Observationer juli 2016

31 juli. Sjungande svart rödstjärt vid Ängelholms järnvägsstation.
Henrik Johansson
- Sunday, July 31, 2016 at 22:45:24 (CEST)

Lö 30 juli. Svedberga. Skogsduva 2, Spillkråka 1. Hallonen går på slutet, björnbären börjar...
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, July 30, 2016 at 22:59:31 (CEST)

30 juli. Omkring 60 kentska tärnor höll till ute vid udden med stora stenen vid Glimminge plantering. Gläder mig att de kommit tillbaka. I fjol var de praktiskt taget frånvarande.
Mats Ljunggren
- Saturday, July 30, 2016 at 21:49:40 (CEST)

29 juli: livet är härligt när 6 stycken vita dunbollar, som visar sig vara stjärtmesar hänger i busken utanför balkongen.
Mona Hansson
Helsingborg, Mariastaden, - Friday, July 29, 2016 at 21:37:27 (CEST)

Fre 29 juli. Vegeholm, kvällstur. Bra med rovfågel vid masthygget, fiskgjuse, lärkfalk, ormvråk samt två sparvhökar. Övrigt korp, gulsparv, trädpiplärka.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, July 29, 2016 at 21:35:22 (CEST)

28/7 Farhult: Ett par Svarthackad buskskvätta matade minst en ungfågel, som satt i björnbärsbuskarna som växer längs diket mitt i kohagen, ca 100m ifrån där fåglarna höll till i våras. Dessutom rastade två roskarl bland andra vadare i Farhultsviken. På Sandön rastade fyra sandlöpare, tre spovsnäppor och 13 kustsnäppor.
Per knutsson
Ängelholm, - Friday, July 29, 2016 at 12:12:14 (CEST)

To 28 juli. Rönnen. Med Naturskyddsföreningens fågelcirkel. Rönnen - en fantastisk scen en sån här underbar kväll. Kricka 4, Lärkfalk gjorde rusch bland ungstarar, Skärfläckor, Kustpipare 1, Gluttsnäppa 1, Kärrsnäppa c 25, Drillsnäppa, Kentska tärnor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, July 29, 2016 at 09:52:49 (CEST)

Ranarpsstrand 28/7. En gammal pilgrimsfalk kom flygande med en högljutt tiggande ungfågel i släptåg. 20 rastande kentska tärnor men i övrigt rätt tomt.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Thursday, July 28, 2016 at 17:20:49 (CEST)

27 juli: Studiefrämjandets fågelcirkel njöt av höstflyttande vadare på Sandön och såg bla 1 sandlöpare, 10 kust-, 12 kärr- och 2 drillsnäppor, 1 myrspov samt några gluttsnäppor. Fiskgjusen lyckades med kvällsfångsten och skäggmesar och rörsångare hördes i vassen.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, July 30, 2016 at 16:47:17 (CEST)

26 juli: skrattande läten från småspovar mötte mig när jag kom till Rönnen på eftermiddagen – efter en stunds letande hittade jag sex stycken vilande bland stenarna på västsidan, ev var det fler… I lilla viken en mosnäppa, en brushane, 8 kärrsnäppor och ca 10 grönbenor, en ljungpipare flög över. På Sandön två kustpipare.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, July 26, 2016 at 21:39:32 (CEST)

25 juli. Filbornatippen: Som vanligt mycket trut men inget speciellt kunde vaskas fram trots idogt spanande - tre rödglador, en tornfalk och en ormvråk höll också span på tippen. I den närliggande våtmarken vid Bruces skog rätt få trutar - men väl en ung kaspisk trut! I övrigt tiotalet backsvalor, två grönbenor, 16 tofsvipor samt två pokemon-spelare på plats. De sistnämnda allt vanligare, även ute i naturområden.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, July 25, 2016 at 22:39:10 (CEST)

Söderåsen Åvarp-Båvs hagar. Ormvråk 2, Gröngöling 1-2, Gräshoppsångare 1, gott om unga trastar, rödhakar, rödstjärt
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, July 24, 2016 at 15:58:33 (CEST)

24 juli. Framgångsrik häckning av brun kärrhök vid märgelgrav på Kulla Gunnarstorps marker. I maj sågs ett par på lokalen och idag var tre 1k-fåglar i luften ovan dammen.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, July 24, 2016 at 11:05:21 (CEST)

23 juli: kvickgräsfjäril och påfågelöga blev de talrikaste av de 15 arter som deltagarna i KOFs fjärilsexkursion såg på Kullaberg idag på morgonen. Vi började ute vid fyren där flera eksnabbvingar flög uppe i de stora ekarnas kronor. I buskmarkerna runt fyrparkeringen fanns ängspärlemorfjäril, mindre guldvingar, mindre tåtelsmygare samt lukt-, slåtter- och kvickgräsfjärilar. Efter fika i skuggan vid Björkeröd fortsatte vi på fälten och i skogen på strövområdet och såg väldigt många kvickgräsfjärilar, en silverstreckad pärlemorfjäril och flera puktörneblåvingar. Några blommande buddlejor lockade stora mängder påfågelögon samt några nässel- och tistelfjärilar. Förutom fjärilar noterade vi gråsiskor, mindre korsnäbbar, gröngölingar och stenknäckar samt några tumlare. Ledde gjorde Jörgen Andersson, Lennart Engman och undertecknad, ca 15 medlemmar deltog.
Thomas Walin och många fler
- Saturday, July 23, 2016 at 22:55:55 (CEST)

Ängelsbäcksstrand 23/7. Sju småskrakar var stationära i viken. Detta är den största "flock" jag har sett sommartid på Bjäre på flera år. Det normala numera är att jag inte ser någon alls, oavsett vilken del av Bjärekusten jag besöker. På samma plats en hona storskrake med två stora ungar samt en sångsvan.
Martin Gierow
Lund/Segelstorpsstrand, - Saturday, July 23, 2016 at 22:00:07 (CEST)

22 juli. Norra Häljaröd. En skogsduva ropade lite oväntat från en liten träddunge längs Sportfiskevägen, och på en gårdsplan i närheten satt en ungfågel och solade sig.
Hans Nordius
Ängelholm, - Saturday, July 23, 2016 at 08:38:52 (CEST)

Rönnen 20160721 Lite förklaring till de kanske förvillande larmen på sms-lstan. I lilla viken rastade en liten vadare som tog igen sig bakom en sten. Den blev snabbt avklarad som Mosnäppa. Efter en tur till västra viken stannade jag till vid viken igen och såg då vadaren igen. Svarta ben! Vid ett tillfälle efter larmet så skymtades gulaktiga baksidor på benen. Trots ca 1,5 timmes obs på vadaren syntes benen kolsvarta. Johan stenlund kom till lokalen och vi enades om att det rör sig om en ad sliten dräkt. Vi kunde slutligen konstatera att stjärten stack utanför handpennorna, så var saken biff
Peter Bjurenstål
Ramlösa, - Thursday, July 21, 2016 at 14:46:23 (CEST)

Ti 19 juli. Kvällsvandring och hallonplockning i Vegeholm. Skogsduva 2, Kungsfiskare 1 vid Z-bron, St hackspett, Gransångare, Grå flugsnappare
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, July 19, 2016 at 22:19:15 (CEST)

17 juli. Kullen: Någorlunda blåst från västsektorn under den tidiga morgonen gav havsfågelkänningar. Som vanligt vid denna årstid inga numerärer - av de mer typiska havsfåglarna sågs endast en stormfågel och en 2k havssula. I övrigt mås- och vadarsträck i fokus med bland annat skrattmås 568, fiskmås 82, silltrut 1, strandskata 33, kustpipare 1, kustsnäppa 4, kärrsnäppa 2, myrspov 34, småspov 1, samt storspov 8. Sex sillgrisslor, två tordmular, fem ad samt en ung tobisgrissla kan också nämnas liksom den forsärla som var ute och vände. Precis nedanför där vi satt fick en krabbfiskande mink tillfälligt vår uppmärksamhet. En varnande skärpiplärka höll också till nere bland klipporna. Medobs under morgonen Mårten Müller och Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, July 18, 2016 at 16:12:03 (CEST)

16 juli. Kvällspromenad från Arild upp mot Skäret och tillbaka. Åtminstone två törnskatepar i området har lyckats få ut ungar - det ena paret med två väl flygga ungar, det andra ännu igång med att mata ungar nere i vegetationen. Även bra häckningsframgång hos andra arter - ungfåglar sågs av både koltrast, grönfink, hämpling, sädesärla, järnsparv och gulsparv. En gammal pilgrimsfalk kom inifrån land och drog i bra fart ut mot Kullaberg. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, July 18, 2016 at 16:11:48 (CEST)

Naturskyddsföreningen i Ängelholm, "Fåglar vid Sandön", sön 17 juli. 30 personer samlades vid Sandön för att studera vadare. Thomas Wallin hjälpte oss förtjänstfullt med att identifiera de olika arterna. Det var tyvärr väldigt högt vattenstånd så de flesta sandrevlarna var översvämmade och antalet rastande fåglar var därför få. Men vi fick se en fin kustsnäppa bland några kärrsnäppor och större strandpipare. Vi kunde också studera och se skillnaden på fisktärna och småtärna. En rörsångare hördes sjunga i säven. Vi beslöt att åka vidare till lilla viken på Rönnen. Vid promenaden ut på Rönnen kunde vi studera småskrake på nära håll. Där fanns också knipa, vigg och ejder. Thomas berättade om ejder i eklipsdräkt, dvs den fjäderdräkt som ejderhannen, ”gudingen”, får när den tappat sin fina vårdräkt. I första viken på Rönnen fick vi se en vacker kustpipare, ett antal storspovar och en rödbena. Ett 20-tal knubbsälar låg och vilade på stenarna. Sånglärkan sjöng flitigt på vår vidare promenad mot lilla viken och en vacker hämpling poserade för oss. Lilla viken blev en fullträff. Kärrsnäppor, spovsnäppor och en myrsnäppa i samma kikarbild kan inte bli bättre om man vill jämföra och lära sig artskillnader. I lilla viken fanns också drillsnäppor, grönbenor och en gluttsnäppa. Vi tackade Thomas för guidningen och återvände hem efter en fin naturupplevelse.// Jan-Erik Bengtsson m fl.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Sunday, July 17, 2016 at 19:27:50 (CEST)

Sö 17 juli Christinelund, Skogsduva 2, Korp 2, Grå flugsnappare. Rapphöna 1 ex i hemmamarker runt Ingelsträde
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, July 17, 2016 at 16:04:14 (CEST)

16 juli. Nytt märktillfälle i Hasslarps dammar i skönt mulet väder med väldigt varierande vindstyrka, växlande från två sekundmeter till åtta-nio. Näten drogs ihop vid halv tio-tiden då vi hade fått ihop 106 nymärkningar av 17 arter samt 11 gamla kontroller. Allt mer ungfåglar i fångsten som sig bör - gransångare tycks även i år ha ett väldigt bra år och under morgonen märktes 17 stycken (varav 16 ungfåglar). Vad vi gladdes åt allra mest under morgonen var dock en adult hane rosenfink - otroligt grann fågel att närstudera och första gången en gammal fågel hamnar i näten i Hasslarp! Även den unga kungsfiskare som märktes tål att omnämnas, liksom en ung gök. I övrigt kunde vi konstatera att tornfalkarna vid bruket har två snart flygga ungar. Nämnvärda obsar var en forsärla, tre brushanar samt en pilgrimsfalk. Deltog idag gjorde undertecknad, Klas, Mårten samt Henrik J. Glöm inte att följa ringmärkningen i Hasslarp på vår sida här på KOFs hemsida!
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, July 16, 2016 at 19:22:00 (CEST)

15 juli Kullen. Sjungande rosenfink vid fyrparkeringen. Koltrast i kamp med kopparödla, ödlan var längre än koltrasten! Men bytet kom undan, förmodligen blev trasten störd av mig. Tydligen är detta inte helt ovanligt, även småsnokar står på koltrastarnas meny.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, July 15, 2016 at 16:55:52 (CEST)

12 juli. Glimminge plantering. Hornugglorna har nu varit rätt stationära här en tid. En familj grå flugsnappare har också hållit till här ett tag. I kväll träffade jag på en tofsmes bland barrträden invid stugan. Det blev min första tofsmes för i år. Med en tillbakablick är det nog så att det årligen, gissningsvis från åsen, kommer ner någon tofsmes hit en bit in i högsommaren.
Mats Ljunggren
- Tuesday, July 12, 2016 at 20:52:56 (CEST)

Dammarna Hasslarp 160711 - Ganska stökigt bland de ca 400 grågäss som simmade omkring i dammarna. Inte nog med att en knölsvanhanne hela tiden var tvungen att hävda sitt revir mot alla som kom i närheten utan plötsligt fick en överflygande (subad) havsörn alla på vingar. Ett skådespel! Högt vattenstånd gjorde att det inte var optimalt att titta på vadare. Noterbart bl.a. grönbenor, svartsnäppa, drillsnäppa, skogssnäppor. Några gråhakedoppingar och en spelande smådopping hördes precis som en vattenrall. I rovfågelväg i övrigt; ormvråk, tornfalk, både röd- och brunglada samt brun kärrhök - hane och hona (kan det trots allt vara häckning?)
Christer Strid och Björn Ekelund
Helsingborg, - Tuesday, July 12, 2016 at 12:12:02 (CEST)

Tisdag 12.7. Vid en morgontur till Klören observerades paret av svarthakad buskskvätta såväl hona som hane tillsammans med tre ungar. Alla lockade och varnade friskt i den låga växtligheten. På hyggena utmed Klörenvägen noterades dessutom tre olika revir med törnskata. Hona hane och på ett ställe ungar också. Dessutom gott om goda vildhallon.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, July 12, 2016 at 11:19:56 (CEST)

Sönd. 10/7 SANDÖN: Kärrsnäppa 10, Spovsnäppa 3, Svarttärna 1, knipa ett 40-tal. RÖNNEN: Kärrsnäppa 27, Spovsnäppa 7, Gluttsnäppa 1, Drillsnäppa 2, M. strandpipare 2. VIKEN: 1 småspov sträckande mot SW.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, July 10, 2016 at 22:42:18 (CEST)

Vegeholm 9 juli. Fantastisk kväll med nattskärror, spel och flyguppvisningar av två hanar helt nära varandra (och oss). Ytterligare en (eventuellt fler) hördes på lite håll. Flera morkullor samt en större brunfladdermus (f d stor fladdermus) noterades också. Medobservatör: Anders Nilsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, July 10, 2016 at 10:13:32 (CEST)

Vasalt 9/7. En vaktel började spela kvart i elva på kvällen.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, July 10, 2016 at 08:18:51 (CEST)

8 juli: lärkfalk, fiskgjuse, 2 törnskatepar och de svarthakade buskskvättorna när jag inventerade fjärilar på Klören idag. Bland fjärilar sälgskimmerfjäril, kartfjärilar, eksnabbvingar och ytterligare 17 arter. Klören är en bra fjärilslokal!
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, July 08, 2016 at 22:58:48 (CEST)

8/7. En av de nyutflugna ungarna svarthakad buskskvätta sågs idag på Klören. Fler finns säkert i björkslyet och hallonsnåren.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, July 08, 2016 at 19:26:30 (CEST)

7 juli. Glimminge plantering. Hörde tiggande ungar av hornuggla sitta en bit bort från min stuga på kvällen. Det var en överraskning för mig, då jag tidigare i år varken sett eller hört någon hornuggla, så jag undrar varifrån dessa är komna. Men man hör naturligtvis inte allt i skogen, så de kan ju ha haft bo inom området.
Mats Ljunggren
- Thursday, July 07, 2016 at 22:10:03 (CEST)

7/7. Idag satt både hannen och honan svarthakad buskskvätta på Klören och varnade en bra bit från boet. Det tyder på att andrakullen nu är utflugen. Båda föräldrarna hade mat i näbben, men några ungar sågs inte i den låga täta vegetationen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, July 07, 2016 at 19:27:53 (CEST)

6 juli. Trevlig skåning på Rönnen under eftermiddagen. Bra förutsättningar med en frisk nordvästan och högvatten i inre Skälderviken. I vadarväg bl a ca 40 kärrsnäppor, 2 spovsnäppor, en småsnäppa, en brushane, 40 rödbenor, 25 gluttsnäppor, 50 storspovar, 25 skärfläckor, 9 ad mindre strandpipare, 2 skogssnäppor och några grönbenor. I Lilla viken 110 krickor, 2 snatteränder och 2 bläsänder. På västsidan bl a 9 juv kentska tärnor och 3 juv fisktärnor.
Henrik Johansson
- Wednesday, July 06, 2016 at 22:24:08 (CEST)

6 juli - En lärkfalk strök precis förbi utanför fönstret till arbetsrummet. Den svarta rödstjärten har tydligen häckning på gång. En vackert, utfärgad hane satt på grannhustaket. Mat i näbben.
Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Wednesday, July 06, 2016 at 11:16:43 (CEST)

5 juli, Strandbaden. Kort runda genom strandskogen, än sjunger fåglarna. Bl.a. svarthätta, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare, gransångare, lövsångare och rödstjärt lät sig höras.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, July 05, 2016 at 17:21:30 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!