Observationer januari 2016

PÅ fisketur (Tärnöbåten) i Öresund 30/1 var vi flitigt uppvaktade av en helt orädd brun smärt skicklig flygare och den var helt orädd fågel. Den störtdök ner i vattnet där vi fiskade och innan vi hunnit få upp tafs, krok och fisk, hade den skickligt dykt 1-2 m ner och kom upp till ytan och stal sillen. Med risk för att fastna i krokarna med sin djärva fiskemetod fasade jag att den skulle fastna vilket den gjorde efter 4 räden vid vår båt. Vi lyckades frigöra den och när jag kom hem tittade jag i fågelboken och kunde se att det var en lira (brun), är de vanliga härnere i Skåne? Den var större än en trut och såg ut som ett mellanting/mix av skarv(näbben,ca 1 dm lång (brun) och trut (fast brun och större med längre vingbredd).
Vi flyttar frågan och ev svar till vårt forum, klicka här/ red
Ursula Rohrmüller
Ängelholm, - Sunday, January 31, 2016 at 21:17:43 (CET)

Norrebro hamn 31/1 08.30-11.00. Sjö- och havsfåglar mot sydväst, i urval: Bergand 15, Sjöorre 58, Svärta 15, Småskrake 36, Smålom 420, Gråhakedopping 1, Svarthakedopping 1, Havssula 39, Tretåig mås 390, Sillgrissla 2, Tordmule 2, Tobisgrissla 1.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, January 31, 2016 at 20:07:23 (CET)

31/1. En sånglärka nere vid Tomarps mader.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Sunday, January 31, 2016 at 18:10:42 (CET)

31/1 Båstad Hamn . Alkekungen kvar i hamnen. Ute vid piren 1 Dvärgmås ute i havet sågs 19 Sjöorrar och en Alfågel Hane. Kattviks Hamn Sillgrissla 1,Smålom 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 31, 2016 at 17:23:15 (CET)

31 januari: en forsärla höll till vid reningsverket i Ängelholm och vid Rössjöholmsåns mynning i Rönneå dök tre storskrakehanar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 31, 2016 at 16:32:56 (CET)

28.1 En forsärla i hästhagarna intill Rössjöholmsån, SV Östra Kvarn, Errarp, Ängelholm.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, January 29, 2016 at 00:05:48 (CET)

24/1. Tog en eftermiddagstur i dimmans tecken. Första stopp Klören - tyvärr ingen rördrom. Såg en storskarv och 2 gråsiskor. Sedan över Svedberga till Höganäs reningsverk där det var en del fågel, bla en stjärtandhona på stranden i tången med gräsänder. Även 7 starar, Järnsparv 1, Rödhake 5, Gärdssmyg 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 24, 2016 at 17:38:26 (CET)

Rejäl runda Bjäre och inre Skälderviken den 23/1 som deltagare i SkOFs vinterfågelsafari. Dagens mest absurda obs var en jorduggla som satt på ett sjömärke utanför hamnen i Skälderviken. I övrigt var talltita vid Önnarp, snösparv förbiflygande vid Båstad, sädesärla och salskrake vid Torekov, dvärgbeckasin vid Rammsjöstrand och pilgrimsfalk på Grytskären och vid Sandön det mest anmärkningsvärda.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, January 24, 2016 at 13:29:02 (CET)

23 jan. En stund vid Ranarpsstrand gav fina obsar. Kornsparven som Micke hittade tidigare i veckan var kvar tillsammans med en större flock gulsparv som även innehöll, sävsparv, pilfink och bergfink. 2 havsörnar kämpade om ett byte allt medan en glada höll sig intill dem. En 30-flock med vinterhämpling hade sällskap av 2 hämplingar. 5 rappphöns på ett fält och en 2k duvhök fick traktens kråkfåglar på vingar. Vid Össjö boställe en brunglada tillsammans med ett större gäng röda glador. Här även bläsgås 1 tillsammans med grå- och kanadagäss, pilgrimsfalk 1 och sävsparv 1.
Thomas Svanberg
- Saturday, January 23, 2016 at 23:50:53 (CET)

23 jan. En rördrom stod på isen längs vasskanten av Vegeå nedströms bron vid Klörenparkeringen. Pilgrimsfalk på stängselstolpe vid Vegeås mynning och varfågel i toppen av träd på Klören. Skäggmesar och sävsparvar i vassen nedanför obsplatsen i Utvälinge. Rullade sedan en sväng på Örmrundan, en flock med drygt 100 vinterhämplingar vid Svedberg, en pilgrimsfalk vid Västraby samt en varfågel och en liten grupp rapphöns vid Lönhult. Apropå rapphöns, senaste dagarna har jag sett flockar på 4-9 ex vid Kattarp, Hjälmshult, Allerums GK och Rebbelberga. Kul att dom trots allt verkar finnas lite här och där.
Henrik Johansson
- Saturday, January 23, 2016 at 20:20:57 (CET)

23/1 kl 14.00: fyra rapphöns på åker vid Stora Hult.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Saturday, January 23, 2016 at 19:27:45 (CET)

Lö 23 jan. Mellan Rögle-Stureholm, Rapphöna 2.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 23, 2016 at 17:25:20 (CET)

Idag den 22 jan. kl: 15:00. Ett trettiotal sångsvanar i Rössjön o ett par hundra gräsänder. Vaken är ganska stor o någon hade matat med bröd på isen.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Friday, January 22, 2016 at 18:31:25 (CET)

21 januari. Skidtur med bra före ifrån Killeröds loop, runt Önnarps skjutfält. Två nötkråkor, mindre korsnäbb, 12 tofsmesar och åtta talltitor. Efter Henrik J:s rapport åkte jag sedan utmed vägen ovan Ranarpsstrand (Södra Hovallsvägen), idag 26 vinterhämplingar och en hanne hämpling. På fältet intill upp mot 200 gulsparvar och bland dessa fyra sävsparvar och en kornsparv(!)
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Thursday, January 21, 2016 at 17:27:38 (CET)

21/1 Helsingborg: såg flera spelflygande ringduvor, även 6 rödhakar på olika ställen.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, January 21, 2016 at 17:25:20 (CET)

21 januari. Trots tät dimma gav jag mig ut för att spana lite, och redan vid gräsmatteodlingen släppte dimman som genom ett trollslag. Vid Sandön var det gnistrande solsken och helt vindstilla, ovanligt. Ute vid åmynningen trängdes gräsänder i den lilla vak som fanns, och motionerades av två havsörnar som gjorde några korta låga flygturer över dem innan de landade på Klörenstranden, där de verkade ha något ätbart. På avstånd hördes det mjukt klangfulla pingandet från skäggmesar, och vid småbåtshamnen i ån kunde över trettio stycken beskådas på närhåll när de åt vassfrön. I medljuset över det frostnupna landskapet kom deras delikata färgkombinationers värme och skönhet till sin fulla rätt. En tapper skara storspovar födosökte i en råk på utsidan av Sandön medan en blå kärrhök drog förbi och en tornfalk spanade från trädtoppar vid strandkanten. Vid bron mellan Välinge och Strövelstorp sågs på håll en pilgrimsfalk spana från en ladutak. Medobservatör där: Erik Ny
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, January 21, 2016 at 14:39:57 (CET)

21 januari, Strandbaden. Årets vackraste? Soldyrkande råkor i rimfrostklädda björkar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, January 21, 2016 at 13:13:23 (CET)

Idag den 18/1 har vi tre starar vid vårt fågelbordet som ivrigt äter äpplen. Den 9/1 hade vi 14! starar som gästade fågelbordet. De har det inte lätt i snö o kyla......
Sonja Henningsson
- Monday, January 18, 2016 at 13:18:10 (CET)

17 jan. Denna strålande vinterdag valde vi en promenad i Råådalen kring Bälteberga-Ottarp. I bokskogen satt tre skogsduvor tillsammans med fem ringduvor och en mindre flock bergfinkar födosökte. I sydsluttningen där snön töat bort höll minst 25 koltrastar till och där såg vi också fem rödhakar. I övrigt bland annat fyra större hackspettar, nötskrika, gråhäger, ormvråk, fjällvråk och glada. Dagens häftigaste upplevelse var en ung kungsörn på nära håll. Den var svårt ansatt av korpar och lät höra klagande mjuka toner. Första gången som jag hör kungsörnens läte. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 17, 2016 at 23:53:30 (CET)

17/1 En frusen Vegeå söder om 112:an förutom två mindre isfria ställen med lite strömt vatten där två smådoppingar ivrigt födosökte. I övrigt 3 ormvråkar och en glada samt fyra rödhakar som letade något ätbart i den solbelysta norra åsluttningen tillsammans med en handfull koltrastar och några gärdsmygar.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Sunday, January 17, 2016 at 22:50:56 (CET)

16/1, sjöfågelräkning. Sträckan Parapeten-Hittarps revet. Ganska bra med änder i sundet, dominerande art var knipa 278, Ejder 94, Vigg 6, Gräsand 122, Storskarv 97, Knölsvan 83, och Häger 2. Magert med sothöns, endast 7 ex. Övrigt en hane Tornfalk drog mot syd och en skärpiplärka vid Parapeten.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 17, 2016 at 21:29:56 (CET)

17 jan. Sjöfågelräkning mellan hamnarna i Vejby och Öllöv. Is och issörja utanför Vejbystrand och Stora hult men mer öppet vatten norrut från Grytskären. En del ängspiplärkor, några skärpiplärkor och en liten flock starar i tången vid Vejbystrand. En dvärgbeckasin kom flygande längs strandlinjen innan den landade och lät sig beskådas på endast ett 10-tal meter. Ytterligare en sågs senare längre norrut liksom sju enkelbeckasiner. 38 kärrsnäppor stod på isflak utanför Stora hult. På yttre Grytskär en havsörn, en pilgrimsfalk och minst fem skärsnäppor. Två svarthakedoppingar längs iskanten. Längs vägen ovan Ranarpsstrand ett 20-tal gråsiskor och bland dessa några vinterhämlingar. På fältet intill upp mot 200 gulsparvar och bland dessa minst två sävsparvar. Sju krickor bland alla gräsänder vid Vistorps hamn och ytterligare 16 vid Ängelsbäcksstrand. På sistnämnda plats även en dubbeltrast. Två mindre flockar med rapphöns längs vägen mellan Ranarp och Barkåkra. Slutligen 15 starar under fågelbord vid Luntertun.
Henrik Johansson
- Sunday, January 17, 2016 at 18:55:28 (CET)

17 januari, sjöfågelräkning Öllövsstrand - Mäsingestrand. Som så ofta "vann" gräsanden; här höll till drygt 400 ex. Sångsvanar lät sig ofta höras, 60 ex. I övrigt var det rätt magert på denna sträcka, inte minst när man jämför med Öresundskusten; bläsand 6, knipa 2, småskrake 3. Det som överraskade mig mest var en gravand. De brukar ju komma mycket tidigt, men i denna kyla? Rovfåglar bör väl också nämnas. Flera ormvråkar drog förbi. En blå kärrhök (hona) höll till i området. Sent på eftermiddagen kom en havsörn som fick de flesta av änderna på vingarna.
Mats Ljunggren
- Sunday, January 17, 2016 at 18:33:47 (CET)

17 jan: rovfågelrunda i gryningen. Mätta örnar? Mellan Välinge och Rögle Gård satt en ung kungsörn och kunde betraktas på 30 meter under flera minuter. Gjorde sedan ett utfall mot en hare. Mellan Rögle och Stureholm kom en ung havsörn - upptäckte en trött gås och slog den. Efter att ha plockat några fjädrar och tagit några tuggor tröttnade han. Ytterligare en havsörn kom men han betraktade bara ointresserat bytet varefter båda lyfte och försvann??? Mätta??? samma runda kunde observeras - 3 fjällvråkar - pilgrimsfalk - tornfalk - sparvhök - ormvråkar och glador. Dvs 8 rovfågelarter. Lyckad morgon. Dock ingen jaktfalk idag.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Sunday, January 17, 2016 at 16:14:36 (CET)

17 januari och sjäfågelräkning Hittarps rev- Vikens hamn. Kall och lugn morgon och övervägande ett tunt istäcke utanför Hittarp. Bra sikt och svag vind gav riktigt bra förutsättningar. Dagens art blev skäggdopping med 685 ex. Därutöver bl.a. gråhakedopping 3, havssula 46, kricka 2, rödbena 5 varav en med färgringar. Dessutom noterades 1 ängspiplärka och 1 skärpiplärka i Domstens hamn. Vid Gråläge en järnsparv. Starar på flera ställen - totalt ca 30 ex. Söder om Viken sågs en varfågel. Sedan till Sandön/Vegeåns mynning där jag hade turen att få se en rördrom när den spatserade på den isbelagda ån mittemot båtbryggorna. EN kungsfiskare flög förbi och skäggmesar hördes i vassen. På hemvägen en flock på 20 snösparvar öster om Västraby gård.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, January 17, 2016 at 15:36:35 (CET)

Sönd 17 jan., em. En solig, fin, kall vinterdag. En röd glada syntes segla över åkrarna kring Allerum. I havet utanför Farhult låg en gul o svart knubbsäl på en sten o solade sig på em!
Stefan Kvant
Helsingborg, - Sunday, January 17, 2016 at 14:39:37 (CET)

Lö 16 jan. Ornakärr, sen em-vandring just i den där timmen när fåglarna försöker ladda för en ny natt. Häger 2, Ormvråk 2, Fjällvråk 1, Blå kärrhök 1 honf, Glada 1, Vattenrall i diket som avvattnar Danhults dammar, Gärdsmyg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 16, 2016 at 18:30:42 (CET)

Lördag 16/1 Vid Ingelsträde våtmark sågs en enkelbeckasin.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 16, 2016 at 15:49:10 (CET)

16 jan, lätt snöfall och nästan vindstilla. Sjöfågelräkning mellan Viken-Höganäs: gräsand 349, bläsand 156, knipa 116, ejder 100, småskrake 11, storskrake 6, knölsvan 59, sångsvan 1, sothöna 34, storskarv 73, vigg 5, gråhäger 1. Mellan Vikens hamns och Svanebäcksrevet skäggdopping 82. I Lerberget en rödbena och en hornuggla. Höganäs reningsverk en järnsparv. Längs vägen nordväst om Ingelsträde våtmark en flock om 18 rapphönor. Vid Höghult två yngre kungsörnar.
Klas Rosenkvist
Varberg, - Saturday, January 16, 2016 at 14:46:26 (CET)

15 januari, strålande vackert vinterväder denna dag. Stod en stund och spanade av vattnet öster om Båstads hamn. Svärtor och sjöorrar låg här. Allra finast tyckte jag var en grupp om fem alfåglar som dök praktiskt taget samtidigt när de skulle plocka i sig föda.
Mats Ljunggren
- Friday, January 15, 2016 at 18:16:55 (CET)

To 14 jan Ormvråken flyttar ännu längre in mot city, idag lyfte den från Stadsparken, Hbg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, January 14, 2016 at 12:34:06 (CET)

Onsd 13 jan. Ormvråk sitter i träd vid rondellen gamla "Leo", M Stenbocksgatan, Hbg. - Börjar bli tufft att försörja sig "på landet"..?
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, January 13, 2016 at 14:52:16 (CET)

En blå kärrhök, hona, i åkern på Tåstarps Byaväg vid Storsjön blev uppvaktad och bortjagade av ett par kråkor.
Peter Shaw
Tåstarp, Munka Ljungby, - Wednesday, January 13, 2016 at 14:29:22 (CET)

Tis. 12/1 kl 14:00 På en åker vid Farhult: En stor flock sångsvanar. Vid Sandön låg 17 sälar innan för Själrönnen.
Sonja Henningsson
- Tuesday, January 12, 2016 at 18:57:43 (CET)

12 januari. En sädesärla i tångvallarna vid Nyhamnsläge.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 12, 2016 at 18:35:48 (CET)

Tidig eftermiddag den 11/1 -16, Jordbodalen Helsingborg. Två strömstarar visade fint upp sig i bäcken nedströms dammarna.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Monday, January 11, 2016 at 20:41:22 (CET)

11/1 Utvälinge: 1 vattenrall i åkanten nedanför tegelbruket + en i pumphuskanalen. Smådopping ytterligare en bit upp i ån.Gott om koltrastar i byn, minst 40 st bara mellan tegelbruket o idrottsplatsen.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Monday, January 11, 2016 at 16:14:02 (CET)

10 jan En vandring i ett sällan besökt skogsområde, Billesholms skog. Omväxlande och bitvis fin lövskog med många äldre träd. Stort inslag av avenbok som lockat en flock på minst 150 stenknäckar hit. I övrigt bland annat 5-6 större hackspettar, domherre, entita och gärdsmyg. Medobservatörer: Lars-Bertil Nilsson o Birgitta Jönsson.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, January 10, 2016 at 22:51:04 (CET)

20160110. Helsingborg. Vid ett besök i Råå hamn den 2 januari sågs en gråtrut som var märkt med en gul fotring. Jag har fått svar och det visade sig att fågeln var märkt som unge i Krotinga i Litauen. Tid mellan märkning och observation var 1 år, 6 månader och 21 dagar. Avståndet var 527 km.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, January 10, 2016 at 21:11:33 (CET)

20160110. Vegeholm. Vid stenbron som leder upp till godset sågs en flock med fjorton stjärtmesar. Alla tillhörde den kontinentala varianten Europaeus med olika grad av teckning vid ögonbrynet. Jag har inte sett en så stor och enhetlig flock av denna variant tidigare.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, January 10, 2016 at 20:57:53 (CET)

10 januari: Vid Grytskären strök en Duvhök och en Brun kärrhök, hona, förbi. Kärrhöken gjorde utfall mot Ängspiplärkor i tången. Fem Storskrakar simmade förbi. Vid Dagshög sågs en bit ut i vattnet Svartanden tillsammans med en gräsandhona, ca 700 m V P-platsen. Ytterligare en bit västerut låg fyra Sjöorrar och en Alfågel. Norr om Dagshög flög en Sparvhök över vägen.
Thomas Terne
Helsingborg, - Sunday, January 10, 2016 at 17:25:05 (CET)

10/1. I Utvälinge satt en kungsfiskare i den lilla kanalen vid pumphuset mittemot båtbryggorna, och ute vid betongbron fanns 34 skäggmesar i vassen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, January 10, 2016 at 16:02:21 (CET)

Sö 10 jan. Allerumskogen/Nellåkra. Blåsten körde friskt kring de relativa höjderna vid Döshult/Kullaskogen. Örnobsar av gammalt gott märke när de tumlade i byvinden ovan skogsbrynen. Havsörn 2, Kungsörn 2. Övrigt; Häger 1, Ormvråk 1, St hackspett, Bergfink, Gärdsmyg.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 10, 2016 at 14:55:42 (CET)

10/1. Åvarp Söderåsen. Fågelcirkeln HBG: Glada 2, Ormvråk 1, Strömstare. Hallabäcken vid stenbrottet: Gärdsmyg 1, Rödhake 4, Kungsfågel 2, Stjärtmes 3, Entita 5. Ett större meståg vid stenbrottet runt ett 60-tal mesar mest talgoxe och blåmes. Nötväcka 5, Nötskrika 4, Korp 2, Bergfink 50, Grönfink 5, Grönsiska 20, Mindre Korsnäbb 2, Domherre 5, Stenknäck 8.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 10, 2016 at 14:20:56 (CET)

9 januari. Eftermiddagstur till Tomarps ene. Första intrycket var att det var helt dött i det snötäckta landskapet i gråvädret men ett par timmar senare hade ett 30-tal fågelarter visat sig. En havsörn, två fjällvråkar, fyra ormvråkar, en sparvhök och tre glador födosökte i backar och ådal. Tio storskrakar rastade i ån.En skogsduva och 15 ringduvor slog sig ner i en bokdunge. Entita sjöng några strofer och i övrigt sågs t ex rödhake, gärdsmyg, större hackspett, bofink, gulsparv och nötskrika.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 09, 2016 at 18:58:41 (CET)

Lö 9 jan. Vegeholm; Fluffig smådopping bland änderna i Vegeån. Övrigt, Knipa 1, Ormvråk 2, Häger 1, Ringduva ca 10, Korp, Gärdsmyg, Rödhake.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 09, 2016 at 15:59:54 (CET)

9/1 Mörshög. En promenad med hunden gav en gammal pilgrimsfalk och tre skogsduvor.
Olof Jönsson
Mörshög , - Saturday, January 09, 2016 at 15:44:37 (CET)

Fredag 8/1 Höganäs reningsverk samt utfyllnaden: 8 rödhake, 10 gärdsmyg, 2 järnsparv och 1 svart rödstjärt. Vid Ingelsträde våtmark sågs glädjande 17 rapphöns.
Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, January 08, 2016 at 15:49:54 (CET)

Torsd 7 jan. Gråläge, utanför revet fiskade 22 gamla havssulor, i strandkanten gick tre rödbenor, en liten flock med gråsiskor drog förbi och enstaka storskrakar rörde sig utmed kusten för att hitta bättre fiskelycka.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, January 07, 2016 at 18:56:15 (CET)

Onsd 6 jan. Vegeholm. Häger 1, Salskrake 1 hona bland änderna i Vegeån vid Z-bron, Ormvråk 3, St hackspett 1, Ringduva 5, Korp 2, Rödhake, Bergfink, Svartmes, Kungsfågel, Grönsiska.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, January 06, 2016 at 18:48:48 (CET)

6 januari. Vinterfågelräkning Allerumsskogen-Nellåkra-Döshult. Fick ihop 32 arter vilket är ganska normalt. I de bokskogspartier som återstår födosökte bland annat ca 500 bergfinkar men även bofink och ringduva. Flera gärdsmygar och rödhakar räknades in liksom en frusen sånglärka. Inte mycket som "stack ut", men räknade in två havsörnar, en möjligen 2 k och en subad/ad. Kungsörnen som förr var ganska säker i området har lyst med sin frånvaro i två år nu. Anmärkningsvärt var antalet blåmesar, minst 85. I övrigt bland annat två varfåglar, gråsiska,st hackspett, mindre korsnäbb, glada, domherre, häger och flera entitor.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Wednesday, January 06, 2016 at 16:16:55 (CET)

5 januari: Vid Torekovs rev noterades sträckande havssula 1, gråhakedopping 2, smålom 3, sillgrissla 2, tordmule 1, salskrake 3 (varav två hannar). I tången 35-40 piplärkor, varav 1-2 var skärpiplärka. I tångbanken invid Torekovs hamn sågs två gransångare, varav en med ljusa ben, sädesärla 1, ängspiplärka 8, skärpiplärka 1 och rödhake 5. På Svarteskär SV hamnen sågs en toppskarv sticka upp huvudet, sittande på utsidan av skäret.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Tuesday, January 05, 2016 at 23:07:13 (CET)

5 Januari. Många bilar på "örnrundan" de senaste 3-4 dagarna. Den unga jaktfalken som fångades på foton redan 31/1 återfanns idag norr om Lönhult och utkämpade en luftduell med en äldre pilgrimsfalk.Ytterligare en gammal och en ung pilgrim finns i området liksom minst 3 havsörnar, 2 kungsörnar och 3 blå kärrhökar.
Johan Stenlund
Viken, - Tuesday, January 05, 2016 at 20:40:07 (CET)

4 januari: vår heldag på Bjäre i det vackra vintervädret började vid Norrebro hamn där två gransångare, en järnsparv och en svart rödstjärt hoppade omkring i tången, några havssulor passerade långt ut i Laholmsbukten. Vid Torekovs rev rastade fyra skärsnäppor, två flockar med sädgäss (totalt 38 ex) och flera med sångsvanar drog mot söder. En havsörn kom in från Väderön och fem smålommar passerade i öasundet. 2 toppskarvar höll till på Svarteskär i Torekov och vid Dagshög var svartanden på plats. Dagen avslutades vid Grytskären där en blå kärrhök, en havsörn och 30 vinterhämplingar gladde.
Karin Falkmer, Bengt Andersson o Thomas Wallin
- Monday, January 04, 2016 at 18:00:17 (CET)

4.1 Norra Heljaröd - Utvälinge. Vid fruktodlingen söder om vägen vid Heljaröd kalasade en mängd trastar på fallfrukt, övervakade av en sparvhök. Det var ett hundratal björktrastar och kanske femtio koltrastar. Odlingen är stor och svåröverskådlig, men en järnsparv och en skogsduva sågs också där. I Vegeås mynning låg tre smådoppingar, sju salskrakehonor och en hanne.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, January 04, 2016 at 17:33:21 (CET)

Mån.den 4 jan. kl:13:00. En flock på ca 25 starar på gräsodlingen, Södra utmarken.
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, January 04, 2016 at 17:06:00 (CET)

Vid Stureholms våtmark såg jag den 3 januari 2016 en trana.
Anita Paulsson
Helsingborg, - Monday, January 04, 2016 at 08:55:19 (CET)

3/1 2016 Våren är på väg! Gånarps ängar: 1st.sånglärka
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, January 03, 2016 at 15:33:45 (CET)

Lörd. 2/1. En gammal havsörn drog söderut genom sundet i höjd med Viken. I Ingelsträde våtmark sågs förutom vattenrall och ett par skedänder även ett par snatteränder. En havsörn också vid Tureköp och en Kungsörn som drog mot nordöst från skogen vid Rögle gods. 3 gravänder i Farhult strax väster om hamnen.
Björn Elmlund
Lerberget, - Saturday, January 02, 2016 at 23:20:41 (CET)

2 januari. En jaktfalk har setts i området kring "Örnrundan" årets båda första dagar och identifierats i efterhand via foton från 2 olika personer. Håll utkik alla nyårskryssare! Idag fanns i området 2 gamla pilgrimsfalkar men tyvärr ingen "brutus".
Johan Stenlund
Viken, - Saturday, January 02, 2016 at 19:16:05 (CET)

20160102. Råå hamn. Svart rödstjärt och forsärla vid den lilla bäcken precis söder om hamnen.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, January 02, 2016 at 17:20:31 (CET)

2/1. Farhult: Sångsvan 4, Kanadagås 150, Grågås 90, Vitkindad gås 45, Storspov 24.
Rönnen: Svarthakedopping 1, Röd glada 3, Gravand 2.
Sandön: Fjällvråk 1, Häger 3, Storspov 23, Gärdsmyg 1, Skäggmes 2.
Stureholm: Sångsvan 145, Ormvråk 4.
Kattarps skola: Hornuggla 1.
Hasslarps Dammar: Havsörn 1, Bläsand 29, Sothöna.
God fortsättning. Medobs flera.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, January 02, 2016 at 16:23:12 (CET)

1 januari. I Råå hamn sågs en 2k kaspisk trut, 3 smådoppingar, 1 kungsfiskare och 6 överflygande sidensvansar.
Thomas Svanberg
Laröd, - Saturday, January 02, 2016 at 10:23:35 (CET)

Ängelholm, hamninloppet 1/1. Kort stopp för att spana ut över Skälderviken. Förutom de sedvanliga sjöorrarna och svärtorna låg här en svartnäbbad islom (ad i vinterdräkt), tre storlommar, två skäggdoppingar, en svarthakedopping och en tordmule.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Friday, January 01, 2016 at 18:46:25 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!