Observationer januari 2017

29 jan. I tångbältet vid Vikens hamn sågs en vattenpiplärka, 6 skärpiplärkor samt en ängspiplärka. En bit längre norrut mot Svanebäcksrevet en skärsnäppa som sällskapade med en rödbena. Här också en flock om 22 ängspiplärkor. En havsörn svepte förbi och fick alla änder på vingar. Däribland ett hundratal bläsänder.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Sunday, January 29, 2017 at 20:03:56 (CET)

Söndag 29/1. I dis och dimma sågs vid Sandön vattenrall, skäggmes, sparvhök, rödbena, strandskata och mer än 50 sångsvanar. På hygget vid Stureholm bjöd hökugglan på en fin obs. Skådarkompisar var Pelle Holmgren och Joakim Falck
Bengt Nilsson
Gånarp, Ängelholm, - Sunday, January 29, 2017 at 17:05:42 (CET)

28.1 En rördrom promenerade lugnt och födosökte i vasskanten lite nedströms båtbryggorna i Vegeå vid 10-tiden. Flera fina flockar med skäggmesar hängde som klasar i vassarna på båda sidor och en varfågel rörde sig (liksom dagen innan) i buskridån på andra sidan ån.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Saturday, January 28, 2017 at 17:39:33 (CET)

28/1 På Rönnen satt en äldre pilgrimsfalk och putsade sig. Årnacke hamn: trädlärka 1, ängspiplärka 6. Farhult: kärrsnäppa 73, storspov 16, skäggmes ~5, rödbena 4, sävsparv 3.
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Saturday, January 28, 2017 at 17:21:49 (CET)

Bjärerunda 28/1. Önnarp: Spillkråka, nötkråka, talltita. Axelstorp: 2 strömstarar. Lya Ljunghed: Varfågel. Klarningen: Varfågel. Riviera, Båstad: Ytterst ungefärligt 1000 bergänder. Kattvik: Alfågel 110. Torekovs rev: Stjärtand 1, skärsnäppa 50 (rätt noggrant räknat), skärpiplärka 7, forsärla 1. Torekovs hamn: Toppskarv 1, svart rödstjärt 1. Dagshög: Svartand 1 hane. Ranarpsstrand: 1 nyanländ gravand. Vasalt: Sädgås 1 och duvhök 1.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, January 28, 2017 at 17:11:22 (CET)

Bjärerunda 28/1. Önnarp: Spillkråka, nötkråka, talltita. Axelstorp: 2 strömstarar. Lya Ljunghed: Varfågel. Klarningen: Varfågel. Riviera, Båstad: Ytterst ungefärligt 1000 bergänder. Kattvik: Alfågel 110. Torekovs rev: Stjärtand 1, skärsnäppa 50 (rätt noggrant räknat), skärpiplärka 7, forsärla 1. Torekovs hamn: Toppskarv 1, svart rödstjärt 1. Dagshög: Svartand 1 hane. Ranarpsstrand: 1 nyanländ gravand. Vasalt: Sädgås 1 och duvhök 1.
Martin Gierow
Lund/Vasalt, - Saturday, January 28, 2017 at 17:06:32 (CET)

27 januari: till flera soldyrkande KOFares förtjusning kom en rördrom makligt flygande över vassen nedanför flaggstången vid Sandön idag på eftermiddagen. Eftersom Rolf Helmersson strax innan sett ytterligare en rördrom längre upp i Vegeås mynning finns det åtminstone två drommar i Sandöns vassar just nu. Ute på ön 1 svartkråka, 1 enkelbeckasin, 2 rödbenor, 1 salskrakshona och ca 20 bläsgäss. Flera skäggmesar hördes. På gräsmatteodlingen mellan Vegeholm och Ängelholm rastade 13 dubbeltrastar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Friday, January 27, 2017 at 18:32:24 (CET)

26/1. I Utvälinge flög en rördrom över ån en bit nedströms båtbryggorna. Ute vid betongbryggan höll en fin flock med 20 skäggmesar till.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Thursday, January 26, 2017 at 18:53:10 (CET)

To 26 jan. Stattena, Helsingborg. Glada inne och svänger lågt över hustaken.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Thursday, January 26, 2017 at 10:31:08 (CET)

25 januari. En nötkråka hackade kokosfett vid fågelmatningen i trädgården i Ramlösa.
Gunilla Arborelius
Ramlösa, - Wednesday, January 25, 2017 at 16:35:30 (CET)

25/1 På morgonen kl 08.05 satt pilgrimsfalken i masten vid brandstationen i Ängelholm. Senare på dagen körde jag en runda ut till Ugglarps broar o Berchshill där jag såg två havsörnar en gammal o en ung.Dessutom ett trettiotal glador,en sparvhök o ett flertal ormvråkar.
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Wednesday, January 25, 2017 at 12:30:09 (CET)

24 januari. Nedslag på en dimmig Kullaslätt. Antalet gravänder var nu tre i Farhult. En blå kärrhöks hane sågs vid Höghult och en äldre duvhök satt ute på Svedberga ängar. Inne i Jonstorp tronade två stenknäckar i en dunge. I Hasslarps dammar låg det fortfarande is, men ett 60-tal bläsänder och ett 20-tal krickor låg i de små vakarna.
Thomas Wallin o Kalle Nilsson
Strandbaden, - Tuesday, January 24, 2017 at 19:47:38 (CET)

21-23 jan. Gott om trutar i Helsingborg - väl utspridda på stränderna, ute i sundet och inne i såväl Norra hamnen som Oceanhamnen/Västhamnen. Den medelhavstrut (3k) som upptäcktes i slutet av november är uppenbarligen kvar och har i dagarna setts precis norr om Sillen&makrillen. På samma plats sågs den 22:a även en adult silltrut - en otroligt ovanlig vintergäst! Även minst tre unga kaspiska trutar i området liksom fem skärpiplärkor samt en forsärla.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, January 23, 2017 at 21:16:28 (CET)

23/1. Pilgrimsfalken, som jag inte sett på en veckas tid, var i morse åter på plats högst upp i masten på Ängelholms brandstation. Den gjorde några korta utfärder, och kom till slut tillbaka och satte sig med ett byte i klorna. Troligen en koltrast eller kaja. Därefter blev det en tur till Utvälinge, där jag var en timme innan Per och Thomas spanande efter rördrom. Det blev ingen. Istället kom en ung kungsörn flygande från Klörenhållet över byn söderut.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, January 23, 2017 at 21:06:42 (CET)

23 januari: en rördrom kom flygande lågt över vattnet från Sandön och landade i vassen på Klörensidan av Vegeå. Två salskrakehanar, lika många sädgäss och strandskator höll till på utsidan av Sandön. Ca 15 skäggmesar i vassen och tre havsörnar på Själrönnen. Hökugglan på plats i Stureholm där även 16 korpar hittat något ätbart. Vid Rögle gods två bläsgäss tillsammans med grå- och kanadagäss.
Per Muhr och Thomas Wallin
Ängelholm, - Monday, January 23, 2017 at 17:53:13 (CET)

Hej alla. Var i dag och tittade på Svartanden i Dagshög. Dessvärre tappade jag mitt motljusskydd till kameran.Skulle någon råka springa på det,vore jag mycket tacksam om ni meddelade mig Det har lenscoat "tree". Tack på förhand! 0708-513630
Madeleine Danielsson
Limhamn, - Sunday, January 22, 2017 at 21:01:04 (CET)

22/1 KOF-exkursion. Vi började vid Bjuvs reningsverk här sågs Smådopping 1,Gott om Gräsänder, Kricka 3.Nästa stopp Brogårda våtmark Kanadagås 48,Grågås 1,Även här gott om gräsänder såg även Bläsand 4,Kricka 3. Sedan Åvarps Fälad Gröngöling 1,Nötskrika 2,Större Hackspett 1,en del Talgoxe och Blåmes och Nötväcka Stjärtmes 9 ,och en jagande Sparvhök 1.Sista stopp Felleberga stömstare sågs endast av mig kort obs,Sidensvans 20.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 22, 2017 at 17:32:44 (CET)

21 januari Liten vandring längs Vegeå från Bjuv till Selleberga. Tät dimma men trots det visade sig en del fåglar såsom 1 honfärgad blå kärrhök, 2 ormvråkar, 1 gråhäger, 1 större hackspett, 9 sidensvansar, 1 rödhake, 3 domherrar och 4 stjärtmesar. Dessutom fick jag närkontakt med både räv och vildsvin.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 21, 2017 at 17:01:58 (CET)

Lö 21 jan. Åvarpsområdet i dimma; Storskarv inne och vevar över Vegeå, Ormvråk 3, Gröngöling 1, Strömstare - säsongens första min del, Hallabäcken mellan de bägge stenbrotten, Grönsiska, stor flock i alarna utmed Hallabäcken, uppskattningsvis minst 130 ex.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 21, 2017 at 15:34:39 (CET)

17 januari, andräkning i inre Skälderviken, med nyis på stora delar av "bugten". Dagens art var utan tvekan gräsand med mer än 3000 ex inräknade, bland dessa enstaka bläsänder, krickor och snatterand. Bland dykänder kunde några spelande alfåglar noteras utanför Rönnen och en salskrake sågs vid Sandön. En havssula passerade långt ute i nv vid Rönnen. Bland vadare sågs knappt 60 storspovar, 7 rödbenor samt 3 små flockar med kärrsnäppor. Två skärpiplärkor, tre snösparvar och en flock ängspiplärkor noterades runt Rönnen. Minst fem rödvingetrastar rastade vid Stenkrossen.
Karl G Nilsson Thomas Wallin
Strandbaden, - Wednesday, January 18, 2017 at 08:35:09 (CET)

16 januari: hökugglan, högt upp i en grantopp på sitt hygge i Stureholmsskogen, fick besök av en närgången varfågel. Många gäss på åkrarna mellan Strövelstorp och Välinge; flest kanada-, därefter grågäss men även ca 40 bläsgäss. En havsörn flög över.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Tuesday, January 17, 2017 at 15:14:44 (CET)

Sjöfågelinventering kring Båstad 15 jan. En härlig vinterdag i princip utan snö och is, men med mycket sol och endast lätt bitande vind från nordsektorn. En rekordstor flock bergänder föranleder mig att skriva denna rapport. Har inventerat den här sträckan varje januari sedan 1988 och det har ibland hänt att det legat förvånansvärt stora ansamlingar av bergänder med inslag av vigg en bit ut i havet öster om Båstad (och även in på den halländska sidan). Har inte haft arten där varje år, men vissa år med som t ex 230 ex 1991, 170 ex 1992, 160 ex 2008 och i fjol 110 ex. Men nu i söndags - omkring 1000 ex. Har i min rapport t sjöfågelinventeringen angett 900 ex (minst). Flocken låg utspridd både i sid- o djupled o kunde tas för tre flockar, men när ett lågflygande plan passerade, lyfte hela gänget o samlade sig, kretsade omkring ett tag för att sedan landa igen, ungefär utanför nybyggda Hotell Riviera och några hundra meter ut i vågorna. Inte lätträknade vare sig i flykten (flocken vände flera gånger) eller i vågorna. I övrigt kan nämnas en smådopping i Båstads hamn, en sädesärla vid Skansenbadet o en förbipasserande subadult havsörn (på väg mot Väderön..?). Även svarthakedopping 1 ex och skäggdopping 5 ex väster om Båstads hamn. Försökte senare förgäves på skärsnäppeflocken på revet norr Torekov. Hade sju toppskarvar på Svarteskär, varav 4 äldre m tofsar.
Anders Lindén
Ängelholm, - Monday, January 16, 2017 at 21:04:41 (CET)

16.1 Vid ett besök vid Ugglarps broar på morgonen kunde ca 40 - 45 glador observeras samtidigt (lite svårt att räkna exakt då de flesta cirklade om varandra i luften samtidigt). Vilket skådespel!! Dessutom flera ormvråkar.
Ingemar Johansson
Ängelholm, - Monday, January 16, 2017 at 18:34:20 (CET)

16/1 Sandön. Här satt två ad havsörnar på Själrönnen o en juv på Klören. Vid Mjöhult fanns en flock med nitton rapphöns på ett fält. En fjällvråk o en glada vid Svedberga o ca tvåtusen kanadagäss vid Lönhult. Medobs Lars Forsèn
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Monday, January 16, 2017 at 13:51:52 (CET)

15 jan. Sjöfågelräkning Viken-Höganäs. Började i Viken med att hitta en färgmärkt skärpiplärka som visade sig vara ringmärkt i Maletangen, Norge 2016-08-29 819km NNV. Bland tjoget havssulor en 2k. Mer vågor på havet än förväntat men jag räknade in: ejder 489, gräsand 412, bläsand 284, knipa 239, storskarv 182, knölsvan 45, småskrake 13, sothöna 12, kricka 2, samt en vardera av storskrake, gråhäger, svarthakedopping, rödbena. Vid Höganäs reningsverk forsärla, sädesärla och järnsparv. Eftermiddagsspan i Norra hamnen gav att den polskmärkta 2k kaspiska truten var kvar också kunde jag se halva ringnumret på en metallmärkt skrattmås där texten under var "FINLAND".
Klas Rosenkvist
Hbg/Vbg, - Sunday, January 15, 2017 at 21:56:37 (CET)

15 jan. Från badrummet på ovanvåningen ser jag över hustaken norrut översta delen av masten vid Ängelholms brandstation. Imorse vid kl 8.30 satt pilgrimsfalken där och jag fick äntligen in den på listan! Sidensvansarna minskar successivt i takt med att fallfrukten snart är uppäten. 25 ex idag.
Henrik Johansson
- Sunday, January 15, 2017 at 20:12:26 (CET)

Sö 15 januari.Stureholm; Hökugglan fortfarande kvar och en stor mängd skådare från när och fjärran har fått möjlighet att göra denna bekantskap. Härom veckan en grupp belgare som hade misslyckats att stämma träff under mer än timmas tid. De var så inställda på att hökugglan "alltid" sitter i topposition, så de hade bara ögon för torrakorna ute på hygget. - Är ni beredda att gå tillbaka tillsammans med mig för ett nytt försök? Så gjorde vi - och dom fick se den i björkskogen i kanten. På nära och fint håll. Kul!
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Sunday, January 15, 2017 at 19:38:14 (CET)

15 januari. Morgonen inleddes i Lerviks hamn där en smådopping simmade utanför hamnen. I Ängelsbäck satt den vita ormvråken på "sin" skylt.
Henrik Ehrenberg
Ängelholm, - Sunday, January 15, 2017 at 19:31:56 (CET)

15 januari. Sjöfågelräkning Öllövs strand - Mäsinge strand. Som alltid vann gräsanden, idag med 204 ex. Bläsanden kom upp till 67 ex. Men var finns ejdern nu för tiden? Såg endast 2 (!) ex. I övrigt var det rätt magert utan några större antal, men jag gladdes åt två svarthakedoppingar och en storskrake. Den var grann att se i det soliga vintervädret.
Mats Ljunggren
- Sunday, January 15, 2017 at 18:22:57 (CET)

15/1 Andräkning, från Parapeten till Hittarps rev. Runt 100 Havssulor fiskade i sundet. Skäggdopping 5, Stjärtand 1. Gott om Knipor, magert med Ejder 78. Höganäs Reningsverk: Bläsand 52, Sothöna 9, Gärdsmyg 4, Rödhake 2, järnsparv 1, Forsärla 1, Sädesärla 1, Gråsiska 15. Medobs Erik Svensson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 15, 2017 at 17:43:24 (CET)

14 jan. Sjöfågelräkning längs Bjärekusten mellan Vejbystrand och Öllöv. Gott om gräsänder men även ganska många bläsänder och krickor. Magert med dykänder, t.ex. ejder med endast 27 ex på hela sträckan. Vid Vejbystrand ca 85 kärrsnäppor och i strandkanten norr om Lervik tre orädda skärsnäppor som lät sig beskådas på 8 m avstånd. Vid Ängelsbäck satt den vita ormvråken på en skylt intill vägen.
Henrik Johansson
- Saturday, January 14, 2017 at 21:27:49 (CET)

2017-01-14. Norra Vram. Vid skymningen sågs 19 glador tyst cirklande över hästhagarna bakom den gamla prästgården i Norra Vram. De rörde sig sakta i riktning mot Åvarp där de tappades i mörkret.
Erik Svensson
Helsingborg, - Saturday, January 14, 2017 at 20:46:03 (CET)

14 januari. Allerumsskogen-Nellåkra. Ganska sparsmakat med fågel men värt att notera var en flock på minst 150 gulsparvar som födosökte på en stubbåker. I övrigt bland annat 1 gröngöling, 1 större hackspett, 2 stjärtmesar och 27 rastande sångsvanar.
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Saturday, January 14, 2017 at 18:22:07 (CET)

14 januari: Studiefrämjandets vinterfågelcirkel vandrade från Stenkrossen via Rönnen till Häljaröd och såg bl a 2 gravänder, 1 havsörn, 1 havssula, 2 alfåglar, ca 15 rödvingetrastar, 8 storspovar, 3 rödbenor samt flera gärdsmygar varav en sjungande.
Thomas Wallin o många fler
- Saturday, January 14, 2017 at 17:27:29 (CET)

14 jan. Strandpromenad mellan Sofiero och Hittarps rev. Gott om rödhake, gärdsmyg, koltrast och även 2 järnsparvar sågs. På bryggan vid Hittarpsbadet en 2k kaspisk trut tillsammans med ett drygt hundratal gråtrutar. I en ravin på landborgen söder om Laröd skola födosökte ett stort gäng om minst 25 rödvingetrastar. Slutligen en flock stjärtmesar vid Sundsliden, Hittarp. Flocken innehöll även 5 kontinentala stjärtmesar.
Thomas Svanberg
Helsingborg, - Saturday, January 14, 2017 at 15:31:40 (CET)

13 jan - Sjöfågelinventering Borstahusen till Helsingborg gav en del riktigt trevliga och lite anmärkningsvärda iakttagelser. En art som "stack ut" var skäggdoppingen, där vi räknade in drygt 2000 ex på hela sträckan, främst då vid "Lill-Olas (norr Borstahusen) och utanför Fortuna. En inte helt ovanligt företeelse i sig eftersom arten har övervintringsområde just här. Likaså såg vi drygt 900 sothönor, vilket också är en hög siffra. Det som fick oss att höja på ögonbrynen mest var trots allt den mängd med havssulor som födosökte strax norr om Ven, kanske upp mot 100 ex (de flesta adulta fåglar) i ständig rörelse på vattnet och flygande. Lite färre med gräsand (isfritt i "småvattnen") och ejder (en trend som håller i sig). Annat intressant var bl.a. en stenfalk i närheten av klostret i Fortuna. Överlag lite med tättingar. Medobsade gjorde Bengt Lundgren och Björn Ekelund.
Christer Strid
Helsingborg, - Friday, January 13, 2017 at 19:34:38 (CET)

12/1 Fm obsar av havsfågel vid Svanshall. Här såg vi på bra avstånd både Svartnäbbad islom o Vitnäbbad islom. En 2k Bredstjärtad labb jagade o jagades av trutar. Mycket alkor mest tordmular i viken. Minst 150 smålom sträckte ut ur viken. Härefter en örnrunda. Vid fälten vid Stureholm-Lönhult stod mycket gäss, ca 2000 st, mest kanada o grågäss men även ett hundratal bläsgäss, en spetsbergsgås o en stripgås. Vid Lönhult en ad Havsörn. Vid nittiograderskurvan Svedberga över 50 Vinterhämplingar. Medobs Lars Forsén
Kjell-Åke Hall
Ängelholm, - Thursday, January 12, 2017 at 17:07:00 (CET)

8-9 jan. Promenader längs kusten Pålsjöbaden - Parapeten: Generellt mycket trut - däribland minst två unga kaspiska trutar, nio färgmärkta havstrutar från Norge/Danmark samt en färgmärkt gråtrut med finskt ursprung. En snösparv på Tropical beach var aningen oväntad. Skärpiplärkor sågs både där, bland stenarna på utsidan av Norra hamnen och uppe vid Fria bad, på sistnämnda plats även en forsärla.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, January 10, 2017 at 13:19:02 (CET)

2017-01-08. Helsingborg. Lyckad långpromenad längs stranden med målet att se den märkligt färgade skärpiplärkan vid Parapeten. Spontant hade jag nog gissat att det var en kanariefågel på rymmen. Fick även en trevlig pratstund med Peder Winding om alla färgmärkta trutar som observerats i området.
Erik Svensson
Helsingborg, - Sunday, January 08, 2017 at 20:09:23 (CET)

8/1 Fågelcirkeln Studiefrämjandet HBG. Åvarp, vandring i vinterlandskap. Grågås 6, Ormvråk 2, Gröngöling 2, Större hackspett 2, Gärdsmyg 7, Koltrast 10, Kungsfågel 5, gott om Blåmes och Talgoxe, Nötväcka 3, Trädkrypare 2, Bofink 4, Bergfink 2, Grönsiska 25, Gråsiska 15, Domherre 19, Gulsparv 2. Avslutning Felleberga, Strömstare 1.
Mikael Jönsson
Påarp, - Sunday, January 08, 2017 at 17:59:01 (CET)

8 januari: minst 32 glador tog nattkvist i dungarna runt korsningen Axtorpsvägen/Drakabergsvägen norr om Ugglarps broar.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Sunday, January 08, 2017 at 17:14:16 (CET)

7 jan. En skogssnäppa stöttes i liten bäck nära Ottarps kyrka under em.
Bengt Andersson Karl-Erik Söderqvist
Helsingborg, - Saturday, January 07, 2017 at 19:26:52 (CET)

7 jan. Trutskådning i snödiset i Helsingborgs hamn. Mycket trut i omlopp, inte minst framåt skymningen då det norrifrån droppade in flock efter flock med trut. Bland många hundra grå- och havstrutar kunde en 3k medelhavstrut liksom två 2k kaspiska trutar vaskas fram. Söder om Kvickbron har nu äntligen en flock med vigg anlänt - tretton stycken låg samlade på samma plats som varje vinter.
Peder Winding
Helsingborg, - Saturday, January 07, 2017 at 17:44:23 (CET)

Lö 7 jan. Nällåkra, Havsörn 1, Ormvråk 1, Gärdsmyg 2, Gulsparv minst 60.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Saturday, January 07, 2017 at 16:24:43 (CET)

7 jan. Cykeltur längs ån från centrum ut till hamnen och tillbaka. En rördrom rörde sig långsamt längs vasskanten uppströms Hamnbron. En salskrake hona låg i vaken mellan Järnvägsbron och Luntertun. Övrigt bl a en duvhök och en flock stjärtmesar.
Henrik Johansson
- Saturday, January 07, 2017 at 12:40:52 (CET)

6 januari. Från Kullaleden vid Jonstorp sågs två rödvingetrastar tillsammans med en flock björktrastar.
Thomas Terne
Utvälinge/Helsingborg, - Saturday, January 07, 2017 at 01:31:06 (CET)

5/1: Sädesärla vid stranden nedanför Björkhagenskogen
6/1: Sädesärla vid Magnarps hamn
Clifford Weinmann
Magnarp, - Saturday, January 07, 2017 at 00:43:51 (CET)

Den 6 januari 2017, kl 11.00. Flyger en ung havsörn 3k på ca 30 meters höjd över mig där jag står längst ut på cementbryggan.Denna örn har varit här under en längre tid under hösten 2016. Tack vare att ringmärkningens kod var synlig gick det att med Mikael Nords hjälp få reda på fågelns ursprung.Den är född 2015-05-13 i Linköpings kommun. Den verkar dessutom komma bra överens med vårt bofasta havsörnspar. KUL!
Lennart Söerberg
Ödåkra, - Friday, January 06, 2017 at 22:11:02 (CET)

6 jan. En ensam trana spankulerade runt bland alla gässen på Sandöns västra sida strax innan skymning.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Friday, January 06, 2017 at 21:08:28 (CET)

6 jan. Trettondedag Jul. Tar mig friheten att försöka ge en lite mer detaljerad redogörelse för fyndet av utter i Rönneå, Ängelholm idag. Ibland får man nypa sig i armen mer än en gång. Som när jag var ute på eftermiddagspromenad med övriga familjen (jo, dom får (vill) följa med ibland!) i centrala Ängelholm. Rönneå nu i stort sett isbelagd efter de sensate dygnens kyla. Stannade strax innan kl 16 till uppe på Carl XV:s bro för att spana av öppet vatten längre nedströms. Plötsligt hoppar ett däggdjur upp på iskanten och jag får direkt känslan av att det inte är mink denna gång. Storleken och framförallt det tunga gungande rörelsemönstret får mig att utbrista "UTTER"!? Men jag måste väl ändå sett fel, vilket även en förbipasserande äldre dam vänligen påpekar. - Det finns mink längs ån, berättar hon för oss. Nåväl, vi förflyttar oss ner längs åpromenaden vid Hvita Räck för att komma närmare. Jag spanar intensivt längs sjukhussidan av ån, under de provisoriska arbetsbryggor som används för den nya badhusbron. Efter en stund skymtas två djur på stranden under bryggan. Efter kanske fem minuter rör de sig ut längs åkanten, intill en stor flytplattform och sedan rakt ut på nyisen. En fullvuxen individ med en något mindre fjolårsunge tätt i bakhasorna. Jag ser nu att det verkligen är utter jag tittar på. Uppskattar längden på den största till omkring 1 m från nos till svanstipp. Otroligt! Mitt i stan och så fantastiskt öppet och fint mitt ute på den öppna isen. Djuren följs åt uppströms, under Carl XV:s bro och vidare längs åkanten där det är lite snårigt och stenigt. Därefter borta. Uppskattar att jag såg dem under minst 5 minuter varav 1,5-2 min riktigt bra på kanske 20-25 m avstånd i handkikare. Återstår att se om de kan ses imorgon. Så läge det är is på ån är chansen kanske god.
Henrik Johansson
Ängelholm, - Friday, January 06, 2017 at 19:50:04 (CET)

6/1. Heldagsskådning. Vi började vid Torekovs rev denna kalla morgon. Häger 6, Skärpiplärka 3, Ängspiplärka 4, Gråsiska 60, Sidensvans 1, Rödhake 1. Nästa stopp Svarteskär; Toppskarv 8, Forsärla 1, Bläsand 9. Dagshög; Svartand 1 hane, Sidensvans 100, Gulsparv 15, Röd glada 1. Mellan Dagshög och Vejby sågs en större flock vinterhämpling, cirka 80. Vejbystrand Stora Hult; den Rödhalsade snäppan gick på stranden, hade is på stjärten såg även Skäggdopping 4, Svarthakedopping 1, Kärrsnäppa 4, Bläsgås 8. Nästa stopp Sandön; Sångsvan 24, Sävsparv 4, Skäggmes 6. Stureholms våtmark. Hökugglan sågs fint. Sista stopp Kattarps skola, Hornuggla 4. Medobs Erik Svensson.
Mikael Jönsson
Påarp, - Friday, January 06, 2017 at 16:59:18 (CET)

Fre 6 jan, Söderåsen. Åvarp-Jordberga-Tumlaremöllan-Halla. Ordentligt fruset i backen gjorde at tdet gick att ta sig fram längs sträckor där det ofta är gyttjigt. Obsar; Sångsvan 2, Gräsand 2, Glada 1, Ormvråk 3-5, Kattuggla gula sommarstugan, St hackspett 1, Korp 2, Rödhake 2, Stenknäck 1, Gulsparv minst 50 vid Bensige.
Ulrik Alm
Ingelsträde, - Friday, January 06, 2017 at 16:42:03 (CET)

5 januari. En promenad Bälteberga-Ottarp fram och åter längs Råån ett par eftermiddagstimmar. Ganska mycket rovfågel i luften, minst 10 födosökande ormvråkar, 2 sparvhökar och 1 adult havsörn som flög förbi I Tjutebäcken 1 strömstare och 8 domherrar intill bäcken. I övrigt bland annat 1 varfågel (Ottarp), 1 spillkråka och 30 björktrastar samt nästan lika många koltrastar. I skymningen såg vi 6 glador ta nattkvist och då hade den bitande nordan avtagit nästan helt. Medobservatör: Eva Kristiansson
Bengt Hertzman
Helsingborg, - Thursday, January 05, 2017 at 20:10:17 (CET)

5 januari. Liten runda upp i skogarna mellan Långasjö o Lönnhässle, mest för att slippa den bitande nordan. Tyst i markerna men ett par små flockar med stjärtmes och en gammal överflygande havsörn värmde. Vid en fågelmatning bortemot Brekille och Västrarp, en mindre flock med bergfinkar, gott om blåmes och talgoxe samt en talltita. På morgonen sågs knappt 15 glador vid Ugglarp och 7-8 ex vid Össjö. På hemvägen via Rönneådalen sågs 2 sädgäss, 4 bläsgäss samt en honfärgad blå kärrhök i trakterna av Bercshill. Slutligen sågs cirka 25 bläsgäss och en gammal havsörn nedströms Ugglarp.
Thomas Wallin o Kalle Nilsson
Strandbaden, - Thursday, January 05, 2017 at 19:49:00 (CET)

5 jan. Kortare nerslag vid Norra hamnen och Råå hamn under dagen. På Råå bland annat fyra smådoppingar, inne på Örby ängar en grymtande vattenrall. I Norra hamnen en 2k kaspisk trut på eftermiddagen.
Peder Winding
Helsingborg, - Thursday, January 05, 2017 at 18:27:27 (CET)

5 jan. Strandpromenad mellan Domstens hamn och Hittarps rev under fm, noterades i det soliga men kalla vädret bla: Rödhake 12, gärdsmyg 7, ängspiplärka 1, skärpiplärka 2, forsärla 1, rödbena 1, gröngöling 1, stjärtand 1 och en överflygande havsörn. Avslutade dagen vid Rögle sumpskog och räknade in femton glador som tog nattkvist.
Bengt Anderson
Helsingborg, - Thursday, January 05, 2017 at 17:03:15 (CET)

4 jan. Heldag på Bjäre i bister nordanvind. I gryningen en honfärgad blå kärrhök vid Barkåkra. Vid Stora Hults strand var den unga rödhalsade snäppan kvar bland kärrsnäppor och bjöd på fina obsar inne på stranden. På lokalen även en storspov och en alfågel. Vidare till Rålehamn där en stunds havsfågelspan resulterade i en stormfågel, en svarthakedopping, femtio smålommar, ett trettiotal tretåiga måsar samt 139 fiskmåsar. På Torekovs rev sex skärsnäppor, åtta skärpiplärkor, femton ängspiplärkor samt en av vardera fors- och sädesärla. Två gransångare, varav en blekare individ som ger östligare associationer, höll till i buskagen innanför. Utanför Påarps mal låg som vanligt svartanden ihop med gräsänder. Här även en svarthakedopping samt en yngre toppskarv. Svarteskär var helt översköljt av vågor varför inga skarvar stod där - däremot låg åtminstone fem toppskarvar utanför och fiskade. På Vinga skär satt pilgrimsfalken på 'sin' stenkummel och ute över Väderön både två fjällvråkar och en adult havsörn. Sista skådarljuset togs tillvara i Norrebro hamn - även där en toppskarv liksom en hane stjärtand, en forsärla samt 15 ängspiplärkor. Medobsare under dagen Magnus Liljefors och Tommy Eriksson.
Peder Winding
Helsingborg, - Wednesday, January 04, 2017 at 23:48:25 (CET)

4 januari: fem havsörnar, tre adulta och två juvenila, hade hittat något örngott i backarna norr om Ugglarps broar idag på em. Dessutom ca 25 glador och 5-6 ormvråkar i området Ugglarp-Berchshill-Össjö.
Thomas Wallin
Ängelholm, - Wednesday, January 04, 2017 at 16:07:51 (CET)

3 januari. Skådning i trakten kring Torekov. Ute på revet stod tio skärsnäppor. I Artportalen finns uppgift om 54 ex under gårdagen, vilket väl är nära ett rekord i antal? Så måste naturligtvis svartanden också beskådas; den skulle enligt uppgift stå nedanför det lilla trädet med upphängda skor (!), så det var att traska längs den steniga malen. Där var ingen fågel ö.h.t. synlig, så det var att vända tillbaka. En hastig blick över stranden nedan Piggvarsvägen där den ofta har hållit till; visst ligger den där ute, alltså tillbaka på ett favoritområde. Så kom regnet och det fick bli slutskådat för mig.
Mats Ljunggren
- Tuesday, January 03, 2017 at 21:33:37 (CET)

3 jan. Norra hamnen, Helsingborg: Mycket trut på flytbryggorna under eftermiddagen i den tilltagande vinden och det stundtals rejäla regnandet. Däribland en äldre kaspisk trut.
Peder Winding
Helsingborg, - Tuesday, January 03, 2017 at 20:30:44 (CET)

3 januari Råååns dalgång Årets första tur i hemmamarkerna blev en regning vandring längs Rååån. Riktigt kul var det att se två strömstarar, en helt nära Raus kyrka och en vid Gantoftabron. Flera flockar med grön- och gråsiskor rörde sig längs ån där det i övrigt inte var någon större aktivitet på fåglarna.
Carina Palm
Råå, - Tuesday, January 03, 2017 at 19:10:48 (CET)

2 jan. Eftermiddag i Norra hamnen, Helsingborg. Ordentligt med tång uppspolad på Tropical beach sedan Urd - i vilken fem skärpiplärkor (däribland den udda färgade) födosökte. På ett tubspan från söder till norr hela 122 havssulor. En adult havsörn drog in från Danmark långt uppe i norr. Bland trutarna som vanligt enstaka färgmärkta - däribland en adult havstrut märkt på Læsø i juni 2011 samt en danskmärkt 3k gråtrut.
Peder Winding
Helsingborg, - Monday, January 02, 2017 at 21:43:07 (CET)

2 jan. En del att kika på vid Hasslarps dammar under förmiddagen. Mest överraskande kanske en artren flock med 17 hämlingar. I småfågelväg även steglits, järnsparv och sävsparv. I dammarna många simänder, bl a över 100 bläsänder, ca 30 krickor och tre snatteränder. En havsörn flög förbi.
Henrik Johansson
- Monday, January 02, 2017 at 20:02:58 (CET)

2 jan. På färjan från Helsingør till Helsingborg såg jag på håll en stor, vit sjöfågel med markant svarta vingspetsar. Jag beundrade den och funderade på vad det kunde vara. Plötsligt störtdök den som en pil. Väl hemma konsulterade jag fågelboken och är rätt säker på att det var en havssula.
Birgitta Kegel
Helsingør, - Monday, January 02, 2017 at 14:26:17 (CET)

1 jan. Varfågel längs Industrigatan intill Bahnhof Bar i Ängelholm. Samma område som den setts tidigare i vinter.
Henrik Johansson
- Sunday, January 01, 2017 at 21:43:45 (CET) Förra månaden 
Klicka här för att se förra månadens observationer!