Observationer november 2015

30 november. Heldag i Yttre Kattvik, med bra "bukttömning" efter att stormen Gorm stillat sig något. På sträck mot väst: spetsbergsgås 20, smålom 11, svarthakedopping 15, gråhakedopping 5, stormfågel 14, grålira 3, klykstjärtad stormsvala 3, havssula 27, bredstjärtad labb 1 (ad ljus), storlabb 1, fiskmås c. 130, tretåig mås c. 400, alkekung 15. Medobs: Anders o Tommy Eriksson, Aron Edman, Jesper Hansson, m.fl.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Monday, November 30, 2015 at 19:35:05 (CET)

29 november. Under sena morgonen sågs dvärgsparven på matningen vid Heljaröd. Minst åtta smådoppingar sågs från Heljaröd och österut mot Utvälinge. Medobsade gjorde Henrik Johansson.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, November 29, 2015 at 20:27:51 (CET)

Söndag 29/11-15 Sandön: 5 strandskator, smådopping, fjällvråk, blå kärrhök (honfärgad), ca 15 skäggmesar, 20-30 starar, sidensvansar.
Fd. KOF-stugan, Häljaröd: bläsänder, kärrsnäppor, havssulor.
Obs-plattformen, fågelmatningen, Stureholm: 20-25 korpar, 15 glador, större hackspett. Medobsevatör: Pelle Holmgren
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, November 29, 2015 at 17:00:03 (CET)

Lö 28 nov. Vegeholm, lufthämtarsväng i gråvädret. Ormvråk 1, Varfågel 1. Hemväg över Ornakärr. En fjällvråk och en pilgrimsfalk, bägge parkerade på stolpar ute i maden, blå kärrhök däremot på vingarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 28, 2015 at 15:20:38 (CET)

27 november. En varfågel satt vid Krapperup och spanade in de bråkande kråkorna och vråkarna. Uppe vid Björkeröd drog en duvhökshona förbi, några flockar med björktrast och grönsiska passerade också.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, November 27, 2015 at 13:21:02 (CET)

25/11. I Farhultsviken rastade 10 mindre sångsvanar (6 ad, 4 1k) tillsammans med 21 sångsvanar och 153 kanadagäss. Flockar med hundra eller lite fler sidensvansar sågs både i Utvälinge och Ängelholm.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, November 25, 2015 at 20:21:29 (CET)

25 november sydost om Stureholm vid de nya vindmöllorna. Både havsörnar och kungsörnar uppehåller sig oroväckande i och vid vindkraftparken. I söndags två kungsörnar och en havsörn. Igår två havsörnar och idag en ad kungsörn. Mellan möllorna och järnvägen 60 sångsvanar. Kvällstid kan man se ca 25 glador som tillbringar nätterna i trädridån som skiljer Rögles och Västrabys marker och vindmöllor.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Wednesday, November 25, 2015 at 15:16:49 (CET)

24 november, Ören. I gråvädret sågs bl a sju sädesärlor och en snösparv.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 25, 2015 at 08:04:31 (CET)

23 november. Höganäs reningsverk vid lunchtid. Svart rödstjärt 4, forsärla 3, järnsparv 3, snösparv 16, sädesärla 4, skärpiplärka 1, stjärtand 1. En ung pilgrim satte sig tillfälligt i kranen. Allt i ett krispigt, kallt snölandskap
Johan Stenlund
Viken, - Monday, November 23, 2015 at 23:28:42 (CET)

23 november: Härligt vinterväder; sol över frostig Bjärebygd och dimmoln som låg täta över Skälderviken. Vid Lervik en vinterhämpling, en enkelbeckasin, ängspiplärkor och en flock på ca 25 snösparvar. På inre Grytskäret satt en adult pilgrimsfalk och spanade. Vid södra Häljaröd sågs dvärgsparven. En kungsfiskare drog förbi och satte sig en bit bort på en sten. Drog förbi gjorde också en havsörn och en hanne blåhök, med sikten på Sandön.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, November 23, 2015 at 23:12:37 (CET)

23 november: snötäcket på åkrarna vid Älvdalens industriområde i Ängelholm avslöjade en kull med ca 10 rapphöns.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, November 23, 2015 at 17:51:15 (CET)

Sö 22 nov. Höganäs; Reningsverket-Margreteberg-Sandflyget tillbaka. Snöpulsning, bitande vind, men ljust och vackert. Häger 1, Bläsand 5, Tornfalk 1, Gärdsmyg 1, Rödhake, Steglits 2, Grönfink minst 30 bland fröställningarna, Bofink 2, Bergfink 1, Snösparv 1
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 22, 2015 at 14:17:06 (CET)

22/11 runt Nyhamnsläge, visst är det härligt med den första snön. Flockar av gäss och sångsvan mot söder, rastande småflockar av snösparv. Sånglärka, skogsduva, rödbena, ljungpipare, morkulla, enkelbeckasin,tofsvipa, star- o björktrastflockar samt denna höst sädesärlor i tångvallarna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 22, 2015 at 11:20:25 (CET)

21 november, en skådartur vid Killeröd under tidig förmiddag. Stilla i skogen, men vi stötte upp en morkulla, som säkert hade för avsikt att hitta bättre biotop efter det kyligare vädret. Efter rundans slut kom en liten grupp mesar, bl.a. en talltita. Vidare färd över åsen, i bokskogen bortåt Axelstorp ett hundratal bergfinkar. Några korpar och ormvråkar träffade vi också på. På Lya ljunghed sågs den lokalt trogna tornfalken ryttla i sökandet efter föda.
Mats Ljunggren och Jan Gustavsson
- Saturday, November 21, 2015 at 18:41:53 (CET)

21 november: en varfågel och en tornfalk letade sorkar på Lya ljunghed på morgonen. En skogsduva flög över och i bokskogen drog flockar med bo- och bergfink omkring. Nötskrikorna var talrika och ett 30-tal domherrar sträckte mot söder.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
- Saturday, November 21, 2015 at 15:44:47 (CET)

Lö 21 nov. Allerumsskogen. Kylan fryser de plöjda åkrarna. Skönt - annars en klafsig runda utmed skogsbryn och fält. Obsar; Häger 1, Ormvråk 3, St hackspett 1, Ringduva, Varfågel 1 vid Elisabetdammen, Björktrastflockar, Bergfink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, November 21, 2015 at 14:12:46 (CET)

Lunnamöllan, Munka Ljungby, fredag vid ett-tiden: en styck strömstare höll till en stund precis nedanför utsiktsplatsen vid huset, längs gångstråket.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Saturday, November 21, 2015 at 13:10:46 (CET)

20 nov. En mycket trolig östlig gransångare av rasen tristis sågs en kort stund i anslutning till vår sommarstuga vid Domstens camping under sen em. Reagerade på locklätet som skiljde sig från vanlig gransångare samt att fågeln gav ett tydligt ljust intryck på strupen och bröstet. Även ett tiotal stjärtmesar födosökte i området.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, November 20, 2015 at 23:25:35 (CET)

Kullen 20/11. Drygt 2000 gäss passerade Kullen under en dryg halvtimma, mest grå- och vitkindade gäss. Övriga sträckare var bl a bläsand, stjärtand, kricka, knipa, storskrake och några sångsvanar. Kylan närmar sig.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, November 20, 2015 at 18:05:50 (CET)

Fre 20 nov. Ornakärr. Hann med en kort sväng just innan det skymde strax efter 16-snåret. Fjällvråk 1, Blå kärrhök 1 hane o 1 honf, Jorduggla 1. Plus ett stort gäng vitkindade gäss i höstsådden som just börjat spira.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, November 20, 2015 at 16:33:01 (CET)

18/11 Norra Häljaröd. Dvärgsparven var kvar idag i vassbältet V om röda stugan. Men den var mycket svårsedd på eftermiddagen och visade sig bara några korta stunder. Ute i Skälderviken noterades bl a sju svärtor, ett tiotal sjöorrar och två skäggdoppingar. Långt ut över vattnet födosökte minst fyra havssulor. Ett femtontal storspovar drog mot Rönnen och en ung havsörn flög över oss långsamt mot SO. Medobservatörer: Paul Tufvesson, Ronny Svensson, Rolf Helmersson, Peter Franzén m fl.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, November 18, 2015 at 22:49:05 (CET)

Mistluren 18 november. 20 m/s NNV i gryningen är kanske ingen önskeblåst på Kullen, men 25 havssulor och 10 tretåiga måsar sträckte mot norr. Även en storlabb strävade norrut. Sydvästvart gick en islom. En hel del gäss utnyttjade de nordliga vindarna för att komma söderut, tyvärr gick de flesta för långt ut för att låta sig bestämmas, men troligen har de flesta varit grågäss, i varje fall dominerade dessa bland de bestämda gässen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 18, 2015 at 14:01:16 (CET)

16/11. Idag flög en ladusvala förbi Rönnen på eftermiddagen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, November 16, 2015 at 19:02:51 (CET)

Kullen 16 november. En svartnäbbad islom drog ner i Sundet trots novemberrusket. En handfull havssulor fiskade utanför spetsen. Ett par snösparvar och en liten flock gråsiskor var ute och vände, detsamma gjorde jag.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, November 16, 2015 at 17:06:45 (CET)

Dalen-Gröthögarna på förmiddagen. Viss rörelse på sjöfågel; salskrake 1, smålom 9, skäggdopping 1, havssula 9, tordmule 5, sillgrissla 1. En gammal tretåig mås födosökte. En gravand rastade och skäggmes, stjärtmes och vinterhämpling drog mot söder.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, November 15, 2015 at 20:05:13 (CET)

15 nov. Mycket att titta på från Rönnens östra sida idag. En adult svartnäbbad islom i sommardräkt låg på ett lugnt hav och fiskade. Som en superbonus hittade Peter Franzén en dvärgsparv något öster om Heljarödsgården utmed kusten. Fyndet blott det andra i våra marker (första var en fågel i villaträdgård i Ramlösa vintern 2001). En ung toppskarv syntes vid ett kort ögonblick i samma tubfält som islommen! Övrigt bl a, svarthakedopping 10, gråhakedopping, storlom, smålommar och en havsörn ute på Själrönnen.
Thomas Svanberg
- Sunday, November 15, 2015 at 19:45:00 (CET)

Sö 15 nov. Söderåskanten; Åvarp-Vegeå-Halla, Häger 1, Glada 2, Ormvråk 3-5, Kattuggla 1 i GEA, St Hackspett, Rödhake, Stenknäck.
Hann också med kort em-runda ner om Ornakärr; Häger och Enkelbeckasib
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 15, 2015 at 17:38:41 (CET)

14 nov. Förmiddagen vid Kullens fyr, västliga kulingvindar. Många havssulor fiskade utanför spetsen och alkor drog i små flockar förbi, liksom tre tretåiga måsar och en storlabb. För övrigt en flock sidensvans och en större flock björktrast (40-tal).
Thomas Terne
Helsingborg, - Saturday, November 14, 2015 at 21:54:50 (CET)

14 november: åtskilliga kungsfåglar kantade stigarna i skogen vid Klören när deltagarna i Studiefrämjandets studiecirkel vandrade där på förmiddagen. Stora flockar med björktrastar och mindre med sidensvansar, som sakta drog mot söder, tyder på att kallare väder är på väg från norr. Många havssulor fiskade i Skäldervikens vågor, ormvråkar och en fjällvråk lekte i vinden och fem bläsgäss passerade. En stor flock med dovhjortar lämnade motvilligt sin matplats för att återvända så snart vi passerat.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, November 14, 2015 at 19:04:00 (CET)

14 nov. Båstad hamn från 10:00 och framåt. Ganska magert med havsfågel trots rapporter längre norrut i Laholmsbukten men fick se 1-2 klykstjärtade stormsvalor, 10-tal havssulor, 1 stormfågel, 1 1k dvärgmås samt enstaka tretåiga måsar. Bommade en svartnäbbad islom som drog västerut mot Kattvik. I hamnområdet sågs bl a, alkekung 2, forsärla 1, sädesärla 2, svart rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.
Thomas Svanberg
- Saturday, November 14, 2015 at 18:36:06 (CET)

13/11. På morgonen rastade vid Sandön 174 kärrsnäppor, 1 gravand, 5 svarthakedoppingar och 10 sädgäss flög förbi. 21 mindre sångsvanar (19 ad och 2 1k) drog västerut på låg höjd förbi Rönnen. Ute till havs sågs som mest 39 havssulor.
Senare på dagen kom en ny flock med 20 mindre sångsvanar (ad) som landade vid Sandön.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, November 13, 2015 at 16:38:42 (CET)

Kullens fyr 13/11. Var är fiskelyckan bäst eller är gräset grönare? Storskarvarna drog ner i Sundet för att prova fiskelyckan medans de flesta havssulorna valde Skälderviken för sitt födosök. Annars var dagens art domherre, flera hundra sträckte nere vid mistluren och Alf hade betydligt fler uppe vid Gubbahyllan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, November 13, 2015 at 15:59:05 (CET)

Sidensvans 10 ex Norrahamnen 13/11.
Peter Andersson
Helsingborg, - Friday, November 13, 2015 at 13:12:12 (CET)

Sidensvansarna har kommit! I går såg Birgit och Sune Lindell ett hundratal Sidensvansar på å-promenaden i närheten av Rönne brygga.
Bodil Forsberg
Ängelholm, - Friday, November 13, 2015 at 12:26:31 (CET)

2015 11 13. Ännu ett hösttecken. Ljudet av små "silverklockor" avslöjade en flock med sidensvansar i toppen av träden vid växtbutiken inne på Fredriksdals museum.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, November 13, 2015 at 10:13:05 (CET)

Mistluren, Kullaberg 12 november. Dagens observation var utan tvekan en rödgrön ara,tror jag att den heter, som var ute flera vändor vid Mistluren och ett tag trodde vi att den skulle dra mot Skagen. Pilgrimsfalkarna var först lite försiktiga inför denna flygande juvel men gjorde ett halvhjärtat utfall mot den. Papegojan tycktes inte bry sig nämnvärt över denna uppvaktning utan strävade på i lugn takt. Efter ett par rundor tyckte falkarna att det var helt normalt med denna färgprakt. Övriga observatörer i sambatakt var Kaj Möller, Per Muhr m.fl.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, November 12, 2015 at 16:58:06 (CET)

12/11 Råådalen Gantofta-Raus ToR. Skön promenad i höstsolen gav en del smått och gott. En gärdsmyg hade vårkänslor och sjöng för fullt, några rödhakar visslade melankoliskt,ett tjugotal gråsiskor och ett 30-tal grönsiskor födosökte i altopparna. Ett femtontal gräsänder chillade i ån och i Görarpsdammen rastade sex bläsänder. En nötväcka var duktigt uppspelt och i hagarna söder om ån hördes en ängspiplärka locka. Ca 100 ringduvor rastade i ett träd och ca 200 björktrastar sträckte förbi mot SV. Två sparvhökar noterades också och tre gråhägrar flög förbi.
Dagens lite mer udda obs var en rördrom som kom flygande i trädtoppshöjd uppströms vid Raus kyrka. Strömstaren som hållit till vid Gantoftabron någon vecka syntes inte till, kanske för högt vattenstånd efter allt regnande.
De som däremot gillar högre vattenstånd nu är havsöringarna. Ett fint skådespel bjöds vid dammen under motorvägen. Den som vill se hoppande havsöringar rekommenderas ett besök!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Thursday, November 12, 2015 at 16:10:59 (CET)

2015-11-12 Kvidinge. Tre vita storkar födosökte på åker intill väg 21 till flera inbromsande bilisters förtjusning.
Olof Jönsson
Mörshög, - Thursday, November 12, 2015 at 14:30:10 (CET)

11/11. Ute på Rönnen satt en gammal pilgrimsfalk, och på östra sidan var åter den unga toppskarven på plats omgiven av hela 126 knubbsälar.
Vid Sandön stod en flock med 23 mindre sångsvanar. De flesta stod och sov, och alla var adulta. Ute på Själrönnen satt de två gamla havsörnarna, och längre ut till havs sågs ca 10 havssulor.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, November 11, 2015 at 15:52:48 (CET)

9 november: från Svanshall noterades drygt 60 havssulor som födosökte i Skälderviken. En lokal fiskare spekulerade i att småsillstim dragit in i viken efter stormen. Sillen håller till i ytvattnet - till glädje för sulorna. Strax efter begav sig fiskaren ut med sin fiskebåt för att bekräfta sina spekulationer. Om han hade samma framgång som havssulorna förtäljer inte historien. Två tumlare fiskade också utanför hamnen, liksom en svarthakedopping, en smålom och grisslor.
Vid Stenkrossen sågs två snösparvar och stöttes en dvärgbeckasin. Även svarthakedopping, alfågel och sjöorrar.
Thomas Terne
Helsingborg, - Monday, November 09, 2015 at 23:14:05 (CET)

Kullen 9 november. En god blandning noterades i dagens protokoll. Bl a sågs: Storskarv. smålom, gråhakedopping, skäggdopping, havssula. bläsand, stjärtand, snatterand, sädgås, alfågel, knipa, vigg, salskrake, tretåig mås, tordmule, sillgrissla, alkekung och storlabb.
Alf Petersson o Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, November 09, 2015 at 14:56:21 (CET)

8 november: medan stormen så sakta ebbade ut (det blåste som mest 29 m/s under natten) passerade vid Rålehamn 3 alkekungar, ca 150 grisslor (mest tordmular och 1 tobisgrissla), 1 obest islom, 2 stor- och 10 smålommar, knappt 100 tretåiga måsar, 60 havssulor, 1 prutgås, 1 alfågel, 1 gråhake- och 2 svarthakedoppingar och ca 50 sjöorrar. En pilgrimsfalk gjorde ett misslyckat försök att få gräsand på frukostmenyn.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, November 08, 2015 at 18:11:38 (CET)

8 nov. Svanshalls hamn kl. 7.30-13.00. Dagens höjdpunkt var en svartnäbbad islom i full sommardräkt som Kaj upptäckte när den på lite höjd drog ut ur Skälderviken. I övrigt ingen jättedag för havsfågel men ändå en ganska kul artlista. Uppskattningsvis ett 20-tal havssulor, bl.a. minst 1 vacker 1k-fågel, en stormfågel och max 10 tretåiga måsar. Bra sträck av tordmule med uppskattningsvis över 100 ex, ca 10 sillgrisslor, en tobisgrissla och efter mycket slit öven en alkekung som landade en bit öster om hamnen.
Övrigt: smålom ca 25, storlom 1, skäggdopping 1, gråhakedopping 3, svarthakedopping 1, dvärgmås 1 ad, silvertärna 1 1k, blå kärrhök 3 instr. (varav 2 hannar), pilgrimsfalk 1, sparvhök 4, jorduggla 1 instr., roskarl 2 str V samt på vågbrytaren 1 ex vardera av sädesärla och forsärla. Medobsade gjorde Leif, Kaj, m.fl.
Henrik Johansson
- Sunday, November 08, 2015 at 17:45:59 (CET)

Sö 8 nov, Ornakärr. Blå kärrhök 2, hane + honfärgad, Tornfalk 1, Fjällvråk 1, Tofsvipor c 25 m S. Björktastar singlar runt
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 08, 2015 at 17:14:24 (CET)

7 nov. Snabbrunda till Hittarps rev. En sädesärla höll till ute på revet. 9 vinterhämplingar och en sånglärka sträckte söderut.
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, November 07, 2015 at 21:57:45 (CET)

7 november: några bändelkorsnäbbar drog runt tillsammans med mindre korsnäbbar i en lärkplantering nordväst om Rössjön. Vid Rössjöholms mölla satt en strömstare och småsjöng, i sjön dök en storlom och en skäggdopping. Några stjärtmesar och entitor passerade och en havsörn flög över sjön på väg uppåt åsen.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, November 07, 2015 at 18:16:27 (CET)

Kullen 5 november. Bergets falkar tycker definitivt inte om duvhökar. En av de gamla falkarna varnade och gick till omedelbar attack när en ung duvhök kom strykande utmed norrsidan. Duvhöken verkade ganska oberörd, däremot tyckte en tornfalk att det var obehagligt och drog iväg. Till sist sågs en gammal havssula landa ute på spetsen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, November 05, 2015 at 16:32:22 (CET)

3 november Kullen. En jorduggla lyfte från yttersta spetsen när dimmorna väl lättade. Ute över havet drog en handfull tretåiga måsar samt några havssulor. Annars var morgonens överraskning en räv som noterades på yttersta spetsen, jobbigt när jag satt på övergången till säkrare mark, men en listig räv hittar alltid på råd. Tror att denna individen har en viss vana vid besökare, trevligt att i lugn och ro får beskåda mickel på närhåll.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, November 03, 2015 at 17:30:44 (CET)

Sön 1 nov; Naturskyddsf Kullabygdens fågelcirkel fick ett givande uppehåll vid Stureholms våtmark. Två kungsfiskare sågs under fina omständigheter. Planflykt ute över vattenspegeln, ryttlande och dyk, poserande i toppen av kaveldunen. Övrigt, häger, fjällvråk, tornfalk, varfågel
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 01, 2015 at 17:47:55 (CET)

1/11. Studiefrämjandet HBG. Fågelcirkeln. Farhult: Havsörn 1,Storspov 19, Forsärla 1, Skäggmes 20.
Rönnen: Gravand 1, Kricka 1, Skedand 2,Tofsvipa 700, Ljungpipare 500,Kungsfiskare 1.Vid Stureholms Våtmark. Varfågel 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, November 01, 2015 at 15:09:08 (CET)
 Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!