Observationer januari 2015

31 januari: deltog i Naturskyddsföreningarna Klippan och Söderåsens strömstareinventering. För vår del blev det vandring i några mindre raviner på Söderåsen. Fick se en strömstare i Körslättsravinen. Som avslutning landade vi till vid Fälleberga och hade en fin upplevelse med en sjungande strömstare samt en forsärla som uppenbarligen försöker övervintra. I övrigt ganska gott om ormvråk, glada och korp. Vid Körslätts gård sågs en flock på cirka 50 gulsparvar och en större hackspett. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 31, 2015 at 19:28:15 (CET)

2015-01-31 Ingelsträde våtmark. Kungsfiskare som visade upp sig jättefint.Det var den första kungsfiskare som vi sett här. Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Saturday, January 31, 2015 at 18:42:04 (CET)

20150130. Vårens första koltrast satt och sjöng på taket till Flora Linnea inne på Fredriksdals museum. Nu vänder det.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, January 30, 2015 at 21:43:17 (CET)

29 jan. Sydlig kuling under natten och en satsning på eventuella havsfåglar ute på Kullen. Hyfsad fart, åtminstone till en början - inräknas kunde 168 havssulor, 75 tretåiga måsar, 85 sillgrisslor, 41 tordmular, 34 smålommar, två svarthakedoppingar och en gråhake dito. Rastande sågs två skärsnäppor och en skärpiplärka. Senare vid Kockenhus en rödvingetrast. Vid Ingelsträde var en vit stork still going strong och under ett span från ladan vid Svedberga sågs en pilgrimsfalk samt en honfärgad blåhök. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Friday, January 30, 2015 at 11:01:11 (CET)

29 jan. Promenad mellan Heljaröds hamn och Årnacke hamn. I buskarna längs stranden födosökte 5 stjärtmesar en av dem av den kontinentala rasen europaeus. Ute till havs flög 2 havssulor. Vid Rönnen 2 gravänder och vid stranden nedanför Heljarödsgården 1 rödbena.
Lennart Johansson
Ängelholm, - Thursday, January 29, 2015 at 15:25:51 (CET)

29.1 Råådalen. Två ad havsörnar mot väster vid Kvistofta kyrka vid tiotiden. En halv timme senare en havsörn till, ad, vid Bälteberga, mot öster. Möjligen en av de tidigare, eller en tredje. 7 stjärtmesar vid Bälteberga.
Karsten Bringmark
Lomma, - Thursday, January 29, 2015 at 13:24:43 (CET)

28 jan. Eftermiddag i Norra hamnen bland flera hundra trut och mås. På Tropical Beach en skärpiplärka, i tången norr om hamninloppet två dito. Ute i sundet fiskade fyra havssulor i den allt friskare sydvästanvinden.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Wednesday, January 28, 2015 at 18:16:42 (CET)

28 jan. Promenad mellan Görarps mölla och Gantofta. Vid Ekebacken trummade två större hackspettar och en morkulla stöttes. Övrigt bla nötväcka 6, koltrast 6, entita 3, grönsiska 40, gärdsmyg 4. Vid ån nere i Råå tre rörhönor varav en gick runt och mobbade skrattmåsarna.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, January 28, 2015 at 14:01:25 (CET)

26 januari: Regnig och blåsig eftermiddag i och omkring Råå hamn. Vid Rååvägen-bron över Råån bra fart på gräsänder och skrattmåsar när formfranskan åkte fram. Här även en ung rörhöna och ett knölsvanspar, där den ena i paret lite förvånande var märkt i Storbrittanien. Neråt vasspartiet längs ån drog en kungsfiskare snabbt förbi uppströms, i bräsket här födosökte även en rödvingetrast. Nere i hamnen 150-talet grå- och havstrutar, utan några russin i kakan. Ute i ett disigt Öresund fiskade två havssulor. Neråt Örby ängar en grymtande vattenrall, en järnsparv och tre sävsparvar.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Monday, January 26, 2015 at 17:32:57 (CET)

26 januari. Promenad längs med Råån mellan Gantofta och Görarps dammen resulterade i några trevliga obsar såsom strömstare (stationär vid nya gångbron Gantofta), större och mindre hackspett födosökande på samma trästam, här även trädkrypare och nötväcka. I övrigt noterades grönsiska ca 60, domherre 3 , rödvingetrast 5 och två storskrak i dammen där det för några dagar sedan sågs tre smådoppingar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, January 26, 2015 at 13:53:21 (CET)

Matarvägen, korsningen med cykelbanan ner till Ödåkta 2015-01-25 kl. 11.45. Två sädesärlor ivrigt letande något ätbart.
Björn Tamner
Ödåkra, - Monday, January 26, 2015 at 12:49:40 (CET)

25/1 Snabbtur sen e m till Rönnens östra sida c kl 1530. Gravand 1 ex, kricka 1 hane, kärrsnäppa 12 ex, gråhakedopping 2 ex, storspov 4 ex, knubbsäl 33 ex. Senare sågs en ung havsörn flyga mot Sandön (över Klören).
Anders Lindén
Ängelholm, - Sunday, January 25, 2015 at 21:33:57 (CET)

25 jan. Lite spridda obsar. Vid Höganäs reningsverk sprang en sädesärla på hamnplanen och en järnsparv vid utloppet från reningsverket. Lite längre norrut vid Långören en hona stjärtand och en förbiflygande rödbena. På ett fält vid Vattenmöllan en hämpling och en äldre pilgrimsfalk. Rönnen gav ett par snatterand, 10+7 snösparvar och 5 kärrsnäppor. Avslutning vid Vegeåns mynning där det sågs en tofsvipa på Sandön, en vattenrall som sprang på betongbryggan och 18 skäggmesar i vassen. En bit uppströms Vegeån 2 smådoppingar.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 25, 2015 at 20:06:13 (CET)

25 januari; i lärkplanetringarna nordost om Västersjön drog flera och stora flockar med korsnäbbar runt – från dem hördes flera bändelkorsnäbbar. Dessutom ganska stora flockar med bergfinkar – har annars inte varit så vanliga den här vintern… En spillkråka ropade.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 25, 2015 at 18:10:31 (CET)

Sö 25 jan. Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Sångsvanspar "bevakar" sin lilla göl nedan Lovisetorp, Gräsand c 50, Sparvhök 1, Glada 6, Kattugglan i gula sommarstugan, Gröngöling 1, Korp 3, Stenknäck 1, Domherre 3, Rödhake 1.
Ulrik Alm
Ingeslträde, - Sunday, January 25, 2015 at 16:49:03 (CET)

25 jan. Promenad längs Rönneå mellan Klitterhusparkeringen och Rönneholm. Uppströms järnvägsbron stöttes en rördrom ur ett större vassområde. Övrigt bl.a. varfågel 1, smådopping 1, forsärla 1, stenknäck ca 10 samt en flock med ca 100 bergfinkar som drog norrut.
Henrik Johansson
- Sunday, January 25, 2015 at 15:30:57 (CET)

24 januari Dagens Rapphöneexkursion i nordväst lät sig inte avskräckas av väderleken och tur var väl det. Vi fick se alla dagens målarter vilket tillsammans med fika värmde gott. 14 skärsnäppor och en jagande pilgrimsfalk vid Torekovs rev, fyra toppskarvar vid Svarteskär, svartanden vid Påarps mal var några av dagens höjdpunkter. Fridfull avslutning vid fågelmatningen i Sibirien där tofsmes och svartmes uppskattades mest.
Carina Palm
Råå, - Saturday, January 24, 2015 at 22:48:00 (CET)

24 januari. En liten promenad i Borgenreservatet, Vallåkra, på slutet i snöfall. Nästan alla fåglar som vi såg befann sig i flockar där den trevligaste nog var 25 steglitser som födosökte i al. Vidare 20 domherrar, 8 stjärtmesar, 40 björktrastar och 15 koltrastar. Även några solitärer såsom gärdsmyg, trädkrypare, större hackspett, ormvråk och glada. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 24, 2015 at 17:48:07 (CET)

Lö 24 jan. Allerumskogen/Nällåkra. Totta Sandberg och undertecknad på snögloppsvandring längs gamla stråk från 70-talet. Mycket stillsamt på fågelfronten; Sångsvan c 50, Kanadagäss, Grågäss, Morkulla 1, Björktrast, Mesar.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 24, 2015 at 17:02:10 (CET)

Pålsjö östra-Helsingborg: Ringduvorna börjar få "vårkänslor". Flera i stridigheter om vem som ska ha bästa plats på gatlycktorna. En turkduva dyker också upp i närheten, men väljer en egen skorsten istället.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, January 23, 2015 at 10:15:41 (CET)

22/1 Vid Plantagen Rydebäck. Rastade 210 Ringduvor
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, January 22, 2015 at 22:08:08 (CET)

22/1-15! En tidig eftermiddagstur. Korsningen 112/vägen mot Mjöhult: sångsvan 63, kanadagås 17, grågäss 5, N Häljaröd: åtskilliga 100 grågäss fördelade på några ägor intill varandra, knubbsäl 1, strax efter Rögle mot Stureholm: sångsvan 47
Cenneth Bäckman
Viken, - Thursday, January 22, 2015 at 15:04:03 (CET)

21/1-15 Ängelholm; Ringduvor spelar vid lasarettet på morgnarna. Började som vanligt där före jul 22.12-14. Inte hört dem någon annan stans.
Göran Cederwall
Höghult, - Thursday, January 22, 2015 at 13:38:47 (CET)

21 jan. Vid Klören varfågel 1, bändelkorsnäbb 1, mindre korsnäbb 30. I skälderviken låg svarthakedoppingar med bergänder och sjöorrar. Vidare till matningen i Sibirien gav en ekorre som hade lagt beslag på den. I Hasslarps dammar var bergsdammen frusen men övriga dammar i princip isfria. Knölsvan 33, bläsand 27, gräsand 37, sothöna 14, knipa 5, vigg 3, snatterand 2, skäggmes ~5. En äldre pilgrimsfalk spanade från kraftledningsstolparna och en mink smög runt längs ån.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, January 21, 2015 at 14:14:36 (CET)

Höganäs 20 januari. Hamnen, invallningen och Långören. Svart Rödstjärt 2 ad hanar, järnsparv 2 ex, stjärtand 1 ex, gott om gärdsmyg samt en adult havssula mot söder. Vid Höganäsbolaget hördes en talgoxe härma sädesärla. Han lurade mig ett tag men jag ger honom glatt VG i imitation.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 20, 2015 at 17:31:45 (CET)

Om någon undrade över gårdagens (19 jan) reportage, i HD, om NFKs vinterfågelexkursion så var det pilgrimsfalk jag nämnde som häckande i Kullabygden (och inte jaktfalk som journalisten skrev). För övrigt heter jag Göran (inte Christer som det påstods i artikeln).
Göran Paulson
Höganäs, - Tuesday, January 20, 2015 at 12:23:39 (CET)

18 januari Bälteberga. I dammen närmast Bältebergavägen/Vallåkra storskrake ett par, storskarv 3, ett 20 tal "utplanterade" och överlevande gräsänder. I skogsdungen söder om järnvägen en ad havsörn. Stjärtmes 13, nötväcka 2, trädkrypare 2, sparvhök 1, ormvråk 4, glada 2, större hackspett 1, gulsparv 10 och grönsiska 12.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, January 18, 2015 at 23:53:27 (CET)

18 januari. På morgonen var det vråksamling på staketstolparna runt våtmarken i Stureholm. Tre olika ormvråkar och en fjällvråk, även varfågeln var på plats. Mellan Välinge och väg 112, var det en fin flock med olika gäss samt sångsvanar. Bland annat några enstaka sädgäss och en spetsbergsgås. På fotbollsplanen vid Mjöhults idrottsplats födosökte en dubbeltrast.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 18, 2015 at 20:21:42 (CET)

På hemväg från KOF:s vinterfågelvandring med fina upplevelser, ses en tjusig flock med sidensvansar i ett träd på Södra Storgatan i Bjuv. Men fågelupplevelserna var inte slut med det. Från köksfönstret står vi och tittar på en hopburrad rödhake. Plötsligt blir den nästan smal som ett streck och försvinner i ett huj. Ögonblicket senare står en sparvhök på plattorna bara två meter från vårt köksfönster! Det är första gången vi har lyckats se det vid vårt radhusområde på Raus.
Klas Lindell
Helsingborg, - Sunday, January 18, 2015 at 19:46:11 (CET)

18 jan. Promenad med utgångspunkt från Klörenparkeringen vidare utmed stranden till Sibirien upp genom Södra Utmarken och Vegeholmsskogen tillbaks. En fin start då en brandkronad kungsfågel sågs i ett meståg längst ner på Klörenvägen i träden närmast havet. På yttersta delen av Klören födosökte 9 strandskator och vid Sibirien en 60-flock med vinterhämplingar. På havet rejäla mängder sjöorrar och svärtor. Enligt uppgift ca 700 sjöorrar och 400 svärtor. Övrigt på rundan var bl a, blåhök 1, duvhök 1 och kungsfiskare 1.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 18, 2015 at 19:32:01 (CET)

Sö 18 jan. Allerumskogen/Nällåkra. Sen em-runda. Kungsörn 1 ungf, Ormvråk 2, Morkulla 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 18, 2015 at 18:16:32 (CET)

Sö 18 jan. Stureholm. Plattformen och matningsstället har utvecklat sig till en trevlig mötesplats för skådare. Idag sammanstrålade Naturskyddsföreningarna från Hbg o Kullabygden vid Stureholm. Under ett relativt kort uppehåll hade vi sju rovfågelarter; havsörn, kungsörn, Blå kärrhök, glada, sparvhök, tornfalk, ormvråk. Jag var "inhyrd" av Hbg:are och vi såg ingen fjällvråk. Annars fullt tänkbar att komplettera den fina raden
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 18, 2015 at 18:15:11 (CET)

18 jan. Skådning mellan hamnarna i Vejbystrand och Öllöv. Ett 30-tal krickor en en svarthakedopping norr om Vejby hamn och på yttre Grytskär tre skärsnäppor och en havsörn. Ytterligare två havsörnar drog förbi. Snösparv, sånglärka och steglits flög förbi vid Ranarpsstrand. Mellan Ängelsbäckstrand och Öllövs hamn stod den unga vittruten fint på en sten nära land. Fem rapphöns intill vägen vid Ranarp.
Henrik Johansson
- Sunday, January 18, 2015 at 18:15:09 (CET)

18/1. På morgonen hade korna på Klören sällskap av en tofsvipa som också hittade nåt ätbart i gräset. Den långnäbbade rödspoven gick på Sandön, och senare på dagen dök tre honfärgade blå kärrhökar upp och landade på ön. De drog inåt land efter en stund.
En bit uppströms Vegeå vid båtklubben höll det till en kungsfiskare.
Det mest sevärda på Rönnen var den stora mängden knubbsälar, hela 83 ex.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, January 18, 2015 at 17:45:22 (CET)

18/1.KOF-turen Bjuvs reningsverk, Åvarp. Vi började vid reningsverket där sågs 2 forsärlor, 1 gransångare, smådopping. Sedan bar det av till Åvarp vandringen från fäladen till stenbrottet och tillbaka. Det var bra med fågel. 13 röd glador, Ormvråk 7,Kungsörn 1 drog fint över stenbrottet. Gott om talgoxe blåmes även en del entitor nötväcka gärdsmyg .En större flock domherre cirka 30.Avslutning Felleberga tyvärr ingen strömstare. På hemvägen stopp vid Brogårda gråhakedopping kvar. Det såg 36 arter . Medobs flera glada deltagare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 18, 2015 at 16:57:29 (CET)

18 januari; i den grå morgonen vandrade vi från Häljaröds hamn till Farhult och mötte 6 svarthake- och 2 gråhakedoppingar, 13 svärtor, 2 enkelbeckasiner, 1 gravand och 2 havsörnar. Vid Rönnen fanns ytterligare två gravänder samt en adult pilgrimsfalk som satte fart på traktens kajor. En havsörn och två sidensvansar drog över. Förutom 9 bläsgäss bland en faslig massa grågäss var örnrundan lugn, lugn, lugn… ända tills vi bestämde oss för att vända hemåt då en ung blå kärrhök dök upp, strax följd av en ung kungsörn som knappt hann försvinna förrän en havsörn gjorde entré tillsammans med 7 glador. Örnrundan gjorde till sist skäl för sitt namn!
Berit Velden, Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 18, 2015 at 15:29:35 (CET)

18/1 En järnsparv vid fågelmatningen på tomten på Hedvallska området i Bjuv.
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Sunday, January 18, 2015 at 15:24:59 (CET)

17 jan. Sjöfågelinventering Hittarp - Viken. Som det tidigare rapporterats är det även i vinter mycket ejder i sundet. Nästan 5000 räknades in. Från Domstens hamn sågs 93 havssulor. Vid Gråläge en honfärgad stjärtand.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 18, 2015 at 10:51:16 (CET)

17/1.Laröbaden. 84 havssulor drog runt i sundet såg även en smålom och 2 sillgrisslor. Sandön. Gravand 2,Svärta 3,Sjöorre 35 och några storspovar. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 17, 2015 at 21:42:27 (CET)

17 jan. Torekovs rev En sen eftermiddagstur ner till revet gav en vacker avslutning på dagen.I medljuset från den dalande solen såg jag fem oskygga skärsnäppor i vattenbrynet på 5m avstånd.Vackert!Längre ut på revet satt en gravand.
Bengt Paulsson
Torekov, - Saturday, January 17, 2015 at 16:55:34 (CET)

Såg en flock vinterhämplingar (ca 40 st) vid Klörenvägen när vi letade efter KOFs matningsplats Någon som kan beskriva var den ligger?
Lars Bengtsson
Åstorp, - Saturday, January 17, 2015 at 16:55:21 (CET)

Fre 16 jan: Ingelsträde, Våtamåsa, Rapphöna 6 ex
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, January 16, 2015 at 22:01:03 (CET)

150116: Vackert nigande Strömstare i Rössjöholmsån alldeles nedanför Munka-Ljungby kyrka
Mats Lindskog
Hyllinge, - Friday, January 16, 2015 at 16:29:00 (CET)

15/1: en tur med kikaren trots regnet. Sibirien, matningen: 2 tofsmes, entita, talgoxe, blåmes, rödhake, svartmes. Ca 150 sjöorrar vid kusten. 5 storspovar vid Sandön. 2 bläsgäss bland grågäss, sädgäss och kanadagäss på örnrundan. 4 rapphöns vid Össjö och på väg till Lönnhässle i några buskar: domherre, grönfinkar, bofinkar, 1 bergfink, blåmesar, talgoxar och 4 stenknäckar.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Thursday, January 15, 2015 at 21:23:50 (CET)

14/1-15. Gånarps ängar: blå kärrhök,honfärgad, skannade av fälten, och torn- falken satt i holköppningen och spanade efter en partner. Bengt Nilsson Gånarp, Ängelholm
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Thursday, January 15, 2015 at 09:09:42 (CET)

150114: Hornuggla i Kattarp (S. kyrkan villaområde)
Mats Lindskog
Hyllinge, - Wednesday, January 14, 2015 at 17:03:27 (CET)

14 jan. De första vårfåglarna har kommit? 19 gravänder mellan Farhult och Rönnen. På Sandön var rödspoven kvar på utsidan.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, January 14, 2015 at 14:17:23 (CET)

13 januari. Kort runda på Ören innan regnet kom. En ovanligt stor flock knipor, minst 135 ex, låg norr om Ören. Femtiofem storskrakar drog norrut över sundet. Enstaka gråsiskor och domherrar hördes i strandskogen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 13, 2015 at 11:52:02 (CET)

11/1 Kattviks hamn: Smålom 1, Stormfågel 3, Tretåig mås 25, Bredstjärtad labb 1, Alkekung 1. Medobsare flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 11, 2015 at 21:41:51 (CET)

11 jan. Kullen under dagen. Fågel att titta på hela tiden och när räkningarna avslutades hade bl a följande passerat; havssula 214, stormfågel 94, obestämd islom 1 (kl 09:40 kan möjligen bestämmas på foto i efterhand), smålom 31, storlom 6, gråhakedopping 5, svarthakedopping 2, storlabb 2, bredstjärtad labb 1 2k, tretåig mås 920, alkor 490, alkekung 2 och bergand 4. En skärsnäppa kom farandes över havet men hittade en sittplats på klipporna där den stod under några minuter innan den vinglade iväg igen i den hårda vinden. Mårten och Klas goda medobservatörer.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 11, 2015 at 21:22:33 (CET)

10 jan Mörshög. Nu börjar vinden friska i! En gammal dvärgmås drog precis förbi över tomten tillsammans med ett gäng gråtrutaroch fiskmåsar! Oväntat tomtkryss!
Olof Jönsson
Mörshög, - Saturday, January 10, 2015 at 15:12:11 (CET)

9 januari. En svart rödstjärt sågs på lunchen ifrån restaurang Koppargrytan då den födosökte bland tompallarna på Kemiras område, Helsingborg.
Mikael Olofsson
Lund, - Friday, January 09, 2015 at 21:40:32 (CET)

7 januari. En 2K vittrut födosökte under förmiddagen tillsammans med flera hundra andra trutar och måsar på stranden, precis söder om parkeringen vid Sibirien i Ängelholm.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Wednesday, January 07, 2015 at 12:03:26 (CET)

6 jan. På Svarteskär utanför Torekov satt idag vid lunchtid ett 10-tal toppskarvar. En 2k-fågel var ringmärkt med röd eller möjligen orange färgring runt vänsterbenet. Avståndet var dock lite för långt för att avläsa siffer- eller bokstavskombination. Hittade en uppgift om en ung toppskarv med orange ring som lästes av på Nidingen i september ifjol. Fågeln var märkt på Väderöarna. Verkar kanske sannolikt att Torekovsskarvarna är från den bohusländska populationen.
Henrik Johansson
- Tuesday, January 06, 2015 at 21:14:27 (CET)

2015-01-06. Sandön - Sibirien ToR. De små fåglarnas dag. Började med en fin obs på skäggmes vid båtklubben som följdes av närobsar på gärdsmyg, nötväcka och rödhake. Vid Klörenparkeringen var blandflocken med mindre korsnäbb och bändelkorsnäbb i full fart med födosök. De hade ett lite märkligt beteende när de flög in till granarna och plockade kottarna för att sedan flyga ut och äta dem i toppen av alarna. Längs med stigen närmast havet mellan Klörenvägen och Sibirien sågs en flock med stjärtmes, varav en var europaeus med ett riktigt kraftigt svart ögonbryn. I övrigt små flockar med kungsfågel, blåmes, talgoxe samt grönsiskor och gråsiskor. Vid matningen sågs tofsmes, svartmes och entita övervakade av en sparvhök. På vägen hem till Helsingborg sågs en ryttlande fjällvråk och en hane blå kärrhök väster om Stureholmsskogen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 2015 at 19:15:31 (CET)

6 jan. Eftermiddagskoll i Råå hamn. Bland en hel del gråtrut inne på bryggorna kunde en 2k kaspisk trut vaskas fram. Smådopping, storskrakar, vigg och sothöns födosökande i hamnbassängen. Ute i Sundet drog 3 havssulor förbi.
Thomas Svanberg
- Tuesday, January 06, 2015 at 19:12:33 (CET)

2015-01-06 Kropps våtmark. Ormvråk 2, glada 3, fjällvråk 1, knölsvan 30, sothöna 1, häger 2, vigg 16, knipa 5, enkelbeckasin 1, grågås 30, gräsand 20, salskrake 2, stare 10, gråtrut, havstrut och fiskmås.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 2015 at 19:09:33 (CET)

6 januari. Ett besök vid Åvarp- Hallabäcken och Båvs stenbrott gav nästan full pott av rovfåglar. När vi gick in i stenbrottet såg vi en ung havsörn kretsa över skogsbrynet och strax efteråt blev det livat då två korpar gav sig på och mobbade en pilgrimsfalk som dock snabbt utmanövrerade dem. Här sågs även spillkråka. Efter fikat kunde vi njuta av två adulta kungsörnar som kom från Söderåsens branter med kurs ut mot slätten. När vi senare stod vid Åvarps by och såg 38 glador ta nattkvist såg vi ytterligare en kungsörn över åsen, den här gången en ungfågel. I övrigt ganska lugnt med några ormvråkar, större hackspett, domherre, björktrastflock, rödhake och entita. Medobservatörer: Eva Kristiansson och Monika Freij.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 2015 at 17:36:02 (CET)

5 januari. Louisefred och tillägg till Peder och Klas rapport. Från krog till krog eller snarare från betfält till betfält. De skördade betfälten är som en magnet för svanar och gäss, till lantbrukarnas glädje får man förmoda. Ett ytterst liten andel av flockarna tycks ha det dåliga omdömet att landa på höstsådden. Vid Louisefred minst 1250 grågäss, 300 kanadagäss, 300 vitkindade gäss, 187 sångsvanar och enstaka bläsgås/sädgås. Antalet sångsvanar vid Nyhamnsläge hade ökat till 87 när jag passerade. En havsörn försökte sig på kanadagås- eller sångsvansjakt utan större framgång. Det är bara att trumpeta, vifta med hals och vingar, så förvirrar man jägaren lätt, framförallt om man gör det i grupp. Mindre flockar av grågäss och vitkindade lyfte, bättre fly än illa fäkta?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 06, 2015 at 16:46:18 (CET)

1 st Pilgrimsfalk ute på Rönnen. En flock vinterhämpling.
Håkan Persson
Norra Häljaröd, - Tuesday, January 06, 2015 at 16:35:20 (CET)

Farhults sandön höger bryggan. Storspov 1st
Arne Medin
Mölle, - Tuesday, January 06, 2015 at 16:31:31 (CET)

6 jan, Vittrut 1ex 1:a vinter, tillsammans med andra trutar mellan klitterhus och hamnpiren i Ängelholm.
Fredrik Lundgren
Ängelholm, - Tuesday, January 06, 2015 at 14:52:45 (CET)

6 januari Brogårda våtmark. En gråhakedopping tillsammans med änderna i vaken utgör troligtvis första vinterfyndet av arten i Bjuvs kommun. Fågeln har varit på plats sedan i våras och ruggade till vinterdräkt redan under sensommaren. Ska bli spännande att följa den ytterligare!
Olof Jönsson
Mörshög, - Tuesday, January 06, 2015 at 14:29:16 (CET)

5 jan. Äntligen lugnt och närmast vindstilla - perfekt för sjöfågelräkning! Jag och Klas Rosenkvist tog oss an "våra" sträckor mellan Viken - Lerberget - Höganäs. På den sydliga sträckan mer fågel, på den norra desto fler fiskare... Totalt räknades bland annat ejder 1290, gräsand 418, bläsand 208, småskrake 53, skäggdopping 22 och sothöna 60. Längs de båda sträckorna tio rödbenor av den isländska rasen, varav två var gamla bekanta. Den ena märkt på våren 2008, den andra på hösten 2009 - således minst sju respektive åtta år gamla! Annat värt att nämna var två hornugglor på campingplatsen i Lerberget, där även en flock om tio större korsnäbbar höll till. Vid Svanebäcksören drog en snösparv förbi, vid reningsverket i Höganäs hamn en forsärla och uppe vid Långören är stjärtanden still going strong. Vi fortsatte från Öresundskusten och på väg inåt Skälderviken var stoppet vid Skättekärr innanför Nyhamnsläge lyckosamt. En stor gåsflock innehöll 1931 kanadagäss, 313 grågäss och 16 sångsvanar - men framförallt två spetsbergsgäss, tre bläsgäss och fyra sädgäss. I Farhult färgades en spegelblank Skälderviken av solnedgången och rastande ute på vattnet sågs 37 svarthakedoppingar, tolv skäggdoppingar, tre alfåglar och fem svärtor. Inne i Farhultsviken lågt vatten, ackompanjerad av 22 storspovar gick även en myrspov därinne. Från vassarna hördes både vattenrall, sävsparv och skäggmes. Ännu en stor gåsflock sågs på vägen hem vid Höjar där 900 grågäss, fyra sädgäss, en bläsgås och 224 sångsvanar rastade.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, January 06, 2015 at 10:50:29 (CET)

4 jan. Bra nordvästan under morgon och förmiddag, varför dessa tillbringades nere vid Bunkern på Hovs Hallar. Direkt vid ankomst klockan åtta en bra rörelse på smålommar inifrån Laholmsbukten och strax därefter sträcker så en svartnäbbad islom ut från bukten bara ett par hundra meter ut. Efter nio lugnar lommarna sig och vi blickar allt mer ut över horisonten norr om Väderön. Där sträcker det på rätt bra med stormfågel (totalt 121) och tretåig mås (317 ). Nämnvärt i övrigt 13 svarthake och tre gråhakedoppingar, 423 smålommar, fyra alfåglar, en 2k pilgrimsfalk, 22 sillgrisslor, 45 tordmular och en alkekung. På väg från 'Hovet' upptäcks en flock om 22 vinterhämplingar på en åker invid Olastorp. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, January 05, 2015 at 21:22:54 (CET)

5 januari: efter några blåsiga dagar la sig vinden helt och vi fick en skön heldag i Bjäres skådarmarker. Och vi var inte ensamma – massor av skådare från hela landet sökte sig denna dag till Bjäres kuster. Två alfåglar, åtskilliga smålommar och en storlom passerade i arla morgonstund vid Torekovs rev. På Svarteskär i Torekov satt minst 8 adulta toppskarvar och på Vinga skär en pilgrimsfalk. Två havsörnar höll till längre ut mot Väderön. Vid Påarps mal var svartanden på plats liksom en vattenpiplärka och i Ranarps strand rastade fem enkel- och en dvärgbeckasin, 14 sidensvansar flög förbi. Vittruten höll idag till vid Grytskär. Tre havsörnar (två gamla och en ung) landade på yttre Grytskären och mellan land och skären hittade vi minst sju svarthake- och tre gråhakedoppingar.
Bengt Andersson, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
- Monday, January 05, 2015 at 17:49:04 (CET)

2015-01-05.Grytskär 1 ex vittrut.16 ex svarthakedopping.3 ex trädlärka.
Lars Karlsson
Bjuv, - Monday, January 05, 2015 at 17:28:23 (CET)

5/1-15. Sibirien. Vi letade, och fann KOF:s väl dolda matplats för våra bevingade vänner. 2 Tofsmesar, några Talgoxar, Blåmesar och Entitor samt 1 Svartmes lät sig väl smaka.
Bodil & Stig Forsberg
Ängelholm, - Monday, January 05, 2015 at 16:30:54 (CET)

5 januari Mörshög. Förmiddagskaffe i Filles trädkoja gav två starar på ett intilliggande fält och ett nytt tomtkryss i form av en gammal pilgrimsfalk som satt i en pylon.
Olof Jönsson
Mörshög, - Monday, January 05, 2015 at 11:53:52 (CET)

4 januari: en tur på örnrundan gav inga örnar, men väl fjällvråk, pilgrimsfalk (fältet väster om Stureholmsskogen) och blå kärrhök (hane över våtmarken Stureholm) bland rovfåglar. Flockar av gäss på fälten väster om Stureholmsskogen och vid Västraby där bland andra bläsgäss noterades. Pga. jakt i Stureholmsskogen drevs ca 190 dovhjortar ut på fältet västerut.
Thomas Terne
Utvälinge/helsingborg, - Monday, January 05, 2015 at 08:24:19 (CET)

4 jan Gjorde en liten vandring kring Körslätts mosse på Söderåsen (ovanför Kvidinge). En stor flock korpar, 28 ex, livade upp och i övrigt ganska sparsmakat, större hackspett, domherre, nötskrika, gulsparv, björktrast, glada och ormvråk. Men till slut belönades vi med en mer udda art, en jorduggla som flög upp framför oss och satte sig på en sten där den med intensiv blick betraktade inkräktarna! Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 04, 2015 at 22:16:08 (CET)

4/1.Studiefrämjandet fågelcirkel HBG. Klören: Knölsvan 18, Ormvråk 2, Fjällvråk 1, Kungsörn 1 2k, Havsörn 2ad, Pilgrimsfalk 1, Tretåig mås 2, Grönsiska 30, Gråsiska 4, Domherre 3, Bändelkornsnäbb 1hane troligen fler, Mindre Korsnäbb 60. Vid gräsmatteodlingen dubbeltrast 5, röd glada 1. Vid Kattarps skola 1 hornuggla. Vid Stureholm matningen gott om mes även gulsparv, bofink, Trädkrypare 1, Nötväcka 2 även en Blå Kärrhök hane. Gott om gäss vid Västraby. Kanadagås, Grågås, Vitkindad gås och en del sångsvanar.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 04, 2015 at 20:34:32 (CET)

4 jan. Promenad på Klören. En yngre kungsörn pendlade mellan gräsmatteodlingen och Vegeholmsskogen. 8 strandskator kurade längst ut på spetsen och ett gäng om ca 40 mindre korsnäbbar drog omkring. Kring parkeringen 3 överflygande bändelkorsnäbbar.
Thomas Svanberg
- Sunday, January 04, 2015 at 18:59:28 (CET)

3 januari: deltagarna i Studiefrämjandets vinterfågelcirkel vandrade i dag i sjöskogen mellan Klören och Sibirien. Direkt när vi hunnit ut ur bilarna på Klörenparkeringen mötte oss två gamla havsörnar på riktigt närhåll. På gräsmatteodlingen hoppade 6 dubbeltrastar, två korpar lekte i luften och nere i tallskogen rörde sig flera dovhjortsgrupper. Några sjöorrar och svärtor flög över det upprörda havet och när vi vandrade Klörenvägen tillbaka mot parkeringen mötte vi den stora flock med korsnäbbar som uppehållit sig i området några dagar. Idag höll de inte till högt uppe bland kottarna i grankronorna utan hela flocken flög ner 10-15 meter framför oss för att ivrigt dricka ur en bäck. De flesta var mindre korsnäbbar, nästan bara grönfärgade honor/ungfåglar. Men i flocken visade sig också minst 6-7 vackert hallonröda o vingbandade bändelkorsnäbbar!
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, January 03, 2015 at 22:49:49 (CET)

3 jan. Efter några timmars span över havet vid Kattviks hamn blev nästa anhalt Torekov. En hel del fågel i rörelse ute över havet och efter en stund hittades turligt en brednäbbad simsnäppa flygande strax utanför Svarteskär. Fågeln låg oftast en bit ut på vattnet och sågs från och till under en god stund. I övrigt två toppskarvar, en tobisgrissla, några stormfåglar och havssulor.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, January 03, 2015 at 22:48:40 (CET)

3/1 Yttre Kattvik 08.30-12. Bla en svartnäbbad islom, 370 smålommar, 19 svarthakedoppingar, en grålira och två bredstjärtade labbar. Totalt endast ca 35 alkor varav ingen misstänkt tordmule. En insträckande varfågel norrifrån förbyllade. Vid Axelstorpsravinen en strömstare och en havsörn. I Vasalt ropade en rapphöna helt kort på eftermiddagen.
Martin Gierow
Lund/vasalt, - Saturday, January 03, 2015 at 21:28:42 (CET)

En skön förmiddagspromenad längs Hallabäcken. Inte jättemycket fåglar men vi såg en strömstare, större hackspett, gärdsmyg och ett par korpar
Lena o Urban Weidmar
Helsingborg, - Saturday, January 03, 2015 at 15:05:06 (CET)

3 januari Svanshall. Ett par timmar vid havet på förmiddagen gav de vanligaste havsfåglarna , men var mest rogivande. Gladde mest gjorde en smådopping i hamnen, svarthalsad dopping, gråhake-, och skäggdopping längre ut. På fälten längs örnrundan fick vi ihop en fin bukett gäss: spetsbergsgås, sädgås, bläsgås, vitkindad gås, grågås och kanadagås. På hemväg stannade vi efter ett tips vid Klörenparkeringen och mycket riktigt, även idag fanns där bändelkorsnäbbar bland mindre korsnäbbar. Avslutningsvis sågs en liten flock dubbeltrastar på gräsmatteodlingen söder om Ängelholm. Medobservatör: Anders Lindén
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, January 03, 2015 at 15:03:21 (CET)

20150102. Kullaberg. Dagens höjdpunkt blev en svartnäbbad islom som kom kämpande längs med nordsidan. Däremot såg det ut som om havssulor och tretåig mås hade skoj när de gled runt i vindarna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, January 02, 2015 at 21:45:56 (CET)

2 jan Sökte efter foderplatsen för Kofs utfodring som vi fann.Här såg vi både svartmes o tofsmes.I stormen vid stranden flög pressade minst 100 ex vinterhämplingar.Medobs Kristina Johansson.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Friday, January 02, 2015 at 17:12:37 (CET)

2 januari: en dryg eftermiddagstimme i lä och sol på hamnpiren i Norra Häljaröd gav 14 havssulor, ungefär lika många tretåiga måsar, 4 svärtor, 7 smålommar och 28 småskrakar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, January 02, 2015 at 16:19:02 (CET)

1 jan. Under nyårsdagen fortfarande drygt 100 vinterhämplingar på stranden vid Sibirien. Längs sträckan bort till Klören även sju strandskator. I granplanteringarna intill Klörenparkeringen en fin flock med säkert upp mot 150 korsnäbbar. Majoriteten var mindre korsnäbbar men minst 10 bändelkorsnäbbar kunde urskiljas. Längs Kullavägen mot Ängelholm sex dubbeltrastar, ca 20 starar och två korpar ute på gräsytorna.
Henrik Johansson
- Friday, January 02, 2015 at 09:49:55 (CET)

1 januari. Så var det dags för den årliga vinterfågelräkningen i Allerumsskogen-Nellåkra-Döshult. Av skogen återstår inte så mycket längre vilket ju också avspeglar sig i resultatet för skogslevande arter, t ex endast 1 ex vardera av större hackspett och nötskrika. På fälten bortom Nellåkra födosökte en flock bestående av 52 sångsvanar, 110 grågäss, 75 kanadagäss och 1 vitkindad gås. En ung kungsörn lyfte från ett av brynen och en ensam glada och 6 ormvråkar sågs också. I övrigt bland de 30 arterna 28 gråsiskor, 6 stjärtmesar, 12 ringduvor och 1 gulsparv. Det sistnämnda anmärkningsvärt då normalen ligger på mellan 60 - 110 ex oftast fördelade på två flockar. Verkar vara en art på nedgång generellt.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, January 01, 2015 at 22:08:41 (CET)

2015-01-01 och hela december observerats småflockar med stjärtmesar i träden utanför biblioteket på Elinebergsskolan.
Bengt Fredriksson
Helsingborg, - Thursday, January 01, 2015 at 16:23:30 (CET)

1 januari: den unga vittrut som under en tid rört sig längs Bjärekusten höll idag till vid Grytskär. På morgonen i viken vid Hovalds hamn, senare flög den ut till Yttre Grytskären. 11 starar försökte hitta mat i tången liksom ett antal ängspiplärkor och en skärpiplärka. Många bläsänder och knölsvanar och dessutom många fågelskådare som fyllde på sina nya årslistor... Vid nya fågelmatningen i Sibirien försåg sig två tofsmesar och en svartmes av innehållet i de upphängda cocosnötterna.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, January 01, 2015 at 15:05:15 (CET)

1/1 2015. Trädgårdsobs Bovetevägen 19. I tre dagar har jag i en ca 20-hövdade pilfinksflock haft besök av en Vinterhämpling. Den delade nedfallna frön med pilfinkar och accepterades. Gjorde emellanåt utflykter på marken på egen hand. Tämligen orädd. Avstånd 3-5 meter.
Cenneth.Backman@gmail.com
Viken, - Thursday, January 01, 2015 at 14:41:58 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!