplärka vid Torekovs rev. På Svarteskär i Torekov rastade minst 13 toppskarvar och ytterligare en pilgrimsfalk passerade.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Tuesday, December 29, 2015 at 17:06:36 (CET)

28 december: mycke vatten, mycke gäss och många glador i Rönneådalen idag. Dessutom tre havsörnar (en adult vid Ugglarps broar och två juvenila över Tranarp), en duvhök och en pilgrimsfalk vid Ugglarp. Två tofsvipor, en blå kärrhök och en salskrake vid Tomarp.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, December 28, 2015 at 15:51:55 (CET)

25 december. Kraftig sydvästan - juldagen tillbringades vid Mistluren, ute på Kullen. Mestadels småputtrigt med fågel men framåt lunch lite bättre fart. När vi rundade av framåt halv tre-snåret kunde vi summera: tretåig mås 647, havssula 139, stormfågel 2, sillgrissla 79, tordmule 87, smålom 17, gråhakedopping 1, kärrsnäppa 5 och ljungpipare 4. Medobsare Mikael Olofsson och Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsinborg/Stockholm, - Sunday, December 27, 2015 at 20:24:39 (CET)

24 dec. En runda i södra Helsingborg på julaftonsmorgon. I Råå hamn en del trutar inne på flytbryggorna i hamnen - däribland en 2k havstrut märkt i juni 2014 på Hirsholmene på norra Jylland samt en tysk gråtrut där vi ännu inväntar besked. Två sädgäss drog österut, i sundet fiskade 20-talet havssulor och 30 skäggdoppingar rastade. Vid Västhamnsverket i Helsingborgs hamn drog en forsärla över och precis intill verket hittades en död adult havstrut, ringmärkt med svensk ring. Medobsare även denna morgon Klas Rosenkvist. God jul!
Peder Winding
Helsinborg/Stockholm, - Sunday, December 27, 2015 at 20:19:19 (CET)

20151224. Hoande kattuggla i parken bakon Norra Vrams prästgård.
Erik Svensson
Helsingborg., - Thursday, December 24, 2015 at 20:48:59 (CET)

23 december och vi går mot ljusare tider... Eftermiddag öster om Helsingborg med start vid Filbornatippen där 2500 gråtrutar drog runt - tyvärr ständigt i luften och svåra att få kläm på. Vid Kropps våtmark nästintill tomt - en duvhök satt på backen en liten bit ifrån en ljus ormvråk som satt på ett fjäderbeklätt byte, troligen hade duvhöken slagit till och satt nu där mätt och belåten. I själva våtmarken det enda nämnvärda fyra par snatteränder. Ute i Hasslarps dammar snålblåst och än värre blev det när regnet började piska ner... Nämnvärt i dammarna var 35 bläsänder som aktivt klepto-parasiterade på sothönor. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsinborg/Stockholm, - Wednesday, December 23, 2015 at 17:27:34 (CET)

22 december. Ett par morgontimmar vid Yttre Kattvik efter nattens blåst resulterade i 25 havssulor och 26 tretåiga måsar - lite blygsamma siffror således. Desto bättre med smålom, sillgrissla och tordmule - 293 stycken, 80 respektive 55 hade passerat när vi bröt upp vid elvasnåret. Även 21 svarthakedoppingar, en gråhakedopping och - dagens höjdpunkt - en ung bredstjärtad labb hade då passerat. Vidare till Kattviks hamn där en pilgrimsfalk seglade förbi, tre svarthakedoppingar rastade och ytterligare två dito drog västerut. Även vid Norrebrohamn två rastande svarthakedoppingar samt ytterligare havssulor, alkor, lommar däribland en storlom. Avslutning i Båstad hamn i det tilltagande eftermiddagsregnet med en sädesärla, 30 svärtor och två svarthakedoppingar. Medobsare Mikael Olofsson.
Peder Winding
Helsinborg/Stockholm, - Wednesday, December 23, 2015 at 17:10:05 (CET)

20 dec. Några timmar i Råå hamn tillsammans med Mårten. Gott om trut inne i småbåtshamnen och bland dessa kunde 4 kaspiska trutar vaskas fram (3 1k och 1 2k). Övrigt i hamnen var 5 smådoppingar och 1 hane brunand. Ute i Sundet drog ett 10-tal havssulor förbi liksom en tordmule.
Thomas Svanberg
Laröd, - Sunday, December 20, 2015 at 22:53:51 (CET)

20 december: fem smådoppingar dök flitigt längst ute i Vegeås utlopp vid Sandön. En gammal havsörn gjorde några tafatta och misslyckade försök att skaffa föda. Två tretåiga måsar, tre havssulor och några grisslor drog förbi. Många skäggmesar hördes nere i vassen och hördes gjorde även gälla läten från överflygande bläsgäss. På Rönnen en ensam snösparv och vid Stureholm en lika ensam varfågel…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 20, 2015 at 21:15:45 (CET)

Sönd 20 december En liten vandring från Körslättsgård via Söderåsens Forsgård till kanten av Klöva Hallar. Här finns en go variation i landskapet vilket visar sig bland annat i fågellivet. Dagens trevligaste obs var en flock på 150 gulsparvar som födosökte på en åker. Inget man ser så ofta längre. I en allé bestående av äldre hasselbuskar sågs hela sex stycken större hackspettar som ägnade sig åt insamling och knäckande av nötter. En flock på 35 mindre korsnäbbar födosökte i ett granbestånd och cirka 200 bergfinkar i bokskogen. Vidare nötskrika, trädkrypare, entita, spillkråka, domherre och ormvråk. Medobs Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, December 20, 2015 at 20:01:14 (CET)

Lördag 19 dec En liten eftermiddagspromenad i Råådalen vid Bälteberga i gråväder som snart gick över i skymning. Nästan tomt på småfåglar men en liten flock bergfinkar höll till i bokskogen och två rödhakar i slånbuskage. En strömstare födosökte i Tjutebäcken och spillkråka ropade från skogen på Landskronasidan. En hel del rovfåglar, en adult havsörn flög förbi och en duvhökshona gjorde en raid i skymningen. Även några glador och ormvråkar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, December 20, 2015 at 19:31:41 (CET)

20 december. Vinterfågelräkning i Brunnby socken. Dagens största överraskning var en flock på minst nio rapphöns, arten är numera en stor sällsynthet här ute på den yttersta Kullaspetsen. Flocken är den största som rapporterats på 30 år och rapphönan är numera ej årliga här ute.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 20, 2015 at 17:59:44 (CET)

Sö 20 dec. Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Klafsigt i det rekordmilda vädret. Ormvråk 3, Kattuggla 1 i Gea, Spillkråka 1, St hackspett 1, Korp 3, Stenknäck minst 50, Stjärtmes 7, Domherre 2. I hemmamarkerna runt Ingelsträde, minst 70 sångsvanar på f d majsfält
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 20, 2015 at 16:31:08 (CET)

20 december. En runda på ängarna vid Farhult. Tre gravänder, två tofsvipor och en sjungande ringduva vittnade om det milda vintervädret. Tre vattenpiplärkor var svårjobbade men sågs till sist alla tre tillsammans på det mer kortbetade partiet vid Oderbäckens utlopp, här även två ängspiplärkor och en kungsfiskare. En Vattenrall och 17 skäggmesar i vasspartiet bort mot badet.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Sunday, December 20, 2015 at 15:38:04 (CET)

17 Dec. Två strömstarar tycks vara stationära i Jordbodalen. De uppehåller sig utmed Gåsebäcken mellan dammarna väster om Jordbogatan.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, December 17, 2015 at 22:20:40 (CET)

14 december, kuststräckan Burensvik till Torekov, 50-tal gråsiskor, 200 grönsiskor, en sävsparv, 160 sidensvansar sträckte söderut. Svartanden ifrån föregående vinter återfanns vid Påarps mal. Två vattenpiplärkor alternerade mellan fuktängarna strax söder om Dagshögsparkeringen och stranden, där även en enkelbeckasin stöttes. Dessutom en äldre havsörn, en subadult toppskarv, några tretåiga måsar, havssulor och smålommar rörde sig över havet
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Tuesday, December 15, 2015 at 07:50:11 (CET)

13 december. Svarthätta hane i äppelträd i trädgården på Kummelgatan i Ramlösa. Medobs Gunilla Arborelius.
Bosse Johansson
Ramlösa , - Monday, December 14, 2015 at 12:40:49 (CET)

12/12 Rausvägen Hemma fågelbordet Svarthätta 1hane åt äpple.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 13, 2015 at 21:27:24 (CET)

13 december: många skäggmesar i vassen vid Sandön idag; 12 st flög över bryggan men ännu fler hördes. Vid Svanshall sträckte en ung bredstjärtad labb ut ur viken, ca 50 havssulor fiskade. Dessutom ett tiotal tretåiga måsar och ca 10 sillgrisslor. Stora flockar med gäss (främst grå- men även kanada- och vitkindade) och sångsvanar på åkrarna vid Lönhult och vid Cernelle. Vid Stureholms våtmark var en adult havsörn, ca 30 glador, många korpar och andra svartfåglar mycket intresserade av något matnyttigt som låg vid en märgelgrop på åkern mot Bjärbolund.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, December 13, 2015 at 18:10:50 (CET)

13 december 2015, Skäret. Kl 9-11. Uppskattningsvis 20-30 havssulor födosöker från hög höjd över Skälderviken. Väl synliga i solen mot mörka moln över Bjärehalvön.
Mikael Hjärtsjö
Helsingborg, - Sunday, December 13, 2015 at 10:42:14 (CET)

Lö 12 dec. Vegeholm; Ormvråk 3 - 5 ex, rörde sig sådär "skumt" mellan träden innan jag förstod; - Aha - slaktrester från förra veckans jakt fanns här och var, St hackspett, Korp 2, Varfågel 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 12, 2015 at 17:20:23 (CET)

12/12 En morgontimme på Hittarps rev. Ormvråk 3 och gråsiska 50 sträckte mot Danmark medan det bara blev sträckförsök på ringduva 80. I sundet låg uppskattningsvis 1000 ejdrar och ett tjugotal havssulor drog långt ut. Övriga rastare; gräsand 200 varav en ökenfärgad hona, storskarv 100, grågås 25.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, December 12, 2015 at 14:18:10 (CET)

10 december. 55 havssulor födosökte utanför Arild och en duvhök passerade över Haga.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, December 10, 2015 at 11:22:35 (CET)

Onsdag 9 dec kl 09.30: Blå kärrhök seglade omkring ovan åkrarna vid väg 111strax norr om Helsingborg,
Stefan Kvant
Helsingborg, - Wednesday, December 09, 2015 at 19:54:56 (CET)

Ören, Strandbaden, kl. 09.15 , 7 sädesärlor, födosökte i tången, lite konstig tid?
Christer Rydell
Nyhamnsläge, - Wednesday, December 09, 2015 at 18:28:33 (CET)

2015-12-08 Svanshalls hamn, Häljaröds hamn och sommarstugeområdet i Häljaröd. Dagens höjdpunkt var definitivt samtliga havssulor som fiskade i skälderviken idag. Vilka uppvisningar de bjöd på när de dök som närmast 100 meter ut från Svanshalls hamn. Uppskattningsvis var de ett 100 tal längs sträckan. Dagens frustration var dock en lom som jag först trodde var smålom då den hade väldigt klen näbb. Tanken slogs dock bort snabbt både på grund av dräkten och att just en smålom dök upp i samma tubfält. Fågeln var tydligt större men näbben var jämförbar med smålommens. Lommen fiskade flitigt ca 500 meter utanför Svanshalls hamn och under de fem minuter jag hade möjlighet att stanna såg jag den kanske 1,5 minut sammanlagt. Under denna tid kunde jag inte se någon ljus fläck ovanför vattenlinjen samt en ganska kraftig hals. Icke påläst och stressad gjorde att jag inte la fler karaktärer på minnet. Tyckte dock inte att den hade någon utmärkande ljus nacke, hjässa. Jag är långt ifrån någon säker bestämning men den kan i alla fall vara spännande att leta efter om ni ska ut i markerna.
Peter Franzén
Jonstorp, - Wednesday, December 09, 2015 at 01:07:02 (CET)

Ti 8 dec. Vägen mellan Brandstorp-Ingelsträde, minst 22 glador över fälten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, December 08, 2015 at 17:45:55 (CET)

7 december. En dubbeltrast passerade vid Långa Ry, Mölle.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, December 07, 2015 at 13:19:57 (CET)

2/12. En jorduggla kom inflygande från havet till Rönnen, där den uppehöll sig närmare en timme. Kråkorna där gillade inte den.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, December 02, 2015 at 16:59:00 (CET)

1/12 -15 Under en timmes skådning mellan 13-14 vid f.d. Kof.stugan i N. Häljaröd sågs 3 klykstjärtade stormsvalor dra västerut. Lyckliga medobsare bl.a. Thomas Blomsterberg, Patrik Söderberg och Paul Tufvesson.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, December 02, 2015 at 10:13:00 (CET)

1 December. Yttre Kattvik ifrån gryning fram till kl 13. På sträck mot väst: smålom 25, svartnäbbad islom 1(vinterdräkt), gråhakedopping 2, svathakedopping 10, stormfågel 22, havssula 11, tretåig mås 120, bredstjärtad labb 1(ad. ljus), sillgrissla ca 100, tordmule 22, alkekung 2, lunnefågel 1. Medobs: Anders och Tommy Eriksson, Bengt Larsson, David Andersson, m.fl.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Wednesday, December 02, 2015 at 09:42:27 (CET)

1 dec. Cykeltur längs stranden mellan Klören och Klitterhus. Ganska fågelfattigt förutom en flock med trut och mås vid Sibirien. En död stormfågel och en död tordmule på stranden. Mer anmärkningsvärt var att det mellan Sibirien och Havsbaden även låg ett 30-tal gäss (tappade räkningen efter en stund) med avbitna huvuden! Märkligt. Har de möjligen förolyckats då de under orkannatten spolats hårt mot de lodräta sanddynerna? Vad har bitit huvudena av dem? Räv? hund? Många frågetecken...
Henrik Johansson
Ängelholm, - Tuesday, December 01, 2015 at 19:48:17 (CET)

1 december. Två alkekungar på Kullen, båda intransporterade av pilgrimsfalkarna. Men även på andra platser tycks pilgrimsfalkarna med förkärlek välja alkekungar som byte. Börjar blåsten suga musten ur alkekungarna?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, December 01, 2015 at 11:43:30 (CET)


 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!