Observationer juli 2015

31 juli - Rönnen: Möttes upp av kustpipare (vinterdräkt). En flock med kärrsnäppor satte sig långt ut på halvön. Bland dem en myrsnäppa. 9 kustpipare (sommardräkt), kustsnäppa och 15 myrspov. Borta i pölen efter mycke sökande en spovsnäppa. Hybrider gäss i östra delen. En skräntärna flög förbi. Sandön: 10 myrspovar och en kustsnäppa.
Linus Falkmer
Göteborg, - Friday, July 31, 2015 at 19:55:18 (CEST)

31 juli, ännu en givande sträckdag vid Råle hamn på Bjäre. Mellan 7.00-12.00 passerade 150 kärr-, 12 drill-, 12 kust- och 2 gluttsnäppor, 5 sandlöpare, 104 myrspovar, 1 småspov, 2 roskarlar, 44 kust- och 2 ljungpipare. Förutom vadarna drog även 1 kustlabb, 1 havssula, 38 kentska-, 11 fisk-, 5 silver- och att antal fisk/silvertärnor mot sydväst.
Karl-Erik Söderqvist, Bengt Andersson, Karl G Nilsson och Thomas Wallin
- Friday, July 31, 2015 at 18:42:15 (CEST)

Ängelholm-Utvälinge 29 juli. När regnet upphörde tog jag en cykeltur. Det började bra med en kungsfiskare som satte sig bara 5-6 meter från mig vid åkanten inne i stan. Det är ganska sällan jag ser dem här trots hunderomenader dagligen. Längs stigen mellan järnvägen och det stora diket från Kulltorp till Klörenparkeringen sågs många fjärilar. I Utvälinge flög en gröngöling underbart solbelyst inne bland husen. Har de minskat i våra trakter? Vadarna runt Sandön hade minimalt utrymme i högvattnet. En småspov lockade dock ivrigt och effektfullt därutifrån, medan en skäggmes flög ut mot ön. Mellan dammarna innanför det gamla bruket kom två kungsfiskare sicksackande mellan träden i skogen. Det var alltså den andra obsen av denna granna fågelart idag. När man letar dem aktivt är det däremot ofta svårt att hitta dem.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, July 30, 2015 at 21:16:45 (CEST)

29 juli; riktigt bra fart på vadarsträcket under några timmar runt lunch vid Råle; passerade mot sydväst gjorde 135 kärrsnäppor, 17 kustsnäppor, 22 kustpipare, 1 små- och 6 storspovar, 1 roskarl, 1 brushane, 3 gluttsnäppor, 2 myrspovar och 2 mindre strandpipare. Dessutom 8 kentska- och 12 fisk/silvertärnor.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, July 29, 2015 at 17:29:44 (CEST)

20150728. Sandön. Jag hamnade "Mitt i naturen" när f d programledaren Lena Liljeborg plötsligt dök upp på Sandön med några släktingar. Det blev fina obsar på främst myrspovar och kustsnäppor samt några kustpipare. Det blev dock mest fokus på en liten flock med kärrsnäppor där en var märkt med vit ring med svart text. Tyvärr kunde vi inte läsa texten eftersom ringen oftast var under vattenytan. Eventuellt var första bokstaven ett N.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, July 29, 2015 at 00:46:35 (CEST)

27 juli. En hel del rastande vadare vid Sandön, bl.a. Kärrsnäppa ca 200, spovsnäppa 2, kustsnäppa 8, småsnäppa 1, svartsnäppa 1, drillsnäppa 2, st strandpipare ca 20, mi strandpipare 2, kustpipare 3, skärfläcka 4, myrspov ca 45. En gammal havsörn sträckte från havet in över Klören.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Tuesday, July 28, 2015 at 09:32:28 (CEST)

27 juli 2015, 21:30 - invallningen Höganäs. Havssula ligger utmattad och vilar utanför en av portarna till Höganäsbolaget.
Mikael Drackner
Stockholm, - Tuesday, July 28, 2015 at 08:36:30 (CEST)

26 juli: 4 roskarlar och 2 kustsnäppor när jag vandrade på stranden mellan Sibirien och Klören i kvällningen. Dessutom 13 kärrsnäppor, ca 50 större strandpipare och några strandskator. En fiskgjuse drog över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, July 26, 2015 at 22:39:07 (CEST)

26 juli. Magnifik skådning vid Torekovs rev, inte förbisträckande fåglar men rastande. Sällan har väl sådana mängder vadare kunnat beskådas här i sådant antal och så nära. Här var ett hundratal kärrsnäppor, 5 - 10 sandlöpare (svårt att räkna - de rörde sig ideligen bland tången), ett 10-tal myrspovar och roskarlar. Medskådande var Jan Gustavsson.
Mats Ljunggren
- Sunday, July 26, 2015 at 21:20:23 (CEST)

26/7 Hittarps rev på eftermiddagen. Bra med rastande vadare ur ett öresundsperspektiv. Bland annat sågs 1 sandlöpare, 2 kustsnäppor, 2 spovsnäppor, 1 mosnäppa, och ett 50-tal kärrsnäppor. Vid parkeringen sågs två juv stjärtmes som tiggde mat av sina föräldrar.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, July 26, 2015 at 21:12:53 (CEST)

26 juli. Mistluren, Kullen - span från 10-17 i konstant hård västanvind, inledningsvis med ett antal passager av regnfronter. Ingen större fart på havsfåglarna - endast fyra havssulor noterades. Men precis som i Norrebro hamn desto bättre fart på vadarna, stundtals rejält tätt mellan flockarna - totalt 820 vadare fördelat på hela 18 arter! Nämnvärda summor är kustsnäppa 302, kärrsnäppa 243, strandskata 91, kustpipare 79, ljungpipare 23, myrspov 26, spovsnäppa 4, roskarl 2 samt russinet i kakan - en myrsnäppa som slickade klipporna tillsammans med två kärrsnäppor. I övrigt silltrut 18, kentsk tärna 27, silvertärna 13, fisktärna 39, rosenfink 1 förbifl samt paret pilgrimsfalk som var ute och övade flygförmågan med sina två ungar! Medobsare hela obstiden Klas Rosenkvist, i övrigt rätt bra omsättning på skådare med både lokalt och utomsocknes ursprung.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Sunday, July 26, 2015 at 19:26:51 (CEST)

Norrebro hamn 26/7 08.30-11.30. Havsfåglarna inskränkte sig till två subad havssulor. Roligare med tärn- och vadarsträck: Strandskata 48, Kustpipare 31, myrspov 13, kustsnäppa 65, kärrsnäppa 103, spovsnäppa 6, sandlöpare 12, roskarl 3, kentsk tärna 28, fisktärna 52, silvertärna 17, svarttärna 2 ad. Många måsar och trutar rastade vid hamnen men jag kunde inte vaska fram något ovanligt.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, July 26, 2015 at 16:20:23 (CEST)

25 juli Raus-Ättekulla. En massa tornseglare som jagade insekter öster om Raus över rapsfältet mot Ättekulla industriområde. Det imponerande skådespelet höll på ett bra tag på seneftermiddagen/kvällen då det hade klarnat upp efter det gråmulna vädret.
Klas Lindell
Helsingborg, - Saturday, July 25, 2015 at 19:34:52 (CEST)

24 juli Sandön. Kort morgonstopp gav bl a. 3 årsungar av tobisgrissla utanför Själrönnnen, en ung fisktärna samt en kungsfiskare på bryggan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, July 25, 2015 at 08:55:20 (CEST)

Fredag 24/7 16:50. Vandring längs Vegeå uppströms från båtklubben på span efter kungsfiskare. Den gick vi bet på men istället fick vi oväntat syn på en sälgskimmerfjäril som höll till i trädkronan på en ek. Jag fick några hyfsade foton på fjärilen när den en kort stund satt sig på stammen. Medobs Birgitta Jönsson.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, July 25, 2015 at 00:14:11 (CEST)

24 juli. Sen kvällstur till Åvarp för att försöka höra den flodsångare som tidigare under sommaren rapporterats från platsen. Tji fick vi - men väl en ihärdigt sjungande gräshoppsångare och två par kattugglor som ropade ikapp på var sin sida Vegeådalen, det ena paret dessutom med två ihärdigt tiggande ungar. Medobsare i den relativt kyliga sommarnatten Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Stockholm/Helsingborg , - Saturday, July 25, 2015 at 00:09:45 (CEST)

Ti 21 juli. Vegeholm, kvällsvandring. Häger 2, Skogssnäppa 1,Spillkråka 1, Kungsfiskare 1 vid Z-bron, Skogsduva 2, Korp 2, Trädpiplärka 1. Törnskata 2
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, July 21, 2015 at 22:50:52 (CEST)

19 juli, kvällstur till inre delarna av Skälderviken: på Sandön rastade drygt 10 kärrsnäppor och ungefär lika många silvertärnor, två gråhake- och en svarthakedopping. I Lilla viken på Rönnen tre mo- och två småsnäppor. Vid piren på nordsidan simmade en tordmule och en tobisgrissla.
Thomas Wallin
- Monday, July 20, 2015 at 12:31:59 (CEST)

14 juli. Skön morgon med ringmärkning i Hasslarp, inledningsvis molnigt och svag vind, framåt dagen uppklarnande och tilltagande vind. Bra fart i näten och när vi packade ihop vid elvatiden kunde fångsten summeras till 120 nymärkningar av 21 arter samt 6 kontroller, varav en främmande kontroll på en rörsångare. Nämnvärt i fångsten 21 kärrsångare, 17 gransångare, tre näktergalar samt en vardera hämpling, härmsångare och pilfink. I dammarna bland annat två smådoppingar, en kärrsnäppa och tiotalet grönbenor. En gammal pilgrimsfalk drog förbi området liksom en forsärla. Närvarande under morgonen förutom undertecknad Mårten, Micke J, Henrik J, Bengt A samt Mats.
Peder Winding
Helsingborg/Stockholm, - Tuesday, July 14, 2015 at 21:17:36 (CEST)

14/7. Naturen avslutade st. strandpiparens häckning på stranden. Vattnet nådde till slut så högt på den numer väldigt flacka stranden att gropen med de 4 äggen översköljdes.
Cenneth Bäckman
Viken, - Tuesday, July 14, 2015 at 11:56:43 (CEST)

14/7 Jordberga Igår kväll hördes tämligen oväntat en kornknarr på långt avstånd. Tack vare de fina akustiska förhållande fortplantade sig kraxande över 1km. Väl på plats var den lätt att identifiera. Tidigare på kvällen malde fortfarande flodsångaren på ner ifrån Vegeådalen
Martin Persson
Billesholm, - Tuesday, July 14, 2015 at 10:11:05 (CEST)

12/7.Örby Ängar. Näktergal 1,Gärdsmyg 7, Järnsparv 2,Rärsångare 1sj,Kärrsångare 2,Trädgårdssångare 2sj,Svarthätta 2,Gransångare 11,Gråsiska 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, July 13, 2015 at 21:10:19 (CEST)

11 juli. Sandön morgon. Sju snatteränder och en kungsfiskare i åmynningen. Ute vid Själrönnen låg en svarthakedopping bland ejdrarna. Kan nog anta att det är samma översomrare som tidigare under våren och försommaren hållt till öster om Rönnen. På Klörensidan en småsnäppa i en flock med ca 50 kärrsnäppor. Lite senare på Rönnen gott om vadare i Lilla viken. Uppskattningsvis minst 100 kärrsnäppor, ca 10 spovsnäppor, två myrsnäppor och en mindre strandpipare. Även gluttsnäppor, skogssnäppa, svartsnäppa, grönbenor och två brushonor. Fem ungfågelkullar med skärfläckor i olika åldersstadier. Havsörnparet på plats innan de lyfte och försvann över Häljaröd. På tillbakavägen fick jag tips om två svarthalsade doppingar som födosökte ganska nära land nedanför Häljarödsgården.
Henrik Johansson
- Saturday, July 11, 2015 at 22:04:37 (CEST)

9 juli. Kullen kl. 06.00-12.00. Tar mig friheten att komplettera tidigare rapport. I den hårda västvinden, stundtals säkert upp mot 20 m/s eller mer, fanns det mycket spännande att titta på. Stor del i dagens upptäckter hade Kalle som omedelbart vid ankomst, inom 10 minuter, förevisade i tur och ordning stormfågel, mindre lira och bredstjärtad labb. Även en del andra sjöfåglar passerade, t.ex. tordmule 19, sillgrissla 5, tobisgrissla 6, sjöorre ca 150, svärta 2 och kentsk tärna 3. Däremot magert med vadare då endast åtta kärrsnäppor noterades.
Henrik Johansson
- Thursday, July 09, 2015 at 21:00:00 (CEST)

To 9 juli. Svedberga. Blåsigt och gungigt i sparvhöksboet. Honan serverade eftermiddagsfika vid 16.15 tiden. Ungarna stora och säkert flygga i en nära framtid. Känns bra efter ringmärkningen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, July 09, 2015 at 17:32:03 (CEST)

Mistluren, Kullen, 9 juli. Några goda morgontimmar vid mistluren gav fina närobsar på: stormfågel, havssula, gammal bredstjärtad labb, storlabb, tretåig mås och inte minst två mindre liror. Medobservatör Henrik Johansson.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, July 09, 2015 at 14:11:36 (CEST)

8 juli Stureholms våtmark. Trots att ingen matning sker är det en intressant lokal. Gräsand 40 + några ungar, sothöna 10 + 4 ungar, vigg 1, knölsvan 1, gråhakedopping 3, häger 3, skogssnäppa 2, fisktärna 2, brun kärrhök 1, glada 1, havsörn (gammal) 1, törnskata 1, sävsparv 1, gärdsmyg 3, korp 2 och törnsångare 1 + ungar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, July 09, 2015 at 10:50:56 (CEST)

8/7-15. Svanebäcks badstrand. Den st. strandpiparen har, så långt, klarat sig undan alla faror, och kl 12 idag kunde jag på behörigt avstånd konstatera 4 ägg. Endast den ruvande var synlig under mitt korta fotobesök.
Cenneth Bäckman
Viken, - Wednesday, July 08, 2015 at 12:59:40 (CEST)

Ti 7 juli. Karlsfälts gård. I KOF-bladet häromåret rapporterade jag om uppsättning om holken på gården. Nu bebodd av tornfalkspar, ett mycket diskret sådant. För knappt två veckor sedan var Arne Nihlen uppe vid holken för en titt. Då fem stycken små ungar. Idag endast en kvar, till synes pigg och välnärd, men av fjäderresterna att döma (pilfink) kanske till större delen uppfödd på fågel. Med sådant bytesval (ont om smågnagare?) försörjer ett tornfalkspar inte så många ungar. - Då måste man nog vara sparvhök och bo på Svedberga en bit bort
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, July 07, 2015 at 20:15:45 (CEST)

150706. Igår var vi 6 Rapphönor på exkursion i nordväst, närmare bestämt vid Sandön och Rönnen. Trots det blåsiga vädret och att vi blev blåsta på Blåhaken, så fick vi en del trevliga obsar. Bland annat Myrspov, Småspov, Storspov, Spovsnäppa, Kustsnäppa, Gluttsnäppa, Kärrsnäppa, Drillsnäppa och Större strandpipare. Fisktärna, Småtärna och Kentsk tärna. Skäggmesarna svirrade runt i vassen vid Sandön och Fiskgjusen kom förbi och fiskade. Vid Rönnen var det en hel del Skärfläckor. En adult Havsörn jagade. Den tappade en stor fisk men fick sedan någon obestämd fångst och flög hemåt jagad av skärfläcka och mås. I strandkanten utanför "gamla kof-stugan" kom en mink vandrande, men blev rätt mobbad av tärnorna och fick bråttom att komma därifrån.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm , - Tuesday, July 07, 2015 at 10:00:06 (CEST)

5 o 4 juli Svanebäck. På badstranden, bland många soldyrkare upptäckte jag en st strandpipare, som inte inte ville ta till vingarna. Förklaringen var två ägg i sanden. Den 4 visade sig endast den ena blivande föräldern, medan båda var på plats den 5, med lite olika beteenden. Badgäster,flanörer, matande kråkfamiljer och lösspringande höjer oddset för framgång.
Cenneth Bäckman
Viken, - Monday, July 06, 2015 at 06:55:57 (CEST)

Häckande st strandpipare på Svanebäcks badstrand. Hur ska det gå? Såg den 4/7 endast den ena blivande föräldern men igår visade sig båda. Det ska väl mycket till om detta ska sluta i framgång bland badgäster, matande kråkfamiljer och lösspringande hundar.
Cenneth Bäckman
Viken, - Monday, July 06, 2015 at 06:45:28 (CEST)

5 juli. Ett besök till Klarningen på förmiddagen. Växtligheten var hög och vattennivån låg. Inte mycket fågel, men en flock tofsvipor kanske bör nämnas; sådana som samlas för att så småningom lämna landet. En ropande gök hördes, vilket ändå är sent på säsongen.
Mats Ljunggren
- Sunday, July 05, 2015 at 20:39:19 (CEST)

4/7. Örby Ängar. Häger 3,Taltrast 1,Större hackspett 2, Mindre Hackspett 1,Rörsångare 2, Kärrsångare 3,Ärtsångare 2,Härmsångare 4,Trädgårsssångare 3,Gransångare 7,Lövsångare 2,Gök 1. Ett par familjer med mesar drog runt i området. Sävsparv 1,Gråsiska 7,Steglits 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, July 04, 2015 at 21:10:02 (CEST)

4 juli. Ett par timmars morgonskådning vid Farhultsviken. Långt om länge dök det upp en hanne vitstjärnig blåhake som även sjöng ett par korta strofer. Även en hona sågs och eventuellt sågs ytterligare en hanne. Ute i viken rastade ca 50 kärrsnäppor och bland dessa även en vacker spovsnäppa. Övrigt: ett 10-tal gluttsnäppor, enstaka skogsnäppor och grönbenor. Tre bläsänder, lika många skedänder och omkring 25 krickor. En lärkfalk drog runt lite innan den landade ute på sandrevlarna. Svarttärnan som Micke, Rolf och Paul såg missade jag dock.
Henrik Johansson
- Saturday, July 04, 2015 at 18:33:00 (CEST)

4 juli, Strandbaden. Ett par småspovar på heden, ängspiplärkor i strandvegetationen och gråsiskor i strandskogen, en typisk het sommardag utmed den nordvästskånska kusten.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, July 04, 2015 at 18:16:03 (CEST)

Fre 3 juli. Vegeholm. Först grillkväll hemma i Ingelsträde, därefter kvällsavslut med härlig sommarkvällsvandring i Vegeholm. Morkulla 2-3 drog flera vändor. Nattskärra med alla lätesvarianter och fina flyguppvisningar, 2-3 ex, masthygget vid 22.30-snåret. Trastar, rödhake, törnskata. Goda vänner, medvandrare och medobservatörer, Totta Sandberg, Leif Olsson, Carina Eliasson, Yngve Elvgren och Beatrice Stiernstedt.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, July 03, 2015 at 23:39:29 (CEST)

3 juli. Frukost vid Kullens fyr. Hälsades välkommen av en flitigt sjungande sommargylling. Ett par rosenfinkar deltog i kören. En mindre hackspett rörde sig utmed norrsidan, större hackspett gjorde ett lamt sträckförsök. Mindre korsnäbbar passerade i småflockar liksom enstaka grönsiskor. Ett femtiotal tornseglare födosökte i den friska sydostan, det enda som störde morgonfångsten var en pilgrimsfalk som fått syn på ett par tringavadare långt ute i nordväst. För övrigt var det gott om ungfåglar och matande föräldrar. Sommargyllingen sjöng fortfarande ihärdigt när jag lämnade platsen efter ett par timmar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, July 03, 2015 at 14:08:59 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!