Observationer oktober 2015

Lö 31 okt. Långa rundan på Söderåskanten; Åvarp-Jordberga-Bensige-Skaftarp och Bauseröds/Halladalen tillbaka. En tur i kattugglornas tecken. Hade 4 ex, samtliga på utkik från skorstenar, Två ex i Gea-stugan, ett ex i gula sommarstugan och ytterligare ett ex i ödehus nära Skaftarp. Övrigt; Häger 1-2, Ormvråk c 5, Glada 3, Spillkråka 1, St hackspett, Domherre, Rödhake, Gärdsmyg, Berg-/Bofink
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 31, 2015 at 16:58:33 (CET)

30 oktober. En ung skärsnäppa rastade söder om Domstens hamn.
Oskar Lindberg
Laröd, - Friday, October 30, 2015 at 23:31:40 (CET)

30/10. I Farhultsviken låg 7 sångsvanar och 7 mindre sångsvanar (5 ad och 2 unga).
Vid Sandön sågs 2 salskrakar, 7 smådoppingar, 1 gluttsnäppa, 140 kärrsnäppor och 33 bläsgäss. På Klörensidan satt en ung pilgrimsfalk på en stängselstolpe omgiven av en skock kråkor.
På Rönnens östsida rastade 15 snatteränder och den unga toppskarven satt på en sten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, October 30, 2015 at 19:06:18 (CET)

30/10.Hittarps rev. Härfågeln fortfarande kvar. Men den var mycket lättskrämd. Flög bort söderut från parkeringen sett.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, October 30, 2015 at 15:15:16 (CET)

29/10-15 runt Viking Fågel vid Ugglarps broar. För andra året på rad större flockar av Glada. Mellan 16,30 - 17,00 en flock med 25-30 drog i skymningen bort längs dalen österut. Följde en annan större flock på 70-75 Glador som sökte nattkvist i den stora träddungen vid Berchshils gård sedan tog mörkret över. Antalet flockar är troligt ännu större än vad jag hann se innan ljuset försvann.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Friday, October 30, 2015 at 07:30:52 (CET)

29/10 15:30-16:15 Härfågeln som upptäcktes av Oskar Lindberg vid Hittarps rev under morgonen var kvar senare på eftermiddagen. Den höll till nedanför bunkern norr om revet. Fågeln födosökte aktivt i stort sett hela tiden och höll sig i sanden vid vasskanten. Lyfte till sist och drog in bland villorna söder om parkeringen. Kan mycket väl vara kvar i morgon. Medobservatörer Paul Tufvesson, Patrik Söderberg m fl.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Thursday, October 29, 2015 at 21:12:05 (CET)

29/10 Klarningen em.Fint o soligt väder.En ung pilgrimsfalk svepte över Klarningen o skrämde upp framförallt de ca 250 tofsviporna o fem ljungpipare.Dessutom sågs ca 150 grågäss o lika många bläsgäss o vitkindade.Två sädgäss av rasen rossicus dvs sibiriska sk tundrasädgäss.Vid Torekovs rev ett tjugotal vinterhämplingar och en dvärgbeckasin.Noterbart är att området vid Klarningen har betats o slagits vilket är en förutsättning för att det inte ska växa igen.Tjat hjälper tydligen ibland.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 29, 2015 at 18:57:50 (CET)

29 okt. En kort runda med hunden till Hittarps rev. Ganska tomt med fågel förutom flocken med vitkindade gäss. På södra delen av revet vid tuvor med strandråg flög det plötsligt upp en härfågel. Det såg ut som att den gick ned i området vid dagvattenutloppet/lagunen. Jag hade själv inte möjlighet att eftersöka fågeln.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, October 29, 2015 at 11:40:04 (CET)

2015-10-29. Favorit i repris. Stjärtmesarna har kommit till Helsingborg. På väg till jobbet från Pålsjö Östra till Fredriksdal sågs tre flockar utmed cykelbanorna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, October 29, 2015 at 10:47:18 (CET)

28/10. I Farhultsviken rastade 1 sädgås och 20 sångsvanar. Här låg också en familj mindre sångsvanar (2 ad och 4 unga). Långt ut över havet flög en ynka havssula.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, October 28, 2015 at 19:28:58 (CET)

28 oktober KLARNINGEN. En fantastisk skådarskådar- eftermiddag! Bortre dammen - sångsvanar (13), bläsgås (30-tal), sädgås (ca 10), salskrake (2) och en massa grågäss, kanadagäss och fem vitkindade. För övrigt jagade två fjällvråkar som visade upp sig ordentligt. Dessutom en ormvråk,ca 300 björktrastar, två enkelbeckasiner och en dvärgbeckasin, som flög in bakom tornet. I snåren bredvid tornet hoppade en gärdsmyg omkring. Medobservatör Karin Falkmer.
Linus Falkmer
Göteborg, - Wednesday, October 28, 2015 at 16:22:49 (CET)

27 oktober Kullen. Hösten börjar göra sitt intåg i obs-boken. Snösparv, berglärka, vinterhämplingar, fjällvråkar, ett hudratal gråsiskor, domherrar i oxelträden och flera varfåglar. Nog är det höst. En "yrvaken"? hornuggla kom insträckande från väster vid niotiden, man kan undra var den har tillbringat natten. Ugglan störtdök ned bland klipporna vid lilla fyren, var nog ganska nöjd med att ha fast grund under fötterna.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 27, 2015 at 19:18:45 (CET)

27 oktober. Ett par middagstimmar vid Klören-Sandön gav stenknäck som åt hagtornsbär tillsammans med rödvingetrastar. Sidensvansar hördes. Cirka 700 ljungpipare lyfte och cirklade över ön. En subadult havsörn som höll till i området kan ha skrämt upp dem. Men en hel bukett andra rovisar fanns att beskåda i området; två blå kärrhökar, två fjällvråkar, en glada, en duvhök, en stenfalk och de lokala ormvråkarna. Rovfågelsträcket klingar av antalsmässigt nu, men några sparvhökar och ett tjugotal ormvråkar skruvade och drog iväg i det härliga middagsvädret efter en kall morgon
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, October 27, 2015 at 15:01:24 (CET)

26 okt . Under en promenad i Allerumsskogen sågs en brandkronad kungsfågel som födosökte utmed vägen no om Kulla silo. Just i detta område var det gott om fågel med bl.a. stenknäck, steglits, domherre, bo/bergfink, grönsiska, entita mm. I övrigt sågs en spillkråka, flera nötskrikor samt ett tjugotal ormvråkar och några sparvhökar sträcka mot väst.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, October 26, 2015 at 17:00:12 (CET)

Kullen 26 oktober, lilla fyren, en del eftersläntrare efter de sista dagarnas blåst. En klykstjärtad stormsvala drog västerut liksom två storlabbar. En alkekung rastade utanför spetsen och ett tjugotal sulor fiskade lite längre ut tillsammans med tordmular och sillgrisslor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 26, 2015 at 12:10:33 (CET)

25 okt. Båstad hamn från 11:40 och framåt. En del havsfågel i rörelse såsom klykstjärtad stormsvala 1, grålira 2, storlabb 1 och kustlabb/bredstjärtad labb 1 1k. Ett flertal havssulor fiskade i bukten och ett gäng tretåiga måsar samt 3 dvärgmåsar sträckte förbi. Medobsare var Henrik J och J Stenlund.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 25, 2015 at 19:35:29 (CET)

25/10. Stod vid gamla KOF-holken och spanade/räknade havssulor (det blev ca 100 ex) när en örn dök upp borta vid Klören. Det var en ung kungsörn som landade i en tall, men som snart drog inåt land efter mobbning av ett stort gäng kråkor.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, October 25, 2015 at 19:08:14 (CET)

Nabben, Arild 25 oktober. Hur mycket havssula finns det i våra farvatten? Vid en långsam panorering med handkikaren, från Nabben, inräknades 142 havssulor, de flesta ute i nordväst. Som mest sågs 40 fiskande sulor i ett enda kikarfält.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 25, 2015 at 17:44:32 (CET)

24 oktober: Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade vid Torekovs rev och Ängalag/Rålehamn på förmiddagen och såg 30-40 havssulor, havsörn, fjällvråk, skedand, 2 varfåglar, prutgås och svarthakedopping. Vid kustreservatets parkering vid Ängalag N fanns en överraskande stor flock med turkduvor; ca 25 st. På hemvägen stannade jag till vid Torekovs hamn där minst 6 toppskarvar (förmodligen fler – många satt och sov…) stod på skären söder om hamnen. Vid Klarningen jagade en pilgrimsfalk och en fjällvråk över en stor flock med grågäss som efter närmare koll även innehöll ca 10 bläsgäss och 15 skedänder.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, October 25, 2015 at 00:20:48 (CEST)

24 okt. Spaning från Mistluren, Kullen fram till 11-draget. Inte mycket kvar av gårdagens havsfåglar men en storlabb drog förbi liksom en dröse havssulor. Övrigt i luften var bl a, gulhämpling 1, sidensvans 1, varfågel 1, pilgrimsfalk 1, stenfalk 1, blåhök 1 hane, kaspisk trut 1 1k samt ett tiotal vinterhämplingar.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 24, 2015 at 21:39:36 (CEST)

24/10. Farhultsviken: En ad pilgrimsfalk rastade på Jonstorpssidan och ute i viken fanns rödspoven, 10 snatteränder och 13 svarthakedoppingar. I vasskanten en sädesärla.
Sandön: Norr om ön närmare Själrönnen låg en flock med 16 ad mindre sångsvanar. En av dem hade en gul halsring.
Rönnen: En kustsnäppa rastade på östra sidan. Här hittades också en ung toppskarv tillsammans med storskarvar. Första fyndet på lokalen, i alla fall för min del. Ett span över havet gav hela 90 havssulor.
Medobsare på Rönnen Paul Fors.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, October 24, 2015 at 19:40:45 (CEST)

24 oktober. Torekovs hamn, svart rödstjärt 3. På Svarteskär stod 10 toppskarvar och en svarthakedopping drog söderut. Från båten ut till Hallands väderö sågs 20 havssulor som fiskade. På ön, kungsfågel 30, ringduva 150, entita 3, tobisgrissla 3, gransångare 1, kustlabb ljus fas 1 ad, enkelbeckasin 2, domherre 4, duvhök 1. På Vinga skär satt en ad pilgrimsfalk. Som kuriosa kan nämnas att bronsibisen i Falsterbo lämnade övernattningsplatsen på Måkläppen som vanligt på morgonen. Men istället för att landa vid Skanör som tidigare så sträckte den troligen vidare norrut genom sundet och KOFs rapportområde. För vid 11-tiden hade danskarna vid Gilleleje en bronsibis som sträckte västerut!
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, October 24, 2015 at 17:33:40 (CEST)

Fm fredag 23/10. Det blev skådning från balkongen i nya lägenheten på Ringstorp, Hbg denna blåsiga dag. 5 havssulor flög omkring över sundet, ett 30- tal alkor sträckte söderut och ca 11:40 passerade en svartnäbbad islom nära land på väg söderut.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Saturday, October 24, 2015 at 16:41:10 (CEST)

23-24 oktober. Kvällning och morgon i Norra hamnen, Helsingborg. Den stundande vintern känns inte så långt borta - de övervintrande skrattmåsarna har intagit sina positioner på flytbryggorna, en vardera forsärla och skärpiplärka rastar ute vid hamninloppet. Men än har åtminstone inte viggflocken vid Kvickbron ankommit... Under kvällen en utsträckande ung pilgrimsfalk liksom en ensam ormvråk. På morgonen ett gäng sidensvansar på väg söderöver som ytterligare ett tecken på vinter samtidigt som en havssula sökte sin väg ut ur sundet norrut.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, October 24, 2015 at 12:16:14 (CEST)

23 oktober. Snabbt passerande lågtryck med ordentliga västvindar gav bra utdelning för oss som satt i Yttre Kattvik under fredagen. Inledningsvis bra fart på havssula och tretåig mås, efterhand allt glesare mellan fåglarna över havet - totalt inräknades 217 sulor och 267 tretåmåsar under dagen. Men det vi framförallt kunde glädjas åt var en hel bunt med lite mer exklusiva havsfåglar - svartnäbbad islom 2 ad, vitnäbbad islom 1, grålira 7, mindre lira 1, klykstjärtad stormsvala 2 och storlabb 1. I övrigt kan nämnas kustlabb 1 ad ljus fas, stormfågel 35, silvertärna 1 1k, dvärgmås 3 1k, silltrut 6, tordmule 372, sillgrissla 43, blå kärrhök 4, stenfalk 3, vinterhämpling 13. På väg hemåt stannade vi kort vid både Kattviks hamn där en klykstjärtad stormsvala födosökte bland mås och trut samt vid Båstads hamn där en alkekung mycket vänligt simmade runt inne i hamnbassängen. Medobs Bengt Andersson, Mårten Müller och Peter Spetz bland många andra på lokalerna...
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, October 24, 2015 at 12:10:24 (CEST)

23 Oktober. Äntligen styva västvindar! Det gav genast resultat och Yttre Kattvik verkar ha gett bäst utdelning idag. Själv hade jag begränsad tid men spaning över SO-hörnet av Laholmsbukten på fm gav bla en 2K bredstjärtad labb, 2 kustlabb, 1 alkekung, 2-4 gråliror,2-3 klykstjärtade stormsvalor.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, October 23, 2015 at 19:57:26 (CEST)

Mistluren 22 oktober. Under några morgontimmar passerade bl. a. en handfull havssulor, en storlabb samt en tretåig mås. Säsongens första sångsvanar sträckte mot väster trots den dåliga sikten.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 22, 2015 at 17:15:47 (CEST)

21/10. Fyra mindre sångsvanar (3 ad och 1 1k) flög på låg höjd förbi Rönnen västerut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, October 21, 2015 at 17:31:43 (CEST)

20 okt Svedberga på fältet väster om stenladan. 280 tofsvipor och 190 ljungpipare.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, October 20, 2015 at 22:08:47 (CEST)

Ti 20 okt. Ingelsträde, minst 150 ljungpipare på fälten vid Våtamåsagården.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, October 20, 2015 at 18:45:47 (CEST)

18/10 Örby Ängar. 700 Vitkindad gås, Bläsgås hörda, Ringduva 450,Ganska bra rörelse på småfågel. Taltrast 15,Rödvingetrast 5, Dubbeltrast 3,Trädlärka 6,Sånglärka 11,Kungsfiskare 1 ex hördes flera gånger under förmiddagen. Svarthätta 2,Gransångare 5,Rödhake 20,Järnsparv 10,Gärdsmyg 15,Bofink 500 En del bergfink , Grönsiska 150,Talgoxe 10, Blåmes 50, Stenknäck 15,Domherre 10. Medobsar Henrik Johansson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, October 19, 2015 at 22:14:38 (CEST)

18 oktober; 2-300 ormvråkar, ca 10 fjällvråkar, 3 blå kärrhökar, 2 pilgrimsfalkar och 180 tranor sträckte söderut vid Ängelholms vattentorn på eftermiddagen. Söder om Kulltorp fanns en varfågel och vid Sandön gömde sig en stripgås bland alla vitkindade- och grågäss. Här även en kungsfiskare, 6 smådoppingar, 1 vattenrall, 1 pilgrimsfalk, 1 svartsnäppa, 1 stjärtand och två blå kärrhökar.
Thomas Wallin o många fler
Ängelholm, - Sunday, October 18, 2015 at 21:11:42 (CEST)

Mistluren, Kullaberg 18 oktober. En ung duvhökshona satte skräck i de lokala pilgrimsfalkarna, falkarna klagade högljutt och höll sig på vederbörligt avstånd. Ute över havet försökte sig en ung havsörn på havssulejakt, spektakulärt! Dock utan någon större framgång.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 18, 2015 at 20:07:58 (CEST)

18 okt. Promenad Ransvik till fyren t.o.r. Utmed sträckan sågs gulhämpling 1, varfågel 1, större korsnäbb 3, trädlärka 7, dubbeltrast 10, gransångare 12, svarthätta 1 och kungsfågel ca 60. En del rovfågel på sträck såsom blå kärrhök 1 hane och sparvhök 21. Avslutade dagen vid Hittarps rev där den sibiriska piplärkan var kvar och ett imponerade gäng på 40 hägrar.
Thomas Svanberg
- Sunday, October 18, 2015 at 19:13:27 (CEST)

Mistluren, Kullaberg 17 oktober. Föraning om senhöst, alfågel 1 hane och en liten flock vinterhämplingar drog förbi liksom 4 snatteränder. Utanför spetsen fiskade cirka 10 havssulor.
Mats Peterz o Karl G Nilsson
- Saturday, October 17, 2015 at 17:20:32 (CEST)

17 okt. Trädgårdsträdkryparen sågs vid 14:30 i allra nordvästligaste delen av talldungen norr Domsten. I dungen även ett 30-tal kungsfåglar, 2 gransångare och 1 mindre hackspett.
Thomas Svanberg
- Saturday, October 17, 2015 at 15:33:40 (CEST)

17 oktober och sibiriska piplärkan kvar vid Hittarps rev. På hemvägen stenfalk och varfågel vid Stureholm.
Anette Strand
Kristianstad, - Saturday, October 17, 2015 at 14:24:26 (CEST)

16/10 En trädgårdsträdkrypare sågs under eftermiddagen i talldungen mellan Domsten och Gråläge. Fågeln var stationär i dungens nordvästra hörn.
Mårten Müller
Helsingborg, - Friday, October 16, 2015 at 23:25:54 (CEST)

16/10.Hittarps revet. Vid 17.00 anlände vid till revet för att försöka se Piplärkan. Det tog en Kvart sen upptäcktes den Sibiriska Piplärkan vi hade den både flygande och sittade på marken. Över oss flög cirka 25 tranor mot syd. Medobs Gunbritt och flera andra glada skådare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, October 16, 2015 at 22:38:00 (CEST)

15 okt.kl. 15.30-16.30. En fjällvråk ryttlade över fälten strax väster om Ödåkra. Stora flockar(över 50) av bofink strök omkring vid Allerumskogen. Förutom den stationära sibiriska piplärkan syntes två flockar på över 400 resp. ca 80 tranor sträcka mot SSV.
Björn Holm
Hittarp, - Friday, October 16, 2015 at 06:47:14 (CEST)

2015-10-15. Hittarp. Den sibiriska piplärkan var kvar vid 17.00- tiden. Den sågs helt öppet och stillasitande vid den lilla gångstigen bredvid dagvattenkanalen. Efter en kortare flygtur återkom den och bjöd på fina närobsar när den hoppade runt i kanalen under några minuter innan den lyfte mot norr och tog nattkvist i vassen. Stort tack till Mårten för suverän lotsning.
Erik Svensson
Helsingborg, - Thursday, October 15, 2015 at 21:30:10 (CEST)

Mistluren, Kullen, 15 oktober. Vem har sagt att det behövs körare från väster för att se havsfåglar. Även idag gott om havssulor som drog in i Skälderviken. En storlabb drog mot N och en gammal tretåig mås mot SV. En flock på minst 2000 kajor drog på hög höjd mot SV.
Karl G Nilsson o Mats Peterz
- Thursday, October 15, 2015 at 12:07:13 (CEST)

14 okt. Hittarp. Ca 120 tranor drog målmedvetet mot SV på kvällen. 36 hägrar och ett par ormvråkar flög mera planlöst över revet. Björn Holm
Björn Holm
Hittarp, - Thursday, October 15, 2015 at 11:53:46 (CEST)

14 oktober: en stenfalk och 70 tranor drog mot sv över Torekov vid lunchtid. Två pilgrimsfalkar bråkade med varande över Väderön och tre havssulor drog sakta mot öster. En spillkråka ropade inifrån campingplatsen. Vid Gråthögarna en blå kärrhökshane och en prutgås.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, October 14, 2015 at 23:13:56 (CEST)

Onsd 14 okt: Ornakärr. Ganska stadig besättning, 4 blå kärrhökar, 2 hanar 2 honfärgade
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, October 14, 2015 at 21:09:11 (CEST)

14 oktober Kullen, bedrövligt låg aktivitet på änder under morgonen, sämsta någonsin? Till och med flottan hade fler rörelser utanför mistluren. Däremot var det bra fart på havssulorna, de flesta, 37 ex, sträckte mot ost/sydost in i Skälderviken eller mot/förbi Väderön. Samtliga fåglar upptäckta långt ut i väster med en ostlig flygriktning. Vid Rörvig på norra Själland rörde sig också de flesta fåglarna mot öster.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, October 14, 2015 at 18:50:36 (CEST)

14/10. Ekeberga Påarp. Trana 280 Sträckande SYD vid 09.00. Flera ungfåglar hördes i den stora flocken.
Mikael Jönson
Påarp, - Wednesday, October 14, 2015 at 15:09:19 (CEST)

14 okt. Rapporter gör gällande att den sibiriska piplärkan är kvar även idag vid Hittarps rev.
Thomas Svanberg
- Wednesday, October 14, 2015 at 10:43:08 (CEST)

Må 12 Okt. Ornakärr, kort kvällscykling. Ormvråk 1, Blå kärrhök 1 hane 2 honf.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, October 12, 2015 at 19:17:05 (CEST)

12/10 Började dagen på Kullaberg och jobbade mig därefter söderut längs kusten med korta stopp på flera lokaler. Överlag väldigt dåligt med fågel där en 1k kaspisk trut vid Mölle och 2 stenskvättor vid Lerhamn var det mest intressanta. Sista stoppet och det mest lyckade, blev vid Hittarps rev där en sibirisk piplärka stöttes upp ifrån strandvegetationen strax nedanför parkering. Fågeln var stationär inom ett rätt begränsat område längs stranden men höll sig mestadels väl dold.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, October 12, 2015 at 19:14:55 (CEST)

11/10. Fågelcirkeln Studiefrämjandet. Vi började vid Torekov ganska lugnt men vi hade Blå Kärrhök 1hane mot syd, Ladusvala 15. Nästa stopp Lervik Grytskär. Magert även här obsar Svarthakedopping 1,Glada 1. Sista stopp vattentornet Ängelholm. Glada 6, Ormvråk 3,Fjällvråk 3,Blå kärrhök 2, Tornfalk 1,Ljungpipare 40.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 11, 2015 at 21:55:51 (CEST)

11/10 Örby ängar kl 0730-1000. Sjungande gransångare, str ladusvalor, rastande buskskvättor och flygande amiraler men också bl.a 410 blåmes, 950 kaja, 10 dubbeltrast, 6 trädlärka,5100 ringduva samt ormvråk som började dra söderut när jag drog mig hemåt.
Leif Dehlin
- Sunday, October 11, 2015 at 18:50:39 (CEST)

11 oktober: 4 blå kärrhökar, 1 stenfalk, 4 havssulor, 1 prutgås och 4 forsärlor sträckte över Kullens fyr på morgonen (medobs Kalle Nilsson). I Farhult rastade 1 rödspov, 2 stjärtänder och ett oräkneligt antal vitkindade gäss. Vid Sandön dolde sig några bläsgäss bland alla de andra gässen, 4 smådoppingar och 48 enkelbeckasiner smög i vasskanten.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 11, 2015 at 18:23:14 (CEST)

10 oktober: tillbringade en del av eftermiddagen på Sandöbryggan och såg bla ett 100-tal ormvråkar som sträckte söderut på hög höjd – bland dessa några sparvhökar och två blå kärrhökar samt en flock med ca 70 tranor. En kungsfiskare passerade och två smådoppingar dök i ån en bit uppströms bryggan. Bland alla grå- och vitkindade gäss fanns ca 20 bläs- och 4 sädgäss samt ca 100 kärrsnäppor. Rastade gjorde även 4 kustpipare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, October 11, 2015 at 18:30:50 (CEST)

Lö 10 okt, Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Ormvråk, Kattuggla i GEAstugan, Morkulla, Korp.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 10, 2015 at 20:15:45 (CEST)

10/10 Örby Ängar. 06.30-13.30. Vitkindad gås 180, Sträckte drygt 250 tranor i flera flockar vid middagstid. Trädlärka 12,Gott om rastande småfågel. Rödhake Kungsfågel även Svarthätta 1,Gransångare 2. Medobs Erik Svensson. Vid 14.30 sträckte 110 Tranor mot syd Ekeberga Påarp.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, October 10, 2015 at 16:14:53 (CEST)

10 okt. Strax efter lunch skruvade ett par flockar (ca 60 ex + 125 ex) med tranor efter tomten. Tog ljudligt höjd för att sedan styra ut över Öresund mot Danmark.
Christer Strid
Mariastaden, Helsingborg, - Saturday, October 10, 2015 at 14:38:18 (CEST)

10/10 Örby ängar 07.15-09.30. Ganska glest str mot söder men trots det hyfsat artrikt som t.ex trädlärka 6, blåmes 445, forsärla 2, järnsparv 47, varfågel 1, hämpling 5, steglits 22, bo-/bergfink 3800,ringduva 5860 och skogsduva 15. På maderna rastade några enkelbeckasin och 1 dvärgbeckasin. Minst 4 skäggmesar klängde bland vasstråna. Kajorna börjar också röra på sig, idag 210 mot söder.
Leif Dehlin
- Saturday, October 10, 2015 at 10:47:22 (CEST)

Fre 9 okt. Ornakärr framåt kvällen; Fyra blå kärrhökar, två honf, två hanar - en yster dans och lite kontroverser då och då. Kanske inte undra på med sådan "trängsel".
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 09, 2015 at 19:39:59 (CEST)

9 oktober, Själören Vattenmöllan, minst 1000 rastande vitkindade gäss innaför revet och 14 hägrar ute på revet, en gamal pilgrimsfalk vilade på en sten och en ung duvhökshona drog förbi. Uppe vid Himmelstorp sökte 1700 ringduvor nattkvist.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 09, 2015 at 19:02:27 (CEST)

Mindre hackspett - aldrig sett en sådan förr. Öresundsparken invid Hälsovägen, 9 okt, ca 11.00, bilder finns.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Friday, October 09, 2015 at 12:16:34 (CEST)

7 okt. Stannade till vid Sandön på vägen hem mest för att kolla in det extrema lågvatten som råder. 'Belöningen' blev en ägretthäger som födosökte en liten bit ut från vasskanten.
Henrik Johansson
- Wednesday, October 07, 2015 at 22:20:59 (CEST)

7 okt - vid lunchtid sträckte ca 300 tranor mot syd öster om Sundsgården. De passerade under en kvart i flera flockar på olika höjd och hade det kämpigt värre i den hårda sydostvinden. Lycka till på resan och hoppas vi ses till våren igen!
Rolf H Hansson
Gantofta, - Wednesday, October 07, 2015 at 19:38:47 (CEST)

7/10. En rejäl flock tranor rastade på förmiddagen på ett fält intill vägen öster om Starby. De stod tätt och var svårräknade, men det rörde sig om ca 400 fåglar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, October 07, 2015 at 19:14:31 (CEST)

7 oktober Kullen. Dagens mest överraskande sträckare i den hårda ostan var fyra havssulor mot syd. Mindre uppseendeväckande var: 915 vitkindade gäss, 102 prutgäss och 9 bläsgäss mot söder. 47 dubbeltrastar drog in över berget och följde nordsidan mot sydost.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, October 07, 2015 at 17:14:19 (CEST)

6 oktober Höganäs. Roligt att se att folk lyfter blicken när en fin flock på 60 tranor passerar över centrala Höganäs. Förvisso väckta ur vardagslunken av trumpetstötarna från skyn.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, October 06, 2015 at 18:30:53 (CEST)

6/10 Ekeberga Påarp. Sträckte just 120 tranor lågt mot söder hårt kämpande i den hårda vinden. Medobs. Gunbritt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, October 06, 2015 at 18:24:24 (CEST)

5 oktober Kullen. En död sillgrissla kom drivande norrut i sundet, en passerande havsörn var inte intresserad av det lättfångade bytet. Under den sista tiden har en del observationer av sillgrisslor skett på oväntade ställen. Mårten M har hittat ett par döda sillgrisslor vid Sibirien. Repris av tordmuledöden för några år sedan? En skedand rastade ute vid lilla fyren, vilket inte tillhör vanligheterna. En gammal havssula drog ner i sundet. Annars gav morgonen mest fina observationer av tumlare ute på det spegelblanka Kattegatt.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 05, 2015 at 14:38:33 (CEST)

4 oktober. En vandring från Kvidinge till Tomarps ene och Tomarps kungsgård. Dimmolnen ville inte lätta men det var ganska gott om fåglar i backarna vid Rönneå. Tre trädlärkor, några sånglärkor och ett stort antal ängspiplärkor sågs rasta på fälten. En tjusig adult blåhökshane jagade med två tornfalkar, en fjällvråk och åtta glador. En ung havsörn flög förbi. Bland fåglar i övrigt vi fick se var två enkelbeckasiner, en gröngöling, en forsärla, åtta stenknäckar och några steglitser. I Kvidinge sjöng en turkduva. Medobservatörer: Eva Kristiansson och Marie France Hartwig.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 04, 2015 at 22:49:51 (CEST)

4 oktober. Den tidiga förmiddagen bjöd på bra småfågelsträck vid Glimminge plantering innan dimman kom. Bo- och bergfink samt grönsiskor var de vanligast förekommande. En flock mindre korsnäbb kom också förbi. De har varit fåtaliga här i trakten den senaste tiden. En liten grupp trädlärkor var oväntad.
Mats Ljunggren
- Sunday, October 04, 2015 at 22:10:55 (CEST)

Sandön 4.10 Under ett par eftermiddagstimmar guidade Anna- Lena Harmsund och jag en grupp scouter i övre tonåren från Ekeby som av sin entusiastiska ledare Cecilia Holmblad lockats med för att få en inblick i fågelskådning som ett sätt att vidga sina upplevelser av naturen. Efter att ha zoomat in några hägrar som stod och hängde på karaktäristiskt sett valde vi skäggmes som första målart innan vi begav oss ut i vasshavet runt bryggan och Anna-Lena visade i boken hur skäggmesar ser ut. Vid bryggfästet susade en kungsfiskare förbi så snabbt att den inte var visningsbar, men när vi stannade till vid bänkarna på bryggan upptäckte Thea (en av scouterna) skäggmesar som vänligt nog hoppade öppet på marken vid Sandöns vasskant. Så samarbetsvilliga skäggmesar har jag aldrig träffat på förut att en hel grupp hunnit titta på dem i tubkikare. Kul. På ön satt tre gulsparvshanar och åt frön på strandråg. De kunde närstuderas så fint att de blev dagens glada färgglimtar i grådiset. En tredje samarbetsvillig fågel var den blå kärrhök som hela tiden höll till på öns östra del och slog några lovar då vi kunde notera den arttypiska vita stjärtroten.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, October 04, 2015 at 21:49:02 (CEST)

4/10 Falsterbo KOF Exkursion. Dagens tur blev i dimmans tecken. Sträcket var så gott om obefintligt. Trots allt hade vi lite fågel. Vitkindad gås 500,Sparvhök 10, Ormvråk 2,Svartsnäppa 1,Gluttsnäppa 3,Enkelbeckasin 1,Skogsduva 25,Trädlärka 3,Forsärla 1,Ganska mycket småfågel som drog rundor Bofink Bergfink Grönsiska Blåmes Järnsparv. Vi hade 57 arter.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 04, 2015 at 17:10:42 (CEST)

Sö 4 okt. Söderåsen; Vegeådalen-Halla. Mycket gott om rödhake på fäladen. Nötskrikor i rörelse. Annat; Ormvråk 2, Morkulla 2, Spillkråka, Steglits, Gärdsmyg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 04, 2015 at 16:30:20 (CEST)

4 okt. Promenad i dimman mellan Hittarp och campingklubben. Längs stranden forsärla 2, ängspip 6. I skogen lät gröngöling, spillkråka och en trevande gransångare. När dimman lättade sågs tre forsärlor ute på revet. I den stora flocken med pil och grönfinkar fanns en gulsparv och en sävsparv. I övrigt ladusvala 6, hämpling 5, kentsk tärna 2.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Sunday, October 04, 2015 at 14:01:17 (CEST)

4 okt kl 07.30-11.00 Örby ängar där det var hyfsat klart men dimman omgärdade oss vilket så klart påverkade str.. Bland de som rörde sig söderut kan bl.a. nämnas stenfalk 1, forsärla 5, ladusvala 3, rödvingetrast 5, trädlärka 26, taltrast 32, järnsparv 41, varfågel 1,st hackspett 1, ringduva 1110, stenknäck 51, sånglärka 35 och gulärla 1.
Leif Dehlin Sonja Gunnarsson
- Sunday, October 04, 2015 at 12:26:02 (CEST)

3 oktober: en gammal pilgrimsfalk satte fart på de flera hundra tofsviporna som rastade vid Klarningen. I stora dammen simmade 9 skedänder tillsammans med ca 30 krickor. Det fina vädret lockade även fram en hel del trollsländor, blågrön mosaikslända samt tegelröd- resp svart ängstrollslända lyckades jag bestämma. På Lya ljunghed kalasade ca 30 dubbel-, och lite förre björk- och taltrastar, på de mogna rönnbären.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, October 03, 2015 at 22:02:53 (CEST)

3 okt. Rönnen östra sidan mellan 7.30-10.00. Svag vind och god sikt. Mycket att titta på, både rastande och förbisträckande fåglar. Ute på Skäldervikens spegelblanka vattenyta låg sillgrisslor, tordmular, tobisgrisslor, stor- och smålom, gråhake-, skägg- och svarthakedoppingar. Två honfärgade blå kärrhökar sträckte förbi liksom en prutgås, sex stjärtänder, en forsärla och två skärpiplärkor. I strandlinjen en kungsfiskare och i bukten tre rastande prutgäss. Pilgrimsfalk jagade och ute på Själrönnen satt en havsörn. I buskagen gott om smått, bl.a. taltrastar, kungsfåglar, bergfinkar samt någon gransångare. Ett 70-tal knubbsälar vilade på stenarna och bland dessa dagens riktiga raritet, en stor rejäl gråsäl. Första för mig i NV-Skåne.
Henrik Johansson
- Saturday, October 03, 2015 at 20:23:22 (CEST)

3 okt. En heldag på Bjäre i ett fantastiskt höstväder men relativt magert på sträckande fågel, kanske för fint väder. Bland rastande fågel sågs dock bl.a. en blåhake vid Gryteskär,troligen samma som upptäcktes för en vecka sedan. Fågeln verkar vara stationär strax söder om parkeringen. Vid Vistorps hamn två forsärlor och bland stenarna vid småbåtshamnen nv Ängelbäcksstrand svart rödstjärt 3, gulärla 1, stenskvätta 1, skärpiplärka 1. På hemvägen blev det ett kort stopp vid Tursköpsdungen vilket resulterade i: blå kärrhök 5 varav en adult hane samt fjällvråk 2.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Saturday, October 03, 2015 at 20:06:22 (CEST)

3 okt. En väldigt fin stilla morgon på Kullen men blåmesarna var ivriga att komma iväg. Uppskattningsvis 2000 drog förbi men de flesta vände tillbaka vid åsynen av havet. Sträckte gjorde också Bo/berg 500 medan en gröngöling höll till på branten nordväst om fyren. Längs stigen ner mot mistluren fick vi närkontakt med en brandkronad kungsfågel och sedan också en obs på en bk i ravinen där Lars Göte hade haft två ex tidigare. Vidare till Farhult så låg den svarta svanen kvar, även prutgås, storlom och sex svarthakedoppingar. Höganäs reningsverk svart rödstjärt 1 hane 2 honf. Medobs Emma Kärrnäs
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, October 03, 2015 at 19:53:16 (CEST)

Fre 2 oktober. Stadsparken. Hundrunda under middagen; gransångare sjunger lite blygt och prövande. Råtta snabbt över gångvägen. Tvi!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, October 02, 2015 at 13:26:50 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!