Observationer augusti 2016

31 augusti, Utvälinge. Havsörnar ordnar cirkus runt Sandön. Vid middagstid fick en havsörn upp alla gäss på Rönnen på vingar. Några flockar valde Sandön som tillflyktsort, däribland den rödhalsade gåsen, som ställde sig snyggt inte långt ifrån bryggan. Någon timme senare skruvade en havsörn i uppvindarna under det enda molnet över Vegeholmsskogen. När den nått ansenlig höjd fick den sällskap av ytterligare en havsörn, och de började leka med klomöten där den undre vände på rygg. Så fort örnarna lämnade arenan dök ett par vråkar upp under samma moln och utförde ännu mer avancerad luftakrobatik, inspirerade av örnarna? Ett par korpar ville inte vara sämre utan bjöd även de upp till dans intill vråkarna. Under eftermiddagen kom en havsörn patrullerande vid åmynningen. Nu kände sig en fiskgjuse med nyfångad fisk hotad, tog höjd och gjorde några skenattacker för att mota bort örnen. Även örnen steg snabbt, men när den dök mot fiskgjusen fick denne bistånd av inte mindre än fyra artfränder som markerade sin närvaro. Örnen drog då mot Rönnen där den motionerade gässen en lång stund genom att cirkla över dem så att de inte vågade landa. Inget lätt byte fanns tydligen att tillgå, så örnen drog in över land. Vid solnedgången kom en örn inifrån ån och gjorde en lågsniffning mot några gräsänder helt nära bryggan. Kanske blev den avbruten vid åsynen av skådare vid bryggbänkarna. I skymningen patrullerade slutligen en havsörn på låg höjd över Utvälinge för att se över sina domäner innan den drog inåt land för att ta nattkvist, eller nattgren får man väl kalla det när det gäller örnar.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, September 01, 2016 at 09:38:57 (CEST)

30/8. Klören: friska vindar från NV var kanske anledningen till att så många som 23 juv roskarlar rastade och 12 juv sandlöpare sågs också. Dagen efter fanns 19 roskarlar kvar och 14 sandlöpare.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Friday, September 02, 2016 at 18:59:35 (CEST)

30/8 Mistluren. Småtrevlig morgon i västandvinden. 3 kustlabbar. 1 juv fjällabb, enstaka havssulor, ljusbukig prutgås, stormfågel, tobisgrissla, sillgrissla, tordmule m.m. Det gamla pilgrimsfalksparet var ute en sväng och kastade ett falköga på oss.
Karl G Nilsson Alf Petersson
Strandbaden, - Tuesday, August 30, 2016 at 14:34:41 (CEST)

28/8 En ung stäpphök jagade i området runt Gunnarlunda (Hyllinge) vid 16-tiden. Sågs från Gunnarlundavägen när den drog fram och tillbaka över fälten. Ett kort stopp vid Råå hamn gav två kaspiska trutar (1k+3k) och 6 silltrutar.
Mårten Müller
Helsingborg, - Monday, August 29, 2016 at 10:20:40 (CEST)

28 aug. Fin sensommarkväll i och kring Råå hamn. En hel del trut och mås men inget som stack ut, mer än den adulta gråtrut som hade ett grillspett som stack ut i nacken och vars framtid kändes klart oviss. Ett offer för allt det skräp som tyvärr efterlämnas efter grillstunder och liknande... Under kvällen pågick ett fint sträck av gulärlor och hela tiden kom nya flockar av varierande storlek - totalt inräknades 940 sträckande söder. Fem kentska tärnor drog runt aktivt fiskande och söder om hamnen rastade två unga kärrsnäppor.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 28, 2016 at 22:45:52 (CEST)

27 augusti: sjöfågelsträck vid Kullens fyr kl 6-9 gav bla en adult kustlabb, 2 havssulor, 4 roskarlar, 13 kustsnäppor och 56 stjärtänder. På Sandön rastade en riktigt stor flock med brushanar, ca 200 ex – småflockar försvann och tillkom hela tiden. Tror aldrig jag har sett så många i hemmamarkerna någonsin? Bland dessa 2 roskarlar och ca 15 kustsnäppor. En gammal och en subad havsörn, en honfärgad blå kärrhök och 2 bruna kärrhökar drog över. I kvällningen slog sig några tusen starar till ro för natten i vassarna vid bryggan och en kungsfiskare njöt dagens sista solstrålar i vasskanten på Klörensidan.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, August 28, 2016 at 13:01:18 (CEST)

Lö 27 aug. Mina goda vänner Beatrice och Yngve, som nära nog har lärkfalkarna häckande på sin tomt vid Hulta, ringde och meddelade att ryttare hittat en skadad vuxen lärkfalk på den f d banvallen. Falken fördes till Djursjukhuset där den tyvärr fick somna in. Alltför svåra skador på fot och vingar. - Det går otroligt fort i lärkfalkarnas tillvaro, ibland kanske alltför fort... Hoppas bara ungfåglarna hunnit lära sig en del i konsten att fånga flyende byten
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, August 27, 2016 at 22:16:06 (CEST)

27 augusti. En fin förmiddagstur som började på Rönnen, där stora mängder gäss höll till, mest vitkindade. En hel del kentska tärnor på västsidan men i lilla viken var det magert: några småsnäppor och enkelbeckasiner. Vid Sandöns västände uppehöll sig ännu fler vitkindade gäss (tusentals!) och faktiskt hade vi flyt och hittade den rödhalsade tämligen omgående. Den visade sig riktigt fint! En stor flock brushanar stod intill gässen. Fika på bänken på norrsidan med utsikt mot en havsörn på Själrönnen och en mindre flock kustsnäppor samt en roskarl på revlarna. Hemfärd via Tursköp där minst 13 glador och några ormvråkar sågs vid ett sädesfält som höll på att skördas. Medobservatör: Anders Nilsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, August 27, 2016 at 18:06:18 (CEST)

Utvälinge 25.8. Vid 18-tiden upptäcktes en slank kärrhök över sjöängen på andra sidan Vege å. Den gjorde några svängar på ganska låg höjd så att jag hann tuba in den utan att kunna se någon halsboa. Sen kom den i snabb aktiv flykt rakt mot mig. När den passerade på bara 10-15 meters höjd hann jag i handkikaren notera ostreckad roströd undersida och ingen tydlig halsboa. Sen väjde den mellan tallar och ekar och försvann ur sikte för mig. I dessa stäpphökstider var det kul att även en ung ängshök visade upp sig en kort stund. Kanske dyker den imorgon upp på "stängshöksängen" vid Turköpsskogen.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, August 25, 2016 at 23:39:22 (CEST)

25/8. Gjorde åter ett försök att få se den unga stäpphöken genom att cykla till Brandsvig. Det gick inte idag heller. Däremot dök det upp en mycket ljus hök som satte sig på det obeväxta fältet nere vid våtmarken. Det visade sig vara en ad hanne stäpphök som satt kvar ca tjugo minuter. Den drog bort mot Tåstarp där den försvann. Efter en halv timme var fågeln tillbaka och sågs en kort stund. På väg hem fick jag ett telefonsamtal från Bengt Nilsson i Gånarp att han åter sett den. Medobservatörer vid upptäckten två trevliga lundaskådare som lät mig kika i deras tuber. Tack. Vid andra besöket var paret Ekenberg på plats och fick se skönheten.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, August 25, 2016 at 19:29:26 (CEST)

25 augusti runt Kullens fyr. Bra fart på tropikflyttarna under morgontimmarna, främst trädpiplärka och gulärla. Övrigt notabelt var: trädlärka, forsärla, bändelkorsnäbb, trädlärka, forsärla, roskarl, sju skäggmesar, ortolansparv, kustlabb, havssula, flera flockar med kustsnäppor, med andra ord en go blandning!
Karl G Nilsson Alf Petersson
Strandbaden, - Thursday, August 25, 2016 at 14:23:42 (CEST)

24 aug. Fin kväll vid Sandön och Vegeås mynning. Flock med ca 60 kustsnäppor, mest 1k-fåglar, på norra delen av ön. Tillsammans med dessa fem unga roskarlar, en ad och en juv sandlöpare och några brushanar. Tre unga dvärgmåsar födosökte utanför Klören. Gott om sädesärlor, gulärlor och ladusvalor som slog sig ner i vassen. I vasskanten fyra vattenrallar.
Henrik Johansson
- Thursday, August 25, 2016 at 09:02:25 (CEST)

24/8. Rönnen. Vid 17.40 Hittade vi den Rödhalsade Gåsen låg och vilade en bit ut på stranden västra sidan. bland massor av vitkindade gäss och grågäss. Såg även Stjärtand 3, Bläsand 4,Rödspov 1,Stare 400. Medobs flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, August 24, 2016 at 22:19:51 (CEST)

Onsd 24 aug. Hulta mellan Ingelsträde och Mjöhult. Månghundrahövdad flock med vitkindade gäss nere på stubbåkern. Spanade förgäves efter ev rödhalsad gås. Lärkfalksfamiljen - 4 ex - fortfarande samlad
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, August 24, 2016 at 22:11:03 (CEST)

Tisdag 23 augusti. Några timmars skådning vid Tommarps kungsgård/Ene gav en trevlig lista fåglar, de flesta sträckande söderut. Över backlandskapet och Rönneådalen sågs bland annat 1 adult och en ung havsörn, 1 pilgrimsfalk, 1 lärkfalk, 1 fjällvråk, 3 bruna kärrhökar, 20 bivråkar, 12 glador, 5 sparvhökar, 3 tornfalkar, 2 tranor, 2 trädlärkor, ca 250 ladusvalor, 11 tornseglare, ca 240 gulärlor, 35 grönfinkar, 10 gulsparvar och 4 grå flugsnappare, de sistnämnda födosökande från samma gamla ek.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Tuesday, August 23, 2016 at 22:52:29 (CEST)

23 aug. En ung stäpphök uppehöll sig i området kring Lilla Brandsvig utanför Ängelholm. Jagade över både sädesfält och fält med åkerböna. I samma område flera bruna kärrhökar och en duvhök. Medobsande gjorde Bengt Nilsson och Håkan Dimmer.
Henrik Johansson
- Tuesday, August 23, 2016 at 21:40:14 (CEST)

21/8: svart stork sträckte ut vid Laröd på hög höjd 17.15, förmodligen samma som vid Klören en halvtimme tidigare. Strax efter kom en havsörn och sträckte samma väg.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Monday, August 22, 2016 at 16:57:57 (CEST)

21 augusti. Till Hans rapport om bl.a. den svarta storken kan läggas 2 skräntärnor, 50-tal kentska tärnor, 63 kustsnäppor, 5 småsnäppor, en spovsnäppa och en mindre strandpipare på revlarna kring Sandön.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Sunday, August 21, 2016 at 23:49:15 (CEST)

Utvälinge 21.8. Många fiskgjusar rörde sig i området, några av dem sträckte nog bara förbi. Klockan 16.40 hittade Thomas Terne med handkikaren ytterligare en förmodad fiskgjuse på hög höjd och långt bort över Sibirienskogen. När vi tubade in den visade det sig vara en svart stork, som låg och skruvade. Mörka moln var på ingång och medan vi larmade tappade vi bort storken i molnen. En halvtimme senare rapporterades den sträcka över Laröd, fortfarande på hög höjd. Däremellan bör den ha passerat över Stureholm och Svedberg.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, August 21, 2016 at 22:02:52 (CEST)

20 augusti. En ung stäpphök bjöd på fina obsar när den sågs jag under ca 10 minuter över fälten söder om Höghult innan den drog sydost och tappades norr om Turköpsskogen.
Mikael Olofsson
Kalmar, - Saturday, August 20, 2016 at 21:33:20 (CEST)

20/8 Örby ängar: Häger 3, Vitkindad gås 35, Sparvhök 1, Enkelbeckasin 2, Vattenrall 3, Trädpiplärka 45, Gulärla 90.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, August 20, 2016 at 20:39:15 (CEST)

19 augusti: bland alla tusentals grå- och vitkindade gäss gick både den rödhalsade och stripgåsen på Rönnens västsida på eftermiddagen. Alla gässen jagades upp till ett gigantiskt gåsmoln av en subadult havsörn. Bland ca 40 kentska tärnor rastade en ung svarttärna. På Sandön dök samma (?) svarttärna upp en stund senare, här uppehöll sig också ca 15 kust-, 9 små- och 20 kärrsnäppor, 4 brushanar och 2 kustpipare. Skäggmesar hördes i vassen och fiskgjusen gjorde många och en del lyckosamma försök att få ihop till familjens matförsörjning.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, August 20, 2016 at 12:52:16 (CEST)

Fre 19 aug. Kvällscykling Ingelsträde-Buskeröd-Ornakärr-Hulta. Underbart väder, tröskorna tuggar sig fram över fälten. Fin rovfågelparad, Glador, ormvråk, tornfalk, brun kärrhök, sparvhök och avslutningsvis tre lärkfalkar ur Hultafamiljen
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, August 19, 2016 at 22:06:44 (CEST)

18 Augusti. Höstförmiddag mellan Stora Hult och Ängelsbäcksstrand, nordanvinden gav en föraning om hösten. Knappt 20 vadararter noterades bl.a. en ung myrsnäppa vid Ranarpsstrand, 2 roskarlar, 5 småsnäppor och 5 kustsnäppor vid Stora Hult, talrikast var ljungpipare och tofsvipa. En hel del stenskvättor, buskskvättor och gulärlor rastade i hagarna. Ute över havet sågs tobisgrisslor, storskrakar, gråhakedoppingar och en hel del kentska tärnor, en av dessa var flaggmärkt.
Karl G Nilsson Thomas Wallin
- Thursday, August 18, 2016 at 19:07:25 (CEST)

17 aug. Den rödhalsade gåsen kvar på Rönnen, nära och fint i kanten av Lilla viken vid kl 16.00. Otroliga mängder vitkindade gäss. Man kan undra hur många tusental? På västsidan bl a en ad pilgrimsfalk och tre unga roskarlar.
Henrik Johansson
- Wednesday, August 17, 2016 at 21:46:54 (CEST)

17 augusti. Kort morgonpromenad till Sandön. Fortfarande högvatten och ont om vadare. Dock noterades en Sandlöpare, en kustsnäppa (v-dräkt) och sex kärrsnäppor.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, August 17, 2016 at 09:25:00 (CEST)

16 augusti. Till N Häljaröds hamn kvällstid med förhoppning om att på Rönnen se den rödhalsade gåsen som bl a Thomas Svanberg larmat ut. Tyvärr ingen rödhalsad gås som strax innan min ankomst dragit iväg med vitkindade. Ute på Rönnen västra satt även idag en pilgrimsfalk som något senare slog en vadare (oklart om art) och intog sin kvällsmat på stranden. Bland vadare noterades två roskarlar.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, August 17, 2016 at 09:17:38 (CEST)

15 augusti. Kvällsexkursion med Hans Nordius till Rönnen där vi noterade bl.a. Pilgrimsfalk, myrsnäppa 2, småsnäppa 2, mosnäppa 1, svartsnäppa 1, samt flockar med myrspov, kustsnäppa, kärrsnäppa, större strandpipare. Vidare grönbenor, rödbenor och drillsnäppor.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Wednesday, August 17, 2016 at 09:06:13 (CEST)

Rönnen 14.8. Henriks J:s fina vadarelista från lördagen kunde på söndagskvällen kompletteras med fem svartsnäppor, en myrspov, en gluttsnäppa, en drillsnäppa och längst in i det som förr var en kanal till västsidan, två skogssnäppor. Lilla viken är ofta ett formidabelt eldorado så här års.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, August 15, 2016 at 09:39:58 (CEST)

Sö 14 augusti. Hulta, mellan Ingelsträde och Mjöhult. Lärkfalkparet visade upp årets två ungfåglar. Redan skickliga flygare. Övrigt, tjugotalet ljungpipare mot SV
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, August 14, 2016 at 22:04:33 (CEST)

14 aug. Spaning vid Yttre Kattvik fram till kl 12:15. Vi hade inga högre förväntningar på havsfåglar men alltid spännande att spana över havet. Denna gång överträffades förväntningarna i och med obsar såsom, svartnäbbad islom 1 ad i sommardräkt mot väster, en mindre lira sågs kort en bra bit in i bukten innan den någon timme senare kom sträckandes västerut. En ung fjällabb sträckte in i bukten och lade sig sedan på vattnet. Övrigt var bl a, stormfågel 3, havssula 10-tal och vadare såsom kustsnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, kustpipare och ljungpipare. Även del rovfågel på sträck, brun kärrhök 2, fiskgjuse 2 och pilgrimsfalk 2. Flera medobservatörer under dagen.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, August 14, 2016 at 20:09:02 (CEST)

13 aug. Fin artsammansättning av vadare i Lilla viken, Rönnen under kvällen. Både gamla fåglar och ungfåglar i en fin blandning. Ca 50 kärrsnäppor, 15 spovsnäppor, 11 småsnäppor, 2 myrsnäppor, 2 mosnäppor, 2 roskarlar och tillfälligt ett 20-tal kustsnäppor innan de flög ut till västsidan. Den smalnäbbade simsnäppan dessutom kvar och åt sydväst sträckte en småspov.
Henrik Johansson
- Sunday, August 14, 2016 at 10:16:11 (CEST)

12/8 Rönnen: Förutom alla vadarna som rapporterats de senaste dagarna stod det tre Skräntärnor på västra sidan tidigt på morgonen. På seneftermiddagen sågs den smalnäbbade simsnäppan i Lilla viken.
Per Knutsson
Ängelholm, - Friday, August 12, 2016 at 21:09:25 (CEST)

11 augusti Kropps våtmark. En 1k vardera av kaspisk trut och silltrut bland övriga Larus i våtmarken på kvällen. Kvällens häftigaste var dock den 12-taggade älgtjur som lugnt travade över grusvägen när jag var på väg tillbaka, utan tvekan den största älg jag sett i Skåne! Besten fortsatte lugnt över åkrarna mot Kropp till alla lokala rådjurs förvåning.
Olof Jönsson
Mörshög, - Friday, August 12, 2016 at 11:03:44 (CEST)

10 aug. Kullen: Lite "dagen efter" det stora blåsvädret men fortfarande bra blåst nere i södra Kattegatt. Inledningsvis rätt bra fart på havssulorna även idag, framåt lunch nästan helt uttömt - totalt inräknas 366. Ett packe stormfågel - 11 stycken - samt en mindre lira sträckande mot väst noteras också liksom en kustlabb och en ung dvärgmås. Vadarsträcket fortsatt njutbart - strandskata 18, större strand 6, ljungpipare 68, kustpipare 77, kustsnäppa 9, kärrsnäppa 6, myrspov 4, gluttsnäppa 2, rödbena 16, roskarl 1. Slutligen kan 29 kentska tärnor, en adult storlom samt en färgmärkt storskarv omnämnas. Medobsare Klas Rosenkvist, Tomas Svensson, Ulf Ståhle, Patrik Söderberg, Magnus Corell.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, August 11, 2016 at 12:36:29 (CEST)

10 augusti: Studiefrämjandets fågelcirkel avslutade sommarens vadarkvällar med att på Rönnen se 1 smalnäbbad simsnäppa, 2 myr-, 2 mo-, 6 små-, 3 spov- och ca 25 kärrsnäppor. Vidare 1 gluttsnäppa, ca 10 grönbenor, 5 enkelbeckasiner och 6 brushanar.
Thomas Wallin och många fler
- Thursday, August 11, 2016 at 01:15:47 (CEST)

10 aug. vid Råle idag fanns det 7 ljungpipare, 2 kustpipare, 10 drillsnäppor, 2 kärrsnäppor. På plats var även en kustlabb som kom flera rundor fram och tillbaka jagande kentska tärnor. medobservatör Karin Falkmer
Linus Falkmer
göteborg, - Wednesday, August 10, 2016 at 11:44:19 (CEST)

9 aug. Kullen: Full blåst hela vägen upp till Skagerrak märktes tydligt. Bevakning 04:30 till 18:30 - hårt slit gav resultat. Mest noterbart i protokollet de nio mindre liror som passerade åt väst eller sydväst under dagen - inte långt ifrån det skånska dagsrekordet på tio fåglar (som setts både på Kullen & Hovs hallar). I övrig havsfågelväg 533 havssulor (varav 75% 2k) och 19 stormfåglar. Bland måsar och tärnor generellt lägre numerärer än i söndags - 62 kentska tärnor tål att omnämnas liksom en 4k kaspisk trut samt 19 silltrutar. Vadarsträcket rätt utspritt på småflockar - strandskata 209, större strand 12, ljungpipare 92, kustpipare 42, kustsnäppa 12, sandlöpare 2, småsnäppa 5, kärrsnäppa 15, brushane 1, myrspov 5, storspov 1 och rödbena 7. Medobsare under dagen Klas Rosenkvist, Mårten Müller, Ulf Ståhle, Patrik Söderberg, Mats Peterz, Bengt Svednert, Henrik Lind.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, August 09, 2016 at 22:30:05 (CEST)

9 augusti: magnifikt sträck av havssulor utanför Rålehamn idag – mellan 5.30-10.00 passerade 530 sulor i den starka västanvinden. Dessutom 3 kustlabbar, 2 mindre liror och 1 stormfågel. Vadarsträcket var intensivt på morgonen men avtog snabbt och när vi räknade samman blev det 8 roskarlar, 15 kust- och 19 ljungpipare, 26 större strandpipare, 21 kärrsnäppor, 15 rödbenor, 1 gluttsnäppa, 73 strandskator och 1 myrspov. Vidare 6 svärtor, 18 sjöorrar, 15 krickor, 1 bergand, 3 tobisgrisslor, 27 kentska tärnor samt en hel del fisk/silvertärnor.
Karl G Nilsson, Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Tuesday, August 09, 2016 at 20:20:20 (CEST)

7 augusti: Studiefrämjandets fågelcirkel skådade vadare på Rönnen och bland de 19 vadararter som sågs utmärkte sig 1 sandlöpare, 1 mo-, 3 små- och 2 kustsnäppor, 5 mindre strandpipare, skogssnäppor och grönbenor, 1 svartsnäppa. Dessutom en gråhakedopping, fortfarande i fin sommardräkt.
Thomas Wallin och många fler
Ängelholm, - Monday, August 08, 2016 at 11:25:43 (CEST)

7 aug. Kullen: Någorlunda blåsväder med hyfsade västvindar tidigt på morgon, mojnade kraftigt framåt tiotiden. Förmiddagens höjdpunkt två olika storlabbar som sågs dra sydväst långt upp i nordväst. Även två kustlabbar samt fem stormfåglar och 16 havssulor. Som vanligt vid blåsväder under sensommar fint vadarsträck med god variation - ljungpipare 225, kustpipare 8, större strandpipare 17, strandskata 167, kustsnäppa 5, sandlöpare 2, småsnäppa 3, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 63, brushane 2, myrspov 1, småspov 1, storspov 3, gluttsnäppa 3, rödbena 9. Även rörelse på mås och tärnor: skrattmås 173, fiskmås 181, silltrut 12, gråtrut 35, fisk-/silvertärna 72, kentsk tärna 22. En pilgrimsfalk kom långt utifrån bukten och drog sydost inåt berget, flera svingelgräsfjärilar satt på läsidan av de solbelysta klipporna och precis norr om oss var som vanligt flera tumlare stationära, vilket lockade en hel del trut, främst havs dito. Medobs Klas Rosenkvist, Henrik Johansson, Mårten Müller och Mats Peterz.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, August 07, 2016 at 19:42:58 (CEST)

7 aug. En klykstjärtad stormsvala flög fram och tillbaka längs stranden mellan Råbocka och Klitterhus på eftermiddagen.
Martin Sandberg
Göteborg, - Sunday, August 07, 2016 at 17:06:32 (CEST)

4 aug. Bra med vadare på närmsta reveln i Farhult tack vare högt vatten. Kärrsnäppa 60, större strandpipare 45, storspov 36, kustsnäppa 15, kustpipare 10, myrspov 5, spovsnäppa 4, sandlöpare 1 & småsnäppa 1. På Rönnen större strandpipare 35, kärrsnäppa 20, grönbena 20, drillsnäppa 12, småsnäppa 7, myrspov 5 samt kentsk tärna 17. Varav en kenta var individmärkt. Det visade sig att den var märkt som pulli på Hirsholm i Kattegatt 2010. 2014 fångades den på Sandön och fick en "flagga". Vintern 2015/16 sågs den två gånger i Gambia(!) och är nu tillbaka i nordväst. Imponerande!
Klas Rosenkvist
Vbg/Hbg, - Thursday, August 04, 2016 at 17:20:01 (CEST)

3/8.5 tornsvalor flög förbi på Rönnen.
Nick Gräntz
Ängelholm, - Wednesday, August 03, 2016 at 14:05:44 (CEST)

2 augusti: sträckspaning mellan 6.30-9.00 vid Rålehamn bjöd på ett glest sträck av vadare: 15 myrspovar, 8 kustpipare, ca 20 ljungpipare, 1 småspov och 6 spovsnäppor. Vid Klarningen rastade 1 spovsnäppa, 1 mosnäppa, 6 brushanar, 1 myrspov, ca 80 krickor och 2 skedänder. Två honfärgade bruna kärrhökar jagade över vassarna. Medobsare var Bengt Andersson.

Mer vadare var det på kvällen vid Rönnen – och det fylldes på hela tiden. Mest imponerande var antalet småsnäppor – 22 st! Dessutom 2 mosnäppor, 2 kustsnäppor, 6 brushanar, 1 svartsnäppa, 6 mindre strandpipare och åtskilliga grönbenor, skogssnäppor och större strandpipare. En pilgrimsfalk motionerade traktens starar som nu börjar samla sig i stora flockar. Medobsare Patrik Söderberg.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, August 02, 2016 at 22:53:48 (CEST)

Tisd.kväll 2/8. Cykeltur från Gånarps Ängar till våtmarken i Brandsvig. 4 tornfalksungar övade avancerad flygning. (ungarna nyligen ringmärkta av Henrik J) Övriga rovfåglar: ormvråk, glada och minst 2 bruna kärrhökar. Mängder av hus- och ladusvalor och tornseglare jagade över gräsmarkerna, och minst 25 gulärlor, mest ungfåglar sågs. I markerna kring vattensamlingen fanns törnskata, sävsparv,steglits, rödstjärt och sånglärka och i vattnet sothöna med ungar
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Tuesday, August 02, 2016 at 22:36:01 (CEST)

Må 1 augusti. Vegeholm, kvällsrunda. Ormvråk 1, St hackspett samt tre unga spillkråkor som verkligen "yrade" runt. - Roliga att se!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, August 01, 2016 at 21:50:04 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!