Observationer mars 2015

31 mars Mörshög, Bjuv. Tomtlistan på Lilla Mörshögsvägen 108 fortsätter att leverera! Sen eftermiddag satt jag och tubade från Filles trädkoja och lyckades få ögonen på en hona svarthakad buskskvätta som satt på stängselstolpar vid översvämningen 350 m SSV om tomten. Fågeln visade sig ha färgringar och under kvällen framkom att den märktes på sin födelseplats i Kivik i en kull på tre ungar den 22 juni förra året!
Olof Jönsson
Mörshög, - Wednesday, April 01, 2015 at 07:46:16 (CEST)

30 mars, när regnet väl slutade blev det snabbt riktigt fint väder, fast blåsigt… På gräsmatteodlingen vid Klören hoppade 9 dubbeltrastar tillsammans med ett antal björktrastar. Den varfågel som länge hållit till vid nedre hygget på Klören var där idag också. Några små flockar med ejdrar tog rejäl höjd och drog in över land mot nordost – troligen med siktet inställt på Hanöbukten…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 30, 2015 at 21:36:19 (CEST)

Må 30 mars, Ornakärr; Storspov 2, Sädesärla 1. Minst 25 gravänder på fälten ner mot maderna. - Vackra fåglar mot de mörka, ännu osådda, fälten.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 30, 2015 at 18:27:52 (CEST)

Örby ängar 28 mars: flera gransångare och en taltrast hade nu sällat sig till kören av fågelsång. Vid stranden en liten grupp bläsänder vilket jag inte ser så ofta just här. Vid Pålsjö kvarn mötte jag min första sädesärla och det kändes som en kär återkomst att se den gå där och vippa på stjärten.
Carina Palm
Råå, - Monday, March 30, 2015 at 10:06:42 (CEST)

29 mars. Ett besök vid Tranerödsmosse gav ganska lite som jag hade misstänkt. En spillkråka på andra sidan mossen en taltrast sjöng fint vid skogskanten. Fyra tranor gjorde en lob över mossen. Ormvråk med bomaterial passerade mig också. Men det som stack ut var ca. 60-70 ejder som kom norr ifrån. Lite udda tycker jag. Vid Herrevadskloster gick ett par tranor och betade. Sen kom regnet.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, March 29, 2015 at 22:14:33 (CEST)

29/3 Fågelcirkeln HBG, Hasslarps dammar: Gråhakedopping 4, Skedand 4, Bläsand 180, Kricka 12, Brunand 7, Ringduva 1300 Str N, Gransångare 7, Sävsparv 11, Skäggmes 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 29, 2015 at 16:23:37 (CEST)

Sö 29 mars. Vegeholm. Knipa, ett par i ån, Ormvråk 1, Duvhök 1, Trana, ensam str N, Skogsduva 2, Kungsfiskare 1, Taltrast, Gransångare, Rödhake.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 29, 2015 at 12:58:56 (CEST)

28 mars. Naturskyddsföreningens Bjäre-krets fågelexkursion vid Glimminge plantering inleddes elegant av en havsörn som kom längs stranden och försatte det mesta av de rastande fåglarna ute vid udden i uppflog. Efter örnens passage lugnade det ned sig och man kunde beskåda de vitkindade gässen, gräs- bläs- och gravänder samt krickor (som det var ovanligt gott om idag). En liten tur genom skogen gav en del, t.ex. gransångare, nötväcka och överflygande gråsiska. Ute på Vasalt hed hördes en taltrast från skogskanten, järnsparv och gulsparv från buskagen. Ängspiplärkorna var mycket aktiva. Hedens första hämplingar för året lät sig också beskådas. På eftermiddagen gick jag en ensam runda över heden. Två par snatteränder låg alldeles utanför strandkanten nedåt Öllöv. Senare hörde jag en flock tranor över Glimminge plantering, men fick aldrig syn på dem, skymda av träden. Säkert bara en mindre flock.
Mats Ljunggren o många fler
- Saturday, March 28, 2015 at 19:14:53 (CET)

28 mars. Höja våtmark. På jakt efter salskrake. De hade dragit iväg, men istället såg vi en mindre sångsvan bland ca 15 knölsvanar. Ganska oväntat. En pilgrimsfalk satt länge på en kraftledningsstolpe längre bort och en förbiflytande ung havsörn på väg mot alla gladorna vid Ugglarps broar. Vigg, bläsand, kricka m fl. några ängspiplärkor visade sig och sjöng och Bengt Nilsson och jag var nöjda och drog vidare. Joachim Falck
Joachim Falck
Tåstarp, - Saturday, March 28, 2015 at 18:32:05 (CET)

28 mars och sträckbevakning vid Domsten kl 06-12 tillsammans med flera andra. Ejder 3310, sjöorre 915, bläsand 57, vitkindad gås 151, smålom 18, storlom 2, trana 76, ormvråk 155, duvhök 1, blå kärrhök 1 hane, stenfalk 1, röd glada 3, forsärla 1.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, March 28, 2015 at 17:39:40 (CET)

28 mars. Ljungabolet. Dagens fågelupplevelse en TRANA gick utanför köksfönstret och letade föda. Fin utsikt under kafferasten.
Merete Carlosson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 28, 2015 at 15:59:27 (CET)

Nilgås, 1 ex. Bjuvs Våtmark
Arne Svensson
Nyvång, - Saturday, March 28, 2015 at 11:24:55 (CET)

27/3, Hasslarps dammar: Knölsvan 13, Grågås 14 (även en som ruvade tidigt), Gråhakedopping 5, Gravand 11, Snatterand 2, Bläsand 179, Skedand 2, Vigg 18, Knipa 7, Strandskata 9, Rödbena 1, Järnsparv 1sj, Gransångare 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, March 27, 2015 at 21:45:22 (CET)

27 mars. Sträckbevakning söder om Domsten under fm. Mycket rastande ejder i sundet men obefintligt sträck. Bland sjöfågel noterades: sjöorre ca 200, svärta 13, smålom 11, och vitkindad gås 227 samt skärfläcka 4. Lite bättre fart på insträckande rovfågel med ormvråk 550, sparvhök 12, fjällvråk 1, rödglada 5, duvhök 1 och för mig årets första bruna kärrhök.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, March 27, 2015 at 21:10:33 (CET)

27 mars. Björkeröd. Målarten för dagen var den brandkronade kungsfågeln och den höll till i buskarna söder om dammen denna gång. Gott om kungsfåglar lite över allt runt dammen. Mer som sågs och hördes var bl.a. den "vithövdade" gråhakedoppingen, knipa, kricka, gräsand, sothöna, spillkråka, gröngöling, domherre, trädkrypare, talgoxe, blåmes, taltrast och koltrast. Uppe i luftrummet en hel del ormvråk samt rödglada.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, March 27, 2015 at 18:30:07 (CET)

2 havsörnar i par inspekterade golfbanan och lekte i uppvindarna
Bengt Bengtsson
Mölle, - Friday, March 27, 2015 at 16:33:24 (CET)

25 mars Stureholm mm. I skogen Stureholm ca 50 grönsiskor och i ett mindre meståg fanns även en mindre hackspett. Några ilskna gärdsmyg, kungsfåglar, bofinkar, spillkråka och ormvråkar med bomaterial kretsade i skyn. I sumpskogen Rögle säteri rastade några taltrastar och vid Skavebäcken skrämde jag upp en morkulla. På vägen hem sågs 80 st tranor på låg höjd över Väla köpcenter. Kanske hade de planerat ett shoppingstopp men ångrade sig och drog vidare mot norr och andra marknader.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, March 26, 2015 at 10:01:19 (CET)

2015-03-25 Skogssnäppa vid vattensamling på åkern intill Ornakärrsvägen
Ronny Svensson
Stureholms by, - Wednesday, March 25, 2015 at 19:19:24 (CET)

24 mars Mörshög. En 2k brunglada kretsade söder om byn en kort stund strax efter lunch. Finfint tomtkryss och synnerligen oväntat i mars!
Olof Jönsson
Mörshög, - Wednesday, March 25, 2015 at 06:12:09 (CET)

24 mars, golfbanan Östra Lerberget. Ett par gråhakedopping samt två sothöns i bevattningsdammen. Turkduva hördes inne ifrån bostadsområdet.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, March 24, 2015 at 20:13:51 (CET)

23 mars. På Torekovs rev stod en samling vitkindade gäss, 80 ex. En ensam skärsnäppa sågs också. Så kom en sädesärla förbi och det är ju alltid ett gott vårtecken, liksom gransångaren som hördes sjunga från skogskanten. Sent på eftermiddagen gick jag en runda på Vasalt hed. Här stod två vitkindade gäss vid strandkanten. Vid det övre kärret sågs några sävsparvar. En blå kärrhökhona kom förbi och några enkelbeckasiner stöttes upp.
Mats Ljunggren
- Monday, March 23, 2015 at 19:00:49 (CET)

Igår fick vi ett besök av en gransångare som flög in i ett fönster på vårt uterum. Sångaren klarade krocken bra och flög vidare. Vi kunde sedan se den födosöka i vår trädgård en god stund.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Monday, March 23, 2015 at 11:32:23 (CET)

22 mars Christinelund. Lätet i Christinelunds reservatet gav ingen ro, snabb lunch och åter till brottsplatsen. Då hade David Erterius redan hittat fågeln, skönt att fler skådare har samma tanke att reservatet är en presumtivt god lokal för trädgårdsträdkrypare. Tack David.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 22, 2015 at 21:45:05 (CET)

22 mars. Lite eftermiddagsskådning vid Axelstorpsravinen. Med Jan Gustavssons hjälp fick jag syn på en strömstare. Forsärlorna ville dock inte visa sig. På hemvägen såg jag en liten flock tranor, 11 ex, alldeles öster om Grevie som skruvade några varv på väg norrut.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 22, 2015 at 21:43:43 (CET)

22/3. Pålsjö. Trädgårdsträdkryparen sågs fint vid tennisbanorna och sjöng lite, även några vanliga trädkrypare. Mindre Hackspett 1hane,Entita 2,Grönsiska 20. Medobs Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 22, 2015 at 21:20:48 (CET)

22 mars. En vandring i Vegeådalen mellan Bjuv och Fälleberga är oftast ett bra val om man vill se många småfågelarter, så även idag. Årets första järnsparv för min del sjöng från ett slånbuskage och den fick hjälp med konserten av steglits, grönfink, stenknäck (minst 15) grönsiska, gärdsmyg och entita. Sävsparvsparet var redan på plats i våtmarken men var är gulsparvarna? Har endast sett ett fåtal denna vinter/vår trots besök på många olika lokaler. Andra arter jag fick se vid Vegeå var två rastande tranor, nötskrika, spillkråka, domherre, forsärla, ett par krickor, ängspiplärka och taltrast. Totalt cirka 40 arter.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 22, 2015 at 19:09:23 (CET)

22 mars Kropps våtmark. Gråhakedopping 3, knölsvan 6, grågås 4, kanadagås 6, gravand 7, kricka 35, årta 4 (2 par), vigg 28, knipa 8, sothöna 12, tofsvipa 10, glada 1, tornfalk 1, sädesärla 1, ringduva ca 50 och många sträckande vråkar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, March 22, 2015 at 19:08:50 (CET)

22 mars: redan strax efter klockan 8 kom de första ormvråkarna sträckande över Domsten. Två timmar senare hade 670 ex lämnat grannlandet och i stundtals stora skruvar tagit sig vidare mot nordost. Två glador, en sparvhök, 11 smålommar, 4 snatteränder, ett 100-tal ejdrar och 3 sädesärlor drog också förbi. I Christinelunds ädellövskog sjöng bofinkar, gärdsmygar och flera trädkrypare. Ett lockläte som skulle kunna ha varit en trädgårdsträdkrypare hördes några gånger men fågeln försvann bland trädkronorna och kunde inte hittas eller höras igen… På Sandön rastade 49 (!) större strandpipare och rödspoven var kvar. En gammal havsörn, en honfärgad blåhök och två fjällvråkar passerade.
Kalle Nilsson, Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Sunday, March 22, 2015 at 16:48:37 (CET)

Ramnasjö mosse 22/3 Sitter på ett höjd och ser när solens strålar börjar leta sej upp över träden och känner värmen komma. Då hör jag orrens spel från mossen, vilket härligt vårläte, och att fortfarande få höra det i våra marker känns fint. Tranparet stämmer in med ett trumpetsolo liksom grågässen och större hackspett o gröngöling står för trumningen. Ormvråken cirklar över mej och i bakgrunden hörs ringduvor o korpar. Det var de stora fåglarnas morgon idag.
Lars Nilsson
Hunseröd, - Sunday, March 22, 2015 at 16:04:24 (CET)

Svart rödstjärt vid Torekovs småbåtshamn 20/3
Knut Strand
Påarp , - Saturday, March 21, 2015 at 14:52:27 (CET)

19/3. Rydebäcks station. Sädesärla 1 ex.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, March 20, 2015 at 22:05:15 (CET)

20/3 Årets första sädesärla vid NP Nilsson, Ängelholm.
Mikael Sunesson
Viken, - Friday, March 20, 2015 at 19:57:21 (CET)

19/3 En brun glada visade sig fint för oss vid broarna i Ugglarp, på fm.
Mona o Bo Tuvesson
Lönnhässle, - Friday, March 20, 2015 at 09:02:32 (CET)

2015-03-19 Brushane 2 ex vid Höja boställe och vid Ugglarps broar Brunglada 1 ex Medobs Lena Jansson
Ronny Svensson
Stureholms by, - Thursday, March 19, 2015 at 22:31:09 (CET)

19 mars. Bevakning av luftrummet från Hittarps rev under lunch & em. En seg start men vid 15 kom ormvråkarna igång och 295 ex sträckte in tillsammans med trana 84, röd glada 2, korp 1. Rastade gjorde en snösparv, tre vinterhämplingar och en sädesärla.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, March 19, 2015 at 19:54:53 (CET)

19.3 Hörde min första gransångare för i år nere i dalen vid Raus kyrka.
Roland Nilsson
Ramlösa, - Thursday, March 19, 2015 at 14:17:52 (CET)

Hej alla, satt ute och åt lunch. Fick se en svärm ormvråkar på hög höjd. ca 15-20 st. Inget ovanligt, MEN sedan kom en massa rovfåglar en och en och några i grupp. De t fortsatte ca 10 min innan jag gick in för att ringa något proffs. Har själv aldrig sett något liknande. Omöjligt att räkna, men minst 100- 200 på en kvart jag satt med kikaren. För några år sedan såg vi kanske 15-20 rovfåglar som flyttade söderut inför hösten. Det var i sig ett skådespel vid Vegeån. Har någon sett detta fantastiska flyttstråk tillbaka. (I måndags såg gig de första tranorna komma.)
K-G Andersson
Ängelholm, - Thursday, March 19, 2015 at 13:06:26 (CET)

18 mars; även ikväll pressade ostanvinden på och gav en kväll med fint transträck – mellan kl 17-18 kom 14 flockar med totalt ca 370 tranor längs kusten mellan Klören och Sibirien. 20 bläsgäss och 12 sångsvanar hängde på.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, March 18, 2015 at 21:07:42 (CET)

18 mars. Kvällsrunda runt Ona mosse och Mölle mosse. Kvällskören bestod av dubbeltrast, taltrastar och koltrastar. En kattuggla vid vardera mosse och däremellan minst tre dragande morkullor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, March 18, 2015 at 20:22:10 (CET)

18 mars Vegeåleden från väg 112 mot Strövelstorp. Kungsfågel 10, gärdsmyg 6, större hackspett 2, spillkråka 1, koltrast 12, skogsduva 2, ringduva 8, bofink 16, steglits 15, grönsiska 6, nötskrika 1, korp 2, ormvråk 3, blå kärrhök honfärgad 1, duvhök 1, blåmes 3, talgoxe 8 och ca 150 överflygande tranor. Citronfjäril 3, nässelfjäril 1, påfågelöga 1 och en tidig sorgmantel.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, March 18, 2015 at 18:34:37 (CET)

18 mars. Kullens fyr. I den friska ostanvinden noterades bland annat, sädesärla, gransångare och ett 60-tal dubbeltrastar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, March 18, 2015 at 13:48:57 (CET)

17 mars; även över Ängelholm kom tranorna sent idag – strax efter kl 17 drog 31 fåglar mot norr över centrala delarna av staden och kl 18 ungefär lika många över flygplatsen. Det sena anländandet kanske beror på att de måste kompensera för de starka vindarna som drivit fåglarna långt västerut på deras väg från Rügen?
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, March 17, 2015 at 20:07:33 (CET)

Ti 17 mars. Ornakärr, Tycker att sträckande tranor är sent på vingarna. Var det så "förr i tiden..?" Vid kl 18.20 landade ca 50 tranor på fälten vid Ingelsträde våtmark och jag räknar med att de står kvar i skrivande stund
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 17, 2015 at 19:57:23 (CET)

17 mars, Långarödsören, Höganäs. Dagens tranobservatör var onekligen den 5-åriga flickan som hade full koll på de insträckande tranorna. Står och njuter över en fin flock på knappt 100 tranor som passerar in över kusten med klangfulla trumpetstötar. Funderar lite över om mamman och barnet som jag just passerat märker något eller funderar man bara över dagens händelser? Jodå, frågan kommer till mamman, vad är det för fåglar, kanske en blivande storskådare?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, March 17, 2015 at 19:30:59 (CET)

17/3 Insträckande Tranor 250ex Norrahamnen
Peter Andersson
Helsingborg, - Tuesday, March 17, 2015 at 19:04:43 (CET)

17 mars. Eftermiddag i Domsten gav brett inflöde av tranor med 450ex (största flocken på ~110), ormvråk 102, storskarv 50, fjällvråk 1, röd glada 5, tornfalk 1, havsörn 1, ringduva 25. Rastade gjorde rödbena 1, större strandpipare 2.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, March 17, 2015 at 16:22:12 (CET)

16 mars. Ljungabolet. Så kom den första STAREN och våren är oåterkallelig på väg.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, March 17, 2015 at 16:19:55 (CET)

17/3 Höja Boställe Våtmark. I den isande vinden bland alla Bläsänder och Storskrakar fanns även en hane Salskrake.
Stig & Bopdil Forsberg
Ängelholm, - Tuesday, March 17, 2015 at 15:55:06 (CET)

17 mars. Pålsjö skog, trädgårdsträdkryparen kvar vid tennisbanorna men svårflörtad idag, en ihärdigt spelande mindre hackspett och en sjungande gransångare. 40-talet tranor sträckte förbi.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Tuesday, March 17, 2015 at 10:29:20 (CET)

Må 16 mars. Ornakärr, kvällningen, minst 50 tranor str norr
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 16, 2015 at 21:57:47 (CET)

15 mars. I Pålsjö skog sjöng trädgårdsträdkryparen en kort stund väster om tennisbanorna på morgonen. Den är väldigt rörlig och hördes även sjunga från skogen norr om järnvägen. På samma plats även en forsärla i bäcken och en ropande mindre hackspett. I Brogårda våtmark bl.a. ett snatterandspar. Hemma i Mörshög hoppade en gransångare runt på tomten på eftermiddagen.
Olof Jönsson
Mörshög, - Sunday, March 15, 2015 at 19:59:35 (CET)

15 mars. Under en kvällspromenad vid Glimminge plantering hittade jag en svart svan en bit ut från stranden. Mindes att jag såg en senast för tio år sedan inte långt härifrån och att den senare blev omskriven i tidningen. En sökning gav detta: www.hd.se/lokalt/bastad/2005/05/16/svart-svan-i-angelsbacksstrand/
Mats Ljunggren
- Sunday, March 15, 2015 at 19:30:40 (CET)

15 mars: morgonsträcket vid Domsten var magert – 3 skäggdoppingar, 3 stjärtänder, 5 storspovar och några havssulor rörde sig över Öresunds vatten. Två rödbenor och två större strandpipare rastade. Framåt förmiddagen kom rovfåglarna igång, ca 100 ormvråkar sträckte in tillsammans med två glador och tre sparvhökar. Vid Sandön var det väldigt lågt vatten i ostanvinden och 9 skärfläckor och den långstannande rödspoven sökte föda på de vidsträckta revlarna. En ung havsörn jagade vid Rönnen och en duvhökshona seglade över Klören.
Bengt Andersson, Mårten Müller, Kalle Nilsson och Thomas Wallin
- Sunday, March 15, 2015 at 16:42:57 (CET)

Lö 14 mars. Ornakärr, Vi väntade och väntade - så, inom tjugo sekunder dök det upp två jordugglor som vi dessvärre snabbt tappade bort i den tilltagande skymningen vid 18.30-snåret. Medobsare; Ronny Svensson, Erik Svensson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 14, 2015 at 19:05:21 (CET)

Lör. 14/3 kl:15:00 Tranparet på plats på stubbåkern i Hulrugered på Hallandsåsen.
Sonja henningsson
Hjärnarp, - Saturday, March 14, 2015 at 17:06:55 (CET)

13 mars. Klart och soligt väder, som sannerligen lockade till skådning. Gjorde mitt första besök för i år uppe vid Grannsämjan, en liten uppdämd sjö vid Himmelstorp, Hallandsås. Vigg, knipa och sothöna var komna, likaså en gråhakedopping, möjligen fanns fler. Roligast av allt var skäggmesarna som jag upptäckte då de hördes från vassen. Minst 3 ex sågs. De har jag aldrig sett här förut. Återstår att se om det blir häckning. Senare på eftermiddagen kom jag förbi Kägleån och en bit nedanför Benmöllan satt strömstaren. Åkte hem över åsen och hittade två par tranor, ett vid Hulrugered och ett vid Ehrenstorp.
Mats Ljunggren
- Friday, March 13, 2015 at 22:25:44 (CET)

13 mars: en trädgårdsträdkrypare verkar stationär i området invid och sydost tennisbanorna i Pålsjö skog. Fågeln hördes sporadiskt sjunga av Mårten Müller under förmiddagen. Vid eftersök senare på eftermiddagen sågs och hördes den nära och bra. Är detta första fyndet i Helsingborgs kommun?
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, March 13, 2015 at 19:26:49 (CET)

13 mars. Stureholms våtmark: Gråhakedopping 4, storskrake 2, och några sothöns och gänget gräsänder. Ett par gråhägrar hade flyguppvisning över dammen. En hona större hackspett var nere bland fågelmatningen och hittade lite gott. 20 talet tranor kom på hög höjd och skapade en fin vårkänsla trots den isande vinden. Även ormvråkar och en fjällvråk sågs uppe i skyn.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, March 13, 2015 at 18:33:47 (CET)

To Kväll 12 mars. Svedberga. KOF Ugglekväll, Vi var säkert minst 50 pers - och minst 3 kattugglor. En hyfsad fördelning. I den vackra kvällen fick vi höra kattugglornas olika läten; hoooanden, klävittanden och lite bubblande på håll. Tack Erik Svensson och Thomas Wallin som hjälpte till med bilrangering och sammanhållande av gruppen på mörka stigar. Alla kom väl hem! Läs mer här
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 13, 2015 at 10:14:16 (CET)

Jonstorp 12/3. Ett tiotal sidensvansar mellanlandade på Fångstvägen på sin väg norrut.
Lennart Engman
Jonstorp, - Friday, March 13, 2015 at 08:42:44 (CET)

12 mars Lydinge-Rosendal: Blå kärrhökshane och flera ormvråkar
Mats LIndskog
Hyllinge, - Thursday, March 12, 2015 at 22:32:06 (CET)

12 mars: forsärla och strömstare vid Lunnamöllan och nässelfjäril, blommande blåsippor och sjungande trädkrypare vid Sågmöllan när Munka folkhögskolas kurs Akademi 55+ vandrade längs Rössjöholmsån på eftermiddagen. Efter exkursionen fortsatte jag till Ugglarps broar och möttes av två unga havsörnar och ca 30 glador.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, March 12, 2015 at 17:16:02 (CET)

12/3 Mellanspett hackade i träd vid Farhults skjutbana
sixten bengtsson
farhult, - Thursday, March 12, 2015 at 16:08:12 (CET)

12 mars. Morgonskådning på Hittarps rev. Ejdrarna har börjat sträcka med 561 ex. Sjöorre 15, svärta 1, större strandpipare 8, grågås 25, vitkindad gås 15, smålom 2, skogsduva 1 och en sjungande järnsparv.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Thursday, March 12, 2015 at 10:27:07 (CET)

2015-03-11 Jorduggla födosökte över maderna i Ornakärr. Vi såg den mellan 18:05-18:20 Medobs Paul Fors
Ronny Svensson
Stureholms by, - Wednesday, March 11, 2015 at 19:26:34 (CET)

8 mars Kropps våtmark. Stjärtand (hane)1, storskrake 2, grågås 4, kanadagås 4, knipa 8, gravand 5, vigg 10, snatterand 2, kricka 10, knölsvan 4, sothöna 10, gråhakedopping 2, storskarv 4, stare 8, grönsiska 4, gulsparv 6, glada 3, ormvråk 13 (10 sträckande), fjällvråk 1, gråtrut, havstrut, fiskmås, skrattmås och nässelfjäril 3.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, March 09, 2015 at 09:40:42 (CET)

15.03.08 Brogårda våtmark Bjuv. Havsörn ad. Sågs komma över väg 107 mot sjön. Stannade vid sjön 15 - 20 min
Steen Christensen
Billesholm, - Monday, March 09, 2015 at 08:20:00 (CET)

8 mars Örby ängar. Mycket fågelsång i luften bl a gärdsmyg, stjärtmes och grönfink med inslag av bofink. Stack ut gjorde de nyanlända järnsparvarna. Vid hamnen hade ett 60-tal strandskator samlats för rast innan de fortsätter sin färd mot sina häckningsplatser.
Carina Palm
Råå, - Monday, March 09, 2015 at 07:59:36 (CET)

Sö 8 mars. Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla: Ormvråk c5, Glada 2, Trana 7-10 str N, Gröngöling, Kattuggla 1 GEA-stugan, 1,sjungande Dubbeltrast, Gärdsmyg, Domherre, Stenknäck, Bofink. Citronfjäril
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, March 08, 2015 at 20:57:55 (CET)

8/3 - Mycket änder mitt på dagen vid Hasslarps dammar. Minst 200 bläsänder rastade med femtontalet vigg, 2 par snatterand, 2 krickor och 14 gravänder. Kniphanar bröstade upp sig för varandra och i östra Hyllingedammen rastade 25 brunänder. Bland gäss noterades 35 vitkindade, ett antal grågäss och några kanadagäss. 18 bläsgäss rastade mellan Fleningedammarna och Hyllingedammarna. Flög förbi gjorde 14 tofsvipor, 2 ormvråkar och en korp.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Sunday, March 08, 2015 at 18:26:36 (CET)

8 mars: tre skärfläckor på morgonen (som på eftermiddagen blivit fem!) på Sandön, rödspoven var kvar, en trädlärka flög över, två snatter- och 7 stjärtänder. En ung havsörn kom ut över Klören men vände genast tillbaka. I vassen landade minst 5 skäggmesar, vattenrallen spelade då och då och en sävsparv sjöng. På Rönnen ytterligare en ung havsörn samt en pilgrimsfalk, två kärrsnäppor, en bläsgås och ca 150 vitkindade gäss. Dagens tredje unga havsörn seglade över Rögle/Stureholm och det gjorde även en trana och 40-50 ormvråkar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 08, 2015 at 17:43:49 (CET)

8 mars Björkeröd. Den vithövdade gråhakedoppingen åter tillbaks i dammen för en ny häckningssäsong, enligt galleriet fotograferades den första gången 2007, alltså född senast 2006. Övrigt runt dammen, gröngöling, spillkråka, enstaka ängspiplärkor rastade, 150 ringduvar drog österut medans 7 dubbeltrastar drog västerut
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, March 08, 2015 at 10:55:49 (CET)

Så har då gråhakedoppingen kommit tillbaks till "runda dammen" vid Maria äng. Började hävda revir direkt och gräsänderna fick hålla sig på behörigt avstånd.
Åsa och Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, March 07, 2015 at 18:41:39 (CET)

7/3. En simmande (!) skärfläcka sågs på morgonen i Farhult. En inflygande pilgrimsfalk skrämde upp det mesta på vingarna, innan den satte sig på en stolpe.
Över Klören drog tio (5+5) tranor, och på Sandön rastade rödspoven och 111 strandskator.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, March 07, 2015 at 16:10:07 (CET)

Lö 7 mars, Allerumskogen/Nällåkra. Rastande och betande sångsvan 3, Kricka 2 och Gravand 1 i Elisabetdammen, Ormvråk 4-5, Glada 1, Korp 4, Morkulla 2, Sånglärka sjungande, Gulsparv 5
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, March 07, 2015 at 15:42:44 (CET)

7 mars, mycket fågel i Höja våtmark på morgonen: 140 bläsänder, 22 krickor, 5 gravänder, en brunand och en skäggdopping. En havsörn och en honfärgad blå kärrhök jagade i kanten mot Rönneå och ca 50 glador skruvade upp över Ugglarps broar. Vid Bläsinge ängar sällskapade 2 mindre sångsvanar med ca 150 av sina större släktingar, en ung havsörn och en fjällvråk drog förbi. Ytterligare en ung havsörn visade sig vid Tomarp där även 5 tranor rastade. Tranor såg och hörde vi sedan även vid Kvidinge grusåsar och vid Tranarpsbron. Mellan Tranarp och Starby såg vi ytterligare två havsörnar, en gammal och en ung. Det är inte särskilt ofta vi ser duvhökar när vi exkurerar men idag såg vi på tre ställen, vid Ugglarps broar, motocrossbanan i Tomarp och vid Starby.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Helsingborg/Ängelholm, - Saturday, March 07, 2015 at 14:55:17 (CET)

7 mars. Morgonrunda Ona mosse-Djupadal. I den friska vinden droga enstaka flockar med grågås och sångsvan norrut. Bland småfågel en del sånglärkor, vinterhämpling och en trädlärka. En morkulla stöttes, utanför Djupadal passerade en havssula.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, March 07, 2015 at 13:29:02 (CET)

4/3 Fågelrunda på förmiddag i Norra hamnen. Mycket insträckande Sånglärkor
Peter Andersson
Helsingborg, - Thursday, March 05, 2015 at 08:46:59 (CET)

4 mars, vårkänning. Himmelstorp-Björkeröd. Spillkråka, gröngöling, större och mindre hackspett. Sjungande trädkrypare, nötväcka och skogsduva allt under ett tunt sträck av sånglärkor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, March 04, 2015 at 15:56:33 (CET)

4 mars. En solig förmiddag på Hittarps rev. Obefintligt sträck men lite nya rastare; strandskata 20, gravand 20. Fortsatt mycket ejder med ca 700 liggande i sundet. Skrattmås 160. En gammal hane tornfalk kom och fångade lunch i form av en liten gnagare.
Klas Rosenkvist
Helsingborg, - Wednesday, March 04, 2015 at 13:03:11 (CET)

3 mars. Flocken av ett 10-tal stjärtmesar håller sig kvar i centrala delen av Helsingborg. Idag strök flocken längs Järnvägsgatan, ivrigt födosökande i alléträden, och försvann in i stadsparken.
Thomas Terne
Helsingborg, - Wednesday, March 04, 2015 at 08:34:37 (CET)

3 mars. Kort stopp vid Vällbroarna, Ingelsträde. På maderna gick 49 bläsgäss, en rörhöna sågs i den gamla dammen. På en åker gick 130 tofsvipor och lite överraskande även en kärrsnäppa.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, March 03, 2015 at 17:26:25 (CET)

1/3 Brogårda våtmark. Grågås 16, Bläsand 34 ,Vigg 28, Brunand 6.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 01, 2015 at 21:24:21 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!