Observationer mars 2016

31 mars. En cykeltur ut på Klören, ett par trädlärkor, en överflygande hanne brun kärrhök, gott om sjungande taltrast och gransångare. På vägen hem hittades en hanne svarthakad buskskvätta vid gräsmatteodlingen i Vegeholm, tidvis sjungande i bestånd med låga granar utmed järnvägen.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Thursday, March 31, 2016 at 18:57:25 (CEST)

2016-03-31 Sädesärla 3ex Norrahamn Helsingborg Härligt våren är på gång
Peter Anderson
Helsingborg, - Thursday, March 31, 2016 at 07:33:31 (CEST)

29 mars. En runda upp på Hallandsåsen kring Lya. En brandkronad kungsfågel sjöng och lockade aktivt ifrån ett bestånd med högre granar vid Hunnestorp, utmed gamla riksvägen. Här även en överflygande nötkråka. På Lya ljunghed sågs stenskvätta, varfågel, två spelande enkelbeckasiner, ropande duvhök, gröngöling, hämpling, flera gransångare och taltrastar, mm.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Wednesday, March 30, 2016 at 19:19:20 (CEST)

Vid en kvällstur till Brandswigs våtmark kunde jag konstatera att båda jordugglorna är kvar. Jagade länge och väl elegant tillsammans över maderna vid sextiden. Årtan var också kvar men lite svårsedd i grundvattnet bland vasstuvorna tillsammans med krickorna. En flock på 6 - 7 skogssnäppor noterades också.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Wednesday, March 30, 2016 at 19:13:19 (CEST)

30 mars. Skådat inifrån huset (Broddarps mal so om Dagshög). I dag mellan kl. 10.00 och 12.00 observerades 765 sjöorrar som i omgångar drog inåt viken. En fiskgjuse och en havsörn flög förbi. Tobissgrisslor (11), en storlom och fem smålommar kan också nämnas. Bland alla arter vid fågelmataren finns järnsparv (ett par), bofink (ca 5), grönsiska, gulsparv, rödhakepar och en fasanhöna.
Linus Falkmer
Göteborg, - Wednesday, March 30, 2016 at 14:08:06 (CEST)

29/3. Bella Vista Hittarp. Järnsparv 2sj,Rödhake 1,Gransångare 3 sj. Hämpling 2.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 29, 2016 at 22:44:13 (CEST)

29 mars. Tog en omväg över åsen på väg hem från jobb. Vid Lya ljunghed: varfågeln är stationär, håller sig väl kvar en månad till innan den drar vidare. Så visade sig också en tornfalk, kanske samma som höll till här i fjol. Borta vid Hulrugered gick ett par tranor och plockade.
Mats Ljunggren
- Tuesday, March 29, 2016 at 21:14:05 (CEST)

29 mars Örby. Brun kärrhök, hanne, två sjungande taltrastar söder om skjutbanan, två sädesärlor nere vid stranden. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Tuesday, March 29, 2016 at 17:15:19 (CEST)

Må 28 mars. 1 str fiskgjuse söder om Ingelsträde under sen em.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, March 28, 2016 at 21:42:11 (CEST)

Ranarpsstrand 28/3. Sträckräkning 06.30-11.00. Vitkindad gås 140, bläsand 71, kricka 38, stjärtand 8, ejder 125, sjöorre 60, skäggdopping 5, storskarv 162 (mot NO rakt in över land), skrattmås 240, fiskmås 130, ringduva 550, kaja 200, hämpling 110. En stenskvätta satt i strandkanten och såg frusen ut.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Monday, March 28, 2016 at 21:03:08 (CEST)

28 mars. En trummande mindre hackspett (hanne) vid Sibirien på morgonen. Mellan parkeringen och skjutbanan. Även spillkråka och större hackspett i området. Rörhöna hördes från de numera nästan helt igenväxta dammarna.
Henrik Johansson
- Monday, March 28, 2016 at 20:30:23 (CEST)

28 mars Stureholm. Ung havsörn attackerade en sångsvan i den norra dammen. En halvtimmes dramatik. Örnen gav upp vid tre tillfällen men återvände och fortsatte attackerandet men med dåligt resultat. Sångsvanen verkar inte riktigt ok och blir väl snart örnmat. Samtidigt jagade en grann ad brun kärrhök hane över vassen. Han hade bättre jaktlycka och tog minst 2 sorkar. I dammen brunand, kricka, vigg, gråhakedopping, gravand, sothöna, gräsand och häger. I skogen flera rödvingetrastar, gransångare mm samt 58 överflygande tranor.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, March 28, 2016 at 20:27:38 (CEST)

28 mars. Fortfarande en tusen ejdrar som ligger utanför campingbyn, Domsten men endast 330 sträckande. Högre summor blev det på sjöorre 1605, vitkindad gås 800, bläsand 553, kricka 52, stjärtand 44, smålom 20, svärta 11, alfågel 1, tobisgrissla 1, havssula 7 och fem kustlabbar. Vår första fiskgjuse drog in, så även ormvråk 123, sparvhök 38, storskarv 65, röd glada 3, tornfalk 1, dubbeltrast 1, trädlärka 1. Medobs: Bengt, Svanberg, Stenlund, Lindberg.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Monday, March 28, 2016 at 20:00:51 (CEST)

27 mars: 6 tordmular, 20 tobisgrisslor och 11 tranor mötte oss som traditionsenligt påskvandrade på Hallands Väderö idag. Taltrast sjöng, tre snösparvar och lika många trädlärkor rastade och ytterligare några småflockar med tranor passerade (totalt ca 40). Blå- och vitsippor, vårlök och svalört blommade försiktigt…
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, March 27, 2016 at 22:48:17 (CEST)

27 mars En runda i Råådalen vid Bälteberga. Tyvärr väldigt blåsigt som gjorde det svårt att höra fågelsången men det blev en del vårtecken i alla fall, 55 sträckande tranor, 3 sjungande taltrastar, 3 sjungande gransångare och 1 sjungande järnsparv. Dessutom bland annat tornfalk, trädkrypare, ängspiplärka, bergfink och entita samt blommande blåsippa.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, March 27, 2016 at 18:39:58 (CEST)

27 mars. Sträckskådning vid campingbyn, Domsten tillsammans med BunkerBengt. De som drog söder genom sundet var sjöorre 930, ejder ca 600, vitkindad gås 271, kricka 30, bläsand 27, skedand 21, stjärtand 16, svärta 6, smålom 4, svarthakedopping 2, större strandpipare 8, kärrsnäppa 4 samt en ägretthäger. Mot O/NO sträckte ringduva 400, ormvråk 80, trana 42, sparvhök 23, röd glada 4, brun kärrhök 2, blå kärrhök 1, och en stenfalk.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Sunday, March 27, 2016 at 14:58:53 (CEST)

26 mars. Skådning 16-18, efter vårstädning av stugan. Fem unga havsörnar höll till på revlarna mellan Sandön och Själrönnen. Även 33 skärfläckor, 10-tal alfåglar, en myrspov och ett snatterandpar i området. Vid Rönnen (östra) sågs 1 sädesärla och ett par snatteränder. En flock tranor på 19 ex passerade i riktning mot Ängelholm.
Thomas Terne
Helsingborg/Utvälinge, - Saturday, March 26, 2016 at 21:07:26 (CET)

26 mars Började med en liten promenad på åsarna vid Grevie just som dimman började lätta. Tofsvipor i spelflykt, sjungande stare och några födosökande hämplingar. Sedan vandrade vi i strålande solsken in längs leden i vackra Sinarpsdalen. Här finns ett gammalt kulturlandskap med bland annat flera fina fälads- och hagmarker. Dubbeltrastsång är alltid en höjdare och vidare fanns gott om sjungande bofinkar, grönfinkar och några rödhakar. Ett 40-tal ormvråk sträckte förbi liksom cirka 110 tranor i två flockar. Till trevligheterna hörde också spillkråka, större hackspett, stare, fjällvråk, gärdsmyg och trädkrypare. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, March 26, 2016 at 20:32:01 (CET)

26/3 Brandsvig; Idag på morgonen en Årta och ca 40 Krickor i vattensamlingen vid Brandsvig. Dessutom stöttes ett par enkelbeckasiner och två storspovar flög omkring och flöjtade över området.
Per Knutsson
Ängelholm, - Saturday, March 26, 2016 at 10:01:35 (CET)

Långfredag 25/3 - 2 vackra ägretthägrar lyste upp den grådaskiga morgonen vid Hasslarps dammar. Efter en knapp halvtimme lyfte de och tog höjd mot SV. Annat att notera i Fleningedammarna var 2 gråhakedoppingar, 4 brunänder, 8 krickor, 20 gravänder och säkert över 100 rastande bläsänder. Ett par snatteränder fanns också på plats bland många sothöns, vigg och grågäss. En sädesärla och en rödbena flög förbi och två sävsparvar hördes sjunga på håll. På ängen öster om dammarna rastade bl a 10 bläsgäss och 12 vitkindade gäss. I Stureholms våtmark fanns 8 krickor, 1 gråhakedopping, 1 fin hane storskrake, 1 par brunänder, 6 viggar, 2 strandskator och en del sothöns och gräsänder. På håll hördes ett välbekant läte och snart flög 6 tranor över huvudet på mig - härligt! Vid Sandön stod bl a 18 skärfläckor och ca 30 storspovar och kurade i den skånska råa och blöta marskylan. På en sandrevel sprang 10 större strandpipare och letade föda. Som avslutning tog jag en runda till gräsmatteodlingen mellan Utvälinge och Ängelholm. Efter en stunds letande fick jag min belöning i form av en dubbeltrast.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Friday, March 25, 2016 at 20:06:46 (CET)

Långfredag 25 mars: Ornakärr, dimmigt och småregnigt stopp vid 17.15-tiden. Jorduggla 1 ex. 4 tranor på backen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, March 25, 2016 at 18:31:00 (CET)

Skärtorsdag 24 mars. Ornakärr. Flera tranflockar passerade mot norr mellan 17.30 - 18. Minst 350 ex, flera grupper hördes.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 24, 2016 at 21:06:36 (CET)

24 mars. En grann forsärla, hane, satt invid Myltebäckens gamla dämme där den lilla Hovallsvägen går förbi mellan Glimminge och V. Karup.
Mats Ljunggren
- Thursday, March 24, 2016 at 19:25:57 (CET)

23 mars. Ljungabolet. STAREN kom ett par dagar försenad. Mycket BERGFINKAR för närvarande. Man ser vårljuset i tunneln.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Thursday, March 24, 2016 at 15:44:07 (CET)

24 mars. En trädgårdsträdkrypare sjöng och lockade aktivt några hundra meter nordost parkeringen vid Hittarps rev under morgonen.
Mikael Olofsson
Skälderviken, - Thursday, March 24, 2016 at 14:27:20 (CET)

23 mars. Cykelrunda i Vegeholmsskogen. Sjungande trädlärka på två olika platser och ytterligare två rastande på åker mellan slottet och 112:an. Övrigt bl.a två kungsfiskare och ropande spillkråka.
Henrik Johansson
- Thursday, March 24, 2016 at 08:06:36 (CET)

Ond 23 mars; Vegeholm: Samverkande Naturskyddsföreningar - vi måste ha varit 70-80 pers! - fick uppleva en mycket fin fullmånekväll med bra tryck på kattugglorna. Flera obsar i gott ficklampssken.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 24, 2016 at 08:02:19 (CET)

23/3 Trädgårdsträdkryparen vid dammen intill Sofiero parkering visade upp sig fint och sjöng en kort strof vid lunchtid.
Tommie Nilsson
Jonstorp, - Wednesday, March 23, 2016 at 19:15:52 (CET)

22 mars. Gantofta, Råån. En styck strömstare doppade sig nedanför bron.
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, March 22, 2016 at 22:22:36 (CET)

22 mars, Torekovs rev: 1 hane sädesärla av rasen yarrellii. kl. 11-11.30.
Patric Carlsson
Harbäckshult, - Tuesday, March 22, 2016 at 15:12:48 (CET)

21 mars: vid Torekovs rev sjöng en järnsparv, en sädesärla trippade i tången och minst 7 skärsnäppor var svårsedda bland revets stenar. Fyra tordmular passerade. En ensam enkelbeckasin vid Råle och i Klarningen rastade 6 bläsgäss och 2 tranor bland alla grågäss och bläs- och gräsänder. I forsarna vid Sågmöllan i Munka Ljungby letade en nyanländ forsärelehona efter lämplig häckningsplats.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 21, 2016 at 22:51:47 (CET)

21/3, Farhult: Strandskata 135, Storspov 9, Skärfläcka 2, Skäggmes 1. Hasslarps dammar: Knölsvan 9, Grågås 19, Kanadagås 8, Gråhakedopping 4, Gravand 8, Bläsand 87, Snatterand 2, Brunand 5, Vigg18, Knipa 7.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, March 21, 2016 at 22:11:29 (CET)

21.3 Vegeholm. På nytt hörs typisk brandkronesång från samma plats som igår, men den enda fågel jag kan upptäcka är en vanlig kungsfågel - konstigt.
Hans Nordius
Ängelholm, - Monday, March 21, 2016 at 13:20:24 (CET)

20.3 Vegeholm. En brandkronad kungsfågel sjöng några minuter i ett granbestånd strax öster om järnvägsbron över Vege å. Nytt eftersök en timme senare gav bara kortvarigt kontaktläte från kungsfågel/bkk.
Hans Nordius
Ängelholm, - Sunday, March 20, 2016 at 22:42:37 (CET)

2016 03 20, Lunnamöllan Munka Ljungby: forsärla 1 ex 100 m uppströms, strömstare 1 ex 200 m nedstöms, gärdsmyg 1 ex 300 m nedströms.
Åsa o Sven Malmberg
Ängelholm, - Sunday, March 20, 2016 at 20:15:15 (CET)

Ramnasjö mosse 20/3 kl. 07-08 En mosse totalt inbäddad i ett täcke av dimma. Endast några hackspettar och duvor hördes på håll när plötsligt en sisning anades. Några minuter gick sen kom orren igång med spelet och höll igång flitigt under tiden jag var kvar. Har hört och sett "den" i samma del av mossen flera år nu.
lars nilsson
munkaljungby, - Sunday, March 20, 2016 at 19:18:40 (CET)

20 mars. Var uppe på Hallandsås för att inspektera vårens framsteg. Från nästan varje skogskant hördes sjungande dubbeltrast. Vid Lya ljunghed hördes, förutom trastarna och en nötkråka, också ropande tranor bortåt Älemossen. Nere vid Killeröd hördes även där dubbeltrast samt tranrop från en närliggande plats.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 20, 2016 at 19:11:22 (CET)

19 mars. Disig morgon i Pålsjö skog där trädgårdsträdkryparen vid tennisbanorna jagade bort en artfrände som rörde sig mer mot järnvägen till. I övrigt rätt bra fart på fågel i skogen - två spillkråkor, skogsduva, järnsparv. Snart tilltog också rovfågelsträcket och från skogen plus hemifrån vid Vikingsbergsparken kunde jag räkna in ormvråk 269, fjällvråk 4, tornfalk 1, rödglada 5, sparvhök 6, trana 71. Även en insträckande trädlärka samt 35 sånglärkor.
Peder Winding
Stockholm, - Sunday, March 20, 2016 at 14:02:53 (CET)

19 mars. Tjock dimma över Bjäre på förmiddagen, men när man kom ner mot Båstad var det soligt och riktigt vårväder. Ute vid Klarningen var det gott om tofsvipor och sjungande sånglärkor. Som vanligt en del grågäss, men också en liten grupp bläsgäss. Bland änderna huvudsakligen gräsänder och krickor. En storspov hade anlänt, gick och plockade och visslade lite. Dimman över Bjäre kom att lätta. Vid Torekovs rev bl.a. en sädesärla. En nyligen anländ hämpling satt i ett buskage och sjöng lite.
Mats Ljunggren
- Sunday, March 20, 2016 at 08:43:35 (CET)

19/3. Ornakärr på eftermiddagen: Storspov 1 spelande, Tofsvipa 14, Ormvråk 3, Glada 2, Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 20, 2016 at 08:21:32 (CET)

19 mars. Sista vinterfågelräkningen i år, i området Viken-Nällåkra. Första sädesärlan för min del hördes S Vikens hamn, i Nällåkraskogen hördes stenknäckar, en trummande mindre hackspett, en ljudlig duvhök samt dubbeltrastsång. Vid våtmarken satt en varfågel. Kristinelund bjöd på spelande skogsduva, sjungande entita och minst fyra trummande större hackspettar.
Göran Paulson
Höganäs, - Sunday, March 20, 2016 at 08:15:53 (CET)

19 mars. Morgon till lunch i Domsten med mer eller mindre dimma. I sundet sträckte ejder 715, sjöorre 100, havssula 3. Brett insträck av ormvråk 967, sparvhök 11, röd glada 2. Övrigt: havsörn 2, forsärla, järnsparv, gröngöling. Medobs Mårten, Peter, Bengt, Oskar.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, March 19, 2016 at 22:16:05 (CET)

Pålsjö 19 mars, kl 12:45-14. En sporadiskt sjungande trädgårdsträdkrypare precis SV tennisbanorna var kanske inte så överraskande. Det var dock en annan individ som flitigt sjöng och lockade knappt 1 km NV om den första. Hur många ex finns egentligen här? Medobs Paul Tufvesson.
Rolf H Hansson
Gantofta, - Saturday, March 19, 2016 at 19:45:13 (CET)

19 mars: mellan kl 11 och 13 sträckte 215 ormvråkar mot norr över Sandön/Utvälinge. Bland dessa en vit stork, en pilgrimsfalk, två glador och en sparvhök. På revlarna två skärfläckor och riktigt många strandskator.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, March 19, 2016 at 16:07:31 (CET)

19 mars. Promenad från Sofieroskogen och norrut mot Maria Park med siktet inställt på att hitta en "egen" trädgårdsträdkrypare. Denna våren är det ett rejält inflöde och visst fanns här trädgårdsträdkrypare allt. Ca 100 meter söder om parkeringen framför Sofieros huvudentré intill en mindre damm fanns 2 ex som uppmärksammades på läte/sång. Medan den ena sjöng satt nr 2 och lockade. Summerat så här långt är dessa ex nr 5 och 6 i Helsingborgs kommun och sammantaget med dagens individ i Viken är det 7 ex i KOF-markerna. Sannolikt finns fler att hitta!
Thomas Svanberg
- Saturday, March 19, 2016 at 15:23:14 (CET)

160319 - Två trädgårdsträdkrypare i närheten av tennisbanorna. Ett ex vid "bänk nr 2", medan den andra fågel höll till vid järnvägsviadukten. Hur många ex finns det i området Pålsjö, ut mot Sofiero och vidare norrut?
Christer Strid
Helsingborg, - Saturday, March 19, 2016 at 14:47:36 (CET)

18/3 Rössjöholmsån, nedanför Munka Ljungby kyrka en vackert nigande Strömstare
Mats Lindskog
Hyllinge, - Saturday, March 19, 2016 at 09:35:29 (CET)

18/3. Bella Vista Hittarp. Trana 41 sträckande Norr Ormvråk 26.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, March 18, 2016 at 21:36:01 (CET)

To 17 mars. KOFs ugglekväll på Svedberga. Jag glömde räkna deltagarna, men nog var vi bortåt de trettio. Kattugglorna färre, 1-2 kom igång efter en lite dimmig inledning. Tack till Thomas W och Erik S som bidrog gott till kvällen.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, March 17, 2016 at 22:33:03 (CET)

16 mars. Helsingborg. En kungsfiskare pilade iväg längs bäcken som korsar Långebergavägen.
Folke Markheden
Helsingborg, - Wednesday, March 16, 2016 at 22:07:30 (CET)

16/3. Hittarp 53 ormvråkar sträckte N. Vid 17.50 Sträckte cirka 100 Tranor mot Norr i en flock över huset Rausvägen Ekeberga. Mäktigt.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, March 16, 2016 at 18:07:29 (CET)

15 mars. Sträckskådning under dagen vid campingklubben Domsten i gött vårväder. Inte mycket fart på sjöfågelsträcket, dock 10 smålom mot so. Mycket rastande ejder och ett tiotal fiskande havssulor i sundet. Bättre fart på insträckande fågel där ormvråk och kaja dominerade. Noterat under dagen: Ormvråk 745, röd glada 6, sångsvan 94, grågås 48, skogsduva 5, forsärla 1, trana 28 samt en överflygande havsörn och ytterligare tre tillsammans på danska sidan. Söder om Domsten rastade mycket gravand och bläsand samt en snatterand och från skogen hördes ropande gröngöling.
Bengt Andersson Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Tuesday, March 15, 2016 at 21:28:18 (CET)

15 mars. Fin vårmorgon. En morkulla lyfte från trädgården när jag öppnade ytterdörren. Kanske en av många som anlänt under natten... Sjungande stenknäck.
Henrik Johansson
- Tuesday, March 15, 2016 at 07:48:30 (CET)

14 mars. Gick en tur i den råkalla dimman kring Kulla Gunnarstorps slott - Domsten. Två gröngölingar ropade flitigt liksom en större hackspett. Två grönfinkar sjöng och där bäcken mynnar ut nedan slottet gick två forsärlor och letade mat. Räknade också till 85 gravänder, 8 bläsänder,4 knipor, 4 gråhägrar, 25 knölsvanar och 2 strandskator. Längre norrut, vid Vikens kustreservat, födosökte en fjällvråk. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, March 14, 2016 at 21:53:34 (CET)

14 mars fm. Vintern slut ?? Märks inte vid min fågelmatning här hemma, förutom de vanliga gästerna även många bofinkar o bergfink, några grönsiskor samt 10-talet stenknäck nu för andra dagen. Dock ett vårtecken:ett turkduvpar söker efter bostad.
P-O Holmgren
Axtorp/Munka Ljungby, - Monday, March 14, 2016 at 09:19:39 (CET)

Sönd. 13/3 Turkduva vid Västraby Gård, 4 dubbeltrastar vid Gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm, 2 skärfläckor, 2 sävsparv och skäggmes från flaggstången i Utvälinge, Häljaröds hamn - Årnacke hamn: minst 8 skäggdopping, minst 2 gråhakedopping och minst 18 svarthakedopping.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, March 13, 2016 at 22:11:43 (CET)

13 mars. Också i Ramlösa en hane svarthätta, sågs av och till under eftermiddagen vid fågelmatningen i vår trädgård.
Sonja Gunnarsson
Ramlösa, - Sunday, March 13, 2016 at 18:42:41 (CET)

13 mars. Ett oväntat besök idag av en hane svarthätta vid fågelmatningen i vår trädgård på Eskilsminne. Med största sannolikhet en övervintrare.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Sunday, March 13, 2016 at 15:27:29 (CET)

Var det jordugglorna som flög lågt över fälten i Ornakärr i går vid halv sextiden, i dimman? De flög i rak linje och syntes inte till mer.
Marja Digby
Helsingborg, - Sunday, March 13, 2016 at 09:23:19 (CET)

160313 - Besök på tomten av bl.a. minst 6 steglits och en gråsiska vid fröautomaterna idag på morgonen. Dessutom gråhakedoppingen tillbaka i "runda dammen".
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Saturday, March 12, 2016 at 12:56:19 (CET)

Vårens första GLADA har tagit luftrummet över gården i besittning i sällskap med trompetande TRANOR. HACKSPETTEN trommer förväntansfullt och TALGOXEN har hittat den rätta melodin. Våren förhoppningsvis!
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, March 12, 2016 at 12:24:28 (CET)

12 mars, Kvidinge. I den kyliga och något dimmiga morgonen lyfte en morkulla från ett buskage på tomten.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Saturday, March 12, 2016 at 08:17:46 (CET)

10 mars Kullen. Dagens mest notabla var två trädlärkor och fyra dubbeltrastar som sträckte förbi i morgondiset.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, March 10, 2016 at 19:16:06 (CET)

10 mars vid lunchtid: En sädesärla knallade i åkanten vid Ugglarpsbroarna.
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Thursday, March 10, 2016 at 12:31:01 (CET)

20160309. Ornakärr. Fantastisk kväll med tre jordugglor som jagade över maderna. Dessutom drillande lärkor och trumpetande tranor. Medobs Karl-Erik Söderqvist.
Erik Svensson
Helsingborg, - Wednesday, March 09, 2016 at 17:51:24 (CET)

9 mars. Premiärtur till Gubbahyllan. Bra fart på smålommarna, drygt 400 drog ner i Sundet, minst 170 ex låg och fiskade utanför hyllan. Bland vårprimörer fanns dubbeltrast, sävsparv, järnsparv och skogsduva i rörelse. En ensam stenknäck sökte föda bland buskarna. Annars var det mest småflockar av grågås, knölsvan och sångsvan som var i rörelse, bland dessa fyra bläsgäss och tio tranor.
Karl G Nilsson Alf Petersson
Strandbaden, - Wednesday, March 09, 2016 at 15:16:14 (CET)

Tis 8/3 Brandsvig, Ängelholm: Vid skymningen, strax efter kl 1800, sågs en Jorduggla födosöka över maderna vid Brandsvig.
Per Knutsson
Ängelholm, - Tuesday, March 08, 2016 at 19:00:43 (CET)

8/3 Hittarp, Bella Vista: ännu ett härligt vårtecken - vid 08.40 sträckte 31 Tranor in. Även Grågås 28, Sångsvan 4.
Mikael Jönsson
Påarp, - Tuesday, March 08, 2016 at 16:40:28 (CET)

Utvälinge, 7 mars 13.00. Under cirka tjugo minuters tid då solen tittade fram sågs en allt talrikare "skruv" med vråkar samlas tätt i luftrummet över gräsmatteodlingen vid Vegeholm (gissningsvis), från ett tiotal till cirka 75 stycken på en kort stund. När solen gick i moln var skruven strax upplöst och vråkarna vidare.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Tuesday, March 08, 2016 at 06:08:16 (CET)

7 mars: idag vid 16-tiden var pilgrimsfalken tillbaka i sin mast på brandstationen i Ängelholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, March 07, 2016 at 21:47:34 (CET)

2016-03-07 Två jordugglor jagade över maderna i Ornakärr kl 15.45
Ronny Svensson
Stureholms by, - Monday, March 07, 2016 at 19:54:12 (CET)

6 mars. En sjungande trädgårdsträdkrypare hördes tillfälligt tidigt på morgonen vid parkeringen Campingbyn Domsten. Efter några strofer kunde fågeln vare sig ses eller höras mer.
Oskar Lindberg
Laröd, - Sunday, March 06, 2016 at 23:39:12 (CET)

5 mars. En stork promenerade nordost Ingelsträde.
Folke Markheden
Helsingborg, - Sunday, March 06, 2016 at 23:29:10 (CET)

6/3. Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Hittarp: vädret var inte så bra, började i regn sedan snö. Vi såg en del fågel. Sångsvan 6, Gravand 30, Knipa 20, Ejder 400. Skrattmåsarna börjar få sommardräkt, Strandskata 9, Bläsand 15, Gråhäger 6, Gröngöling 1, Större Hackspett 3, Nötväcka 2, Koltrast 8, gott om Talgoxe och Blåmes. Efter det åkte vi till Pålsjö och tennisbannorna. Vi letade en stund, inget napp - men vid parkeringen hade fågeln hittats. Vi såg Trädgårdsträdkryparen jättefint, som närmast cirka 5 meter, och den höll ihop med en vanlig Trädkrypare. Fin obs och många glada cirkeldeltagare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, March 06, 2016 at 13:39:24 (CET)

5 mars: Studiefrämjandets höst- och vinterfågelcirkel skådade i Hasslarp och såg ca 100 bläsänder, 6 snatteränder och några krickor. I Rögle skog en ung kungsörn, två stjärtmesar, sjungande trädkrypare och gärdsmyg samt en spillkråka. Det var cirkelns sista exkursion, snart börjar vårcirklarna.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, March 05, 2016 at 23:38:47 (CET)

5 mars Rögle - Stureholm. Nu är det en tid man bara vill rapportera positiva naturiakttagelser. Tyvärr får jag rapportera att den första, vad vi vet, skadade havsörnen hittats vid det nordligaste vindkraftverket i Rögle vindkraftpark. Den skickades till Djursjukhuset i Helsingborg. Jag var där och kollade den. Ett öga var så allvarligt skadat att det ej gick att rädda. Veterinären gjorde även en bedömning att den hade fått en hjärnskada. Vi beslutade i samråd med Kenneth Bengtsson SkOF att avliva örnen. Det var en ung örn som inte var ringmärkt. Den skickas nu till Naturhistoriska Riksmuseet.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, March 05, 2016 at 19:42:48 (CET)

5 mars. Genomförde för första gången min vinterfågelräkning (i området Ugglarps broar-Munka) under period 3. Blandade vinter- och vårfågelobsar: Vid Ugglarps broar en havsörn (närgånget uppvaktad av hundratals kråkor), minst 16 glador och ca 400 grågäss, ropande gröngöling och ca 10 stjärtmesar vid Össjö vilthägn, spelande skogsduva V Ramnasjö mosse och S Rössjön samt ett tranpar på betesmarken mellan väg 114 och Rössjöholms gård. Medobservatör: Gunnel Paulsson.
Göran Paulson
Höganäs, - Saturday, March 05, 2016 at 15:30:15 (CET)

4/3. Hittarp. Härligt vårtecken 92 insträckande ormvråkar Bella Vista Hittarp.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, March 04, 2016 at 17:43:46 (CET)

4 mars. Kullagymnasiet, Höganäs. Takstrandskatorna är på plats igen, enligt en kollega sedan ett par dagar. Våren är här!
Göran Paulson
Höganäs, - Friday, March 04, 2016 at 16:37:03 (CET)

Idag, 13.00, flög en havsörn ett par varv runt Tåstarpssjön och drog sedan norröver. Såg den igår också men på för långt håll (hann inte hämta kikaren) för att vara 100% säker.
Peter Shaw
Munka Ljungby, - Friday, March 04, 2016 at 13:43:54 (CET)

3/3 Råå hamn södra piren: Strandskata 6. Örby ängar: 20 Tranor tar höjd inför vidare flygning mot Pulken alt. Hornborgasjön?
Inger & Erland Rosberg
Rydebäck, - Thursday, March 03, 2016 at 16:10:00 (CET)

2/3. Sandön: Storspov 5, Större Strandpipare 6, Skäggmes 4. Rönnen: Strandskata 2. Farhult: Storspov 9, Strandskata 24, Sångsvan 5.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, March 02, 2016 at 22:19:18 (CET)

Kl. 09.25 1/3 -16. Trädgårdsträdkryparen var på bästa humör när jag kom till Pålsjö skog söder om tennisbanorna. Den kom flygande efter ca 1 minuts väntan.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Wednesday, March 02, 2016 at 11:35:34 (CET)

Tisd 1 mars: Ornakärr. Kaj Möller står i bistra blåsten på parkeringsfickan. Hans envishet smittade av sig, jag ville heller inte lämna. - Det lönade sig! Vid 18.05 hade vi två stycken jordugglor. Den ena ryttlade tydligt, 8 - 10 meter över backen, på ett sätt som ingen av oss sett tidigare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, March 01, 2016 at 19:14:11 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!