Observationer november 2016

30 nov. Vandring längs Råån från Raus kyrka till Gantofta. Vi såg och hörde en sjungande strömstare genast i ån nedanför kyrkan. Därefter strömstare på ytterligare 3 platser längs ån. (Samma individ?) Flockar av grönsiskor och stjärtmesar. En! bergfink och en gråsiska. Ett antal steglits, björktrastar m.m. En givande promenad. Medobstervatör Karin Olofsson
Ann-Marie Göransson
Helsingborg, - Wednesday, November 30, 2016 at 14:35:51 (CET)

29 nov. Nedslag längs Öresundskusten från Viken och norrut. I Vikens hamn en hel del trut däribland en färgmärkt gråtrut med ursprung Litauen. Uppe vid Lerberget en lappsparv i mållorna, inne på Höganäs reningsverk en forsärla. På Ören, Strandbaden ordentligt mycket fågel i tången - mestadels sädesärlor (36 st!) men även tiotalet skärpiplärkor samt en vattenpiplärka. Enstaka sädesärlor även på andra lokaler liksom isländska rödbenor utspridda lite här och var. Medobsare Fredrik Ström.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, November 29, 2016 at 21:07:25 (CET)

Örnrunda den 28/11.En ad pilgrimsfalk satt på marken mellan vindkraftsverken vid Västraby.Vid Svedberga ängar en honf blå kärrhök.Havsörn en vid Själrönnen o en kungsfiskare i dammen vid tegelbruket.På em en pilgrimsfalk o två svatrhakedoppingar vid Grytskär
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, November 28, 2016 at 22:02:51 (CET)

28 nov. Vintern börjar på allvar märkas i Norra hamnen, Helsingborg och allt fler trutar står nu på flytbryggorna. Under måndagseftermiddagen sågs förutom grå- och havstrut även en 1k kaspisk trut samt inte minst en 2k medelhavstrut. Även bland de vanligare arterna finns intressant att finna i form av färgmärkta individer - idag en danskmärkt 4k havstrut som även tidigare vintrar setts i nordväst samt en norskmärkt 2k havstrut som i september sågs på Råå.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 28, 2016 at 18:56:31 (CET)

27 november. Isande kall och hård nordanvind. Farhultsviken var helt blottlagd och vadarna, änderna, måsfåglarna förpassade till några få rev och tångbankar längs stränderna. Sju rödbenor och 28 kärrsnäppor rastade i viken, på havet utanför en flock på 15 bergänder. Ett kort besök i hornugglekvarteren vid skolan i Kattarp resulterade i fem hornugglor som satt och kurade i en tuja. Klas medobsare.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 28, 2016 at 18:49:30 (CET)

26 nov. Rejält dimmig morgon trots (eller på grund av) rätt ordentliga västvindar. Vid Båstad hamn två svarthakedoppingar, en smådopping samt lite alkor i rörelse ute i bukten. Vandring i Sinarpsdalen med framförallt trastar rörliga i området men även ett par flockar gråsiskor varav en flock även innehöll en snösiska. Lunch och eftermiddag vid Dagshög där isabellatörnskatan visade upp sig fint korta stunder och andra stunder försvann in i buskage efter att ha hämtat sin redan uppspetsade mus... Nedanför låg svartanden som vanligt. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 28, 2016 at 18:43:24 (CET)

27 november. Hittarps rev. I tång och strandvegetation - Järnsparv 1-2, Gransångare 1, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 1, Sävsparv 2 och Gärdsmyg 6. En fjällvråk flög förbi på låg höjd. Längs stranden norr om revet bla 6 rödbenor och 12 krickor.
Oskar Lindberg
Laröd, - Monday, November 28, 2016 at 06:06:54 (CET)

27 november. Råån. Strömstare vid Gantoftaparkeringen. Medobs Gunilla Arborelius
Bosse Johansson
Ramlösa, - Sunday, November 27, 2016 at 22:40:02 (CET)

27 november En liten vandring i Sinarpsdalen, Grevie. Dalgången gav skydd mot nordvästan men fågellivet var sparsamt men att få se 160 sidensvansar tillsammans med ett 50-tal björktrastar och många koltrastar länsa ett antal äppelträd i den bleka novembersolen var häftig upplevelse. I övrigt sågs bland annat 1 spillkråka, 3 större hackspettar, 1 stenknäck, cirka 50 gråsiskor,8 domherrar, 5 stjärtmesar, 2 kungsfåglar 2 entitor och en del bo- och bergfink.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 27, 2016 at 20:28:31 (CET)

2016-11-26. Bälteberga. Sångsvan 32, ormvråk 4 varav en Börringevråk, glada 4, fjällvråk 1, blå kärrhök 1 (hona), tornfalk 1, korp 3, björktrast 10, spillkråka 2, större hackspett 1, snösparv 10, strömstare 1, skogssnäppa 1, häger 1 och storskarv 1.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Sunday, November 27, 2016 at 10:02:26 (CET)

Hittarps Rev 26 nov. En timme i den friska vinden gav 4 fiskande havssulor, en ob. lom,1 strandskata, 2 stjärtänder, ett tjugotal bläsänder och 2 steglits.
Björn Holm
Hittarp, - Saturday, November 26, 2016 at 16:07:40 (CET)

2016-11-25 Stureholm. Inte bara hökuggla som nu varit stationär i exakt en månad. Även flockar av grönsiskor, gråsiskor, björk- och rödvingetrastar, blå kärrhök hona, ormvråk, större hackspett 2, spillkråka 2, nötväcka 3, trädkrypare 2, stjärtmes 3, järnsparv 1 samt svartmes 1. I dammen simmade en ensam tundrasvan på fm borta på em. Kanske hade den gjort sällskap med de 60 sångsvanar som betade mellan Stureholmsvägen och vindmöllorna.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Friday, November 25, 2016 at 23:25:28 (CET)

25 nov. Ca.300 m norr Dagshög, vid 12.30, längs Skåneleden mot Torekov sågs under 10-15 min på 5-10 m avstånd en 1K Isabellatörnskata fint exponerande sig i toppen av en enebuske.
Lennart Johansson
Vejbystrand, - Friday, November 25, 2016 at 17:13:35 (CET)

24 november. 10 grader varmt och nästan vindstilla gav förutsättningar för en fin skådardag på Bjäre, och fåglarna ställde upp: 4 svarthakedoppingar vid Vejbystrand. 17 vinterhämplingar, 10 snösparvar och 1 fjällvråk på Vasaltsheden och på Torekovs rev smög 6 skärsnäppor fram ur stenskravlet efter en stunds väntan. 1 forsärla och 1 skärpiplärka flög över och ute på Väderön vakade 2 havsörnar samtidigt som 2 havssulor drog förbi. Flockar med sidensvansar på flera ställen.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, November 24, 2016 at 17:40:00 (CET)

22 november; de senaste åren har någon/några forsärlor försökt övervintra vid reningsverket i Ängelholm och i dag var en återigen på plats.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, November 22, 2016 at 17:06:24 (CET)

Ti 22 nov. Konsul Persson villa, Hbg; Sidensvans ca 30 ex länsade kvarvarande rönnbär
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, November 22, 2016 at 12:16:00 (CET)

20 nov.Helsingborg, Jordbodalen. En strömstare samt gärdsmyg.
Folke Markheden
Helsingborg, - Sunday, November 20, 2016 at 23:14:20 (CET)

20 november En skogstur mellan Munka Ljungby och Västersjön. Ganska tyst i skogen, men vid Rössjöfors fanns en strömstare som visade upp sig väldigt fint.
Mona Hansson
Helsingborg, - Sunday, November 20, 2016 at 16:27:15 (CET)

Söndag 20 nov. På förmiddagen visade sig november från sin bästa sida och inbjöd till en tur till Tomarps ene/kungsgård. En hel del födosökande fåglar av olika slag, cirka 40 arter. Mest anmärkningsvärt var flera flockar gulsparv på stubbåkrar och fält på totalt minst 180 ex. I slånbuskagen käkade rödvingetrast, koltrast och björktrast bär. En flock på 18 stjärtmesar gladde liksom 1 blå kärrhök, 1 fjällvråk, 1 spillkråka, 1 skogsduva och 1 enkelbeckasin. Dessutom förbidragande sidensvansar, domherrar, gråsisiskor, glador, och större hackspett. Vid gården kretsade storkparet och precis när molnen tätnade och vinden tilltog så kom en adult havsörn norrifrån och fortsatte mot Söderåsens höjder.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, November 20, 2016 at 16:09:36 (CET)

19 nov. Liksom många tillresta inledde vi dagen i gryningen vid Vejbystrand där den rödhalsade snäppan stod och sov tillsammans med kärrsnäppor ute på ett stenrev - tyvärr mestadels dold och hukande mellan stenarna i den friska sydvinden. Fram på morgonen drog calidris-flocken till Stora Hult där den rödhalsade kunde ses bättre - och av än fler skådare... Uppåt Lervik sågs fjorton tofsvipor, två enkelbeckasiner och en rödbena - nio större korsnäbbar drog söderut. Uppe i norr sågs en stor björktrastflock - minst 2000 ex - och fler flockar var i rörelse ute på Bjäre under dagen. Vid Mäsinge en om ungefär 1000 ex - där även två rödvingetrastar, en dubbeltrast och fyrtio starar - vid Rammsjö minst 2200, även där en rödvingetrast. Nere vid Rammsjöstrand en fjällvråk - uppåt Påarp en dubbeltrast. I sista skådarljuset besök vid Norrebrohamn där en smådopping, en svarthakedopping och en forsärla rastade. Medobs Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, November 19, 2016 at 23:54:26 (CET)

2016-11-19. Rössjön: havsörn 2 ad, skäggdopping 1 ex, kungsfiskare 1 ex, strömstare 1 ex vid utloppet och 1 ex vid gamla kraftstationen. Sidensvansar.
Patric Carlsson
Lärkeröd, - Saturday, November 19, 2016 at 16:45:50 (CET)

18 nov. Helsingborg. En kungsfiskare visslade och dök i Jordbodalen, nedersta dammen. Hägern flög iväg.
Folke Markheden
Helsingborg, - Friday, November 18, 2016 at 23:24:43 (CET)

17 Nov. Sällsynta fåglar är kryddan i soppan av vardagsskådande. Att hitta en ungfågel av rödhalsad snäppa och lyckas bestämma den i fält har av UK skådare benämnts som "den ultimata observationen". Mkt svår att bestämma och inte tidigare påträffad i Europa. Norge och sedan Island var före oss men av allt att dömma är det den Norska fågeln som nu gästar Skälderviken! Torsdag vid lunchtid höll den till vid Vejbystrand tillsammans med kärrsnäppor efter att tidigare setts vid Farhult och troligen tidigare i oktober vid Sandön-Farhult. En eloge till Rolf Helmersson som var först att uppmärksamma denna sällsynta gäst!
Johan Stenlund
Viken, - Friday, November 18, 2016 at 19:17:10 (CET)

17 november: vi åkte upp genom Rönneådalen och därefter längs Örnrundan i den soliga höstdagen och såg minst 6 mindre sångsvanar (förmodligen fler…) i en flock med ca 100 sångsvanar mellan Ugglarps broar och Össjö. Blå kärrhökar vid Höja våtmark och Tomarp, en ung havsörn och ca 40 glador vid Ugglarp. 3 turkduvor vid Berchshill och 28 vid Västraby, pilgrimsfalkar vid Västraby och Lönhult, 3 fjällvråkar runt vindmöllorna. På eftermiddagen, precis innan regnet kom, en yngre havsörn, ca 15 sidensvansar och 4 kustpipare vid Sandön.
Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, November 17, 2016 at 23:56:00 (CET)

To 17 nov. Centrala Hbg, Kullagatan Konsul Olssons plats; 3-5 stjärtmesar bland de glesa träden
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, November 17, 2016 at 13:24:28 (CET)

16 november, Mistluren. Dagens sträckare och överraskning (svaga sydvindar) var utan tvekan havssulorna med hela 141 ex mot söder, alla utom fyra ex var gamla fåglar. En obestämd islom drog in i dimman, sannolikt en svartnäbbad.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, November 16, 2016 at 18:58:26 (CET)

14/11 Örnrunda.Vid vindkraftverken två glador som flög oroväckande nära verken.Vid Lönhult en blå kärrhök honf. o en gammal pilgrimsfalk på ett brunnslock.Jag hade den ganska nära från bilen o kunde konstatera när den lyfte på v ben att den var märkt med blå ring.Därefter flaggstången Sandön.Flertal kustpipare o kärrsnäppor o en sandlöpare.Precis som tidigare obsevatörer fem havsörnar i området.Kul, eftersom vi på 70-80 talet inom Kof jobbade intensivt för att bevara havsörnen.Det har många glömt.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, November 15, 2016 at 11:53:50 (CET)

14 nov. Förmiddagsrunda tillsammans med Klas i Skälderviken. I den kylslagna men vackra gryningen stora mängder gäss i Farhultsviken - i runda tal 3500 vitkindade och 700 grågäss. Vid Årnacke hamn - Stenkrossen två vattenpiplärkor tillsammans, rörliga fram och tillbaka längs stranden. Bland hundratalet gråsiskor kunde en snösiska vaskas fram. Ute på havet låg minst nio svarthakedoppingar, en tobisgrissla liksom två hanar alfågel, tillsammans med gräsänderna en stjärtand Utanför Rönnen en flock om tio svärtor och vid Rösan ytterligare en hane stjärtand. Vid Sandön en bergand, en svarthakedopping, en sandlöpare samt minst fem skäggmesar. Lite blandat med vadare på ovan nämnda lokaler - totalt inräknades strandskata 12, kustpipare 17, tofsvipa 4, kärrsnäppa 56, enkelbeckasin 3, storspov 92 samt rödbena 10. Åtminstone sex havsörnar rörliga i inre Skälderviken. Framåt eftermiddagen en runda ner i Norra hamnen med omgivningar - noteras kan en forsärla samt två skärpiplärkor.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 14, 2016 at 18:14:55 (CET)

14 november: ca 300 trastar höll till vid skjutbanan i Farhult idag, mest björktrastar med även en hel del rödvingetrastar. Dessutom 40 starar och 20 sidensvansar. 6 prutgäss rastade och flera småflockar med stjärtmesar drog runt mellan dungarna. Vid Sandön 5 havsörnar och minst 10 skäggmesar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, November 14, 2016 at 16:47:41 (CET)

Sö 13 november Söderåsen; Åvarp-Vegeådalen-Halla. Häger 1, Duvhök 1, Ormvråk 2, St hackspett, Gärdsmyg, Stenknäck, Grönfink
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, November 13, 2016 at 21:34:36 (CET)

Västraby Vindkraftpark 161113 På tal om vikten att rapportera rovfåglar från Vindkraftparksområdet: En havsörn, troligen 2K, satt på fältet precis mellan tre vindmöllor. Drog till Rögle gård därefter. Västraby gård ståtade med 21 turkduvor (men troligen fler i förrgår). Lönhult. En ad. pilgrimsfalk, sannolikt hane, attackerade ormvråk. Satt sedan länge spejande på brunnslock väster om vindmöllan.
Björn Aldén
Göteborg, - Sunday, November 13, 2016 at 18:03:45 (CET)

Sönd. 13/11 På sträckan Strandbaden-Mölle hamn sågs ca 150 sädesärlor med största ansamlingen vid revet vid Strandbaden där det sågs 108. Där sågs dessutom 2 vinterhämplingar. 1 gammal pilgrimsfalk jagade starar vid stranden strax söder om Mölle.
Björn Elmlund
Lerberget, - Sunday, November 13, 2016 at 16:53:56 (CET)

12 november: 6 oskygga prutgäss betade, en havsörn flög över och en flock på minst 30 stjärtmesar drog förbi när Studiefrämjandets fågelcirkel vandrade mellan Jonstorp och Farhult på förmiddagen. En honfärgad blå kärrhök jagade och i Farhultsviken rastade ca 10 kustpipare, 2 rödbenor, 15 storspovar och 30 kärrsnäppor. Lite senare vid Sandön en honfärgad salskrake och en gammal havsörn.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, November 13, 2016 at 12:00:04 (CET)

12 nov. lördag em. Kort nedslag på Bjärekusten nedanför Ripagården. Nära "hamnen" tre forsärlor och två piplärkor, kanske skärpipl. Två kungsfiskare satt på metallbryggan och pilade iväg på var sitt håll och satte sig på stenar längre bort. 5 ängspiplärkor höll till bland den uppkastade tången. En liten flock steglits, ganska orädda sökte föda i en al och bland skräppor och tistlar. En större flock björktrast drog omkring till synes utan mål. Från träddungar längre bort hördes korp och gröngöling, och närmare oss lite vemodig prat från en domherre. På väg tillbaka till bilen stötte vi upp en enkelbeckasin. Mot havet såg vi mest trivialarter men kricka och några bläsänder kan noteras. I härligt skådarväder ställde vi kosan hem. Många ormvråkar och några glador och så en flock tofsvipor nära Hjärnarp. Bengt Nilsson fr Gånarp körde.
Joachim Falck
Tåstarp, - Sunday, November 13, 2016 at 07:57:08 (CET)

12 november. Efter att ha fått se härfågeln som idag hade återupptäckts vid Ängelsbäcksstrand, åkte jag till Torekov där Jan Gustavsson och jag skulle se om den orädda nötkråkan var kvar bakom förskolan, där den tidigare hade setts. Visst, där var den bland ett hasselbestånd. Den hoppade omkring helt orädd bara några meter framför oss.
Mats Ljunggren
- Saturday, November 12, 2016 at 19:16:08 (CET)

12/11. Vid båtklubben i Utvälinge låg en smådopping och dök. Samtidigt kom en kungsfiskare flygande. Ute vid betongbryggan flög en rördrom lågt över vassen, och gick ned bakom vassen i ån.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, November 12, 2016 at 17:13:34 (CET)

2016-11-12. Rössjön: havsörn 1 ad, svärta 6 rastande (tror inte att jag sett i sjön tidigare), kricka 1 ex, skäggdopping 1 ex, strömstare 1 ex vid möllan. Sidensvansflock drog över.
Patric Carlsson
Lärkeröd, - Saturday, November 12, 2016 at 16:15:28 (CET)

11 november: dagens skådarrunda började och slutade med kungsfiskare – den första på morgonen i Norrebro hamn och den sista tillsammans med två toppskarvar vid Svarteskär i Torekov. Däremellan såg vi en honfärgad blå kärrhök vid Dalen samt 2 havsörnar, 3 forsärlor och flera skärpiplärkor vid Ängalag. En sibirisk gransångare lockade och visade sig fint vid Torekovs golfbana. Vid Norrebro hamn en smådopping som dök flitigt och en småvessla som snabbt sprang över vägen. Medobsare var Jan Skidell, Karl-Erik Söderqvist och Bengt Andersson.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, November 11, 2016 at 23:28:02 (CET)

11/11. Åkte till Lervik i det fantastiska novembervädret och hade hoppats på nån berglärka eller nåt annat trevligt. Det blev det senare. Gick i fårhagen norr om hamnen när plötsligt en härfågel kom lågt flygande. Den landade i en buske nära grusvägen, där den satt en god stund innan den var försvunnen. Efter en knapp halvtimme sågs den igen flygande bort mot dungen med vandringslägret. Därefter sågs fågeln inte mer.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Friday, November 11, 2016 at 20:01:28 (CET)

10 november: två gamla havsörnar lekte i luften mellan Ugglarps broar och Öja på eftermiddagen, ytterligare en i obestämd ålder drog västerut i Rönneådalen. Glador överallt, totalt ca 40, flest vid gåsuppfödningen ovanför Ugglarp.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, November 10, 2016 at 23:24:59 (CET)

10 nov: vid en åtel på ett skördat majsfält, mellan Kattarp och Västraby gård, sågs havsörn 2, ormvråk 5 och glada 7.
Ronny Johansson
Kattarp, - Thursday, November 10, 2016 at 17:27:37 (CET)

8 nov. Skådning inne i Helsingborg ut till dess utkanter. Morgon, förmiddag inåt land där enstaka järnsparvar, gransångare och en svarthätta var höjdpunkterna. Glest sträck av sångsvan med totalt 165 sträckande fördelat på sju flockar noterades också. Fram på eftermiddagen ner till kusten, från reningsverket i söder till Vikingstrand i norr. Reningsverket bjöd på forsärla och ad hane svart rödstjärt. Tre honfärgade salskrakar drog snabbt förbi norrut. Uppe vid Pålsjöbaden låg en flock med tre knipor, två brunänder och en bergand precis inne vid själva kallbadhuset. Ute i sundet fiskade tre havssulor. Överlag mer fågel i tången och buskarna ner mot kusten nu jämfört med i helgen (kylan pressar på!) - längs kuststräckan noteras bland annat tio skärpiplärkor, fem järnsparvar, en gransångare, tjoget gärdsmygar.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, November 08, 2016 at 23:39:45 (CET)

6 nov. Sträckan Viken - Höganäs var mål för dagens skådning. Vid Viken rastade en rödbena, liksom 300 havstrutar. Två trädlärkor drog lågt förbi. I vresrosorna innanför Svanebäcksrevet en rejäl grönfinksflock som splittrade sig i flera mindre flockar för att sedan åter gå samman - totalt ungefär 400 ex. En ung pilgrimsfalk drog snabbt förbi. Gamla Lerberget bjöd på två forsärlor, en rödbena samt en flock om tio mindre samt en större korsnäbb. Uppe vid Höganäs reningsverk fyra svarta rödstjärtar liksom minst sju sädesärlor. På Långören en sädesärla varifrån även den enorma tankern Overseas Redwood sågs, som ligger för ankar utanför Nyhamnsläge. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, November 08, 2016 at 23:24:51 (CET)

7 nov. Helsingborg, N Hunnetorpsvägen. En liten flock stjärtmesar drog fram vid fruktodlingen tillsammans med några andra mesar. Trevligt!
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, November 08, 2016 at 22:32:38 (CET)

5 nov. Finkamning av Öresundskusten norr om Helsingborg från Laröd till Grå läge. Vid Larödbaden en hel del fågel - däribland en rejält sen ärtsångare, en forsärla, två gransångare samt ordentligt med trut - däribland en ung kaspisk trut. Fem prutgäss sträckte söderut liksom sju vinterhämplingar. En ung duvhök drog förbi och ute i sundet fiskade två adulta havssulor. Uppe vid Hittarps rev rastade tre isländska rödbenor och en vinterhämpling, vid Grå läge ytterligare två rödbenor - en av dessa märkta i området 2009, still around! Gott om trut var det inte bara nere vid Larödbaden - hela sträckan upp till Grå läge rik på trut, mestadels havstrut. Bland dessa kunde vi läsa av sex färgmärkta havstrutar med ursprung i Danmark - med åldrarna 1k (2), 2k, 3k, 5k samt 7k. Vissa av dem sedan tidigare sedda i rapportområdet - en av dem avläst i Polen i våras! Medobservatör under dagen Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, November 07, 2016 at 13:24:58 (CET)

6 nov. Mårten hittade under eftermiddagen en trädgårdsträdkrypare på Örby ängar. Den höll till i ett tämligen begränsat område direkt söder om det gula huset "Örby vattenverk" som är beläget söder om skjutbanan. På revlarna söder om Råå hamn en ung kaspisk trut samt en adult hybrid gråtrut x havstrut.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, November 06, 2016 at 20:58:44 (CET)

6 november, kall och hård nordostan vid Kullens fyr. Trots detta drog 15 havssulor och 1 storlabb mot sydväst liksom 20 snatteränder. En ensam ung tretåig mås sträckte norrut.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, November 06, 2016 at 20:44:31 (CET)

Bjärerunda 5/11 innan regnet kom. Grytskären: skärsnäppa 3 och 25 snösparvar, en dvärgbeckasin och 6 skärpiplärkor på stranden innanför. Lya ljunghed: en varfågel. Kattvik: duvhök, gröngöling, stjärtmes och 10 alfåglar bland 450 sjöorrar. Norrebro hamn: fint sträck av blandade änder mot söder. Två tumlare och tre flockar stjärtmes.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, November 05, 2016 at 17:57:19 (CET)

Strömstararna är tillbaka i Jordbodalen. 3 st, bredvid varandra, födosökte i bäcken idag. Helsingborg 2016-11-05
Ing-Marie Henningsson
Helsingborg, - Saturday, November 05, 2016 at 16:00:34 (CET)

3 nov. Sträckspan under morgonen hemma på balkongen vid Vikingsbergsparken, Tågaborg, Helsingborg. Mycket kajor i rörelse under den klara morgonen - totalt inräknades 4570, uteslutande på rejält hög höjd sträckande i västlig eller sydvästlig riktning. Även en del råkor (320) samt kråkor (130) på samma vis sträckande mot Danmark. I övrigt rätt lugnt men noteras kan ringduva 600, gråsiska 25, sidensvans 30, ormvråk 9, stenfalk 1. Vidare till Hittarps rev där en sånglärka drog till sig uppmärksamheten då den lockade med ett avvikande, mjukare och lättare läte. Bortsett från lätet dock intet avvikande. Två adulta mindre sångsvanar sträckte söderut, liksom två sädgäss och 200 kajor. Fem vinterhämplingar rastade vid revet liksom en ung norsk/danskmärkt havstrut. På promenad norrut till Domsten noteras sex isländska rödbenor, en forsärla, 35 stjärtmesar samt tre gransångare.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, November 05, 2016 at 18:31:18 (CET)

3 november: Örnrundan gjorde skäl för namnet idag när 1 ung kungsörn och minst 3 havsörnar visade upp sig fint. Dessutom 1 blå kärrhök, 1 fjällvråk och 1 duvhök, många glador och ormvråkar. I Rögle by kalasade 25 sidensvansar på rönnbär. Mycket att titta på även vid Sandön där Skälderviken låg spegelblank; 8 bergänder, 5 prutgäss, 1 sillgrissla, 7 svarthakedoppingar, ca 15 skäggdoppingar. Kungsfiskaren använde bryggan som bas för sina fiskeförsök och en pilgrimsfalk lyckades får upp alla traktens fåglar innan den slog sig ner på Rönnen. I buskagen nedanför flaggstången lockade en gransångare.
Karl G Nilsson o Thomas Wallin
- Thursday, November 03, 2016 at 23:39:05 (CET)

3 nov. Ett par eftermiddagstimmar längs Bjärekusten. Vandring från Stora hult norrut till Ranarpsstrand och tillbaka. Två berglärkor födosökte längs stranden innanför Grytskären. Därutöver ganska mager utdelning: fem prutgäss, två bläsgäss, fem svarthakedoppingar, en rödbena, en duvhök och fyra skärpiplärkor.
Henrik Johansson
- Thursday, November 03, 2016 at 20:44:34 (CET)

2016-11-03, i Öresundsparken, Helsingborg. Större hackspett.
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Thursday, November 03, 2016 at 13:30:07 (CET)

1/11 Mistluren, Kullen. Säsongens första sångsvansflockar mot SV. Andra nya arter för hösten var salskrake och alkekung. En gammal svartnäbbad islom passerade på närhåll. En storlabb jagade trut ute i väster. Drygt 400 bläsander passerade liksom en handfull av vardera stjärtand och snatterand.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, November 01, 2016 at 18:50:38 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!