Observationer december 2016

Lö 31 dec. Nyårsaftonsvandring i Vegeholm. Många hundägare ute i samma ärende. Lugnt på fågelfronten; Ormvråk 1, Duvhök 1, Spillkråka 1,Kungsfågel 5-10
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 31, 2016 at 17:00:04 (CET)

2016-12-31 Rögle säteri sumpskogen. Havsörn 2 (ad och sub), Glada 12, Ormvråk 3 och Korp 14 intog tillsammans och vänskapligt en nyårssupé bestående av jaktslaktavfall.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, December 31, 2016 at 14:53:12 (CET)

31.12 Vid femtiden i morse hördes genom fönterspringan ett par toner som påminde om en storspovs kontaktläte på håll. Efter ytterligare några strofer kändes koltrastens uppvärmningssång igen. Kanske har han gnolat tidigare i höst, men då har det inte nått mina öron. Nu kändes sången som ett lågmält budskap inför det nya året, att vara hoppfull och uppskatta skönheten i det lilla. Koltrasthannen kan verkligen konsten att med sin mjuka klang, variation och konstpauser charma såväl sin hona som oss människor. Gott nytt år! önskar jag fåglarna och alla KOF:are, på styrelsens vägnar.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, December 31, 2016 at 09:09:26 (CET)

29-30 dec. Sista inventeringarna, i form av vinterfågelräkning, för i år. Grå Skånevinter och relativt tyst både i skog och öppen mark. I torsdags gladde i alla fall några havssulor som passerade söderut i sundet både vid Svanebäck och söder om Viken. Gott om knipor (80 respektive 110) på båda ställena. För övrigt en pilgrimsfalk på ett brunnslock en knapp km NNV Kulla Gunnarstorp och igår 11 glador vid Ugglarps broar.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, December 31, 2016 at 17:42:42 (CET)

29/12 Örnrunda. Vid vindkraftverken Rögle en pilgrimsfalk. Svedberga en fjällvråk, ca50 vinterhämplingar o en honf.blåhök. Vid Lönhult en havsörn o stora mängder gäss, bla en ren flock kanadagäss, flertal grå o vitkindade gäss o minst två bläsgäss. Vid Stureholm ca 100 sångsvanar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, December 29, 2016 at 16:35:17 (CET)

29.12.16 ca 14 En strömstare visade upp sig fint i Kägleån ca 100 m norr om Magretetorps hotellbyggnad.
Lage Hedén
Ängelholm, - Thursday, December 29, 2016 at 14:45:03 (CET)

28 dec. Passade på att ta en runda till Sibirien under eftermiddagen och hade då turen att få se en ung vitvingad trut ett par hundra meter söderut längs stranden. Fågeln låg mestadels lugnt på vattenytan endast några meter ut från strandlinjen och verkade ganska oberörd av min närvaro jämfört med andra trutar och måsar. Efterhand förflyttade den sig långsamt bort mot Klören.
Henrik Johansson
- Wednesday, December 28, 2016 at 22:04:36 (CET)

2016-12-28.Stureholm. En flock med cirka 40 snösparvar sågs på fälten väster om Stureholm.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, December 28, 2016 at 20:38:33 (CET)

27 dec. Svanshalls hamn fram till kl. 13. En hel del havs- och sjöfågel som drog ut ur inre Skälderviken efter nattens storm. Två unga bredstjärtade labbar strök förbi utanför hamnpiren och ytterligare en passerade en stund senare längre ut. Totalt fyra observationer av klykstjärtad stormsvala varav en under ett par minuter på njutbart avstånd. Två eller möjligen tre stormfåglar, många havssulor och tretåiga måsar, en ad dvärgmås, talrikt med smålommar, sillgrisslor och tordmular. Två tobisgrisslor, sju gråhakedoppingar och fyra svarthakedoppingar. Elva alfåglar och en gravand m.m. Många skådare på plats, bl a Peter F, Oskar L, Lennart E och Kaj M.
Henrik Johansson
- Tuesday, December 27, 2016 at 22:05:43 (CET)

27 dec. Lite havsfågelskådning vid campingklubben Domsten under fm resulterade i bla en klykstjärtad stormsvala och två gråliror samt ett femtiotal tretåiga måsar sträckande mot nv. Även gott om havssulor som drog runt i sundet.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Tuesday, December 27, 2016 at 21:17:51 (CET)

26 december: istället för vandring på Väderön blev det en förmiddag vid Norrebro hamn tillsammans med 15 havssulor, 40 tretåiga måsar, 70 smålommar, 2 gravänder och ca 100 alkor. I strandkanten 1 forsärla och några skärpiplärkor. Utanför Kattviks hamn hade många dykänder samlats – bla ca 100 alfåglar (kanske den största flock vi sett i nv Skåne på åtskilliga år?) som dök flitigt tillsammans med 4-500 sjöorrar och 3 svärtor.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Tuesday, December 27, 2016 at 00:24:45 (CET)

26 dec. Eftermiddagsspan vid Båstad hamn i en tilltagande vind. En ung bredstjärtad labb drog långt ut mot väst/nordväst. Övrigt bl a, gravand 2, havssula 21, stormfågel 1, smålom 24, tretåig mås 107 och dvärgmås 5. Stora mängder svärta rastade liksom en flock om minst 140 bergänder.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Monday, December 26, 2016 at 19:44:22 (CET)

26 dec Delar av Söderåsens Naturskyddsförenings styrelse besökte Åvarps fälad "i tjänsten" men en del fåglar noterades också som spillkråka, domherre, kungsfågel, entita, glada, sparvhök och ormvråk samt ett flertal korpar som förutom sedvanliga flyglekar mobbade en ung kungsörn.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, December 26, 2016 at 16:35:05 (CET)

Sö 25 dec. Stureholm, Hämta luft var uppdraget för flera skådare och söndagsvandrare. Häger 1, Salskrak 2. Hökugglan alltjämt på plats.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 25, 2016 at 15:46:01 (CET)

23 december: 11 havssulor drog förbi vid Sandön – 6 av dem i en tät flock alldeles utanför Själrönnen. På Svedberga ängar fortfarande 8 ljungpipare kvar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, December 24, 2016 at 10:09:54 (CET)

23 december En fin eftermiddagspromenad i Sinarpsdalen som också innehöll en del trevliga fågelupplevelser. På en av fäladsmarkerna satt en varfågel och en duvhökshona gjorde några överflygningar intill skogsbrynen. Nära Lindegrens gårdsbutik sitter fortfarande många äpplen kvar på träden till glädje för bland annat ett 30-tal sidensvansar, lika många koltrastar och några stenknäckar. Gröngöling och större hackspett födosökte liksom entita, bergfink, bofink, domherre och grönfink. Som avslutning fick jag se en jagande kattuggla.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, December 23, 2016 at 19:55:24 (CET)

22 december: den varfågel som Rolf Helmersson upptäckte för några dagar sedan är kvar i småbjörkarna längs järnvägen, norr om Bahnhof Bar, i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, December 22, 2016 at 15:16:14 (CET)

20 dec. Eftermiddag i Norra hamnen, Helsingborg: Mycket trut inne på flytbryggorna - däribland en ung polskmärkt kaspisk trut som tidigare setts både här och på Råå. Ute i sundet ett par havssulor, vid hamninloppet en skärpiplärka.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, December 21, 2016 at 00:19:48 (CET)

19 dec. Helsingborg. Kungsfiskaren kvar i Jordbodalen.
Folke Markheden
Helsingborg, - Monday, December 19, 2016 at 22:45:54 (CET)

19/12. Vid järnvägsstationen i Ängelholm satt en varfågel i toppen av en björk. En lite udda obs i stan.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, December 19, 2016 at 19:12:20 (CET)

Sönd. 18/12. Vid Västraby gårds sågs samtidigt minst 23 turkduvor. Det är den största flock av denna, på senare år starkt minskande art, som jag sett på länge.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, December 18, 2016 at 23:43:59 (CET)

18 december. Tolv sädesärlor sprang fortfarande i tångvallarna Norr om Långören, Höganäs. I strandvegetationen födosökte 25 gråsiskor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, December 18, 2016 at 19:26:22 (CET)

18 december Promenad i Råådalen från Vallåkra till Ottarp i väldigt behagligt väder. Hyfsat med fågel. I hagtornsbuskagen födosökte minst 130 björktrastar och ett 50-tal koltrastar samt 4 stenknäckar. En ung havsörn väckte kråkors och korpars mobbinginstinkter och en ung pilgrimsfalk slog sig ned och lät sig beskådas på nära håll. Övrigt som kan nämnas är 1 spillkråka, 3 större hackspettar varav en trummade ivrigt (!), 6 ormvråkar, 1 strömstare, 1 varfågel och 45 rastande ringduvor. Strax innan skymningen drog minst 3000 gäss förbi mot sydväst varav de flesta var kanadagäss.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, December 18, 2016 at 19:15:39 (CET)

18.12 Även i vinter håller en flock dubbeltrastar till på gräsmatteodlingen vid Vegeholm. Intill Hembygdsparken i Ängelholm dök två kungsfiskare ivrigt i Rönneå. Flera entitor födosökte också i den typiska "kärrmesbiotopen" längs ån.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, December 18, 2016 at 18:21:59 (CET)

Tydligen – enligt foruminlägg 8 nov – en "ordentligt felfärgad skärpiplärka", strandpromenaden vid Gröningen, Helsingborg. Bilder finnes - och tack Göran P.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Sunday, December 18, 2016 at 18:11:39 (CET)

18/12. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Farhult.Sångsvan 37, Grågås 100,en väldigt stor flock Kanadagås låg i viken 1650, Vitkindad gås 1500,Havssula 4,Havsörn 1,Storspov 38. Klören.Strandskata 8,Ejder 350, Sjöorre 65.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 18, 2016 at 17:32:54 (CET)

Lö 17 dec. Nällåkra. Ormvråk 2, Korp 2, Gärdsmyg 1. Ännu oplöjda stubbåkrar försörjer ett par ganska stora flockar gulsparvar, minst 80 ex sammanlagt.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 17, 2016 at 15:56:30 (CET)

16 december: häftig inledning på skådardagen; i öasundet (mellan Torekov och Väderön) passerade i den tidiga morgonstunden en lunnefågel, 6 havssulor, 36 smålommar och ett 20-tal sjöorrar. En forsärla och några skärpiplärkor höll till i tångkanten och en toppskarv dök akrobatiskt. Ytterligare 17 toppskarvar rastade på Svarteskär söder om hamnen i Torekov – här även en tobisgrissla och en alfågel. Vid Mäsinge strand 40 sidensvansar, 150 björktrastar och 60-70 grönsiskor. Den rödhalsade snäppan kvar vid Vejbystrand där även 2 svarthakedoppingar var lätta att hitta i det lugna vädret.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Friday, December 16, 2016 at 22:45:16 (CET)

Ett besök vid Stureholms våtmark 161214 - tillsammans med Björn Ekelund och Bengt Lundgren - gav bl.a. salskrake och stjärtand (båda honor), kricka 2 ex och de 25-tal gräsander. Den mindre sångsvanen hade blivit utbytt till en knölsvan. Några stjärtmesar drog förbi matningen, där för övrigt tre större hackspett "lekte herre på täppan". Det blev mycket bråk. En honfärgad blå kärrhök på födosök och hökugglan på plats som vanligt.
Christer Strid
Helsingborg, - Thursday, December 15, 2016 at 10:03:40 (CET)

Lite spridda skurar: 9/12 kl 1400 Varfågel vid Skillinge säteri 12/12 kl 1500 Varfågel, Strömstare Rössjöholm 13/12 kl 2130 Kattuggla på avstånd Axtorp 14/12 kl 1530 Ett par Turkduvor vid min fågelmatning i Axtorp, på kvällen ca 1900 samma Kattuggla ?? aktiv även i kväll. Vid min matning i trädgården / Axtorp ses utöver "dom vanliga" även Steglits, Domherre och Stenknäck med jämna mellanrum
P-O Holmgren
Axtorp / Munka Ljungby, - Wednesday, December 14, 2016 at 21:29:53 (CET)

14 dec. En lite udda obs med två födosökande talltitor i norra delen av Allerumsskogen vid Nällåkra idag.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, December 14, 2016 at 18:58:15 (CET)

14 december. Vandring från Mölle till Strandbaden i ett fantastiskt vinterväder. Sädesärlorna tycks nu äntligen ha dragit vidare dock sågs ett ex i Nyhamnsläge. För övrigt magert med rastare, enstaka ängs- och skärpiplärkor sågs på flera lokaler. En enkelbeckasin passerade norrut vid Vattenmöllan.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 14, 2016 at 17:05:05 (CET)

14 december: jorduggla 1 ex drog omkring vid Sandön idag. Dessutom 2 födosökande havssulor och 1 par salskrake flög förbi. 15 skäggmesar sökte föda vid betongbryggan och visade sig på nära håll. Vid Norra Häljaröds hamn flög 8 salskrakar förbi och 2 svarthakedoppingar låg långt ut och födosökte.
Jan Skidell
Båstad, - Tuesday, December 13, 2016 at 17:21:43 (CET)

12.12 Jordbodalen Helsingborg kl. 13.00: Strömstare 1 ex och Kungsfiskare 1 ex
Jan Osberg
Helsingborg, - Monday, December 12, 2016 at 14:52:41 (CET)

Sö 11 dec. Vegeholm, stilla lufthämtarpromenad förgylldes av kungsfiskare, stjärtmes och ormvråk. Medvandrare, Leif Olsson o Carina Eliasson
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, December 11, 2016 at 19:15:34 (CET)

10/12 . I sundet drog 16 adulta havssulor. sågs från Sundsbussen .
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 11, 2016 at 19:12:22 (CET)

10 dec. Vid Tropical beach, Helsingborg sågs än en gång den felfärgade skärpiplärka som vållat huvudbry hos flera personer. Nere vid reningsverket i hamnen en forsärla, ute vid Västhamnsfisket en skärpiplärka på parkeringen. Därefter ett par timmar vid Råå hamn där många trutar stod på flytbryggorna. Hela elva kaspiska trutar (6 1k, 3 2k, 2 ad) hittades - varav två var de märkta ungfåglarna som sågs även förra helgen. Spaningen efter färgmärkta trutar var ovanligt lyckosam och utöver de kaspiska hittades även tre gråtrutar samt fem havstrutar med ringar som kunde läsas av. Ursprunget var Tyskland samt Danmark. I hamnbassängen fem smådoppingar. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 11, 2016 at 17:47:18 (CET)

10/12. Troligen är det samma pilgrimsfalk som förra vintern valde masten på Ängelholms brandkår som rastplats, som nu åter var på plats på morgonen. På Rönnen rastade bl.a. två gravänder och en prutgås.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, December 10, 2016 at 17:20:12 (CET)

Lö 10 dec. Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen- Halla. En grå men mild decemberdag. Häger 1, Ormvråk 3, Kattuggla i gula sommarstugan, Korp 5-7, Stenknäck 3, Domherre, Stjärtmes, Gärdsmyg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, December 10, 2016 at 17:13:01 (CET)

9 dec. Med förhoppning om havsfågel begav vi oss till Yttre Kattvik på morgonen. Och de måttliga västvindarna till trots såg vi fram till tolv en hel del av den varan. Höjdpunkten blev en grålira som passerade västerut kvart i tio. I övrigt mot väst bl a alfågel 4, smålom 84, storlom 1, gråhakedopping 2, stormfågel 4, havssula 59, tretåig mås 156 (varav 29 1k) samt ob sillgrissla/tordmule 116 (majoritet grisslor). En flock om tretton bergänder var ute och flög en vända men drog inåt bukten igen. På väg hem en strömstare vid Hulrugered. Medobsare under dagen Bengt Andersson och Thomas Wallin.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, December 09, 2016 at 19:44:49 (CET)

8 december Ören. Drygt 100 bläsänder, 6 krickor, 1 rödbena och som vanligt flera sädesärlor. En duvhök drog över strandskogen.
Karl Nilsson
Strandbaden, - Friday, December 09, 2016 at 09:17:47 (CET)

7 december: 6 snösparvar, ca 20 gråsiskor, åtskilliga kanadagäss och sångsvanar samt en adult havsörn mötte deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel när vi idag vandrade runt Farhultsviken, med början i Jonstorp. Vid fd skjutbanan i Farhult kom ett rejält meståg med blåmesar, talgoxar, stjärtmesar men också flera kungsfåglar och 2 trädkrypare. En pilgrimsfalk hittade något ätbart ute på de blottlagda sandbottnarna precis som bla flera storspovar och en bläsgås gjorde. Innan regnet kom hann vi också se en flock med 15 flitigt dykande bergänder.
Thomas Wallin och många fler
- Wednesday, December 07, 2016 at 18:35:55 (CET)

7 december. 5 sädesärlor och 2 ängspiplärkor vid Lerhamns hamn.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, December 07, 2016 at 16:41:40 (CET)

Sett Strömstare igår och idag 5/6 december i Stensån, söder om Hundängen. Första gången på flera år för mig!
Per Brorsson
Båstad, - Tuesday, December 06, 2016 at 17:14:17 (CET)

6/12 Ljuvlig eftermiddag vid Stureholm: Högugglan visade upp sig fint vid hygget. Mindre sångsvan och en fin hona salskrake i stora dammen vid obsplatsen. Medobservatör Lars-Bertil Nilsson
Thomas Blomsterberg
Helsingborg, - Tuesday, December 06, 2016 at 15:55:45 (CET)

5 dec. Helsingborg, Gåsebäcken. Kungsfiskaren gjorde ett lyckat dyk i Regnbågsdammen.
Folke Markheden
Helsingborg, - Monday, December 05, 2016 at 22:49:57 (CET)

20161204 Helsingborg Gröningen Vit fågel i storlek med koltrast, kan det va en albino? Har foto. Bilderna som skickats till vår Facebooksida visar den skärpiplärka som bla Christer Sjögren och Peder Winding sett tidigare, läs mer här / red
Ann-mari Nilsson
Helsingborg, - Monday, December 05, 2016 at 12:01:50 (CET)

2-4 dec. Trutskådning i Helsingborg och söderut ut ur Kof-området - ner till Borstahusen - under helgen. Uppenbarligen mycket god tillgång på framförallt sill som gör att tillgången på trut är därefter. Totalt minst ett femtontal kaspiska trutar under helgen, däribland två färgmärkta ungfåglar - en född och ringmärkt utanför Minsk i Vitryssland samt en märkt i Polen. I Norra hamnen, Helsingborg sågs under lördagseftermiddagen åter medelhavstruten (2k) som upptäcktes i måndags. Annat intressant är ett par norska och danska havstrutar likaså danska och tyska gråtrutar. Nämnvärt förutom måsfåglar: sex smådoppingar i Råå hamn, där även en kungsfiskare.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, December 04, 2016 at 22:29:00 (CET)

4 december Vi vandrade leden från Kvidinge kyrka ner till Tomarps ene och tillbringade några timmar där. Hyfsat med fåglar, totalt 38 arter inklusive en kungsfiskare som visade upp sig fint medan den dök från ett träd efter föda några gånger. En duvhök gjorde en razzia över fälten där bland annat ett 80-tal gulsparvar födosökte. Två havsörnar drog genom Rönneådalen och ett stort antal björktrastar rensade de sista hagtorns- och slånbären. Vi såg även skogsduva, gråhäger, knipa, tornfalk, sparvhök, domherre, rödvingetrast, kungsfågel och större hackspett. Medobservatör Leif Olsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, December 04, 2016 at 21:42:12 (CET)

4/12-16. Besök på Ekbacken, Åvarpsområdet tillsammans med Birgitta Jönsson. Flockar med grönsiska, ropande nötväckor, mesar och en och annan nötskrika. En varfågel sågs kort i Vegeådalen innan den drog nerströms mot Åvarps fälad. Roligast en morkulla som stöttes vid Ekbacken.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, December 04, 2016 at 21:02:00 (CET)

4 dec. Promenad mellan Gråläge och Vikens hamn. Bläsand 100-tal, stjärtand 1, mindre korsnäbb 2, skärpiplärka 2 samt vattenpiplärka 1. Piplärkorna höll till i det stora tångbältet direkt norr om Vikens hamn.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, December 04, 2016 at 20:42:43 (CET)

4 december. Var uppe på Lya ljunghed under förmiddagen, men hela åsen föreföll osedvanligt tom på fågel. Stannade sedan till vid Axelstorp för att gå ner i ravinen i hopp om strömstare. Nu visade det sig att man inte alls behövde gå så långt. I flödet strax nedan gården satt en strömstare och visade upp sig fint, dök då och då ned och plockade något ätligt.
Mats Ljunggren
- Sunday, December 04, 2016 at 20:38:10 (CET)

4/12. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Vi började vid Vejbystrand. Efter en stund såg vi den Rödhalsade Snäppan stod på stenrevet norr hamnen med cirka 80 kärrsnäppor såg även Bläsand, Kricka. Sedan åkte vi till Dagshög och fick se Isabellatörnskatan fint kanon obsar. På väg hem in om Stureholm kolla efter Hökugglan. Den hittades den satt fint i kanten mot hygget. Medobs många glada deltagare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, December 04, 2016 at 15:47:47 (CET)

4 december. Förmiddagstur i Vegeholm. Gott om småfågel i rörelse, ett par flockar med stjärtmes där någon eller några kontinentala stjärtmesar kunde hittas i en av flockarna. Gott om entitor och nötväckor, enstaka sidensvansar passerade över skogen. En kungsfiskare visade upp sig fint under fikapausen och några sångsvanar kunde höras på avstånd.
Karl G Nilsson Thomas Wallin
Strandbaden, - Sunday, December 04, 2016 at 13:55:48 (CET)

Jordbrodalen, torsdag 1 december. En kungsfiskare, 2 strömstarar och en smådopping. Kungsfiskaren höll till vid den nedre dammen
Crister Olsson
Helsingborg, - Thursday, December 01, 2016 at 20:44:29 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!