Observationer april 2017

30 april. Körslätts mosse (Söderåsen) med omgivningar i skymningen. Härlig stämning med sång av taltrast, rödhake, bergfink (!)och spelande skogssnäppa. Minst tre morkullor drog över skogen. Två tranor på mossen liksom spillkråka, domherrar, dubbeltrast och en ladusvala. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 30, 2017 at 23:34:16 (CEST)

2017-04-30 Gröngöling 1 hona, 1 hane. Karlslund.
Magnus Ekelund
Landskrona, - Sunday, April 30, 2017 at 20:10:18 (CEST)

Ranarpsstrand 30/4. Sträckräkning 05.20-12. Morgonen dominerades av tärnsträck, totalt 590 silvertärnor och 110 fisk/silvertärnor som sträckte så långt ut att det verkade fånigt att sätta artnamn på dom. En kustlabb fällde långt ut. I övrigt bl a årets första törnsångare, en mindre strandpipare, en storlom, tolv smålommar, 150 sjöorrar. Bland rovfåglar bl a en vardera av blå kärrhök, brun kärrhök, fiskgjuse och lärkfalk.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Sunday, April 30, 2017 at 17:47:38 (CEST)

30/4 Gånarps Ängar Obsar från uterummet med förmiddagsfika:Svart röd- stjärt, Fiskgjuse, Stenskvätta, Storspov, Tornfalkar (förbereder häckning).
Brandsvigs våtmark: Gluttsnäppor, Myrspov, Skedänder, Krickor, Gulärlor, Ladusvalor, Gravänder, Glada, Stenfalk.
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, April 30, 2017 at 16:43:34 (CEST)

30/4. Dagens första stopp blev Björkeröd - ingen Ringtrast men en del rastare som Rödstjärt, Ärtsångare, Buskskvätta, Lövsångare. Farhult. Fiskgjuse 1 och en sjungande sävsångare. Avslutade i Hasslarps Dammar. Bra med fågel: Gråhakedopping 5, Smådopping 1, Skedand 18, Stjärtand 1hane, Kricka 9, Bläsand 4, Gulärla 6, Ladusvala 12, Hussvala 1, Grönbena 1, Rörsångare 1 sjungande bergsdammen. Gott om lövsångare även del ärtsångare och svarthättor. Medobs Erik Svensson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 30, 2017 at 15:06:28 (CEST)

30 april. Har sett en svarthätta med röd baskerhona flyga omkring i trädgårdarna i norra Helsingborg.
Stefan Kvant
Helsingborg, - Sunday, April 30, 2017 at 14:40:31 (CEST)

29 april. Kullaberg mellan kl 06.30-13.30. Runt fyren på morgonen mest kallt och blåsigt. Längs bergets sydvästsida en del smått där det var lä, t.ex. lövsångare, rödstjärtar, ärtsångare och några svartvita flugsnappare samt många rödhakar. En trädlärka och en sidensvans flög över. Senare vid Björkeröd riktigt fin utdelning. Rikligt med fågel vilket gjorde det lätt att prioritera bort lördagslunchen. I utkanten av byn åtminstone 11 födosökande ringtrastar i en liten inhägnad. Längre österut halvvägs mot Himmelstorp ytterligare 7 st. I flockarna både hannar och honfärgade fåglar. Dagens största överraskning var tre födosökande gulhämplingar varav en riktigt vacker hanne. Dessa sågs i samma lilla hage som de flesta av ringtrastarna. Övrigt bl.a. svart rödstjärt 1 honf, buskskvätta 2, svartvit flugsnappare 8, gott om lövsångare, rödstjärtar, svarthättor, taltrastar och rödhakar. Ropande gröngöling och spelande smådopping. En göktyta vid parkeringen satte fin punkt för skådardagen.
Henrik Johansson
- Saturday, April 29, 2017 at 21:25:01 (CEST)

Ranarpsstrand 29/4. Koll på sträck 05.30-12. Inget lavinsträck men bra kvalitet. En vit stork mot norr liksom en pilgrimsfalk och en stenfalk. Två rastande skärfläckor och tre rastande småtärnor. Tre årtor sträckte inåt viken. Individrikast strandskata med 127 straäckande, även 78 silvertärnor sträckte inåt.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, April 29, 2017 at 15:56:49 (CEST)

Rödstjärt 2017-04-17 Sofieberg Helsingborg
Lars Thorsson
HELSINGBORG, - Saturday, April 29, 2017 at 13:34:44 (CEST)

Fredag 28 april. Kvällssväng, på "inventeringsrunda" med Arne Nihlén. Skogsduva i uggleholk på Annelund, kattugglor "på G", i holk vid Farmarevägen (ägg) samt kvällens lite udda obs; uggleholk i Prinsaskogen (Bruces skog) visade sig innehålla knipa på 12 ägg. Inte alltför vanlig häckfågel i Hbg kommun gissade vi
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, April 28, 2017 at 22:10:20 (CEST)

28.4 2 st ringtrastar - en hona och en hane - födosökte på en mindre gräsplätt på åkersholmsvägen norr om Ängelholm. När regnet tilltog sökte dom skydd i en intilliggande häck.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, April 28, 2017 at 17:16:51 (CEST)

27.4 På Sandön rastade på em 3 småspovar bland övriga vadare - myrspovar- storspovar - gluttsnäppor - skärfläckor etc. I backen uppe bland sommarvillorna sjöng lövsångare - svarthätta o rödstjärt.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Thursday, April 27, 2017 at 17:57:27 (CEST)

27/4. Såg Ringtrast hannen vid kraftstationen på gräsmattan norr kiosken vid 9.00. Bella Vista Hittarp. Ladusvala 12.
Mikael Jönsson
Påarp, - Thursday, April 27, 2017 at 17:42:24 (CEST)

27 april. Vid kl 06:30 sågs en ringtrast födosökande på gräsmattan vid kraftstationen i södra delen av Laröd. Dvs på samma plats som för en dryg vecka sedan.
Thomas Svanberg
Laröd, - Thursday, April 27, 2017 at 10:25:52 (CEST)

27 april. En timmes morgonskådning vid Farhultsbadet. Uppenbart att en hel del tropikare anlänt under natten. Rödstjärtar, lövsångare, trädpiplärkor men även buskskvätta, svarthätta samt sjungande sävsångare och grönsångare. Ute i Farhultsviken ett 30-tal gluttsnäppor. Förhoppningsvis bara en försmak av vad som komma skall under helgen. Nu gäller det att försöka hänga med...
Henrik Johansson
- Thursday, April 27, 2017 at 09:27:18 (CEST)

26 april, en årta, hanne, i dammen mellan Nordic Wellness Ramlösa och Österleden. Även gräsänder, sothöns och häger.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Wednesday, April 26, 2017 at 21:38:31 (CEST)

26 april Örby Ängar. 1 svartvit flugsnappare, 1 rödstjärt hanne, flera lövsångare sågs och hördes sjunga. Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Wednesday, April 26, 2017 at 21:30:13 (CEST)

26/4. Bella Vista Hittarp. Rödstjärt 1sj,Lövsångare 2sj.Örby Ängar.Lövsångare 4 sj.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 26, 2017 at 21:09:22 (CEST)

25/4. I Vegeholmsskogen blev det idag trädpiplärka och svartvit flugsnappare. Över åkern mellan skogen och Sandåkra gård kom en hanne ringtrast flygande. Den landade i ett träd vid grusvägen där den satt väldigt orädd en god stund.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Tuesday, April 25, 2017 at 18:49:33 (CEST)

En em tur 25/4 till Brandsvig gav följande: Kricka 8, skedand tre par. Gråhakedopping ett par och till sist en rödspov som provianterade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Tuesday, April 25, 2017 at 16:04:21 (CEST)

Må 24 april: KOFs måndagsexkursion med tiotalet deltagare gick till Björkeröd. Mycket tyst, mycket blåsigt. Normalbesättning i och runt dammen; Grågäss med ungar, Gråhakedopping, Knölsvan, Vigg, Kricka, Gräsand, Gravand, Sothöna, Ormvråk, Sparvhök, Sädesärla, Bofink. Tack till Erik Svensson som god medhjälpare.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 24, 2017 at 21:45:05 (CEST)

24/4. Promenad längs Rönne å. En kattuggla gjorde ett jaktförsök i eftermiddagssolen. Det misslyckades, och resultatet blev bara ett oerhört väsen på trastar, kråkor och måsar. Kungsfiskarparen verkar mata ungar för fullt och en drillsnäppa varnade och flög ett par rundor över ån. I övrigt full fart på småfåglarna, bland annat stenknäck, stjärtmes, svarthätta, gransångare, entita, gärdsmyg, rödhake och järnsparv. Även en sjungande taltrast.
Anna-Lena Harmsund
Ängelholm, - Monday, April 24, 2017 at 20:58:24 (CEST)

23/4 Dagens skådarrunda i närområdet började i Bruces skog. Vid södra parkeringen höll det till en hane Ringtrast som dessutom sjöng stundtals. Vidare till Vasatorps GK, där en sjungande Trädgårdsträdkrypare var det första jag hörde när jag steg ur bilen. Fortsatte sedan till lunden vid Rosendal. Tog termosen med mig och satte mig ner en bit in, 4-5 minuter senare kom Trädgårdsträdkryparen och landade i trädet 2-3 meter ifrån mig, och födosökte o lockade om vartannat. Sista stopp vid Hasslarps dammar. Efter att en överflygande subad Havsörn fick det mesta på vingarna sågs, bland en hel del annat, en Smådopping samt en hane av vardera Stjärtand och Årta.
Paul Tufvesson
Helsingborg , - Sunday, April 23, 2017 at 20:22:27 (CEST)

23 april. Inte utan att man längtar efter omslag till ljumma vindar från sydsektorn. Söndagsmorgonen annars behaglig med svaga nordvästvindar. Ute på slätten norr om Ängelholms flygfält skön stämning med bl a drillande sånglärkor, spelande storspov samt vardera 1 par rapphöna och mer oväntat rödbena. Vid Ulriksfälts gård lyfte två ringtrastar från åkerkanten. Ytterligare tre ringtrastar var en timme senare stationära vid Hulrugered på Hallandsåsen. På åsen idag betydligt färre av de andra trastarterna jämfört med under påskhelgen. Desto fler nyanlända trädpiplärkor och lövsångare som sjöng vid i stort sett varje stopp. Längs gamla riksvägen två överflygande mindre korsnäbbar, en flock med 19 rastande sidensvansar samt en trana. Vid Kyrkhult fick vi slita länge innan en stenskvätta behagade visa upp sig. Gissar att de häckande paren anländer senare i år. Medobsade gjorde H Ehrenberg.
Henrik Johansson
- Sunday, April 23, 2017 at 15:40:38 (CEST)

22/4. Hittade en kattuggla i ett hål i ett träd i Sibirien (tips av Henrik J). Inne i reservatet låg tre krickor och en ejderhona!
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 22, 2017 at 19:19:36 (CEST)

22 april. Campingklubben Domsten. Hyfsat rovfågelsträck under dagen trots hård nv-vind. Inte mindre än 23 insträckande tornfalkar vilket troligen är nytt dagsrekord. I övrigt noterades brun kärrhök 5, blå kärrhök 2, fiskgjuse 6, sparvhök 24, duvhök 1, stenfalk 6, ormvråk 6.
Bengt Andersson, Mårten Müller
Helsingborg, - Saturday, April 22, 2017 at 19:14:28 (CEST)

22 april: deltagarna i Studiefrämjandets fågelcirkel såg trädpiplärka, 2 svarthättor, fiskgjuse, brun kärrhök, bläsgås och smådopping mm under en blåsig vandring vid Björkeröd idag.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, April 22, 2017 at 16:55:04 (CEST)

20/4. KOFs kvällsvandring i Åvarp blev en stillsam vandring i ett tilltagande gråmulet väder med lite regn mot slutet. Färden gick över enefäladen, hästhagarna och in mot första stenbrottet. Inga överraskningar på fågelfronten. Fiskgjuse, ormvråk, sparvhök, stenknäck, gulsparv, st hackspett, taltrast och ett par forsärlor i hallabäcken. Vi var en handfull personer som njöt av en stilla vandring i ett vackert kulturlandskap hälsar Mona och Totta.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Friday, April 21, 2017 at 16:11:13 (CEST)

20 april vid campingklubben Domsten. Äntligen efter ca 10 års väntan sågs en hane praktejder under morgonen sträcka mot so i sundet. Oväntat sent då tidigare obsar brukar vara i slutet av mars månad. I övrigt noterades bla kustlabb 1, småtärna 1, fisk/silvertärna 6, skedand 4.
Mårten Müller, Bengt Andersson
Helsingborg, - Thursday, April 20, 2017 at 18:44:41 (CEST)

20/4. Förmiddagsvandring på Kullabergs strövområde. Björkeröd: 1 hane Ringtrast, 1 par Grågäss med 5 st ungar. 1 par Gråhakedopping. Mölle mosse: 1 st Svartvit flugsnappare, 2 st Domherre. Medobservatör Bengt Nicklasson.
Kjell Johansson
Munka-Ljungby, - Thursday, April 20, 2017 at 14:43:18 (CEST)

19/4. På den idag långgrunda stranden i Farhultsviken rastade på morgonen en svartbent strandpipare på ganska långt avstånd. Av utseendet att döma var det en omärkt hona. Fågeln drog sig allt längre bort mot Jonstorp, och till slut gjorde värmedallret att den inte gick att urskilja längre. Beträdnadsförbud råder, så det blev inga bilder.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Wednesday, April 19, 2017 at 19:08:42 (CEST)

19 april, en ringtrasthane och en ladusvala flög över när Studiefrämjandets vårfågelcirkel vandrade vid Björkeröd på förmiddagen. Från dammen hördes en smådopping och en bläsgås sällskapade med de bofasta grågässen (som redan fått ungar). En fiskgjuse sträckte mot norr och taltrastar, järnsparvar, gärdsmygar och rödhakar sjöng.
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, April 19, 2017 at 13:28:39 (CEST)

17 april: En tur på Hallandsåsen gav en hane Ringtrast vid Lya. På vägen hem vid Brandsvig kunde det bland annat noteras, skedand 6, rödbena 2, gluttsnäppa 1, storspov 2, smådopping 1 och gråhakedopping 1.
Per Knutsson
Ängelholm, - Tuesday, April 18, 2017 at 12:02:13 (CEST)

17 april -17 Vegeholms säteri. Under gårdagen hade fågelbordet som ännu här serverar solroskärnor besök av ett par stenknäck, hane o hona, grönfink, bofink, bergfink, nötväcka, domherre, gulsparv, sidensvans stor hackspett och steglits.
Bo Stjernfelt
Ängelholm (Vegeholm), - Tuesday, April 18, 2017 at 09:48:18 (CEST)

17 april: 17 kof:are trotsade det kalla och blåsiga vädret i påskkvällen och vandrade längs Rönneå från Hembygdsparken till Haradal. En nyanländ svarthätta jämfördes med en entita, trädkrypare och nötväckor sågs och hördes, en spillkråka drog förbi. Sångaktiviteten var lite låg i kylan men taltrast, gransångare, rödhakar och gärdsmygar lät höra sina vårsånger.
Anna-Lena Harmsund, Lars Hallbeck o Thomas Wallin
- Monday, April 17, 2017 at 22:19:48 (CEST)

17 april. Bistert i den friska sydostan men någorlunda konstanta sträckrörelser i Domsten från gryning till tidig eftermiddag. Dagens höjdpunkt den vita stork som strax innan klockan ett sträckte in över Grå läge-dungen för att därefter tveka kring sin sträckriktning och glida runt över Domsten. Överlag glest rovfågelsträck med ormvråk 19, fjällvråk 1, rödglada 2, brun kärrhök 3, stenfalk 1 samt sparvhök 14. Ett par småstötar ejder (762) samt sjöorre (257) drog söderut i sundet, en flock med 26 bläsgäss drog in. I sundet också fisktärna 8, silvertärna 21 samt fisk/silvertärna 9. Småfågelsträcket tilltog under senare delen av morgonen men är som vanligt svårt att överblicka på lokalen - småflockar med bo/bergfink kom om vartannat, ängspiplärkor likaså. Bland tättingar på sträck även en gulärla, en stenskvätta och två ladusvalor. Även idag rastade en småspov på stenstranden. Medobsare under dagen Klas Rosenkvist, Bengt Andersson och Oskar Lindberg.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, April 17, 2017 at 20:56:00 (CEST)

17 april: trevligt att höra brandkronad kungsfågel-sångstrofer där sådana enligt uppgift hörts, på andra sidan vägen från Klören-parkeringen tjugofem meter in nåt. 16 april: kärt återseende med (Kullabergsinventerings-)ruta 19,kring Håkull. Den var sig lik. Extra glädjande att se två stjärtmesar tillsammans på nästan exakt samma ställe som jag såg ett par med flygga ungar i början av juni -14. Till skillnad från den gången var nu en av fåglarna en europaeus.
Tobias Christoffersson
Utvälinge, - Monday, April 17, 2017 at 20:45:39 (CEST)

17 april. De två pungmesar som upptäcktes igår vid Hasslarps dammar sågs även idag då de födosökte lågt i vegetationen längs kanten av Bergsdammen. En gulärla lyfte från mellersta Fleningedammen och sträckte iväg norrut. Vid Sandön triss i tärnor, fisk-, små- och kentsk tärna.
Henrik Johansson
- Monday, April 17, 2017 at 20:14:17 (CEST)

17/4 Hasslarpsdammarna: Hussvala och Ladusvala
Sten-Inge Eriksson
Höganäs, - Monday, April 17, 2017 at 19:44:17 (CEST)

16 april. Under dagen rovfågelsträck vid Domsten och hyfsad rörelse. Brun kärrhök 8, blå kärrhök 5, fiskgjuse 15, glada 9, ormvråk 64, fjällvråk 2, sparvhök 53, pilgrimsfalk 2 och stenfalk 4. Av övriga arter kan nämnas, 1 rastande småspov, 104 storspovar på sträck liksom fisktärna 7. Under morgonen sjöng en lövsångare stundtals. Medobsare, Bengt, Mårten och Johan. Kvällsbesök vid Hasslarps dammar gav en hussvala och i Laröd var ringtrasten alltjämt kvar på gräsmattan vid Sofierokiosken.
Thomas Svanberg
Laröd, - Monday, April 17, 2017 at 07:49:14 (CEST)

16 april Råådalen vid Bälteberga. En högljudd kungsfiskare vid ån, 1 dito spillkråka och därtill bland annat gravänder, gråhäger, tofsvipa, hämpling, steglits,ett tiotal rastande sädesärlor och lika många ängspiplärkor. Korparnas beteende antydde häckning. Inte mycket fart på konserten i kylan. Medobs: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Sunday, April 16, 2017 at 23:52:16 (CEST)

16 april: SMHI hade spått regn men det blev en härlig vårdag på Väderön med 7 tordmular, åtskilliga tiotal tobisgrisslor, 1 skärsnäppa, 10 storspovar, 1 norrsträckande 2K blå kärrhök och ca 1 000 vitkindade gäss. Blommade gjorde vätteros, nunneört, lundvårlök och kopiöst med vitsippor.
Thomas Wallin o många fler
- Sunday, April 16, 2017 at 22:10:18 (CEST)

16 april. For upp över åsen för en liten skådartur. Nu såg jag inga särskilda fåglar, men att få se landskapet med detta snötäcke i solsken var en fin upplevelse. Det var länge sedan jag fick vara med om det här. Nåväl, ner till Klarningen och där befann man sig i en annan årstid. En brun kärrhök sträckte över. Två havsörnar satt tätt inpå varandra i ett träd, lyfte och drog vidare. Skedänder och några snatteränder bör väl också nämnas. Tranan låg alltjämt i sitt bo. På eftermiddagen besökte jag den lilla dammen vid Utflyttarvägen, där en nilgås rapporterats. Den var kvar. Två skogssnäppor rastade i kanten av dammen. Avslutade med en tur bort till Grytskären. På skären var det rätt ont om fågel, men över hagmarken intill parkeringen fick jag se två ladusvalor, mina första för i år.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 16, 2017 at 21:33:26 (CEST)

16 april: En gluttsnäppa födosökte på sydsidan av Sandön.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Sunday, April 16, 2017 at 21:20:15 (CEST)

16/4. Strålande sol, våren på tillfälligt besök. Liksom jag tillfälligt besök vid Sofierokiosken. Ringtrasten kvar på tillfälligt besök.
Tommi Sandberg
Helsingborg, - Sunday, April 16, 2017 at 19:10:40 (CEST)

16 april. Två pungmesar (hona+hanne) rörliga kring Bergdammen, Hasslarps dammar under eftermiddagen. Vid Sandön under förmiddagen: hussvala och tre ladusvalor, sträckande stenfalk, blå kärrhök och havsörn, mm.
Mikael Olofsson
Kalmar, - Sunday, April 16, 2017 at 17:21:24 (CEST)

16 april: Klörenparkeringen, andra sidan vägen i grandungen. Sågs och hördes en brandkronad kungsfågel. Sandön: 5 myrspovar ihop med ett 30-tal storspovar, rastande. En tobisgrissla ute vid Själrönnen. Fem ladusvalor sågs och en fiskgjuse som fångat en plattfisk, ivrigt uppvaktad av ett gäng måsar som försökte sno bytet.
Ingmar Paulsson
Sundbyberg, - Sunday, April 16, 2017 at 17:20:04 (CEST)

Påskafton 15 april. Morgonrunda på Hallandsåsen innan nederbördsområdet drog in med ymnigt snöfall. Bäst utdelning vid Hulrugered där det födosökte mycket trast och starar. Åtminstone 9 ringtrastar sågs samtidigt ute på ett fält men jag misstänker att det fanns fler i området. Tal-, rödvinge-, dubbel- och björktrastar. Totalt omkring 100 ex. En trana spatserade på en intilliggande åkermark.
Henrik Johansson
- Saturday, April 15, 2017 at 15:25:58 (CEST)

14 april Strandbaden, en födosökande ladusvala.
Annika Persson
Strandbaden, - Saturday, April 15, 2017 at 07:37:35 (CEST)

14 april. Ett par timmars skådande vid Vegeå mellan Bjuv och Selleberga och som vanligt bjöd platsen på en lång lista småfågel; stenknäck, stjärtmes, trädkrypare, sävsparv, rödvingetrast, gulsparv, steglits, hämpling och gransångare för att nämna några men det som värmde mest i kylan var en sjungande lövsångare som också sågs födosöka i blommande sälg.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Friday, April 14, 2017 at 18:42:18 (CEST)

14 april: tidig morgon och ett besök på mossen vid Djurholmen. Två stycken orrar ute på mossen tyvärr inget spel men en härlig naturupplevelse såg dem i ca 20 min innan de lyfte riktning norr
Leif Andersson
Båstad, - Friday, April 14, 2017 at 12:18:44 (CEST)

14 april. Ljungabolet. Äntligen, två dagar försenad, Är SÄDESÄRLAN här. Andra färgklickar vid fågelbordet: tio STEGLITSER och tre GRÖNSISKOR. Ett par GRÅGÄSS flyger runt här dagligen, skall troligtvis häcka här igen i år. Ett TRANPAR har också varit och hälsat på, hoppas även de vill häcka i närheten.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Friday, April 14, 2017 at 07:48:44 (CEST)

13 april: 5 bruna kärrhökar jagade över vassarna i Farhultsviken, 2 hanar och 3 honfärgade. Skedand var något av dagens art – 9 rastade i Stureholms våtmark och 16 i Hasslarp. I Hasslarpsdammarna även en årta (hane), några snatteränder, 8 gråhakedoppingar, en smådopping, en mindre strandpipare och två skärfläckor.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, April 14, 2017 at 00:27:03 (CEST)

13 april. Egentligen var jag mest ute för att rekognosera inför en exkursion senare i vår och samtidigt kolla några gamla grodlokaler så den sjungande trädgårdsträdkryparen i Kristinelunds bäckravin var ren bonus. Den tämligen nya våtmarken precis söder Djuramåsavägen bjöd dessutom på ett par gråhakedoppingar (liksom de två senaste åren) och en dvärgbeckasin stöttes i strandkanten. Slutligen sågs två vuxna havsörnar nära Torshult.
Göran Paulson
Höganäs, - Thursday, April 13, 2017 at 21:32:01 (CEST)

13 april Råådalen, dammen nedanför Stenbrogårdens camping. En kungsfiskare fiskade i dammen och flög sedan ner till ån. Där visade det sig finnas en kungsfiskare till! Medobs Bosse Johansson.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Thursday, April 13, 2017 at 21:13:24 (CEST)

12/4 En Skogssnäppa vid en Bäck strax norr om Munka- Ljungby
Johnny Lindkvist
Munka-Ljungby, - Thursday, April 13, 2017 at 05:41:54 (CEST)

12/4. Djurparken Påarp Helsingborg. Svarthätta 1 hane.
Mikael Jönsson
Påarp, - Wednesday, April 12, 2017 at 22:16:21 (CEST)

tisdag 11 april. En ringtrast på Husensjö i Helsingborg. Lik koltrast men med vitt bröst
M Karlsson
Helsingborg, - Tuesday, April 11, 2017 at 12:32:28 (CEST)

10 april: Noterade att ringtrasten fanns kvar på gräsmattan vid transformatorstationen, Sofierokiosken. Gick en promenad i Vegeholmsskogen söder om väg 112 för span efter fler revirhävdande brandkronade kungsfåglar. Och visst fanns en sjungande även här, ca 200 m väster om bikuporna, placerade invid Vegeåleden. Tidigare på dagen hade Hans Nordius en sjungande brandkronad på Klören, i bortre ändan av andra hygget, västerut i förhållande till "Klörenvägen". Detta skulle innebära minst 6 revirhävdande hannar i Vegeholmsskogen. En gammal havsörn seglade över skogen.
Thomas Terne
Helsingborg, - Tuesday, April 11, 2017 at 11:27:44 (CEST)

10 april: en riktigt blåsig dag på Bjäre men när vi vandrade nere i Sinarpsdalen från Grevie till Nötte backar var det nästan vindstilla. Många taltrastar rastade, flera stenknäckar rörde sig i trädkronorna vid Sinarps kvarn och ett gröngölingpar verkade stationära. Tidigare på morgon vid Klarningen spetsbergsgås, sädgås, trana, 5 skedänder och brun kärrhök. Vid Hovgården ett forsärlepar och i dammen vid Hålehall lät det mycket om 4 gråhakedoppingar.
Bengt Andersson o Thomas Wallin
Hbg/Ählm, - Monday, April 10, 2017 at 23:11:42 (CEST)

10 april. Måndagsexkursion till Stureholms våtmark. I våtmarken sågs skedänder, kricka, bläsänder, vigg, gravänder samt 1 par gråhakedopping. En vacker hane brun kärrhök fick 2 enkelbeckasiner att lyfta från plurret. Kylslagen men trevlig kväll!
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Monday, April 10, 2017 at 21:44:45 (CEST)

9 april. En runda till fots i Vegeholmsskogen. 4 revir med brandkronad kungsfågel hittades och läggs Hans Nordius obs till blir det ytterligare 1 par. 2 av reviren norr om Vegeån och 2 revir mellan Låsahuset och Z-bron samt 1 par i närheten av Klörenparkeringen. På Klören sågs en hane svarthakad buskskvätta.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Monday, April 10, 2017 at 21:41:09 (CEST)

10 april. Sträckspan i gryning vid Kallis, Helsingborg: Vind vridande från måttlig sydostlig till rejäl väst-nordväst på bara någon timme. Dis och dimma som säkerligen dämpade sträckrörelserna - men vårens första (i sundet sträckande) fisktärnor - tre till antalet sträckte ändå. I övrigt två alfåglar och fyra snatteränder på sträck. En danskmärkt 2k havstrut född på Anholt samt två danskmärkta knölsvanar rastade.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, April 10, 2017 at 18:24:49 (CEST)

10.4 Vid Brandvigs våtmark jagade på fm en ung kungsörn länge o väl över våtmarken. Efter att ha misslyckats ta en hare(haren sprang i zig-zag) slog den sedan ett annat byte och satte sig ner i det långa gräset för att äta frukost. Innan dess hade jag vid ån i Vegeholmsskogen fått bevittna när kungsfiskarna parade sig på sin pinne utanför bohålet i strandbrinken. På vägen genom skogen noterade jag två bk. kungsfågel som sjöng. Den ena visade sin vackra orange krona på nära håll. Hyfsad förmiddag.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, April 10, 2017 at 12:53:52 (CEST)

Sö 9 april. Dag i kattugglans tecken. Först uppsättning av holk under Ödåkra byaförenings "Duvestubbedag" (tack Hbg stad som bistod med holk). Eftermiddag, två kattuggleungar märkta vid Rosenhill, norr om Väsby (Tack Göran Paulson o boende på Rosenhill) Efter detta åkte Arne Nihlén och jag vidare. Kattugglan i Stureholmsholken ruvar på två ägg. Och slutligen; vid Karlsfält satt vuxna ugglan och kikade. Får kolla ungläget senare
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, April 09, 2017 at 22:11:10 (CEST)

9 april. Domsten: Efter ett antal dagar av dålig rörelse på sträckfronten äntligen lite fart. Nästintill lika mycket ejder som sjöorre med 1334 respektive 1383 sträckare. Två arter som hade en bra dag var kricka (67) och svärta (138, tycks vara näst bästa summan på lokalen). Övrigt nämnvärt vitkindad gås 256, stjärtand 7, skedand 8, alfågel 4, smålom 21, storlom 13, stenfalk 1, silltrut 1 ad samt sillmule 1. Medobs Bengan, Oskar och Klas. Senare under dagen fantastiskt vår-sommarväder och span under ett par eftermiddagstimmar vid Kallis, Helsingborg - ingen större rörelse på rovfåglar men ändock: havsörn 1 yngre, brun kärrhök 1 hane, blå kärrhök 1 honfärgad, sparvhök 11, ormvråk 9 samt trana 2.
Peder Winding
Helsingborg, - Sunday, April 09, 2017 at 20:10:48 (CEST)

9/4 En kort visit vid Brandsvigs våtmark blev överaskande kul. På mindre än fem min sågs fint på en nyplöjd åker en stenfalk hane. På ett brunnslock satt en 3k Kungsörn livligt uppvaktad av kråkor. In på arenan dyker plötsligt en kraftig gammal pilgrimsfalk som jagade häftigt o slog till sist en tofsvipa. På detta naturligtvis ett kraftigt uppflog med ett femtiota krickor, ett par skedänder o ett par årta. Örnen satt sig senare i en stor gran o pilgrimen i en åkerkant och spisade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholn, - Sunday, April 09, 2017 at 18:08:43 (CEST)

8/4 På em en tur till Klarningen där det fanns mycket av grågäss, en sädgås o spetsbergsgåsen kvar. Dessutom ca 25 par krickor, 3 par skedand o flertal par storspovar som stundtals spelade liksom rödbenorna. Tranan ruvade.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Sunday, April 09, 2017 at 17:58:11 (CEST)

9/4 Pålsjöskog, Mindre hackspett 2ex
Peter Andersson
Helsinborg, - Sunday, April 09, 2017 at 15:33:19 (CEST)

8/4 2017 Stureholm: gråhahedopping och viggar och gräsänder? (stjärtänder)?
Lena Fagerström
Munka-Ljungby, - Saturday, April 08, 2017 at 20:46:59 (CEST)

8 april Några timmars skådande vid Maglaby kärr på Söderåsen. De grå skyarna ville inte lätta så det blev inte något med förväntade åkergrodor o paddor men fågelkonserten var rätt bra. Tranparet och bruna kärrhöks paret på plats och tre enkelbeckasiner spelade intensivt liksom skogssnäppa. Spillkråka och större hackspett trummade och både dubbeltrast o taltrast sjöng. I övrigt bland annat ett par talltita, 1 sjungande skogsduva, 1 rast mindre strandpipare, 2 sj svartmesar, 1 sj trädkrypare och gott om gransångare. I Kalvahagen ovanför Åstorp minst 15 stenknäckar och vid f d Björnekulla fruktindustrier 1 sj svart rödstjärt.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, April 08, 2017 at 19:22:54 (CEST)

8/4. I Farhult hade en gluttsnäppa anlänt, och vid Rönnen rastade 7 snatteränder och 3 svarthakedoppingar.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Saturday, April 08, 2017 at 18:46:36 (CEST)

8 april. Spanade under förmiddagen av fälten mellan Ängeltofta och Ulriksfält. Plötsligt kommer en ringtrasthanne flygande innan den landar i toppen av ett träd. Efter ett par minuter drar den iväg österut. I området tre hontecknade blå kärrhökar. Lite senare vid våtmarken i Brandsvig, 12 skogssnäppor, ett 20-tal enkelbeckasiner, 2 par storspov, 1 par rödbena, krickor, skedand, gråhakedopping m.m.
Henrik Johansson
- Saturday, April 08, 2017 at 16:06:02 (CEST)

7/4 1 ex havsörn vid E6 Helsingborg norra.
Mikael Sunesson
Viken, - Friday, April 07, 2017 at 14:49:11 (CEST)

7.4 Den brandkronade kungsfågeln sjöng intensivt även idag i granarna invid Jägarhuset Vegeholm. Lite svårsedd i grantopparna men jag tyckte mig kunna urskilja två olika individer. Förmodligen ett par. Vid gamla stenbron satt kungsfiskaren på sin pinne och hade sällskap av en salskrake hona.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Friday, April 07, 2017 at 13:22:11 (CEST)

7 april från frukostbordet i uterummet: En hona, rödstjärt, födosöker på gräsmattan. Rödhaken uppskattar inte närvaron! Paret koltrast letar mask och en gransångare klänger i bokhäcken. Ringduvan liggger på bo och talgoxar och blåmesar letar bomaterial.
Åsa och Christer Strid
Maria by, Helsingborg, - Friday, April 07, 2017 at 10:56:21 (CEST)

6 april Pålsjö skog. En lockande trädgårdsträdkrypare. Mittemellan tennisbanorna och paviljongen.
Peter Svensson
Helsingborg, - Thursday, April 06, 2017 at 20:45:07 (CEST)

6 april kl.06.30-09.45 Hasslarp: 2 skärfläckor, en räv, 2 skedänder och ett 20-tal bläsänder Hittarps rev: en ladusvala sträckte in i snålblåsten, 5 krickor, över 70 gravänder, 2 rödbenor
Björn Holm
Hittarp, - Thursday, April 06, 2017 at 10:17:59 (CEST)

2017-04-05 Rydebäck: Havsörn 1 ex
Peter Andersson
Helsingborg, - Wednesday, April 05, 2017 at 13:28:27 (CEST)

5 april: deltagarna i Studiefrämjandets fågelsångscirkel vandrade på morgonen längs Rönneå från roddklubben till reningsverket i Ängelholm och hörde/såg fyra hackspettarter: större- och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling. Många gransångare, gärdsmygar och rödhakar sjöng. En mandarinand flög uppströms Rönneå.
Thomas Wallin o många fler
- Wednesday, April 05, 2017 at 12:44:33 (CEST)

Vegeholm 4 april. Igår hörde jag en brandkronad kungsfågel sjunga i Vegeholmsskogen. Men den var svår att få syn på i de höga grantopparna. Idag var den mer samarbetsvillig och födosökte även i ekar. När jag lämnade den hann jag bara ett par hundra meter innan jag stannade upp vid trädkryparsång. Då anade jag även något annat gnissel i bakgrunden och upptäckte snart en liten födosökande fågel i ett lövträd. Det visade sig vara en ny brandkronad som efter en stund for in bland granar och började sjunga. När den verkade byta träd lite väl snabbt insåg jag att det var två fåglar, som sen for efter varann - förmodligen ett par. De höll till alldeles intill den så kallade Z-bron längs asfaltvägen in mot Vegeholms slott. (Gamla Z-liknande varningsskyltar för skarpa kurvorfinns på platsen.) Det är någon kilometers trevlig promenad till platsen, eftersom obehörig biltrafik inte är tillåten in mot slottet.
Hans Nordius
Ängelholm, - Tuesday, April 04, 2017 at 23:02:28 (CEST)

4 April. Helsingborg. Långeberga, bäcken. Kungsfiskare, en stk.
Folke Markheden
Helsingborg, - Tuesday, April 04, 2017 at 22:37:56 (CEST)

4/4-17 Vid Össjö såg och intill de nya vindmöllorna mötte jag en havsörn följd av en duvhök. I och vid dammen ett tranpar, grågäss, knipor som spelar och slåss, fem skogssnäppor drog runt.
lars nilsson
munkaljungby, - Tuesday, April 04, 2017 at 18:53:26 (CEST)

4/4 Brun kärrhök födosökte vid NP Nilsson, Ängelholm.
Mikael Sunesson
Viken, - Tuesday, April 04, 2017 at 13:58:58 (CEST)

Månd 3/4. LERHAMN-MÖLLE FÄLAD: 2 snatterjänder, 1 brun kärrhök i spelflykt, 1 stenskvätta, 1 svart rödstjärt, stort antal nyanlända järnsparvar.
Björn Elmlund
Lerberget, - Tuesday, April 04, 2017 at 06:08:06 (CEST)

Må 3 april. Svedberga. Dussintalet deltagare på måndagsexkursion. Stillsamt, säsongstypiskt. Glada, Ormvråk, St hackspett, Trastar, Nötväcka, Gulsparv, Svanar på fälten, Duvor, Tofsvipor, Mesar, Fink. Tack till Totta för god side-kick.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Monday, April 03, 2017 at 22:26:14 (CEST)

Fler borde ta sig till Jordbodalen! Pärlan i Sundets pärla! En liten kvällspromenad gav Kungsfiskare, Skogsduvor, Rörhönor, nyanländ Sädesärla, Sothöns, kopiösa mängder Ringduvor, Gärdsmygar, Järnsparv, Rödhakar, Stenknäck, Tal- Björk- och Koltrast, Bo- Grön- och Bergfink, Grönsiskor, Gräsänder i många korsningar, Svartfågel, Vitfågel och på nätterna har vi även hört Kattuggla, åtminstone honlätet. Är man lagd åt det hållet har man även chans att se brunråttor och en kväll i höstas stötte jag ihop med en Mård på parkeringen utanför Sundspärlan.
Olle Lund
Hbg, - Monday, April 03, 2017 at 21:13:44 (CEST)

2 april. Liten tur på Bjäre sökandes efter vårens framsteg. Vid Ängelsbäcksstrand satt den första stenskvätta jag sett i år, en hane, uppe på bunkern. Han var förmodligen helt nyanländ. En bit ut låg en smådopping och doppade sig så smått, dvs. dök efter någon förtäring. Uppe på åsen var jag bl.a. och besökte den uppdämda sjön Grannsämjan. Två par gråhakedopping grymtade rejält och ett par sothöns byggde bo. Två par grågäss höll också till i sjön. Hemma i Glimminge plantering sågs på strandängarna betydligt fler sädesärlor än under gårdagen.
Mats Ljunggren
- Sunday, April 02, 2017 at 21:32:04 (CEST)

2/4. På Klören sågs idag tre svarthakade buskskvättor. I ena änden av hygget fanns en ensam hona, och i den andra änden en ad hanne tillsammans med en annan hona. Tidigare har även en yngre hanne setts på lokalen.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Sunday, April 02, 2017 at 18:27:37 (CEST)

2 April. KOF-Exkursion. Första stopp Pulken. Cirka 6500 tranor, Vit stork 1, Brun kärrhök 1 hane, Skedand 5, Rödbena 3, Skogssnäppa 3, Enkelbeckasin 2. Nästa stopp Äspet: Bra med fågel. Skedand 7, Stjärtand 5 par, Årta 1par, Vigg 350, Bergand 3, Brunand 2, Alfågel 6, Småskrake 59, Kentsk tärna 29, Skärfläcka 26, Mindre Strandpipare 1. Håvslövs ängar: Rödspov 5, Brushane 11. Herkules Dammar: Rördrom 2 tutande. Vi hade totalt 73 arter. En glad deltagare.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, April 02, 2017 at 17:19:23 (CEST)

2 april, Klarningen på förmiddagen: en gammal havsörn drog in över våtmarken och gjorde ett misslyckat försök att fixa förmiddagskäk, satte sig sedan i en hög tall på hallandssidan och vakade över nejden. 1 spetsbergsgås, 2 bläsgäss och 1 vitkindad gås tillsammans med många tiotal grågäss. Ett årtpar gömde sig i gräset och en brun kärrhökshanne drog över några gånger. I Skottorps våtmark ytterligare 3 spetsbergsgäss, 6 skedänder, 2 stjärtänder och 5 gråhakedoppingar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, April 02, 2017 at 15:57:36 (CEST)

2 april vid den nedre av Jordbodalens dammar. En flygande kungsfiskare. Som en ädelsten i solskenet.
Kerstin Thelin
Helsingborg, - Sunday, April 02, 2017 at 15:45:11 (CEST)

1 april: Ljungabolet kl. 10:30 kom våren i form av ett TRANPAR flygande och landade på betesfältet för att hitta mat. Härligt syn men tyvärr var de tysta. Hoppas få höra dem längre fram. Annars är fågelsången i full gång, och gräset börjar titta efter en gräsklippare.
Merete Carlsson
Munka-Ljungby, - Saturday, April 01, 2017 at 19:03:51 (CEST)

Idag 1/4 såg jag årets första sädesärla och för första gången för mig,en svart rödstjärt! Båda sågs på industriområdet i Munka-Ljungby.
Lena Fagerström
Munka-Ljungby, - Saturday, April 01, 2017 at 16:53:43 (CEST) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!