Observationer maj 2015

31 maj. En vacker hane mindre flugsnappare födosökte ca 100 meter från "entrén" till Nimis.
Johan Hammar
Rydebäck, - Monday, June 01, 2015 at 18:18:04 (CEST)

31 maj. Regnskurar och blåst men det var bra tryck på fågelsången vid Borgen i Rååns dalgång. Bland annat hördes 2 näktergalar, 2 härmsångare, 1 kärrsångare, 2 steglitser, 1 gök och ett ansenligt antal trädgårdssångare, lövsångare och svarthättor. Grå och svartvit flugsnappare hördes också. En brun kärrhökshona jagade och en kattuggla mobbades av ett antal trastar. Igår fick jag höra gulhämplingen som hållit till på Tågaborg ett tag sjunga i parken intill Pålsjögatan/Hälsovägen.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, May 31, 2015 at 23:50:30 (CEST)

31/5 Jordberga Sjungande flodsångare nere i Vegeådalen nedanför Åvägen 183
Martin Persson
Billesholm, - Sunday, May 31, 2015 at 21:19:17 (CEST)

31 maj. Eftersom det denna dag var åtminstone något bättre väder begav jag mig till Klarningen för att se vad lokalen hade att bjuda på. Här var två skärfläckor, en art som visserligen är talrik i det inre av Skälderviken, men sannerligen inte i dessa trakter. Ett par snatterand kan väl också nämnas. Tog hemväg över åsen och passerade Lya ljunghed. Åtminstone tre törnskator kunde jag se.
Mats Ljunggren
- Sunday, May 31, 2015 at 20:54:02 (CEST)

31 maj. Dagens mest överraskande observation var en skärfläcka ute på Svedberga ängar, den rastade tillsammans med drygt ett tjugotal tofsvipor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, May 31, 2015 at 19:49:21 (CEST)

Lörd. 30/5. Den unga dvärgmåsen kvar vid Sandön. Flodsångaren sjöng sporadiskt i den unga ekskogen (!) mellan bron över Vege å och båtklubben i Utvälinge.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, May 30, 2015 at 23:54:35 (CEST)

Lö 30 maj. Vegeholm, kvällsvandring;Ormvråk 1, Spillkråka 1, Skogsduva 1 och bara en knappt handfull tornseglare över borgen. Det brukar vara "tjockt" så här års!!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, May 30, 2015 at 21:11:42 (CEST)

30 maj. Nordöstra delen av Allerums skog. En nattskärra stöttes upp från marken och försvann in bland träden. Den satt förvisso vid en fin glänta, men ändå ingen typisk nattskärrebiotop - så det var antagligen en rastande fågel. Fågeln lyfte på ca 2 m avstånd.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, May 30, 2015 at 10:53:33 (CEST)

28 maj: Munka folkhögskolas kurs Akademi 55+ avslutade vårens vandringar med en Väderötur; började med en sälsafari upp på västsidan där det var glädjande att se hur många tobisgrisslor och tordmular det är på öarna och skären när de tycks minska på huvudön. På vandringen över ön sjöng en rosenfink och några härmsångare. I Kungshamn rastade 4 skärfläckor och rödbenor och tofsvipor verkar ha ett bra år. Ett par skärpiplärkor varnade vid Kappelhamnsbryggan och i Sandhamn satte en lärkfalk skräck i de många svalorna.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, May 28, 2015 at 20:21:31 (CEST)

27 maj: Idag på morgon sjöng en Flodsångare sporadiskt ca 100m nedströms vägbron över Vegeå.
Per Knutsson
Ängelholm, - Wednesday, May 27, 2015 at 12:16:27 (CEST)

Tror att jag har en nordsångare i trädgården sedan en vecka. Har bara sett buken nedifrån , men sången är så karaktäristisk att jag tvekar nu inte. Heagårdsvägen Åstorp.
Britt Berlin
Åstorp, - Wednesday, May 27, 2015 at 07:01:27 (CEST)

26 maj: silvertärnornas kväll i inre Skälderviken – både vid Sandön och i Farhult rastade 40-50 ex. Vid Sandön sjöng dessutom en kärrsångare och två unga dvärgmåsar gömde sig bland alla tärnorna. Mellan Rögle och Stureholm var fyra av gårdagens fjällpipare kvar, vi kunde beskåda dem i vackert kvälls- och medljus.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, May 26, 2015 at 22:45:35 (CEST)

26/5 "Nya dammen" vid scoutstugan. Gråhakedopping 2ex, rörhöna 1ex, sävsparv 1ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Tuesday, May 26, 2015 at 20:11:33 (CEST)

25 maj. Måndagsexkursion i Helsingborg med Örby ängar som mål. En fin kväll där ett 25-tal deltagare kunde avnjuta fågelsång från främst näktergalar men även urskilja kärrsångare, trädgårdssångare, svarthätta, lövsångare och gransångare. En tornfalk lät sig beskådas då den hittat en lämplig spaningsplats på en flaggstång. Likaledes hade en gök det goda omdömet att välja en väl exponerad sittplats. Ett fint gäng om minst 140 prutgäss sträckte över i sydöstlig riktning. Därmed är måndagsexkursionerna från Helsingborg slut för denna gång och ledarna vill passa på att rikta stort tack till alla för god stämning och engagemang!
Thomas Svanberg & Lars-Bertil Nilsson
- Tuesday, May 26, 2015 at 14:57:19 (CEST)

24 maj. Promenad i Vegeholm. I ett granparti sjöng en brandkronad kungsfågel. Kungsfiskare på olika ställen utmed Vegeån och forsärla vid en av broarna. Kattuggla på dagkvist och enligt mitt tycke fler sjungande grönsångare än brukligt då minst 10 fåglar noterades på rundan.
Thomas Svanberg
- Monday, May 25, 2015 at 12:46:38 (CEST)

24 maj Några sköna eftermiddagstimmar i Tomarps ene, utanför Kvidinge. Många röster i den fina fågelkören som storspov, steglits, härmsångare, buskskvätta, gök, stenknäck, skogsduva, grå flugsnappare och hela fyra näktergalar. I vindskyddade dalar en hel del trollsländor och fjärilar. Bland dem bred trollslända, sandflodtrollslända och kartfjäril.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, May 25, 2015 at 10:17:31 (CEST)

24 maj. Årets häckfågelräkning Åvarp-Hallabäcken-Vegeådalen genomfördes denna fina dag. Totalt räknades 59 arter in vilket är lite fler än vanligt. Trenden med minskning av lövsångare håller i sig, den är nu klart fåtaligare än svarthätta i detta område. Näktergalen fortfarande fåtalig, 2 hördes, medan det var fler tornseglare och ladusvalor än vanligt. Anmärkningsvärt var också frånvaron av forsärla (första gången sedan 1987) men kan berott på slumpen. Första skogsduvan på några år och i övrigt ingick i artlistan m hackspett, spillkråka, duvhök, skogsnäppa, gök, trana, bivråk, kärrsångare, gräshoppsångare, härmsångare, steglits, törnskata och buskskvätta. Medobservatörer: Martin Persson och Kent Ivarsson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, May 25, 2015 at 10:06:41 (CEST)

24 maj. Ljungabolet. En nykomling - en BUSKSKVÄTTA - gjorde ett hastigt besök bland de ätande PILFINKARNA. Har inte sett den på Ljungabolet tidigare, kul om den kommer att häcka.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Sunday, May 24, 2015 at 23:34:20 (CEST)

23 maj: när Studiefrämjandets fågelsångscirkel avslutade med en morgontidig vandring runt Vegeholms slott sjöng en göktyta, flera trädgårdssångare och väldigt många grönsångare och svarthättor. Vid z-bron höll en forsärla till och en spillkråka trummade. En kungsfiskare visade upp sig mycket hastigt.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, May 23, 2015 at 18:00:10 (CEST)

22 maj En brun glada (2K) sågs tillsammans med en grupp röda glador väster om Västraby gård. Grässkörd pågick för fullt som lockade glador till området.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, May 23, 2015 at 00:18:13 (CEST)

22/5. På Rönnen sprang en småsnäppa och två rävar.
I Farhult rastade 6 kustpipare och den unga vittruten. I vassen sågs två av blåhakarna (hannar).
I Vegeås mynning sågs 7 dvärgmåsar och en stilig skedstork.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Friday, May 22, 2015 at 20:36:45 (CEST)

21/5 Örby Ängar. Tornseglare 2, Ladusvala 5, Gärdsmyg 2sj, Järnsparv 3sj, Näktergal 7sj, Gök 2, Kärrsångare 4sj, Rörsångare 3sj, Törnsångare 3sj, Trädgårdssångare 2sj, Svarthätta 9sj, Gransångare 6sj, Lövsångare 11sj, Gråsiska 5, Sävsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 22, 2015 at 10:29:34 (CEST)

20/5 Ekeberga Påarp. Vid middag drog en vit stork förbi ganska lågt. Troligen omärkt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, May 20, 2015 at 17:01:30 (CEST)

20 maj. Stannade till en stund vid Sandön vid 7.30-tiden. Två rastande törnskator (hannar) och en sjungande kärrsångare tyder på nedfall under natten. Ute på ön rastade två kustpipare och 1 par skedänder. Full fart på skäggmesarna. Första kullen utflugna kanske?
Henrik Johansson
- Wednesday, May 20, 2015 at 10:24:17 (CEST)

19 maj. Kvällskådning vid Sandön. Mot nordost sträckte 1 brunglada och 4 bivråkar. På själva ön rastade 3 kustpipare. I åmynningen en 2k dvärgmås. Även en yngre tärna som jag tror är en 2k fisktärna sågs. Kanske ger vidare bildgranskning att det är en silvertärna då de är lite knepiga att särskilja i denna ålder (tycker i alla fall jag). På hemvägen en koll på åkrarna vilket gav resultat då en ensam fjällpipare hittades på den stora stenåkern som ligger utmed järnvägen i höjd med Rögle säteri.
Thomas Svanberg
- Tuesday, May 19, 2015 at 21:47:43 (CEST)

19/5. Årets första (?) ejderkull, bestående av en unge, simmade med ådan vid Rönnen.
En lite udda obs gjordes i Ängelholm mellan Kullakiosken och järnvägen. I ett buskage satt en rörsångare och sjöng strax innan åskan brakade loss.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, May 19, 2015 at 20:28:56 (CEST)

Det är roligt, dom gånger man får se storken gå omkring på fältet. Nu i kväll (vid 18-tiden, den 19:e) gick den omkring intill väg 112, vid avfarten mot Viken.
Lennart Green
Viken, - Tuesday, May 19, 2015 at 18:37:35 (CEST)

18 maj. Styrelsemöte vid Vattenmöllan. Trots kyligt väder var det bra fart på klockgrodorna. Som en bonus jagade ett pilgrimsfalkspar i strandkanten. Efter att ha tagit ett byte (sannolikt en rödbena) drog de mot NNO och kunde i kikaren följas till de försvann på andra sidan Kullaberg.
Göran Paulson
Höganäs, - Monday, May 18, 2015 at 23:18:44 (CEST)

18 maj. Vegeholmsskogen mitt på dagen. De publikvänliga brandkronade kungsfåglarna vid Klörenparkeringen och vid Klitterbyn verkar ha tystnat, men från en granskog långt söder om Kullavägen hördes idag intensiv sång från arten. Sången ledde också fram till en snabb obs av hannen. Närmare beskrivning av platsen undviks av olika störningsskäl. Intensivt varnande småfåglar visade sedan vägen till en kattuggla som satt öppet lågt på en gren vid Vegeå. Inte så ofta man får se dem så bra om man inte har en uggleholk i grannskapet. Kungsfiskare hördes från Vegeå, men de är också svåra att få syn på genom lövverket. Lättare, men inte lätt, är det att se dem nere vid åmynningen tidigt på morgonen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, May 18, 2015 at 16:34:15 (CEST)

16 maj. SkOF:s Tag Plats och vi intog vår position i Farhult likt tidigare år. Trots kylslagen morgon och förmiddag tangerade vi vårt rekord på 107 arter och fick ihop 109 olika arter. Då är det ändå 3 arter som alla i laget inte lyckades få syn på och som således inte räknades in i totalsumman. Flera roliga obsar såsom, vittrut 1 2k, svarthuvad mås 1 2k, rosenfink 1, rödstrupig piplärka 1, pilgrimsfalk 1, lärkfalk 2, småsnäppa 2 och mosnäppa 1. Mycket glädjande noterades även 3 hanar vitsjärniga blåhakar samt en hona. I laget, Mårten, Olof, Oskar, Patrik samt undertecknad.
Thomas Svanberg
- Saturday, May 16, 2015 at 22:49:07 (CEST)

16 maj. Ovanligt kylig majmorgon vid Sandön från gryning fram till kl. 12. Vi kom upp i totalt 92 arter under vårt sextimmarspass fram till kl. 10.30. Detta var fjärde gången under de senaste sex säsongerna som slutsumman stannade så exakt samma antal. Som redan rapporterats från Torekov passerade ett omfattande sträck av vitkindad gås över Skälderviken. Många flockar med 200-300 ex och totalt sträckte omkring 4000-5000 ex under morgonen. Ganska hyfsat med vadare, totalt 15 olika arter och rovfågel med tio olika arter. Sämre med simänder och småfågel. Från artlistan kan nämnas svarthakedopping, blå kärrhök, stenfalk, lärkfalk, kustpipare, kustsnäppa, kungsfiskare och stenknäck. Senare utom tävling ytterligare två arter: en pilgrimsfalk samt 1 par snatteränder. I laget deltog även Mats R, Lennart E och Henrik E.
Henrik Johansson
- Saturday, May 16, 2015 at 20:59:12 (CEST)

15 maj Jordberga: Såg den första törnskatan på beteshage vi Södra Vrams Fälad.
Martin Persson
Billesholm, - Saturday, May 16, 2015 at 19:49:39 (CEST)

16 maj och Rock´n Råles lag har ännu en gång deltagit i "Tag plats" söder Torekovs rev. Kall västan gjorde att fågelsången uteblev men trots detta noterade vi "som vanlig" 67 arter. Gässen dominerade med främst stora grupper vitkindade men också två prutgäss kunde urskiljas. De 7 skärsnäpporna förvånade mest. Räknare och "humörhållare"; Bengt Andersson, Karl-Erik Söderqvist, Per Muhr och Leif Dehlin
Leif Dehlin
- Saturday, May 16, 2015 at 16:30:27 (CEST)

Vi gjorde en kvällsutflykt till Åvarp/Båvs hage och fick en del goa upplevelser i den vindstilla skymningen. Öster- och västergök duellerade medan taltrastar, trädgårdssångare och trädpiplärkor sjöng intensivt. I Vegeåns dalgång intill Båvs hage kunde vi till fikan njuta av gräshoppsångare, buskskvätta, sävsparv och morkullans spelflykt. En duvhökshane drogs förbi och en kattuggla ropade till. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, May 16, 2015 at 00:01:07 (CEST)

15 maj; en mindre flugsnappare sjöng vid Tvehöga mellan Östra Karup och Lya – troligen även en brandkronad kungsfågel på samma plats. 20-30 tornseglare vid Klarningen, 6 törnskator på en enefälad öster om Älemosse, trädgårdssångare på flera platser. Vid Lya ljunghed flera bivråkar och ännu fler grönsnabbvingar (fjäril…).
Karl-G Nilsson o Thomas Wallin
- Friday, May 15, 2015 at 22:58:21 (CEST)

15 maj. Morgontimmar i Farhult. En vitstjärnig blåhake sjöng aktivt i höjd med reservatsskylten. Vid 2 tillfällen sågs även en hona vars beteende skarpt indikerar att det är häckning på gång. Övrigt var bl a, roskarl 2, kustsnäppa 1, myrspov 1 och svartsnäppa 2. Utanför Sandön låg en alfågel. Eftermiddagspromenaden gick till Himmelstorp där Mårten igår hittade en sjungande mindre flugsnappare. Den var kvar idag och sjöng för fullt utmed blå stig där skyltning leder ner till Nimis.
Thomas Svanberg
- Friday, May 15, 2015 at 19:22:08 (CEST)

To 14 maj. Vegeholm. Kort lufthämtarsväng under kvällstid, Fiskgjuse 1, Skogsduva 2, Spillkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, May 15, 2015 at 15:43:56 (CEST)

13 maj; när Munka folkhögskolas fågelkurs samlades för exkursion på Lya ljungheds parkering hoppade minst 10-15 stenskvättor omkring ute på heden – säkert ”fjällstenskvättor” som droppat ner för vila efter en lång natts flyttning. En buskskvätta ackompanjerade, göken gol och trädpiplärkor sjöng.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, May 14, 2015 at 22:23:40 (CEST)

12 maj. Vid morgonturen med hunden hade jag en sjungande gulhämpling strax nordost om vår tomt. Ett tillfälligt "nedslag" kan man tänka. För övrigt mycket sång från; ärt-, törn-, löv- och gransångare, svarthätta, rödstjärt och svartvit flugsnappare. "Vårt" koltrastpar matar för fullt. Funnit en fristad i vårt cykelförråd.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Tuesday, May 12, 2015 at 11:36:55 (CEST)

12 maj. Snabbt stopp vid Sandön kl. 7.30. En hanne årta i åmynningen och en småsnäppa med kärrsnäppor och större strandpipare ute på ön.
Henrik Johansson
- Tuesday, May 12, 2015 at 08:08:24 (CEST)

11.maj. Ljungabolet. Morgonsången inleddes av den nyanlända TRÄDGÅRDSSÅNGARENS porlande läte. LADUSVALAN kom redan i onsdags den 6. maj, men jag fick inte rapporterat den pga strul med datorn. Det är mycket tidigt för svalan kan jag se i mina mångåriga anteckningar.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Monday, May 11, 2015 at 23:18:54 (CEST)

Måndagens exkursion från Höganäs gick till Rönnen. I den friska vinden noterades bl.a. En fin alfågelhane, i full sommardräkt, lät sig beskådas på bekvämt avstånd. En storskrake fiskade utanför den östra sidan. Tre småtärnor drog runt ute på den f.d. ön. Av vadare sågs bl. a. en mindre flock mosnäppor, kärrsnäppor, roskarl, mindre strandpipare, drillsnäppor och några gluttsnäppor. Flera skärfläckor låg redan på sina bobalar. En gök hoppade omkring bland grästuvorna letandes efter presumtiva fosterföräldrar eller födosök? En trana sökte nattplats men drog vidare österut efter en stund. Den svarta svanen höll till på den östra sidan av Rönnen.
Kaj Möller & Alf Petersson & Kalle N
Höganäs, - Monday, May 11, 2015 at 21:52:25 (CEST)

Mån 11/5 Anlände sent till gubbahyllan på Kullen idag pga ärende på annan ort.Redan då hade en gulhämpling setts o hörts.Ganska lite fågel (kallt på nätterna)men ändå två tornseglare,en blå kärrhök.tre stenfalkar, en lärkfalk,Pilgrimsfalk o många vitkindade gäss på sträck.Då vi var många på plats (endast gubbar) löste vi många världsproblem.Saknas kvinnor.Detta är en utmärkt plats att skåda fågel och att ha ett stort socialt utbyte.Vi som sågs var Kalle Nilsson,Alf P,H Nordius,Lindèn,Möller,Ståhle,Klintan, o K-Å Hall
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, May 11, 2015 at 17:47:36 (CEST)

Brogårda våtmark 10 maj. Häftigt läge i samband med skitvädret! Små vadarflockar överallt kändes det som, de trillade ner från himlen, for fram och tillbaka över den lilla våtmarken och alternerade stundtals med omgivande åkermark. Grönbena 60, brushane 10, mosnäppa 10, kärrsnäppa 3 m.m. Två unga dvärgmåsar sniffade några sekunder över våtmarken innan de sträckte vidare österut.
Olof Jönsson
Mörshög, - Monday, May 11, 2015 at 07:10:30 (CEST)

Jordberga 10 maj: Första sjungande trädgårdssångaren och härmsångaren längs Åvägen.
Martin Persson
Billesholm, - Sunday, May 10, 2015 at 21:29:14 (CEST)

Sö 10 maj. Fågelskådningens dag på Fredriksdal. Svalt, dåligt med fågel, men en trivsam vandring likväl. En insträckande vråk, svalor, trastar, hämpling och våra "gröna" sångare. Ett 25-tal medvandrare - som gärna tog emot våra fina, nya, folder. - Tack till Totta Sandberg och Leif Olsson från Naturskyddsföreningen som hjälpte till vid guidningen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, May 10, 2015 at 18:53:38 (CEST)

9 maj, spanade av några fält mellan Rögle och Västraby. På ett fält satt en pilgrimsfalk som drog några rundor över fältet innan den flög iväg. På flera av fälten var det gått om nyanlända stenskvättor. På ett stenigt fält mellan järnvägen och Västraby födosökte två fjällpipare.
Per Knutsson
Ängelholm, - Saturday, May 09, 2015 at 21:01:52 (CEST)

En ensam men vacker bivråk strök med kupade vingar över stora dammen i Utvälinge vid pass fem i två. Fyra timmar senare försöker jag begripa mig på nya Svalan och det ska väl gå... :)
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Saturday, May 09, 2015 at 18:35:00 (CEST)

8 maj. Fin kväll i Rönneås dalgång vid Starby. Ett 50-tal tranor bjöd på dansuppvisning, storspovarna drillade och vid kl. 21.30 började dubbelbeckasinerna spela. Svårt att med säkerhet säga hur många som var igång men utan överdrift minst 3 olika, sannolikt någon eller några till. Efter en halvtimmes intensivt spel hörs ett ganska starkt uppflog utifrån maderna och strax därpå kommer 6 ex! (2 + 4) på låg höjd rakt över oss, med ljudliga lockläten, för att ta höjd och målmedvetet sträcka norrut. Därefter hörs fortsatt spel från 1-2 fåglar fram till mörkrets inbrott. Medobsade gjorde Ulf, Ingar och Per.
Henrik Johansson
- Saturday, May 09, 2015 at 10:51:24 (CEST)

8 maj: Rönnen sen fm. Bland totalt drygt 40 skärfläckor låg 7 st på reden i Lilla viken där även en pigg småsnäppa höll till, tillsammans med tre betydligt lojare mosnäppor. Även en mindre strandpipare och ett drygt tjog av den större varianten samt en grönbena. I östra viken 7 kustsnäppor i sin vackraste dräkt. På östra stranden nedanför fikabänken en gräsbetande svart svan. Näktergalen sjöng nedanför Heljarödsgården. Ovanligt gott om harar ute på Rönnen tyder kanske på en äntligen rävfri lokal.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Friday, May 08, 2015 at 23:07:43 (CEST)

8 maj fm. Pålsjö skog: Härmsångaren är på plats igen. Hans sång kan höras från samma träd som förra året!
Stefan Kvant
Helsingborg, - Friday, May 08, 2015 at 14:00:33 (CEST)

7 maj: nu har "vårt" par av gråhakedopping kläckt fram minst två ungar i "runda dammen" på Maria äng.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Thursday, May 07, 2015 at 22:53:00 (CEST)

7 maj. Hasslarps dammar mellan 18-19.30. Mycket svalor i området och bland dessa en tornseglare. I östra Fleningedammen sågs bla en mosnäppa och en svarthalsad dopping.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, May 07, 2015 at 22:43:26 (CEST)

7 maj. Rönnen vid 18-tiden. Totalt 19 vadararter inklusive de sex som häckar. En ovanligt hög vårsiffra. Ur artlistan kan nämnas: småsnäppa 1, mosnäppa 3, kustsnäppa 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 22, brushane 4, roskarl 4 och kustpipare 5. Längs östra sidan simmade en svart svan och längre bort mot N.Häljaröd låg en svarthakedopping helt nära land. Sannolikt samma dopping som funnits i området flera veckor. Oljeskadad?
Henrik Johansson
- Thursday, May 07, 2015 at 21:51:38 (CEST)

Onsd. 6/5. En småspov på stranden söder om Lerberget
Björn Elmlund
Lerberget, - Wednesday, May 06, 2015 at 22:58:48 (CEST)

6 maj, Jordberga: 2 st nyanlända gräshoppsångare spelade ikväll i Vegeådalen, hörbara från Åvägen
Martin Persson
Billesholm, - Wednesday, May 06, 2015 at 21:46:24 (CEST)

2015-05-06 Nya våtmarken mellan Tursköp och Mariedal vid Skavebäcken. Gök 1, drillsnäppa 2, mindre strandpipare 6, rödbena 2, grönbena 2, skogssnäppa 3, brushane 5, skärfläcka 2, tofsvipa 8, gravand 10, gräsand 20, sävsparv 2, sädesärla 2, sånglärka 5, buskskvätta 1, törnsångare 4, fasan 2, ormvråk 2 och glada 1.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, May 06, 2015 at 20:40:45 (CEST)

6/5 Helsingborg. Åter hördes gulhämpling i trädgården till Pålsjögatan 32-34. Kanske samma individ som till och från hörs vid Vikingsbergsparken.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, May 06, 2015 at 18:56:17 (CEST)

2015-05-06 Göken gol vid ca 6.30 vid Selleberga, Bjuv
Kenneth Emanuelsson
Bjuv, - Wednesday, May 06, 2015 at 17:34:54 (CEST)

150506. Frukost i solskenet på Mölle fälad, i sällskap av Klockgrodorna. En snok simmade runt bland grodorna. Fina obsar på Stenskvättor och Hämpling, Järnsparv, Ärtsångare, Törnsångare och Gulärla. Både Ladu, Hus och Backsvalor. Näktergalen sjöng för fullt liksom Gulsparvarna. Några rovfåglar hann vi med att se också. Glada, Tornfalk och Fjällvråk. En hel del Gravänder på strandängarna. Ejder och Storskarv, Trutar och ett par Krickor utanför i havet.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Wednesday, May 06, 2015 at 15:12:49 (CEST)

5 maj. Sandön 16.30-19.30. Just när jag anlände kom nio svarttärnor insträckande utifrån Skälderviken. De slog sällskap med ett 40-tal fisk- och silvertärnor. Till en början bra sträck av ladu - och backsvalor men sträcket avstog i takt med att vädret blev stabilare. Efter hand spännande rovfågelskådning. En lärkfalk passerade snabbt förbi och ute över havet sträckte 2 ex av bivråk, stenfalk och tornfalk österut liksom en fjällvråk, tre sparvhökar och en obestämd falk som fick oss att starkt misstänka aftonfalk. Avstånd dock väl långt för säker bestämning. Rastade gjorde minst 30 gluttsnäppor, två svartsnäppor, fem brushanar, en småspov, några myrspovar och kärrsnäppor, en dvärgmås samt en snatterand. Många skarpa årskryssare på plats: Tauvo, Ronny, Forsén, Svanis, Stenis, Engman, Klintan, m.fl.
Henrik Johansson
- Tuesday, May 05, 2015 at 21:18:54 (CEST)

Tisdagen den 5 maj. Gubbahyllan, Kullen i svag sydostvind. En vacker hanne ortolansparv visade upp sig fint kring fikabordet, sedan hördes några trevande sångstrofer. En svartkråka tillsammans med en grå, en gulhämpling gjorde sträckförsök, en sen vinterhämpling, en del insträckande trädpiplärkor och gulärlor, fyra tretåiga måsar över havet. Sandön innan regnet: Gott om både fisk och silvertärnor, svartsnäppa 1, myrspov 4, kaspisk trut 1 3k och dvärgmås 1.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Tuesday, May 05, 2015 at 13:54:35 (CEST)

Tisdagen den 5 maj. Gubbahyllan, Kullen i svag sydostvind. En vacker hanne ortolansparv visade upp sig fint kring fikabordet, sedan hördes några trevande sångstrofer. En svartkråka tillsammans med en grå, en gulhämpling gjorde sträckförsök, en sen vinterhämpling, en del insträckande trädpiplärkor och gulärlor, fyra tretåiga måsar över havet. Sandön innan regnet: Gott om både fisk och silvertärnor, svartsnäppa 1, myrspov 4, kaspisk trut 1 3k och dvärgmås 1.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Tuesday, May 05, 2015 at 13:52:37 (CEST)

4 maj. Micke Olofsson hittade under sena eftermiddagen en ägretthäger i Rånneåns dalgång. Vid 17:20 lyfte den och följde på låg höjd ån västerut.
Thomas Svanberg
- Monday, May 04, 2015 at 21:59:32 (CEST)


4 maj – KOFsolarna lyste vackra (foto Bengt Andersson) när ett antal medlemmar exkurerade tillsammans med Strövelstorps byalag längs Örjabäcksleden. I den sköna vårkvällen bjöd byalaget på historier om kulturen längs leden och vi KOFare försökte lära ut hur ärt-, löv och gransångare, svarthättor och steglitser låter. Ett trevligt samarrangemang som säkert kommer att upprepas! Medverkande KOFare var Karl-Erik Söderqvist, Bengt Andersson, Kristina Johansson, Kjell-Åke Hall, Hand Nordius och Thomas Wallin.
Thomas Wallin o många fler
- Monday, May 04, 2015 at 21:51:03 (CEST)

4 maj. Kvällens måndagsexkursion med utgångspunkt från Helsingborg styrde mot Hasslarps dammar. En del änder såsom bläsand och kricka liksom gråhakedoppingar och en ensam smådopping sågs. I fågelkören ärtsångare, törnsångare och gransångare. Sedan var det ju den där sångaren i vasskanten vid Bergsdammen. Det sägs att rörsångaren sjunger sävligt och sävsångaren sjunger rörigt så då var det ju en? Nåväl, kanske inte helt enat fick bestämningen bli sävsångaren.
Thomas Svanberg & Carina Palm
- Monday, May 04, 2015 at 21:29:10 (CEST)

Ranarpsstrand 3/5. Med sorg kunde jag återigen notera frånvaron av större strandpipare i området innanför Grytskären ner till Lervik. Det verkar som om arten är borta härifrån, för bara några år sedan fanns det flera par som i alla fall försökte häcka. Tio småspovar, en mindre strandpipare och två svartsnäppor samt jagande pilgrims- och stenfalkar fanns i området men sträckaktiviteten var påfallande låg.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Monday, May 04, 2015 at 12:04:09 (CEST)

3 maj. Morgon och förmiddagstimmar vid Norra stranden, Domsten. Dagens höjdare blev en insträckande kornsparv! Bland rovfåglarna märktes en brunglada som gled in på låg höjd till skillnad från de andra rovfåglarna som oftast passerade på hög höjd. De övriga var, glada 4, blå kärrhök 1 hona, ormvråk 34, sparvhök 7, lärkfalk 1 och tornfalk 1. Passerade gjorde även 12 fisktärnor liksom en småtärna.
Thomas Svanberg
- Sunday, May 03, 2015 at 21:40:11 (CEST)

3 maj. Naturskyddsföreningen i Bjäre hade "Fågelskådningens dag" vid Glimminge plantering på programmet denna soliga dag. Vi inledde vid stranden nedan parkeringen där en del änder visade upp sig fint. Alldeles i strandkanten låg t.ex. ett par årta och en bit ut två par snatterand. Längs skogskanten vandrade vi bort mot Vasaltheden. Ärtsångare och törnsångare hördes fint och någon ängspiplärka framförde sin fina sångflykt. Från kärret hördes en enkelbeckasin. Hämplingarna, en av hedens karaktärsfåglar, hördes ofta och visade sig också, liksom en och annan gulsparv.
Mats Ljunggren o många fler
- Sunday, May 03, 2015 at 21:13:18 (CEST)

3 maj En tur i Råådalen vid Bälteberga med huvudsyfte att se på den artrika vårfloran men det blev också en del fåglar denna fina vårdag. Både törn- och rörsångare sjöng från blommande slånbuskage. Även sång av steglits, hämpling, trädpiplärka, grönsångare, skogsduva och rödstjärt. Födosökande ormvråk, glada, sparvhök och tornfalk samt ca 15 ladusvalor och 2 hussvalor, den sistnämnda som bekant nyligen rödlistad. Gott om fjärilar med stor mängd aurorafjärilar och påfågelögon samt kvickgräsfjäril och mindre guldvinge. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, May 03, 2015 at 20:33:10 (CEST)

Rönnen 3 maj 22 skärfläckor och en handfull rödbenor plus ett tiotal gravänder
Lena Cronström
Nyhamnsläge, - Sunday, May 03, 2015 at 19:01:18 (CEST)

3 maj,Södra Vrams fälad: I morse hördes en ropande göktyta i beteshagen på Södra Vrams fälad
Martin Persson
Billesholm, - Sunday, May 03, 2015 at 18:29:46 (CEST)

3 maj. En svart svan i havet utanför Rya Golfklubb.
Folke Unger
Rydebäck, - Sunday, May 03, 2015 at 15:57:43 (CEST)

3 maj. Trevlig majskådning i inre Skälderviken. Vid Farhultsviken sågs och hördes blåhaken fint nära obsplatsen. Ute på sandrevlarna rastade tre sandlöpare en god stund innan de sträckte vidare österut. Från vassen hördes gräshoppsångare, sävsångare, rörsångare och skäggmes. Runt omkring i gräset höll en mycket aktiv småvessla till på endast några meters avstånd. Bjöd på jättefina obsar. Vidare till Rönnen där två roskarlar, en småspov och en svarthakedopping rastade vid östra sidan. I buskagen längs stigen mot Häljarödsgården hoppade törnsångare, svarthättor och en trädgårdssångare. Artlista utökades med två utfärgade dvärgmåsar vid Sandön.
Henrik Johansson
- Sunday, May 03, 2015 at 15:36:59 (CEST)

2 maj, Ljungabolet. Trots den kalla vinden kom GÖKEN i dag. Det var västergök lika med bästagök. Norr om Västersjön fick jag i dag höra GRÄSHOPPESÅNGAREN sjunga och en SKOGSSNÄPPA som varnade.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, May 02, 2015 at 23:29:13 (CEST)

2/5. En lärkfalk jagade insekter över Klören.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, May 02, 2015 at 19:54:06 (CEST)

1 maj: Lyssnade till klockgrodorna på Mölle fälad i em och såg då flera gulärlor. Såg även ejder och rödbena samt hus- och ladusvalor.
Eva-Lena Einberg
Skäret, - Friday, May 01, 2015 at 21:38:25 (CEST)

Fre 1 maj. Söderåsen. Gick - vad jag kallar - "långa rundan", Åvarp-Bensige-Skaftarp-Halladalen. Knipa 2, Ormvråk, två hemmatranor, Skogssnäppa 1, Gröngöling 1, St hackspett, M hackspett 1-2, Göktyta 1-2. Kattuggla (Gea), Löv-, Grön- o Gransångare, Svarthätta, Rödstjärt, Korp
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, May 01, 2015 at 16:53:50 (CEST)

1/5. Örby Ängar, Röd glada 3 STR NO, vattenrall 1, Rödsjärt 6, Svarthätta 8, Ärtsångare 5, Lövsångare 15, Gransångare 10. Gott om hämpling mentyvärr ingen gök.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, May 01, 2015 at 14:47:36 (CEST)

1 maj.Ljungabolet. Tre nya gäster i fågelsångkören fick jag höra i dag: LÖVSÅNGAREN, SVARTHÄTTAN och TRÄDPIPLÄRKAN. Trots kylan verkar våren vara på riktigt.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, May 01, 2015 at 12:38:21 (CEST)

1 maj: Ärtsångare vid Arons Ica Supermarket.
Oskar Gunnarsson
Hjärnarp, - Friday, May 01, 2015 at 12:36:07 (CEST)

1 maj, Norra hamnen i Helsingborg: 2 st ladusvalor svepande över havet
Ann-mari Nilsson
Helsingborg, - Friday, May 01, 2015 at 11:44:40 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!