Observationer oktober 2016

31 oktober, Kullens fyr. Bra fart på småfågelsträcket de första timmarna, sedan kom diset. Gråsiska 575, domherre 930, sidensvans 750, björktrast 1000, stare 1200, (bo)bergfink 2500, stenknäck 13, sparvhök 18 m.m Även bra fart över havet, gråhakedopping 10, svarthakedopping 1, sjöorre 265, alfågel 3, havssula 33, prutgås 4, storlabb 1 dagens udda sträckare var en skärsnäppa samt en ung silvertärna.
Karl G Nilsson o Kaj Möller
Strandbaden, - Monday, October 31, 2016 at 14:33:37 (CET)

30 oktober. Första morgontimmarna vid Yttre Kattvik dagen efter de senaste dagarnas blåst. Ingen större rörelse över havet - enstaka av alla förväntade arter. Däremot - litet överraskande en lunnefågel som tillsammans med två sillgrisslor drar inåt bukten för att sedan fälla på vattnet. Vidare till Torekovs rev där det enda nämnvärda är en snösparv. Ute på och kring Svarteskär åtminstone nio toppskarvar. Därefter följer årets sista reguljära båttur till Hallands Väderö där vi sedan tillbringar de följande fem timmarna. En hel del fågel på ön - skapligt med både siskor, mesar, gärdsmyg och domherre. I gråsiskeflockarna hittas även minst fyra snösiskor, vilka blir dagens höjdpunkter! En flock med fem kustpipare och en myrspov rastar vid Kappelhamn - i övrig vadarväg på ön en av respektive ljungpipare, morkulla och enkelbeckasin samt sju skärsnäppor. I en flock om 110 sjöorrar vid Vinga skär även tolv alfåglar. Bland rovfåglarna kan nämnas tre fjällvråkar och en adult havsörn, bland småfåglar som sträckte förbi en vardera forsärla, trädlärka och ladusvala. Sexton snösparvar, en varfågel och sex toppskarvar rastade liksom en gråhakedopping. I allt underbara timmar på Väderön med strålande sol - ännu både tegelröd ängstrollslända och höstmosaikslända i luften! På väg hem en nötkråka längs vägen vid Boarp. Medobsare under dagen Klas Rosenkvist och Thomas Terne.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, October 31, 2016 at 21:29:28 (CET)

30 oktober Denna helt fantastiska höstdag gjorde vi en liten vandring kring Maglaby kärr med omgivningar på Söderåsen. Landskapet består numera mest av kalhyggen och granplantager men vi såg överraskande mycket fåglar såsom 1 varfågel, 1 gröngöling, 1 spillkråka, minst 6 nötskrikor som letade upp en kattuggla på dagkvist som de sedan mobbade, 2 talltitor, 3 svartmesar, minst 10 domherrar och en hel del grönsiskor och gråsiskor. Flera flockar av björktrast drog ommkring. En hel del gäss i luften, bland annat cirka 250 sädgäss och 75 vitkindade gäss. Ett 40-tal ormvråkar sträckte förbi under fikapausen. När vi kom hem till Helsingborg kretsade två gamla havsörnar över Tågaborg. Mäktigt! Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Monday, October 31, 2016 at 00:52:06 (CET)

30 okt. Runt parkeringen till Campingbyn, Domsten höll en brandkronad kungsfågel till ihop med 2 kungsfåglar. Hökugglan som upptäcktes i veckan på hygget norr om Stureholms våtmark kvar idag vid lunchtid.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, October 30, 2016 at 21:01:41 (CET)

30 oktober. En fantastisk dag för skogsvandring! Klåveröds strövområde på Söderåsen visade sig från sin allra bästa sida och många av skogens fåglar var på gott humör. Vi såg 20 bergfinkar, 4 domherrar, 6 stjärtmesar, 2 svartmesar,ett 20 tal sidensvansar, 3 trädkrypare och ett stort antal talgoxar, blåmesar, nötväckor, gärdsmygar och nötskrikor.
Mona Hansson
Helsingborg, - Sunday, October 30, 2016 at 17:07:08 (CET)

29 okt. Båstads hamn fram till kl 14. I den hårda nordvästvinden en hel del fågel ute över Laholmsbukten. Förutom gott om havssulor även minst en grålira och en klykstjärtad stormsvala. Sillgrisslor, tordmular, grå- och svarthakedoppingar, smålommar, bergänder, alfåglar, svärtor och sjöorrar. Även jämt flöde med rovfåglar över vågorna, bl.a. 3 blå kärrhökar, 2 fjällvråk och en stenfalk. En ung pilgrimsfalk gjorde några halvhjärtade utfall mot en troligen skräckslagen kaja, men avstod till slut.
Henrik Johansson
- Saturday, October 29, 2016 at 20:59:36 (CEST)

29 okt Kullen. Märkligt nog inga gråliror sedda från berget denna dag men andra havsfåglar som: svartnäbbad islom 1 ad, stormfågel 2, storlabb minst 3, kustlabb 1 ad ljus, tretåig mås 13 och havssula ca 100 varav ett tjugotal fiskande vid spetsen. Alkorna som bestämdes var sillgrissla 130, tordmule 45, tobisgrissla 2. Paret pilgrimsfalk var ute och försökte fånga starar, annars grågås 435, kanadagås 16, prutgås 1 i ejderflock, ejder 191, sjöorre 191(!), svärta 18, knipa 54, småskrake 28, skäggdopping 4, gråhakedopping 1, storskarv 55 och smålom 8.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, October 29, 2016 at 19:06:33 (CEST)

Jag hängde ut säsongens första talgbollar igår och idag tog en mindre hackspett för sig - Öresundsparken, Helsingborg, 2016-10-29
Göran Arbstedt
Helsingborg, - Saturday, October 29, 2016 at 15:45:29 (CEST)

29 oktober. Domsten. Dagens art var utan tvekan grålira där vi räknade in 7 ex fram till kl 14 i NV-vinden. Ett 30-tal havssulor höll till i norra delen av sundet och 6 tretåiga måsar sträckte. Rovfågelsträck. Sparvhök 25, ormvråk 9, blå kärrhök 2 hanar, fjällvråk 1 och stenfalk 1. Medobservatör var Bengt Andersson
Oskar Lindberg
Laröd, - Saturday, October 29, 2016 at 15:35:26 (CEST)

29 Oktober Vindmölleparken Rögle - Västraby. En död havsörn 2K ? Låg i två delar nedanför en av möllorna. Örnen var ringmärkt. Kadavret levererat till SkOF i Malmö för vidarebefordran till Naturhistoriska Riksmuseet. Det var det andra offret av havsörn (som jag känner till) vid vindmölleparken.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, October 29, 2016 at 15:10:54 (CEST)

29/10 lörd.Yttre Kattvik 08.00-12.30. Blåsigt och med hopp om havsfågel med bl.a grå lira 3,tretåig mås 8,havssula många,Svartn.islom 2,lunnefågel 2,mycket alkor,sjöorre många flockar,svärta likaså,alfågel 4+2,skäggdopping 6,gråhakedopping 4,mycket sträck av grågås o 8 vitk. gås.Flera rovfåglar sträckte också bla.Ormvråk 10 tal blåhök honf 1. sparvhök 10 tal, stenfalk 1 och fjällvråk 1.En sandlöpare drog förbi på nära håll.Medobs.Lars Forsèn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Saturday, October 29, 2016 at 14:23:28 (CEST)

28 Oktober. Hann bara med en kort sväng förbi Malenbadet, Båstad i blåsten på em. 5 bredstjärtade labbar i flock varav en ad med "klubbor" och en grålira snurrade i bukten. Tärnmås, brednäbbad simsnäppa mm sedda av andra under dagen.
Johan Stenlund
Viken, - Friday, October 28, 2016 at 19:18:37 (CEST)

27 oktober: 10 berglärkor rastade på stranden vid Ängalag på Bjäre när Studiefrämjandets fågelcirkel exkurerade på förmiddagen. 2 kentska tärnor sträckte mot sydväst, 3 havssulor fiskade i Laholmsbukten och en gammal havsörn vakade ute på Tjällran. Dessutom en snösparv och några vinterhämplingar. En stor duvhökshona satte fart på krickor, bläs- och gräsänder. På Svarteskär i Torekov satt 11 toppskarvar.
Thomas Wallin o många fler
- Thursday, October 27, 2016 at 17:54:03 (CEST)

26 oktober Kropps våtmark. På väg till våtmarken vid den oasfalterade delen av Mineralgatan svart rödstjärt 2 (de har varit där i mer än en vecka). Vid våtmarken flockar av bergfink, bofink, grönfink och stare, gulsparv 5, talgoxe 4, kungsfågel 3, fjällvråk 2, ormvråk 1, sparvhök 1, tornfalk 1, skogsduva 3, enkelbeckasin 6, dvärgbeckasin 2, bläsand 10, kricka 8, knölsvan 2, fiskmås, gråtrut och havstrut.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Thursday, October 27, 2016 at 08:56:14 (CEST)

Förmodligen var det ljungpipare du såg, Gunilla. De kan på höstarna samlas i väldigt stora flockar i Skåne, på sin väg från Norrland till sydligare nejder.
Hans Nordius
Ängelholm, - Thursday, October 27, 2016 at 00:50:32 (CEST)

25/10 på åker öster om Viken. Flera hundra rastande fåglar. Troligen snäppa att döma av lätet när de landade. Kör Karlsfältsvägen öster ut ca 3-4 km. Efter att ha passerat en gödselbasäng finns dom på åkern till höger nu klockan 16:10.
Gunilla Klapping
Viken, - Tuesday, October 25, 2016 at 16:11:20 (CEST)

24 okt Mellan 14.00 - 15.00 sträckte 311 ormvråkar förbi Stattena i N Helsingborg. Troligtvis var antalet större, då många sträckte på hög höjd och försvann in bland de höga dimmolnen. Dessutom noterades 3 sparvhökar och 1 blå kärrhök(honfärgad ).
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, October 24, 2016 at 19:32:18 (CEST)

24 oktober: Den honfärgade isabellatörnskatan (Lanius isabellinus), som beskådats av många under helgen, finns kvar i busk- och klapperstensterrängen mellan Torekovs golfbana och havet. Efter idogt letande under förmiddagen, så dök den upp vid lunchtid, uppenbart hungrig. Den kunde sedan beskådas under några timmar då den ivrigt födosökte bland de taggiga snåren. Fågeln stötte upp en spyboll som omhändertogs efter en stunds letande under törnbusken. Bl.a. sågs resterna av en geting bland de svårsmälta matresterna. Spybollen kommer förmodligen att tas omhand av Johan Stenlund för dna-bestämning för att säkert kunna utesluta att det inte rör sig om en turkestantörnskata (Lanius phoenicuroides).
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Monday, October 24, 2016 at 19:31:40 (CEST)

24 okt Stureholm. I skogen på det nya hygget en HÖKUGGLA men även en varfågel och en honfärgad blå kärrhök. I och vid våtmarken storskrake 2, havsörn 1, tornfalk 1, glada 2.
Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Monday, October 24, 2016 at 16:36:19 (CEST)

24 oktober. Gott om vitkindade gäss i trakterna kring Åstorp. Mellan Åstorp och Tranarp en imponerande samling om uppskattningsvis 2000 individer på ett fält. Mellan Östra-Ljungby och Källna gick ytterligare cirka 1000 individer, här även 50-talet bläsgäss (möjligen fler).
Håkan Karlsson
Kvidinge, - Monday, October 24, 2016 at 15:23:12 (CEST)

23 oktober. Lugn promenad och skådning från Glimminge plantering upp till Rammsjöstrand under morgon och förmiddag. Fläckvis rätt bra fågelförekomst - enstaka ställen med en hel del kungsfåglar, gransångare, trastar och mesar. Längs kusten småflockar med ängspiplärkor - däribland även sex skärpiplärkor. I tången nordväst den yttre bunkern närmast Rammsjö säsongens första vattenpiplärka samt en stenskvätta. Vid nästa tång, mellan de två stenbryggorna, rastade fyra berglärkor kortvarigt, innan de tyvärr stöttes av söndagsflanörer och sträckte iväg söderut över Skälderviken. På havet bland annat en rastande svarthakedopping samt en tordmule. Medvandrare och medobsare Johan Kristiansson.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, October 23, 2016 at 21:44:52 (CEST)

22 oktober. Småregnig inledning på dagen vilken tillbringades på Örby ängar där mongolpiplärkan eftersöktes utan resultat. Söder om Råå hamn en del trut - däribland två kaspiska trutar. Vidare till Margreteberg - även där en kaspisk trut, liksom 25 vinterhämplingar och en adult gråhakedopping nästan helt i sommardräkt. Vid Ören, Strandbaden smått och gott - däribland en ad silltrut, tolv sädesärlor, en ung kustpipare samt en större strandpipare som ljudligt drog förbi söderut. En färgmärkt 4k havstrut noterasdes - den var märkt som bounge på Hirsholmarna med en tidigare avläsning i Tyskland. Avslutningsvis en rejäl promenad mellan Ransvik och ravinen på Kullaberg. Två varfåglar, totalt 115 stjärtmesar samt 430 ejdrar längs sydsidan kunde noteras. Medobsare Klas Rosenkvist.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, October 23, 2016 at 21:32:27 (CEST)

23 okt. Skådning i maklig takt från Rammsjöstrand längs Skåneleden norrut till Torekov. Ganska medioker utdelning vilket kanske hade att göra med det grådisiga och småregniga vädret. Dock 21 rastande orädda prutgäss vid Burensvik, två jordugglor vid Dagshög och totalt fyra forsärlor. På Svarteskär i vanlig ordning några toppskarvar varav en med färgring som vi lyckades läsa av. Av sammanlagt ett 10-tal gransångare var åtminstone två av östligt ursprung. Blekare gråbeiga med avvikande läte jämfört med våra vanliga. Uppe vid golfbanan norr om campingen hade Mårten fortfarande sällskap av sin vackra Isabella. Medvandrare Henrik E.
Henrik Johansson
- Sunday, October 23, 2016 at 20:54:00 (CEST)

23/10. Örby Ängar. Vitkindad gås 200 , Ringduva 350, Vattenrall 5 , Ängspiplärka 1,Gärdsmyg 5, Järnsparv 4, Rödhake 25, Trädlärka 1, Forsärla 1, Taltrast 6,Koltrast 4, Gransångare 3,Kungsfågel 20,Stjärtmes 22, Blåmes 25, Talgoxe 11,Stare 50,Bofink 100, Bergfink 10,Steglits 9,Grönsiska 155,Hämpling 16,Gråsiska 4,Domherre 12.Medobs Erik Svensson.
Miikael Jönsson
Påarp, - Sunday, October 23, 2016 at 17:15:28 (CEST)

23 oktober. Dagens familjeutflykt gick givetvis till Lerhamn där några timmar tillbringades runt hamnen. Tyvärr ingen hedpiplärka men sädesärla 30, forsärla 1, ängspiplärka 3, skärpiplärka 2 och stenskvätta 1 i tången. Fyra vinterhämplingar sträckte söderut. Vid dammen norr om byn var Peders två skäggmesar kvar och en jorduggla flög runt på höjden ivrigt uppvaktad av en bunke kråkor.
Olof Jönsson
Mörshög, - Sunday, October 23, 2016 at 16:56:48 (CEST)

Rapport från "Fågelvärdar på Kullaberg" mellan 9-12 23/10 -16. Hans Nordius startade som fågelvärd och efter en dryg timme anslöt Lars-Bertil Nilsson. Ett tiotal personer, varav tre små barn, tog tillfället i akt att få lite vägledning bland fåglar och däggdjur. Ett fiskstim några hundra meter ut från fyren drog till sig ett stort antal trutar, en ung havsörn, en handfull havssulor och inte minst en flock på minst 10 tumlare. Övriga observationer av intresse: en flock på ca 25 stjärtmesar, sidensvans 75, alfågel 1, prutgås 4, pilgrimsfalk 1 (när endast Hans o Lars- Bertil var kvar). Tack alla för några trevliga timmar.
Lars-Bertil Nilsson
Helsingborg, - Sunday, October 23, 2016 at 16:34:24 (CEST)

Söndag 16 oktober Lerhamn. Granskade igår kväll en filmsnutt av en piplärka jag såg i tången norr om Lerhamns hamn förra söndagen. Filmen visar av allt att döma en hedpiplärka, förmodligen av rasen japonicus.
Olof Jönsson
Mörshög, - Sunday, October 23, 2016 at 07:45:04 (CEST)

Lö 22 okt, Ornakärr, tur framåt kvällen, Häger 2, Blå kärrhök 1 honfärgad, 1 hane, Jorduggla vid 17.45 snåret, Sånglärkor lyfte från stubbåkern, liksom ängspiplärka
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 22, 2016 at 19:08:31 (CEST)

21 oktober. Återigen sträckspan på morgon/förmiddag hemmavid på Tågaborg, Helsingborg. Även i regndiset fart på ringduvorna - idag 5600. Annars klart klenare men noteras bör dubbeltrast 35, forsärla 1 samt trädlärka 1. Eftermiddagspromenad från Lerhamn förbi Vattenmöllan. På halvön söder om hamnen rastade arton prutgäss liksom en isländsk rödbena. Ut ur en thuja inne i byn stöttes en hornuggla, vid dammen norr om byn sågs lite förvånande en kungsfiskare - i vassen vid samma damm två skäggmesar! Övrigt nämnvärt längs sträckan två vinterhämplingar och en honfärgad stenfalk.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, October 21, 2016 at 22:01:21 (CEST)

20 oktober. Morgon/förmiddag hemifrån: Rätt skapliga sträckrörelser i det klara vädret med solsken - dominerade gjorde som sig bör ringduva (7100) och bo-/bergfink (4200). På småfågelfronten även trädlärka 4, forsärla 2, dubbeltrast 15, blåmes 200, talgoxe 40, mindre korsnäbb 7 samt domherre 2. Även 200 vitkindade och 25 bläsgäss noterades. Framåt dagen allt bättre rörelse på rovfåglar - summa totalt ormvråk 113, fjällvråk 2, rödglada 14, sparvhök 30, pilgrimsfalk 1 ad, tornfalk 2 samt blå kärrhök 1 1k. Eftermiddagen spenderades på Örby ängar där mongolpiplärkan var stationär men allt som oftast svårsedd på marken. Längs stranden fyra vinterhämplingar och i skymningen en jorduggla som jagade över betesmarken. I Råå hamn stora mängder trut - däribland en 1k kaspisk trut. Inne vid bron över Råån pilade en kungsfiskare hastigt förbi.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, October 21, 2016 at 21:50:21 (CEST)

21/10-16 Såg en flock bergfinkar på 10-15 st.vid Ljungabolet uppe vid Hjärnarp
Sten-Inge Eriksson
Höganäs, - Friday, October 21, 2016 at 15:27:03 (CEST)

20 okt idag i gryningen hade jag förmånen att få se den unga Isabellatörnskatan vid Rålehamn. Fin obs där den visade upp sig ordentligt från alla håll så att man bl a kunde se den rödbruna stjärten. I området dessutom överflygande lappsparv, en flock steglitser - gulsparvar - ängspip. och ett par skärpiplärkor i strandkanten. På hemvägen träffade jag dessutom på en stor flock ( 12 st!!)rapphöns på ängarna vid Ranarp. Bra dag
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Thursday, October 20, 2016 at 20:26:13 (CEST)

20 okt: mongolpiplärkan återfunnen kl 15:30 i gräset framför vita containern.
Jan-Erik Bengtsson
Ängelholm, - Thursday, October 20, 2016 at 16:51:54 (CEST)

19 okt. En trevlig dag på Bjäre som började vid Grytskär. Ute i det lugna vattnet noterades bla svarthakedopping 12, prutgäss 18, sillgrissla 1, tordmule 1. En pilgrimsfalk rastade på yttre skäret och en överflygande havsörn fick 14 gråhägrar på vingar. Vid Lerviks hamn rastade två ljungpipare och en kustpipare tillsammans med ett trettiotal tofsvipor. En dvärgbeckasin stöttes vid Vistorps hamn och i skogspartiet norr om hamnen gott om kungsfågel tillsammans med gransångare, entita mm. Dagen avslutades vid Råle med fina obsar på en 1k isabellatörnskata som var stationär hela eftermiddagen fram till skymning. Törnskatan höll till strax nedanför golfbanan utmed skåneleden och några hundra meter söder om parkeringsplatsen.
Bengt Andersson
Helsingborg, - Wednesday, October 19, 2016 at 22:36:36 (CEST)

19 oktober. Örby ängar. Mongolen kvar vid skymningen. Favoritytan tycks vara den som Erik beskrev nedan.
Peter Svensson
Helsingborg, - Wednesday, October 19, 2016 at 19:37:03 (CEST)

20161017. Örby ängar. Mongolpiplärkan återfanns vid 16-tiden. Den uppehöll sig några meter norr om gångstigen som går mellan den vita containern och ställningen med livbojen. Den gick helt öppet under några minuter och kunde jämföras med Johan Stenlunds bilder från Artportalen på plats.
Erik Svensson
Helsingborg, - Monday, October 17, 2016 at 23:27:50 (CEST)

17 oktober: en stor duvhökshona blev avbruten i sin frukost när vi vandrade i buskmarkerna vid Gröthögarna på morgonen. 7 prutgäss sträckte mot sydväst, en pilgrimsfalk skrämde alla trutarna på Tjällran. Vid Torekovs rev rastade 2 alfåglar, 2 tordmular, 1 tobisgrissla, 2 kustpipare, 3 sädesärlor och 10 ängspiplärkor. En lappsparv flög över. Många gäss även idag vid Klarningen med bläsgäss som klart dominerande – ca 400 ex. Dessutom ca 10 skogsädgäss samt grå- och vitkindade gäss. Flera rovfåglar: pilgrimsfalk, blå kärrhök, fjäll- och ormvråk, röd glada samt sparvhök. 3 stjärtänder och ca 10 skedänder var inte helt lätta att hitta bland alla gässen…
Bengt Andersson och Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Monday, October 17, 2016 at 21:56:09 (CEST)

16/10, Studiefrämjandets fågelcirkel HBG: Vi började vid Klarningen, här var gott om gäss. Bläsgås 380, Grågås 750, Sädgås 5, Vitkindad gås 23, Stjärtand 3, Skedand 2, Kricka 11, Bläsand 12, Sävsparv 2. Sedan åkte vi till Torekov. Vid Svarteskär 7 Toppskarvar. Sedan Grytskär, ganska lungt: Ladusvala 11 och en flock stjärtmesar. På vägen hem åkte jag och Gunbritt till Örby ängar. Vi fick se Mongolpiplärkan.
Mikael Jönsson
Påarp, - Monday, October 17, 2016 at 18:11:11 (CEST)

17/10 Prutgås 27 ex rastade söder om Jonstorps hamn. En Kungsfiskare flög förbi.
Tommie Nilsson
Jonstorp , - Monday, October 17, 2016 at 13:03:29 (CEST)

16 oktober En promenad i duggregn längs Råån, Borgen, Vallåkra. Gott om småfågel i buskage och högörtsbestånd, bland annat flera järnsparvar, 8 stjärtmesar, 3 gråsiskor, 30 grönsiskor, 3 stenknäckar, 2 gulsparvar, 15 grönfinkar, 6 steglitser och 20 blåmesar. 15 bläsgäss passerade söderut och enstaka ormvråkar o sparvhökar födosökte. En sjungande koltrast värmde. Igår: 5 födosökande hussvalor vid skjutbanan, Örby ängar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, October 16, 2016 at 23:39:14 (CEST)

16/10 Sandön sen e.m efter regnet: måttligt med vitkindade (mindre än 1000). 14 sädgäss rastade liksom 4 svartsnäppor. 25+100 bläsgäss kom insträckande men beslutade efter högljudda diskussioner och cirklande fram och tillbaka att fortsätta mot söder. Uppåt 1500 starar fördelade på åtskilliga flockar in från öster i den svaga medvinden, bildande en allt större flock som böljade över vassarna.
Tommy Strandek
ÄNGELHOLM, - Sunday, October 16, 2016 at 22:13:24 (CEST)

16 okt. Grått och småregnigt på yttre Bjäre under hela förmiddagen. Detta till trots en del obsar bl.a. en pärluggla i ett tätt buskage nära p-platsen vid Dalen, Gröthögarna. Övrigt: 9 rast prutgäss vid Norrebro hamn, 8 toppskarvar på skären utanför Torekov väst där även 9 mindre sångsvanar sträckte åt sydväst. Två forsärlor och tre skärpiplärkor vid hamnen. Ca 200 bläsgäss fördelade på två flockar. Även dessa mot sydväst.
Henrik Johansson
- Sunday, October 16, 2016 at 20:33:50 (CEST)

16 oktober. Henriks obs och Oskars bild på piplärkan igår på Örby ängar känndes spännande så det blev ett besök i duggregnet på fm. Bengt Andersson var också på hugget och den som hittade piplärkan promenerande på en av stigarna. Efter fotokranskning, en koll via Hasse Larsson och slutligen ha hört lätet bra var det klart att det gällde en mongolpiplärka. Härligt med ett sibirisk finbesök i NV denna historiska rarritetshöst.
Johan Stenlund
Viken, - Sunday, October 16, 2016 at 18:50:54 (CEST)

Sö 16 okt. Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Höstlikt, småregn. Ormvråk 2-3, Morkulla 1, Korp 2, Dubbeltrast 1, Varfågel 1, Stjärtmes, Rödhake, Bofink.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, October 16, 2016 at 14:16:00 (CEST)

15 okt. Skådning vid Örby ängar under förmiddagen. En piplärka stöttes från ängen ca 500 m söder om Råå hamn. Fågeln var svår att få se ordentligt men bestämdes till slut till större piplärka. Dock kändes den ganska otypisk, bl a för att den verkade relativt liten och nätt. Inget läte uppfattades. Får se imorgon om den återupptäcks och om bestämningen håller. Körde senare förbi Ornakärr där den svarthakade buskskvättan var kvar födosökande på stängselstolparna norr om vägen.
Henrik Johansson
- Saturday, October 15, 2016 at 21:33:54 (CEST)

15/10. Prutgås, en ovanligt stor flock på 55 ex rastade i Rekekroken under em. Mest ungfåglar men några gamla fanns med. En gammal pilgrimsfalk jagade på fälten väster om Lönhults gård vid lunchtid.
Tommie Nilsson
Jonstorp , - Saturday, October 15, 2016 at 17:03:31 (CEST)

Kullens fyr 14 oktober. En hökuggla rastade kortvarigt i flaggstångstoppen vid fyrkiosken, drog senare vidare mot sydost. Ute över havet rörde sig några flockar med prutgäss mot syd och de numera sedvanliga storlabbarna passerade i sakta mak förbi spetsen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, October 14, 2016 at 15:55:12 (CEST)

Fred 14 okt: Margretetorpsvägen, mitt emot flygplatsen, sågs ca 150 ljungpipare och 2 ladusvalor. Bengt Nilsson
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Friday, October 14, 2016 at 13:53:07 (CEST)

13 oktober: morkulla, svarthätta, forsärla, dubbeltrastar och 6 stjärtmesar mm när Studiefrämjandets fågelcirkel idag vandrade på fäladen och i stenbrottet i Åvarp.
Thomas Wallin och många fler
- Thursday, October 13, 2016 at 22:57:25 (CEST)

To 13 okt, Kullarunda med holkuppsättning. Naturskyddsförening bistod med kattuggleholk till kyrkogården på öster i Höganäs. Därefter fortsatte Arne Nihlén och jag till Annelund resp Tursköpskogen där ytterligare kattuggleholkar står lediga för inflyttning. Obsar under turen, Kattuggla (!) på Karlsfält, havsörn lugnt vevande över vägen in över Mjöhult, fjällvråk i toppen av en buske vid Svedberga
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, October 13, 2016 at 22:17:13 (CEST)

13 oktober. Vid ett stopp i Ornakärr upptäcktes en svarthakad buskskvätta ad hane ett par hundra meter in på ängen norr om vägen. En av Farhults-fåglarna?? Eller har det rentav funnits ett revir där också i sommar??
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Thursday, October 13, 2016 at 18:54:01 (CEST)

Kullen 12 oktober. Ni har hört den förut Storlabb mot norr, havssula mot norr, enstaka sjöorrar mot syd och nord. M a o "Måndag hela veckan" NO 8 m/s, + 8 grader och molnighet 8/8 för tionde dagen,det kan inte vara svårt att vara meteorolog i dessa dagar.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, October 12, 2016 at 19:25:51 (CEST)

Den rödhalsade gåsen fortfarande kvar i området. Stod och putsade sig i e.m. innanför Sandön.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, October 11, 2016 at 16:56:12 (CEST)

11 oktober: en varfågel och en nötkråka förgyllde tillvaron när jag vandrade längs Lya ljunghed och ut på Älemossen. Dessutom flera flockar med ringduvor och trastar mot söder liksom ca 50 ormvråkar och 10 sparvhökar. Domherrar, stjärtmesar och några gransångare rörde sig i skogskanten.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, October 11, 2016 at 15:34:32 (CEST)

9 oktober. Söndagspromenad i småregnigt Helsingborg med ordentlig höstkänsla. Enstaka kungsfåglar, gransångare rastande längs Landborgen, i Vikingsbergsparken även tre stjärtmesar och sex stenknäckar - de senare åt ivrigt på idegranens röda frön/bär. Nere i Norra hamnen lyfte en skärpiplärka från utsidan av hamninloppet och lockade ivrigt. Men vid visuell kontakt med fågeln sågs att den inte var normalt färgad - tvärtom ljust lattefärgad med enstaka mörkare partier - således lider denna skärpip av någon färgavvikelse - leucism eller brun? Ska bli spännande att försöka se fågeln bättre den kommande tiden...
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, October 10, 2016 at 14:38:12 (CEST)

9 oktober. Ett par alfåglar och två varfåglar passerade Kullens fyr under morgonen, helt plötsligt var den svalare årstiden helt nära.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Sunday, October 09, 2016 at 18:06:45 (CEST)

Sönd 9/10: några em.timmar på Sandön gav följande obsar. Vattenrall, 6 smådoppingar, skäggmesar, kustpipare, enkelbeckasiner, kärrsnäppor, rödbena, sädesärla, 2 bläsgäss, 1 stripgås, bläsänder.
Kof-stugan: 2 havsörnar, fiskgjuse, dvärgmås, skärfläcka.
Gånarps ängar: pilgrimsfalk, ormvråk, glada, ca 50 ljungpipare, 200 rastande grå- och vitkindade gäss. Medobservatör: Joakim Falck.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, October 09, 2016 at 17:48:24 (CEST)

8 okt. Några stopp längs Bjärekusten under morgon och förmiddag. En jorduggla flög in från havet vid Ranarpsstrand och fortsatte söderut mot Lervik. Två lappsparvar rastade liksom en bläsgås. Vid Ängelsbäcksstrand en gulärla, en forsärla och en hontecknad blå kärrhök. Utanför Rammsjöstrand två fiskande havssulor och vid hamnen en rastande forsärla. Medobsade gjorde H Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Saturday, October 08, 2016 at 22:15:21 (CEST)

Liten Bjärerunda 8/10. Klarningen: En ung blå kärrhök och en benskadad ung brun kärrhök. Stensåns mynning: En berguv på dagkvist, hittades tack vare upprörda koltrastar och mesar. Av spåren att döma hade den ätit ringduva. Försökte sen skåda vid Norrebro hamn, men tröttnade fort på blåsten.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, October 08, 2016 at 15:43:11 (CEST)

Sandön 7.10 Kollade den lilla snäppa som gick tillsammans med en småsnäppa, och tror att Henrik J:s fundering i går är riktig. Det är nog en småsnäppa som ruggar till vinterdräkt. Huvud- och kroppsfjädrar är ljusare än vingarna. Den ljusgrå ryggen gör att inget V-tecken syns. Men inga avvikelser från småsnäppan intill kunde annars iakttas, vare sig i kroppsbyggnad, näbb, ben eller beteende.
Hans Nordius
Ängelholm, - Friday, October 07, 2016 at 18:16:28 (CEST)

Fredag 7 okt. Sista dagen. Vid fyren Storlabb 1, Havssula 8, Grågås 5 samt div änder som for fram och tillbaks. Inga småfåglar att tala om. Tillbaks till stugan och stekte upp ägg och köttbullar som blivit över. Sen vidtog städning! Begriper inte hur två så välordnade män i sina bästa år kan stöka till det så, men mest troligt utgick vi från att det inte var städat när vi kom...hmm. När allt var klart vidtog den långa vandringen mot Sandhamn igen. Med många stopp för skådning och vila tog vi oss över. En flock på 110 Ringduvor och 2 Skogsduvor blev skrämda av en Sparvhök. Annars nedslående lite fågel i buskarna. Framme vid Sandhamn skådade vi in mot fastlandet och ta oss tusan lyckades vi hitta en Glada som fick bli vår sista art och tillika ny ö-art. Firade med den berömda "köttbullar i korvbröd". 15.30 avgick taxibåten hem för denna gång. Ännu mer meningslöst vetande: Summa 84 arter och 24,2 km gående ger 288 meter per art. Snacka om att slita! Om vi får leva och nån däruppe gillar oss så hörs vi om två år!
Rolf Svensson & Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta , - Friday, October 07, 2016 at 18:06:21 (CEST)

7 oktober Kullen. En ung havsörn fångade en sill till frukost ute över det blåsiga Kattegatt. En skärsnäppa gick på den yttersta udden.
Karl G Nilsson
s, - Friday, October 07, 2016 at 17:24:22 (CEST)

6 okt. Fint lågvatten i Vegeås mynning och vid 17-tiden skapligt med vadare. Enkelbeckasiner längs vasskanten men även en del kärrsnäppor och fem gluttsnäppor. Några kustpipare, tre rödbenor (robusta) samt en typisk ung småsnäppa. Den senare stundtals i sällskap med ytterligare en som jag tror småsnäppa. Dock helt annorlunda tecknad, kallare/blekare fjäderdräkt utan det karaktäristiska ljusa V:et på ryggen. Kan det möjligen röra sig om en ad småsnäppa ruggande mot vinterdräkt? Är osäker. Kolla gärna imorgon om ni har vägarna förbi.
Henrik Johansson
- Thursday, October 06, 2016 at 21:20:18 (CEST)

To 6 okt, Ornakärr, kvällsvandring; Häger 2, Blå kärrhök 1 hane - så vacker!, Ormvråk 2, Sparvhök m byte, Enkelbeckasin 2. Övrigt, Kronhjort, hind.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, October 06, 2016 at 20:12:18 (CEST)

Torsdag 6 okt. Väderön. Överlag lite fågel men Storlabb 1, Havssula 10 samt några småflockar med Bläsänder, Sjöorrar och Svärtor. Vid 9-tiden blev det korvtime och sen gick vi medsols mot Ulagapkärret och Sandhamn. Ett par Havsörnar var väl det roligaste. Vid Sandhamn ytterligare en yngre modell. Vidare genom Tångakärret och åter stugan där vi faktiskt unnade oss en halvtimme på kudden! Fyren för kvällssträcket gav Storlabb 1, Havssula 15 och Silltrut 3. Här är ca 150 Havstrut som flyger ut till Kråkan för att tillbringa dagen och sen tillbaka till sydsidan för nattkvist. Två flockar med ca 120 Tranor passerade ute till havs på hög höjd. Sedan blev det kylskåpstömning med korv, bacon, lök (hjälp!) och ägg. Till det råstekta primörer och härlig salladsskål. Mera meningslöst vetande: Vi har nu gått 253 meter per art (83)! Ingen ny idag, det är första gången sen 2006 som vi inte fått ny researt under en dag! Det är nog den eviga Nordostan som ställer till det....
Rolf Svensson & Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta , - Thursday, October 06, 2016 at 19:46:04 (CEST)

Efter en lång sjukvårdstid börjar jag nu komma tillbaka. Idag körde jag o Affe P hela Bjärerundan från Klarningen till Grytskär. Mycket tomt. Dock såg vi Tordmue o Smålom vid Torekov. På Svarteskär 14 toppskarvar o vid Grytskär 1 ung pilgrimsfalk. Medobs Alf Petersson
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, October 06, 2016 at 17:20:59 (CEST)

6 oktober, Kullens fyr. Stort fiskafänge utanför spetsen,i samlingen noterades bl a havstrut, gråtrut, sillgrissla, storskarv, havssula, tumlare, knubbsäl och en ung havsörn. I den friska, minst sagt, nordostan drog de flesta fåglarna för omväxlingsskull mot Väderön och Bjäre. Bland dessa kunde noteras, tre prutgäss, 25 havssulor, ett par silltrutar samt två storlabbar. Bland de få sydsträckarna noterades en skedand.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Thursday, October 06, 2016 at 16:04:13 (CEST)

Onsdag 5 okt. Väderön. Tillägg från gårdagen, Havsörn 2 ad. Dagen började med fyrspan, vad annars, Storlabb 1, Storlom 1, Smålom 1, Gulsparv 2 och en del sulor. Hem och kokte ett par korvar för att få energi till promenaden som gick över till Sandhamn och tillbaka. En sommar gör ingen svala men en Ladusvala gjorde vår dag ypperlig,det blev en ny art för veckan. Vidare Sångsvan 1, Dubbeltrast 3, Rödstjärt 1 och nån Gransångare. När vi kom tillbaks var vi trötta så det fick bli en halvtimme på kudden. Ut till fyren vid 16-tiden. Storlabb 1 (samma?), Tobisgrissla 1, Sädgås 2 och flera sulor, ett 15-tal. Kvällen avslutades med egenstekta hamburgare med lök så vi vet vad som komma skall senare...... Hittils 83 arter. Dagens meningslösa vetande: vi har tvingats gå 195 meter per art fram till idag, dag ett gick vi bara 78 meter per art!
Rolf Svensson & Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta , - Wednesday, October 05, 2016 at 19:44:30 (CEST)

4 oktober: ca 60 havssulor, en tidig skärsnäppa, några trädlärkor och forsärlor samt många rastande gärdsmygar var det mest spännande på en annars ganska lugn morgon/förmiddag på Kullen tillsammans med Karl G Nilsson. På Sandön lite senare två sädgäss bland alla grå- och vitkindade gäss, 3 havsörnar, 1 pilgrimsfalk och en ganska sen fiskgjuse. Medobs Thomas Rönnertz mfl.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, October 04, 2016 at 22:53:42 (CEST)

Tisdag 4 okt. Minnesvärd dag! Som vanligt fyrspan men endast en timme, fram till 08.00. Inget sträck att tala om förutom Blåhök 2. Sen packades ryggsäcken med mat, kaffe och choklad. Gick över ön mot Sandhamn och vidare mot Kappelhamn. Överlag lite fågel men ändock en del. Ängspiplärka 50-tal, Rödhake lite här o var, Grå- och Grönsiska enstaka, Rödstjärt 1, Entita 5, Nötväcka 2, Morkulla 1 och Råka 4 plus en Svartkråka! Vid stranden St Strandpipare 1. Vidare bort mot fyren på södra sidan kom dagens clou: en Berguv troligtvis insträckande, hårt attackerad av kråkor och kajor! Försvann in i Ulagapkärret. Stöddigt!! Vidare sågs Toppskarv 2 och Storlom 1, Kustpipare 3 samt en del Havssulor både unga och gamla. Festmåltid med entrecote, klyftpotatis och café de paris fick fullända denna dag!
Rolf Svensson & Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta , - Tuesday, October 04, 2016 at 19:22:08 (CEST)

Ti 4 okt. Ingelsträde; mera tranor, minst 80 ex, kl 16
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Tuesday, October 04, 2016 at 16:48:20 (CEST)

4 okt. Vid en morgonpromenad till Klören kunde jag konstatera a minst fyra svarthakade buskskvättor fortfarande är kvar på ängen vid bäcken. hur länge skall dom stanna?? En annan rolig obs att nämna var två tofsmesar som höll till nere i strandskogen tillsammans med talgoxar svartmesar o kungsfåglar. Dom var förvånansvärt oskygga.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Tuesday, October 04, 2016 at 12:14:25 (CEST)

3 oktober; två ägretthägrar stod förundrade (?) på Sandöns revlar och beskådade det fantastiska transträcket som pågick för fullt över deras huvuden – ca 1100 passerade mellan 15.30-16.00.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, October 04, 2016 at 22:53:18 (CEST)

Måndag 3 okt. Fyrspan från 07.00. På morgonen drog lite andflockar söderut i den hårda NO-vinden, sjöorrar, svärtor, bläsänder och några småskrake. Enkelbeckasin 3, kärrsnäppa 3 och större strandpipare 1 drog förbi mot öster. Sen kom grå- och kanadagässen med en flock vardera. Ute till havs upptäckte GF en flock tranor på ca 40 individer. Ny art för oss på ön! Blåhök 3, sparvhök 15, stenfalk 2, fjällvråk 1, ormvråk ca 20 och tornfalk 2. Promenad efter den sedvanliga Pøls special gav kustpipare 1. Div småfågel i Tångakärret bl a nötväcka och trädkrypare. Även vi fick vår beskärda del av tranorna, nästan 2500 ex!! Vid middagssupén sågs en morkulla passera utanför fönstret, även denna ny ö-art!
Rolf Svensson & Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta, - Monday, October 03, 2016 at 20:33:49 (CEST)

Idag den 3/10 har det varit den största tranflyttardag vi sett. Över våra huvuden på Backagården drog det hela dagen jätteflockar med tranor söderut. Medobs Klas
Sonja Henningsson
Hjärnarp, - Monday, October 03, 2016 at 19:24:11 (CEST)

3 okt Stenbänken, Landborgen Helsingborg. Småtrevligt sträck under ett par förmiddagstimmar, med bl.a sparvhök 16, ormvråk 390, blå kärrhök 2, stenfalk 2, lärkfalk 1, pilgrimsfalk 1, ringduva 6710, trädlärka 20, forsärla 2, taltrast 22, stjärtmes 12 och bo/bergfink 3960. Medobservatör Mikael
Gustaf Persson
Helsingborg, - Monday, October 03, 2016 at 19:16:41 (CEST)

3 oktober, Mistluren Kullen. 2 storlabbar drog norrut i den hårda nordostan. 55+ havssulor fiskade utanför spetsen.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Monday, October 03, 2016 at 18:24:12 (CEST)

Måndag 3/10. Gick ut i trädgården vid 17,30 och då drog fyra flockar Tranor igen rakt söderut över huset. Dessa flockar hade nästan 300 individer. Undrarhur mångaTranor som sträckt totalt över Munka idag. Vid de tillfällenjag varit ute så är det runt 1000 st och hur mycket har jag missat när jag varit inne?
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Monday, October 03, 2016 at 17:45:51 (CEST)

Må 3 okt.Som sagt, tranor mot söder. Fredriksdal Hbg, ca 80 ex vid 11 tiden, över Ingelsträde ca 120 ex vid 16.15. Ljudligt trumpetande!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, October 03, 2016 at 17:15:01 (CEST)

Måndag 3/10. Över hemmet i Hillarp Munka-Ljungby sträckte det mellan 14,30-15,30 tranor i stora flockar. Såg tre stora flockar med totalt c.a 550 st och hörde dessutom några flockar till på längre avstånd så antalet var nog ett par hundra till. Dessutom en 120-130 Ormvråk blandat med några Fjällvråk vid samma tidpunkt.
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Monday, October 03, 2016 at 15:51:40 (CEST)

Söndag 2 oktober, två KOF-skådarvärdar på plats vid flaggstången, Utvälinge 09-12. Första timmen vindstilla och fridfull med härligt klar höstluft. Två gamla havsörnar på plats på Sandön och Själrönnen, likaså två smådoppingar vid Sandöbryggan, ett par kustpipare och en strandskata – samt en stor mängd ladusvalor, födosökande över vassarna och åmynningen. Tre havssulor tittade förbi en stund på fiskafänge i det inre Skälderviken och många sånglärkor hördes sträcka över oss, liksom en del ängspiplärkor och en och annan bergfink. Årets kanske sista gransångarsång hördes från bortåt idrottsplatsen, en ensam kentsk tärna rastade med ett gäng skrattmåsar framför ön. Vid pass tjugo i tio bröts lugnet av de första gåsflockarnas ankomst; fler och fler följde och i en av dem kunde den [stripgås] som setts i området en längre tid urskiljas och observeras fint. Från halv elva ungefär började ormvråkarna skruva och sträcka, vi hade mer än hundra på en dryg timme. Totalt noterades 54 arter  en härlig skådarmorgon/-förmiddag. /Tobias Christoffersson och Klas Lindell.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Monday, October 03, 2016 at 12:46:04 (CEST)

2 okt. Förmiddagstimmar vid Örby ängar. Rejält nedfall under natten och rödhakar fanns mer el mindre i varje buske. Även en hel del järnsparv och gransångare och bland dessa en tajgasångare som satt i ridån som löper utmed skjutbanans nordligaste del. Annat som sågs var bl a, trädlärka 1 str och en nötkråka som flög söderut.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, October 02, 2016 at 20:09:49 (CEST)

Söndagen 2 oktober: Ånyo strandsatta! Dax igen! Hallands Väderö! Avfärd 15.00, ankomst 15.20. Lång promenad med många raster, egentligen skådarpunkter.. Vagnen blir tyngre för varje gång. Framme vid fyren 16.30. In med kylvarorna i kylen sen ut till fyren för kvällssträcket. Lite havssulor och alkor, stjärtand 4, skedand 2 och 4 krickor. Över ön havsörn 1, fjällvråk 1, tornfalk 2 och stenfalk 2. En lagom mjukstart inför vad som komma skall! Kan Utsira så kan vi leverera. Telefonnummer till taxibåten finns på hemsidan. Som vanligt också egenlagad supé med råa grönsaker.
Rolf Svensson o Gösta Friberg
Förslöv / Kvinsgröta, - Sunday, October 02, 2016 at 19:59:50 (CEST)

1 oktober: ca 50 havssulor rörde sig i Laholmsbukten när Studiefrämjandets fågelkurs vandrade på Bjäre kustreservat vid Gröthögarma/Råle. 3 stenfalkar och 1 pilgrimsfalk sträckte förbi, en kustlabb jagade måsar. Under hela morgonen drog bo/bergfinkar, sånglärkor och ängspiplärkor mot sydväst – över land och ffa över havet.

Mellan 13.30 och 14.30 sträckte ca 140 ormvråkar, 3 glador, 1 brun kärrhök och 8 sparvhökar över Utvälinge. Två havsörnar kom högt glidande men sänkte sig sakta över Rönnen och fick alla gässen i rörelse. Ca 25 havssulor i olika åldrar hade hittat ett koncentrerat fiskstim och dök flitigt.
Thomas Wallin och många fler
- Saturday, October 01, 2016 at 22:46:35 (CEST)

1 okt. Sträckkoll vid Hittarps rev fram till kl 13:30. Bra drag i luften med dominans av bo/bergfink med minst 80000 sträckare. Även fint sträck av ängspiplärka liksom sävsparv. Efterhand kom rovfågelsträcket igång och totalt sågs, ormvråk 274, fjällvråk 1, glada 8, fiskgjuse 2, sparvhök 44 och stenfalk 5. En yngre pilgrimsfalk och en havsörn höll till i området. Bland övriga sträckare kan nämnas 12 forsärlor, 1 trädlärka och 2 trädpiplärkor. Medobsare, Stenlund, Bengt och Oskar.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, October 01, 2016 at 22:11:06 (CEST)

1/10 Rydebäck. Förutom nedanstående passerade, trädlärka 2ex, forsärla 1ex, stenknäck 6ex. Kungsfåglar och gransångare i träden.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Saturday, October 01, 2016 at 19:06:47 (CEST)

1 oktober Några timmars skådande vid Örby ängar morgon-förmiddag. Ett glest sträck av bo/bergfink mest hela tiden och till det kom sträck av 335 vitkindade gäss, 2 sparvhökar, 7 trädlärkor, ca 40 sånglärkor, ca 100 ängspiplärkor, 87 ladusvalor, 325 starar, 2 sädesärlor, 8 björktrastar, 1 stenknäck och 1 dubbeltrast. 6 gråhägrar stod på en åker och hängde medan 16 steglitsor födosökte i tistlar. Gransångare och vattenrall hördes.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, October 01, 2016 at 18:44:15 (CEST)

Lö 1 Oktober: Vegeholm, förmiddag i gott väder. Ormvråk 30-40 str S, Sparvhök c 5, Lärkfalk 1 str, Spillkråka 1, Gröngöling 1, St hackspett 2, Kungsfiskare 1, Bo- och bergfink i flockar, söderut.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, October 01, 2016 at 14:13:50 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!