Observationer april 2016

30 april. Ljungabolet. Årets första RÖDSTJÄRT satt en stund på häststänget och studerade "mina" vinterfåglar, som kalasade på fågelfrön.
Merete Carlsson
Munka- Ljungby, - Sunday, May 01, 2016 at 15:58:10 (CEST)

Sandön 30 april. Vid 12-tiden kom en svart stork glidande i trädtoppshöjd över skogen innanför å-mynningen. Kretsflykt lyfte snabbt storken till ansenlig höjd över Klören. Därefter verkade den dra sig åt nordost, mot Ängelholm. Medobservatörer: Anders Linde'n med flera.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, May 01, 2016 at 08:08:05 (CEST)

20160430. Björkeröd. Tyvärr har nog ringtrastarna passerat men fick glädja mig åt en fin närobs på gröngöling som satte sig i trädet ovanför mig. Dessutom vårens första törnsångare. Övriga obsar var bl. a. svartvit flugsnappare, svarthätta (trots att honan har brun basker), ärtsångare, rödstjärt, trädpiplärka, buskskvätta,trummande större hackspett, m.m. Totalt blev det 47 arter. Majoriteten av obsarna gjordes i de östra delarna av hagarna.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, April 30, 2016 at 21:42:51 (CEST)

Lör 30 april. Sträckspaning i Domsten 05:10-12:20 gav en del småtrevligt. Häftigast var tärnsträcket med silvertärna 1078, fisktärna bara 5, svarttärna 11 och bland tärnorna bl.a. dvärgmås 15. En ägretthäger lämnade landet för att söka lyckan i Danmark och bland övriga sjöfåglar kan nämnas vitkindad gås 570, smålom 21, storlom 3, brushane 1, småspov 10, roskarl 6, sillgrissla 1, sillmule 7 och tobisgrissla 1. På rovfågelfronten var det klent men Bengan snappade upp en insträckande honfärgad stäpp-/ängshök. Övriga rovfåglar var röd glada 3, brun kärrhök 1 utsträckande, sparvhök 7 och ormvråk 15. Nöjda medobsare var Oskar, Bengt, Klas och Johan.
Olof Jönsson
Mörshög, - Saturday, April 30, 2016 at 18:45:29 (CEST)

30 april. Helsingborg
En härfågel flög över Tågagatan i höjd med Farmgränden. Höll till en liten stund vid Nyborgsvägen, flög sedan vidare upp mot Vikingsbergsparken.
Anders Sköld
Helsingborg, - Saturday, April 30, 2016 at 10:27:42 (CEST)

30 april. En vit häger flög över min tomt ca 8:15 den flög söderut mot höganäs. Jag är osäker på vilken art den flög ensam och den var åtminstone större än en gråtrut, möjligen lite mindre än en gråhäger, men som sagt jag är ej säker.
Johan Bergknut
Strandbaden , - Saturday, April 30, 2016 at 08:48:46 (CEST)

29 april. Stannade till vid Hasslarps dammar vid 15.30-tiden. I blåsten bl a en lärkfalk, två silltrutar, tre svartsnäppor och 2 par mindre strandpipare. Flera gulärlor, ladu-, hus- och backsvalor. Körde via Rögle, där en stenfalk satt på ett brunnslock, vidare till Sandön. I lågvattnet innanför ön en rödspov, 10 myrspovar, ca 35 gluttsnäppor, två svartsnäppor och två brushonor. På sandrevlarna 4 kärrsnäppor och en silltrutar. En 2k havsörn drog in mot Klören.
Henrik Johansson
- Friday, April 29, 2016 at 21:11:06 (CEST)

29 april. En brandkronad kungsfågel höll till i skogen alldeles invid Norrebro hamn, ivrigt sjungande.
Mats Ljunggren
- Friday, April 29, 2016 at 20:17:03 (CEST)

Fredag 29 april kl:16:30 jagade många hus- o ladusvalor över vattnet vid Vejby hamn. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, April 29, 2016 at 19:10:08 (CEST)

28/4 Hasslarps dammar: En hane gulärla av rasen flavissima/lutea sågs under kvällen i mellersta Fleningedammen.
Oskar Lindberg
Laröd, - Thursday, April 28, 2016 at 23:09:32 (CEST)

28 april. Kvällstur på cykeln. Trummande och ropande spillkråka vid Sibirien och 2k havsörn på Klören. I samma område som Rolf såg svarthakad buskskvätta för några dagar sedan uppehöll sig idag 1 par tillsammans. Ska bli spännande att följa om de går till häckning.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Thursday, April 28, 2016 at 21:05:21 (CEST)

27 april. Ljungabolet. Trots nattfrost och kyla fick jag höra både LÖVSÅNGAREN och TRÄDPIPLÄRKAN i dag
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, April 28, 2016 at 03:24:25 (CEST)

Den 27 april 2016 såg jag en svarthätta, hanne, på gräsmattan vid Margaretaparken i Helsingborg.Orsaken till att jag kände igen den, var att vi hade besök i vår trädgård i vintras av en svarthättehona.Kul att se hannen också!
monica sjödahl
helsingborg, - Wednesday, April 27, 2016 at 16:14:51 (CEST)

26 april. Vid Sandön rastade och födosökte ca 275 silvertärnor. Notabelt var också 2 småtärnor, 41 skärfläckor, 60 storspovar och 6 gluttsnäppor.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, April 26, 2016 at 23:13:55 (CEST)

26 april Tostarpsvägen och Kropps våtmark. Gulsparv 6, bofink 6, gransångare 4, lövsångare 1, tornfalk 1, stenskvätta 1, rödstjärt 1, svarthätta 1, ringduva 15, skogsduva 2, sädesärla 6, gulärla 1, ladusvala 1, glada 2, ormvråk 1, grågås 12, knölsvan 2, knipa 6, kricka 15, skedand 4, gravand 4, vigg 15, strandskata 4, sothöna 10, häger 1, mindre strandpipare 2, enkelbeckasin 1, gråhakedopping 2 och sånglärka 8. Backsvalebrinken vid våtmarken är nu klar och väntar på hyresgäster.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, April 26, 2016 at 17:33:43 (CEST)

26/4. Ännu en svarthakad buskskvätta i vårt närområde sågs idag på Klören. En hanne höll till på hygget nordost sjöängen. Fågeln har tydligen varit på lokalen några dagar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 26, 2016 at 16:06:42 (CEST)

Må 25 april. KOFs andra måndagsexkursion med utgångspunkt från Höganäs. Kall vind, men vi 15-talet deltagare han med Danhult-Svedberga-Ornakärr innan busväder kom in från sydväst. Kärrhökar vid Danhult. Kvällens höjdpunkt var kattuggla på dagkvist på Svedberga samt ytterligare ett ex blygt skymtande i holköppningen. Vi chansade på ytterligare en uggleart vid Ornakärr, men dessvärre. Dock, tornfalk och storspov är trevligt nog.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 25, 2016 at 22:01:17 (CEST)

Skådning vid Klarningen efter jobbet gav 1 födosökande vit stork, 1 svartsnäppa, 8 småspovar, 1 gråhakedopping och 2 grågåskullar (5+4). Tranhäckningen verkar dock ha spolierats. Igår sågs tranparet lämna området och idag inga tranor alls.
Jan Skidell
Båstad, - Monday, April 25, 2016 at 21:20:41 (CEST)

25/4. Ängelholm vid 11-tiden. På väg från bilen till bostaden hördes ett rysligt liv från fiskmåsarna. Orsaken var en ung havsörn som lugnt kom svävande över hustaken. Trevligt med så celeber gäst i stan. Fast det tyckte inte måsarna.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 25, 2016 at 20:28:30 (CEST)

Sö 24 april. Ornakärr, kvällscykling. Högtflygande och kråkmobbad jorduggla vid 20.15-snåret. Men drog sig sen neråt så förhoppningsvis är det en "hemmauggla". Storspov 3. Tornfalk 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 24, 2016 at 21:40:06 (CEST)

24 april: drillsnäppa, fiskgjuse, talltita och mindre korsnäbb var några av de arter vi mötte när vi vandrade runt Långasjön vid Össjö idag. Två spillkråkor trumduellerade. 3 grönsångare, många svarthättor och lövsångare sjöng. I en liten våtmark vid Lönnhässle lyfte 4 skogssnäppor.
Per Muhr, Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Sunday, April 24, 2016 at 21:13:58 (CEST)

24 april. Farhultsområdet under några morgontimmar. I vassen två sjungande sävsångare och ute i viken ett 20- tal gluttsnäppor samt tre brushanar. En backsvala drog förbi. Alla tre svarthakade buskskvättorna kvar. Den ensamme utfärgade hannen rörlig och ivrigt sjungande. Senare vid Rönnen bl a en ad pilgrimsfalk sträckande åt nordost liksom en lockande lappsparv. I lilla viken minst 6 mindre strandpipare och på västsidan två småtärnor.
Henrik Johansson
- Sunday, April 24, 2016 at 19:25:03 (CEST)

Öllövsstrand - Vasaltheden 24/4, morgon. Spegelblankt hav, strålande sol och i stort sett inget sträck alls. En hane svart rödstjärt rastade i Öllövsstrand. Vid Vasaltheden två småspovar och utanför stranden simmade en svarthalsad dopping och några gråhakedoppingar.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, April 24, 2016 at 17:13:50 (CEST)

24 april. Promenad i Kristinelunds naturreservat och ravin i sollucka bland hotfulla bymoln. Inte så mycket till konsert men värt att notera var 3 sjungande skogsduvor samt en trädpiplärka,entita och steglits. Födosökande tornfalk, ladusvala, större hackspett och nötskrika. Ett stjärtmespar samlade bomaterial och två korpar kom med föda, antagligen till ungar nånstans i närheten. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 24, 2016 at 16:17:03 (CEST)

Rönne å i centrala Ängelholm. I en holk som är i minsta laget för knipor har en mandarinandshona setts titta ut. Två hannar satt idag och putsade sig på stranden intill när två honor och tre hannar storskrake kom simmande. Nu utspelade sig en lustig konfrontation. Först simmar en storskrakhona fram och ställer sig tätt emellan mandarinänderna trots att det finns hur många andra stenar som helst att stå på. Den ena mandarinhannen går då ner i vattnet och simmar framför henne, varpå skrakhonan går ner i vattnet igen och gör en skenattack mot den andra hannen. Båda de små mandarinänderna hjälps då åt att tuffa sig mot storskrakarna, som faktiskt viker undan. Parallellt med skrakhonans hot pågick inbördes jakt mellan storskrakshannarna, och när mandarinänderna ändå var uppe i varv avslutade de med att också jaga varandra innan lugnet snart var återställt. Ett möjligt bohål i närheten verkar alltså trigga igång storskrakhonor att försöka markera revir även mot andra arter. Samtidigt hade holken kanske inspekterats och befunnits inte vara värd en regelrätt strid.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, April 24, 2016 at 11:31:18 (CEST)

Lö 23 april, Ingelsträde. En ringtrast, hane, drog smackande upp från gamla banvallen och satt sig sedan i fin display i kanten av hästhagarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, April 23, 2016 at 20:35:47 (CEST)

23 april. Morgon i Rååns dalgång. I hagarna/skogen från Gantofta till Kövlebäcken var konserten stark och varierad. Trevligt med en ivrigt trummande hane av mindre hackspett mitt i sång av grönsångare, lövsångare, svarthätta, rödstjärt, ärtsångare, trädpiplärka, steglits, gulsparv och järnsparv. Även födosökande brun kärrhök, skogssnäppa och dubbeltrast. En däggdjursobservation värd att notera var 11 "boxande" fältharar på en liten yta. Väster om Gantofta sjöng bland annat två nyanlända törnsångare, steglits, hämpling, ärtsångare och 3 större hackspettar trummade. Några födosökande ladusvalor och ett sparvhökspar i lekar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, April 23, 2016 at 19:11:03 (CEST)

23 april. Morgon på Kullaberg. En jorduggla kom inflygande över Gubbahyllan och en ringtrast visade sig som hastigast vid fyren. En brun- och en blå kärrhök sträckte norrut liksom en tornfalk. En och annan sjungande svarthätta, ärtsångare och rödstjärt. Vid Mölle hamn senare en hussvala, en drillsnäppa och två par stenskvättor. Medobsade gjorde bl.a. Henrik E.
Henrik Johansson
- Saturday, April 23, 2016 at 17:40:59 (CEST)

23 april: en tidig buskskvätta, sjungande dubbeltrast, många trädpiplärkor och lövsångare, tranor mm när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade längs Skåneleden vid Älemossen på morgonen.
Vid Klarningen ytterligare en buskskvätta, 4-5 hussvalor, lika många ladusvalor, 1 pilgrimsfalk, 1 fjällvråk, 2 bruna kärrhökar, 8 småspovar, 2 silltrutar, 1 gråhakedopping och 3 skedänder. Medobs Mats Ljunggren.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, April 23, 2016 at 14:29:35 (CEST)

Fredag 22/4 På revlarna sydväst om Sandön gick 2 rödspovar och 28 myrspovar. Vidare sågs 2 gluttsnäppor och 1 fiskgjuse. Vid Farhult hördes blåhaken sjunga ett kort ögonblick. De svarthakade buskskvättorna syntes inte till men det gjorde 4 skäggmesar.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, April 23, 2016 at 05:42:18 (CEST)

22 april: en småtärna fiskade vid Sandön, likaså en fiskgjuse. Rastade gjorde 2 gluttsnäppor, 5 myrspovar och 23 skärfläckor. På gräsmatteodlingen en ringtrast och en dubbeltrast och vid Vegeholms slott swishade två kungsfiskare förbi en lugnt simmande storskrakshona.
Jan Skidell o Thomas Wallin
- Friday, April 22, 2016 at 19:00:11 (CEST)

21 april. En brandkronad kungsfågel sjöng aktivt ifrån granparti utmed cykelvägen mitt emot Klitterbyn, Råbocka. Tre ärtsångare, flera rödstjärtar, trädpiplärkor, lövsångare utmed kusten tillbaka mot Skälderviken.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Thursday, April 21, 2016 at 12:03:51 (CEST)

20 april: två ärtsångare sjöng för deltagarna i Munka folkhögskolas fågelsångskurs som vandrade vid Björkeröd på morgonen. Rastade gjorde också flera rödstjärtar och några svartvita flugsnappare. En trädpiplärka flög över och i dammen dök minst en gråhakedopping.
Thomas Wallin och många fler
- Wednesday, April 20, 2016 at 22:23:44 (CEST)

En fråga om härfågel i Helsingborg flyttad till vårt forum - kommentera gärna!


18 april. Hasslarps dammar vid 16.30-tiden. Som redan nämnts inget vidare skådarväder i den friska vinden. En gulärla, 1 par mindre strandpipare och två par grågäss med dunungar. Flera grågäss ruvar fortfarande i vassruggarna. Undrar hur många par som häckar?
Henrik Johansson
- Monday, April 18, 2016 at 21:45:01 (CEST)

18 april. Måndagsexkursion till Hasslarps dammar. Tappra deltagare trotsade en frisk kylig vind som sannolikt dämpade fågelaktiviteten. Men som utlovat födosökte 2 ladusvalor runt dammarna. I dammarna fanns skedänder, snatteränder, krickor, bläsänder, vigg, gråhakedoppingar mm. Vi gjorde även en sväng bortom fd sockerbruket och tittade till tornfalken som satt i sitt hål och såg ganska nöjd ut.
Klas Lindell & Thomas Svanberg
- Monday, April 18, 2016 at 21:03:46 (CEST)

18 april. Gulhämplingen är tillbaka på Tågaborg (samma individ?). Sjöng i morse i parken vid korsningen Pålsjögatan/Hälsovägen
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 18, 2016 at 09:17:31 (CEST)

17/4 Jordberga Första sjungande lövsångaren
Martin Persson
Billesholm, - Sunday, April 17, 2016 at 21:34:37 (CEST)

17 april. Mest regn och rusk men trots det fick vi många goa vårobsar längs Råån idag. I Kövlebäckens naturreservat med omgivningar nära Gantofta sjöng lövsångare, svarthätta, gransångare, gulsparv och gärdsmyg. Två svartvita flugsnappare (hanar) födosökte och en sjöng lite också. Ett par bruna kärrhökar i spelflykt och ytterligare en brun kärrhök födosökte med tornfalk och glada. Gott om björktrast och en del starar. Även födosökande ladusvala, gråhäger och sädesärla. Därefter gick vi rundan Gantofta-Görarps mölla och där var också en hel del fågelliv trots regnet. Ytterligare en svartvit flugsnappare samt t ex rödstjärt, steglits, större hackspett, järnsparv, rörhöna och flera sjungande grönfinkar. I de magnifika vitsippsmattorna fann vi både vätteros och desmeknopp. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 17, 2016 at 19:51:33 (CEST)

16 april. Genomförde den årliga punktinventeringen i de fina markerna i området Ugglarps broar-Rössjön-Munka Ljungby. Nyanlända lövsångare, svarthätta och ladusvalor prickades in liksom trummande mindre hackspett vid Åkersjön, där också ett tranpar hördes. Även S Rössjöholms gård hördes ett trumpetande tranpar. Orren på Ramnasjömosse var inte igång men en spillkråkas kraftiga trumning hördes väster om mossen. En duvhök noterades SV Lönnhässle, skogssnäppa spelade på tre punkter (av tjugo) och skogsduva hördes på sju. På hemvägen gjorde vi ett kort stopp vid Spannarps våtmark och bjöds på en adult havsörn. Medobservatör: Gunnel Paulsson
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, April 17, 2016 at 09:36:36 (CEST)

Ranarpsstrand 16/4 06.00-12.00. Bra fart på sträcket trots dis och dimma. Talrikast: Vitkindad gås 720, Sjöorre 540, Kricka 240, ejder 210, storspov 125, fisktärna 72. Av lite mer ovanliga fåglar kan nämnas en årta mot nordväst, en rödspov som sträckte inåt Skälderviken, två rastande skärsnäppor på yttre Grytskär, två rastande skärfläckor och fem tobisgrisslor som höll på med någon form av spel vid yttre Grytskär.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, April 16, 2016 at 20:58:58 (CEST)

Lörd.16/4 Sedan i söndags har jag varje dag sett ringtrast i hästhagen, på bekvämt skådaravstånd från uterummet.I dag till och med 2 st. Är det ovanligt mycket ringtrast i år? Har aldrig sett ringtrast här tidigare år.(Gånarps Ängar)
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Saturday, April 16, 2016 at 20:30:19 (CEST)

16 april: en stor flock myrspovar kom insträckande och landade på Sandön, vi räknade till 47 ex. Två fiskgjusar jagade, 6 skedänder, 15 stjärtänder, 1 årta, ca 25 fisktärnor och en kentsk dito rastade. Några ladusvalor, en pilgrimsfalk och två trädpiplärkor sträckte över. I Farhult sjöng blåhaken kort, svarthakade buskskvättorna visade upp sig, några skäggmesar hördes och en ännu en pilgrimsfalk passerade.
Mona och Bo Tuvesson, Thomas Wallin
- Saturday, April 16, 2016 at 18:05:17 (CEST)

16/4. Dagens roligaste obs, mellan regnskurarna, blev en Göktyta. Den har födosökt hela dagen bland buskar/träddungar på Nya Kungsgården i Ängelholm. I övrigt sjöng lövsångare, gransångare, rödhake, järnsparv, koltrast, taltrast och entita runt omkring i buskarna.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Saturday, April 16, 2016 at 17:56:55 (CEST)

16 april: två sjungande (rekordtidiga!) grönsångare gladde deltagarna i Studiefrämjandets fågelsångskurs när vi på morgonen vandrade vid stenbrottet i Åvarp. Redan vid samlingen vid kyrkan i Norra Vram fick vi sällskap av en ljudlig mindre hackspett och i Åvarp såg/hörde vi också många gärdsmygar, rödhakar, stenknäckar och trädkrypare. Långs Hallabäcken flög ett forsärlepar och i Båvs hage sjöng rödvinge- och taltrastar samt järnsparvar.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, April 16, 2016 at 17:53:23 (CEST)

16 april. Cykeltur i Kronoskogen och Vegeholmsskogen. En sjungande svart rödstjärt vid Järnvägsskolan, lövsångare och trädpiplärkor lite varstans, vid Sibirien en hona mindre hackspett, spillkråka, rörhöna, svarthätta samt en kontinental stjärtmes i par med vanlig. Kattuggla och kungsfiskare vid slottet och en stenfalk nära Sandåkra.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Saturday, April 16, 2016 at 13:45:10 (CEST)

15 april: två par gråhakedoppingar spelade intensivt i dammen vid Hålehall, likaså några skogssnäppor. Fiskgjusen spanade in ev lunchmat, några ormvråkar och en honfärgad blå kärrhök sträckte över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, April 15, 2016 at 14:35:50 (CEST)

Kl. 15:30 den 14/4 sågs två storlommar i Rössjön. Medobs: Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Thursday, April 14, 2016 at 17:38:03 (CEST)

Den 13 april 2016. Förmiddagens skådarpromenad hemifrån till fågelviken på Påarps mal blev innehållsrik. Strax utanför tomten mötte en tornfalk, som visade upp sig tydligt, och en häger lyfte från stenarna vid stranden där bland annat tofsvipor, ejder och gravänder håller till. Under hela vandringen prydde hämplingar toppen på var och varannan buske och stenskvätta var den därnäst vanligaste arten (om vi glömmer de vitkindade gässen som är alltför många!).Vid stigen före övergången till Skaudd syntes sånglärka, liksom vid Dagshög. Förutom flera par stenskvätta fanns sädesärla och skärpiplärka nedanför krossruinen. Den fortsatta promenaden kantades av gulsparv, grönfink, koltrast och järnsparv. I fågelviken fanns som vanligt rikligt med större strandpipare, tofsvipa, rödbena, strandskata, gräsand, bläsand, kricka, gravand, stare och några småskrakar. När jag stod där kom det som jag en tid hoppats och väntat på. En stor flock ljungpipare kretsade plötsligt över viken. De tog god tid på sig för att sedan landa på ett av de yttersta skären. Ljungpipare i stora antal brukar varje vår och höst finnas här och stanna ett bra tag. Under tillbakavägen, efter övergången vid Skaudd på stengärdesgården ovanför mossen (t.v. om stigen), stod en enkelbeckasin. Detta är livskvalitet! Jag undrar ibland vad jag gjort de första 70 åren av mitt liv...
Karin Falkmer
Broddarps utmark so Dagshög, - Wednesday, April 13, 2016 at 21:54:37 (CEST)

12 april. Kort runda i Lerbergsskogen, flera lövsångare, rödstjärtar och svarthättor förgyllde morgonkören. Som annars helt dominerades av gransångare, gärdsmygar och rödhakar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, April 12, 2016 at 10:39:55 (CEST)

11 april. En promenad i och omkring Borgen, Råådalen denna fina vårkväll. Hyfsad småfågelkonsert med bland annat 3 steglitser, 1 svarthätta, 3 järnsparvar, 2 gulsparvar, 4 grönfinkar, 1 sävsparv, 2 gärdsmygar, 1 trädkrypare samt ett flertal gransångare och rödhakar. I det lilla vassområdet vid Vallåkra station höll det bruna kärrhöksparet på med parningsritualer. Otroligt att det väljer ett så begränsat område att sätta bo i. En flock nyanlända sädesärlor som antagligen hade tänkt gå ner för nattvila i kärret hade fullt upp med att mobba kärrhökarna.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, April 11, 2016 at 22:51:46 (CEST)

11 april: ett 40-tal KOFare slöt upp vid kvällens måndagsexkursion till Grytskären på Bjäre. I den sköna vårkvällen sjöng flera stenskvättor, två hämplingar värmde sig i kvällssolen, en fiskgjuse passerade. Vi gavs tillfälle att studera och jämföra både sim- och dykänder som kricka, bläs- och snatterand, knipa, småskrake. Ladusvala och fisktärna var nya vårarter för de flesta.
Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck o Thomas Wallin
- Monday, April 11, 2016 at 21:49:22 (CEST)

Sönd.10/4 En hane ringtrast visade sig fint i hästhagen utanför trädgården, Gånarps Ängar. Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Monday, April 11, 2016 at 08:33:40 (CEST)

Sö 10 april. Söderåsen, Åvarp-Halla. Spelande skogssnäppa, gott om stenknäck, minst 5-6 forsärlor längs Hallabäcken. Bergfinkar med nära nog komplett sommardräkt. Vackra med sina svarta dok och nacke. Känns lite ovant att se dem såhär i dessa omgivningar
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 10, 2016 at 21:33:49 (CEST)

10 april. Fin morgon längs Bjärekusten. En kungsfiskare fiskade framgångsrikt från stenar vid revet norr om hamnen i Vejbystrand. Ca 30 kärrsnäppor i vinterdräkt på samma plats liksom ett 20-tal inflygande storspovar. Vid Lervik en fisktärna och i buskmarkerna vid Grytskärsdungen en varfågel. 130 vitkindade gäss simmade i strandkanten innan de lyfte och drog norrut. Ute runt yttre Grytskären fyra tobisgrisslor och en stjärtand. Vid Ranarpsstrand 3 par snatteränder + ytterligare 3 hannar. Begav mig sedan på "Åsen" runt Älemossen och hade tur att få korn på en ringtrast nära Hulrugered. Vid ett stopp längs gamla riksvägen mellan Örlid och Hunnestorp hördes och sågs därefter en sjungande brandkronad kungsfågel. Misstänker att det kanske kan vara samma som rapporterades i slutet av mars.
Henrik Johansson
- Sunday, April 10, 2016 at 19:55:59 (CEST)

10/4. Farhult på morgonen: Blåhaken sjöng, de svarthakade buskskvättorna (två hannar och en hona) kvar. Vitkindad gås 23, Brun Kärrhök 2, Gravand 48, Skärfläcka 12, Gransångare 2j, Ängspiplärka 9, Hämpling 3, Sävsparv 3. Sandön: Myrspov 14, Kentsk tärna 1, Fisk/Silvertärna 1. Hasslarps Dammar: Gråhakedopping 8, Gravand 12, Snatterand 7, Skedand 7, Bläsand 22, Kricka 7, Vigg 18, Ladusvala 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 10, 2016 at 16:57:06 (CEST)

160410. Ängelholm. Svängde förbi på metallgatan för att se om den/de Svarta Rödstjärtarna som Tobias såg häromdagen ville visa sig, och det ville de. En hane och en hona födosökte tillsammans på industritomterna bakom zoo-price.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm , - Sunday, April 10, 2016 at 11:50:18 (CEST)

9 april. En liten tur över åsen bort mot Lya ljunghed. Dubbeltrastar satt här och var på fält intill småvägarna. Ute på Lyaheden sågs varfågeln. Jag fortsatte en tur bort till Klarningen. Ett tiotal storspovar höll till här och några tranor hördes. Här var en ensam smådopping som då och då dök, samt två gråhakedoppingar. Även en snatterand bör väl nämnas. Ungefär en km öster om tornet kom en brun kärrhök. Hemma i Glimminge pl. fick jag för tredje året i rad besök av en brandkronad kungsfågel, ivrigt sjungande. Han kom i år två dagar tidigare än i fjol.
Mats Ljunggren
- Saturday, April 09, 2016 at 22:20:46 (CEST)

9 april. Efter en fin förmiddag kring Farhultsviken blev det ett kort stopp vid Klörenparkeringen strax efter lunch. Från granplanteringen intill hördes en sjungande brandkronad kungsfågel som efter en liten stund även visade sig fint när den födosökte i grantopparna. Vid två tillfällen flög en kungsfiskare med fisk i näbben förbi längs dagvattendiket.
Henrik Johansson
- Saturday, April 09, 2016 at 21:54:34 (CEST)

9 april. Under kvällen sågs vid Sandön en fisktärna och 7 myrspovar.
Thomas Svanberg
- Saturday, April 09, 2016 at 20:56:29 (CEST)

9/4 Jordberga Spelande enkelbeckasin, väl synlig
Martin Persson
Billesholm, - Saturday, April 09, 2016 at 20:56:18 (CEST)

9/4 Wrams Gunnarstorp Havsörn sittande och därefter ivägflygande nära järnvägsövergången
Martin Persson
Billesholm, - Saturday, April 09, 2016 at 20:54:32 (CEST)

9/4. En kylig morgon vid campingklubben, Domsten. Sydsträckare genom sundet var ejder 1180, sjöorre 295, svärta 11, alfågel 1, vitkindad gås 380, prutgås 5, smålom 33 och kentsk tärna 1. Mot norr storlom 4, havssula 1. Klent med insträckande rovfåglar: ormvråk 12, sparvhök 7, blå kärrhök 2, brun kärrhök 1, fiskgjuse 1, stenfalk 2. En pilgrimsfalk var ute på jakt och rödstjärt hördes. Ett flertal vråkar, glador och en trana valde att flyga tillbaka till Danmark.. Medobs Oskar, Thomas, Mårten, Bengt mfl
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, April 09, 2016 at 20:36:26 (CEST)

9/4. På morgonen sågs och/eller hördes följande i Farhult: två silltrutar, 6 skäggmesar, en vitstjärnig blåhake och tre svarthakade buskskvättor (två hannar och en hona). På eftermiddagen hittades en ringtrast på gräsmatteodlingen söder om Ängelholm och en dito på fotbollsplanen i Utvälinge.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Saturday, April 09, 2016 at 17:25:10 (CEST)

160408 ca 1730 hemma nära min fågelmatning 1 ex svarthätta (hane). Har inte sett ngt ex innan i vinter, kan vara en nykomling ?. Efter flera års frånvaro är för andra året är stararna tillbaka. 4 holkar verkar vara intressanta.
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Saturday, April 09, 2016 at 11:21:30 (CEST)

8/4 2016 En snabb middagstur till Ön(Hallands Väderö). SV 7 m/s sol Ute vid Vinga skär mötte jag en flock på 26 tordmular och några tobisgrisslor. Väl iland på bryggan i Kappelhamn hördes stenskvättan och där satt den så fint på klippan. Skärpiplärkan var också på plats bland klipporna. På gräset framför Vallins stuga gick ett 60-tal vitkindade gäss och ett par grågäss. I Kungshamn var det full fart på viporna, rödbenorna,större strandpiparna och gravänderna. På hemvägen var det ca 15 tobisgrisslor som lyfte i öasundet.
Bengt Paulsson
Torekov, - Friday, April 08, 2016 at 22:08:34 (CEST)

16.04.08. En tur ut mot Farhult och Rönnen gav förutom en hel del regn några trevliga obsar. Gräsmatteodlingen: 1 st Ringtrast, 2 st Dubbeltrast,1 st förbisträckande Blå kärrhök hane, samt mycket Hämpling. Farhult: 1 st Fiskgjuse. Rönnen: 8 st Sjöorre samt ännu mer Hämpling. Medobservatör Bengt Nicklasson.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Friday, April 08, 2016 at 13:14:01 (CEST)

160408. Det blev en morgonpromenad till jobbet idag, genom Ängelholm. Vägen kantades av diverse trevliga fågelobsar, bland annat min första Rödstjärt för året. (En vacker hane). I övrigt koltrast och Taltrast. Sjungande rödhake och gärdsmyg, som gransångaren gjorde allt för att försöka överrösta. En kungsfiskare flög förbi uppströms rönne å vid nyhemsbron. Nu blir det mer grönt och fler fåglar för varje dag som går. 9
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm , - Friday, April 08, 2016 at 12:08:31 (CEST)

Torsdag den sjunde, cirka fyra på eftermiddagen: svart rödstjärt på baksidan av Zoo Price, Metallgatan i Ängelholm. Fick intrycket av två fåglar, men såg helt säkert bara en.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Friday, April 08, 2016 at 08:25:45 (CEST)

To 7 april; Ingelsträde. Minst 150 rastande ljungpipare på fält öster om byn.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, April 07, 2016 at 19:55:24 (CEST)

7 april. Under en fikapaus vid sommarstugan i Domsten fick en överflygande härfågel nästan kaffet att hamna i fel strupe. En oväntad och överraskande upptäckt. Fågeln återupptäcktes senare vid två tillfällen i området runt campingbyn. I området även en nyanländ rödstjärt.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, April 07, 2016 at 19:35:39 (CEST)

7/4. Hittade inget spännande i Farhults vassar idag. Ute i viken blev det i alla fall en silvertärna och två fiskgjusar. På Jonstorpssidan satt en ad pilgrimsfalk.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, April 07, 2016 at 19:25:04 (CEST)

5 april. Eftermiddagsstopp vid Hasslarps dammar. Två ladusvalor drog omkring och två skogssnäppor rastade. En hel del simänder, bl.a. 7-8 par snatteränder och några par skedänder. En fiskgjuse mot norr.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Tuesday, April 05, 2016 at 21:35:36 (CEST)

Klåverödsdammen 5 april. Kände mig inspirerad till en tur till Klåverödsdammen. Någon lappuggla såg jag inte till men istället råkade jag på ett par brandkronade kungsfåglar. Mitt uppe på åsen blev jag varse ett kraftigt nedfall av rödvingetrastar. Mycket ljudliga hördes mängden fåglar på långt håll.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Tuesday, April 05, 2016 at 18:56:34 (CEST)

5/4. Farhult på morgonen i dimma. Den vitstjärniga blåhaken sågs och hördes sjunga försiktigt i samma vassbälte som i fjol.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 05, 2016 at 10:41:23 (CEST)

5 april. Ljungabolet. Vårorkestern börjar så smått. GRANSÅNGAREN fick jag höra i dag. TALTRASTEN kom för ett par dagar sedan och en flock STARAR slåss om fågelholerna och pauser då och då i träden och på takryggen och underhåller med sin kvittrande sång
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Tuesday, April 05, 2016 at 09:38:09 (CEST)

Må 4 april. Premiär för Måndagsexkursioner. Utgångspunkt Höganäs med ormvråk förföljd av kråkfågel. Därefter mot Reningsverket, följt av Ören/Strandbaden och avslut vid Ornakärr. 14 pers var vi. Blandat med änder, knipa, ejderflockar söderut, bläsand, svan-skelett som inbjöd till fältföreläsning om fåglarnas byggnad, ängspiplärka. Storspov vid Ornakärr.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 04, 2016 at 21:41:21 (CEST)

4/4 En ringtrast gjorde en morgonpaus på fotbollsplanen i Utvälinge innan fortsatt färd norrut.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Monday, April 04, 2016 at 17:42:44 (CEST)

4/4. Idag ville ingen blåhake visa sig i Farhult när jag var där. Istället blev det två granna svarthakade buskskvättor (hanne och hona) som höll till i vasskanten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, April 04, 2016 at 16:57:02 (CEST)

3 april. Fint nedfall av smått i buskmarkerna vid Lerhamn/Vattenmöllan. Gott om gransångare och rödhakar samt en del kungsfågel. I myllret även en hane svarthakad buskskvätta vilken under eftermiddagen fick sällskap av ytterligare en hane (observerat av Stenlund). Steen Sögaard som är en trogen sträckräknare vid Hellbaek strax norr om Helsingör hörde av sig och meddelade om en svart stork som var på väg över Öresund. Fick syn på den vid Karlsfält då den i god fart på hög höjd fortsatte i nordostlig riktning.
Thomas Svanberg
- Sunday, April 03, 2016 at 19:44:00 (CEST)

3/4. På morgonen rastade en gluttsnäppa och en kustsnäppa i Farhultsviken. I vassen höll fyra skäggmesar till. Plötsligt hördes sång från en blåhake i området där de häckade i fjol. En fågel sågs som hastigast. Några sångstrofer hördes igen, och vid ett tillfälle tyckte vi båda att sång kom från två håll samtidigt! Vid förnyat besök på eftermiddagen hittades fågeln åter, och vi kunde konstatera att det var en hanne vitstjärnig blåhake.
Rolf Helmersson o Paul Fors
Ängelholm, - Sunday, April 03, 2016 at 19:18:00 (CEST)

2/4 Ekeberga Påarp. Vid 16.20 sträckte 20 tranor mot Norr. Brun Kärrhök 1 Honf
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 02, 2016 at 22:23:44 (CEST)

2 april. För var dag dyker det upp nya fåglar nere på Tomarps mader. Nu spelflyger storspoven och skogssnäppor rastar vid vattensamlingarna. I den lilla dammen i Rörspjäll är rörhönorna på plats, precis som vanligt.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Saturday, April 02, 2016 at 22:04:22 (CEST)

2/4. Stureholms Våtmark. Sångsvan 1 i lilla dammen fågeln en 2K fågel.Knölsvanarna markerade sitt missnöje mot sångsvanen . Storskrak 1 hane,Kricka 13 ,Vigg 9,3 Större Hackspettar jagade varandra,Taltrast 4 Sj. Hasslarps Dammar.Knölsvan 11,Grågås 70,Vitkindad gås 8,Gråhakedopping 7,Smådopping 1, Storskarv 7,Snatterand 5,Bläsand 128,Kricka 17,Gravand 12,Vigg 12,Skedand 15,Gransångare 2sj,Sävsparv 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, April 02, 2016 at 12:02:18 (CEST)

1 april En kvällsrunda till Råådalen vid Bälteberga. En riktigt fin stilla "trastkväll med sjungande taltrastar, koltrastar och en ensam sjungande rödvingetrast. En brun kärrhökshane flög förbi. Gladorna höll på med bobestyr och i skymningen drog en morkulla. Som avslutning två ropande kattugglor som fick svar av en hona. Redan blommande gulsippa förvånade oss. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, April 01, 2016 at 23:55:34 (CEST)

1 april. En brun glada bjöd på fina obsar under morgonen kring Ugglarps broar, Rönneådalen.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Friday, April 01, 2016 at 19:35:09 (CEST)

Fre 1 april. Åvarp, stenbrotten. I paus mellan två uppdrag i Bjuv en mitt-på-dagen vandring. Två havsörnar över inre stenbrottet, stenknäck, stjärtmes, fladdermus på vingarna.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 01, 2016 at 18:01:31 (CEST)

1/4 En Brandkronad kungsfågel uppenbarade sig en kort stund öster om östra dammen i Utvälinge på morgonen. 2-3 gärdsmygar och ett halvdussin gransångare underhöll vokalt trots en frisk isig nordvästvind.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Friday, April 01, 2016 at 13:21:05 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!