Observationer september 2016

Fredag den 30/9 Vid Rögla, nordväst om Görslöv, sågs idag inte mindre än 28 rapphönor. Det är den största flock jag sett i Kullabygden på 40 år! Minst sagt glädjande.
Björn Elmlund
Lerberget, - Friday, September 30, 2016 at 22:35:20 (CEST)

30 september. Yttre Kattvik: Många på plats efter de senaste dagarnas blåst som kulminerade natten mellan torsdag och fredag. Inledningsvis en hel del havssulor i Laholmsbukten vilket indikerade klart inflöde av havsfågel vilket också var fallet. Under timmarna fram till lunch sågs havssula 328, storlabb 6, kustlabb 3, dvärgmås 3 1k, klykstjärtad stormsvala 8 samt svartnäbbad islom 1. Åtta stenfalkar liksom en pilgrimsfalk och en fiskgjuse drog in över land söderut, liksom en del småfågel - däribland fem trädlärkor. Medobs under dagen Gustav Eriksson, Klas Rosenkvist bland många andra.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, September 30, 2016 at 20:44:37 (CEST)

29 september. Hovs Hallar från gryning till närmare skymning. Under förmiddagen väldigt lugnt, därefter dryga två timmars ösregn varpå det blev bättre fart fram på eftermiddagen. Totalt under dagen hundratalet havssulor, en stormfågel, åtta storlabbar, en kustlabb, en bredstjärtad labb och tre gråliror. Höjdpunkten under dagen en gulnäbbad lira som vid halv ett- tiden drog västerut en bra bit ut. Förvånande rörelse på enkelbeckasiner som kom både högt och lågt över vattnet i den styva vinden - totalt inräknades 62 stycken. Två svartmesar i buskarna intill obsplatsen tillsammans med stjärtmesar, kungsfåglar. Medobs under dagen Gustav Eriksson.
Peder Winding
Helsingborg, - Friday, September 30, 2016 at 20:29:29 (CEST)

Kullens fyr 30 september. En god havsfågeldag på många håll i nordväst. På Kullen noterades bland annat: gott om havssulor både sträckande och fiskande, minst 500 ex under dagen. Några grå liror och storlabbar passerade också men stormfågel var fåtalig, endast ett ex liksom tretåig mås med bara en individ. Dagens höjdare var utan tvekan en större lira som passerade på behagfullt avstånd och visade upp alla viktigare karaktärer.
Karl G Nilsson Alf Petersson m fl
Strandbaden, - Friday, September 30, 2016 at 19:21:25 (CEST)

Almindelig Delfin 5 NØ mandag, så vær på vagt på Kullen. Mange marsvin også.
Tommy Jensen
Gilleleje , - Tuesday, September 27, 2016 at 21:47:45 (CEST)

26 sept. Stannade till vid Hasslarps dammar efter jobbet och hade turen att höra en till en början ivrigt lockande tajgasångare. Fågeln höll till i ett tätt buskage längs Bergsdammen men jag lyckades inte se den trots att jag stod helt nära. Mycket smått i buskarna, järnsparvar, taltrastar, sävsparvar, gransångare m.m. Fem brushanar och två kärrsnäppor i Bergsdammen. I Fleningedammarna gott om krickor och bläsänder samt några skedänder och smådoppingar.
Henrik Johansson
- Monday, September 26, 2016 at 21:13:21 (CEST)

26 september, Kullens fyr. En del småfågel i rörelse men sträcket gick brett, mest fink och ängspiplärka. Lappsparv, trädlärka och fem forsärlor kunde letas fram. Några flockar med blåmes var ute och vände liksom några stjärtmesar. Över havet sågs några havssulor, ett par små flockar med prutgås och höstens första storskrake. Ett par blåhökar passerade liksom höstens sista? bivråk. Förvånande lite med småfågel som rastade, förutom rödhake.
A Petersson, K Å Hall o K Nilsson
Strandbaden, - Monday, September 26, 2016 at 17:22:01 (CEST)

25/9. Falsterbo. KOF-Exkursion. Gravand 20,Bläsand 18,Kricka 15, Stärtand 7, Skedand 2,Rovfåglar.Bivråk 6,Ormvråk 15,Brun Glada 2,Röd Glada 24,Havsörn 1,Brun Kärrhök 1, Fjällvråk 1, Sparvhök 70,Tornfalk 16, Stenfalk 1,Vattenrall 2, Trana 70,Skärfläcka 2,Storspov 2, Silvertärna 1,Trädlärka 6,Trädpiplärka 6, Ängspiplärka 20,Gulärla 1,Forsärla.Gott om Rödhake Kungsfågel. även BO/Bergfink och Blåmes. Vid Fyren fick vi se en Brandkronad Kungsfågel som visades upp.Vi hade 63 arter i Falsterbo. På vägen hem Fulltofta Gäddängen hade vi 8 Ägretthägrar 46 Sångsvanar bra med änder m.m.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 25, 2016 at 18:57:48 (CEST)

24 september. Några timmar vid Tomarp med förhoppning om fint sträck. Blev dock knappast några sträckande fåglar alls förutom ca 300 ängspiplärkor, 2 stenfalkar, 10 tranor och 10 ladusvalor samt några ormvråkar och sparvhökar. En hel del fågel födosökte och rastade dock i nejden såsom ett 1000-tal bo/bergfink, 35 starar, 12 skogsduvor, 4 steglitser och 3 tornfalkar. En ad havsörn sträckte mot nordväst på hög höjd. Det sträckte också några amiraler och en rödfläckig blåvinge blev ett överraskande fynd så här sent på hösten.Men denna höst är ju lite speciell.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, September 25, 2016 at 18:55:20 (CEST)

Lö 24 sept. Söderåsen, Åvarp-Vege-Halla. Ormvråk minst 10, Tornfalk 1, Glada 3, Korp 4, Rödhake, Finkar, St hackspett. Död kattuggla - en snabb "dödsfallsutredning" ger vid handen att ugglan rammat en taggtråd och vid vingknogen blivit upphängd på en "köttkrok" innan den dött och trillat ner på backen. Inte första gången jag ser detta öde drabba just kattugglor under jakt i kanten av betesmarker. Positivt dock att alltfler meter av taggtråd rensas bort.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, September 24, 2016 at 22:03:09 (CEST)

24/9 Sandön fm: Rödhalsad gås bland oräkneliga vitkindade på sydvästsidan. En ung havsörn smög in från Vegeholmsskogen men visade hänsyn och rundade ön på norrsidan och parkerade på Själrönnen. På ön även en sandlöpare, småsnäppa, minst 25 kustpipare, roskarl, 70-80 kärrsnäppor, 4 kustsnäppor och ungefär lika många myrspovar bl.a. Glest vråksträck över Vegeholm med inslag av sparvhök. Tidvis gott om sträckande ladusvalor.
Tommy Strandek
Ängelholm, - Saturday, September 24, 2016 at 19:50:44 (CEST)

24/9. Örby Ängar.Kanadagås 22, Vattenrall 3,Större Hackspett 1,Sädesärla 2,Gärdsmyg 5, Järnsparv 8,Rödhake 15,Koltrast 6,Taltrast 12,Svarthätta 12,Gransångare 4,Kungsfågel 9,Svartvit flugsnappare 1,Blåmes 35,Trädkrypare 2,Bo/Bergfink 300,Steglits 7,Grönsiska 22,Hämpling 5,Gråsiska 7,Domherre 1,Sävsparv 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 24, 2016 at 18:55:13 (CEST)

24 september. Skådade mig söderut längs kusten från Öllövs hamn till Vejbystrand och hade turen att få se en ung svarthuvad mås vid Ranapsstrand. Den satt lugnt kvar när jag lämnade efter en halvtimme. På samma plats en prutgås. Vid Lervik två sandlöpare och en småsnäppa. Vid Vejbystrand fyra dvärgbeckasiner.
Henrik Johansson
- Saturday, September 24, 2016 at 18:39:37 (CEST)

22 september: kungsfiskaren satt på bryggan och väntade på oss när vi gick ut mot Sandön på morgonen. I vasskanterna smög och hördes 8 vattenrallar, ca 10 skäggmesar och minst 25 enkelbeckasiner. 5 smådoppingar, 5 snatter-, 3 skedänder samt en prutgås rastade och 3 havsörnar flög över.
Jörgen Andersson o Thomas Wallin
Örkelljunga o Ängelholm, - Friday, September 23, 2016 at 16:06:31 (CEST)

22/9 Inre Grytskär 14.00 1 Ägretthäger.
Lennart Johansson
Vejbystrand, - Thursday, September 22, 2016 at 17:30:35 (CEST)

Onsd 21 sept. Konsul Persson villa, Helsingborg. Middagsrunda med hunden uppe vid dammen. Forsärla 1, Stenknäck 1, blygt sjungande gransångare samt - som vanligt vill man tillägga - råttor.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, September 21, 2016 at 17:47:44 (CEST)

20/9 Råån, nedre delarna. Kungsfiskare 3ex.
Patrik Wantzin
Rydebäck, - Wednesday, September 21, 2016 at 16:27:58 (CEST)

21 september Kullen. Stilla morgon, några enstaka tornfalkar, stenfalkar, bruna kärrhökar och trädlärkor drog mot söder. Ett par flockar med prutgäss siktade mer mot Vadehavet samt några kentska tärnor passerade också udden.
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Wednesday, September 21, 2016 at 13:28:23 (CEST)

18 september. Sjöfågelinventering Öllöv - Mäsinge. Ovanligt magert, tycker jag. Bläsand 10, de första jag sett för säsongen. Ejder 25, brukar väl vara fler. Gräsand 35, osedvanligt fåtaliga. Kricka 16. En ensam stjärtand låg vid Glimminge strand, ovanlig här. En ensam tobisgrssla låg en bit ut. Vid udden stod 15 kentska tärnor.
Mats Ljunggren
- Sunday, September 18, 2016 at 22:07:38 (CEST)

Sö 18 sept: Söderåsen; Åvarp-Vege-Halla. Häger 2, Bivråk 1 str, Ormvråk 3, Korp 2, Nötskrikor - första dagen med hösttidtabell, skrän o trafik fram och tillbaka från ekarna, Rödhake, Gärdsmyg, Bofink, Bergfink, St hackspett.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, September 18, 2016 at 16:01:57 (CEST)

18/9 Kullen. Studiefrämjandet HBG fågelcirkel. Magert sträck. Ängspiplärka 130, Forsärla 2. En del rastande fågel som Gransångare, Lövsångare 1, Svarthätta 1, Kungsfågel 20, Rödhake, Järnsparv, Gärdsmyg, en del mes och en flock stjärtmes 12. Över Svedberga på väg hem: flera flockar starar, Röd Glada 5, Ormvråk 2, Tornfalk 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, September 18, 2016 at 14:44:45 (CEST)

17.9 Utvälinge. Cirka 200 ormvråkar passerade söderut på hög höjd kl 12 -14. Ibland försvann de in i molnen. En pilgrimsfalk och en havsörn verkade också sträcka förbi. Mer lokala havsörnar och pilgrimsfalkar avslöjas ofta på plötsliga uppflog av gäss, respektive tofsvipor och starar.
Hans Nordius
Ängelholm , - Sunday, September 18, 2016 at 03:49:50 (CEST)

17 september: ca 40 prutgäss sträckte mot sv över Sandön på em. Två gamla havsörnar drog högt ut mot Skälderviken och en gammal silltrut rastade.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Saturday, September 17, 2016 at 20:21:15 (CEST)

Lör 17 sep. Liksom förra lördagen sågs en ägretthäger i Västersjön, östra delen.
Patric Carlsson
Lärkeröd, - Saturday, September 17, 2016 at 17:41:58 (CEST)

16 september, Kullens fyr. Dåligt med småfågelsträck, men bättre fart på falkar och kärrhökar. Tornfalk 29 str, stenfalk 4 str, lärkfalk och pilgrimsfalk. 5 bruna kärrhökar, 4 blå kärrhökar och en stäpphöks hane. Sparvhök, fiskgjuse och ett par bivråkar noterades också. Övrigt noterbart var två prutgäss som drog snabbt mot söder. En lappsparv var väl roligast bland tätingarna och när vi lämnade platsen började det bli fart på svalsträcket.
Karl G Nilsson Alf Petersson
Strandbaden, - Friday, September 16, 2016 at 18:36:57 (CEST)

15 september, Studiefrämjandets fågelcirkel studerade rovfåglar längs örnrundan i det fantastiska sommarvädret: vingformer och stjärtlängder spanades in på totalt nio rovfågelarter. Vi såg minst 4 bruna kärrhökar, 1-2 blå kärrhökar, 1 pilgrims-, 1 lärk- och flera tornfalkar, 3 havsörnar mm. På stubbåkrarna mellan Rögle gård och Västraby rastade stora mängder ängspiplärkor och bland dessa några trädpiplärkor, en rödstrupig piplärka samt en forsärla. I Stureholms våtmark rastade två brushanar och ca 10 bläsänder.
Thomas Wallin och många fler
- Friday, September 16, 2016 at 11:29:28 (CEST)

15 sept. Några fm-timmar vid Hittarps rev i ett fantastiskt sensommarväder. Rovfågelsträcket var glest men en hane stäpphök i falktempo över sundet blev dagens höjdpunkt. Bland sträckande rovfåglar noterades: brun kärrhök 3, sparvhök 6, tornfalk 4, bivråk 1, ormvråk 25. Rastade gjorde bla kärrsnäppa 45, kustsnäppa 2, brushane 1, stenskvätta 5, skärpiplärka 2 och skedand 2.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Thursday, September 15, 2016 at 21:14:29 (CEST)

Merete: Kan det vara så att det var en stäpphök - hane, du såg?
Gustaf Persson
Helsingborg, - Thursday, September 15, 2016 at 14:56:32 (CEST)

Ljungabolet 13 sept. Kl ca 17. Vad tänker man på när man ser en vit rovfågel? Fiskgjuse !! MEN om den beter sig som en ormvråk? Sitter på en stängselstolpe mitt ute på en åker!! Jag studerade den länge med min lilla kikare, ssom har sin plats i bilen. Konstanterade att den var helt vit och att det var en rovfågel. När den flög i väg in i den närliggande skogen såg jag att vingarna var mörka från spetsarna och halva vingen. Jag undrar om det har varit en vit ormvråk? Kan någon svara mig?
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Wednesday, September 14, 2016 at 16:20:02 (CEST)

Jordbodalen Helsingborg 14.9 kl 11.00 Forsärla 2 ex i bäckfåran efter Fältarpsbron.
Jan Osberg
Helsingborg, - Wednesday, September 14, 2016 at 14:03:39 (CEST)

13 september: ännu en fin sträckmorgon vid Öresundskusten, denna gång vid Örby ängar. Mellan kl 7 och 9.30 pumpade tättingarna på i en jämn ström och när vi summerade fick vi ihop ca 11 000 bo/bergfink, 200 trädpiplärkor, 50 järnsparvar, 28 steglitser, 20 grönsiskor, 23 ladu- och 4 hussvalor, 8 gul- och 1 forsärla, 21 björktrastar, 5 skogsduvor, 20 stjärtänder, 6 gråhägrar och 2 sparvhökar.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Tuesday, September 13, 2016 at 20:22:30 (CEST)

12 sept. Kvällsskådning runt Tursköp. Först kom en förmodad stäpphök x blå kärrhök, en trol 2k hane, jagandes och hade lite bråk med både stenfalk och tornfalk innan den drog sig bort mot Mariedal. Vid Mariedal hade Bengt hittat en annan avvikande hane kärrhök också den sannolikt en stäpphök x blå kärrhök. Innan mörkret föll sågs de båda jaga tillsammans över markerna väster om Mariedals gård. Andra obsar var bl a, blå kärrhök hane samt en 1k, brun kärrhök 3, glada 2, havsörn 1 samt tornfalk 8. Bilder på kärrhökarna finns på Artportalen för den intresserade.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Monday, September 12, 2016 at 22:24:53 (CEST)

12/9. Idag fick jag intressant information från Ringmärkningscentralen! För en månad sedan hittade jag en gammal och nyligen död silltrut på Jonstorpssidan av Fredriksdalsviken. Truten bar en ring från Danmark! Den visade sig vara ringmärkt som bounge på den danska ön Anholt (87 km bort). Den blev således drygt 24 år gammal! Förmodligen inget åldersrekord för arten, men ändå en aktningsvärd ålder.
Leif klinteroth
Jonstorp, - Monday, September 12, 2016 at 18:51:40 (CEST)

10 september. I det vackra backlandskapet vid Tomarp lockade nyplöjda åkrar en del fåglar att rasta, bland annat 380 tofsvipor, 30 ljungpipare, ca 300 starar, 40 hämplingar och en hel del sädesärlor, gulärlor, ängspiplärkor och trädpiplärkor. 92 tranor passerade söderut vid lunchtid och nio tranor rastade på ängarna. I övrigt bland annat fina obsar av bivråk, tornfalk, brun kärrhök, skogsduva, steglits och stenknäck. En skördetröska lockade till sig 32 glador på födosök. Lagom till jag packat ner kameran såg jag två rovfåglar som snabbt närmade sig, en ormvråk och en lite mindre. Den sistnämnda passerade nästan rakt över mig och jag tänkte spontant stäpphök. De foton jag hann ta på lite längre håll bekräftade detta, en ung stäpphök. Väldigt roligt, det är långt mellan fågelkryssen numera!
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, September 11, 2016 at 09:28:53 (CEST)

10/9 Dagens KOF-exkursion till Rönnen lockade 15 deltagare, som möttes av tjock dimma och +10 grader. Men efterhand som solen steg på himlen försvann dimman och temperaturen steg till + 23 grader. Målet för exkursionen var vadare och vi fick också se vadare av 13 olika arter. Dessutom bl.a. en havsörn, några fiskgjusar och naturligtvis grågäss och vitkindade gäss.
Lars Hallbeck
Ängelholm, - Saturday, September 10, 2016 at 17:43:33 (CEST)

10 September. Örby Ängar. Vitkindad gås 40, Sträck S-SV .Grågås 38,Sparvhök 1,Trädpiplärka 14, Gulärla 11,Sädesärla 1.Ladusvala 24,Bofink 1200, Bergfink 4, Hämpling 7.Vattenrall 3 ,Gransångare 15,Rödhake 8, Järnsparv 5,Blåmes 25.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 10, 2016 at 15:29:40 (CEST)

10 sep. Västersjön, båtplatsen: ägretthäger 1 ex 12.00-12.30. Flög bort till badplatsen i östra delen av sjön när den blev störd av en motorbåt.
Patric Carlsson
Lärkeröd, - Saturday, September 10, 2016 at 13:02:55 (CEST)

8/9. Svedberga. Kvällstur. Röd Glada 2, Lärkfalk 1,Pilgrimsfalk 1, Tornfalk 2,Brun Kärrhök 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, September 09, 2016 at 19:45:19 (CEST)

8 september: vindstilla, varm och vacker sensommarkväll vid Sandön med många tusen starar som först satte sig i vassarna på Klörensidan. Precis efter solens nedgång ändrade sig allihop och flög i en jämn ström över Vegeå för att övernatta i vassarna vid bryggan istället. I vasskanten smög 4 vattenrallar och 1 kungsfiskare, 3 skäggmesar sågs och hördes. Ute på ön rastade 3 roskarlar, 1 kustpipare, 30 kustsnäppor och lika många kärrsnäppor, 10 brushanar och 6 myrspovar. På mer tillfälliga besök 1 ung dvärgmås, 1 stjärtand, 1 gammal havsörn och 1 stenfalk.
Lars Hallbeck, Kjell-Åke Hall o Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, September 09, 2016 at 14:08:06 (CEST)

O 7 sept. Svedberga, kvällsrunda. Lärkfalk 1, Tornfalk 1, Spillkråka 1.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Wednesday, September 07, 2016 at 22:21:50 (CEST)

6 sep. 6.30-8.45 Vikingsstrand - Landborgen. Försök till sträckräkning resulterade i 0 sträckande fåglar. Antingen lockade inte vädret till sträck, eller så hade jag valt helt fel lokal denna morgon?
Gustaf Persson
Helsingborg, - Tuesday, September 06, 2016 at 11:37:36 (CEST)

5 september: bra fart på rovfåglarna under förmiddagen idag också. Mellan 8.30-12.30 vid Hittarps rev gick sträcket högt o bitvis svåröverskådligt i medvinden och vi fick ihop 97 bivråkar, 79 ormvråkar, 11 bruna och 3 blå kärrhökar, 31 sparvhökar, 3 lärk- och 13 tornfalkar, 3 fiskgjusar. 2 nötkråkor sträckte, 1 forsärla rastade och 3 havsörnar höll sig kvar på den svenska sidan. Tättingsträcket var även det imponerande med uppskattningsvis 5 000 ladusvalor mot sydväst, uppblandade med betydligt färre hus- och backsvalor samt tornseglare.
Bengt Andersson och Thomas Wallin
- Monday, September 05, 2016 at 20:51:54 (CEST)

4 sept. Ett fint rovfågelsträck pågick under eftermiddagen över Kullabygden. Från utpost vid Svedberga fick vi ihop, bivråk 484, brun kärrhök 66, blå kärrhök 1 honf, fiskgjuse 38, sparvhök 60, pilgrimsfalk 1, tornfalk 17 och stenfalk 2. Över nejden även där gott om jagane rovfågel såsom blå kärrhök 1 hane samt 1 hona, glada 15-tal, pilgrimsfalk 1, tornfalk 10 samt havsörn 2. Alla obsar tillsammans med Mårten.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, September 04, 2016 at 20:29:09 (CEST)

3 sept. På morgonen drog en 2k hane stäpphök jagandes förbi mellan Tursköpsdungen och Västraby gård. Ett tag senare återvände den och satt bl a en kort stund på en åker. Rimligen är det samma fågel som sågs i samma område för 2 dagar sedan.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, September 03, 2016 at 20:59:54 (CEST)

3/9 Örby ängar: Vattenrall 1, Bivråk 9 sträckande sv. På eftermiddagen vid Välinge gård 1 ung Stäpphök jagande över fälten.
Mikael Jönsson
Påarp, - Saturday, September 03, 2016 at 19:37:43 (CEST)

2 september: många kärrhökar längs örnrundan idag på em: vid Tursköp 4 bruna kärrhökar och mellan Stureholm och Höghult ytterligare 3. Här kom även en 2k stäpphökshane jagande lågt över stubben - satte sig några minuter på marken men när en stor traktor skulle passera fick jag snabbt slänga in tuben i bilen och köra några hundra meter och sen kunde varken jag eller snabbt tillskyndande medskådare hitta fågeln igen. Dessutom två stenfalkar vid Tursköp och en vid Stureholm.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, September 04, 2016 at 16:02:08 (CEST)

2 sept. En eftermiddagstimme på Hittarps rev. Den enda rovfågeln som sågs var den lokala gamla tornfalkshannen. Bland rastarna ett hundratal vardera av skrattmås och gråtrut, tofsvipa 120, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 2, skogssnäppa 1, sädesärla 10, steglits 2, pilfink 50.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Friday, September 02, 2016 at 20:38:44 (CEST)

2 september Kullens fyr. Dagens mobbade var: först en ung havssula som hade något i näbben, garnrester kanske, trutarna var hårt på den, även i flykten. Bland annat drog man sulan i stjärten när den försökte fiska. När den sedan landade på vattnet flög trutarna fram mot den och spanade ivrigt mot näbben, kanske trodde de att det var något man kunde röva från storfiskaren. Sen var det sannolikt en rödryggad ara (artbestämningen är inte helt säker) som skatorna visade sin vrede mot. Kullens fyr har tydligen en oemotståndlig dragningskraft på papegojor, tror det är min fjärde art här uppe! Man borde kanske införskaffa en bra bestämningsguide!
Karl G Nilsson
Strandbaden, - Friday, September 02, 2016 at 17:43:58 (CEST)

1 september: vid Klarningen rastade 6 buskskvättor, 4 stenskvättor, 2 svartsnäppor och 2 skedänder. Vadarna var fler vid Torekovs rev där 6 roskarlar, 7 kust-, 2 små- och ca 30 kärrsnäppor letade föda i tången. Säsongens första (?) toppskarvar höll till på revet i Påarps mal där även en flock med 2-300 ljungpipare lyfte. Dagen avslutades med en ung pilgrimsfalk som jagade vid Ranarps strand.
Per Muhr o Thomas Wallin
Ängelholm, - Thursday, September 01, 2016 at 21:33:21 (CEST)

1 sept. 2 givande förmiddagstimmar vid Tursköpsdungen där ett nyplöjt fält drog till sig stora mängder rastande fågel såsom minst 200 gulärlor, stenskvättor, brushane, ljungpipare mm. Detta intresserade 3 stenfalkar som ständigt fick allt på vingarna. Det blev allt bättre i och med en översträckande ortolansparv och slutligen en 2k hane stäpphök som Bengt upptäckte då den lågt kom farande över fälten innan den försvann i riktning mot Kattarp.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Thursday, September 01, 2016 at 15:20:56 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!