Observationer september 2015

30 september Kullen. 4-5 Kaspiska trutar rörde sig runt spetsen,en av dessa, årsunge, var märkt i Tyskland 520 km från Kullen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 01, 2015 at 18:09:02 (CEST)

29 september: en kungsfiskare passerade, en vattenrall smög i vassen, 230 kärrsnäppor och 35 enkelbeckasiner rastade – alltihop i Vegeås mynning vid Sandön i kväll. Ute på ön fanns 1 myrspov och 1 svartsnäppa, 4 kustpipare och 10 kustsnäppor, ca 300 tofsvipor och 2 skäggmesar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, September 29, 2015 at 22:18:29 (CEST)

29 september kl,12-15:30,Klören. En ny fin dag.Blåhök 1 1k över klitterna mot Sandön.På hygget närmast strandskogen rastade 1Trädlärka,ca 100 ängs/trädpip. Hämpling och grönsiskor sträckte.
Håkan Dimmer
Ängelholm, - Tuesday, September 29, 2015 at 16:31:30 (CEST)

27 september. Fantastiskt fint väder denna dag. Gick min vanliga promenad nerom stranden vid Glimminge plantering. Det märktes tydligt att det var småfågelsträck på gång, om än ganska svagt. Så hördes tydligt ett ihärdigt lockläte och jag upptäckte en liten flock skäggmesar, 12 ex. De kom utifrån skogskanten och gick mot stranden, men vände om då de tydligen inte ville sträcka ut över viken. En ny art för lokalen.
Mats Ljunggen
- Sunday, September 27, 2015 at 21:17:35 (CEST)

27 sept. 2 sträcktimmar vid Djuramossa mitt på dagen. 156 ormvråkar liksom 12 sparvhökar drog mot Danmark. Ute över Kullahalvön sågs, havsörn 1, pilgrimsfalk 1 ad och stenfalk 2. Vid 15-tiden hittades en 1k svarthuvad mås i en måsflock i Tånga. Flocken stod direkt öster om vägen genom Tånga.
Thomas Svanberg
- Sunday, September 27, 2015 at 19:14:17 (CEST)

27 sept. Skådning till fots sträckan Vejby hamn - Grytskärsdungen tur-retur 07.30-11.30. Glest sträck av bo- och bergfink söderut, fem forsärlor och en trädlärka. I området mellan Leviks hamn och Grytskärsparkeringen mer att titta på. En blåhake stöttes i strandlinjen varvid den förflyttade sig till ett buskage längre upp mot åkerkanten. Övrigt bl.a. 1 ex vardera av dvärgbeckasin, gluttsnäppa och rödbena. Den senare av rasen robusta. I strandkanten enstaka stenskvättor samt två skärpiplärkor varav en ringmärkt. På yttre Grytskär en pilgrimsfalk.
Henrik Johansson
- Sunday, September 27, 2015 at 18:34:24 (CEST)

27 September. Åvarp. Fågelcirkeln HBG. Underbar höstdag bra med fågel. Väldigt mycket småfågel på Åvarps Fälad. Ormvråk 35,Sparvhök 2,Gröngöling 2,Spillkråka 1,Större Hackspett 2,Trädlärka 1,Järnsparv 10, Rödhake 25,Taltrast 30, Dubbeltrast 3,Svarthätta 2,Gransångare 5,Kungsfågel 20,Stjärtmes 13,Blåmes 45,Nötskrika 4 .Gott om Bofink Bergfink Grönsiskor. Stenknäck 1.Vi avslutade vid middagstid vid parkeringen fäladen. När vi vi stod där hördes ett härligt läte ropande tranor vi såg 2 flockar en på cirka 75 och den andra 21.Sedan åkte vi hem alla nöjda och glada.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 27, 2015 at 16:49:15 (CEST)

27 september. Härlig förmiddag vid Sandön, i sol och en mycket svag nordlig vind. På utsidan av ön födosökte en flock kärrsnäppor, fem kustpipare och en kustsnäppa. I åmynningen kom en kungsfiskare förbi då och då. På insidan av ön gick några enkelbeckasiner och en svartsnäppa.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, September 27, 2015 at 15:03:41 (CEST)

26/9 Örby Ängar. Lite fler obsar . Vattenrall 3,Trädpipärka 2,Ängspiplärka 45, Gulärla 1,Taltrast 22,Gransångare 6,Kungsfågel 3,Hämpling 13.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 26, 2015 at 17:18:49 (CEST)

26/9 Örby ängar kl 0700-0930. Magert str men blåmesen fortsätter dra söderut via buskridåerna, idag 320 ex. Steglits 24, järnsparv 13, dubbeltrast 1, bo-bergfink 950 och Sonja upptäckte 3 trädlärkor mot en klarblå himmel.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
- Saturday, September 26, 2015 at 10:42:04 (CEST)

25 sept. Även idag bevakning av rovfågelsträcket vid Hittarps rev vilket resulterade i : Ormvråk 485, varav flertalet sträckte ut söder om revet, sparvhök 47, tornfalk 6, stenfalk 2, röd glada 8, samt ett ex av havsörn, blå och brun kärrhök. Minst två pilgrimsfalkar uppehöll sig i området och på revet rastade fyra kaspiska trutar, en forsärla och fyra prutgäss. Medobsare under dagen Johan Stenlund och Mats Rellmar.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, September 25, 2015 at 20:58:55 (CEST)

Fre 25 sept. Ingelsträde våtmark/Ornakärr. Jag hör till dom som gärna tar vägledning när det gäller tveksamheter inom "kärrhökskomplexet", men ikväll tvekar jag inte, ung stäpphök i kalasljus på nära håll. Övrigt, häger, tofsvipa ca 10, minst 20 enkelbeckasiner sprätte upp från kanten ab potatisåkern
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, September 25, 2015 at 18:59:04 (CEST)

25 september, Kullen. Ett hyggligt andsträck under de första morgontimmarna gav bl.a. cirka 390 bläsand, 80 stjärtand, 15 skedand, 160 sjöorre och några små flockar med prutgäss. Några smålommar och en havssula drog också mot sydväst. Magert med småfågel, även om ett tunt sträck av ängspiplärka passerade väster om spetsen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, September 25, 2015 at 17:16:31 (CEST)

24 sept. kl. 10.45-13.15. Höganäs reningsverk: Svart rödstjärt minst 6 ex. och 2 skärpiplärkor bland stenarna vid hamnen. Ingelsträde: vit stork 1 ex.,röd glada 3 ex., ormvråk 14 ex., obestämd kärrhök 1 ex.
Björn Holm
Hittarp, - Friday, September 25, 2015 at 10:47:29 (CEST)

24 sept. Lite koll på rovfågelsträcket vid Hittarps rev mellan 10.30-14.00. Ormvråk 237, sparvhök 16, duvhök 1, brun kärrhök 1, röd glada 2, tornfalk 1 samt en obestämd falk - som lutade åt aftonfalk - samtliga str mot sv. En ung ljushuvad pilgrimsfalk med full kräva svepte över revet några gånger medan två duvhökar verkade vara stationära i området. Bland rastande fåglar sågs en forsärla och en dvärgbeckasin.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, September 24, 2015 at 17:32:48 (CEST)

24/9 Örby ängar mellan 07.00 och 0900. Ganska bra rörelse mot söder trots lite dugg o mörka moln i horisonten. Bl.a 21600 bo-/bergfink, 17 stenknäck, 186 blåmes,14 ladusvala, 1 tornseglare, 535 ängspip, 925 grönsiska, 22 sädesärla o 4 forsärla. Rödhake hördes i stort sett från varje buske.
Leif Dehlin
- Thursday, September 24, 2015 at 10:43:38 (CEST)

svart svan i rekekroken 23/9 16.45
bo holmberg
rekekroken, - Wednesday, September 23, 2015 at 16:48:47 (CEST)

22 september. En större piplärka lyfte från Surkenabben och drog över mot Farhult. En fin flock på cirka 65 steglitser födosökte i strandzonen. Ute i bukten låg drygt 600 bläsänder och 300 krickor tillsammans med ett 40-tal stjärtänder. En forsärla rastade i strandkanten. I vassarna sågs ett par flockar med skäggmes.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, September 22, 2015 at 17:37:27 (CEST)

21 September. Örby Ängar. Vitkindad gås 245,Grågås 18, Vattenrall 6, Större hackspett 2,Sånglärka 13,Ängspiplärka 8,Ladusvala 1,Gulärla 1,Forsärla 3,Sädesärla 11, Trädpiplärka 8,Järnsparv 13,Rödhake 15,Gransångare 10, Svarthätta 2, Gärdsmyg 8,Blåmes 45,Bo/Bergfink 650 mest Bofink, Hämpling 13, Grönsiska 320.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, September 21, 2015 at 22:25:02 (CEST)

20 sept. Som Henrik redan skrivit en riktig toppdag för sträckande rovfågel. Från Vattentornet Ängelholm sågs 1000-tals ormvråkar, minst 9 bivråk, 3 fiskgjusar, 2 pilgrimsfalkar, 12 blå kärrhökar, 4 stenfalk och en ung stäpphök.
Johan Stenlund
Viken, - Monday, September 21, 2015 at 08:26:03 (CEST)

20 sept. Det har varit mycket rovfågel att titta på i Nv-Skåne de senaste veckorna. Idag under några eftermiddagstimmar pågick ett omfattande sydsträck av rovfåglar över Ängelholmstrakten. Efter ett par timmars skådning längs kusten norr om Vejbystrand stannade jag vid 13-tiden till vid Övragård, Barkåkra. Bland alla ormvråkar ses först som hastigast en slank ung kärrhök som jag inte hann med att spika artbestämningen på. Revanchen kom strax efter då en smalvingad mycket ljus kärrhökhanne kommer sträckande i stort sett rakt över mig. I tuben ser jag att det är en ad hanne stäpphök. Samtidigt står Johan Stenlund vid Rebbelberga vattentorn där en ung stäpphök sträcker över. Fåglarna över Barkåkra fortsätter i riktning Skepparkroken/Skälderviken. Därav sannolikt ej samma kärrhökar vid de båda platserna. Utöver alla ormvråkar och en hel del sparvhökar vid Barkåkra även minst två pilgrimsfalkar, en lärkfalk, en stenfalk och sex unga bivråkar. På och över fälten jagande brun kärrhök, röd glador, rastande ljungpipare och flera stenskvättor. I takt med ökande norvästvind drev rovfågelsträcket längre österut.
Henrik Johansson
- Sunday, September 20, 2015 at 20:12:46 (CEST)

19 september, Kullen. Magnifikt trutsträck under morgontimmarna, minst 12 500 ex, kanske så mycket som uppemot 20 000 ex. Fortfarande bra fart på sträcket när jag lämnade platsen. F ö en grå lira och ett tjugotal sulor, en hel del alkor var också i rörelse, främst sillgrisslor.
Karl G Nilsson
- Sunday, September 20, 2015 at 13:59:23 (CEST)

19 september, Rönnen: bland alla tusentals vitkindade- och grågäss fanns idag på eftermiddagen en ung pilgrimsfalk, 2 stjärtänder, 1 tobisgrissla, 3 kustsnäppor, 1 kustpipare och 2 sydsträckande fiskgjusar. På Sandön rastade 1 små-, 6 kust- och ca 20 kärrsnäppor, 1 stjärtand och en buskskvätta. På gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm hoppade 9 dubbeltrastar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 20, 2015 at 00:10:12 (CEST)

19/9 Örby ängar kl 07.00-10.00. Nu äntligen lite höstkänsla med rörelse i luften och rastare i buskagen. Mot söder bl.a.; 21 järnsparv, 228 ladusvala, 2 hussvala,11 tornseglare, 570 bofink, 1 bergfink,460 grönsiska, 75 blåmes, 1 rödstrupig, 2 trädlärka, 20 steglits, 3 forsärla och 1 lärkfalk. Rörsångare hördes från vassarna. /Bengt Andersson o Leif Dehlin
Leif Dehlin
- Saturday, September 19, 2015 at 12:17:55 (CEST)

18 sept. Råle hamn mellan 7-12. Trots friska sv-vindar väldigt magert med havsfågel, t ex såg vi inte någon labb trots många obsar vid Halmstad. Dock kunde följande noteras: massor av trut inkl silltrut, kricka 33, sjöorre 12, bläsand 56, smålom 3, kustpipare 2, ljungpipare 4, kärrsnäppa 9, st strandpipare 3, stjärtand 4, prutgås 1, roskarl 2, smalnäbbad sim 1, grå lira 1, kentsk tärna 2, stenfalk 1, havsörn 1. Dagens höjdpunkt blev när vi stannade till i Yttre Kattvik och nästan omgående upptäckte en balearisk lira som på behagligt avstånd och bra ljus - vilket innebar att man tydligt såg de brunsolkiga ”armhålorna” - sakta drog mot nv. I övrigt sågs: havssula 22, fisk/silvertärna ca 30, kentsk tärna 8, prutgås 1.
Bengt Andersson, Leif Dehlin
Helsingborg, - Friday, September 18, 2015 at 20:02:32 (CEST)

To 17 sept; Kullaberg-Björkeröd. Em vandring med grupp; Ormvråk 2, Glada 1, Tornfalk 1, Lärkfalk 1, enstaka ladusvalor
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 17, 2015 at 21:31:16 (CEST)

15 september 1 vit stork i Billesholm, i den nya dagvattendammen vid Böketoftavägen. 16 september 1 större dagsvärmare (ovanlig fjäril) i trädgården i Mörshög.
Olof Jönsson
Mörshög, - Wednesday, September 16, 2015 at 18:17:11 (CEST)

15 september. Hygglig fart på bläsandssträcket under morgonen, drygt 450 str, häribland även några skedänder, krickor, stjärtänder och prutgäss. Plats Kullens spets.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, September 15, 2015 at 17:36:33 (CEST)

14/9 Viken: 3 tornseglare drog för Näckrosvägen.
Mikael Sunesson
Viken, - Monday, September 14, 2015 at 18:06:17 (CEST)

20150913. Turköpsdungen. Fina närobsar på en av de fantastiskt vackra stäpphökarna som håller till i området. Lycklig medobservatör var Klaus Malling Olsen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, September 13, 2015 at 21:37:14 (CEST)

12/9. Örby Ängar. Sparvhök 1,Taltrast 11,Forsärla 1,Sädesärla 5,Gulärla 1, Ladusvala 4, Vattenrall 4,Järnsparv 6,Rödhake 15,Gärdsmyg 7,Svarthätta 1,Gransångare 15,Bo/Bergfink 150,Grönsiska 230,Blåmes 22, Gråsiska 3.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 13, 2015 at 16:41:36 (CEST)

12 september: en adult pilgrimsfalk flög snabbt över de många hundra gässen på Rönnen när Studiefrämjandets höstfågelcirkel exkurerade på förmiddagen. En brun kärrhökshona kom insträckande från Skälderviken och en havsörn lekte i den friska ostanvinden. Vid Sandöbryggan smög en vattenrall och en ung rörhöna i vasskanten och ute på ön rastade en kustpipare och några kärrsnäppor. Ännu en (eller samma?) pilgrimsfalk passerade.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, September 12, 2015 at 22:55:39 (CEST)

10-12 Sept.Turköp/Västraby. Intensiva dagar med mycket skådare och rovfåglar i detta område. Efter diskussioner och fotostudier är mitt intryck att vi haft besök av 2 1K stäpphökar. Dessutom en vacker, storvuxen och ljus ung pilgrimsfalk. Troligen av sibiriska rasen Calidus.
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, September 12, 2015 at 22:45:30 (CEST)

12 sept. Eftermiddagspromenad utmed banvallen mellan Västraby och Höghult. Likt de senaste dagarna gott om rovfågel i området. Noteras görs, havsörn 1 1k, pilgrimsfalk 2, lärkfalk 1, stenfalk 1, glada 15, brunhök 2 och slutligen vid 17-tiden kom en 1k blå kärrhök i sällskap med en 1k stäpphök vid Höghult. De tycktes följas åt och hade även lite luftdueller. Enligt uppgift har det setts upp till 3 stäpphökar kring Västraby och Tursköp igår och 2 unga stäpphökar idag. Trist att ingen bemödar sig att skriva några rader i obsboken om det.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 12, 2015 at 21:45:38 (CEST)

I ostliga vindar kan sträcket ofta vara bra, men idag var det långt mellan de sträckande fåglarna både vid Lervik och vid Norrebro hamn. Vid Lervik kom en 1K kaspisk trut förbi mot söder längs med stranden och vid Norrebro hamn en lappsparv mot söder.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, September 12, 2015 at 21:04:51 (CEST)

12 sept. Morgontimmar på Gubbahyllan, Kullen tillsammans med Affe och tidvis Kalle N. Trots goda förutsättningar för bra sträck var det ganska tomt i luftrummet. I sträckprotokollet bokfördes bl a, lärkfalk 1, fiskgjuse 2, ljungpipare 10, ladusvala 200, trädpiplärka 25 och domherre 4. Övrigt som sågs var, spillkråka 2, gröngöling 1, mindre hackspett 1 och pilgrimsfalk 1.
Thomas Svanberg
- Saturday, September 12, 2015 at 12:18:35 (CEST)

20150911. Jag kan bara hålla med Thomas Wallin om att det är ett rovfågelseldorado vid Örnrundan. Lite After work spaning gav 10 olika arter rovfåglar. Höjdpunkten var en juvenil stäpphök som bråkade med en dito blå kärrhök om en åkersork på fälten väster om Stureholms gård. Den såg inte ut som den stäpphök som Lars Hallbeck fångade på bild tidigare i veckan. Kvällens ex hade större kontrast i halsboan. Eventuellt är det flera exemplar i området.
Erik Svensson
Helsingborg, - Friday, September 11, 2015 at 22:07:07 (CEST)

Rapporten nedan är från Turköpsdungen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, September 11, 2015 at 14:35:51 (CEST)

11.9 Fälten norr om Turköp. Fortsättning på Thomas Wallins kärrhökar från igår. Idag vid 11-12 en ung stäpphök nära (Hade oregelbunda vita inslag på handens ovansida. Individuell avvikelse?) Troligen en annan ung ängs-/stäpphök med svårsedd boa på längre håll. En blå kärrhök av grå modell tillsammans med en mycket mindre ungfågel som först togs för stäpphök på grund av storlek, halsboa och ljus bakkant på handen, men den var femfingrad och streckad på undersidan. En nästan utfärgad hanne blå kärrhök visade också upp sig snyggt. Flera av hökarna landade långa stunder på fältet och var då inte synliga. Medobservatörer Ulf Ståhle, Bengt Andersson, Lennart Söderberg, Håkan Dimmer med flera.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, September 11, 2015 at 14:33:29 (CEST)

10 september: örnrundan är ett riktigt rovfågeleldorado så här i sträcktider. Under en timme igår på seneftermiddagen såg vi 11 olika arter med en lite märkligt tecknad ung stäpphök som huvudnummer! Dessutom 2 blå kärrhökar, minst 2 bruna kärrhökar, pilgrims-, lärk-, sten- och tornfalk, havsörn, ormvråk, sparvhök och flera glador. Alltihop från kanten av Tursköpsdungen (mellan Västraby och Svedberga gårdar). Många KOFare som medobservatörer.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, September 10, 2015 at 21:37:53 (CEST)

9 september. En berguv hade under gårdagen upptäckts i Glimminge plantering och hemkommen idag hoppades jag få tillfälle att se den. Den visade sig vara kvar! Efter en samling av kråkors och korpars upprörda läten fick jag den snart i sikte. Magnifik! Den flyttade sig då och då under kvällen, förföljd av de upprörda kråkfåglarna.
Mats Ljunggen
- Wednesday, September 09, 2015 at 21:49:42 (CEST)

9.9 Flaggstången i Utvälinge kl 15-17. En frisk bris sopade bort värmedallret över Sandörevlarna och gav njutbar skådning i det mjuka höstljuset. Vinden kylde kinderna lite, men i lä av nyponbuskaget vid bänken var det sommarskönt. Som ofta vid Sandön kom nya vadare medan andra lämnade utan att vi såg dem på vingar. Om de flyger lågt över vattnet är de svårupptäckta. Sågs och hördes fint gjorde dock en rödstrupig piplärka som hade vänligheten att passare alldeles framför oss. En havsörn satt tålmodigt och spanade från Själrönnen hela tiden vi var på plats. En jakt från örnens sida hade livat upp den avslappnade atmosfären för oss, men hade kanske varit mindre livad för änder och gäss. Medobservatörer var Lars-Bertil Nilsson och Thomas Blomsterberg
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, September 09, 2015 at 18:58:55 (CEST)

8 sept. Stannade till vid Turköpsskogen vid 15.30-tiden. På långt håll i öster flög en kärrhök som såg spännande ut. Lite senare sågs den fint då den jagade över kohagarna mellan Västraby gård och järnvägen. Sannolikt samma unga stäpphök som Bengt såg i området igår. Efter några minuter försvann den lågt åt sydväst bort mot Turköp.
Henrik Johansson
- Tuesday, September 08, 2015 at 22:13:07 (CEST)

7 sept. Vid 16 tiden sågs en ung stäpphök kortvarigt jagande över åkern öster om Västraby . Landade vid två tillfällen i stubbåkern och försvann sedan spårlöst när jag skulle plocka fram tuben. Har troligtvis sträckt vidare, men kan förhoppningsvis vara kvar i området Här även en överflygande stenfalk.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Monday, September 07, 2015 at 20:17:57 (CEST)

6 sept. Någon timmes spaning från den nygamla sträcklokalen vid vattentornet i Ängelholm. En del vråk mot söder liksom sparvhökar, någon brun kärrhök och en stenfalk. En yngre havsörn gled över nejderna och en brunglada jagade norr om Brandsvig och tappades långt i norr mot Tåstarp.
Thomas Svanberg
- Monday, September 07, 2015 at 18:10:41 (CEST)

6 Sept E-Middag Sandön 1 st gråhakedopping annars ganska dåligt med fågel i den hårda blåsten. Hasslarps dammar hade mer att bjuda på: Gräsänder, krickor, bläsand, vigg, sothöns, grågäss, knölsvan, st.strandpipare, enkelbeckasin, röd- o grönbena, svartsnäppa, smådopping, enstaka ladusvalor, en liten starflock, ung röstjärt, ung steglits, pilgrimsfalk ung brun kärrhök. På hemvägen E6an - Vegeå en blå kärrhök hane. Medobs var Bengt Nilsson, Gånarp
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Monday, September 07, 2015 at 08:04:29 (CEST)

6 september: den unga stäpphök som igår upptäcktes i Rönneådalen var kvar även idag - den höll till ca 500 m öster om Starby. Vid Ugglarps broar rastade ca 70 tranor, ytterligare 30 drog på hög höjd söderut. En ung havsörn tog sig i makligt tempo över ådalen.
Thomas Wallin
Ängelholm , - Sunday, September 06, 2015 at 17:25:48 (CEST)

5 september. En ung pilgrimsfalk hade förvillat sig in i området runt mistluren på Kullaberg. Det gamla paret var onekligen missnöjda, hårda attacker vilket gjorde att ungfågeln fick landa bland klipporna. När den ånyo lyfte var paret på den igen, ungfågeln fick god träning i att flyga i ryggläge, så att man kan försvara sig mot flygangrepp! Efter en stund insåg ungdomen att det var bättre att fly än illa fäkta. Trots det dåliga vädret ställdes kursen in mot Skagen. I övrigt noterades en liten flock snatteränder på sydsträck. I buskagen fanns, buskskvättor, törnsångare, ärtsångare, törnskata m.m.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, September 05, 2015 at 18:54:51 (CEST)

5 sept. En ung stäpphök jagade under eftermiddagen över ängarna längs Rönneå vid Starby. Uppehöll sig i ett ganska begränsat område och sågs tidvis fint, både sittande på stängselstolpar och flygande lågt över vegetationen. Även en hel del andra rovfåglar att titta på: lärkfalk, tornfalk, havsörn, brun kärrhök minst 3 olika, röd glada, ormvråk, bivråk och sparvhök. Dessutom skapligt med småfågel, ärlor, piplärkor, busk- och stenskvättor, svalor m.m. I mängden en rödstrupig piplärka. För övrigt gott om tranor i dalgången. Mest adulta men även en och annan ungfågel. Medobsade gjorde T Svanberg m.fl.
Henrik Johansson
- Saturday, September 05, 2015 at 17:55:59 (CEST)

4 sept. Under några timmar mitt på dagen vid Stureholms våtmark blev känslan lite av bivråkens dag då 574 bivråkar sågs sträcka mot sydsv. För övrigt gott om rovfågel i rörelse med 11 olika arter och där en 1k stäpphök blev dagens höjdpunkt. I övrigt bland sträckande och överflygande rovisar kan nämnas: fiskgjuse 7, lärkfalk 5, pilgrimsfalk 1, brun kärrhök ca 10 och havsörn 4.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, September 04, 2015 at 19:44:46 (CEST)

To 3 sept: Kvällscykling; Ingelsträde-Hustofta-Ornakärr-Hulta. Gula stubbåkrar med ringduvor och kryssande svalor. Häger och ormvråk vid Ornakärr, stenskvätta längs vångavägen. Slutligen fin final vid Hulta där två lärkfalkar lekte över dungen. Paret har haft två ungar i år.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, September 03, 2015 at 21:17:28 (CEST)

3/9. Nästan 4 timmar på piren ut till Sandön gav både stumma ben och en del fågel. Bivråksträcket över Klören med riktning mot SW-SO och på varierande höjder resulterade i knappt 200ex plus ett halvdussin sparvhökar, en gjuse och en lärkfalk. På Sandön rastade 40 kärrsnäppor, 2 myrsnäppor, myrspov, en ad kustpipare, 12 kustsnäppor, brushane och 3 skärfläckor bl.a. 2 gjusar och en ung brun kärrhök underhöll också liksom 2 mosaiktrollsländor. Medobsare Lennart Söderberg
Tommy Strandek
Ängelholm, - Thursday, September 03, 2015 at 18:35:12 (CEST)

2 september: 8 sandlöpare kutade runt på Sandöns revlar ikväll. 5 brushanar, ca 30 kärr-, 20 kust-, 8 svart- och ca 10 gluttsnäppor gjorde dem sällskap. En kungsfiskare visade sig några gånger och en märkligt färgad 2K (?) pilgrimsfalk jagade lite oinspirerat. Från vassen vid bryggan hördes två vattenrallar och i andra änden av bryggan en skäggmes.
Kalle Nilsson och Thomas Wallin
- Wednesday, September 02, 2015 at 22:01:50 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!