Observationer februari 2016

29/2. Sandön: 12 större strandpipare stod overksamma i eftermiddagssolen på sandbanken i ån.
Thomas Ullman
Ängelholm, - Tuesday, March 01, 2016 at 09:20:06 (CET)

29/2. Lätt säsongsupptakt på Gubbahyllan. 14 havssulor och 132 smålommar drog ner i Sundet. 58 skäggdoppingar låg och fiskade utanför spetsen och det var full fart på ejderspelet. Under hela morgonen satt två gamla pilgrimsfalkar och surade uppe i torrakorna på Kringelberget, misstänker att de var lika missnöjda över det obefintliga småfågelsträcket som jag.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, February 29, 2016 at 17:12:36 (CET)

Vuxen Havsörn. Skådad från fågeltornet i Bruces skog Helsingborg
Andreas Allerbo
Helsingborg, - Monday, February 29, 2016 at 11:10:27 (CET)

Sö 28 feb. Söderåsen, Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Ormvråk 1, Trana 2 hemmafåglar på backen. Em-runda i skymningstimmen längs Ingelsträde våtmark-Ornakärr-Danhult; Häger 2, gruppen av spetsbergsgäss, Storskake 2, Kricka 4, Sothöna, Ormvråk, Fjällvråk 1, Tornfalk 1, Blå kärrhök 1 honf, Jorduggla 1 vid 17.45-tiden
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 28, 2016 at 18:16:30 (CET)

28/2. Torekovs rev i dis o dimma: en kärrsnäppa, 4 större strandpipare, 9 strandskator, 25 ängspiplärkor och 3 skärpiplärkor samt enstaka tobisgrisslor i Öa-sundet. Vid Påarps mal en yngre toppskarv, 15-tal tobisgrisslor, 8 tordmular, en sillgrissla, 6 skäggdoppingar, en svarthakedopping, 12 större strandpipare. 3 tranor drog utmed kusten och utanför kusten låg det gott om spelande ejdrar och småskrakar. Och till sist lättade diset. Vidare till Klarningen, gott om tofsvipor, en varfågel, en gammal havsörn samt dvärgkanadagåsen. Runt Bjäre flera större flockar med sånglärkor.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
Strandbaden, - Sunday, February 28, 2016 at 17:23:38 (CET)

Sö 28 feb. Pålsjö skog, Helsingborg. En trädgårdsträdkrypare lockade några gånger vid tennisbanorna. Sågs också. På samma plats som förra året. Hyfsad aktivitet på vanlig trädkrypare i skogen.
Peter Svensson
Helsingborg, - Sunday, February 28, 2016 at 16:52:47 (CET)

28/2. Bruces Skog. Hornuggla 9 satt i ett lärkbestånd.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 28, 2016 at 15:02:06 (CET)

28/2. Hasslarps dammar, Studiefrämjandet Fågelcirkeln HBG: Knölsvan 22, Bläsgås 19, Grågås 100, Kanadagås 60, Gravand 9, Bläsand 220, Snatterand 5, Kricka 16, Brunand 3, Vigg 24, Knipa 30, Storskarv 3, Häger 3, Sothöna 22, Havsörn 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 28, 2016 at 14:57:49 (CET)

27/2. I Ängelholm satt som vanligt en kungsfiskare vid Nyhemsbron och ett ex kom flygande under Carl XVs bro.
På Rönnen sprang 6 snösparvar på västra sidan, samtidigt som 3 tranor drog norrut.
En gammal pilgrimsfalk satt på en stolpe i Farhult, där även 32 strandskator rastade. 15 bläsgäss flög förbi.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, February 27, 2016 at 20:26:51 (CET)

Lö 27 feb. Ornakärr. En jorduggla neråt Görslövshållet vid 17.50-snåret
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 27, 2016 at 18:53:17 (CET)

27 februari. Höganäs, 21 strandskator stod nere vid Kvickbadet. Utmed gamla järnvägen i centrala Höganäs sjöng både bofink och stenknäck.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Saturday, February 27, 2016 at 18:21:37 (CET)

11 tranor och en dvärgkanadagås vid Klarningen sent på eftermiddagen.
Jan Skidell
Båstad, - Friday, February 26, 2016 at 19:13:00 (CET)

26 februari: över Sandön sträckte 19 bläsgäss, några skäggmesar hördes från vassen. På Rönnen fick en gammal och en ung havsörn upp alla traktens rastare på vingarna. 7 stjärtmesar, en entita, några kungsfåglar, två trädkrypare och ett antal talgoxar och blåmesar i det meståg som drog fram vid gamla landsvägsbron över Vegeå.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, February 26, 2016 at 18:37:39 (CET)

Fredag 26/2. Trumpetande tranor på morgonen i riktning mellan motorcrossbanan i Hillarp och översvämningar Tåstarps ängar.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Friday, February 26, 2016 at 11:03:15 (CET)

25 februari: pilgrimsfalken på brandstationen i Ängelholm på plats idag på morgonen.
Karl G Nilsson och Thomas Wallin
- Thursday, February 25, 2016 at 22:36:19 (CET)

Onsd 24 feb. Ugglekväll på Kullaberg med Naturum o Studiefrämjandet. Efter föreläsning drog vi ner till Josefinelust där Kaj Möller "dök upp" ur mörkret och tipsade oss ner mot Ransvik. - Tack Kaj! Här hade vi vårt första par kattugglor, senare under kvällen hade vi ytterligare ett par från parkeringen vid Josefinelust.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, February 24, 2016 at 23:39:12 (CET)

Lite sen rapport från NV-rundtur 23/2. Började med N Häljaröd och de tjugo spetsbergsgässen som fortfarande gick med grågäss på åkern väster om vägen innan hamnen. Vid Rönnen bl a ett tjugotal gravänder, 25 sovande storspovar och två strandskator. Turen gick sen till Torekovs rev, där ca 30 skärsnäppor födosökte i tången, tillsammans med sex större strandpipare och en handfull ängspip- och skärpiplärkor. Utanför Båstad hamn noterades ca 15 rastande svärtor, två alfåglar och en skäggdopping. På väg söderut igen gick tio ormvråkar och letade mask på gräsmatteodlingen SV Ängelholm. Sista stoppet blev Ornakärr där redan en samling skådare stod och väntade på att få se jordugglan. Efter trekvart visade den sig till slut en kort stund på ganska långt håll. Som avslutning fick vi se en pilgrimsfalk sätta skräck i en stor samling kråkfåglar som precis skulle ta nattkvist. Medobservatör broder Jörgen Hansson och vid Ornakärr flera andra...
Rolf H Hansson
- Wednesday, February 24, 2016 at 20:11:24 (CET)

24.2 vid Roddklubben i Ängelholm avnjöts härligt kvittrande grönsiskesång i kör, ackompanjerad av hackspettens klangfulla trumning. Längre nedströms Rönne å min största bergfinksflock i år, blygsamma 200st. Där hördes också skogsduvans pumpande who- ho-who-ho-who-ho och längs Åkersholmsvägen kämpade några lärkor med dämpad sång i den kyliga vinden. Snart börjar det bubbla som ur en flaska mousserande vin.
Hans Nordius
Ängelholm, - Wednesday, February 24, 2016 at 14:22:21 (CET)

Ti 23 feb. Svedberga med Mikael Jönssons/Studiefrämjandets fågelcirkel. Fin kattuggleduett "störde" redan under fältföreläsningen på gårdsplanen. Fullmåne, stjärnklart, läckert ljus denna kväll med 2- 3 kattugglor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, February 23, 2016 at 22:35:10 (CET)

22 februari. Vid Torekovs rev tillsammans med Mikael Jönsson, se nedan. Därutöver två skärsnäppor förbiflygande söderut och en tretåig mås norrut utmed Hallands Väderö.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, February 23, 2016 at 14:43:38 (CET)

22/2. Ljusfabriken utanför Ängelholm: på ett fält rastade 17 Tofsvipor. Torekovs rev: Smålom 1 ex förbi flygande, Gravand 19, Bläsand 18, Snatterand 2, Järnsparv 1. Dagshög: spanning efter Svartanden, hittades ej. Hasslarps dammar: Grågås 85, Bläsgås 5, Bläsand 188, Vigg 18, Knipa 6, Sothöna 22, Tofsvipa 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, February 22, 2016 at 22:24:45 (CET)

Må 22 feb. Ornakärr, Rapphöna 7 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, February 22, 2016 at 19:09:46 (CET)

Bjäre em 21/2. Spanade efter svartanden från Dagshög till Torekovs reningsverk utan framgång. En forsärla vid reningsverket gladde. Nio skärsnäppor vid Torekovs rev och ett femtontal ängs-/skärpiplärkor på samma lokal.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, February 21, 2016 at 23:03:00 (CET)

21 feb. Kort span i Rönneådalen vid Starby. Gott om gräsänder och kanadagäss och bland dessa minst 160 bläsänder samt en hane stjärtand. Även 6 tofsvipor stod och kurade.
Thomas Svanberg
- Sunday, February 21, 2016 at 20:05:33 (CET)

Sö 21 feb. Söderåsen, "långa" rundan, Åvarp-Bensige-Skaftarp-Halla. Häger 1, Ormvråk 2, Glada 3, Kattuggla 1 gula sommarstugan, 2 Geastugan, Gröngöling 1, Gärdsmyg 1, Korp c5, Stjärtmes, Sånglärkor med blygsamma sångförsök.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, February 21, 2016 at 18:17:31 (CET)

21/2 KOF-exkursion: vi började vid Tosteberga hamn här såg vi några Havsörnar en del änder som Storskrake, Småskrake, Salskrake 10, Knipor och Vigg samt Skäggdopping. På vägen mot Landön var det gott om gäss: cirka 1000 Sädgäss, Bläsgås 7, Grågås 500, Kanadagås 10, Vitkindad gås 25. Bra med rovfåglar i luften: Ormvråk, Röda glador, Sparvhök 1, Blå Kärrhök 1 honf, Kungsörn 1 ung. Vi avslutade vid Äspet. Här såg vi 800 Vigg, cirka 70 Bergänder och 4 Brunänder. Vi hade 43 arter. Deltagare 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, February 21, 2016 at 16:44:40 (CET)

21/2. En gammal pilgrimsfalk har valt masten på Ängelholms brandstation som rastplats. I morse satt den nästan högst upp, innan den gav sig iväg på frukostjakt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, February 21, 2016 at 10:33:54 (CET)

19 februari Körde en sväng till Rosendal,på vägen dit stötte jag på en Fjällvråk vid Filbornatippen. Väl framme tog jag en promenad i en skogsdunge, vet inte om det är den som kallas Lunden. Ligger nordväst om slottet. Det var hackarnas dag...ett par Gröngölingar syntes och upp mot tiotal Större Hackspettar lekte och jagade varandra,några Nötväckor följde efter.. Fick också syn på en "trädgårdsträdkrypare" tror jag.. Har lagt upp en bild på KOFs facebookssida. Hjälp mig med att bestämma arten..
Mats Nymberg
Helsingborg, - Saturday, February 20, 2016 at 17:51:05 (CET)

18 februari. Svartanden finns kvar på området mellan Dagshög och fågelviken vid Påarps mal. I dag siktade jag den först uppifrån stigen när den låg med sin gräsandshona i vattnet mellan "skoträdet" och bunkern. Paret lyfte efter en stund och flög bort och landade på skäret utanför (t.v. om) bunkern,där det fanns gott om vilande gräsänder. På det yttersta skäret i fågelviken stod vårens första strandskata. Dessutom gott om kricka, bläsand, några småskrakar och en storskrake. Våren är här!
Karin Falkmer
Burensvik, - Thursday, February 18, 2016 at 15:50:45 (CET)

160218 - Blandad kompott vid fröautomaterna i trädgården idag: Grönsiska drygt 10 ex, bergfink och bofink några enstaka ex, steglits 2 ex, rödhake och ringduva 1 ex vardera. Därutöver "det vanliga": koltrast, pilfink, gråsparv, talgoxe, blåmes samt kråka, kaja, skata och råka.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Thursday, February 18, 2016 at 13:15:52 (CET)

Ti 16 feb. På hemväg fr holkuppsättning på Västraby (kattuggla) tog jag vägen över Ornakärr. - Vem står i skumtimmen på parkeringsfickan? Jo, KOF-veteranen Kaj Möller. Han lyckades vänta ut en jorduggla vid 17.45-snåret. Kom bortåt gamla storkhägnet, drog söderut över vägen där också jag fick ögonen på den. Kul!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, February 16, 2016 at 18:37:11 (CET)

Måndag 15/2. Vid Björkeröd födosökte cirka 25 björktrastar, 10 koltrastar och en dubbeltrast.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, February 15, 2016 at 17:59:38 (CET)

Söndag 14/2. Vid lunchtid flög en Kungsörn lågt över villaområdet vid Kräftans väg i Hillarp. Drog N.O mot Västersjön-Rössjön. Har haft en del Havsörn i närområdet men detta var första Kungsörnen.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Monday, February 15, 2016 at 07:56:48 (CET)

Sönd. 14/2 Från Ljungås och Ona mosse på Kullen sågs en subad havsörn som svävade över området under en längre stund. Vidare sågs 1 pilgrimsfalk.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, February 14, 2016 at 15:42:13 (CET)

13 februari: två strömstarar dök flitigt i Rössjöholmsån nedanför kyrkan i Munka Ljungby när Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade på förmiddagen. En trädkrypare sjöng. Många glador mellan Munka Ljungby och Ugglarps broar. Vid Höja våtmark mötte en pilgrimsfalk och en gammal havsörn. 6 tofsvipor rastade, 6 skogsduvor flög över och i våtmarken simmade 17 storskrakar, viggar, knipor och en gravand. Korpparet verkar vara tillbaka på sin elstolpe.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, February 13, 2016 at 22:51:04 (CET)

Lördag 13/2. Ingelsträde våtmark: spetsbergsgässen kvar, dock 11 till antalet och inte 12 som jag skrev i går. De flesta av tofsviporna också kvar. Insträck av sånglärkor. Svedberga Kulle: spillkråka 1, st hackspett 1, bergfink 30, bofink minst 10. Vid Stureholms vatmark sågs varfågeln. Havsörn over Rönnen. Grå- och svarthakedopping vid Haljaröds hamn. Pilgrimsfalken på Rönnen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, February 13, 2016 at 22:24:12 (CET)

Lö 13 feb. Vegeholm, Knipa 2 i ån, Ormvråk 1, Tornfalk 1, Spillkråka 1, Varfågel 1, allt större flockar ringduva. Sen eftermiddagsrund längs Ornakärr; fjällvråk och ormvråk här samt en vattenrall vid Danhult
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, February 13, 2016 at 18:25:16 (CET)

13 februari. Kungsfiskaren är kvar i Råån vid Kattegattsgatan. Idag också en hane brunand.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Saturday, February 13, 2016 at 16:53:03 (CET)

Lördag 13/2 Stureholm. 5st. Havsörnar varav 2 gamla fåglar syntes sittande på åkern mellan Rögle och korsvägen mot Stureholm. I trädridån satt 7st. rödglador och på åkrarna gott om sånglärkor. Våtmarken är frusen och fågeltom. Medobs. Bengt A. och Ulrik A.
Lennart Engman
Jonstorp, - Saturday, February 13, 2016 at 16:51:32 (CET)

12 febr. Hornugglorna fortfarande kvar i Bruces skog. Idag 8 ex i det äldre lärkbeståndet som ligger några hundra meter från mellersta parkeringen. Ugglorna sitter tillsammans i ett träd och ganska högt.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Friday, February 12, 2016 at 23:43:15 (CET)

Fredag 12 februari. Stureholms våtmark: 1 honfärgad blå kärrhök, 1 fjällvråk, 12 spetsbergsgäss som höll till för sig själva vid den södra dammen lite avskilt från övriga gäss, 140 tofsvipor.
Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, February 12, 2016 at 22:30:53 (CET)

12 februari. Bläsänder, bläsgäss, tofsvipor, gravänder såsom Bengt rapporterade för några dagar sedan från Hasslarps dammar. Dock inga brunänder, men väl tre hannar av snatterand. På åker mellan Stureholm och Lönhult lyfte en flock på ett 70-tal sånglärkor och 1 fjällvråk. En varfågel flög över vid Stureholms våtmark.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Friday, February 12, 2016 at 21:49:32 (CET)

12 februari. Vinterfågelräkning med vårkänning. Bra fart på ringduvororna och sånglärkorna. En hel del talgoxar sjöng också flitigt. Även en skogsduva hördes öster om Himmelstorp och uppe vid Björkeröd trummade en större hackspett. Härhördes även en gröngöling. Ett par havsörnar sågs mellan Arild och Skäret och en duvhök drog förbi Strandbaden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, February 12, 2016 at 16:39:36 (CET)

Lärkorna drillar friskt på åkrarna mot Bjuv!
Johan Bülow
Mörarp, - Thursday, February 11, 2016 at 12:59:39 (CET)

10 febr. En hel del fågel i och runt dammarna vid Hasslarp. På fälten rastade 25 tofsvipor samt ca 40 bläsgäss tillsammans med kanada- och grågäss. I dammarna bläsand ca 150, gravand 2, brunand 4 tillsammans med knipa, vigg och sothöns.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, February 10, 2016 at 18:33:59 (CET)

20160207. På fälten mellan Wrams Gunnarstorps gods och Norra Vram sågs vårens första flock med sex sånglärkor. En av dem försökte sig på ett par korta drillar.
Erik Svensson
Helsingborg., - Monday, February 08, 2016 at 14:21:39 (CET)

7 februari: Hasslarps dammar bjöd på vårfågel i form av 2 gravänder och 8 tofsvipor. Många bläsänder, ca 160, samt snatterand 4 (3 hanar, en hona), 1 par krickor, vigg drygt 10-talet. En flock på drygt 50 björktrastar landade i skogsdungen. Örnrundan gav en havsörn samt ett flertal ormvråk och glada.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, February 07, 2016 at 20:09:33 (CET)

SNF Ängelholm ”Vinterfågelexkursion 7/2 samlade 25 deltagare. Efter samling på Nya torg gick färden till Utvälinge där vi bland annat fick se årets första gravänder, några småskrakar och knipor samt storspovar. Några fick syn på en honfärgad blå kärrhök när vi var på väg till Rögle dammar. Där fick vi skåda några vackra storskrakar bland vigg, sothöns och gräsänder. Resan fortsatte mot Stureholms våtmark. På ett fält sågs en stor flock sångsvanar tillsammans med några knölsvanar. Strax innan våtmarken upptäcktes en fjällvråk. I våtmarken låg en hona salskrake tillsammans med ett par viggar, en stor flock gräsänder och en häger. Vid fikapausen studerades mesarna vid fågelmatningen och en större hackspett hördes ”trumma” i skogen. Med hopp om att få se örn gick färden vidare via Svedberga till Turköpsskogen. Någon örn blev det tyvärr inte, men tre ormvråkar och två glador. Vi gladdes åt ett par sånglärkor på fältet framför oss. Senare på hemfärden såg vi en flock på ca 20 stycken. Avslutande gjordes ett kort stopp vid vägkorsningen Rögle/Stureholm. Några fick där en kort skymt av en varfågel innan den försvann utom synhåll.//Mona Jönsson, Jan-Erik Bengtsson m fl.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Sunday, February 07, 2016 at 17:31:37 (CET)

7 feb. De milda sydvindarna för med sig lärkor. I området Laröd-Kulla Gunnarstorp-Nellåkra noterades sånglärkor på ett flertal ställen - sträckande, sjungande och stationära. Den största ansamlingen var på 17 st på fälten norr om idrottsplatsen. I den gruppen fanns även en trädlärka. Vid Kulla Gunnarstorp sågs en stjärtmes av intermediär typ. Igår - lördag 2 st gravänder vid Hittarps rev.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, February 07, 2016 at 12:10:05 (CET)

5 februari. Ett par nyanlända? gravänder låg utanför Ören. Inne runt Svedberga, lärksång på ett par ställen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, February 05, 2016 at 16:56:09 (CET)

5 februari. Förmiddagens någotsånär hyggliga väder inbjöd till en bjärerunda. När jag närmade mig Ängelsbäck söderifrån, fick jag syn på en helvit ormvråk. Som många KOF-are vet, har den hållit till här under många år och borde vara ganska gammal nu. Den såg emellertid pigg och kry ut och gled runt och spanade av sina marker. Jag lyckades t.o.m. få några bilder på den. ( Se Artportalen ).
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Friday, February 05, 2016 at 16:54:07 (CET)

4 februari En liten paus mellan lågtrycken gav läge för lyssning efter ugglor. Vid Bälteberga ropade tre kattugglor intensivt, lockläten hördes från en fjärde in mot Ormastorpsbäckens dalgång. Fick även höra en rävhonas lite ruggiga läte denna stjärnklara kväll.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, February 04, 2016 at 22:29:02 (CET)

4 februari. Två sånglärkor rastade på stranden vid Ören, även en insträckande fågel kunde noteras. En gammal tretåig mås stod nere vid Ören tillsammans med två rödbenor.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, February 04, 2016 at 14:30:19 (CET)

3/2 Kullen. Ett par morgontimmar vid Mistluren, gav bl. a. havssula 185, smålom drygt 140 ex, tretåig mås ett drygt 100-tal, stormfågel, skägg- och gråhakedoppingar. Förvånansvärt få alkor, t ex bara 6 sillgrisslor, alla i sommardräkt och födosökande, häckfåglar från Väderön?
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, February 04, 2016 at 14:25:01 (CET)

20160201 Havsörnsparning (eller iallafall försök) under ljudliga former på Klören i det kortvariga fina förmiddagsvädret.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Tuesday, February 02, 2016 at 08:31:12 (CET)

2016-02-01 Västraby - Rögle. Tråkig rapport. Vid dagens runda hittade jag 3 st döda ormvråkar och en död gräsand. Gräsanden låg mellan järnvägsspåren och ormvråkarna vid sidan om. Tågdödade. En ormvråk skrämde jag iväg innan nästa tåg kom. Medans jag tog reda på kadavren kom det två killar från banverket. De hade fått rapport från lokföraren och skulle nu hämta upp de döda fåglarna innan dessa lockade till sig fler rovfåglar. Bra att sånt fungerar.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, February 01, 2016 at 19:44:30 (CET)

1 februari: den blå kärrhöken som jag rapporterade den 13/1 syns nu nästan dagligen i åkern mittemot sjön på Tåstarps Byaväg.
Peter Shaw
Tåstarp, Munka Ljungby, - Monday, February 01, 2016 at 12:12:47 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!